V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Ik beschuldig ! (1915)

Dit boek, geschreven door "Een Duitser" (Richard Grelling) en uitgegeven in 1915, is een striemende aanklacht tegen de oorlogzuchtige Duitse regering. De schuld voor het starten van de eerste wereldoorlog wordt zonder meer aan Duitsland toegewezen. (288 blz., 8,75 euro, - enkel te koop als ebook).

This book, written by "A German" (Richard Grelling) and edited in 1915, accuses the German government of starting the first world war. (288 pages, 8,75 euros - only for sale as ebook).

Ce livre, écrit par "Un allemand" (Richard Grelling) et imprimé en 1915 accuse le gouvernement allemand d'avoir déclanché la première guerre mondiale. (288 pages, 8,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table


Duitschland, ontwaak ! 1
Is een overwinning van Duitschland en Oostenrijk te verwachten. - De economische toestand van de oorlogvoerende landen. - De politieke en militaire toestand van de oorlogvoerende landen. - De toestand in Frankrijk. - Partie remise. - Aan wien de schuld.

Het voorspel der misdaad. 15
Onze imperialisten : Bernhardi en Co. - Zijn wij overvallen, of zouden wij overvallen zijn. - Het hoofd van de oorlogspartij. - De imperialistische oorlog. - De plaats in de zon. - Het uitverkoren volk. - Duitschland's glansvolle ontwikkeling. - Bevolkingstoename en koloniën. - Onze eigenlijke koloniën. - Welk nut heeft Frankrijk van zijn koloniën gehad. - De Duitscher in het buitenland : Frankrijk, Engeland, Amerika. - De plaats in de zon voor ons; de plaats in de schaduw voor de anderen. - De vrees voor Duitschland. - Diplomatieke successen van den Driebond. - Oostenrijksch Balkanpolitiek. - Engeland en Duitschland : eerste Haagsche Conferentie. - Tusschen de eerste en tweede Haagsche Conferentie. - De liberale Engelsche regeering. - Tweede Haagsche Conferentie : Engeland en Duitschland. - Engelsche voorstellen tot een politieke overeenstemming en een vlootovereenkomst met Duitschland. - Waarvoor strijden wij ? - De vrijheid, die genen bedoelen. - Het doel van den vrede : Waarborg ? - Wilde Frankrijk ons aanvallen ? Wilde Rusland ons aanvallen ? - De triple-entente, een defensief verbond. - De onthullingen van Giolitti. - De ommekeer te Berlijn. - De oorlogspartij.

De misdaad. 77

  • Oostenrijk
  • Duitschland
  • Engeland
  • Rusland
  • Frankrijk
  • Aanhangsel : het Oostenrijksch roodboek


De gevolgen van de daad. 208
Hoe schoon is het voor het vaderland te sterven. - Proletariërs van alle landen vermoordt elkaar ! - Politieke moraal. - Moreele politiek. - Quidquid delirant Reges, plectuntur Achivi. - Quousque tandem ?

De toekomst. 227
Wat moet de vrede ons brengen ? - Het systeem van den gewapenden vrede. - Een vredesbond van vrije volken. - Is dat een utopie. - De macht door geweld. - Wat zal de vrede ons brengen. - Mocht het echter anders zijn. - De "Gotterdämmerung".

Epiloog 246

Bijlagen 249
Rede van den Rijkskanselier dr. von Bethmann Hollweg in de zitting van den Duitschen Rijksdag van 4 Aug. 1914. - Rede van den Rijkskanselier dr. von Bethmann Hollweg in de zitting van den Duitschen Rijksdag van 2 Dec. 1914. - Rondschrijven van den Rijkskanselier dr. von Bethmann Hollweg aan de keizerlijke ambassadeurs en gezanten van 24 Dec. 1914.

