V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Flora Magica (1930)

In 1930 verscheen dit interessante boek van Isidoor Teirlinck. In dit boek beschrijft hij de magische eigenschappen van een groot aantal planten en de manier waarop ze gebruikt werden in verschillende landen over de hele wereld. (418 blz., 12,75 euro – enkel te koop als ebook).

In 1930 this interesting work by Isidoor Teirlinck was edited. In this book he describes the magic properties af a large number of plants and the way in which they were used in different countries of the word. (418 pages, 12,75 euros – only for sale as ebook).

En 1930 cet ouvrage par Isidoor Teirlinck paraissait. Dans ce livre Monsieur Teirlinck décrit les propriété magiques d’un grand nombre de plantes et la façon de laquelle ces plantes étaient utilisés dans les différents pays du monde. (418 pages, 12,75 euros – seulement sur cédé).

Inhoud - Contents - Table

Een Woord vooraf                          5

Magische planten                           7

I.                    Heksenwoonsten, heksenvergaderingen                          9

a.       Heksenwoosten                     9

b.      Heksen worden planten                     10

c.       Heksen-lichaamsdelen uit hout                       11

d.      Heksenvergaderingen                         12

                                                                          i.      Planten waarin, waaronder, waarbij of waarop de heksen vergaderen                       12

                                                                         ii.      Planten die heksen ten sabbat voeren                        16

e.      Heksenzalf                21

f.        Planten door heksen (of toovenaars) op den sabbat gebruikt                         27

g.       Heksenringen                          29

II.                  Heksenvoedsel, heksenhuisraad- en gerief                      35

a.       Heksenvoedsel                       35

b.      Heksenhuisraad en –gerief                               39

III.                Echte heksenplanten                   45

a.       Heksenplanten in het algemeen                     45

b.      Bepaalde (genoemde) heksenplanten                        48

IV.                Planten met bekende heksen of toovenaars in verband                            107

a.       Hekateplanten                        107

b.      Kirkeplanten                            113

c.       Medeakruiden                        115

d.      Canidiaplanten                        117

e.      Alphesibeaplanten                                118

f.        Drie-koningenplanten                         118

g.       Ceridwensplanten                 120

h.      Merlinsplanten                       121

i.         Albertus-magnusplanten                   123

j.        Doctor Faust                             129

k.       Klaas Kunst                               136

V.                  Speciale schadelijke heksenwerken in verband met de plantlore                           137

a.       Onweermaken        137

b.      Melk stelen of bederven                    141

c.       Invultatie en soortgelijke heksenwerken                   143

d.      Tooverdranken                       149

e.      Planten door tooverij ziek gemaakt of verdorven                  152

f.        Vruchten stelen                      158

VI.                Andere meestal onschadelijke heksenwerken in verband met de plantlore                     161

a.       Het schatgraven, het bronnen- en ertszoeken en soortgelijke wonderwerken                       161

                                                                          i.      Door de tooverroede                          161

1.       Tooverroede in het algemeen         162

2.       Mozes- en aaronsroede                     162

3.       Caduceum van Mercurius                  164

4.       Thyrsus van Bacchus                            165

5.       Vuurroede van Prometheus                            166

6.       Tooverroede van Kirke                       168

7.       Tooverroede der Magiërs                 168

8.       Tooverroede bij de Germanen, enz.,                          169

9.       Wonderroeden of –staven van heiligen, enz.,                        170

10.   Tooverroeden van bepaalde plantsoorten vervaardigd                      179

                                                                         ii.      Zonder tooverroede                            192

b.      Planten die rijkdom en geluk aanbrengen                  205

c.       Heksen-toovergeld                               207

d.      Steen der wijzen                    209

e.      Planten die openen                              213

f.        Planten die onzichtbaar maken                       220

g.       Planten die onwondbaar maken                     235

h.      Planten die onvermoeibaar maken                               235

i.         Planten die verjongen                         239

j.        Planten die onsterfelijk maken, verrijzenisplanten                               243

VII.              Heksenschepsels                           251

a.       Heksen scheppen planten                 251

b.      Zij herscheppen planten in andere wezens                               253

c.       Zij hervormen menschen in andere wezens door planten                 255

VIII.            Botanomancie of waarzeggerij door planten                    257

a.       Divinatorische planten in het algemeen                      257

                                                                          i.      Ongenoemde waarzeggende planten                         257

                                                                         ii.      Genoemde waarzeggende planten                              258

1.       Boomen en heesters                           258

2.       Kruiden                      260

b.      Divinatorische planten tot een bijzonder doel aangewend                                263

