V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel I (1779)

Dit is het eerste deel van een reeks van vier boeken. Deze boeken gaan over de edelen die in 1566 het "Eedverbond der Edelen" ondertekenden en overhandigde aan Margaretha van Parma. De auteur, Jona Willem te Water besteedt veel aandacht aan de familiebanden van deze ondertekenaars en dit maakt deze boeken bijzonder interessant vanuit genealogisch oogpunt. (500 blz., 15,- euro, enkel te koop als ebook)

Opgepast, om technische redenen hebben wij dit boek op een andere manier moeten inscannen dan gebruikelijk. Het uitzicht van de bladzijden is dan ook anders. Klik hier om een voorbeeld te zien van wat U te verwachten hebt.

This is the first part of a four part series. These books are about the nobleman that signed the "Confederacy of nobleman" in 1566 to hand it over to Margaret of Parma. The books, by Jona Willem te Water, pay much attention to the relatives of these signatories. This makes these books very interesting from a genealogical point of view. (500 pages, 15,- euros, only for sale as ebook).

Attention, for technical reasons we had to scan this book in an other way than all our other books. This means that the pages will look unlike the pages of our other books. To see what you can expect, please click here.

Voici le premier tome d'une série en quatre tomes. Les sujets de ces livres sont les nobles qui ont signé en 1566 le "Compromis des Nobles" pour le présenter à Marguérite de Parme. L'auteur, Jona Willem te Water donne beaucoup d'attention aux familles des ces signataires, ce qui les rend très intéressants sur le point de vue généalogique. (500 pages, 15,- euros, seulement à vendre comme ebook).

Attention, pour des raisons techniques, nous avons du scanner ce livre de façon différente que tous nos autres livres. Pour voir ce que vous pouvez attendre, SVP clicquez ici.

Inhoud - Summary - Table des matières

Inleiding tot het werk. 1

Over de aanleidinge tot het Verbond, deszelfs oogmerk, opsteller, den tijd en de plaats, mitsgaders de omstandigheden van 't aangaan des Verbonds. 30

Inhoud van het Verbond. Aanmerkingen daar over. 68

Eerste onderteekening van het Verbond. De middelen, aangewend om 't zelve door anderen te doen teekenen. Getal der Bondgenooten. Verscheiden afschriften van 't Verbond. Kort begrip daar van gemaakt. 90

Bevelen van den Koning. Raadplegingen over dezelve. De Hertogin belast ze uittevoeren. Gevolgen hier van. Vergaderingen der Edelen te Breda en Hoogstraten. Het Smeekschrift wordt ontworpen. Deszelfs opsteller. De Landvoogdes krijgt 'er bericht van. Raadplegingen ten Hove. Vertoog gezonden aan Keizer Maximiliaan. 124

Het Verbond wordt onderteekend door de voornaamste Edelen uit alle Nederlandsche gewesten, Zeeland alleen uitgezonderd. Onderzoek naar de redenen, waarom niemand van den Zeeuwschen Adel zich tot de Bondgenooten voegde. Bericht van vier geschreven naamlijsten der verbonden Edelen. Opgave van de naamen derzelven, zoo verre zij bekend zijn. Hier bij worden eenige anderen, bij gissinge, gevoegd. 186

De verbonden Edelen komen te Brussel, en, in groot aantal, ten Hove. Brederode doet eene aanspraak, en overhandigt het Smeekschrift. Inhoud van 't zelve. Antwoord der Landvoogdesse daar op, waar in de Edelen weinig genoegen nemen. Zij krijgen den naam van Geuzen. Onderhandeling van eenige Heeren met dezelven. 'Er wordt eene verzachting der plakaaten ontworpen; doch met weinig vrucht. Men zendt een nadrukkelijk vertoog aan den Koning. "De Staaten van Holland schreven een vertoog op verzoekschrift, 't welk aan de Hertogin overgeleverd werdt. Aanvang der openbaare preeke, waar over de Landvoogdes aan de Edelen schreef". 280

Vergadering der verbonden Edelen, te St. Truijen. Hunne beraadslagingen aldaar. Zij worden, verkeerdelijk, beticht met de beeldstormerije. De Onroomschen zoeken hulpe bij hen. Het aanbod van bijstand, uit Frankrijk, wordt niet aangenomen. Onderhandeling van Oranje en Egmond met de Edelen. Hun nieuw vertoog en verzoekschrift aan de Landvoogdesse. Verdrag der Hertoginnen met de Edelen. 369