Index


Adriatische zee 38
Aegaeische eilanden 38
Aerschot 132
Afrika 6, 10, 17, 28, 29, 256
Agadir 31, 56, 66, 73
Ahlwardt 69
Aken 136
Ala 34
Albanië 38
Albion 158
Alexander de Groote 162
Alexander den Grooten 223
Algeciras 18, 50, 73
Allemagne 127, 143, 185
Altmann 33
Amerika 6, 27, 29, 31-34, 43, 47, 51, 134
Angell 35
Angleterre 143, 170, 184
Antwerpen 39, 254
Arabië 8
Argentinië 29, 34
Aristoteles 223
Arndt 19
Asquith 49, 53-56, 168
Atlantischen Oceaan 223
Australië 10, 35, 39
Autriche 99, 104, 113
Azië 6, 10, 28
Bagdad 38
Balkan 61, 69, 71, 78, 81, 85, 94, 97, 108, 109, 115, 116, 140, 146, 168, 170, 178, 183, 207, 243
Baron 122
Bassermann 51, 55
Bazel 243, 244
Bebel 42, 52, 243, 245
Becelaere 211
Behringzee 231
Beieren 238
Belfort 12, 122, 125, 130
België 7-9, 26, 39, 77, 79, 107, 108, 119, 121, 124-137, 140, 155-158, 160-163, 165, 166, 167, 178, 211, 251, 254
Belgique 121, 127-131
Belgium 152, 156
Belgrado 40, 81, 83, 87-89, 100, 113, 138, 141, 176, 180, 186, 187, 189, 201, 202, 206
Beneden-Rijn 251
Benedetti 155
Berchtold 81, 87, 90, 110, 169, 178, 186-189, 191-197, 201
Berlijn 9, 12, 18, 21, 31, 38, 40, 48, 57, 65, 72, 76, 79, 87, 89-91, 93, 94, 101, 102, 106, 107, 111-113, 118, 122, 126, 127, 133, 149, 152, 153, 162, 166, 169, 170, 173, 174, 177, 181, 192, 196-205, 207, 218, 232
Berlijn : Brandenburger Poort 226
Berlijn : Judenstrasse 148
Berlijn : Wilhelmstrasse 102, 119, 121
Berlin 74, 104, 147, 152
Bernard 65
Bernhardi 5, 15, 18-21, 24, 25, 36, 40, 219
Bertie 92, 146
Bethman-Hollweg 142
Bethmann 90, 91, 100, 101, 143, 177, 195, 219
Bienvenu-Martin 174, 175, 177
Birmingham 32
Bismarck 21, 28, 40, 48, 56, 137, 155, 156, 224
Bloch 47, 228
Blumendaal 33
Bluntchli 129
Bode 3
Boekarest 71
Boekowina 8, 207
Boerenoorlog 13
Bonnal 65
Bordeaux 12
Borgia 162
Bosnië 70, 207
Bosnië-Herzegowina 38, 39
Botha 39
Bourgeois 48, 51
Brazilië 29, 34
Britain 57
Brjussow 214
Brougham 221
Brussel 39, 87, 126-128, 166, 251, 254
Bryan 50
Buchanan 144, 145, 260
Bukle 246
Bulgarije 71, 72
Bülow 51, 52
Bunsen 206
Caillaux 31, 38
Calais 9
Cambell-Bannermann 49, 50
Cambon 76, 77, 145, 147, 158, 160, 177, 179-184, 188
Campbell-Bannermann 49-53, 60
Canada 10, 35, 39
Caprior 53
Chamberlain 49
Channel 160
Chili 34
Churchill 60, 61
Cirey 122
Clausewitz 75
Congo 136, 223
Cook 57
Cooper 3
Coquelin 65
Cross von Schwarzkof 48
Cuxhafen 74
Dacië 37
Dade 25
Dalmatië 37
Danzig 20, 216
Darwin 4
Davignon 129, 149, 163
De Broqueville 127
De Bunsen 92, 116, 117, 178, 191, 200
De Girardin 229
Debleski 24
Dehmel 3
Delle 122
Den Haag 47, 48, 50, 51, 53, 54, 231
Denemarken 11, 26, 130
Dérouléde 65
Deutschland 15, 40, 43
Di San Giuliano 71, 83, 146
Dixmuiden 215
Döberitzer veld 42
Dölger 33
Donau 205
Doornik 132
Dostojewsky 4
Dreyfus 65
Duitschland i, ii, 1-3, 5-11, 13-15, 18-21, 23-41, 43, 44, 46-62, 64-75, 78, 79, 86, 87, 88-92, 94-120, 123-131, 133, 135-142, 144-158, 160-168, 170, 172, 173, 175-180, 182-184, 189-192, 196, 197, 199, 201, 202, 203, 205-207, 217, 218, 221, 224, 225, 233, 237, 240, 241, 244, 245, 247-252, 255-261
