V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel VIII

Tussen 1883 en 1901 verscheen in acht delen de monumentale studie "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" van Frans De Potter. Niettegenstaande verre van volmaakt, blijft dit werk hèt belangrijkste referentiekader voor de studie van de Gentse geschiedenis. Uniek is dat De Potter geen chronologisch overzicht brengt, maar dat hij de lezer als een geroutineerde gids door de straten van de stad meeneemt en zowat bij elk gebouw stilstaat om het te duiden. Voeg hierbij dat De Potter in deze studie talloze onuitgegeven archiefstukken voor het eerst in druk liet verschijnen. Een huzarenstukje dat niemand hem heeft nagedaan. (Deel VIII - 633 blz., 19,- euro - enkel te koop als ebook).

Between 1883 and 1901 the monumental series "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Ghent, from the oldest times until today - Historical description of the city), by Frans De Potter was edited. Although not perfect, these books remain the most important reference works about the history of Ghent. De Potter does not give us a chronological overview of the Ghent history. Instead, he acts like an experienced guide and takes us through the streets of the city where he stops at almost every building to place it in its historical context. Next to this De Potter edited for the very first time numerous important archive pieces. Since him, nobody has done this in the same way. (Part VIII - 633 pages, 19,- euros - only for sale as ebook).


Entre 1883 et 1901 la série monumentale "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Gand des temps les plus reculés jusqu'à présent. Description historique de la ville), par Frans De Potter parut. Bien que cet ouvrage n'est certainement pas parfait, il reste le cadre de référence le plus important pour l'étude de l'histoire de Gand. De Potter ne nous donne pas un aperçu historique, mais il nous prend comme un guide expérimenté à travers la ville, et il s'arrête à presque chaque batiment, pour en raconter l'histoire. En plus De Potter faisait paraître ici de nombreux pièces d'archives pour la première fois. Après lui, ceci n'a plus été fait de la même façon. (Tome VII - 633 pages, 19,- euro - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Summary - Table des matières

I. De Wijngaardstraat, anders geheeten Engelandgat en zijstegen. - Het "zevenjarig beleg van Gent". - De nering der Molenaars. - Onderbergen en zijstegen. - Het Posternehof. - Het klooster der Grauwe Zusters. - De Brouwersnering. - Het klooster der Zwarte Zusters. - De abdij van Oost-Eekloo. - De Blauwe Begijnen ; - De Beggarden. - De Weversnering. - Het klooster der Jacobijnen of Predikheeren 1

Aanhangsel - Veranderingen sedert 1882 in de kuip der stad 197

II. De Lindelei en aanpalende straten en stegen. - Het Ste.-Agneeteklooster. - De Coupure (rechter oever). - De Casino. - De Hofbouw te Gent. - De priorij van Waarschoot. - Klooster der Annonciaden. De Houtlei en aanpalende straten. - Poortakker 211

III. De Hoogstraat. - 't Marialand. - Het klooster van Galilee. - Het Rijke Gasthuis. - De Brugsche poortstraat. - Het Godshuis. St. Jan en St. Pauwel. - De linker oever der Coupure. - Het Spiegelhof. - Het Rasphuis. - Refuge van Maria. - Het Wauxhall. - Het Blindenhuis 389

Index


A Beaumont le Vicomte 255
A Soto 48
Aalschot 77, 81
Aalst 123, 448
Aardenburg 264
Aarschot 369
Aartshertogin Izabella 365
Ab Axpoele 421
Abbaye de St.-Bavon 325, 503, 504
Abbaye de St.-Pierre 416
Abdij der Bijloke 387
Abdij van Boudeloo 239
Abdij van de Bijloke 282
Abdij van Drongen 275
Abdij van Eename 199
Abdij van Groenenbriel 43
Abdij van het Rijke Gasthuis 421
Abdij van Kampen 263
Abdij van Kampen in Over-Ijsel 261
Abdij van Loos 81
Abdij van Oost-Eekloo 27, 75, 93-95
Abdij van Oudenburg 63
Abdij van St.-Baafs 328
Abdij van St. Medard 63
Abdij van Ste Clare buiten Gent 19
Abdijkerk van St.-Baafs 33
Abdye van Oost-Eecloo 118
Abeelstraat 145, 164
Academie 471
Academie van Commercie 208
Achter Zikkel 199
Acker 361, 364
Ackerghem 272, 279, 280, 282, 283, 286-288, 291, 292, 362, 363, 385, 458
Ackerghem straetkin 377
Ackerman 122, 293
Ackerstege 362
Ackersteghe 362
Ackerstraetjen 377, 385
Ackerstraetken 362, 384, 385
Ackerstraetkin 362, 377
Ackerstraetkine 362
Adrianus 224
Aerme scholen 151
Aers 372
Aerschoot 369
Aerts 385
Aertsins 309
Aervelt 87
Afsnee 232
Ajuinlei 131, 301
Ajuinsteeg 131
Aken 162
Akker 312, 370, 377, 500
Akker-straetjen 230, 378
Akkergem 3, 14, 98, 216, 235, 258, 263, 265, 289, 379, 383, 384, 469, 500
Akkerghem 467
Akkerstraat 232, 376, 379, 391, 404, 406
Akkerstraatje 414
Akkerstraetje 377
Aksel-Ijzendijke 88
Alberdienst 240
Albert, patriark van Jeruzalem 366
Albert en Izabella 235, 450
Albigenzen 100
Alegambe 37
Alexander IV 105
Alexander VI 274
Alexianen 155
Alkmaar 234
Alscot 78
Alva 112
Ambacht vander weverijen 184
Ambachte van den bruwers 57
Ambachte van den weverien 175
Ambachte van der weverijen 192
Ambocht vander weverije 169
Ambochte vander weverijen 168
Ambrosius 115
Amelric 311
Amerika 235, 250, 296
Amiens 267, 429
Amocht van den drapiers 167
Ampère 203
Amsterdam 230, 234, 282
Anckerkin 352
Andreas 123
Andries 190
Andwerpen 150
Anjoenleye 159
Anjuyn leye 159
Annaert 255
Annonciaden 23, 48, 51, 273, 274, 276
Annonciadenklooster 286
Annonciadenstraat 270-273, 276, 285
Annoniadenklooster 272
Annontiaten straete 272
Annunchiaten 278
Annunciaten 50, 276, 277, 286
Annuntiaten 48
Annuntiaten van Loven 48
Anseele 324
Anselmus, bisschop van Doornik 448
Antwerpen 21, 55, 88, 89, 115, 116, 121, 123, 127, 143, 144, 183, 237, 244, 282, 367, 373, 399
Anvaing 136
Anvijn 49
Appelbrug 302
Arend 152, 415
Arends 39
Arents 504
Aristodemus 475
Arme Kamer 155
Arme Scholen 148, 150, 151
Armenkamer 156
Arnout de Jonge 3
Arnout den Jonge 4
Arrogon 316
Artevelde 294, 498
Artois 31, 496
Ascalon 232
Asperen 118
Assebroek 401
Asselt 406
Assenbrouc 401
Assenede 136
Atheneum 227
Athun 371
Atlantische Zee 244
Audenaarde 286
Auderburg 479
Augustijnen 369
Augustynen 53
Austriae 103, 421
Autrijve 400
Auweghem 118
Auxiliatrices des âmes du Purgatoire 364
Avila 367
Axelwalle 136
Axlle 87
Axpoele 421
Ayshove 36
Azia 296
Bacchus 214
Baccus 214
Backerigghe 289
Bacquourt 224
Baelde 223
Baert 139, 291, 324
Baervoet 503
Baes 254, 255, 286, 355
Baete 28
Bagattenstraat 357
Bailliu 160
Bake 185
Bakkerige 14
Bakkers 17, 18
Bakkersambacht 17
Bakkersgilde 485
Balds 368
Balduinum 78
Baljuwstraat 281
Ballance 28
Balliau 199
Balserio 155
Bambrugghe 412
Banc d'Orval 203
Bartholomé 378
Basserode 51
Bassevelde 88, 118, 260
Bast-de Hert 231
Bate 40
Baude 114
Baut de Rasmont 244
Bauters 139
Bauweloo 90
Becanus 233
Becgarden 144
Becharde 142
Beckmans 273
Bedelaarsgesticht te Hoogstraten 210
Bedleem 359
Bedleheem 359
Beeldstormers 263
Beerlaere 118
Beerse 203
Begarden 143
Beggaerden 143
Beggarden 142-144, 146, 147, 313, 331
Beggardenstraat 152
Begginagii Sti Auberti 336
Begginasii S. Elisabeth Gandavi 103
Begginasio 103
Beghardis 144
Beghinage de Sainte Ysabiel 326
Beghinage del Oye 326
Beghinarum de Gand 325
Beghinegracht 384
Beghines 326
Beghines de Portackere 328
Beghinhof van Se Lisbetten 404
Begijnegracht 383, 385, 405, 414, 415, 454, 468
Begijnen 144, 279, 325-327, 330, 331, 371
Begijnen van Poortakker 334, 336
Begijnengracht 377, 469
Begijnhof 404, 468
Begijnhof van Poortakker 333
Beginagium Sti Huberti 335
Beguinabus 144
Begynegragt 385
Begynen 331, 337, 338
Begynhof van St Aubert 335
Begynhof van St Aubertus 332
Begynhove van Sinte Aubert 325
Beijaert 24
Beirens 403
Belfort 207, 208
België 13, 93, 94, 101, 115, 125, 143, 203, 296, 323
Belgii 123
Belgique 470, 477
Bell 203
Bellem 402
Beluyck van de poorte genoemt de Bogaerde 151
Belvedere 235
Benedictijnen 100
Benedictinen 452
Bengalen 243
Bennesteeg 202, 203
Benoit 378
Berchem 187
Berchmolen 290
Berchmolene 289, 291
Berengar 4
Bergman 293
Bergmeulen 285
Bergmolen 289
Bernaige 54
Bernard 53
Bernardijnen 261
Bernardijnersticht van Waarmond 261
Bernardinessen 82, 95
Berouw 236, 279
Bertilli 410
Bertilly 410
Bessemstraatje 27
Bestormpoort 5, 211, 302, 331
Bestormpoorte 11
Bestormstraat 25, 28, 40, 95, 134, 156
Bethleem 359
Bethune 465, 467, 472, 477, 491
Bethune d'Ydewalle 491
Bets 212
Bette 143, 145, 289, 332, 386
Beyaert 24, 304
Beyt 306
Biegelken 14
Biervliet 89
Biervoerderken 21
Bigardi 146
Bijlken 285
Bijlkin 285
Bijloke 98, 99, 214, 218, 231, 257, 258, 262, 282, 303, 416, 417
Bijlokefoore 8
Bijloken 215
Bijloken muelen 259
Bijlokeveld 15, 231
Bijlokevelt 259
Bijserigghe 287, 289
