V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Stellingenoorlog in België - Deel XII

Dit is geen heruitgave van een bestaand werk. Integendeel, het is het zesendertigste deel van een zeer uitgebreide compilatie van alle artikelen die tussen 1 augustus 1914 en 30 november 1918 verschenen zijn in “De Nieuwe Rotterdamsche Courant” en die handelen over de oorlog in België.

Deze compilatie werd gemaakt door Jean Paul De Cloet, de voorzitter van de VZW Geschiedkundige Heruitgeverij.

Wij hebben deze krant uitgekozen omdat ze tijdens de oorlog de bron bij uitstek was voor de Belgen om zich in te lichten over de oorlogstoestand. De Belgische kranten waren immers gecensureerd door de Duitse bezetter, waardoor enkel dat nieuws verscheen dat voor de Duitsers gunstig was.

De krant werd naar België gesmokkeld, waar er veel geld voor betaald werd en waarna ze van hand tot hand ging zodat zoveel mogelijk mensen zich een idee konden vormen van wat er werkelijk gebeurde aan het front en elders in het land.

Bij het samenstellen van deze compilatie hebben wij ALLE artikelen over België weerhouden. Dit zal de lezer in staat stellen om zich een oordeel te vormen niet alleen over de oorlogsverrichtingen op zich, maar ook over het dagelijkse leven in België en over de gevolgen van de oorlog voor de gewone burger.

Bij het compileren hebben wij de tekst enkel omgezet in hedendaagse spelling. Wij hebben echter zoveel als mogelijk het woordgebruik en de zinsbouw van het begin van de twintigste eeuw overgenomen. Op die manier zal de lezer zich nog beter kunnen inleven in de denkwijze van de gemiddelde burger tijdens de eerste wereldoorlog.

Sommige teksten zijn kort en bondig, andere zijn eerlijk gezegd langdradig en moeilijk leesbaar, weer andere hebben grote literaire waarde of zijn vertederend, maar alle teksten zijn informatief.

U zal hier niet alleen lezen over de oorzaken en de gevolgen van de oorlog of over de grote samenhangen, neen, hier zal U ook lezen over wat de gewone mensen bezig hield.

Heel wat boeiende of onbetekenende, of net zeer belangrijke details zal U lezen in deze reeks boeken.
Deze boeken zijn enkel op papier verkrijgbaar, elk boek telt ongeveer 260 bladzijden.

Van deze reeks worden geen losse bladzijden verkocht.

Prijs: 16 euro per deel + 2 euro voor administratie- en verzendingskosten. Vraag ons om betere voorwaarden voor aankoop van meerdere delen.

Dit zesendertigste deel (twaalfde deel van de derde reeks die als titel heeft "Stellingenoorlog in België" bevat alle krantenartikelen die in de “Nieuwe Rotterdamsche Courant” verschenen van 23/05/1916 (ochtendeditie) tot 28/06/1916 (avondeditie), en die handelen over de oorlog of het leven in België.