Dumaine 92
D'Estournelles de Constant 65
Egmont 132
Eiffel 121
Elbe 241
Ellissen 33
Elzas 8, 73
Elzas-Lotharingen 64, 65, 139, 241
Engeland 6-11, 14, 17-19, 24-27, 29, 31-33, 35, 36, 38, 40, 44-47, 49-53, 55-62, 64, 65, 67-70, 78, 79, 81, 87-89, 94, 98, 100, 104, 106-108, 109, 113, 115, 116, 123-129, 132, 136, 138-146, 148-161, 163, 164, 165-170, 175-179, 198, 199, 203, 204, 206, 242, 244, 249, 251, 253-256, 259, 260
England 59, 85
Epinal 12
Europa 1, 7, 10, 17, 34, 38, 40, 44, 51, 54, 57, 58, 64, 66, 82, 83, 87, 90, 94, 102, 103, 107-110, 117, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 156, 159, 161, 168, 175, 186, 188, 190, 193, 200, 202, 207, 216, 220, 221, 224, 228-231, 235, 242, 243, 249, 252, 254
Europe 117, 131
Eusybiades 225
Fashoda 46
Ferry 31
Forgach 116
France 85, 128, 147, 184, 259
Frankrijk 4, 7-9, 11, 12, 17, 18, 21, 28-32, 35, 36, 45-47, 49, 53, 57, 62, 64-67, 77, 79, 81, 85, 87, 92, 94, 99, 104, 107, 108, 110, 111, 114, 116, 117, 119-129, 131-133, 136, 137, 139-147, 149-155, 157, 158, 160-167, 169, 172-175, 177, 184, 189, 204, 206, 240, 244, 249, 250, 251, 253-258, 260, 261
Franschen Congo 38, 223
Franz Ferdinand 79, 185
Franz Joseph 12
Frederik den Grooten 17
Frederik II 222
Frederik III 220
Fried 232
Friede 47, 49, 50
Frobenius 5, 15, 19, 21, 40
Galicië 8, 139, 198, 207
Galilea 4
Genua 34
Germania 247
Germany 59, 85, 99, 147, 152
Giesl 189
Gimbel 33
Giolitti 70, 71, 97, 186
Gladstone 156
Goethe 11, 132
Goluchowski 51
Goncourt 4
Goschen 90, 102, 103, 106, 108-110, 148, 155, 157, 165, 167, 179, 181, 183, 184, 202
Goscher 49
Gottlieb 218
Granville 156
Great Britain 152
Grey 45, 49, 50, 52, 55-61, 85-92, 94-96, 100-104, 107-110, 126, 128, 138, 140, 141, 142, 144-149, 152, 156-158, 160, 164, 167-170, 173, 176, 178, 179, 181, 190-192, 194, 197-199, 201-206, 242, 251, 254, 258, 260
Griekenland 4
Groot-Britannië 25, 26, 44, 143, 206
Haeckel 3
Haldane 18, 49, 57, 58, 60
Hamburg 74, 75
Hardine 60
Harnack 3
Häseler 12
Hauptmann 3
Heine 31
Heinemann 35
Helfferich 27, 28
Helgoland 53
Hendrik V 226
Herwegh 244
Herzegowina 70, 207
Heymanns 104
Heymanss 88
Hofer 133
Hohenzollern 63, 240
Holland 107, 130, 134, 162
Homburg 12
Hongarije 8, 139, 249
Hoppegarten 216
Humbert 78
Hume 225
IJser 212
Indië 10
Indischen Oceaan 223
Ischl 81, 186
Italië ii, 6, 24, 29, 35, 38, 43, 44, 71, 72, 85, 97, 123, 134, 141, 142, 145, 153, 169, 177, 181, 207, 233, 237, 258
Italy 85
Jagow 101, 103, 180, 184
Japan 24, 255
Jaurès 65, 66, 244
Joffre 12
Jonchery 122
Junius 222
Kaap 223
Kaïro 223
Kanaal 10, 13, 160, 164
Kant 212, 215-217, 219, 220, 222, 224, 230-232, 235, 242, 246
Karlsruhe 121
Karpathen 212
Kasan 88
Keizer Wilhelmskanaal 76
Keulen 114, 139
Kiautschau 29
Kief 112
Kiel 216
Kiew 88
Klein-Azië 38, 61
Klemt 212, 213
Köhler 43
Könignsberg 245
Königsbergen 230
Koning Albert 77
Koningsbergen 219, 220
Körte 209
Kowno 112
Kruger 66, 134
Kuhn 33
Kutschke 43
Laband 3
Ladenburg 33
Lambach 186