                                                                          i.      Volwassen mensch en botanomancie                         263

                                                                         ii.      Kind en botanomancie                        274

Antimagische planten                   281

a.       Antimagische planten in het algemeen                        283

a.       Tuilen van velerhande kruiden                        283

b.      Rookplanten                            288

c.       Een en ander                           289

b.      Antimagische kruiden in het bijzonder                         293

Plantnamen                      359

Bronnen                             383

Drukfeilen                          385

Index

Aar         279

Aardappel          28, 254

Aardmanneken               79

Aardveil               287, 341

Aardwier             37

Aardzwam          262

Aaronsroede     162, 163, 164

Aartsengelwortel            324

Abies excelsa    139, 208

Abies pectinata                10, 19, 123, 133, 173, 189

Acacia   276

Acer campestre               322

Acer pseudoplatanus    198, 322

Acharonia           128

Achillea millefolium        68, 207, 284, 350

Achillea ptarmica             102, 301, 350

Aconitum stoerkeanum               108

Acorus calamus                21, 26

Actaea spicata  56, 104

Adderstong       49, 151, 232, 239, 295

Adelaarsvaren  49, 295

Adianthum capillus-veneris        21, 23, 111, 232

Adianton             111

Aecidium elatinum         10, 19

Aegolethron      109

Aethalium septicum      36

Aethiopis            218

Affodille              164, 175, 354

Affodisius           127

Agaricus              101

Agaricus campestris       30

Agaricus giganteus         30

Agaricus graveolens       30

Agaricus multifidus         30

Agaricus oreades            30

Agaricus procerus           30

Agaricus terreus              30

Aglaophotis       55, 56

Agnus castus     237

Agrimonia eupatoria      91, 287, 311

Ahorn   198, 322

Aizoon  240, 246

Ajuin     113, 277, 279, 352, 353

Akeleipluim       301

Akker-goudsbloem        112

Akkerklokje       286, 346

Akoniton             108

Alant     98, 139, 148, 283, 349

Albertus-Magnuskruiden            123

Alcea     112

Alchemilla vulgaris          210, 286, 311

Alcone  127

Aleppo-pijn       175

Alfbloed              97

Alf(s)rank(e)     114, 140, 149, 284, 286, 339

Alkea    112

Alkekengi           90

Allemansharnas               84, 228, 304, 330, 352

Allium ascalonicum         352

Allium cepa        113, 277, 279, 352, 353

Allium magicum               118

Allium porrum  352, 353

Allium schoenoprasum 352

Allium sativum  21, 26, 238, 285, 301, 351

Allium victorialis               84, 228, 352

Alnus glutinosa 11, 15, 28, 41, 142, 189, 208, 254, 258

Aloë      354

Aloë perfoliata 354

Aloë socotrina  57, 104, 291

Aloë vulgaris      291, 354

Alpen-berenwortel        75

Alpenklokje       74

Alpenviooltje    334

Alru       78

Alruin(e)             77, 201, 205, 336

Alruineken         85

Alrun, Alrûne    78

Alrunke               80, 81

Alsem   71, 101, 139, 149, 236, 266, 284, 347

Althaea officinalis           70, 108, 321

Alyssum              345

Alyssum calycinum         287

Alyssum saxatile              287

Amandel             150, 165, 190

Amanita muscaria           42

Amantille            74, 76

Amarant              224

Amarantus caudatus     114, 224, 287

Amber  63

Ambrosia maritima         243

Amlaboom         244

Ammi visnago   167

Ammophila arenaria      38

Amonum granum-paradisi          106

Amonum zingiber           251

Amrita  244

Amygdalus communis   150, 163, 190

Amygdalus persica         150, 157, 191

Amyris giliadense            76

Anagallis arvensis            334

Anastatica hierochuntica             262, 273

Anchusa italica  98

Anchusa officinalis          98, 287, 336

Anchusa tinctoria            116

Andoorn             92, 151, 211, 220, 280, 340

Andropogon muricatum              356

Androsaemum officinale             112

Anemone nemorosa     300

Anemone pulsatilla        57

Anethum graveolens    302, 324, 343

Angelica silvestris            324

Anijs      242, 322, 353

Antennaria dioica            111

Anthemis cotula              350

Anthemis nobilis             111

Anthericum comosum  232

Anthriscus cerefolim     326

Anthropomorphas         78

Anthropomorphon        78

Anthyllis vulneraria        62

Antirrhinum alpinum     95

Antirrhinum majus         241

Antirrhinum orontium  145, 341

Archangelica officinalis 324

Areca catechu   22, 26

Arenlelie             167

Aristolochia longa           320

Aristolochia rotunda      320

Armeria alpina  11

Arnebia               262

Arnica montana               101, 207

Arnoglossa, Aroglossum              127

Aronskelk           184

Aronsstaf            163, 164

Aronsstok           164

Artemisia abrotanum    58, 101, 139, 149, 283, 284, 288, 348, 350

Artemisia absinthium    71, 101, 139, 149, 236, 284, 347

Artemisia maritima         243

Artemisia vulgaris           101, 139, 148, 202, 283, 287, 315, 343, 346, 347

Arum maculatum            163, 184, 285, 358

Asa-foetida        72, 77, 125, 167, 327

Asarum europaeum      251

Asclepias dioscoridis      114

Asclepias nigra  114, 320

Asphodelus luteus         164, 175

Asphodelus ramosus     127, 354

Aspidium aculeatum      49

Aspidum filix-mas           195, 205, 295

Asplenium filix-foemina              49, 85, 195, 287

Asplenium ruta-muraria              54, 195, 232, 295

Asplenium septentrionale          232, 295

Asplenium trichomanes               145, 230, 231

Aster alpinus     230

Astralagus creticus         23, 24

Astralagus parnassii       23, 24

Astralagus verus              23, 24

Athyrium filix-foemina, zie ook Asplenium filix-foemina (dezelfde varen)          195, 218, 295

Atractylis gummifera     224

Atropa belladonna         21, 22, 25, 26, 74, 89, 108

Atropa mandragora       77, 100

Aucklandia costus           351

Avena fatua       105, 253

Avena orientalis              105

Avena sativa      37, 80, 84, 105, 155, 156, 254, 314

Averesch            305

Averoone           58, 101, 139, 149, 283, 284, 288, 314, 348, 350

Avond-koekoeksbloem               230

Azale pontica    109

Baaras  56, 79

Baccharis             350

Balsamodendron myrrha            119, 291

Balsem 64, 76

Balsemboom     76

Balsemwormkruid          349

Bamboeriet       105

Bamboesriet     355

Bambusa magica             105

Bambusa vulgaris            399

Banaan 81

Basilikon              40

Basilicum             244

Basterdsaffraan               116

Bazielkruid         338, 341

Bedeguar            61, 309

Beelde 87

Beeldensaet      87

Beemdgras        277, 356

Beenbreek         167

Beet      268

Bekerplant         140

Beillis perennis 42, 275, 276

Belse     87

Belsemcruut      87

Benediktenkruid             128, 31, 322

Benghyè             273

Benzoin               76, 104

Benzoin officinarum      104

Benzoinboom   76

Berenklauw       220

Berenwortel      75, 239

Berg-aster          220

Bergolm              65

Bergtijloos          125

Bergvlas              65

Berk      10, 16, 19, 41, 189, 289, 302, 305, 316, 325, 343

Bernagie             98

Besheide            331

Beta vulgaris      268

Betelnoot           22, 26

Betonica officinalis         340

Betonie               93, 340

Betooverkruid  62, 92, 93, 95, 100

Betula alba         16, 19, 27, 41, 189, 289, 305, 316, 325, 343

Beuk     13, 14, 27, 28, 29, 208, 354, 258

Bevernelle         286

Biala-mioko        231

Bicith     94

Bies       20, 276

Bieslook              352

Bijvoet 101, 139, 148, 202, 219, 235, 238

Bilisa      140

Bilsen-, Bilzenkruid         21, 22, 23, 87, 98, 125, 126, 128, 140, 141, 150, 220, 229, 262, 283, 287, 315, 344

Bilsemkruid        87

Bilzen    87

Bingelkruid         21, 25, 73, 101

Biota orientalis 245

Bisemo 231

Bismalve             70

Bitterzoet           304

Blazenstruik       164

Blechnum spicant           195

Blindboom         331

Boelkenskruid  139, 148

Boeltjeskruid    283, 349

Bohemerskruid                90

Boksdoorn         20, 40, 332, 337

Boletus                101

Boletus luridus 39, 48

Bonduc                244

Boom des Levens           245

Boon     21, 24, 70, 135, 146, 223, 268, 313

Booze Hendrik  109

Borago officinalis             98

Bosch-andoorn                220

Boschrank          40

Boswellia sacra 64, 71, 119, 291, 352

Boterbloem       57, 58, 300, 305

Botrychium lunaria         23, 49, 151, 196, 210, 217, 223, 229, 232, 295

Bovist   30

Brand    155, 330

Brandaar             155

Brandende Liefde           287, 319

Brandnetel         199, 318

Brandstok (groeiende) 175

Brassica capitata              205

Brassica napus  42, 268

Brassica nigra    60, 345

Brassica oleracea             37, 60, 99, 205, 394

Brassica rapa     28, 205

Brem     16, 140, 312

Bremraap           96, 109, 166

Brillantaisia alata              231, 341

Broussonetia papyrifera              158

Bryonia alba       232, 346

Bryonia dioica   80, 83, 100, 146, 205, 346

Bryonie                80, 83, 84, 99, 205, 232, 346

Buiszwam           39

Buksboom          144, 330

Bupleurum rotundifolium           326

Buxus sempervirens      144, 155, 270, 330

Caduceum          164

Caerde 126

Calendula officinalis       277

Calla palustris    211

Callipetalon        128

Calluna vulgaris                264, 334

Caltha palustris 300

Camelina sativa                76, 85, 289

Camille 111

Campanula medium      170

Campanula persicifolia  175

Campanula pyramidalis                164, 171

Campanula rapunculoides          286

Campanula rapunculus 175

Campanula rotundifolia               39

Camphora officinalis      55, 291, 299, 335

Canidiaplanten 117

Canna indica      231

Cannabis indica                22, 25

Cannabis sativa                22, 23, 68, 98, 139

Caprificus            118

Capsella bursa-pastoris                225

Capsicum annuum          114

Caput bufonis   48

Cardiospermum halicacabum    244

Carduus               177, 344, 348

Carduus angelicus           238

Carex    277

Carlina acaulis   224, 238, 239, 286

Carpasum           110

Cartamus creticus           116

Carthamus tinctorius     116

Carum carvi        286, 326

Caryofyllate       128

Cassia sena        242

Castanea vesca                130

Cattaria                93

Ceder   174, 175

Cedrus 117

Celidonia             124

Celosia cristata 114

Centaurea          102, 117

Centaurea centaurium 288, 348

Centaurium       74, 102, 126

Centranthus ruber         117

Cerasus vulgaris               130

Cercis siliquastrum         16

Ceterach officinarum    53

Chalcanthum     116

Chalkanthon      116

Chamaeleon      224

Chamaemelon  111

Chamaemelum                111

Chelidonium majus        36, 97, 124, 210, 239, 269, 344

Chenopodium album    68

Chenopodium bonus-henricus 341

Christophoriana               57

Chrusanthemum             116

Chrynostates    127

Chrysanthemum             116

Chrysanthemum coronarium    116

Chrystanthemum leucanthemum           207, 275, 278

Chrysanthemum segetum          116

Chrysopolis        212

Chynostates      127

Cicer arietinum 221

Cichorium intybus           218, 224, 229, 252, 254, 287, 349

Cinnamom         55, 84

Cinnamomlaurier            55

Cinnamomum ceylanicum          55

Cipres   54, 55, 77, 95, 98, 145, 174, 175, 246

Cipreskruid        110

Circaea 70, 77, 78, 114

Circaea lutetania             70, 114, 320

Cirsium 170, 344, 348

Citroen 81

Citroenboom    130

Citrullus colocynthis       262

Citrus aurantium             130, 264

Citrus decumana             175

Citrus limonium               81, 130

Citrus medica    130

Cladosporium penicilloides         19

Clava herculis    176

Clematis vitalba               40

Clypeola jonthlaspi         287

Cnicus   116

Cocculus cordifolium     244

Cocculus tuberosus        244

Cocos nucifera  81, 274

Coeli donum      210

Coffea arabica  98

Cola acuminata 321

Colchicum alexandrinum             125

Colchicum autumnale   115, 125, 240

Colchicum montanum   125

Colchicum syriacum       125

Colchicum variegatum  125

Colutea heleppica           164

Confilie de greyn             126

Conium maculatum        20, 22, 25, 71, 150, 151, 253, 297

Convallaria maialis          116

Convolvulus scammonea            77

Conyza nutans  351

Cordia subdentata          289, 336

Corylus avellana              11, 16, 40, 63, 85, 138, 142, 143, 144, 173, 179, 199, 216, 221, 230, 258, 259, 313, 338