Lees dit boek gratis

Index

Aarschot................................................................................................... 8, 9
Aendekerk................................................................................................... 72
Afrika.................................................................................................. 32, 167
Albert........................................................................ 23, 86, 88, 91, 110, 219
Altkirch....................................................................................................... 91
Amerika................................................................................................ 21, 57
Amersfoort................................................. 52, 53, 59, 71, 72, 75, 81, 82, 89
Amsterdam............................................................ 27, 52, 53, 54, 55, 56, 59
Andriesse.................................................................................................. 145
Angleterre................................................................................................ 204
Ansloos..................................................................................................... 183
Antoine....................................................................................................... 72
Antwerpen 11, 42, 50, 59, 65, 67, 68, 69, 70, 76, 78, 97, 98, 102, 110, 111, 129, 140, 145, 152, 155, 165, 188, 191, 192, 197, 208, 210
Atrecht........................................................................................................ 91
Australië..................................................................................................... 78
Bary.......................................................................................................... 206
Batavia..................................................................................................... 107
Beekman.................................................................................................... 73
Begerem................................................................................................... 177
België 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 81, 86, 97, 106, 110, 111, 113, 115, 117, 123, 124, 125, 127, 128, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 160, 161, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 185, 187, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 212, 213, 218, 221
Belgisch Kongo......................................................................................... 167
Belgium.................................................................................................... 110
Bellefroid.................................................................................................... 72
Berlijn....... 3, 6, 42, 55, 59, 78, 80, 85, 91, 98, 105, 106, 135, 162, 164, 193
Berryer.............................................................................................. 146, 206
Bethnal Green............................................................................................ 28
Beyens.......................................................................................................... 3
Blauwbeen............................................................................................... 145
Blink.......................................................................................................... 145
Bode............................................................................................................. 6
Bois d’Haine............................................................................................. 203
Borgerhout............................................................................................... 132
Borginon................................................................................................... 167
Bourbon-Parma........................................................................................ 109
Boute.......................................................................................................... 73
Bouve........................................................................................................ 175
Brabant....................................... 59, 102, 114, 115, 129, 145, 165, 197, 210
Brand.......................................................................................................... 27
Breskens................................................................................................... 222
Brifaut...................................................................................................... 192
Brothers...................................................................................................... 98
Bruegel....................................................................................................... 78
Brugge........................................................................................................ 97
Bruinvels................................................................................................... 183
Brussel 10, 11, 12, 16, 22, 29, 34, 40, 59, 60, 83, 84, 97, 99, 101, 111, 125, 133, 134, 136, 137, 145, 147, 149, 151, 161, 188, 192, 197, 199, 204, 207, 208, 211, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 230
Bruxelles............................................................................................... 20, 22
Buitenrust Hettema................................................................................... 72
Buls............................................................................................................. 83
Bussum....................................................................................................... 27
Cadzand.................................................................................................... 190
Carlier......................................................................................................... 72
Carton de Wiart............................................................................................ 3
Charleroi................................................................................................... 204
Chow......................................................................................................... 110
Clarens........................................................................................................ 29
Clemen..................................................................................... 167, 168, 169
Clemenceau.............................................................................................. 204
Cool............................................................................................................. 57
Cooreman................................................................................................. 146
Cort van der Linden.............................................................................. 83, 84
Couillez..................................................................................................... 177
Couvreur..................................................................................................... 83
Crick.......................................................................................................... 192
Croes........................................................................................................... 44
Daniël......................................................................................................... 53
de Backer.................................................................................................. 191
de Banville.................................................................................................. 12
de Bom..................................................................... 42, 65, 70, 76, 129, 155
de Broqueville.......................................................................... 177, 182, 187
de Clercq............................................................................................... 53, 54
de Cock..................................................................................................... 211
de Gaultier................................................................................................. 48
De Hon...................................................................................................... 205
De Jonghe d’Ardoye.................................................................................... 72
de Keyser.................................................................................................... 78
de Mol...................................................................................................... 158
de Mont............................................................................ 77, 78, 79, 80, 211
de Mulder................................................................................................. 177
de Ridder.............................................................................................. 54, 55
De Ridder.................................................................................................... 72
de Ryckel.................................................................................................. 191
De Voogt..................................................................................................... 75
Dela Montagne........................................................................................... 10
Delhez................................................................................................... 56, 57
Den Haag................................................................ 51, 52, 53, 138, 162, 198
Derkinderen................................................................................................ 57
Desguin....................................................................................................... 69
Destrée............................................................................................. 203, 205
Deventer..................................................................................................... 23
Devèze...................................................................................................... 192
Diksmuide........................................................... 1, 23, 46, 91, 163, 185, 216
Dinant............................................................................. 5, 9, 20, 21, 22, 192
Djokia.......................................................................................................... 57
Dossin....................................................................................................... 122
Dostojewsky............................................................................................... 66
du Roy de Blicquy....................................................................................... 25
Dubois................................................................................. 72, 74, 81, 82, 89