Lambsdorf 47
Lascelles 60
Lasson 139
Lausanne 128
Le Hâvre 127
Leonidas 135
Lepanto 24
Lessing 41
Leuven 132, 134
Lichnowski 145, 147, 148, 161, 164
Lichnowsky 88, 102, 107, 156, 178, 181, 197, 201-203
Liebermann 3
Liebermann von Sonnenter 51
Liebknecht 218
Liman 43, 63
Liszt 3
Liverpool 32
Lloyd George 49, 55, 56
Lodz 9
Loeb 33
Londen 50, 55, 85, 86, 90-92, 101-103, 108, 110, 111, 117, 124, 143, 147, 152, 158, 159, 164, 166, 170, 171, 178, 179, 186, 189, 196, 197, 199, 202, 253, 254, 258-260
London 35, 57
Longwy 12, 122, 216
Lowitz 214
Luik 132, 163, 254
Luxemburg 119, 139, 166, 251
Luzzatti 24
Mac Kenna 55
Mac Millan 57
Machiavelli 222
Maeterlinck 4
Manchester 32
Mannesmann 75
Mansdorff 191
Marokko 18, 21, 31, 38, 39, 50, 56, 57, 66, 67, 69, 74, 75, 145
Mechelen 132
Mendorff 194
Mensdorff 138, 186, 190, 195
Mercier 132
Mesopotamië 8
Metternich 59, 60
Metz 114, 139, 216
Meunier 4
Middellandsche Zee 164
Millwaukee 33
Minden 43
Moltke 12, 212
Morocco 147
Moskou 88
München 34, 47
Namen 132
Nancy 12
Napoleon 135
Napoleon I 162
Nederland 6, 26
Neidenberg 134
Neurenberg 121
New-York 33
Newton 4
Nicolson 147
Nieuw-Zeeland 10
Nippold 72
Noord-Afrika 35
Noord-Amerika 32, 33, 35
Noord-Duitschland 155
Noordzee 76, 156, 160, 164
Noorwegen 26
North Sea 160
Nunne 31
Nuremberg 121
Odessa 88, 112
Oerindur 36
Oost-Afrika 53, 223
Oost-Pruisen 67, 134
Oostenrijk i, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 38-40, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 70-72, 76, 78-101, 103, 104-107, 110-113, 115, 116, 118, 123, 124, 138-147, 149, 150, 151, 153, 154, 159-161, 168-178, 180-195, 197-207, 237, 238, 244, 249, 259, 260
Oostenrijk-Hongarije 2, 10, 47, 71, 95, 96, 110, 142, 165, 186, 197, 199, 249, 250, 255, 258
Oostzee 76
Orvian 50
Oxenstjerna 38
Pabst 33
Paléologue 113, 176
Parijs 12, 51, 90, 92, 93, 100, 110, 142, 144, 146, 147, 151, 161, 167, 170, 173, 176
Parijs : Café de la Paix 12
Parijs : Champs-Elysées 31
Parijs : Place de l'Opéra 12
Parijs : Quai d'Orsay 139, 174
Passy 65
Payot 128
Perzië 8
Petersburg 46, 67, 87, 89, 90, 92, 100, 103, 110-112, 118-120, 140-144, 147, 149-153, 169-171, 173-178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191-193, 195-197, 202, 249, 250, 253, 259-261
Pichon 74, 76, 77
Poincaré 146
Polen 8, 9, 210
Porgès 31
Portland 138, 259, 260
Portugal 223
Posen 67
Potsdam 69, 106, 182
Pourtalès 89, 102, 103, 106, 117, 118, 170, 177, 178, 182, 204, 260
Pruisen 1, 8, 10, 11, 25, 44, 64, 73, 124, 155, 157, 213, 238, 240, 241
Prusse 78
Reichenberg 212
Rembrandt 69
Reuter 13
Richard III 162
Rijn 136, 241
Rinaldini 162
Romanow 68
Rome 4, 51, 71, 177
Roosevelt 33, 51
Rotschild 31
Rousseau 4, 232
Rubens 4
Rusland i, 7, 9, 10, 14, 17, 26, 29, 35, 36, 40, 43, 45-47, 53, 64, 67, 68, 70, 79, 81, 84-88, 91, 92, 94-101, 103-108, 110-113, 115-121, 123, 124, 129, 138-147, 149, 150, 152, 153, 158-161, 166, 168-170, 171, 172, 174-176, 178, 180, 183, 184, 189-192, 195, 196, 198, 199, 201, 203-206, 214, 240, 249, 250, 253-256, 258-260, 261