Index


Aarschot 20, 156, 158, 322, 389, 422
Aath 412
Ab Isselt 33
Abbema 236
Abdij van St. Bernard 120
Achaje 5
Adamus 59
Ades 9
Aerssen 269
Aëtius 164
Agannia 236
Aijlva iii
Aijtta 390, 397
Aitsinger 288
Aldegonde 276
Alkemade 269
Alphen 265
Alva 46, 62, 63, 68, 84, 86, 89, 90, 94, 95, 98, 104, 112, 113, 116, 118, 121, 122, 147, 190-197, 199-203, 207-209, 215, 223, 234, 236, 237, 238, 239, 241-243, 245, 248-250, 253, 254, 256, 258, 260, 261, 265, 266, 272, 273, 277, 286, 301, 319, 320, 347, 373, 375, 380, 384, 438, 444
Amersfoort 8
Amstel 13
Amsterdam xvii, 13, 78, 95, 120, 149, 150, 271, 350, 359, 360
Andegonde 236
Anderlech 91, 119
Anderlecht 7
Andringa 237
Anjou 268
Antiochie 316
Antwerpen 37, 38, 63, 82, 116, 120, 128, 134, 149, 174, 198, 201, 208, 209, 260, 265, 266, 275, 278, 290, 317, 330, 347, 349, 351, 370, 385, 389, 390, 393, 438
Arckenius 237
Aremberg 27, 440, 442, 443
Arenberg 156, 167
Arien 412
Arius 164
Arnhem 8, 322
Artois 230, 340, 341, 413
Asperen 239
Assendelft 237
Assonville 411, 425, 434
Athanasius 353
Atrecht 18
Auberij du Maurier 146, 148
Audrignies 255
Augsborch 382
Augsburg 180, 182
Augustynsz van Deventer 243
Aylva 237
Aysma 237
Baarland 208, 209
Baarland van Dirksland 208
Bailleu 237
Baillonville 237
Bakkerzeel 241
Balduinus 51, 81, 143-145, 166
Barbeyrac 426
Barck 238
Bardes 195
Barlaimont 153, 156, 158, 159, 316, 317, 323, 397
Baronnius 91, 92, 238
Batavia 287
Baylleu 237
Bazel 39
Beijeren 22
Beijma 122
Beima 95, 238
Bellema 238
Belmont 256
Benoyt 238
Bentgy 238
Bentinck 260
Bentingh 238
Bentings 238
Berck 238
Berendreght 238
Bergambacht 253
Bergen 14, 101, 117, 138, 140, 194, 207, 399
Bergen in Henegouwen 195, 347, 412, 422
Bergen op Zoom 193
Berinel 238
Berins 122
Berloo 238
Bermel 238
Bermont 146
Bernan 238
Bernau 238
Berthout 269
Berti 324
Besançon 17, 18
Bethune 412
Beton 241
Beza 36
Bienques 239
Bijnkershoek 426
Bilant 239
Binga 239
Bizarus 119, 141, 288, 300, 317, 320, 374, 377
Boetzelaer 239
Boetzeler 239
Boisot 17, 19, 261, 263
Bol 269
Bonga 240
Bor xvii, 37, 38, 40, 50, 51, 55, 69, 73, 84, 102, 108, 109, 114, 116, 117, 123, 125, 130, 131, 133, 140, 143, 149, 156, 180, 184, 193, 195, 197, 198, 224, 226, 231, 236-258, 264-268, 271, 276, 281, 284, 289, 293, 301, 310, 315, 317, 319, 325, 331, 341, 349, 351, 372, 381, 385, 387, 393, 424, 435
Borssele 11, 189, 201
Bosch 240
Boschuisen 189
Bosck 240
Boshuizen 189, 195, 204
Bossu 193
Both 269, 270
Botland 11
Botnia 240
Boucholt 240
Bourgondie 16, 18, 85, 86, 147
Bouwema 240
Boxhorn xiii, xiv, 2, 11, 40, 130, 194, 196, 200, 208, 210, 213, 215, 216, 266
Brabant 3, 22, 38, 78, 155, 189, 191, 208, 228, 230, 260, 269, 309, 322, 341-344, 357, 366
Bracle 240
Brandt 51, 59, 60, 65, 66, 95, 109, 121, 273, 287, 348, 350, 351, 372, 386
Breda 91, 102, 105, 111, 118, 124, 133, 134, 136-138, 140, 142, 146, 148, 268, 382
Brederode xiii, 14, 21, 22, 50, 93, 94, 113, 114, 133, 134, 171, 177, 228, 230, 263, 264, 272, 273, 279, 280, 282-284, 286, 287, 289, 290, 293, 304, 310, 314, 318, 330, 342, 356, 364, 369, 370, 372, 387, 390, 393, 397
Bronkhorst 275
Brugge 85, 205, 207, 412
Brugundius 145
Brun 181
Brussel 7, 38, 60-62, 95, 105, 114, 130, 141, 156, 158, 170, 186, 264, 265, 274, 280, 281-283, 288, 290, 307, 318, 330, 347, 357, 358, 361, 381, 387, 390, 391, 393, 394, 398, 411, 412, 419, 422, 423, 431, 432, 434
Brussel : Paardenmarkt 62
Bucerus 337
Buijtendijck 269
Buis 265
Buma 241