Duitsland 7, 28, 49, 115, 123, 124, 125, 138, 140, 141, 173, 193, 194, 195, 200, 204
Durant......................................................................................................... 72
Earl’s Court............................................................................................... 217
Eggen.......................................................................................................... 54
Egypte................................................................................................... 18, 19
Eijsden...................................................................................................... 120
Eisden............................................................................................... 120, 160
Eldering...................................................................................................... 82
Engeland............. 18, 19, 29, 49, 51, 140, 147, 176, 177, 182, 192, 216, 218
England....................................................................................................... 28
Europa................................................................ 48, 123, 124, 137, 174, 205
Familleureux............................................................................................ 203
Finland........................................................................................................ 18
Flaubert...................................................................................................... 48
Fleskens............................................................................ 145, 162, 194, 195
Frankrijk........................................ 12, 18, 19, 29, 55, 95, 140, 147, 176, 192
Fredericq...................................................................................................... 2
Galicië...................................................................................................... 191
Gallië........................................................................................................ 199
Gand......................................................................................................... 107
Geerlings.................................................................................................... 24
Gelderland.................................................................................................. 58
Gent............................................................ 53, 54, 72, 96, 97, 107, 144, 208
Gezelle............................................................................................... 27, 211
Gilbert...................................................................................................... 206
Gistel............................................................................................................ 1
Gluck......................................................................................................... 148
Goblet d’Alviella......................................................................... 83, 146, 177
Goirle.................................................................................................... 24, 25
Gordon...................................................................................................... 161
Göttingen................................................................................................. 132
Gouda............................................................................................... 183, 184
Goyens........................................................................................................ 45
Graux.................................................................................................. 83, 127
Groot-Brittannië......................................................................................... 18
Halen.......................................................................................................... 28
Hall........................................................................................................... 110
Hamburg.................................................................................................... 98
Hannon........................................................................................... 10, 11, 12
Hannover.................................................................................................. 131
Harderwijk.................................................................................................. 58
Harwich.................................................................................................... 202
Hasselt................................................................................. 8, 53, 59, 71, 74
Havre 23, 75, 81, 83, 86, 110, 142, 146, 161, 164, 166, 175, 187, 191, 192, 199, 206, 216, 220
Heide.......................................................................................................... 45
Helleputte................................................................................................ 146
Henegouwen.................................................................................... 129, 197
Hill.............................................................................................................. 86
Hindenburg............................................................................................... 107
Hohenzollernschans................................................................................. 146
Holland....... 14, 21, 47, 49, 50, 51, 53, 62, 64, 120, 122, 145, 159, 193, 195
Hollande................................................................................................... 107
Hollebeke................................................................................................... 86
Hooft.................................................................................................. 78, 199
Hooge................................. 84, 85, 92, 95, 99, 105, 106, 108, 110, 143, 162
Hoste........................................................................................ 171, 172, 206
Hoyng............................................................................................... 183, 184
Hubers........................................................................................................ 59
Hudig........................................................................................................ 202
Huysmans..................................................................... 49, 83, 177, 199, 200
Hymans...................................................................................................... 83
Ieper 27, 41, 80, 84, 85, 86, 91, 92, 95, 99, 105, 106, 108, 110, 143, 146, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 193, 215, 221
Ierland........................................................................................................ 18
IJssel de Schipper............................................................................. 183, 184
IJzer............................................................................ 1, 28, 46, 91, 110, 216
Iowa............................................................................................................ 57
Iroevoer.................................................................................................... 167
Italië......................................................................................................... 204
Janson......................................................................................................... 83
Jericho........................................................................................................ 42
Jeruzalem................................................................................................... 42
Joergensen................................................................................................. 27
Kagara...................................................................................................... 167
Kamerijk................................................................................................... 143
Kanjaroe................................................................................................... 167
Karachi........................................................................................................ 98
Kellenaers................................................................................................. 191
Kempen.................................................................................................... 203
Kiel.............................................................................................................. 68
Kigali......................................................................................................... 167
Kitchener.................................................................................................. 109
Koewacht.................................................................................................... 47
Kongo.................................................................................................. 29, 167
Kopenhagen................................................................................................ 57
Kristiania.................................................................................................... 57
La Fontaine................................................................................................. 83
Lagae.......................................................................................................... 13
Lambert.................................................................................................... 206
Lanklaar............................................................................................ 159, 160
Le Hardy Beaulieu...................................................................................... 83
Lefranc........................................................................................................ 72
Leiden................................................................................................. 21, 191
Leijendekkers............................................................................................ 145
Leman......................................................................................................... 24
Leuven.......................................................... 2, 5, 9, 60, 72, 95, 97, 102, 185
Levie................................................................................................. 127, 128
Limburg............................................ 102, 111, 118, 119, 129, 158, 197, 204
Lixhe......................................................................................................... 159
Lombardsijde............................................................................................ 175
Londen 27, 41, 75, 78, 84, 86, 92, 99, 108, 109, 110, 122, 146, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 175, 196, 215, 216, 221
Loon.................................................................................................. 119, 120