Bijzerigge 14
Bijzonderen 437
Billet 155, 216, 316, 407, 469
Biloke 255, 259
Biloken eerve 282
Biloken herve 252
Biloque velt 258
Binet 224
Bisbuuc 414
Bisdomplein 206
Biserigghe 287, 289
Bisschop Jansenius 467
Bisschopsmolen 15
Blaesbalch 259
Blaeuwen beghinen huuse 133
Blanckaert 410
Blaren steen 258, 259
Blau Beghynhof 278
Blau handt 346
Blauw Beghijnhof 278
Blauw Begijnhof 278
Blauwe Begijnen 133
Blauwe Hand 346
Blauwe Handt 346
Blauwe hant 346
Blauwe Jongens 340
Blauwe Meiskens 452
Blauwe Pluyme 414, 415
Blauwen Leeuw 268
Blauwhuys 130
Blinden Esele 136
Blommaert 2, 5, 266
Blomme 151
Boegarden 145
Boekhoute 88, 89
Boele 190, 438
Boene 115, 337
Boetvaardige Dochters 374
Boeykens 412, 413
Bogaarde 147, 148, 164, 166, 195
Bogaardekapel 152
Bogaardeklooster 151
Bogaarden 42, 142
Bogaardetoren 148
Bogaardezusters 22
Bogaerde 22, 23, 42, 147, 149-152
Bogaerde poorte 149, 150
Bogaerden 23, 42, 143, 145, 146
Bogaerdenstraet 152
Bogaert 148, 310, 346
Bogarden 152
Bogardos 144
Boghaerde 42
Boineville 47
Bollaert 441
Bolle 415
Bollocx 43
Bologna 101
Bomlooze mand 208
Bon Goût 204
Bonaparte 139
Boneem 505
Bongart 143
Bonifaas VIII 81
Bonne Aventure 379-383
Bonte 14
Bonte Koole 286
Boonen 174
Bootscepe van Onser liever Vrauwe 309
Bootscepe van Onser liever Vrouwe 309
Bordeschelke 37
Bordeschelken 37, 308
Borluut 96, 200, 239, 265, 291, 442, 505
Borluutstraat 200
Bornes 224
Borneville 47
Bosschaert 244
Bosschard 78
Bossut 368
Botanieke hof 241
Botermarkt 200
Botte 75
Bouchaute 83, 118
Bouchoute 83
Boudeloo 82, 263, 264
Boudewijn III 161
Boudijns steene van den Walle 25
Boudins 123, 417, 438
Boulanger 472, 491
Bourges 274
Bourgognen 32
Bourgoie 31
Bourgoigne 33
Bourgoignien 104
Bourgoing 119
Bourlaige 316
Bournaige 316
Braampoort 424, 426
Brabant 183, 276
Brabant strate 343
Brabantstraat 342
Brabantstraete 343
Brabantstrate 342
Bracq 230, 378, 403
Braeckman 122
Braemgaten 3
Braems 133
Brakelman 175
Bral 120, 121
Brand 343-345
Brande 312
Brands 344
Brandstraat 32, 298, 303, 306, 308, 310, 315, 341-343, 345-348, 350, 351, 358
Brandstrate 307, 310, 341, 345, 347
Brandwacht 206
Brant 306
Brants 379
Brantstraete 346
Brantstrate 297, 298, 303, 307, 308, 341, 345-347
Brauwers 23, 60, 64, 67, 346
Brauwers huus 52, 346
Brauwers huuse 67
Brauwers huysen 345
Brauwers neerrynghe 51
Bressers 122, 472, 491
Bretagne 296
Bretel 274
Breydel 7, 23, 49, 50
Breydele 11
Brickx 361
Broager 243
Broeckaert 75, 261
Broederkensvest 6
Broedermin en Taelijver 313
Broeders der Derde-Orde 26
Broeders en Zusters der gasthuizes 429
Broeders van de Derde-Orde 146
Broeders van St.-Amandsgesticht 40
Broeders van 't gemeene leven 146
Broedersschap der H. Dorothea 236
Broedsac 310
Broedzac 342, 343
Broek 390
Broet sac 304
Broetsac 342
Broitzacke 342
Bronckhorst 276
Broodsacstrate 342
Broodzak 342
Brootsacstrate 342
Brouch 342
Brouwers 52-54, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 437, 485
Brouwershuis 54, 67, 68, 346
Brouwersnering 23, 25, 51, 53, 55, 68-70, 346
Bruchsce poorte 404
Bruchsche poorte 459
Bruchsche Waelpoorte 295
Bruchscher poorten 508
Bruchstrate 404
Bruchtstraat 55, 164
Bruers 506
Bruesmans 379
Bruges 148
Brugge 59, 89, 93, 114, 122, 144, 146, 191, 228, 239, 240, 247, 268, 274, 373, 422, 425, 430, 459, 479
Brugghe 108, 444
Brugghe van de Pasteerne 38
Brugghe van het Oordeel 212
Brughsche Walpoorte 405
Brugsche poort 15, 228, 281, 378, 391, 404, 405, 407, 414, 450, 454, 469, 503, 506
Brugsche poorte 230, 378, 384, 455, 459
Brugsche poortstraat 454, 458, 460
Brugsche poortstraete 459
Brugsche walpoort 480
Brugsche Walpoorte 501
Brugschepoortstraat 407, 469, 499
Brugscher Waelpoorte 386, 456
Brugscher Waelporte 414
Brunswijk 92
Bruscher porten 404
Brussel 9, 35, 74, 105, 112, 122, 144, 147, 180, 183, 237, 242, 251, 269, 365, 367, 369, 400, 430
Brusselsche laan 375
Bruus 68
Bruusch 331
Bruwers 57, 58, 66
Bruxelles 160, 316, 365, 452
Bruyneel 93
Bueridaens 379
Bugenia 451
Bunre steghe 131
Bunrensteeg 215
Bunrensteghe 215
Bunresteghen 131
Burchgravenstraetken 9
Burchstraten 404
Burchtstraat 154, 169, 211, 284, 303
Bureel van Weldadigheid 220
Burgerlijke Godshuizen 142, 156, 269, 326-328, 340
Burgondië 31, 35, 368
Burgraven straetken 9
Burrenput 36, 37
Burreputkin 308, 345
Burrestrate 220
Burst 412
Burvenich 250
Busterman 7
Buten Cupen 211, 212, 216
Buten Cuupen 211, 218
Buter Cupe 220
Buter Cupen 213, 215
Buusterman 288
Buuten cuupen 213
Buuten Kupen 215
Buuter Kupen 211
Buyck-van der Meersch 244
Buydens 202
Buysse 403
Bylkers muelen 285
Byloke 214
Byloque 217
Cabilliau 223
Caefvaegers straetien 400, 401
Caefvaegerstraetjen 356
Caerde 392
Caerpere 458
Caerpersaerde 277
Caes 88
Calaborra 100
Calant 379
Calcken 118
Calverlaey 423, 424
Calvinisten 114, 157, 466
Cambier 266, 267
Camere van den twaleven 279
Camere van Vrauwe Michiele 308
Cameren 276
Camericke 45
Cannaux 496
Canton 243
Capadocië 233
Capelle tonser Vrauwen ter Linde 448
Capelle van den Wullewevers 150
Capellestrate 213, 252
Cappelle van Sente Cathelinen 334
Cappellestraete 221
Cappers haerde 280
Capric 78, 80
Capron 123
Carbonnelle 371
Carde 393
Carden 392
Cardinael 283
Cardinus 286
Careelman 238
Carel, hertog van Bourgondië 483
Carel van Lorreynen 400
Carmeliten cloostere 367
Carmelites 365, 366
Carmelyten 367
Caron 230
Carondelet 222
Casier 244
Casino 232, 241, 248, 249, 251, 287
Casinoplein 292-294
Casinostraat 294, 364
Cassant 169
Casteele te Ghend 438
Casteelmolen 289
Casteelmuelne 289
Castielge 254
Castilien 169
Castille 316
Castillen 169
Catalognestraat 202
Cathem 150
Catte 24, 414
Cattesteghe 332
Caus 61
Cauwelare 224
Cauweric 438
Cauwerie 441
Cavagerstraetken 358
Cayenne 269
Cellebroeders 26, 118
Centrale Departementsschool 138
Centrale Postbureel 201
Cerinthus 473
Charles-Quint 293
Chartreuzen 455
Chartroysen 438
Chastelet 107, 190
Chastelette 438
Cheverot 219, 260, 261
China 243
Chinsurah 243
Choquet 123
Christiaan, koning van Denemark 233
Cincinnatus 246
Cisteaux 91, 98
Cisterciënser monniken 100
Cisterciënserorde 261, 264
Cisterciërs 98
Cistersienserorde 36
Citeaux 266
Claeuse 355
Claeys 147, 355, 403
Claeys-Fiévé 403
Clais 73
Clarens 254
Clauwaert 59
Claver 360
Clavere 454
Clayssone 114
Cleen Hoochpoort 271
Cleen Papegaeyhuus 285
Cleen Peerdekin 131
Cleen Ratkin 359
Cleen stove 132
Cleen Zelverhof 295
Cleender posterne 37
Cleene Brant 345
Cleene Hoochpoort 41
Cleene Hoogpoort 271
Cleene Ratte 359
Cleenen Papegay 414
Clephuus 438
Cleyman 310
Cleyn Slachvelt 298
Clipstraetkin 40
Clocke 24-26
Clocman 503, 504
Cloester kercke van sente Agneeten 221
Cloester van Nevele 384
Cloester van sente Agneeten 221
Cloestere 396
Cloestere van den Predicheeren 128
Cloestre van Ekeloe 79
Cloestre van Oest-Eclo 82
Cloistre des Carmélites deschaussés 362
Clooster der Predikheeressen 118
Clooster tOost Eecloo 90
Clooster van de Annonciaten 272
Clooster van de Annontiaeten 272
Clooster van de Annunchiaten 285
Clooster van de Annunciaten 23, 50
Clooster van de Predicheeren 23, 50
Clooster van Galiieen 359
Clooster van Galileën 118, 394, 396, 398, 400, 417
Clooster van Galyleen 398
Clooster van O.L.V. van Waerschoot 266
Clooster van Oosteecloo 86
Clooster van Sinte Agneeten 49
Clooster van St-Agnes 214
Clooster van St Cathaline 48
Clooster van Ste-Agnes 214
Clooster van Ste Agneeten 252
Clooster van Ste Barbara 118
Clooster vande Frereminueren 135
Clooster vande P. Predicheeren 11
Clooster vande Swarte Susters 74
Cloostere 355
Cloostere ghenaempt Galileen 399
Cloostere van de Discalsen 362
Cloostere van Galileen 399
Cloostere van St. Agneeten 270
Cloostere vande Carmelinen 369
Cloostre ende couvent van Zwarte Susters 158
Cloostre van de Discalsen 363
Cloostre van Galileen 417
Cloostre van Oest Eclo 82
Cloostre van Oost Eecloo 81
Cloostre van Sente Pieters 64
Cloquet 202
Clostre van Oest Eclo 80
Coeckeback 11
Coelmolen 292
Coelochtinc 362
Coelochting 362
Coelscamp 401
Coene 93
Coenraerts 45
Coersteghe 395
Coesteghe 396
Coets 255
Coevoet 352
Coeyer Steghen 394
Coeyerssteghe 395
Coeyestrate 395
Cogghe 160, 414
Colin 80
Colman 119
Colona 369
Colpart 431
Comijnstraat 279, 408, 410, 412
Comine 31
Commiskuyseken 499
Commynstraete 412
Compagnie Continentale 251
Compain 50
Congo 134
Coninck van Spaignen 347
Conincstrate 395, 398
Coningstraten 415
Conservatoire royal de Musique de Gand 293
Contentast 397
Contray 186
Contributiepoort 499
Contributiestraat 232, 459, 499
Conventus domus Si Agnetis 226
Convetus fratrum Predicatorum in Gandavo 99
Coolmeulen 292
Coolskamp 401, 415
Coomansgilde 182
Coorins 46
Coornaert 214