Costus arabicus                288, 351

Costus speciosus             351

Crataegus           95

Crataegus monogyma   15, 65, 122, 135, 147, 172, 174, 197, 309

Crataegus oxyacantha  15, 65, 122, 135, 147, 172, 174, 197, 309

Crocus sativus   55, 64, 98, 104

Croton  117

Crozophora tinctoria      73

Crozophora villosa          73

Cruydt de doodt of leven bediedende 268

Cucubalus behen            116

Cucumis colocynthus     244

Cucumis dudaim              81

Cucumis prophetarum  262

Cucurbita pepo                99, 346

Cuminum cyminum        326

Cupressus          118

Cupressus atra 118

Cupressus feralis             118

Cupressus sempervirens             54, 95, 145, 174, 246

Cyclamen europaeum  109, 334, 351

Cyclamen graecum         109

Cyclamen hederaefolium            109

Cyclamen persicum        109

Cynodon dactylon          244

Cynoglossum officinale                125

Cypergras           109

Cyperus esculentus       109

Cyperus flavescens        261

Cyperus fuscus 261

Cyperus longus                109

Cyperus officinalis          109

Cyperus pertenuis          109

Cyperus rotundus           109

Cypreskruid       261

Cypripedium calceolus  227, 357

Cytisus laburnum            268

Dadel    130, 357

Daemonum ova               38

Dag-koekoeksbloem     230

Daphne               259

Daphne mezereon         263, 264

Daslook               228

Datura ferox      87

Datura methel  87

Datura stramonium        23, 25, 86, 108, 337

Daucus carota   205

Den       10, 130, 132, 173, 189, 267

Diagridium          77

Diantus caryophyllus     238

Dictamus albus 339

Digitalis purpurea            39, 95, 116, 351

Dilandu                67

Dilemba-lemba                341

Dille       324

Diospyros ebenum         183, 336

Dipsacus              67

Dipsacus fullonum          73, 124

Dipsacus pilosus              124

Dipsacus silvestris           124

Diptam 116, 339

Diptam-dost      339

Distel    170, 344, 348

Ditondo               231

Dolappel             86

Dolik      21, 23, 25, 155

Dolkruid              104

Dolle kervel       25

Donarkruid         266

Donderbaard    21, 24, 61, 75, 151, 267, 302

Donderkruid      101

Doodenbloem  69, 271, 277

Doodkruid          21, 22, 25, 29, 70, 89

Doolkruid            53, 86, 93, 97, 104, 108

Doolwortel         79, 104

Doorn   12, 15, 65, 95, 135, 147, 172, 174, 309

Doornappel       23, 25, 86

Doorwas             326

Doovenetel       93

Dorant  145, 350

Doronicum pardalianches           102, 230, 277

Dost      325, 329, 339

Dotterbloem     300

Draba verna       280

Dragant               24

Drakenwortel   211

Drosera rotundifolia      210, 232, 235, 246, 304, 345

Druif      132, 153, 159, 163

Druifvaren          49

Druivelaar           332

Druiven-steenbreek      232, 320

Dudaim                81

Duingras              38

Duivelin               11

Duivelsbeet       96, 329

Duivelsbes         108

Duivelsdrek       67, 72, 327, 330

Duivelsei             38

Duivelskruid      58, 62, 86

Duivelsoog         109

Duivelstwijn      90

Duivelswortel   108

Duive(n)kervel 99, 104

Duizelkruid         102

Duizendblad      68, 284, 330

Duizendguldenkruid      74, 102, 334

Duizendknoop  110, 127

Dulle-bezie        108

Duvelskruut       86

Dwergkerseboom          19

Ebbenhout         183, 336

Edelweiss           111

Eenbes 354

Eendagsbloem 116

Eerdmanneken                79, 82

Eere(n)prijs       287, 305, 342

Egelantier           60, 276, 308

Egelkoolen         109

Eik          13, 15, 28, 29, 64, 65, 85, 138, 144, 168, 172, 192, 199, 208, 212, 241, 254, 258, 271, 274, 292, 305, 314, 315

Eikel      152, 254

Eikemistel           199

Elaphomyces granulatus              253

Elfenbloed         97

Elisena  67

Elitrophia            124

Elitropia               124

Elitropion            124

Els          11, 12, 13, 28, 29, 41, 142, 189, 208, 254, 258, 259

Emblica officinalis            242

Empetrum nigrum          232, 331

Engelwortel       324

Ephemeron       115, 240

Ephemerum lethale       115

Ephemerum non lethale             116

Ephemerum venenosum            115

Epilobium           69

Equisetum          196

Erakleion             220

Erigeron acre     100, 348

Ermelienedoorn              174

Ervum lens         206

Erwt      105, 223, 235, 253, 254

eryngium campestre     11, 71, 304, 326

Eryngium maritimum     71, 304, 326

Erysiphe graminis            291

Erythrea centaurium     74, 102, 140, 334

Erythronium dens-canis               116, 351

Esch       19, 40, 73, 77, 138, 189, 333, 338

Esp         147, 316

Eupatorium cannabinum             140, 148, 283, 349

Euphorbia           21, 25, 150, 151, 211

Euphorbia esula               36

Euphorbia gerardiana    36

Euphorbia herlioscopia 36

Euphorbia lathyris           169, 213, 331

Euphorbia peplus            36

Everwortel         238, 239, 286, 348

Excaecaria agallocha      331

Excrementa diaboli        285

Exoascus betulae            10

Exoascus carpini              19

Exoascus deformans     19

Faba vulgaris     24, 223

Faugus silvaticus              14, 28, 208, 254, 258, 292, 305, 315

Farsetia clypeata             245

Feeënboter       36

Feeënpaard       20

Ferraria                92

Ferrum equinum             218

Ferula communis            165, 166

Ferula galbaniflua           288, 327

Ferula glauca     167

Ferula narthex  327

Ferula rubricaulis             288, 327

Ferula scorodosma         67, 125, 285, 327, 330

Ficus carica         65, 68, 81, 98, 118, 130, 333

Ficus dusenii      177

Ficus indica         318

Ficus infernalis  98

Ficus religiosa    204, 219

Ficus sycomorus              246

Fijnstraal             100, 348

Filago germanica             100

Filago pygmaea                111

Fluweelbloem  114

Foelie   64

Foemina              229

Foeniculum vulgare (officinale)                302, 316, 324, 325, 343

Framboos           81

Fraxinus excelsior           19, 40, 73, 77, 138, 189, 333, 338

Fritillaria pyrenaica         257

Fuligo septica    36, 253

Fumaria officinalis           99, 104, 224

Fungi     150, 151

Fungus marinus               38

Fungus priapeus              38

Galbanum          288, 327

Galeopsis ladanum         93

Galeopsis tetrahit           92

Galgenaas          79, 80, 82

Galgenmanneken           79, 82

Gamander          110

Gambantein      169, 170

Ganzebloem     116

Ganzerik             21, 22, 24, 61

Ganzevoet         68

Gariofilata          128

Garste  78

Gaspeldoorn     28

Geboorteboom               274

Geers   135

Geiteblad           327

Geitepest           109

Geldmanneken               79

Gelukswortel    206

Gember              351

Gemswortel      230, 277

Genoffelbloem                338

Gensing               242

Genst   140, 221, 289

Gentiana campestris     145

Gentiana cruciata            91, 117

Gentiana pneumonanthe           145

Geranium robertianum                220

Gerdewortel     347

Gerwe  207, 350

Gerst    73, 75, 76, 80, 84, 89, 92, 93, 97, 103, 135, 148, 155, 209, 261, 278

Ginsing 242, 246

Gladiolus communis      228, 354

Gladiolus palustris          228

Glaskruid            220, 288, 318

Glaucium flavum             97, 108

Glechoma hederacea    287, 341

Glidkruid             92, 341

Glidt-cruydt       92

Gnaphalium       111

Gnaphalium dioicum     224, 229

Gnaphalium leontopodium        111

Gnaphalium sanguineum            351

Goede-Hendrik               341

Godshulp            352

Gordelkruid       296

Gouden-regen 268

Goudlelie            265

Goud(s)bloem  112, 277

Goudwortel       211

Goutwortel        126

Gouwe 97, 124, 210, 239, 269

Graan   154, 159, 160, 275, 279

Granaatboom   65, 69, 130, 131, 132, 191

Granum paradisi              106

Gras      30, 31, 33, 36, 146, 156, 356

Grasanjelier       11

Graslelie              232

Grasmuur           69

Guichelheil         334

Guilandina bonduc         244

Guldenroede    192

Haagbeuk           19

Haarmos             284, 287, 294

Habzelia aethiopica        110

Habzelia aromatica         110

Hadik    11

Hagedoorn         147, 172, 197, 309

Hageroos            309

Halfmensch-plant           78

Hamamelis virginica       64, 191

Hanekam            114

Hanevoet           184

Harmala               323

Hars       291

Haschisch            22

Haver    37, 80, 84, 105, 155, 156, 253, 254, 314

Haveresch          38

Havikskruid        350

Hazel, Hazelaar 11, 12, 13, 16, 40, 63, 85, 138, 143, 173, 179, 199, 216, 221, 230, 258, 313, 338