Burgundius 15, 16, 25, 28, 57, 60, 61, 69, 70, 79, 91, 93, 100, 101, 112, 117, 118, 127, 128, 129, 132, 133, 140-142, 148, 155, 156, 159, 160, 166, 177, 282, 286, 287, 289, 290, 293, 306, 310, 315, 317, 319, 321, 333, 341, 347, 348, 368, 370, 371, 378, 379, 389, 390, 393, 394, 397-399, 419, 420, 422, 423, 435
Burman 25, 300
Burmania iii, 241
Butkens 3, 260, 269, 275
Buuren 214, 215
Calenus 16
Cambray 261
Cambresis 261
Camminga 98
Camstra 241
Capres 240
Carion 23
Carlier 241
Carloy 253
Carmes 239, 240
Carnes 240
Carnisse 239
Carolus 231
Cats 11, 225, 260
Cats van Welle 190
Catzenellebogen 20
Champrans 242
Champrons 242
Chatillon 387
Christinaeus 2
Christus 316, 322
Cicero 6, 16
Cigoigne 242
Cleijenberch van der Dous 269
Cobel 361
Cock 242
Cocoye 242
Cocq van Neerijnen 90
Coebel 361
Colignij 101, 102
Condé 21, 387, 388
Constantinus 164
Constantius 164
Corbaron 242
Corbeek 274
Corboron 242
Couhoven 242
Coutereau 260, 269
Crechain 242
Creham 242
Croesbeek 242
Crohaim 242
Croham 242
Cromarij 18
Crousbeeck 242
Cruiningen 11, 189, 260
Culemborg 21, 253
Culemburg 283, 285, 288, 306, 307, 318, 330, 373, 390
Culemburgh 242
Cuylenborg 242
Cyn 243
Dandelot 236
Danphrape 243
Dasfa 243
De Beccaria 86
De Beyleu de Huneppluk 237
De Blau 274
De Bloys dit Cock 239
De Boetzeler et d'Asperen 239
De Boisot 240
De Boudechon 238
De Bournonville 240
De Brecht 240
De Brederode 240
De Bresille 241
De Breton 241
De Brodart 241
De Brouckerygny 241
De Bruselle 241
De Castro 218, 222
De Chalon 241
De Cocq van Neerrynen 242
De Coenen 242
De Cortenbach 242
De Cotereau 242
De Croyfylle 242
De Custine 243
De Delvau 243
De Fiennes 245
De Flassieu 252
De Gaver 246
De Gleynne 246
De Gore 246
De Grandvelle 18
De Granen 246
De Granvelle 148
De Groot 287
De Gruutheere 247
De Gylle 247
De Hames 247
De Hammes 90-92
De Heulle 248
De Hornes 248
De Hornes Boxtel 248
De Jonge 269
De Kempenaar 219
De Kinckart 248
De Klerk 32
De la Febre 245
De la Grange 246, 386
De la Rue 225
De la Valle 257
De la Vevre 245
De Landas 249
De Leefdael 249
De Leuvervau 251
De Lonpatte 250
De Malhey 250
De Malsen 250
De Malsen Tilberg 250
De Melleyn 251
De Melli 251
De Merode 251, 252
De Merode Duffel 252
De Mol 252
De Monfalcon 252
De Montoye 252
De Montroye 252
De Nassau 252
De Nuynhem 253
De Per 253
De Pours 56
De Proost 215
De Pypenpoy 254
De Renesse Elderen 255
De Rouck 274
De Rouk 190, 235
De Ruif 255
De Schoonhove 255
De Soudenbalch 256
De St. Amour 17
De Sultz 256
De Tassis 286
De Timmerman 83, 276
De Vrede 257
De Waal van Vronystein 257
De Wijs 269
De Ylpendam 258
De Zoete 258
Del Bay 238
Delbay 238
Delft 184, 196
Delli Affaytadi 236
Den Berg 21, 104, 285, 307, 369, 373
Den Briel 276
Den Haag 94, 266
Dendermonde 375
Dennetier 243
Des Cordes 310
Deventer 7, 8, 10
Dirksland 209
Dohain 248
Dole 18
Dolhain 92, 238
Domburg 190
Donia 243
Doornik 230, 341, 347, 412, 438
Dordrecht 10, 69, 78, 125, 182, 351
Douai 230
Douma 243
Dozembrugge 243
Druinen 266
Du Four de Longuerue xiv
Du Haupon 248
Du Maurier 287
Du Mont 69
Du Phoul 254
Duffel 389-391, 393, 397, 405
Duitschland 30, 31, 65, 135, 342, 375, 388, 416
Dumbar 8, 45
Duvenvoerde 243
Duynen 243
D'Aelst 236
D'Alveringem 236
D'Andelot 236
D'Argenteau 237
D'Assonville 323
D'Enbain 244
D'Enture 245
D'Estauberg 245
D'Huy 249
D'Overloope 433, 434
D'Yselstein 258
Eecke 244
Eejenus 244
Eelsma iii, 244
Eems 194
Egmond 14, 15, 17, 21, 40, 51, 88, 93, 97, 101, 111-113, 125, 127, 132, 134, 136, 138, 140, 145, 151-153, 156, 167, 176, 179, 269, 288, 327, 328, 329, 337, 357, 363, 364, 369, 373, 376, 389-391, 393, 398, 399, 407, 411, 419, 421, 422, 425, 434, 438, 439