Coostere vande Annunchiaten 23
Coppens 156, 239, 254
Coppens-straetjen 272
Coppensstraatje 272
Coppensstraetje 271
Coppensstraetjen 271
Copperstratien 272
Cops 334
Coquin 119
Corenaert 438
Cornelis 54, 68
Cornelissen 243-245, 248
Corte Hooghpoortstraete 271
Corte Hoogstraete 272
Corte Meulenaerstrate 276
Corte Meuleneerstrate 278
Corte Mueleneerstraete 272, 278
Corte Mueleneerstrate 277
Cortryck 117
Couckeback 11
Coupure 218, 228, 229, 231, 232, 240, 247, 251, 252, 258, 270, 281, 362, 378, 459, 469, 499
Coupuregang 230-232, 377, 383, 388
Courtens 371
Courtraeie 186
Courvreur 244
Couvente van onser Vrouwen ghenaempt te Galileen 418
Couversteghe 398
Coyers steghe 395, 398
Coyghersteghe 395
Coyhersteghe 395
Coysteghe 395
Craenkin 215
Craeye 135, 160
Craton 475
Craye 135
Crayken 135
Craykin 135
Craymans steghe 152
Creupelsteghe 282
Creupelstraetken 396
Crieckstraetkin 399
Croechtkin 9
Croes 38
Croeselins 35
Croesins 139
Crommen Helleboghe 283
Crommesteghe 396
Croone 29
Crooten Toren 506
Cruepelsteexken 396
Cruepelsteghe 277, 278, 282, 284, 396, 417
Crukesteghe 282
Crupelsteghe 282
Cruysken 253
Culps 133
Cupen 219
Curte Muelenaerstrate 278
Curtewijle 90
Curtvriendt 458
Cuupbrugghe 212, 213
Cuupen 295
Cuupgate 135
Dam 78
Damant 114
Damer 443
Damijs 310
Damman 24, 409
Dampoort 15
Danaeus 114
Danckaert 266
Dane 31
Daneel 80
Dansaert 151
Daubermont 123
David 473, 474, 478
De Backer 444, 445
De Backere 123, 311
De Baenst 332, 334
De Baets 89, 127, 236
De Baillet 339
De Barrea 365
De Bassrode 50
De Beule 118, 205
De Bivere 370
De Blasere 89, 233, 403
De Blasre 396
De Blazere 150
De Bloc 355
De Block 336
De Bois 136
De Borchgrave 382
De Bourgoigne 150
De Brau 131
De Briarde 125
De Brimeu 33, 34
De Broeck 413
De Brune 24
De Bruune 393
De Bruyne 136
De Buc 132, 430, 433, 437
De Buck 456
De Burggrave 68
De Bussche 478
De Busschere 430
De But 414
De Buusere 260, 262
De Cabootere 441
De Caluwe 306
De Castecker 68
De Cauter-Cardon 40
De Champagne 53, 66
De Clerck 266
De Clercq 8, 28, 287, 379
De Cock 244
De Cock-Speelman 244
De Coeman 387, 388
De Conflans 365
De Coninc 347
De Coninck 298
De Conync 356
De Coster 97
De Costere 232
De Craeyer 124
De Crane 190
De Crom 269
De Croock 29, 123
De Cueninck 437
De Decker 375
De Deckere 290
De Draeck 325, 337
De Gay 46
De Ghellinck 331
De Ghellinck van Elsegem 130, 371
De Ghellinck van Elseghem 339
De Giey-Soenens 244
De Glimes 11
De Gous 47
De Graet 61
De Graeve 268, 411
De Grave 107, 158, 190, 306, 453
De Groote 159
De Grutere 56, 57, 305
De Gruutere 20, 29, 46, 47, 49, 56, 136, 199, 219, 224, 332, 334, 407, 442
De Hamer 138
De Harduyn 455
De Hellin 332
De Hemptinne 340
De Herde 188
De Herera 223
De Herrera y Sallazar 223
De Hertoghe 36, 91, 92, 367
De Hornes 370
De Houchin 93
De Houcin 92
De Jaghere 19
De Jonge 47
De Jonghe 99, 102, 113, 123, 212, 219, 222, 254, 336, 450
De Kersmakere 82
De Kesele 503
De Keysere 38
De la Borde 30
De la Chapelle 31
De la Chaux 319, 320
De la Cueba 370
De la Cuena 369
De la Goree 417
De la Villette 311
De Lalaing 123, 410
De Lannoy 31, 401
De Laval 356, 357, 453
De Leenheere 133
De Legghere 86
De Lepeleire-de Vos 204
De Lichtervelde 325, 339
De Limburg Stirum 199
De Lobel 233
De Loezer 182
De l'Espée 230, 388
De Maech 188
De Maecht 154
De Maeda 82
De Maere 410
De Maere d'Aertrijcke 42
De Mangelaere 355
De Marle 368
De Marvis 439
De Mets 273
De Meulemeester-Van Aken 244
De Mey 151, 420
De Meyere 232
De Moerloose 323, 501
De Molenare 328
De Montmorency 224, 402
De Muelenerre 295
De Mulder 61
De Muldere 307
De Murray 275
De Neckere 29
De Neve 10
De Nobele 273
De Noyelles 365, 370
De Ovis 123
De Paeu 47
De Pape 418
De Paredes 365
De Pestere 72, 73
De Pinte 420
De Potter 42, 75, 134, 136, 189, 246, 261, 452, 472, 476, 482, 484
De Potter-De Loose 244
De Pottre 42, 212, 406
De Puttere 139
De Raadt 492
De Ram 417
De Rasmon 401
De Raymaeker 244
De Reylof 413
De Richebourg 202
De Riemaker 97
De Riinc 147
De Rijcke 114
De Rudder 209, 277
De Ruddere 10, 236, 408
De Russchere 433
De Rycke 233
De Ryder 116
De S. Beernard 367
De Saghere 399
De Sancte Bernard 367
De Schietere 136
De Schietere-Caprijke 137
De Schoenmaker 199
De Schuyter 311
De Smet 273, 306, 320
De Somere 38, 151
De Stercke 263
De Stoppelaere 20, 199, 352
De Stoppeleere 258
De Stoppeleire 385
De Suttere 403
De Tassis 223
De Temmerlan 80
De Thiennes 39
De Tolneere 61
De Tracy 491
De Turc 252
De Vaernewijck 103, 331
De Vettere 291
De Vigne 200, 208, 470-472, 482-485, 491, 492, 494
De Vincke 120
De Vleeschouwer 123
De Vliegher 39
De Vocht 61
De Voghele 168
De Volder 268
De Voocht 90
De Voragine 474
De Vos 150, 243, 307, 309, 453, 504
De Vriendt 138, 332
De Vriese 151
De Vroe 308
De Vuldere 451
De Waele 240
De Wagheneer 107
De Wale 153, 215, 421
De Walle 77
De Wielmakere 279
De Witte 50, 107, 390
De Zaleere 150
De Zomere 24
De Zuttere 310
Debbaut 321
Deeren 482
Dehaisnes 496
Deinze 382, 479
Del Rio 90
Delbecq 240
Delcourt 355
Delebecque 379
Della 273
Della Faille 53, 130, 136, 244, 245, 274
Della Faille van Huise 136
Den Amman 409
Den Brand 342, 344, 351, 354
Den Brant 342, 343
Den Haene 42
Den Meyere 80
Den Moenc 25
Den Pels 443
Den Rijke 182
Den Sadeleere 306
Den Stoppeleere 306
Den Visscher 252
Den Wale 153
Dendermonde 163, 448, 500
Dendermondsche porte 424
Denen 233
Denijs 109, 184, 185, 187
Dentergem 139
Denys 467
Departement der Schelde 269
Departements de Schelde 119
Derde orde van mijn heere Ste Franchoys 158
Derde orde van St.-Franciscus 45
Des Ladres 362
Des Plancques 221, 222
Descamps 276
Desselkin 159
Desselstaetkin 131
Desselsteegje 132
Desselstraetkin 132
Destelbergen 39, 40, 244
Destelberghe 118
Die Corte 82
Die Vos 82
Die Wevel 82
Diepenbroek 331
Diepenveen 416
Dierckens 123
Dierickx 52, 152, 304, 325, 330, 338, 343, 387, 405, 415
Diericx 65, 74, 439, 448, 461
Dillens 471
Diserreyn 54
Diskalsen 373
Diskaltersen 367
Dobbelaere 54
Dodoens 233
Doggenhooft 272
Dokere 147
DOlieslaghere 36
Dominicains 121
Dominicanen 104
Dominikanen 99-101, 105, 106, 108, 109, 112-118, 122, 123, 126, 129, 370
Dominikanenorde 125
Dominikanerorde 101
Domun sitam secus atrium Sancti Michaelis 99
Domus beatas Marias Gandensis 434
Domys sanctae Agnetis supra Lysam 219
Don Antonio 124
Don Leandro 244
Donche 438
Donckelaar 250
Donderstraatje 209
Doorluchtige School 114
Doornicke 108
Doornik 145, 209, 219, 222, 247, 260, 268, 328, 374, 416, 436, 439
DOosterlinck 72
DOosterlynck 154, 159, 315
Dordrecht 103
Dorée 254
Dornicke 438
Douché 34
Draeyere 232
Drapeniers 165
Draperije 179
Drapiers 176, 283
Drapstraat 9, 117
Drie Coninghen 405, 414
Drie Wijntonnekins 415
Drieschelken 272
Driesschelkin 270
Drij-Lindenlei 218
Drij Baersen 355
Drij Baezen 355
Drij Coppen 41
Drij Wijnpijpen 415
Drongen 232, 331, 339, 406
Drongenabdij 319
Dronghen 319
Dronghene 406
Drutsianna 475
Druwé 123
Dry linde Leye 214
Dry linden Leye 214
Dry Lindenlei 214
Du Blioul 453
Du Bois 37
Du Bois boekhoute 244
Du Colombier 240
Du Faing 400
Du Gaugier 47
Du Pers 151
Du Roy 8
Duitsche Hanze 181
Duitschen 295
Duitschers 296
Duitschland 143, 368, 422
Dulaert 143
Dupuis 286
Durason 139
Duutschen Leger 395
Duutschen legere 277, 296
Duutschen leghere 278, 408
Duutscher hanzen 181
Duvivier 273
Duyf 202
Duytschen leghere 277, 284, 408
Dweyl 458
Dwinghelandts 441
D'Alcantara 204
D'Alcantara-Schamp 339
D'Amman 442
D'Armentières 223
D'Avesnes 293
D'Hamere 224
D'Hane 136, 311, 321, 402
D'Hanins 54
D'Hondt 411
Ecclesie de Eckerghem 329
Echard 123
Eckerghem 277, 282, 284, 287, 289, 307, 361, 362, 377, 379, 407, 504
Eckerghem straetken 378
Ecloe 80
Edison 203
Eduard IV 104
Eechove 49
Eecloo 87
Eecman 409
Eekhove 311
Eeklo 88
Eekloo 76, 79, 88, 89, 136, 146, 191
Eenhoorn 29, 37
Eertshertoghe Kaerle 169
Egelantierstraetjen 19
Eggard 415
Eggermont 11
Eggert 415, 416, 420
Eghelentierstrate 23
Eghelintierstrate 12
Eglantierstraat 21
Eglantierstraete 12
Eglentierstraete 50
Eglentierstraten 12
Eglintierstraten 20
Eglise St.-Michel 153
Egmont 369
Einde Weere 506
Einde Were 15
Ekelo 78
Ekkergem 216, 272, 279-281, 289, 293, 320, 352, 359
Elephant 160
Elias 366, 370
Eliseus 366, 370
Elisha 203
Elzas 214
Elzegem 416
Engeland 2, 4, 5, 104, 164, 235, 238, 239, 241
Engeland-ten-Trappen 377, 383, 386, 406, 455, 458
Engeland-ten Trappen 404
Engelandgat 1, 2, 9, 11, 19
Engelandstraat 9
Engelandt ter Trappen 387
Engelandtgat ten Trappe 377
Engelant-gat 377
Engelantgat 11
Engelengat ten Trappen 377
Engelschen 4
Enghien 50, 51
Enkhuizen 234
Entrepot 231
Ephèse 473, 475
Erffelynck 378
Ernandes 82
Ertvelde 76, 87, 88
Espaigne 365, 451
Eugeen IV 416