Russia 85, 147
Russie 119, 204, 259
Salisbury 47, 53
Sallustius 62
Samoa 29
Sasonof 88, 141, 144, 145, 150, 168-171, 175-177, 182, 194-197, 260, 261
Sasonoff 140
Sassonof 89, 106, 107, 110, 111, 200, 202-205
Sazonof 92, 188, 189, 191-194, 196
Sazonow 89-92, 95, 97, 99, 101-104, 206
Scapary 202
Schaffijn 222
Schébéko 87, 110, 191, 195, 206
Schickler 31
Schiff 33
Schiller 132
Schluchterpas 251
Schwarz 33
Schwerbêew 89
Scutari 38
Sédan 12, 155
Seligmann 31
Serajewo 81, 206
Serbia 93, 111
Serbie 92, 99
Servië 38, 40, 70, 71, 80-89, 91-97, 99-101, 104, 105, 107, 110-113, 115, 138, 139, 140-143, 159, 168-171, 174, 175, 178, 180, 181, 183, 186, 187, 188-191, 193-199, 201, 204-207, 244, 249, 250, 258, 260
's-Gravenhage 82, 83, 170
Shakespeare 4, 226
Simon 65
Skutari 207
Soissons 12
Spangenberg 9
Spencer 4
Speyer 33
Spitteler ii, 134
St. Petersbourg 143
St. Petersburg 117
Stalluponen 134
Stengel 47
Stillen Oceaan 28, 257
Straatsburg 139
Strauss 33
Stuttgart 72
Suchomlinof 196
Sudermann 3
Suez-kanaal 8
Swift 68
Szapary 110, 169, 193, 194, 196, 203
Szapéry 187, 188, 191
Szögyény 196, 203
Tacitus 37
Tatischeff 106
Telheim 41
Thalmann 33
Themistocles 225
Thermopylen 135
Thionville 114
Thoas 56
Tietz 33
Tolstoï 4, 68, 95
Tottoni 51
Toul 12
Treitschke 15, 20
Trier 114, 136, 139
Tripolis 38
Tschirschky 201
Tsingtau 255
Turkije ii, 38
Van Eeden ii
Van Eyck 4
Van Tschirschky 200
Verdun 12, 125, 130
Vereenigde Staten 32
Vereenigde Staten van Amerika 237
Vienna 152
Vienne 99, 143
Villiers 129
Virgilius 223
Viviani 88, 90, 93, 102, 137, 175-177, 184, 203, 205, 258
Vlaanderen 131, 214
Vlissingen 162
Voltaire 4, 24
Von Below-Saleska 163
Von Below-Saleske 121, 122
Von Bernhardi 123, 136
Von Bethman 122, 183
Von Bethman-Hollweg 137
Von Bethmann 75, 98, 102, 124, 126, 138, 139, 142, 143, 147-149, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 166, 168, 173, 175, 177, 178, 180, 184, 220, 221
Von Bethmann-Hollweg 1, 87, 88, 106-110, 143, 178, 201, 252
Von Bethmann Hollweg 56, 58, 74, 154, 166, 200, 249, 258, 261
Von Bloch 228
Von Bülow 55, 163
Von Dallwitz 241
Von Deimling 64
Von Emmich 163
Von Flotow 162, 177
Von Giesl 186
Von Hutten 31
Von Jagow 81, 89, 90, 95, 99, 102, 126, 148, 156, 157, 161, 163, 166, 173, 179-184, 200, 201, 204, 259
Von Köller 241
Von Marschall 53
Von Moltke 76, 252
Von Niem 212
Von Schoen 93, 102, 121, 122, 139, 173-175, 177, 259
Von Suttner 233
Von Tirpitz 57
Von Tschirschky 177, 178, 182, 198, 201
Von Tschirschky-Bogendörf 178, 200
Voor-Azië 256
Warburg 33
Warnsdorf 212
Warschau 9
Waxweiler 128, 131
Weenen 76, 79, 85, 87, 90-93, 99-103, 111, 117, 140-143, 145, 150-153, 169-171, 173, 174, 177, 178, 180, 181, 183, 185-187, 192, 194-205, 249, 250, 259, 261
Weenen : Ballplatz 178, 200, 203
Wertheim 33
Wesel 121, 241
West-Pruisen 67
Wiesbaden 47
Wilhelm II 223
Wiljelm II 26
Yperen 209, 211
Yser 209
Zabern 11
Zola 4
Zorn 48
Zuid-Afrika 13, 35, 39, 223
Zuid-Amerika 32-35
Zweden 26
Zwitserland 26, 130, 131, 134, 139, 237, 239