Egmont 159
Eijsinga iii, 122
Elburg 11
Elderen 244
Elizabeth van Engeland 101, 103
Embden 81
Emingha 244
Emmius 225
Engeland 13, 103, 164, 169, 261, 263, 268, 274
Enkhuizen 194
Eremundes 287
Eremundi 36
Eremundus xvii, 69
Erpt 269, 270
Escaubeek 255
Escrebur 245
Espagne 351
Esquerdes 245, 310
Estaubrugge 245
Estauburge 245
Europa 2, 435
Europe 146
Eysinga 245
Falars 250
Farneze 59
Feitma 245
Feitzma 245
Fernia 245
Ferru 245
Ferwerda xiii, 264, 269, 274
Filips den goeden 2
Filips van Bourgondie 61
Flandres 277, 351
Flechy 245
Florentius 245
Floris de vijfde 9
Floris V 9
Floyon 245
Fokko Aysma 237
Foppens 36, 129, 143, 144
Formault 245
Fourny 246
Franeker 232
Frankfort 19, 20
Frankrijk 22, 102, 164, 268, 369, 374, 387, 388, 415
Fresin 246
Friescher Ommelanden 223
Friesland i, iii, 14, 27, 39, 89, 95-99, 122, 223, 230, 231, 267, 341, 435, 440-442, 444
Froidecourt en Ardennes 246
Gabbema 246
Galama iii, 95, 122, 246
Gand 351
Gauma van Akkrum 246
Gelderland 3, 8, 9, 115, 228, 230, 264, 330, 341, 342
Geldermalsem 3
Geneve 33
Gent 193, 198, 277, 278, 347, 350, 412, 438
Gerbranda 246
Gerdes 36, 37, 59, 60, 81, 109, 270
Gerritius 246
Ghibercius 91, 92, 246
Ghijsius 293
Ghoir 246
Ghore 246
Gijsius 149
Glabeque 242
Glimes 156
Glins 246
Goes 208, 213, 270
Gorre 246
Goslinga 246
Gouda 10
Goudhoeven 39
Goudriaan 237
Gouthoeven xiii, 3, 189, 190, 226, 237, 239, 243, 244, 249, 250, 253, 254, 256-258
Grandvelle 23
Granvelle 15-22, 24, 147, 148, 154, 173, 315
Graven 246
Grawart 246
Groesbeek 208
Groningen 45
Groningerland 223
Grotius 16, 51, 57, 109, 426
Grute 247
Gruterus 247
Grutte 247
Grypskerke 213
Gustenie 247
Gustinie 247
Gysius 69
Gyssenoord 239
Gyverye 246
Haamstede xiii, xiv, 189
Haarda 247
Haarlem 3, 260, 276
Hachicourt 156, 425, 434
Haga 247
Haitzma 247
Hal 323
Hamal 247
Hamel 247
Hames 92, 119
Hammeel 214
Hania 247
Harda 247
Harderwijk 11
Hautain 258
Heidelberg 145
Heineccius 145
Helmont 242
Hembiese 267
Hemmius 248
Hendrik van Frankryk 178
Henegouwen 85, 230, 340, 341
Herama 248
Heringa 248
Heringma 248
Hermalle 237
Herodotus xviii
Hespaigne 248
Heukelom 237
Heule 248
Heuterus xviii, 33, 57, 87, 93, 115, 127, 129, 133, 140, 281, 282, 285, 289, 290, 306, 316-319, 366, 368, 371, 375, 377, 381, 385, 387, 393, 423
Hinkaart 260
Hoffegen 236
Hofstede 42, 46, 160
Hoijnck van Papendrecht 129
Holdingha 248
Holland 2, 3, 8, 13, 22, 78, 83, 94, 107, 136, 189, 194, 204, 223, 225, 227-230, 265, 266, 268, 271, 276, 341, 356-366, 373, 391, 437
Hollande 38, 51, 103, 146, 184, 284, 287, 370
Homade 254
Honnepell 241
Hooft xvii, 55, 69, 103, 109, 119, 128, 149, 155, 160, 180, 194, 196, 261, 263, 266-268, 270, 271, 274, 278, 287, 288, 293, 310, 366, 372, 387, 425
Hoogstraeten 14
Hoogstraten 21, 101, 109, 111-113, 115, 116, 124, 127, 133-135, 138, 140, 141, 148, 150, 156, 201, 324, 329, 375, 376
Hoorn 14, 15, 17, 21, 95, 319
Hoorne 51, 88, 93, 101, 113, 114, 125, 127, 132, 133, 145, 154, 156, 159, 169, 179, 407, 422, 425, 434, 438, 439
Hopperus xviii, 88, 112, 113, 115, 117, 124-128, 131, 132, 134, 147-149, 155, 157, 160, 180, 282, 286-288, 310, 316, 318, 335, 337, 338, 340, 341, 346, 370, 373, 379, 381, 394, 397, 423, 424
Hotomannus 36
Hotzeman 249
Hoynck 40, 112
Huchtenbrouck 97
Hugenius 249
Hulst 348
IJrst xvi
IJsselstein 275
Imbiese 267
Imbise 267
Imhoff xiii
Inthiema 245, 251
Iperen 85
Iuliaan 164