Europa 101, 172, 239, 249, 296, 313
Europe 249, 250
Euterpe 499
Everaert 10, 305
Evergem 244
Everghem 118
Everwijn 27, 139, 387, 443
Exaarde 20, 46, 136
Exaerde 47
Eylandt 214
Eyne 49
Faille 273
Faitop 441
Falck 243
Faraday 203
Faukeel 114
Faytop 182
Félicité bienfaisante 54
Fermont 244
Fiere Jolijt 347
Fierens 413
Filledieusen 374
Flandre 31, 35, 38, 276, 496
Flandrensis 78
Flandres 31, 34, 316, 451, 496
Flandria 103, 343, 462
Flandriae 99, 103, 104, 336, 421
Flandriam 78
Flandrie 77, 102
Flora's tempel 247
Floux 52
Fonteine 208
Fonteinisten 313-315
Fonteyne 412
Foppens 123
Fortune 8
Fowarge 371
France 422, 495
Franciscanen 323
Frandrensium 325
Frankrijk 3, 5, 13, 100, 101, 143, 172, 268, 274, 296, 363, 372, 376, 422, 478, 479
Franschen 4
Fransman 192
Fransmans 91
Frascati 230, 232, 240, 241, 247, 248, 388
Freminueren brugghe 134
Freremineuren 135
Freremineuren brugghe 159
Freremineuren cloostere 160
Frereminueren brucghe 132
Frereminueren brugghe 131
Freund 141
Froissart 496
Fuucke 213
Gage 255
Galeyde 152
Galeye 160
Galgenberg 140, 286, 288, 290, 291, 294
Galgenberge 259
Galgenberghe 305
Galgenbergstraat 276, 286, 289, 292, 298, 305, 321
Galgewachterigge 14
Galghe berghe 289
Galghebeerchstrate 291
Galgheberch 290
Galgheberch plaetskin 259
Galgheberch straete 290
Galgheberchstrate 282, 283, 290, 305
Galgheberghe 289, 291, 292
Galghenbeerchstrate 297
Galghenbeerghe 278
Galghenberchstraete 291
Galghenberghe 277, 285-287, 290, 291, 297
Galghenberghen 285
Galghenbrghe 288
Galilea 418-421
Galilee 397, 399, 403, 416
Gand 30, 31, 34, 38, 65, 105, 143, 148, 155, 163, 189, 249, 274, 316, 317, 322, 325, 330, 365, 366, 387, 396, 415, 434, 448, 451, 452, 495
Ganda 102
Gandavensi 121
Gandavensis 312
Gandavi 77, 104, 343
Gandavo 70, 78, 226, 325
Gandavum 102, 329
Gandensem 120
Gandenses 103
Gandensis 78, 120
Gandensium 103
Gansberghe 121
Gansdriesch 220, 221, 291
Gant 326
Garenmarkt 209
Gasthuis voor de Leprozen 391
Gasthuse ter Lazarien 406
Gasthuus 433, 455
Gasthuus, dat men eet de lazerie 442
Gasthuus bij der Waelpoorten 437
Gasthuus ter Lazarie 414
Gasthuus ter Lazarien 438
Gasthuuse ter Laserien 387
Gasthuuse ter Lazarie 384
Gasthuys straetken 362
Gastjuysstraetken 362
Gat bij de Pasbrug 2
Gaude Sonne 11
Gaudenhooft 321
Gaven hof 305
Gaver 81, 182, 369
Gavre 369
Geeraard-de-Duivelshof 206
Geeraard-de-Duivelsstraat 206
Geeraard-de-Duivelsteen 205
Geeraardsbergen 123, 317, 448
Geersbrgh 317
Gend 60, 139, 238, 280, 281, 313, 314, 358, 378, 380, 381, 383, 390, 391, 399, 406, 409, 455, 459, 464
Gendt 337
Gent 114, 268
Gentbrugge 118, 244, 250, 320, 321
Gentsche halle 174
Gentsche hoogeschool 453
Genua 474
Germanen 161
Geschied- en Oudheidkundige Kring 495, 497
Geschied- en Oudheidkundigen Kring 494
Geschied- en oudheidskundigen kring 499
Gespe 136
Geuzen 72, 89, 111, 112, 129, 158, 222, 263, 264, 419
Ghalileen 403
Ghansdriesch 220, 252
Ghebrokene Casteele 305
Gheents 447
Gheeraerts 396
Gheeraert' Dievelssteen 206
Gheersberghe 318
Ghellinc 31
Ghellinck d'Elseghem 142
Ghend 35, 43, 44, 56-58, 62, 64, 67, 83-85, 103, 115, 145, 147, 153, 165-167, 169, 176, 181, 184, 186, 188, 189, 192, 254, 279, 305, 307, 310, 313, 332, 357, 361, 362, 379, 389, 393, 417, 430-433, 437, 442, 462, 502, 504
Ghenderdale 273
Ghendt 24, 30, 48-51, 59, 87, 90, 110, 112, 150, 167, 175, 176, 266, 276, 317, 318, 335, 367, 385, 387, 400, 413, 440, 443, 444, 446, 448, 461, 462, 500, 507
Ghent 5, 79, 168, 187, 215, 312, 319, 321, 436, 438
Gherard 80
Ghertstrate 397
Gheselscepe van Onser Vrauwen 355
Ghijselins 503
Ghistele 168
Ghyseling 273
Gild van Mijnheer Sinte Jooris 481
Gilde de St-Sébastien 483
Gilde van Bermhertigheid 155
Gilde van Sint-Joirs 479
Gilde van Sint-Sebastiaan 479
Gileppe 203
Gillis 441
Gimblet 238
Ginneberstraete 413
Gisors 371
Gobert 323, 372
Gobertange 203
Godhuis der Roode Lijvekens 154
Godhuuse ter Lazerie 437
Godshuis der Blauwe Meisjes 154
Godshuis der Lazarij 390
Godshuis der Oude Vrouwen 154
Godshuis Poortakker 324
Godshuis St.-Jan en St.-Pauwel 459
Godshuis St. Jan-Evangelist 460
Godshuis te Poortakker 339
Godshuis ter Lazarij 358
Godshuis van Poortakker 333
Godshuis van Sint-Jan en Pauwel 479
Godshuis van Sint-Jan en Sint-Pauwel 464, 465, 499
Godshuis van Sint Jan en Sint-Pauwel 468
Godshuis van Sint Jan en Sint Pauwel 476, 492
Godshuis van St.-Jan en St.-Pauwel 454, 455, 460
Godshuis van St. Aubertus 333
Godshuis van St. Jan en St. Pauwel 480
Godshuis van St. Obrecht 333
Godshuishammeke 237
Godshuus te Taeybaerts 43, 44
Godshuus ter lazarijen 433
Godshuus van den Boogaerden 147
Godshuus van onse Vrauwe ter Lazarien 386
Godshuus van onser vrauwen ter Lazarie 446
Godshuus van Onser Vrauwen ter Lazarien 358, 440
Godshuus van Poortackere 334
Godshuus van St. Jan ende sente Pauwels 456
Godshuuse bij sente Mechiels kerke 44
Godshuuse ende hospitale van Sente Jans ende Sente Pauwels 465
Godshuuse ter Lazarie 388
Godshuuse van den Bogaerden 147
Godshuuse van Galyleen 395
Godshuuse van Poortacker 337
Godshuys van St. Jan ende Pauwel 392
Godtshuus ter Lazarijen 430
Godtshuus van Poortackere 280
Godtshuuse van Galyleen 415
Godtshuys van Ste Jacobs 118
Goed leven 388, 455
Goed te Alschot 88
Goed ten Spiegele 500
Goed ter Hoogerheide 88
Goedghebuere 168
Goedhals 31
Goet ten Spieghele 502
Goetghebuer 199, 292, 471
Goetghebuers 441
Goethals 336, 408, 409, 437
Goethalse 409
Goshuis van Sint Jan en Sint Pauwel 467
Gotdshuuse van sente Jans an de Walpoorte 388
Goude Sluetel 459
Gouvernementstraat 205
Graaf Gwijde 170, 174, 327
Graaf Lodewijk 175, 479
Gracht 40, 41, 164, 300, 305, 312, 313, 331, 353
Grachtje 386
Graef van Vlaenderen 12
Grappe 128
Grasbrug 117
Graslei 52, 200-202
Grau Susteren Onderberghen 45
Grau Susterhuus 27
Grau susterhuuse Onderbeerghen 47
Graudoncs 133
Graususterhuusstraetken 21
Grauw-Zustersklooster 24
Grauw Susterkens 49
Grauw zusters huys 48
Grauwe-Zusters 21, 45-48
Grauwe-Zusters-Annonciaden 49
Grauwe-Zusters-huis 46
Grauwe Zusters in Onderbergen 276
Grauwe Zusters uit Onderbergen 270
Grauwsusterstraetje 21
Grauwzuster 157
Grauzusterhuusstraetkin 11
Graven bosch 31
Graven straetkin 309
Graven Vest 27, 31, 39
Gravenkasteel 4
Gravenstraatje 309
Gravestraetken 346
Gravin Margareta 126, 327
Gray 203
Gregoor IX 81
Gregorius XIII 264
Grein 141
Grenier 160, 213
Grétry 315
Griekenland 232
Griekschen archipel 243
Grietens 311
Griffoen 458
Groen plein 272
Groen pleyn 272
Groene 52
Groene pleyn 272
Groene Pleyntkin 272
Groenen Bogaert 253
Groenendal 418
Groeningeveld 460
Groot-Begijnhof 122, 322
Groot-Begijnhof te St.-Amandsberg 122
Groot-Oosten van België 259
Groot Beggynhof 118
Groot Begijnhof 41, 94, 390
Groot hof van St. Elizabeth 103
Groot Papegayhuus 285
Groot Slagveld 298
Groot vleeschhuis 472, 478
Groot Weerck 289
Groote houten Leybrugghe 216
Groote Peert 131
Groote Ratte 359
Groote Sterre 52
Groote strate bi den Trappen 391
Groote Werk 14
Groote Zikkel 199
Grooten Papegay 414
Grooten Steen 438
Grooten Torre 503
Gruart 493
Guart 496
Guinegate 3
Guislain 157
Gulde van Sente Joorisse 287
Gulde van Sente Sebastiane 287
Gulden Hooft 52
Gulden strate 368
Guldestraat 367, 368, 370
Guzman 100
Gwijde, graaf van Vlaanderen 79
Gyselinck 130
H.-Geeststrate 12
H.-Grafkapel 205
H. Drievuldigheid 208
H. Kerst 345
H. Land 116
Haarlem 172, 230, 234, 235, 242, 247, 261
Haecx 61, 437, 438
Haesbaert 356
Haesbijt 190
Hainaut 496
Hainonie 77
Halle 176, 179, 207, 208, 449
Hallebardiers 16
Halsberch 199
Hamelinck 412
Hammersmith 239
Handelsbeurs 204, 205
Hankerkin 352
Hannesoete 331
Hannoniae 99
Hansbeke 339, 421
Hanzesteden 193
Harlebeke 79
Harrisson 251
Hassels 331
Hasselt 400, 401
Hassnede 79
Hats 370
Haude Peert 131
Haude Veste 90
Haussche 54
Hautbriel 368
Hautleye 36, 301, 309, 310, 315, 316, 345, 392, 395, 401
Hayn 102
Haynau 326
Haytleye 343
Hazewindstraatje 201
Hebbins 31
Heckerstraetken 362
Heckerstraetkine 362
Hecstijl 132
Heeffrau Mattestraete 21
Heeffrau Mattestrate 21
Heems 136
Heer Rases gerechte 290
Heerelijckhede van Spiegelhove 500
Heerschap van de Bylocque 388
Hegghelintierstrate 12
Heghlentierstraete 12
Heije 150
Heilig Graf 206
Heins 206
Helicon 381
Helig gheesthuus 359
Hellebaut 138
Hellebout 311
Hellebus 396, 403
Helleme 415
Hellino 155
Hellyn 90
Helyot 143
Hembijze 46, 72
Hemelrijcke 408
Hemelryck 52
Hénau 31
Henderson 251
Hendricx 114
Henrion 143
Henry 203
Herbergiers 64
Hercules 348
Herenbauts 441
Herpelghem 150
Hertjen 272
Hessels 152
Heuriblock 176
Heusden 411
Heuverpoorte 449
Hey-de Crom 270
Heye 150
Heylinck 367
Heyman 355, 402, 504
Heynssens 355
Hiel 293