Hazelmistel        318, 350

Hazelroede        179 en volgende

Hazenkummel  220

Hecatea biglandulosa    113

Hacateis ovidiana            108

Hedera helix      111, 165, 166, 259

Heemst               70, 321

Heggerank         100, 346

Heide    334

Heidebloem      264

Heilig kruid         128

Hekateplanten 107 en volgende

Heksenbessem                19, 20, 54, 253, 290

Heksenboter     36, 37, 253

Heksenbloem   101

Heksenboom    61

Heksenbrood    35, 39, 48

Heksendans      14, 29, 31, 32, 253

Heksenei            38

Hekseneik          13

Heksenerwt      39, 90

Heksengaren    40

Heksenhazelaar               63

Heksenhoed     42

Heksenhout      62

Heksenkaas, -kees         37, 38

Heksenkam       40

Heksenknoop   60

Heksenkoord    40

Heksenkorrel    55

Heksenkrans     31, 32, 42

Heksenkruid      49, 53, 54, 55, 57, 65, 73, 86, 92, 97, 99, 102, 114, 320

Heksenlinde      13

Heksenmantel  41

Heksenmast      54

Heksenmeel      35

Heksenmelk      35, 36, 96

Heksennest       10

Heksenolm        10, 68

Heksenpeer      39

Heksenpulver   53

Heksenrok         41

Heksenrook       73

Heksenspeeksel              253

Heksenstok       20

Heksenstreng   40

Heksentwijn      40

Heksen-waskaars           41

Heksenwortel   49

Heksen-zuurkool            39

Heksenzwam    39, 48

Helenium            98

Helianthus annuus         55

Helichrysum stoechas   109

Helioselinum     21

Heliotropium europaeum           20, 22, 55, 76, 124, 140, 225, 273

Helleborus niger              22, 24, 57, 77, 241, 301

Helleborus orientalis     301

Hellekruid           58

Hellevijg, Hel-vijghe       98

Helmkruid          111, 220

Hemelbrand      272, 286

Hemelloof          266

Hemelsgave      210

Hemelsleutel    164, 266, 271, 302, 316, 325, 343

Hemelvaarttuilen            283 en volgende

Hendrik               109

Hennip 22, 23, 98, 139

Hepatica triloba               300

Heracleum panacea       192

Heracleum sphondylium             220

Herakleion         220

Herakleon          220

Heraklion            220

Herba benedicta             285

Herba heraclea 192

Herba meropis 214

Herderstasch    224, 225

Herfst-tijloos     115, 125, 240

Herik     344

Herkuleskruid   192

Hermodactylen                125

Hermodactylus 125

Hertenwortel    239

Hertskruid          148

Hertsmunt         109

Hertszwam        253

Hesperidenappel            122

Heul      103

Heulzaad             135

Hieracium           350

Hieroboram       128

Hierobotanè      128

Hippocrepis unisiliquosa              211, 217

Hippomane mancenilla 151

Hippophaë rhamnoïdes               332

Hirs        135

Hoefijzerklaver                217

Hoefijzervitse   218

Hofruit 91

Hokjespeul        23

Honderdguldekruid       74

Hondsroos         169

Hondstand         116, 244, 257

Hondstong         76, 125, 126

Hongerbloempje            280

Hongerroos       280

Hooi      18, 130, 134, 156, 159, 254

Hoorm  330

Hoornheul          97

Hordeum vulgare            73, 75, 76, 80, 84, 89, 92, 93, 97, 103, 135, 148, 261

Horminum          112

Hortensia            130, 131

Hortensia speciosa         132

Huis van de zon               127

Hulst     27, 140, 191, 276, 331

Hydrangea hortensia     132

Hyoscyamus albus          98

Hyoscyamus datura       98

Hyoscyamus niger          21, 22, 23, 25, 87, 125, 128, 140, 141, 150

Hypericum perforatum                96, 202, 229, 237, 267, 286, 301, 302, 316, 325, 342

Hyosoop             338

Hyssopus officinalis        338

Iarum    285

Idun(a)’s appelen           122, 244

IJf           24

IJserhout            227

IJzerboom          227

IJzercruydt         92

IJzerhard             99

IJzerkruid            21, 26, 28, 40, 85, 90, 92, 95, 118, 121, 127, 128, 140, 202, 205, 219, 236, 240, 269, 299, 337

Ilex aquifolium 27, 140, 191, 276, 331

Immortelle         109, 229, 350

Impatiens noli-tangere 213, 320

Imperatoria ostruthium               116, 239

Impia    101

Ingruen               335

Inula conyza      101

Inula helenium 98, 139, 148, 283, 349

Iris tuberosa      125

Isercruydt           92

Jatropha curcas                98

Jatropha manihot           151, 331, 355

Jeneverbes        201, 246, 259, 284, 298

Jeneverboom   11, 117, 204, 221, 237, 258, 297, 298, 304

Jeneverstruik    229, 238

Jerichoroos        262, 273

Jodenkers          90

Jodenkruid         92

Johanneshand  53

Joviskruid           92

Jozefsstaf           130, 070, 171

Jozefswandelstok           171

Judasboom        13, 15

Juffertjes-in ‘t-groen    287, 301

Juglans regia      15, 163, 268, 269, 287, 317

Juncus  276

Juncus bufonius              211

Juniperus communis     201, 204, 221, 229, 237, 246, 258, 259, 284, 297, 298, 304