Jacobse 249
Jaersma 249
Janssen 249
Jerliersma 249
Jongeman 249
Junius xviii, 59, 60, 62, 63, 267-269, 386, 387
Justinus 6
Kalslagen 265
Kalvijn 144, 337
Kamerijk 7
Kampen 7, 322
Keizer Karel 4, 14, 18, 20, 30, 46, 84, 165, 176, 188, 295
Kenenburg 244
Kennemerland 10
Kleef 101
Klerk 32
Knijff 269
Knobedorff 249
Knobeldorf 249
Kopier 265
Koppier 265
Kuijck 269
Kuijlenborch 269
Kuilenburg 62
La Coroye 242
La Croicx 242
La Dense 243
La Haye 247
La Movillerie 252
La Tour 250, 256
Lambrechtsen 44, 270
Lange 269
Langerak 249
Langueti 388
Languetus 36, 415, 419
Le Carpentier 261, 263, 269, 274
Le Petit 38, 51, 66, 69, 72, 80, 103, 109, 136, 159, 184, 192, 196, 261-264, 268, 271, 284, 287, 289, 293, 301, 304, 317, 319, 325, 326, 328, 370, 385, 405, 419, 435
Leefdael 91
Leeuwaarden 442
Leeuwarden 96, 219
Leeuwenhorst 206
Leiden 8, 232, 261-263, 320
Lemker 322
Levesque 148
Licques 250
Liebercal 250
Lieberrul 250
Lier 7, 275, 369
Liere 250
Ligne 156
Ligoigne 242
Lijnden xiii
Lillo 195
Limburg 230
Loen 250
Longastre 250
Longobardus 250
Lopes 250
Louvain 19
Louverval 251
Lucembourk 250
Luik 18, 370, 371
Lumbres 245
Lumei 127, 251
Luther 162, 337
Luxemburg 230, 340, 341
L'Espinoy 3, 261, 267, 277
L'Evesque 17
L'Oyseleur 109
Maalstede 11
Madrid 147
Mansaart 251
Mansfeld 167, 250, 283, 327, 329
Mantats 250
Marcus 68
Maria van Portugal 60
Marnix 50, 56-58, 91, 137, 143, 182, 381, 382
Marnix de St Aldegonde 251
Martena iii, 98, 232, 251
Martena van Burmania 232
Martini 266
Matauts 250
Matthaeus 8
Matthoenius 80
Mechelen 7, 214, 251, 290
Meckama 251
Medenblik 11
Meerman 268
Megen 14, 91, 101, 114, 133, 139, 150, 151, 153, 156, 167, 370, 405
Meinserius 92
Meinserus 251
Melroye 251
Meluin 251
Mercenelle 251
Meresteyn 244
Merode 269, 274, 275
Merula 60
Merwede 239
Merwen 252
Meteren 269
Middelbourg 56
Middelburg 10, 13, 83, 199, 205, 206, 213, 215, 218, 219, 222, 347-350, 366, 382
Mierop 269
Miggrode 268
Miraei 7
Miraeus 269
Moerendael 269
Mol 381
Mommerancij 113
Mondragon 194
Mondricourt 252
Monnikendam 11
Montigni 156
Montignij 14, 101, 117, 127, 334, 340, 399, 439
Montmorencij 113
Moron 283
Moses 382
Mosthoven 252
Namen 85, 86, 230, 341, 357
Naples 18
Nassau 20, 50, 108, 133, 135, 145, 282, 284, 286, 289, 373, 375, 376, 433
Nederland vii, viii, xii, xiv, xx, 1, 6, 9, 11, 14, 24, 30, 33, 37, 49, 53, 55, 60, 63, 76, 79, 81, 101, 116, 120, 123, 147, 148, 171, 172, 174, 180, 186, 188-190, 204, 215, 219, 222, 223, 226, 233, 263, 265, 303, 332, 341, 370, 387, 396, 402, 421, 436, 439
Nederlanden 2, 9, 14-16, 19, 21, 22, 30, 31, 34, 35, 41-43, 46, 48, 49, 51, 65, 71, 78, 82, 83, 87, 135, 145, 150, 157, 159, 178, 182, 201, 235, 259, 280, 291, 300, 301, 352, 355, 375, 376, 378, 397, 416, 425, 435, 444
Netorius 164
Niceen 353
Niceron 143
Nielvin 252
Nieuwerode 253
Nieveen 252
Nievelt 253
Nievem 252
Nijmegen 8
Nijveld 275
Nimwegen 264
Nojelles 252
Noordwyk 243
Norwits 39
Nozerois 16-18
Nyenheim 253
Obdam 244
Oecolampadius 337
Oedtsma 253
Offenhusanus 253
Oostergoo 441
Opten Noort 322
Orangen 105
Oranje 14, 17, 20, 24, 31, 39-41, 46, 48, 51, 55, 81, 88, 91, 93, 101-104, 107, 108, 109-113, 115, 117, 118, 125, 127-129, 131-133, 135, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 148, 154, 156, 160, 167, 168, 176, 177, 179, 191, 193, 210, 214, 260, 265, 268, 270, 278, 283, 285, 302, 325, 341, 365, 369, 370, 375, 376, 381, 389-391, 393, 398, 399, 407, 422, 423, 425, 434, 437, 440
Orchies 230
Ornans 18
Osingha 253