Hinghelantgat 1
Hirondelle 13
Hodimond 180
Hoechstrate 387, 403, 508
Hoegaarden 55
Hoegehuus 409
Hoelstraat 358
Hoelstrate 342, 359, 362
Hof der St.-Baafsabdij 455
Hof te Kersteloets 132
Hof te Kersteloots 132
Hof te Walle 33
Hof ten Walle 29, 81
Hof ter Pasteernen 306
Hof ter Posterne 29, 361
Hof van Artois 305
Hof van Baertaeingen 32
Hof van Blaesvelde 24
Hof van der Posteerne 346
Hof van der Posterne 306, 343
Hof van Exaarde 20
Hof van Flora 241, 247, 360
Hof van Heule 204
Hof van Huele 301
Hof van Lovendegem 204
Hof van Ravestain 20
Hof van Ravestein 19, 20
Hof van Ravesteyn 12
Hof van Sente Baefs 387
Hof van St. Sebastiaen 52
Hof van Ste Jooris 118
Hof van Vinderhoute 402
Hof van Vlaanderen 31
Hof van Vlaenderen 309, 342
Hof van Vlaendren 305
Hof van Vlanderen 306
Hof van Waerschoot 271
Hoff van Waerschoot 258
Hofstade 68
Hogehuus buten torre 409
Hogenburg 214
Hoghe Huus 408
Hoghehuus 408, 409
Holerstrate 400
Holland 105, 172, 230, 234, 267, 311, 415
Hollande 35
Hollanders 263
Holrestate 305
Holstraat 123, 125, 241, 289, 292, 298, 305, 341, 354, 358, 359, 361, 362, 364, 370, 374, 391, 397, 403, 404, 414, 419
Holstraete 359, 361-363
Holstrate 361
Holvoet 371
Hondertscellinghe 29
Hondius 272, 401
Hongarië 369
Hongerstrate 392
Honorius III 98, 101
Hoochpoort 52
Hoochstraete 384, 396, 398, 402, 406, 407, 456, 458
Hoochstrate 358, 384, 386, 393, 394, 401, 407, 408, 410, 414, 457
Hoofdwacht 204
Hoog-Onderbergen 136, 159
Hoog Onderbergen 23
Hoog steen 355
Hooge molen 14
Hoogerwaarde 505
Hoogeschool 228, 242, 471
Hoogeschool van Leuven 265, 429
Hooghe strate 414
Hooghstraete 385, 412, 456
Hooghstrate 392, 395
Hooghuis 160, 409, 410
Hoogpoort 51, 190, 199, 268, 271, 314
Hoogstraat 55, 123, 284, 301, 303, 310, 354, 361, 377, 383, 388, 390, 391, 395, 398, 400, 401, 403-405, 407, 409-411, 414-416, 428, 454, 458, 469
Hoogstraet 377, 415
Hoogstraete 385, 392, 393, 413
Hoogstrat 386
Hoogstrate 405, 412
Hooiaard 500
Hoolre straten 354
Hoolrestrate 358
Hoolstraat 358, 360
Hoolstrate 287, 359-362, 384, 402
Hoorenbault 310
Hoorenstraetjen 19
Hoorn 234
Hoornstraat 128
Hoppeleye 301
Hopperus 233
Hopsomer 241
Horatius 411
Horenbault 401
Hospitaal bij de St.-Michielskerk 98
Hospitaal de Bijloke 262
Hospitaal der H. Drievuldigheid te Zaamslag 91
Hospitael aen de Waelbrugghe 467
Hospitael van de Biloke 388
Hospital de la Ladrerie 451
Hospitali Sancti Dionisii in Portackere 333
Hospitalis Sancte Marie in Gandavo 99
Hoste 380, 398
Hostel de la Posterne 34
Hotel d'Artois 308
Hotters 442
Houde Huys 347
Houde Leye 399
Houde Ramen 285
Houdtleye 319
Hout-Leye 5
Houtbriel 75
Houtlei 25, 32, 38, 40, 92, 286, 298, 301, 302, 308-310, 313, 314, 317, 319, 320, 324, 334, 342, 346, 353, 356-358, 383, 392, 396, 399
Houtleye 453
Houtverdeelers 484
Hove van Artois 308
Hove van mvr. van Vinderhoute 402
Hove van St. Joris 52
Hove van Vlaenderen 305, 342
Hudgebaut 11
Huerebloc 438
Huggebout 306
Hughes 203
Huidevettershuis 190
Huis der Schipmakers 27
Huis met groenen hauten ghevele 138
Huis ten Trappen 379
Huis ter Koolen 231
Huis van Bermhartigheid 374
Huis van den Goeden Herder te Namen 375
Huis van den Scake 138
Huis van Vinderhoute 402
Huisbier-brouwers 69
Hulin 486, 489
Hulsboom 454
Hulstenboom 137
Humbercourt 33, 34, 39
Hundelghem 158
Hutsepot 14
Huughs 22
Huus den Inghele 134
Huus ter Crayen 135, 152
Huus van Brugghe 28
Huus van der Pasteerne 36
Huus van Vinderhaute 402
Huuse vande Pasterne 36
Huuse vanden Boegaerde 22
Huusekin metten aensichten 354
Huutleye 396
Huybregt 286
Huytens 238, 239
Huyttens 152
Huytteus-Van Tieghem 244
Idewalle 89
Idewallio 155
Ieperen 191, 268, 429
Iepersteeg 230, 231
Ieperstraat 230, 231, 252, 254, 255, 257-260, 270, 286, 331
Iffrauw Mattestraete 21
In den Broetzac 351
Indië 239
Ingel 133, 134
Ingelant 6
Ingelant-Trappen 377
Ingelant gat 6
Ingelantgat 1
Ingele 159
Ingelgat ten Trappen 384
Inghel Sente Michiel 134
Ingheland 104
Inghelande 384
Inghelandt 457
Inghelandt straetkin 387
Inghelandt ten trappen 458
Inghelant 3, 159, 384, 406, 456
Inghelant gat 5, 11
Inghelant gate 10
Inghelant gheweste 384
Inghelant gracht 386
Inghelant straetken 406, 458
Inghelant straetkin 386
Inghelant ten trappen 406
Inghelantgat ten Trappen 384
Inghelantgracht 386
Inghelantstraete 21
Inghelantstraetkin 377
Inghelantstrate 13, 21
Inghele 52, 159
Inghelenlant ten trappe 387
Inghelenlant ten Trappen 384
Inghellantgat 13
Innocent IV 81
Innocentius III 100
Innocentius IV 366
Ipere 444
Iperstraete 255
Italië 3, 101, 143, 274, 497
Jacob van Artevelde 184, 185, 191
Jacobijnen 101
Jacobinen 20, 135
Jacobins 75
Jacobpijnnen 114
Jacobs 141
Jacopijnen 105-108, 115
Jacopijnen brugghe 128, 159
Jacopinen 23, 108, 159
Jacoppinen 20, 21, 45
Jacoppinen brugghe 131
Jagerpade 260
Jamoigne 203, 400
Jan van Burgondien 334
Jan zonder Vrees 33
Jans 153
Jansenius 463
Janssens 131
Japan 243
Jaque 31
Jeanne d'Arc 12
Jefferson 246
Jessé 477, 478, 489
Jezuëten 39
Jezuëtenkerk 27
Jezuïeten 40, 95
Jinghelant straetken 13
Jnden Ackere 385
Jnden Spieghel 26
Jngheland 25
Jnghelant gate 44
Jnghelantgate 43
Jnt Desselkin 131
Jnt Tesselkin 131
Jo Mattestrate 21
Joanna van Constantinopel 77, 98, 462
Job 421
Joef II 371
Joffrouw Magdalenestraete 21
Joncker Jan 466
Jonckvrauw Mattestraete 21
Joncvr. Van Massemins steene 25
Joncvrouw Mattenstrate 21
Joncvrouw van Massemins steen 24
Jongenspatroonschap der St.-Martensparochie 378
Jonkvrouw-Trunebrug 102
Jordaan 421
Jordaens Bets erve 386
Joufrvouw Trunen brugghe 129
Jozef II 226, 275, 321, 372, 421
Jsendike 82
Juda 335, 421
Kaefvagersstraetjen 358
Kakoven 15
Kallemoei 14
Kambeke 136
Kamer van vrouw Michiela 308
Kamerijk 103, 369
Kamerstraat 117
Kammerstraat 190, 200
Kanaal naar Brugge en Oostende 229
Kanthard 143, 146
Kapel van O.L.Vr. ter Zwaluwen 237
Kapel van Oost-Eekloo 40
Kapel van Poortakker 333
Kapel van Ste Agneete 223
Kapelle-straetjen 213
Kapellestraat 252
Kapellestraatje 213
Kapellestrate 215
Kaprijk 79, 82, 88, 137
Karel den Groote 162
Karel den Stoute 104, 126, 219, 418
Karel V 10, 38, 52, 91, 95, 175, 233, 263, 295, 418, 426
Karel VI 33, 505
Karmelitersen 366, 367, 371
Karmelusberg 366, 370
Kassel 141
Kasteel te Gent 223
Kasteelmolen 14, 15
Kastelein 206
Kat vangt de Muys 379
Katholieke Bibliotheek 130
Katholieke Burgerkring 336, 353
Katholieke Werkmanskring 378
Katoenspinnerij 194
Katoenspinnerij van Feyerick 231
Katoenspinnerij van Story en Verspeyen 231
Katoenweverij 194
Katte 29
Kauwermans 149
Keerchof van Ste Michiels 10
Keercke van St Michiels 116
Keercwech van Ackerghem 280
Keerscorf 407
Keerskorf 393, 407
Keerskuerf 407
Keerskurf 407
Keghele 458
Keizer Domitiaan 473, 474
Keizerin 15
Keizerin Maria-Theresia 180, 229
Kempen 203
Kemsterigge 15
Kennedy 239
Kercke van Eckerghem 277
Kercke van sente Baefs 388
Kercke van Sente Jacops 65
Kercken van Sente Baefs 504
Kercken van Sente Jacops 65
Kercken van Sente Michiels 64
Kerckhove 411
Kerk der Annonciaden 275
Kerk der Arme Claren 402
Kerk der paters Predikheeren 361, 462
Kerk der Predikheeren 125
Kerk van Akkergem 258
Kerk van St.-Jacob 110
Kerk van St.-Michiels 402
Kerke te ekeloe 79
Kerke van Ste Michiels 118
Kerrestraetje 258
Kerrestraetjen 272
Kerrestraetkin 258
Kerscorf 393
Kerskorf 408
Kersteloets 132
Kersteloots 132
Kerstloets covent 133
Kerstloos couvent 132, 133
Kervyn 402, 453
Kervyn de Lettenhove 496
Kesteloot 361
Ketelpoort 133, 152
Ketelpoorten 216
Keverwijck 152
Keyserporte 424
Keyzerinne 352
Kieckepoost 302
Kimedonk 114
Kinnekin 138
Klaaske 505
Klein-Begijnhof 322
Klein Slagveld 298
Kleine Botermarkt 210
Kleine Posterne 37
Klok Roeland 191
Klooster der Annonciaden 276
Klooster der Annunciaten 286
Klooster der Beggarden 142
Klooster der Bogaarden 142
Klooster der derde orde van St. Franciscus te Komene 91
Klooster der Discalsiatersen 371
Klooster der Discaltersen 362
Klooster der Dominikanen 111
Klooster der Grauw-Zusters 23
Klooster der Grauwe-Zusters 13, 43, 63
Klooster der Grauwe Zusters 19, 273
Klooster der Karmelieten 372
Klooster der Minderbroeders-Recollecten 324
Klooster der Ongeschoeide Carmelitersen 371
Klooster der Ongeschoende Karmelieten 373
Klooster der paters Augustijnen 52
Klooster der Theresianen 363, 365, 371, 374, 469
Klooster der Urbanisten 317
Klooster der Zusters Annonciaden 273
Klooster der Zwarte-Zusters 25, 70
Klooster Galilea 421
Klooster Galilee 284, 401, 403
Klooster te Waarschoot 267
Klooster te Walle 43
Klooster van de Theresianen 364
Klooster van de Urbanisten 361
Klooster van Galilee 355, 397
Klooster van Joris Vrancx 259
Klooster van O. L. Vrouw van Galilea 415