Juniperus oxycedrus     117

Juniperus sabina             139, 246

Jusquiamus        125, 128, 140

Kaarde 74

Kaardebol           40, 73, 124, 242

Kabuiskool         205

Kaf         208, 254

Kalfsvoet            358

Kalmoes              21, 26

Kamfer 291, 299, 351

Kamille 111, 157, 252, 350

Kamperfoelie    111, 327

Kampernoelie   33, 35, 38, 101

Kanadaboom    14

Kaneel  55

Kardamon          112

Karpason            110

Karwij   286

Kastanje              130

Katte(n)kruid    93, 125, 249

Kattepootje       111

Kedros 117

Kemp    68

Kemos  111

Kers       132

Kerse    112

Kerseboom        19, 130, 190, 267, 305

Kersouwen cruyt            126

Keukenschelle  57

Keule    166

Kirkaia  77, 78, 114, 320

Kirkeplanten     113

Klaver   61, 62, 121, 136, 156, 198, 234, 278, 311

Klaverdood        96

Klaverduivel      96

Klavervier           311

Klaverzuring      334

Kleed van goud                141

Klem     204

Klimop  166, 204, 206, 259, 327

Klis         291, 348

Klokje   39, 164, 170, 175, 207, 346

Klumenon          111

Knekos, knikos 116

Knoflook             238, 301, 351

Knol-spiraea      232

Koeihoorn          28, 29

Koekoeken        357

Koekoeksbloem              69, 230, 271, 319

Koesoema          231

Koffie   98

Kokkelstruik      244

Kokosboom       274

Kokosnoot         81

Kola       321

Kollebloem        22, 26

Kolokwint           244, 262

Komijn 326

Komkommer     57, 100, 262

Konfilie-de-grein             95

Koningskruid     119

Koningsvaren    21, 23

Konstantinopelen           117, 287

Kool       37, 60, 99, 144

Koolzaad             42

Koorn, Koren    20, 31, 37, 135, 136, 155, 159, 242, 260, 278, 279, 330

Korenbrand       155, 330

Kostwortel         288, 351

Kraaiheide          232, 331

Kraakbes             121

Krabbenkruid    102

Krachtwortel     242

Kriekeboom      190

Kristoffelkruid  86, 108, 197

Kroedwisch        287

Kroedwesch      287

Kroezelmaluwe               321

Kroezelmunt     232

Krokos  112

Kromuon            113

Kroontjeskruid 36

Kruid van het vergeten                102

Kruidje van Sidrach        225

Kruidje-roer-mij-niet    213, 320

Kruidje-tegen-den-dood            231

Kruidwesch, Kruidwisch               287

Kruisdistel          11, 71, 304, 326

Kruisdoorn         190, 270, 285, 331

Kruiskenskruid 101, 349

Kuça      355

Kuischboom      237, 244

Kuklaminon       109

Kuklamis             109

Kupeiros             109

Kwade Hendrik                109

Kwendel             339

Lactuva sativa   166

Lagaecia cuminoides      220

Lakmoesplant   73

Lamium album  93

Lamium purpureum       93

Lamsoor              230

Lancie Christi     49

Lanse Christe    49

Lappa    292

Lappa major      343

Larix europaea 54, 98, 288, 297

Lathraea clandestina     96

Lathraea squamaria       96, 109

Lathyrus clymenum       111

Lathyrus latifolium          112

Lattouwe            166

Latuw   166

Laurier  55, 103, 124, 216, 221, 240, 259, 263, 298

Laurus-boom    299

Laurus camphora            57

Laurus cinnamomum     55

Laurus nobilis    55, 103, 124, 216, 221, 240, 259, 263, 298

Lauwerboom    299

Lavandula spica                265, 284, 340

Lavandula stoechas        109

Lavas     326

Lavendel             268, 284, 340

Leeuwenmuiltje              95, 241

Lelie      81, 103, 104, 125, 126, 131, 171, 203, 241, 264, 269, 316, 325, 343, 353

Lelieke-uit-den-dale      116

Lelium  126

Leontopodium alpinum               111

Lepidium sativum           112

Levensboom     231, 245, 293

Levisticum officinale      286

Leverbloem       300

Liefdesappel     81, 108

Lieve-vrouwebedstroo                139, 166

Lieve-vrouwemantel     210

Ligusticum levisticum    326

Lijmkruid             317

Lijsterbesseboom           39, 158, 197, 305

Lilium bulbiferum            171

Lilium candidum              81, 103, 125, 131, 171, 203, 241, 269, 302, 316, 325, 343, 353

Lilium martagon               211, 353

Limoenboom    130, 132

Linaria minor     95

Linaria vulgaris  342

Linde     10, 13, 14, 17, 173, 177, 198, 274, 311, 321

Lingua canis       126

Linum usitatissimum      70, 221, 233, 320

Linze     206

Liquidambar      76

Laquidambar altingiana                63

Liquidambar orientalis  63

Liquidambar styraciflua                63

Liquidambar tricuspis    63

Lirga      279

Lisch      277

Lischdodde        286, 358

Lolium temulentum       21, 23, 155

Lonicera caprifolium      111

Lonicera periclymenum               111, 327

Loofmossen      294

Look      21, 25, 351, 352

Lork       54, 98, 288, 297

Lotus corniculatus           287, 313

Lotus uliginosus               287

Lotusbloem       197, 273

Lubota  63, 231

Luipaardsboon 57

Lulembe              357

Lunaria 49, 210

Lunaria magorum            69

Lunungu              319

Luperax               67

Lychnis chalcedonica     117, 287, 319

Lycium afrum    332

Lycium barbarum            20, 40, 332, 337

Lycium auropaeum        117, 332

Lycoperdon bovista       30

Lycopersicum esculentum          81

Lycopodium       32, 253

Lycopodium alpinum     31, 42

Lycopodium clavatum   35, 53, 237

Lycopodium complanatum         29, 31, 232

Lysimachia ephemerum              116

Lysimachia nummularia                232

Lysimachia vulgaris         74, 334

Maagdepalm     46, 75, 124, 171, 261, 334, 338

Maankop            26, 98, 287

Maankruid         49, 210, 217, 223, 229, 232, 317

Maanvaren        23, 151, 190, 210, 217, 295

Macrotomia       262

Madelief             42, 207, 275, 276, 277, 278

Madelgeer         91, 117

Ma-dilandu        67

Maen-cruydt     69

Maïs      355

Makazu               321

Malemba-lemba             231, 358

Malope malacoides        112

Malrove              340

Malthezer-kruis               319

Malus communis             58, 65, 67, 130, 146, 172

Maluwe               70, 112, 321

Malva alcea        112

Malva crispa      321

Malva silvestris 70

Malva tournefortiana    112

Mancenillenboom          151

Mandragerskruid, Man-dragen                78

Mandragora microcarpa              77

Mandragora officinalis  56, 74, 87, 100, 108, 114, 115, 141, 146, 201, 205, 219, 223, 239, 320, 336

Mandragora officinarum             77

Mandragora vernalis     77

Mandragora-manneken              77

Mandragora-wijfken     77

Mandragoras    80

Maneplant         127

Manewende     58

Mangifera indica             251

Mangleboom    245

Mangoboom     251

Maniok                151, 231, 331, 354

Manneke(n)      78, 79

Mannetjesvaren             49, 195, 205, 218

Mansbloed        112

Marasmius oreades       30, 31

Marentak           10, 20, 65, 85, 125, 126, 191, 199, 216, 217, 229, 300, 314, 317