Ossewaarde 270
Otto 426
Oudenaarde 348
Overijssel 45
Oxfort 31
Oyembrugghe 253
Oyenbrugge 253
Pallant 50
Paltz 32
Parijs 388
Paris 146
Parma 34, 59, 60, 198, 264, 426
Parme 351
Pays-Bas 19, 38, 82, 274, 275
Pays Bas 112, 370
Peltier 253
Perinelle 254
Permelle 254
Perrenot 18, 19, 147
Picq 254
Piek 254
Piepenbasse 254
Pijl 269
Pikardije 388
Pius den vijfden 323
Poelenburg xiii
Polecourt xiv
Polybius xviii, 6
Pontanus 3, 8, 57, 289, 318, 342
Pope Blount 144
Popkensburg 199
Portugal 60
Provinces unies 56
Puffendorf 426
Quarre 254
Quarrevaulck 254
Quatrevaulx 254
Rammekens 262
Ravesteyn 254
Reigersberg xiv, 2, 3, 11, 40, 194-196, 200, 208, 210, 213, 215, 216
Reimerswaal 13, 213, 262
Reinaut 254
Renard 146-148
Renesse 11
Requesens 193, 195, 196, 207, 271
Reynsteyn 255
Riddersma 255
Rijssel 85, 86, 230, 412
Ripperda 225
Risbrough 255
Robertson 4
Roijer 142
Rollema 255
Rome 220
Roorda 98, 255
Rosenboo 255
Royer 23
Ruiijven 260
Rumen 251
Rupelmonde 208
Rysburg 251
Rysenborgh 255
Rysoyr 252
S. Truijen 62, 371, 374, 375, 376, 378, 379, 383, 384, 386, 387, 394, 398, 399, 408, 444
S. Truyen 371
Sallustius xviii
Salvarika 255
Sarpii 23
Savoijen 415
Saxen 20, 101, 102, 179
Scaran 255
Schelde 199, 201, 202, 215, 325
Scheltama 255
Scheltema 255
Schetus 301
Schetz 301
Schoockii 211
Schoonhoven 201, 260
Schotland 169
Schouwen 194
Schultingius 86
Seraets 256
Serclaas 390, 434
Serclaes 255
Sersquequins 194
Servius 318
's Gravenhage 58, 227, 228
's Gravezande 160, 201, 239, 262, 347, 350, 366
's Hage 23
's Herrtogenbosch 120
's Hertogenbosch 264
Sibrandius 255
Silius 17
Simonius 255
Sint Truijen 370
Sleeper 256
Sluis 193
Smallegange 193, 195, 199, 201, 203, 206-208, 210, 216, 261
Snoey 256
Sonoy 195, 256
Spanhemius 4
Spanje 17, 22, 36, 38, 40, 103, 117, 124, 147, 182, 183, 197, 216, 283, 334, 335, 338, 340, 341, 356, 378, 388, 391, 394, 415, 426, 439
Spiers 260
St. Aldegonde 56
St. Maartensdijk 214, 215
St. Truijen 62, 135, 368, 369
St. Truyen 182
St Aldegonde 382
St Bernard 256
Stakenborg 269
Staniburstius 209
Stavoren 11
Steenbor 256
Steenbos 256
Sterbeke 251
Sterk 256
Strada xvii, 16, 18, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 43, 57, 60, 62, 68, 69, 76, 78, 91-93, 101, 104, 113, 117-120, 125, 131, 137, 147, 148, 154, 156, 160, 177, 194, 220, 221, 226, 238, 246, 247, 249, 251, 263, 264, 282, 284, 286, 287, 289, 290, 293, 304, 306, 310, 315, 317, 319, 323, 326-331, 335, 361, 370, 372, 375, 378, 379, 381, 387, 390, 394, 422, 423, 438-440
Stratius 39
Struvius 179
Swartzenberg 139
Swieten 256, 265
Sylvius 45
Tacitus xviii
Tangrye 256
Tassis 379
Te Water vi, 11
Teiesius 256
Temple 287
Ter Hooge 192
Theodofius 164
Thersieu 256
Tholen 213
Tholouse 251
Thuanus 16, 18, 36, 62, 69, 125, 131, 144
Thysius 50, 184
Tiarda 256
Tijdeman 146, 322
Tilly 255
Trente 36, 43, 131
Treslong 192, 205, 239, 373
Triest 256
Trotz 43, 45, 78
Tseeraerts 256
't Sticht 225
Tuil van Serooskerke 225
Turck 257
Turk 257
Turnhout 7
't Vrije 85
Tympel 274
Ufkens 225
Uitenbogaard 180, 286, 287
Uiteneng 373
Unia iii
Utrecht 8, 225, 269, 272, 273, 341, 349
Valkenburg 230
Valkestein 189, 190
Vallesius 257
Van Aijtta 156
Van Aitzema 42
Van Alkemade 236
Van Alphen 232
Van Alveringen 94, 118, 373
Van Arkel 237
Van Assendelft 237
Van Assendelft Besoyen 237
Van Baarland 208
Van Batenburg 259, 287
Van Batson 238
Van Berchem 260
Van Berges 92
Van Berghes 238
Van Bijnkershoeck 78
Van Blioul 261
Van Blois 90, 239, 373
Van Blommendael 239