Loosduinen............................................................................................... 207
Looz.......................................................................................................... 215
Louvre......................................................................................................... 43
Luik........................... 28, 59, 74, 97, 111, 116, 119, 120, 158, 159, 160, 197
Luxemburg........................................................ 106, 119, 151, 165, 197, 204
Luytgaerens...................................................................................... 105, 185
Maas......................................................................................... 118, 159, 176
Maaseik.................................................................................... 120, 158, 160
Maastricht........................................................................................ 107, 159
Maeseyck.................................................................................................. 159
Marchienne-au-Pont................................................................................ 203
Mariakerke................................................................................................... 1
Mariaule..................................................................................................... 72
Mariemont................................................................................................. 13
Marne....................................................................................................... 176
Marokko................................................................................................ 18, 19
Martens.................................................................................................... 183
Mechelen............................................................................ 84, 119, 120, 145
Mechelen aan de Maas............................................................................ 118
Meert.................................................................................................... 51, 53
Memling..................................................................................................... 97
Menen.................................................. 84, 85, 105, 143, 161, 176, 197, 215
Mercer........................................................................................................ 85
Mercier................................................................................................. 2, 183
Mestdagh................................................................................................. 156
Michotte..................................................................................................... 72
Middelburg........................................................... 52, 53, 89, 90, 93, 96, 106
Moelingen................................................................................................ 159
Montefiori-Levi........................................................................................... 83
Namen.................................................................................... 2, 20, 165, 197
Nederland 2, 21, 29, 32, 46, 47, 49, 51, 52, 55, 71, 89, 90, 93, 95, 107, 111, 123, 124, 161, 162, 169, 172, 173, 192, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 205, 206, 207
Nederlanden..................................................................... 145, 156, 157, 204
Neuville.................................................................................................... 215
Nevele...................................................................................................... 192
Nieuwkapelle............................................................................................. 59
Nieuwpoort.................................................................................. 47, 91, 163
Nolst Trenité.............................................................................................. 74
Noordzee.................................................................................................. 106
Nothomd.................................................................................................. 205
Nyanza...................................................................................................... 167
Obreen...................................................................................................... 145
Oeroendi................................................................................................... 167
Oostburg........................................................................................... 110, 203
Oostende.............................................................................................. 55, 72
Oostenrijk................................................................................................. 109
Otlet........................................................................................................... 29
Parijs 22, 23, 24, 27, 43, 46, 78, 84, 85, 91, 105, 108, 109, 142, 163, 165, 166, 169, 175, 176, 184, 187, 188, 192, 196, 204, 221
Pastur....................................................................................................... 192
Pécher....................................................................................................... 192
Pella............................................................................................................ 57
Pervijze....................................................................................................... 46
Philippeville.............................................................................................. 192
Picard.................................................................................. 47, 48, 74, 82, 90
Piérard........................................................................................................ 14
Pieters...................................................................................................... 202
Pirenne......................................................................................................... 2
Poincaré.................................................................................................... 109
Ponchon...................................................................................................... 12
Poperinge................................................................................................... 75
Poppel......................................................................................................... 24
Portugal...................................................................................................... 18
Posthuma................................................................................................. 107
Potgieter................................................................................................... 155
Poullet................................................................................ 55, 121, 183, 184
Raikem............................................................................................. 178, 179
Ramskapelle........................................................................................... 1, 46
Rembrandt................................................................................................. 42
Renkin....................................................................................................... 146
Rennes........................................................................................................ 82
Reynaers................................................................................................... 157
Rijn................................................................................................... 139, 173
Rodenbach.......................................................................................... 79, 157
Rodin.......................................................................................................... 14
Roemenië................................................................................................. 195
Rolin-Jacquemyns...................................................................................... 83
Rollin........................................................................................................ 184
Rome.................................................................................................. 83, 212
Roorda........................................................................................................ 74
Roosendaal............................................................................................... 191
Rotterdam............................................................................................ 52, 53
Rousseau.................................................................................................. 132
Royer...................................................................................... 10, 11, 15, 177
Rusland....................................................................................... 18, 190, 191
Ruurlo....................................................................................................... 107
Ruusbroec................................................................................................. 199
Saint-Raphael............................................................................................. 82
Sas van Gent.............................................................................................. 54
Schelde............................................................................................. 156, 157
Schollaert................................................................................................. 177
Schrikker................................................................................................... 145
Serneels...................................................................................................... 45
Sevens...................................................................................................... 156
’s Gravenhage.................................................................................... 21, 191
’s Gravenvoeren....................................................................................... 159
Simon......................................................................................................... 83
Sint-Petersburg........................................................................................ 166
Smit.......................................................................................................... 145
Snijders....................................................................................................... 90
Soerabaja................................................................................................... 57
Soesterberg................................................................................................ 59