Marjolein            95, 104

Marrubium vulgare        340

Marsplant           127

Martagonslelie 211, 353

Masisa-sisa        231, 358

Masscher            154, 330

Matricaria chamomilla   111, 157, 252, 350

Matte(n)bies    20, 286, 351

Mayuka               231

Medea 117

Medeakruiden 115

Medeaplant      57

Meeldauw         291

Meerajuin          353

Meesteres van alle kruiden       93

Meesterwortel                116, 239, 324

Meiroos              271

Meizwam           30

Melandryum album       69, 230, 271, 319

Melandryum rubrum    230

Melissa                95

Melissa officinalis            95, 126, 240

Melissophilas    126

Melissophilos    126

Melkdistel          203

Menneke           79, 80

Mentha               40

Mentha aquatica             189, 192, 343

Mentha cervina               109

Mentha crispa  232

Mentha silvestris            286, 339

Mercurialis annua           21, 25, 73, 104

Merkuurplant   128

Merlin’s appelen             121

Mespilus germanica       158, 191, 308

Metrosideros vera         227

Mettimborsa     117

Meum athamanticum   239

Meum mutellina             75

Micropus erectus            111

Milletia 63, 231

Mik’iusa              358

Mimfukisi           231

Mimosa pudica 63

Mirabilis jalappa              195, 231

Miraculum dei  210

Mirakelroede    178, 179

Mirakel der natuur         54

Mirt       69, 95, 99

Mispelboom      158, 191, 308

Mistel   192, 199, 317

Mizerieboom    259, 263, 264

Moeder-Godsstaf          149

Moederhars      327

Moederkoorn   155

Moeras-zwaardlelie       228

Molak   228

Moly     353

Momordica elaterium   262

Monnikskap      21, 23, 24, 26, 108, 117, 150

Monniksplant   57

Mos(ch)              36, 38, 129, 229, 233

Mostaard            11, 345

Mosterdplant   60

Mozesroede     162, 164

Mozesstaf          176

Mucor septicus                36

Muiszwam         30

Munt(e)              40, 286, 338, 343

Musa paradisiaca            81

Muskaatnoot    58, 64, 104

Myosotis palustris          191, 200, 219

Myosotis alpinus             200

Myricaria fragrans           58, 104

Myricaria germanica      288, 346

Myrobolanenboom       242, 244

Myroxylon sansonatense           64

Myrrhe                291, 351

Myrtus communis          69, 99, 240, 271

Nachtscade        90

Nachtschade     21, 22, 23, 25, 39, 90, 108, 144, 150, 185

Nachtschad(u)we           90

Nachtwortel      158

Narcis   104, 127, 130, 171

Narcissus poeticus          104, 171

Narcissus pseudonarcissus         104, 127

Narcissus tazetta             104

Nardus gallica    283

Nardus indica    265

Narduszaad       301

Narthecium ossifragum               167

Narthex               166, 167

Narthex asa-foetida      167

Nascaye              108

Nasturtium officinale    112, 142

Navelkruid         171, 285

Negenderhande hout   285

Negenderhande kruiden            283

Negenkracht     228

Negerpeper      110

Nelumbium speciosum                273

Nepenthes        98

Nepenthes destillatoria               140

Nepeta cataria  93, 125, 249

Nepta   125

Nerium oleander            170

Netel    15, 63, 124, 199, 267, 318

Nieskruid            22, 24, 57, 77, 102, 261, 301, 350

Nieswortel         231, 301

Nigella damascena         285, 287, 301

Nigella sativa     301

Ninsin, Ninzi      242

Nkulu-katende 358

Noenang             289

Noot     88, 163, 245, 268, 269, 317

Nostoch commune        37

Nostok 37

Note(n)boom, Notelaar              13, 15, 287, 317

Nuphar luteum                58, 189, 192

Nux methel       87

Nymphaea alba               58, 176, 189, 192, 302

Ocimum basilicum          40, 119, 338, 341

Ocimum sanctum            244

Oenanthe crocata           22

Oenothera biennis         70

Offodilius            127

Olea europaea 174, 176, 191, 240, 333

Oleander            170

Olijf, Olijfboom                60, 73, 94, 99, 174, 175, 176, 191, 240, 333

Olm       10, 333

Omphalea, Omphales   70

Onghers eyeren              38

Oniers eyeren  38

Onrust  296

Ontnaghelcruydt             218

Ontschoent-het-paard 218

Onze-lieve-vrouwebedstroo     284, 328

Onze-lieve-vrouwhemelbrand 27

Oosterlucey, Oosterlucie            320

Ophioglossum vulgatum              49, 151, 232, 239, 295

Opium  22

Opiumplant       98

Orakelboomen, -planten            258, 275

Oranjeboom     130, 131, 132

Orant    341, 350

Orchis   83

Orchis latifolia   357

Orchis maculata               357

Orchis purpurea              164

Oreadenzwam 30

Origan  280

Origanum creticum        220

Origanum dictamnus     339

Origanum heracleoticum             220

Origanum majorana       95, 104

Origanum vulgare           285, 301, 329, 339

Orminon             112

Orobanche         96, 109, 166

Orobanche minor           96

Oryza sativa       148, 355

Osmunda regalis             21, 23

Osse(n)tong      98, 116, 287, 336

Oxalis acetosella              234

Paardebloem    277

Paardeboon      146

Paardestaat       196

Paardsijzer         211, 217

Paddebloem     350

Paddenbuyck    48

Paddegras          211

Paddekaatje      300

Padde(n)kop     48

Paddekruid        211

Paddemuts        48

Paddestoel        26, 30, 33, 37

Paeonia officinalis           55, 271, 299

Paliurus australis             332

Palm      26, 130, 131, 144, 191, 203, 264, 330, 331, 358

Panax ginseng  242, 246

Panicum dactylon           244

Panicum miliaceum        135

Papaver rhaeas                22, 26

Papaver somniferum    22, 26, 135, 287, 344

Papaver spinosum          98

Papierboom      158

Paradijszaad      64, 106

Paribon                204

Parietaria officinalis        280, 288, 318

Paris quadrifolia               104, 219, 354

Pariskruid           104, 219, 354

Pastinaak            88

Pastinaca sativa               88

Pata       219

Peen     47, 205

Peer      39, 59, 60, 131, 303

Peerdtsijzer       217

Peerlijsterbes   61

Peganum harmala          323

Pekaim 262

Penningkruid    232

Pentadactylus   128

Pentaphyllum   21, 22

Pentaphilon       128

Peper   84, 110, 114, 244, 319, 352

Pereboom, Perelaar      13, 15, 65, 128, 157, 244, 263

Peristereos, Peristereon             128

Perse-kruid        211

Persicaria            211

Persion                108

Pervinca              124

Perzik   150, 191

Perzikboom       157

Perzikkruid         211

Pes leporis         128

Peterselie           145, 251, 272, 326

Petroselinum sativum   128, 145, 251, 272, 326

Pettimborsa      117

Peucedanum cervaria   239

Peucedanum ostruthium            324

Phallus impudicus           38

Phaseolus trilobus          244

Phaseolus vulgaris          268

Philadelphus coronarius              171

Phoenix dactylifera        130, 131, 191, 203, 264, 358

Phragmites communis  20, 84

Physalis somnifera         22, 25

Picea vulgaris    138, 209, 297

Pijs         19, 204, 246, 297

Pijnappel            166

Pijpenstruik       171

Pimpernel          323

Pimpinella anisum          242, 324

Pimpinella magna           286, 323

Pimpinella saxifraga       286, 323

Pinus abies         267

Pinus cedrus      174

Pinus pinea        165, 166

Pinus silvestris  19, 198, 204, 291, 297

Pioen    55, 271, 299, 300

Piper longum    84, 244

Piper nigrum     352

Pirus communis               15, 39, 59, 65, 130, 157, 263, 274, 303

Pirus malus        190, 254, 274, 277, 303

Piscereon, Pistereon     128

Pisdi(e)fje          79

Pisonia silvestris              231

Pisum sativum  105, 135, 223, 235, 253

Plaanboom        322

Plakun  219

Planeetplanten                89, 124, 127

Plantago major 127, 237

Plantago psyllium            70, 117

Plataan 63

Platerwt              111, 112

Plompen             189, 192

Poa        277

Poa amboinicia 355

Poa cynosuroides           355

Poelruit               252, 300, 301

Polemonium coeruleum              171

Poligonia             127

Polion   110

Polium  110

Polium-wijfken                110

Poluknemon     109

Polycnemum arvense   110

Polygonatum multiflorum           186, 203, 203, 213, 219, 229

Polygonum        110

Polygonum aviculare     127, 220, 319

Polygonum persicaria    211

Polypodium vulgare       195

Polystichum filix-mas    49, 85, 218, 287

Polytrichum       284, 287

Polytrichum commune 232, 294

Pompoen           99, 346

Poppeke             79, 80

Populier              13, 14, 21, 24, 64, 65, 113, 117, 212

Populus               21, 24

Populus canadensis       14, 65

Populus graeca 64, 113, 117

Populus tremula              147, 316

Potentilla reptans           21, 22, 24, 61, 68, 95, 126, 128, 286, 311, 318

Potentilla tormentilla    21, 22, 285, 311

Premna leucostoma      338

Prij, Prei              352, 353

Primla elatior     121, 195, 200, 219

Primula officinalis            121, 193, 195, 200

Profetenbloem                262

Profetenkomkommer  262

Profetenkruid   88, 262

Profetenplanten             262

Pronkappel        346

Proserpinatwijg               217

Proventalis         124

Provinca              124, 126

Pruim    60, 254, 303

Pruimelaar         19, 303

Prunus avium    263

Prunus cerasus 19, 190, 305

Prunus chamaecerasus                19

Prunus domestica           19, 60, 254, 303

Prunus padus    61, 221, 302

Prunus spinosa 297, 303, 309

Psalliota               31

Psillium, Psyllium             70

Psullion                117

Psoralea corylifera          244

Pterris aquilina 49, 85, 295

Pterocarpus santalinus 55, 63

Puccinia graminis             299, 330

Pulicaria dysenterica      101

Punica granatum             65, 69, 130, 191

Purgeernoot     98

Purgeerwinde  76

Purperbloem    350

Pusu      242

Pythonion          88

Quercus aegilops            168, 258

Quercus esculus              64, 258

Quercus robur  13, 28, 65, 86, 138, 152, 172, 173, 192, 208, 212, 254, 275, 292, 305, 315, 317

Quercus rubra  241, 271

Quinquefolium 61, 126

Raai       93

Raap      28, 205

Radijs    70, 344

Ranklans, -piek, -staf     165

Ranunculus        57, 300, 305

Ranunculus acris              184

Ranunculus flammula    109

Raphanus raphanistrum              344

Raphanus sativus            70, 344

Raponsje            100

Rapuncium         100

Rapunculus        100

Rapunsel             100

Rasriv-trava       219

Ratels   341

Reinvaan             140, 149, 224, 284, 286, 287, 348

Reseda luteola 17

Rhamnos            117

Rhamnus cathartica       190, 270, 285, 331

Rhamnus lycoides           332

Rhamnus oleoides          332

Rhamnus paliurus           332

Rhinanthus major           342

Rhinanthus minor           342

Ribes alpinum   121

Riet        20, 84, 355

Rijst       148, 155

Robinia pseudacacia      276, 277

Robrechtskruid                220

Roedekruid        165, 166, 167

Roest    299, 308, 330

Rogge   41, 156, 216, 261, 354

Rolklaver             287, 313

Rookappelkruid               87

Rookplanten     288

Roos, Rozelaar  60, 99, 126, 130, 131, 152, 197, 198, 264, 269, 274, 280, 308

Roose   126

Roosmarijn        100

Rosa arvensis    309

Rosa canina        60, 61, 169, 197, 276

Rosa centifolia  60, 99, 119, 126, 130, 131, 212, 264, 269, 308

Rosmarinus officinalis   227, 297, 338, 340

Rowan-hout      305

Rozemarijn        227, 264, 267, 338, 340

Rozengal             61

Rozenkransje    224, 229

Rubus   28, 254, 310

Rubus idaeus    81

Ruit(e)  25, 71, 94, 200, 219, 224, 234, 240, 273, 286, 287, 322

Rumex acetosa                149, 234

Rumex hydrolapathum                318

Rumex lunaria  69

Ruta graveolens              25, 71, 94, 200, 219, 224, 234, 240, 273, 284, 286, 287, 322