Klooster van Onze Lieve-Vrouwenhove 260
Klooster van Oost-Eekloo 91
Klooster van Ste-Agneete 216, 219
Klooster van Waarschoot 261
Kloosterkerk der Augustijnen 53
Kluize-bosschen 76
Koemolen 15
Koepoort 345
Koestege 395
Koestraete 395
Koevoet 312
Kokerigge 14
Koning Willem 245
Koningsdal 500
Koningstraat 117, 415
Koninklijke Korenmaatschappij 199
Koninklijke maatschappij van Landbouw en Kruidkunde 242
Koninklijke Vlaamsche Academie 312
Koninkrijk der Nederlanden 242
Kooie 287
Koolenland 229
Koolkappers 3, 229, 298, 383
Koolmolen 15
Koorlei 8
Koornbloem 14
Koornlei 9
Koornmarkt 8, 107, 190, 201
Koperstraatje 258, 270-272
Kort-Onderbergen 130, 133, 134
Korte-Mere 204
Korte-Munt 117
Korte-Violettenstraat 41
Korte-Violettestraat 135, 142
Korte Hoogpoort 271
Korte Hoogstraat 271, 272, 391
Korte Molenaarstraat 276
Korte Violettestraat 152
Kortrijk 12, 130, 191, 213, 371, 425, 426, 448
Kortrijksche poort 15, 300
Kosterigge 14
Kouter 117, 204, 239, 251
Koye 288
Koyerssteghe 395
Koysteghe 395, 400
Kozijntjestraat 345
Kraanlei 131, 301
Kraberbeke 89
Kraeye 293
Krake 15
Krankzinnigen-gesticht 206
Krommen-Esch 164
Krommen Elleboog 282, 283, 285
Kromsteeg 202
Kruideniers 437
Kruidhof 246
Kruidtuin 246, 247, 250
Kruisstraat 164
Kuipbrug 211
Kuipgat 211
Kulderhuis 205
Kulders 340, 452
Kwaden Maendach 185
La Chaux 319
La Faille 49
La Haye 35
La Mottry 400
Laag-Onderbergen 159
Laarne 371
Labaen 331
Laene 444
Laephout 216, 217
Laerne 118
Laken 204
Lakenhalle 207
Lakenwevers 178, 179
Lammeken 360, 393, 410
Lammekin 410
Lammens 97, 123, 311
Lanckman 241, 244, 360, 388
Lancsweert 393
Land van Aalst 479
Land van Belofte 383
Land van Waas 264, 378, 448
Land van Waes 505
Landt van Beloften 52
Landvorstin Izabella 374
Lane 181, 182
Lanen 181
Lange-Munt 117
Lange Jan 74, 276
Lange Lijne 347
Lange Mere 202
Lange Munt 55, 237, 412
Langhemunte 52
Languedoc 100
Lannoi 400
Lannoy 400
Lanteern 393, 407
Lanteerne 407, 408
Lantheeren 407
Lantheerne 407, 408
Lantstraetje 362
Lapschure 14, 15
Lasarien 378
Laureins 146
Lavaut 434
Lazaret 424, 433
Lazarie 385
Lazarien 361, 377
Lazarij 377, 452
Lazarus 421
Lazarusgasthuis 421
Le Dack 91
Le Francq van Berkhey 229
Le Grave 30
Le Mierre 383
Le Prevost 51
Le Provost 50
Le Vasseur 420
Lebbin 79
Lebegue 240, 241, 246
Leblanc 39
Lecouvet 423
Ledeberg 55
Leege Bosch 76
Leenhof van Moerzeke 500
Leerzuchtige Jongheyd van St. Martens 380
Leestkin 354
Leeuwaerden 117
Leeuwergem 311
Lefeber 236, 237
Lei 98, 102, 133, 144, 152, 159, 172, 211, 216, 228, 230, 294
Leibrug 216, 218
Leibrugghe strate 216
Leibrugstraetje 216
Leiden 172, 230, 234, 261
Leie 211
Leije 111, 159
Leijen 131
Leistraetje 216
Lembeke 89, 150, 331
Lemberge 114
Lentestraat 281
Leo XIII 121
Léon 316
Leopold-Willem 92
Lepante 116
Leprozerij 449-451
Leroy 294
Leubrugghe 212
Leugemeete 405, 460, 467, 469-474, 480, 486, 489, 490, 492, 495, 497, 499
Leugemete 467
Leuven 144, 174, 183, 237, 273
Leuvensche hoogeschool 430
Leybrugghe 215-217, 295
Leybrugghe buuter cuupen 216
Leye 131-133, 135, 142, 151, 159, 160, 185, 211, 213, 214, 216, 220, 221
Leyen 131, 152
Leyken 301
Leys 240
Leyskens hoven 359
Leyskens vyvere 359
Leyskins hovene 359
Leysteghe 216
Libbrecht 403
Liberchies 505
Liberté 199
Lichtervelde 337
Liége 34
Lier 183
Lieve 211, 405
Lieve ouders, Zeeland 172
Lievin Sersemaes huus 438
Liexander 336
Lijndraaijers 472
Lijnwaadkooplieden 472
Lijskens ovene 359
Lijskens vijvere 359
Lijskins ovene 359
Limburg 162
Limburgstraat 206
Lindeke 499
Lindelei 213, 223, 225, 228, 230, 252, 258
Linden 250, 251
Linen 442
Lippens 291
Lipsius 174
Lisburg 370
Locus beatae 98
Loddiges 239, 251
Lodewijc grave van Vlaendren 167
Lodewijk van Male 163, 164, 186, 188, 189
Lodewijk van Nevers 478
Lodewijk XII 274
Lodewijk XIV 124
Lodewijk XV 204, 371
Lodewijk XVIII 39
Loeve van Aertevelde 387
Lokeren 98
Lombaerden 24, 26
Lombaerdenhuus 24
Lombardië 4
Londen 239, 251
Longâtre 92
Loove 29
Loove van Aertevelde 455
Loove van Artevelde 455
Lopez de Ayuar 223
Los 34
Lostel dArtois 305
Lostel de Flandres 32, 305
Lostel d'Artois 32
Louvre 497
Lovel 123
Loven 55, 60, 117, 138, 367
Lovendeghem 118
Lovensche hoogeschool 108
Low 251
Lubeck 193
Luevene 108
Luik 268, 472
Luna 136, 501
Luxembourg 117
Luytens 320
Lyskinshovene 347
L'Olivier 240
Maagdenstraat 294, 296-298, 300, 305, 309, 321, 341
Maaltebrugge 244
Maastricht 422
Maatschappij Het Volk 353
Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde 491, 492
Maatschappij van Hofbouw 247, 360
Maatschappij van Hofbouw- en Kruidkunde 240
Maatschappij van Kruidkunde 287
Macarius 15
Macheline 36
Machiet 9, 10
Macoen 289
Maechden strate 304, 305
Maechdestraete 298
Maechdestrate 306
Maechedestrate 298
Maedeken 309
Maegdestraete 272
Maeghdestrate 295
Maeghestraetien 298
Maelcamp 412
Maenkin 131
Maerschalcx Smesse 415
Maes 31, 124, 244, 406
Maffey 313, 314
Mageleinstraat 117
Maghdestrate 295
Mahomet 382
Malabar 383
Malanderigge 289
Maldighem 168
Malines 451
Malpé 240
Maltha 473
Mande 42, 123, 150, 393, 408
Manilius 123
Marchant 320
Marciane 32
Marckegem 400
Margareta van Constantinopel 75, 77, 330
Margareta van Oostenrijk 418
Margriete van Oosterijcke 169
Margueritte, comtesse de Flandre 326
Maria landt 406, 458
Maria ter eere 208
Maria van Burgondië 345
Mariae in Busco 98
Marialand 312, 404-406
Marie landt 406
Marieland 391
Marielandt 392
Marielant 405
Marien landt 406
Marienland 404
Markegem 400
Markt 164, 169, 185
Marollen 279
Marollenhuis 279
Maroye 297, 307, 345
Martens 10
Martins 10
Masch 290
Masson 403
Mast 149-151
Mattemans 21
Mattewijven 21
Maüs 129
Mechelen 29, 144, 152, 180, 183, 233, 237, 268, 282, 339, 367, 388, 450, 483
Meenen 213
Meerendree 282
Meerlaen 73
Meerminne 41, 138
Meeussins 447
Meeuszone 417
Meis 103
Meisjespatroonschap der St.-Martensparochie 376
Meisjesschool van St.-Michiel 8
Melle 241
Memme 244
Menagebrouwers 68, 70
Menapiers 161
Mere 143, 164
Merelbeke 244, 333
Merendre 339
Metaphraste 474
Metdepenningen 259
Metselaars 291, 398
Metsersstraat 281
Metz 422
Meulegat 2, 292
Meuleken 394
Meuleneer strate 277
Meuleneeren huus 10
Meuleneerstraetken 278
Meulenstede 14
Meulneerstrate 277
Meyraert 443
Michaëls 202
Michelet 422
Michiels 37
Middel-Hoogstraat 391
Middelburg 243
Mijns heeren hof van Vlaenderen 30
Mijns heeren huse van Vlaenderen 282
Mileville 73
Minard 62, 193, 226, 313
Minderbroeders 113, 261, 332
Minderbroedersklooster 160, 278
Minne 8, 26, 383, 386
Minne-Barth 311
Mirackelstraetien 398
Miraeus 77, 78, 102, 104, 219, 263, 439
Mirakelstraatje 399
Mirakelstraetken 396
Mirakelstrate 395
Miry 293, 294, 360
Moenceecken 83
Moencxeeke 83
Moencxheeke 83
Moens 73
Moeryaenshooft 160
Moerzeke 503
Molenaars 10, 13-15, 18, 19, 64
Molenaarsnering 16, 17
Molenaarstraat 276
Molenberg 248
Molengat 15, 289
Molledy 319
Monasterii Beatae Mariae Virginis de Waerschoot 266
Monasterium B. Marie 77
Monasterium curiae beatae Mariae 261
Monialium portum beate Marie 102
Montald 208
Montfort 100
Monticello 246
Montmorency 401-403
Mooreland 406
Moorlandt 406
Morael 139
Morel 160
Moriaenshooft 160
Moriensart 420
Morren 249, 250
Mortier 202, 244, 306
Mosheim 144
Motte 471
Mouskes 328
Mouthuus 359
Mozart 460
Mozes 422
Mudeporte 424
Mueleken 393
Muelekin 394
Muelenaerstrate 277
Mueleneer strate 277
Mueleneeren strate 277
Mueleneers huus 10
Mueleneerstraetken 278
Mueleneerstrate 277, 280
Mueleners huus 6
Muelenstreatkine 284
Muelenwech 277
Muelestrate 277, 278
Muelestrete 286
Muelneers huus 9
Muelnerstrate 290
Muide 15, 55, 164, 169
Muidepoort 15
Muinkbrug 227
Mule 215
Mulenstrate 280
Mulle 403
Munkeeke 88
Munt de Brussel 322
Munte 185
Murray 275
Musche 413
Museum van oudheden 476, 491
Mussche 240, 246
Muytinc 335
Muziekschool 199, 205
Myleman 123
Myncke 240, 244
Mys 119
Naaman 421
Nachtegale 188
Naeme Jesus 459
Naghelstrate 270
Namen 268
Namur 34
Nancy 116
Nazaret 7
Nazarette 7
Neder-Brakel 227
Neder-Germanië 105
Neder-Heembeek 420
Neder-Hoogstraat 391
Neder-Kouter 216
Neder-Kwaadham 164
Neder-Scheldestraat 207
Nederkouter 55, 216
Nederland 13, 262, 264
Nederlanden 383
Nederlant 370
Neels 123
Neerincx 412
Neeringhe van den sceepmakers 27
Neeringhe vande Brauwers 341
Neeringhe vanden Wullewevers 149
Neermolen 15
Neerynghe van de Brauwers 50, 346
Neerynghe van de vrije schiplieden 217
Negelentierstrate 19
Negen-Meimarkt 249
Neghelentierstrate 12
Neiringhe van de Brauwers 54
Nepawl 243
Nering der Brouwers 19, 49
Nering der houtbrekers 484
Nering der Schipmakers 95
Nering der timmerlieden 484
Nering der Wollewevers 161
Nering van de brouwers 45
Nevejans 361
Nevele 27, 157, 158, 273