Van Boetzelaar 373
Van Boisot 261, 262
Van Bombergen 263, 264
Van Borssele 11, 14, 192, 198, 205, 215, 216, 225, 232
Van Borssele van der Hooge 3, 192, 205
Van Borssele van Laterdaale 192, 206
Van Borssele van Spreeuwestein 202, 206
Van Boshuizen 194, 209, 210
Van Botnia 240
Van Bourgondie 195, 213
Van Braeckel 240
Van Braekel 240
Van Brandenburg 240
Van Brecht 274
Van Brederode 12, 158, 241, 282
Van Brimeu 114
Van Bronckhorst und Batenborch 241
Van Bronkhorst 241
Van Bronkhorst en Batenburg 259
Van Bronkhorst van Batenburg 241
Van Brunchorst 241
Van Brunswijk 130
Van Burmania i, xvi, 267
Van Camminga 241
Van Casembrood 241, 373
Van Cats 201, 202, 208
Van Citters 382
Van Coucy xiv
Van Cruiningen 193, 207
Van Cuick 270
Van Cuijck 269, 270
Van Culemborg 269
Van Culemburg 272
Van Cuylenburgh 242
Van Damme 105, 143, 181, 321
Van de Bongaert 240
Van de Leu 250
Van de Spiegel 208
Van de Ville 257
Van de Wall 11, 78
Van de Werve 260, 269
Van den Berg 50, 238, 330
Van den Binkhorst 239
Van den Boetzelaer 239
Van den Boetzelar 240
Van den Bongardt 240
Van den Einde 361
Van den Poele 11
Van den Tempel 273
Van den Tijmpel 274
Van der Aa 236, 264
Van der Buttingen 260
Van der Craght 229, 230
Van der Does 243, 260
Van der Haar 375
Van der Haer 15, 23, 25, 33, 38, 40, 48, 57, 66, 78, 92, 100, 101, 112, 121, 133, 140, 144, 145, 159, 177, 223, 236, 238, 245, 264, 265, 282, 284, 285, 317-319, 334, 335, 368, 371, 376, 379, 390, 418, 419, 423, 435, 437
Van der Hooge 11, 189, 200
Van der Houve 111, 189, 233
Van der Laen 249
Van der Linden 81
Van der Lisse 190, 199, 211
Van der Mark 251
Van der Meeren 381, 433
Van der Meren 251
Van der Noot 252, 253, 390, 433
Van der Spangen 256
Van Domburg 199, 211
Van Dorp 243, 263
Van Duvenvoerde 244
Van Duvenvoirde 243, 244
Van Duyven 243
Van Eeden 269
Van Egmond 95, 264, 360
Van Egmont 244
Van Entens van Mentheda 244
Van Fiennes 310, 389, 433
Van Ghistelle 92
Van Gistelles 246
Van Glimes 117
Van Glints 246
Van Glinz 98
Van Goor 137, 138
Van Gouthoeven 265-267, 272
Van Granvelle 147
Van Grijpskerke 10, 12
Van Groesbeek 371
Van Grovestein 247
Van Grovesteind 247
Van Haaften 390
Van Haamstede 195, 210, 215
Van Haastrecht 266
Van Haeften 247, 433
Van Haer 258
Van Haersma 247
Van Haersolte xvi
Van Hames 119
Van Haren 321
Van Heemskerk van Bekestein 269
Van Helmont 248
Van Hembieze 267, 278
Van Hertvelt 248
Van Hettinga 248
Van Hiddama tot Wier 294
Van Hoemmen 248
Van Hofwegen 94
Van Holl 133, 139
Van Hottinga 249
Van Hout 320
Van Hove 269
Van Huchtenbouck 95
Van Huchtenbroek 249
Van Huchtenbrouch 249
Van Ilpendam 95
Van Iperen 46, 268, 270, 350, 366
Van Isselt 236, 238, 249, 253, 254, 256, 257, 260
Van Jutphaes 269
Van Kaunitz 80
Van Kuijck 269
Van Kuik 268
Van Lalaing 115
Van Laterdaale 189
Van Leefdael 92
Van Leeuwen xiii, 3, 13, 226, 235-237, 239, 243, 244, 249, 250, 253, 254, 256-258, 263, 266, 269, 272, 276, 287
Van Levin 250, 390
Van Lievin 433
Van Lijnden 260
Van Limborgh 228
Van Longueval 250
Van Loon 137, 266, 288, 321-323
Van Malbergen 250
Van Malsen 250
Van Mansfeld 378
Van Marbais 251, 390, 433
Van Marnix 36, 56, 90-92, 181, 251, 381
Van Matenes 251, 271
Van Mathenes 360
Van Maulde 251
Van Meerlo Deelen 270
Van Melun 251
Van Merode 275, 390, 433
Van Merweden 252
Van Meteren xvii, 69, 87, 119, 261, 264-267, 270, 274, 288, 289, 293, 315, 320, 325, 341, 385, 389, 393, 419, 424, 425, 435
Van Mieris 3, 8-11, 14, 111, 232, 233, 261, 320
Van Moerkerken 252
Van Montignij 390, 433