Solvay................................................................................................. 83, 211
Souchez...................................................................................................... 23
Spanje......................................................................................................... 59
St.-Adresse............................................................................................... 166
St.-Denijs-Westrem..................................................................................... 1
St.-Elooi................................................................................................ 41, 55
Standaert.................................................................................................. 177
Steenstrate........................................................................... 1, 163, 185, 216
Sterkens...................................................................................................... 72
Strauss........................................................................................................ 44
Struycken.................................................................................................. 7, 9
Stuart.......................................................................................................... 56
Swing................................................................................................ 143, 144
Tanganiykameer....................................................................................... 167
Teirlinck.................................................................................................... 211
Tempels...................................................................................................... 83
ten Bruggencate......................................................................................... 74
Terneuzen................................................................................................... 96
Teuven...................................................................................................... 159
Thonet........................................................................................................ 54
Tilburg........................................................................................................ 24
Timmermans.............................................................................................. 54
Tombeur................................................................................................... 167
Treub.......................................................................................................... 82
Turnhout............................................................................................... 24, 59
Vailly......................................................................................................... 215
Valkenswaard............................................................................................. 74
van Cauwelaert........................................ 123, 124, 183, 184, 192, 193, 206
van de Panhoef........................................................................................... 24
van den Bergh...................................................................................... 2, 145
Van Den Broeck.......................................................................................... 95
Van den Heuvel.......................................................................................... 83
van der Aa.................................................................................................. 56
van der Velde........................................................................................... 164
van Duyse................................................................................................. 156
van Eeden................................................................................................... 67
Van Eyck..................................................................................................... 97
van Goor..................................................................................................... 73
van Grunderbeeck.................................................................................... 186
van Keppel................................................................................................ 145
van Langenhove........................................................................................ 211
van Maanen.............................................................................................. 145
van Oest................................................................................................... 204
van Olmen................................................................................................ 186
van Oppens................................................................................................. 72
van Puyenbroek.......................................................................................... 25
van Rijckevorsel.............................................................................. 20, 21, 22
van Rijswijck............................................................................................... 79
van Rossum................................................................................................ 82
Van Scherpenzeel..................................................................................... 138
van Sonsbeek.............................................................................................. 57
van Stoppelaer......................................................................................... 145
Van Tuyl van Serooskerken...................................................................... 183
van Vollenhoven....................................................................................... 145
van Walden.............................................................................................. 223
Vandervelde................................................................................. 15, 83, 177
Var.............................................................................................................. 82
Veen........................................................................................................... 27
Veldwezelt............................................................................................... 107
Verdun................................................................................................ 96, 106
Vermeulen.................................................................................................. 72
Verrept....................................................................................................... 44
Verviers...................................................................................................... 59
Veurne........................................................................................................ 42
Vilvoorde.................................................................................................. 151
Vinck............................................................................................... 61, 63, 64
Vissering..................................................................................................... 57
Vlaanderen... 50, 86, 102, 129, 139, 158, 165, 174, 198, 201, 204, 210, 211
Vlissingen..................................................................................... 93, 95, 222
von Bethmann.......................................................................... 138, 139, 141
von Bethmann Hollweg................................................................... 138, 139
von Bissing........................................... 36, 59, 115, 143, 144, 151, 198, 208
von Sandt.................................................................................................. 198
Vondel.............................................................................................. 131, 199
Vormer....................................................................................................... 59
Wackerbach................................................................................................ 98
Wageningen............................................................................................... 75
Wallonië........................................................................................... 139, 174
Warocqué....................................................................................... 10, 11, 13
Waterloo.................................................................................................. 161
Waxweiler.................................................................................................. 84
Weijl......................................................................................................... 191
Weil............................................................................................................ 20
Wellington................................................................................................ 161
Wenen.................................................................................................. 2, 204
West Brompton........................................................................................ 217
Wieltje...................................................................................................... 175
Wijtschate................................................................................................ 176
Willem........................................................................................................ 54
Williams..................................................................................................... 85
Wilson...................................................................................................... 173
Winter........................................................................................................ 24
Winterslag................................................................................................ 203
Wurtemberg............................................................................................. 210
Zeebrugge........................................................................................ 122, 202
Zeeland....................................................................................................... 56
Zeist...................................................................................................... 53, 71
Zemet....................................................................................................... 191
Zierikzee................................................................................................... 222
Zillebeke..................... 41, 80, 85, 92, 95, 143, 163, 164, 165, 166, 169, 175
Zwitserland...................................................................... 24, 29, 32, 46, 211