Nevers 167
Neyt 97, 160
Nieu brugghe 216
Nieu Hautleije 300
Nieu Peerdekin 131
Nieulant 136
Nieusteghe 133
Nieuw-York 243
Nieuwe Coupure 230
Nieuwe Houtlei 301
Nieuwe land 390
Nieuwe Roose 456-458
Nieuwe stege 160
Nieuwe Sustershuis strate 24
Nieuwe Theresianenstraat 294, 363, 364, 376, 386
Nieuwe Vaerd 459
Nieuwe Violettenlei 301
Nieuwe Wandeling 500
Nieuwebrug 216
Nieuwen Vlaamschen Schouwburg 201
Nieuwer brugghen 300
Nieuwestege 133
Nieuwland 231, 311
Nijverheidsschool 227, 228
Nonnen van Oost-Eekloo 39
Noorder-departements 35, 168
Norman 162
Nouveau Monde 249
Nuwelstege 133
Nuwelsteghe 133
Nys 106
O.-L.-Vr. Onbevlekt ontvangen te Loven 122
O.-L.-Vr. ter Hooie 326
O.-L.-Vr. van Sarte bij Hui 122
O.-L.-Vrouw ter Linde 449
O.-L.-Vrouwekerk 215
O.-L.-Vrouwekerk op St.-Pieters 173
O.-L.-Vrouwhospitaal 428
O.-L. Vrouwenhove van Waarschoot 265
O. L. Vrouw van Rive 348
O. L. Vrouwebroers 472
O. L. Vrouwekerk op Sint-Pieters 505
O.L.Vrouw ten Doorn te Eekloo 137
Obrecht 164
Oceanië 296
Odevaere 214, 321
Oelstraete 359
Oelstrate 358, 403
Oelter 136
Olieslagers 17, 437
Olim 203
Olinga 411
Oliviers 132
Olstraete 363
Olstrate 358
Onder Barghen 142
Onder beerghen 129
Onder Berghen 42, 133
Onder Berghine 20, 42, 138
Onder onse Vrauen 354
Onder Onzer Vrouwen 354
Onderbarghen 132
Onderbeerghen 42, 47, 50, 135
Onderbeerghene 20, 134
Onderbergen 11, 13, 19, 23, 26, 28, 42, 53, 55, 64, 74, 97, 99, 117, 122, 128, 130, 132, 133, 137-142, 144, 153, 278, 313, 331
Onderberghen 11, 22, 24, 27, 42, 48, 132, 134, 135, 137, 138, 150, 151, 160
Onderberghen, up die Leie 159
Onderberghene 20, 131, 132, 134, 135, 149
Onderberghine 21, 22, 26, 129, 131-133
Onderbergine 141
Onderstraat 51, 52, 64, 130, 200
Ondervliet straetkin 215
Ondervlietstraetkin 215
Ongeschoende Karmelieten 366
Ongeschoende Karmelitersen 365
Onrust 15
Onse L.V. Sinte Pieters 118
Onse lieve Vrouwe Mattestraete 21
Onse Vrouwe 309
Onser Vrauwe kercke 390
Onser Vrauwen 354
Onser Vrauwen huusekin 405
Onser Vrauwen strate 392
Onser Vrouwen tsente Pieters 215
Onser Vrouwenhove 261
Onvrije brouwers 70
Onze Vrauwe landt 405
Oochstrate 406
Oolstrate 292
Oordeel 212
Oordeelbrug 159, 160, 211-214, 218, 302
Oordeelbrugge 214
Oost-Eeklo 78
Oost-Eekloo 36, 75, 76, 79-81, 83, 88, 89, 95
Oost-Vlaanderen 205-207, 228
Oost-Vlaenderen 302
Oostakker 321
Oosteecloo 83, 84
Oostende 97, 122, 374
Oostenrijk 92, 117, 172
Oostrijcke 192
Op de Leie 300
Oplinter 291
Opper Hoogstraat 391
Ord. Praedicatorum 123
Orde der Annonciaden 274
Orde der Clarissen 317
Orde der reguliere kanunnikersen van St. Augustijn 416
Orde van Cistersië 82
Orde van Karmel 365, 366
Orde van St. Augustijn 91
Orde van St. Augustinus 70
Orde van St. Franciscus 143
Orden der Clarisen Urbanisten 317
Orden onser L. Vrauwe 276
Orden van Ste Clara 318
Ordini Cisterciensi 102
Ordinis Cisterciensis 266
Ordinis Cystericiensis 77
Ordinis S. Dominici 120
Ordinis Sancti Augustini 219
Orléans 237, 422
Osma 100
Ossenhoofd 459
Ottogracht 209
Ouchuus 307
Oud-Castilië 100
Oudburcht 164
Oudburchtstraat 169
Oudburg 353
Oude-Ajuinlei 133, 144, 159
Oude Beestenmarkt 357
Oude Houtlei 301
Oude Peerdekin 131
Oude Peert 131
Oude Ramen 284, 417
Oude Roose 456
Oude Rooze 458
Oude Theresianenstraat 294
Oude Vest 300
Oude Veste 300, 358
Oude Violettenlei 301
Oude Vischmarkt 412
Ouden Pekharinck 212
Oudenaarde 55, 448
Oudenaarde: Ste-Walburgiskerk 144
Oudheidkundig Museum 63, 70
Ouwegem 37
Over-Heembeek 420
Over-Kwaadham 164
Over-Schelde 284
Overbroek 390, 500
Overdam 54
Overmeire 118
Overschelde 2
Overwaele 315
Ovidius 381
Oyevaer 355
Ozias 421
Pachte Rase sBrunen 290
Paddegat 3
Paepegaeystraete 285
Paeu 135
Paeuken 134
Pakhuis 201
Pale 392, 393, 414, 459
Palencia 100
Palijncstrate 398
Palinc strate 354
Palinck 396
Palincstrate 402
Palinkstraat 399
Pallemstege 399
Pallemsteghe 398
Pallemstrate 398
Pallincsteghe 398
Pally 410
Palmestrate 398
Palmstrate 398
Palyncstraete 399
Panne 14, 287
Papegaai 164
Papegaaihuis 285
Papegaaimolen 285-287, 289
Papegaaistraat 271, 285, 286, 289, 294
Papegaaistraatje 200
Papegaeimolen 287
Papegaeymuelene 287, 288
Papegaeystrate 286
Papegay 303, 414, 454
Papegay huus 270
Papegayhuus 285
Papegaymuelen 281
Papegaymuelewal 277
Papegaymuelne 288
Papegaystraete 271, 286
Papegaystrate 272, 286
Papeghaeyhuus 284
Papejans van Morchoven 29
Papengaymuelene 288
Papinne 15
Paradeplaats 117
Paravicini 243
Parijs 194, 247, 429, 436
Parijs: Pont-royal 124
Parijs: St.-Jacobsstraat 101
Paris 496
Parnas 383
Parnasiberg 381
Parnassus 315
Parnassusberg 313, 315
Parochia S. Michaelis 325
Parochiale Meisjesschool 7
Parochie van St.-Jacobs 52, 415
Parochie van St.-Michiel 328
Parques 500
Parscharis 215
Pas 164
Pasteeren poorte 6
Pasteerenpoorte 38
Pasteerenstrate 28
Pasteerne 29, 35, 36, 305, 308, 309, 342
Pasteerne poorte 29, 90, 298, 341
Pasteernestrate 28, 29
Pasterne 29, 31, 38
Pasterne brucghe 290
Pasterne brugghe 305
Pasterne poorte 341
Pasternen 32, 305, 307, 310, 311, 342
Pasternen porten 290
Pasterner poorten 283
Pasternestrate 31
Pasternstraete 38
Pastmurstraat 28
Pastorij der hooge wijk 9
Pastornstrate 28
Paternosterkin 500
Patershol 358
Pathmos 474
Pau 132, 133, 135, 310
Paukin 133
Paus Gregorius 101
Paus Sixtus 71
Pauw 392, 398
Pauwels 431, 432, 506
Pauwken 406
Pavia 3
Pavillon 230
Pedaert 393
Peeters 40, 136
Pehijns 133
Pekel-haering 213
Pekelaer 253
Pekelarijnc 213
Pekelhaerynck 213
Pekelharijnc 213
Pekelharinc 212
Pekelharinck 212, 258
Pekelharing 212, 213
Pekelharingh 214
Pekelharingstraat 213, 252, 257
Pekelharynck 212, 213
Pelicaen 455
Pelikaen 455
Penitenten Recollectinen 157
Pens-straetien 400
Pensestraetien 398
Pensestraetjen 398
Penssteeg 401, 403
Pensstraatje 400
Pensstraetjen 398
Pensteghe 6
Pepegaeyhuys 285
Peperstraat 122, 391, 404, 405, 410, 414
Peperstraete 404, 413
Peperstrate 404, 414
Persemier 482
Peru 237
Perzië 239
Pestere 73
Petegem 382
Petercelle poort 300
Petercelle porte 424
Petercellepoort 303
Petit 246, 268
Pevelenberg 495
Peysters 24
Phaëton 382
Philadelphia 244
Philip de Goede 33, 189, 436
Philip den Goede 33, 105, 163, 260
Philip den Goede 262
Philip II 112
Philippyne 150
Philips, grave van Vlaendre ende van Vermendoye 390
Philips den Langen 479
Philips van Elzas 390
Picolomini 213
Picolominy 213
Pien 448
Piërius 381
Pieters 10, 61
Pieterszone 399
Pihiens 27
Pijchout 428-430
Pijn 392
Pijnders 55
Pilsen 124
Pirenne 494
Pkelharine 252
Plaetsekin 271
Plantentuin te Antwerpen 233
Platte Bruse 28, 29
Pluymstraetjen 399
Poel 117, 390, 393
Poelman 130, 151, 244
Poertacker 312, 353
Polen 101
Pollepel 138
Polleyt 38
Pont de Voltaire 212
Poort-Acker 335
Poortacker 118, 309, 312, 332, 335, 500, 504
Poortackere 301, 303, 304, 310, 354, 362, 392
Poortackere poorte 360
Poortakker 142, 279, 302, 310, 312, 315, 316, 324-328, 330, 331, 334, 339, 340, 356, 360, 376, 500
Poorterij 164
Poortersacker 5
Poorthackere 300
Poperinge 191, 351
Port hackere 312, 313
Portachre 326
Portacker 325, 329, 332, 352
Portackere 313, 315, 332, 356, 357
Portaker 312
Portiers 406
Portugalensium 99
Posteerne 30, 35-37, 297, 305, 308, 312, 345, 347, 352
Posteerne poorte 307, 341
PosteerneLoove 40
Posteernen 342
Posteernepoort 341
Posteernestraete 40
Postern 38
Posterne 24, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37-40, 90, 107, 153, 301, 303-308, 310, 342, 343, 345, 361
Posterne poerten 309
Posterne strate 28
Posterne veste 39
Posternehof 33, 36, 90, 300, 302, 304, 307, 309, 341, 342, 345
Posternen 342
Posternen poorte 300
Posternenvelt 345
Posternepoort 30, 38, 300, 309, 343, 344, 353
Posternestraat 28, 41
Posternestraet 26
Posternetoren 91
Posternstraat 134
Postheerenstrate 28
Posthoornstraat 202, 203
Posthoornstraatje 202
Posthotel 201
Potacker 325
Potiers 495, 496
Pottelrie 415
Pottelsberge 136
Pouckaert 337
Precidheeren pandt 21
Predecheren 103
Predicaren 43, 79, 101
Predicheeren 13, 19, 44, 72, 109, 113, 116, 126
Predicheeren brugghe 131, 159
Predicheeren clooster 24
Predicheeren cloostere 47, 49
Predicheeren keercke 129
Predicheeren kercke 159
Predicheers 110
Predickheerenbrugghe 19
Predikheeren 45, 101, 109, 118, 122, 125, 139, 454
Predikheeren straetken 131
Predikheerenbrug 159
Predikheerenkerk 19, 106, 112
Predikheerenklooster 2, 130, 139
Predikheerenlei 28, 159
Predikheerenleye 159
Predikheerenorde 106
Predikheerenstraat 130
Predikheerenstraatje 130
Predikheren 268
Predikkers 139
Preecstoel 138
Prescheurs 105
Primo 124
Princen Paertstal 307
Prins van Condé 19
Prinsenhof 29, 33, 55
Priorij van Waarchoot 251
Priorij van Waarmond 263
Priorij van Waarschoot 237, 253, 257, 259-261, 263