Rutabaga            268

Sacramentsdagkrans     288

Saffloer               116

Saffraan              55, 64, 98, 104, 112

Sala        333

Salicaria               219

Salie      40, 93, 112, 126

Salix       147, 211, 271, 275, 280, 315

Salix alba             9, 46, 64

Salix caprea        64, 316

Salix cinerea      64

Salix fragilis        64

Salix purpurea  46, 64, 156

Salix viminalis    46, 190

Salix vitellina      46

Salomonsstaf    186

Salomonszegel 203, 206, 213, 219, 229

Salvia aethipis   218

Salvia horminum             112

Salvia officinalis                40, 93, 126, 139, 218, 238, 240, 264, 299, 338

Salvia sclarea     112, 351

Salvia triloba      238

Salvia vitae         54

Sambucus ebulus            11

Sambucus nigra               10, 11, 16, 50, 72, 147, 167, 190, 203, 258, 270, 272, 285, 304, 327

Samolus valerandi          121

Sanamunda       128, 130

Sanctorie            126

Sandal  55

Sandel  57, 63

Sandelboom, -hout        65

Sandel-vleugelvruchtboom        63

Sanicula europaea          75, 220

Sanikel 75, 220

Santalum album              57, 65

Santolina chamaecyparissus      110

Santorie              74, 75, 102, 107, 288, 348

Saponaria officinalis       116

Sarcocephalus ruseggeri              260

Sarcostemma acida        244

Sarcostemma brevistigma          244

Sarcostemma viminalis 244

Sarothamnus scoparius                16, 140, 221, 289, 313

Satureia capitata             166

Saturnusplant   127

Savie     94, 126, 139, 218, 238, 264, 299, 338

Saxifraga aizoon              232, 240, 320

Saxifraga cotyledon       171

Saxifraga granulata         321

Scabieuse           117

Scabiosa              117

Scabiosa succisa               285, 286, 329

Scammonea      77

Schaakbloem    357

Scharlei                112

Scheerling, -link               20, 22, 25, 71, 150, 151, 253, 297

Schildkruid         287

Schildzaad          345

Schoonblad        128

Schoone-bij-nachte       231

Schorpioenkruid              111

Schubwortel      96, 109

Schuimzwam     36

Scilla bifolia        357

Scilla maritima   242, 353

Scirpus lacustris               20, 286, 351

Scopolia carniolica           89

Scorodosma asa-foetida              72, 77

Scorpirius sulcatus          111

Scrophularia aquatica    111

Scrophularia lucida         220

Secale cereale  41, 105, 155, 216, 260, 354

Secale cornutum             155

Sededinam        128

Sedum aizoon   240

Sedum amplexicaule     240

Sedum telephium           164, 266, 271, 302, 316, 325, 342, 343

Seepe declinam               126

Selago  121, 141

Selenotropion  58

Selder   21, 25

Sempervive       62, 68

Sempervivum arboreum             240

Sempervivum heptapetalum    210, 246

Sempervivum tectorum              21, 24, 61, 68, 75, 151, 266, 267, 302

Senecio jacobaea            20, 175

Senecio vulgaris               101, 349

Senneblaren     242

Sering   190, 333

Serpentina         126

Serpentine         94

Sesam  112

Sesamkruid, -plant         85, 213

Sasamum orientale        112, 213

Sesleria coerulea             31

Shôlôa  227

Shorea robusta                333

Sidderpopulier 147

Sideritis hirsuta                92

Sideritis montana            341

Sideritis scordioides       92

Sideritis syriaca 220

Sigmaarskruid   112

Silphion               125, 217

Silphium              217

Silene inflata     116, 230

Silen nutans       230

Silene spinescens           116

Sinapis alba        345

Sinksenbloem   271

Sint-Amandsboom         177

Sint-Annaboom               12

Sint-Christoffels-cruydt               56

Sint-Jakobskruid              175

Sint-Jakobsstaf 20, 170, 175

Sint-Jansappel  171

Sint-Jansbijvoet               342

Sint-Jansbloem                202, 275, 276

Sint-Jansgordel                236, 237, 347

Sint-Janskruid   96, 229, 235, 237, 265, 267, 301, 302, 316, 325

Sint-Janswortel                202

Sint-Jozefsbloem            171

Sint-Jozefslelie 171

Sint-Jozefspalm               171

Sint-Mariawortel             206

Sint-Margrietenkruid    207

Sium ninzi           243

Sjalot    352

Slaapappel         149

Slaapbol              344

Slaapdoorn        169

Slange-kruid      211

Slangenkruid     248

Sleeboom           297

Sleepruim           303

Sleutelbloem    121, 193, 195, 200, 219

Slijmzwam          36

Smilax aspera    112

Sneeuwbal         271

Solanum aethiopicum   108

Solanum dulcamara       114, 140, 149, 284, 286, 304, 337

Solanum furiosum          108

Solanum lycopersicum  108

Solanum manicum          108

Solanum nigrum              21, 23, 25, 39, 90, 108, 114, 150, 185

Solanum somniferum   22

Solanum tuberosum      28, 254

Soldanella alpina             74

Solidago virga-aurea      192

Sonchus arvensis            203

Sorbus aucuparia            38, 158, 304, 305

Sorbus domestica           61

Spaanschhout   270, 298

Spar       139, 209, 297

Spechtkruid       83, 214

Speerkruid         171

Sperreboom      138

Spergula sativa 43

Speurrezaad      43

Spica nardi          265

Spikanard           265

Spiraea filipendula          232

Spongieken van de roose           309

Spongiola rosae               309

Spoorvaleriane 117

Sprinck-kruid, Sprinckwortel      213

Springkomkommer        262

Spring-cruydt    213

Springkruid        213, 331

Springh-wortel 213

Springwortel(e)               203, 213

Spumaria alba   36

Squilla   242

Stachys annua  92

Stachys recta     92, 151, 211, 220

Stachys silvatica               220, 288, 340

Standelkruid      164, 357

Statice limonium             230

Steekappel        86, 88, 108, 150, 202, 231, 284, 337

Steenbreek       171, 319

Steenbreekvaren           145, 230

Steenruit            54

Steenvaren        53

Steenzaad          345

Stellaria graminea           69

Stepenheks       11

Steppenruite    323

Sterculia acuminata        321

Sterhyacinthe   357

Sterremuur        69

Stevenskruid     114

Stichaskruid       109

Stinkduivel         90

Stoechas             109

Stokroos             171

Storax   63, 76, 104

Storaxboom      76

Stratiotes aloides            102

Streepvaren      232, 295

Stroo     18, 105, 130, 134, 135, 136, 141, 142, 208, 254, 356

Strouthion          116

Struknos             22

Struthium           116

Styrax officinalis              63, 76, 104

Succisa 265

Suikerboon        244

Suikerei               218, 224, 229, 252, 254, 349

Sweerdekens-cruydt    229

Sykomoor           246

Sylphium             67, 217

Syringa vulgaris                190, 333

Tamarisk             190, 288, 346

Tamarix gallica  190, 288

Tamarix mannifera         190

Tanacetum balsamita    349

Tanacetum vulgare        140, 149, 224, 284, 286, 287, 348

Tandenkoter     167

Taraxacum officinale     277

Tarwe   28, 73, 75, 76, 89, 92, 93, 97, 103, 120, 121, 135, 142, 148, 154, 155, 216, 233, 260, 273