Van Montigny 252
Van Montmorencij 113, 117
Van Nassau 32, 33, 81, 94, 104, 139, 283, 371, 380, 389
Van Nispen 252, 274
Van Nyenrode 253
Van Nyeweerdt 253
Van Oosten de Bruin 268
Van Oosthem 253
Van Opdam 253
Van Pallant 253
Van Poelgeest 254
Van Raaphorst 95
Van Raephorst 254
Van Renesse 254, 272
Van Renesse van Wulven 373
Van Requesens 191
Van Revel 255, 389, 433
Van Sauvage 255, 390
Van Sauvaige 433
Van Serclaas 433
Van Serooskerke 199, 200, 202, 215, 216
Van Someren 241, 287
Van Sonnenberch 256
Van Sonoi 266
Van Sonoij 223
Van Spreeuwestein 189
Van Stavenisse 11
Van Stralen 38, 82, 134-136, 239, 285, 301, 375, 376
Van Swieten 256
Van Thil 120
Van Til 256
Van Treslong 239, 373
Van Tuil van Serooskerke 193, 207
Van Unya 257
Van Utenhove 276, 277
Van Valkestein 199, 211
Van Vramerye 257
Van Wachtendonk 275
Van Welle 190, 257
Van Wesembeeck xvii, xviii, 37, 38, 47, 65, 67, 69, 70, 72, 90, 124, 130, 131, 141, 149, 156, 158, 245, 281, 284, 285, 287, 289, 294, 310, 315, 317, 325, 328, 331, 334, 341, 343, 346-350, 370, 385, 389, 393, 419, 423, 424, 435, 437, 438, 440
Van Wijn 227
Van Wijngaarden 199, 206, 215, 325
Van Wingelen 257
Van Wissekerke 210
Van Woerden van Vliet 275
Van Wyngaarden 201, 202
Van Wyngaerden 258
Van Ydzarda 258
Van Yesselsten 258
Van Zandyk 258
Van Zanten 258
Van Zuilen van Nyveld 253
Van Zuylen 258
Vanharen 247
Varick 257
Veere 46
Velius 95
Velsen 13
Veluwen xvii
Venator 247
Vendeville 257
Verdugo 283
Verdusse 257
Vere 213, 216, 268, 270, 350, 366
Vernenburg 257
Versluys 83
Vianen 228
Viglius 70, 129, 163, 173, 363
Viglius ab Aijtta 61, 88, 117, 122, 127, 128, 131, 285, 289, 293, 337, 342, 346, 370, 376, 379, 389, 422, 423, 444
Viglius van Aijtta xviii, 81, 87, 88, 128, 129, 147, 282, 337, 340, 344, 361, 364, 384, 390, 420
Viglius van Aijtta van Zuichem 61
Viglius van Aytta 285
Vilers 252
Villers 258, 371
Villiers 109
Vilvoorden 156
Virgilius 318
Vlaanderen xvii, 3, 12, 21, 32, 37, 60, 85, 191, 193, 205, 206, 230, 340, 357, 358, 366, 413
Vlissingen vi, viii, 60, 159, 160, 192, 198, 213, 216, 270, 277
Voetius 144
Vriemoet 247
Vriesland 98, 294
Waardenborg 257
Wagenaar xii, xvii, 2, 13, 17, 25, 56, 58, 60, 65, 69, 84, 102, 103, 110, 112, 134, 138, 144, 149, 150, 160, 177, 180, 226, 236, 238, 260, 261, 262, 263, 268, 269, 271, 276, 293, 335, 350, 360, 366, 372
Wakkene 216
Walcheren 2
Warenburg 257
Warmond 244
Wasbeq 257
Wassenaar xiii, 269
Wassenhoven 258
Watervliet 260
Waveren 255
Weijtsen 222
Welland 199
Welle van Cats 190
Wemeldingen 209
Wendeville 257
Wentholt 83
Werdenburg 257
Wesseling 232
West-Vlaanderen 366
Westergoo 441
Westerholt 133
Westhoven 109
Westphalen 45
Wieneng 257
Willem de I 107
Willem den I 19, 87, 102, 107, 110, 129, 177
Willem den III 3
Willem den V ix
Wilts 257
Wingia 257
Winsemius 3, 14, 27, 98, 179, 185, 226, 231, 237, 240, 241, 243-251, 253, 255-257, 294, 435, 444
Wissekerke 189
Woerden 13, 270
Wolbok 257
Wulp 258
Wulpa 258
Wylp 254
Ymbiese 267
Yperen 193
Ysbrands van Jelsum 249
Ysselstein 201
Zeeland viii, xiv, 2, 3, 10-13, 22, 39, 43, 68, 107, 160, 187, 189-196, 198-200, 202, 203-205, 207-209, 212-219, 221, 222, 225, 226, 232, 261, 262, 270, 271, 276, 325, 341, 349, 366, 378
Zeelande 38, 103, 136, 184, 370
Zegers 258
Zevenwolden 441
Zierikzee 11, 13, 39, 194, 196, 201, 209, 210, 213
Zu Culemborch 253
Zu dem Berghe 238
Zuichem 391
Zuidbeveland 208
Zuijlen van Nijevelt xiii
Zutfen 8
Zwartsenberg 101, 102
Zwartzenberg 133
Zwinglius 337
Zwol 7