Taxus baccata   24, 270, 285, 298, 307

Taxushout          307

Teen     46

Terminalia chebula         242

Terminalia citrina             244

Teucrium achaemenis   110

Teucrium gnaphalium   110

Teucrium polium             110

Teucrium pumilum         110

Teucrium supinum         110

Thalictrum aquilegifolium            301

Thalictrum flavum           300

Thalictrum garganica      326

Thapsia silphium              125, 217

Theangelis          262

Thryon 108

Thursion              166

Thursos               105, 167

Thus masculum                71

Thus orientale  119

Thuya   293

Thuya occidentalis          231

Thuya orientalis               245

Thymus cephalotus        166

Thymus serpyllum          166, 339

Thyrsine              166

Thyrsus                165, 167

Tijloos   115, 125

Tijm       166

Tilia        90

Tilia europaea   173, 177, 198, 274, 321

Tilia grandifolia 13, 173

Tilia microphylla               321

Tilia parvifolia    13, 173

Tilia platyphylla 321

Tilletia caries      150, 155, 299, 330

Tong van den profeet   262

Toorts   41, 50, 164, 175, 218, 230, 266, 272, 286, 342

Toovenaars        115

Toovenaarskruid             76, 90, 114

Toovenaarspoot              93

Toovenaarsviooltje        75

Toovereersbrood           35

Tooveraerseyeren         38

Tooversefoensen           35

Toovoeressenbrodd      35

Tooveresseneik               13

Tooveresse(n)kruid       75

Tooverheksenbrood     35

Tooverijplant    69

Tooverkruiden 46, 74, 95, 123 en volgende, 226, 247

Toovernoot       63, 64

Tooverroede     161 en volgende, 168, 169, 170, 179

Tooverschepter               190

Tooverstaf         169, 170

Tooverstruik      64, 191

Tooverwortel    77, 247, 248

Torkruid              22, 25

Tormentil            21, 24, 311

Tournesol           73

Traalboter          36

Tradescantia virginica    116

Tricholoma columbetta                31

Trichomanes     231

Trifolium pratense          62, 121, 136, 156, 198, 206, 223, 234, 311

Trifolium repens              61

Trigonella coerulea         313

Tripolium            110

Triticum vulgare               28, 73, 76, 89, 92, 93, 97, 103, 105, 216, 260, 356

Trolbloem           41, 57

Trollius europaeus          41

Truffel  81

Tsanga-mukama              231

Tsanga-tiba        231

Tuber    81

Tuinkers              112

Tuin-wolfsmelk                36

Tulipa gessneriana          130

Tulp       130

Typha augustifolia          286

Typha latifolia   286

Ulex europaeus               28, 62

Ullucus tuberosus           262

Ulmus campestris           333

Ulmus montana               10, 86

Ungers eyeren 38

Unghers-eyeren             38

Urtica dioica       10, 68, 124, 126, 199, 267, 318

Urtica urens       68, 124, 318

Ustilago carbo   155, 299, 330

Vaccinium myrtillus        121

Valeriana celtica              73, 148, 283, 351

Valeriana officinalis        40, 73, 74, 139, 240, 329, 338

Valeriana phu   74

Valeriana spica 265

Valeriane            40, 73, 139, 240, 283, 329, 338

Varen   49, 85, 218, 219, 222, 275, 287, 294, 295, 296

Varenzaad          49, 195, 205, 229, 238, 242, 296

Varenbloem, -bloesem                196

Varkensbrood  109

Varkensgras      127, 220

Vatica robusta  333

Veil, Veyl            111, 165

Veld-ahorn        322

Venkel 95, 302, 316, 324, 325, 343

Venuskruid        128

Veratrum album              261

Veratrum nigrum            261

Verbascum lychnitis       230

Verbascum thapsus       41, 50, 164, 175, 218, 266, 272, 286, 342

Verbena indica 338

Verbena officinalis         21, 26, 28, 40, 74, 84, 85, 90, 118, 126, 128, 140, 202, 205, 219, 236, 240, 259, 299, 337, 346

Verbeneca         128

Verckens-broot               109

Vergeet-mij-niet(je)     192, 200, 219

Veronica chamaedrys   287

Veronica officinalis         287, 301, 342

Verrijzenisplanten          247

Verversdistel    116

Ververs-ossetong           116

Vetblad               246

Vet-look              228

Viburnum opulus            271

Vicia faba            70, 135, 146, 223, 313

Vicia sativa         135

Victoriae radix  228

Victorialis            228

Victorialis femina            228

Victorialis longa                228

Victoriala mas, mascula                228

Victorialis rotunda          228

Victori(e)-wortel             228

Vierklaver           62, 198, 206, 223, 311

Vijfblad                128

Vijfklaver            62

Vijf kruiden        287

Vijftien kruiden               286

Vijfvingerblad   22, 128

Vijfvingerkruid 24, 61, 68, 125, 126, 286, 311, 318

Vijg        81, 130, 132, 204

Vijge(n)boom   65, 68, 98, 118, 132, 177, 219, 318, 333

Viktoriewortel  84

Viltkruid              100

Vinca minor       40, 75, 124, 172, 261, 334, 338

Vingerhoed(s)kruid       39, 95, 151

Vinkoorde          75, 336

Viola canina       200, 206

Viola odorata    81, 99, 206

Viola silvestris   200

Viool(tje)            81, 99, 200, 206

Virga pastoris    124

Virina    356

Visculus quercinus          125

Viscum album   10, 20, 65, 85, 86, 125, 169, 191, 199, 216, 221, 300, 314, 317

Viscus quercinus             125

Vitex agnus-castus         337

Vitex negundo 244

Vlas       70, 221, 233, 320

Vlasdotter          16, 85, 289

Vlaskruid             95

Vleugelvruchtboom       63

Vliegenzwam    42

Vlier      10, 11, 13, 16, 50, 72, 147, 167, 168, 190, 203, 258, 270, 272, 285, 304, 327

Vlierroede          168

Vlooienkruid     70

Vlooikruid           101, 117

Vogel-duizendknoop    127, 319

Vogelkerseboom            61, 206, 221, 303, 307

Vogellijm            65

Vokelaar             116

Voorjaarsbloem              102

Vossenstraat     287

Vrouwenhaar   21, 23, 111, 232, 295

Vrouwe(n)mantel          286, 311

Vrouwe(n)schoentje    287, 354

Vrouwenvlas     342

Vuilboom            304

Vuurroede         166

Waarzeggerskruid          88

Wakelbesen      297

Walkurenbes    108

Walkurenkruid 69

Walkure(n)plant              89

Walkyriënboom               89

Walkyriëndistel                74

Walstroo             149, 304

Waterkers          112, 142

Waterlelie          58, 302

Waterman          58

Watermunt(e)  189, 192

Waterpatik         318

Waterwilg           316

Wachbre             129

Wederdood, -doot         231, 232, 246

Wederik              74, 116

Wederstoot       230

Wederton          145

Weede-struik   190

Wegbeheerscher            237

Wegbree            127, 237

Wegedoorn       331, 332

Wegewarte       253

Weghoedster   253

Wegsuikerei      287

Wegwachter     287

Wenschkruid     205

Wenschzaad      52, 196

Widerthon         354

Wieroock manneken     71

Wielandswortel               225

Wierook              64, 71, 144, 284, 288, 291, 297, 352

Wierookboom  71, 118

Wijfjes-varen    49, 195, 218, 295

Wijfken               78

Wijndruif            131

Wijngaard           129, 146, 204, 346

Wijnranklans, -piek, -staf            165

Wijnruit               284

Wijnstok             130, 154, 166, 244

Wijpalm               155, 330

Wilg       64, 147, 190, 211, 271, 274, 280, 315

Wilgeroosje       69, 280

Winde  112

Windroos            300

Wisse    46

Witte koekoeken            357

Woeeng              338

Wolfsbes            108

Wolfsklauw        29, 31, 35, 42, 53, 232, 237, 294, 296

Wolfskruid         266

Wolfsmelk          21, 25, 150, 151, 211, 213

Wolventand      330

Wolverlei            101, 207

Wondenkruid   62

Wonder Gods   210

Wonderbloem  192, 193, 194, 195, 200

Wonderboom   226, 245

Wondererwt     244

Wortel  47

Wouw  99, 117

Xeranthemum annuum               350

Yser cruyt (zie IJ)             126

Zandroos            109

Zand-wolfsmelk              36

Zea maïs              355

Zeeajuin              242, 354

Zee-ambrosia   243

Zee-bijvoet        243

Zee-campernoelie          38

Zeepijn                54

Zeepkruid           116

Zeepwortel        116

Zegewortel        228

Zevenblad          24

Zevenboom       139, 246, 298

Zeven-en-zeventig planten       286

Zevengetijdenkruid       313

Zevenjaargaren               320

Zigeunerkruid   86, 90

Zilverspar            19, 296

Zingiber gramineum      351

Zingiber officinalis           351

Zinplant               63

Ziziphora capitata            110

Zomer  297

Zonnebloem     55

Zonnedauw       210, 232, 235, 246, 304, 345

Zonneplant        127

Zonnewende    21, 22, 25, 55, 76, 124, 140, 224, 273

Zuring   69, 149, 234

Zuurkool             39

Zwaardenkruid 229

Zwaardlelie        228, 229, 354

Zwaluwwortel  114

Zwam   10, 19, 23, 30, 38, 48, 150, 151, 299

Zwijnege(r)s      330