Prochie van Ackerghem 287, 288, 291, 500, 501
Prochie van Eckerghem 295, 387, 502, 506
Prochie van Heckerghem 288, 289, 295, 312, 504
Prochie van Sente Jacops 64
Prochie van Sente Michiels 142
Prochie van Ste Martens 279
Prochie van Ste Michiels 149
Prochye van Heckerghem 278
Prooststraat 281
Provinciehuis 207
Pulaer 61
Pulincx 53, 54
Pussemstraatje 26, 73
Pussemstraetien 27
Pussemstraetkin 27
Pussemstrate 26, 27
Putken 346
Putkin 38, 305, 308
Pylaer 50
Pyn 240, 244
Pynaert 250
Pyndus 381
Quaden Woensdag 183
Quetif 123
Raas 290
Raellen 22
Raemhof 290
Raepsaet 162
Raes 152
Raissius 123
Rake 393-397
Rakelstraetkin 396
Rakestraetkin 395
Rame 295, 407, 408, 418
Ramen 154, 211, 259, 284, 285, 394, 407, 408, 410, 417
Ramen tEkkergem 282
Rasphuis 230, 376
Rasphuisstraat 230, 232, 376-378, 388
Rasphuys 118
Ratloo 114
Rattekot 14
Ravestein 20
Rechte strate buuten der Torreporten 391
Recolleckten 48
Recollecten 309, 324
Recollettenbrug 159, 160
Recollettenlei 142, 160, 211
Redecheren 101
Reep 207, 301
Regel van H. Clara 309
Regen 121
Regnessestraat 25, 199, 208
Reguliere kanunnikersen van Ste Agneete 225
Reims 172
Reinwardt 243
Reiss 203
Rekkelingebrug 479
Rethel 167
Reylof 240, 411, 412
Reynaerts 367
Reynfroy, koning van Zweden 380
Rhé 269
Rhodes 243
Richard 265, 266
Rigerman 123
Rigo 467
Rijcke gasthuus 378, 384, 404
Rijcke Gasthuys 453
Rijcken Gasthuse 384
Rijcken Gasthuuse 386
Rijcken gasthuyse 406
Rijckenbuerch 284
Rijger 138
Rijhove 46, 72, 112
Rijke Claren 285, 287, 295, 317
Rijke Gasthuis 123, 361-363, 377, 378, 385, 387, 391, 403-406, 452-454
Rijke Gasthuus 377, 392, 395
Rijkevorsel 203
Rijm 20, 21, 133, 158, 219, 224, 402
Rijms 224
Rijnc 29, 310
Rijschool 227
Rijsekin 270
Rijsel 35, 97, 168, 213, 233, 235, 246, 262
Rijve 39
Rinc 310, 346, 347
Rio-Janeiro 244
Rioolsteeg 230
Rioolstege 282
Robieson 237
Robrecht, graaf van Vlaanderen 290
Robrecht van Bethune 479
Robrecht van Nevers 175
Robrecht van Vlaanderen 404
Robyn 60
Rochefort 268, 269
Rode 220
Rodriguez d'Evora y Vega 339
Roegiers 20
Roelandt 248
Roelant 224
Roeme 168
Roese 455
Roeselare 55
Roeyghem 295
Rogiers 134
Rollebaenstraete 13
Rollebaenstrate 29, 40
Romae 121
Romain 123
Rombaut 61
Rome 100, 101, 168, 374, 473
Romeinen 37
Romeinsche keizerrijk 422
Romont 220
Ronkerigge 14
Ronse 109, 123
Roode-Lijvekensschool 75
Roode Berg 15
Roode Cokere 288
Roode Huus 347
Roode Koker 14
Roode Meulen 288
Roode Roe 15
Roode Saelken 283
Rooden Hals 347
Rooden Hoet 52
Rooigem 137, 236, 500
Rooman 202
Roosbeke 118
Roose 53, 65, 66, 124, 354, 455, 457
Roosemarijnstraetken 19
Roosemaryntien 280
Roosemaryntjen 280
Roostre 354
Roothase 508
Rooverigge 15
Roozemarijntjen 280
Roozenmaryntjes 281
Rose 20
Rosemarijn 231
Rostman 181
Rottiers 243
Rousselary 410
Royghem 236
Rozeken 14
Rozemarijnsteeg 230, 282
Rozemarijntjesbrug 281
Rozenburg 14
Rpochie van Eckerghem 284
Rubbrechte, grave van Vlaenderen 167
Rudderigge 14
Rudders 408
Rue de la Caverne 359
Rue de la Démocratie 11
Rue de la Fraternité 273
Rue des Gardes-Couches 21
Rue des Jardins 364
Rue du Calvaire 292
Rue du Capitole 292
Ruebs 438
Ruelle de la Poussière 135
Ruelle de l'Etuve 135
Rufelaert 20, 135
Rufus 77
Ruisselede 478
Rumbeke 39, 246
Rupelmonde 463
Rutchemelis 295
Rycken Gasthuuse 457
Rycken gasthuyse 363
Rym 158
Rync 303
Rynvissche 186
S. Elisabets gracht 415
S. Jan ende Pauwel 469
S. Janshuus 455
S. Martens Akkergem 238
S. Martens Akkerghem 281
S. Michaelis 102
S.S. Jean et Paul 471
Sachmoortel 254
Sachmoorter 254
Saele 175
Saelge 259
Saelgesteghe 277
Saelgestrate 282-284, 417
Saelmon 80
Saghers 400
Sailgestraetken 282
Saillestraete 253, 283
Saillestraetken 282
Saint-Servan 296
Saint Aubert 328
Salazar 369
Saliestraat 259, 282
Saliestrate 282
Sammelin 308
Sampson 204
Samuël 293
Sancti Bavonis 330
Sancti Bavonis Gandensis 329
Sancti Johannis in Gandavo 325
Sancti Michaelis Gandensis 329, 330
Sanders 89, 354
Sanders-Walle 55
Sanderus 2, 71, 75, 76, 99, 147, 173, 304, 343, 462
Sandtpoorten 270
Santpoerte 153
Santpoerten 253, 259, 303, 343
Santpoort 277
Santpoorte 38, 42, 158, 253, 271, 272, 284, 286
Santpoorten 277, 306
Santportam 343
Sarepta 261
Sas-van-Gent 264
Sasbant 224
Savooie 103
Savoye 169
SBlocx 355
Scaec 160, 407, 408, 414, 438
Scaelghendack 307
Scaillet 321
Scake 138
Scaliedac 36
Scellinc 508
Scellynckx 504
Scepmakers 96
Scevel 132
Schaapbrug 143
Schaliedak 36, 308
Schamp 204
Schapersheide 76
Schauvagers straetjen 355
Schayes 200
Scheiergat 3
Scheld 294
Schelde 172, 320
Schellebelle 118
Schellinck 504
Schelstraete 285
Schemynckel 347
Schepenenhuis 233
Schietecatte 128, 129
Schietspoelstraat 281
Schijtgracht 384
Schijtstraetkin 384
Schildeken 131
Schildekin 131
Schip 408
Schipmaeckers 225
Schipmakers 96, 97
Schippers 187
Schippersambacht 95
Schippershuis 201, 202
Schippersnering 217
Schipperstraete 392
School der Hieronymieten 206
Schoone Wandeling 230
Schoorman 6, 7
Schopgracht 213, 300
Schotland 101
Schotten 4
Schouvagerstraat 341
Schouwvager 357
Schouwvagers 357
Schouwvagerstraat 358
Schouwvagerstraatje 353
Schrijnwerkers 95
Schuerman 504
Schutters meersch 288
Schuttersgilde van St-Sebastiaan 288
Schuttershof van St.-Sebastiaan te Kortrijk 426
Schwesteren 143
Scietkats 310
Scilt van Baertaengen 28
Scilt van Bartaengen 20, 21
Scilt van Loreynen 456
Scip 347
Scipgracht 300, 301, 395
SCoiers 455
SComans 441
SCoomans 438
Scorsse 168
Scotel metten cnoppe 270
Scotele metten cnoppen 270
Scotelken 270
Scotelkin 271
Scotlant 3
Scriden 215
Scuermans 10
SCupers 133
Scutters meersch 287
Seertsac 397
Seminarie 206, 268
Seminarie van St.-Michiels 7
Senlis 237
Sent Jans huus ter Waelpoerten 455
Sent Jans huuse 387
Sente Baefs 388
Sente Benedictusoordene 64
Sente Denys 5
Sente Jacops jn Compostelle 168
Sente Jans ende sent Pauwels huus 456
Sente Janshuuse 459
Sente Jooirshuus 459
Sente Jooris 354
Sente Lievens straete 321
Sente Lisbetten gracht 414
Sente Marien lant 391, 404
Sente Marienland 404
Sente Martin 347
Sente Martins prochie 283
Sente Mechiels kerke 20
Sente Michiels prochie 21
Sente Michiels strate 9
Sente Pieters 176, 186, 216
Senter Niclaus 347
Septentrion 259
Ser Jacops 399
Ser Lambrechts 199
Ser Rases gerechte 312
Ser Sanders 332
Ser Symoens 306
Serjuris 502
Serraes 347
Serrure 439, 448
Sersanders 136, 312, 442, 501, 503-508
Servaessteen 133
SGraven 307
's Gravenhage 426
's Gravenstraatje 341
's Gravenstraetken 341
SGraven straetken 341
SGraven straetkin 298
SGraven strate 341
SGravestraetken 341
SHammele 345
SHelichs gheest Thuerfhuus 359
's Hertogenbosch 116, 123
Siberi 121
Siebold 243
Sierens 120, 121
Siffer 331
Sijs 297
Simoens 204
Simoens Bets heerscap 386
Simon Bets leen 386
Simons 23, 346
Simpelhuis 154, 157
Sinay 118
Singhem 118
Sint-Baafskerk 472
Sint-Jacobsgodshuis 467
Sint-Jan en Pauwel 480
Sint-Jans ter Waelbrugghen 467
Sint-Janshospitaal 462
Sint-Janshuis aan den Houtbriel 467
Sint-Jorisgilde 480
Sint-Martens 467
Sint-Martens-Akkergem 462, 463
Sint-Michiels 463, 467
Sint-Sebastiaansgilde 482, 483
Sint Agneeten 216
Sint Baafskerk 473
Sint Jan en Sint Pauwel 487, 489
Sint Jans en Pauwels-huis 463
Sint Jans en Sint Pauwels godshuis 467
Sint Marten 11
Sinte Elisabeth 326
Sinte Jacops prochie 166
Sinte Jans prochie 166
Sinte Lievinsporte 424
Sinte Martins strate 29
Sinte Michiels 138
Sinte Michiels keercke 10
Sinte Michiels prochie 166
Sinte Niclaeus prochie 166
Sinte Pieters 175, 176
Sinte Pieters prochie 166
Sinte Ravenne 473
Sinter Niclaus 107
Sixtus V 366
SKoeyers steghe 309
SKoyers steghe 395
Slachvelde 341
Slachvelt 291, 297, 298, 306-308, 319, 341, 346
Slachveltstraetkin 341
Slag-veld 361
Slaghvelt 298, 345
Slagveld 5, 285, 291, 297, 298, 300, 307, 319, 321, 341
Slagveldstraatje 341
SLanghen 47
Sleepstaf 188
Sleidinge 88
Sleydinghe 118
Sleydinghen 83
Slijpstraat 297
Sluis 264, 430
Snellaert 12
Snellaertskring 12
Snuebels 387
Société de Botanique de Gand 243, 245
Société des Auxiliatrices des âmes du Purgatoire 376
Société des Concerts 249
Société royale d'agriculture et de botanique de Gand 250
Societeijt van Vrientschap 255
Soenen 382
Soete vrauwe 308
Soeurs Noires 75
Soissons 63
Solderman 464
Sombreff 400
Somer 453
Somerghem 463
Somers 225, 275
Sommé 244
Sonderlants 416
Sonne 11
Sotteghem 118
Sotten Torre 154
Spaansch klooster 364, 371
Spae 240, 244
Spaens closter 363
Spagnaert 397
Spanjaardskasteel 15
Spanje 101, 367, 372
Spanje 117
Speigaten 2
Spiegel 28, 393, 394
Spiegelhof 230, 249, 312, 384, 456, 500, 503-508
Spiegelhove 384, 456, 459, 500, 501, 506
Spiegelhuus 500
Spieghel 393, 394
Spieghele 310, 400
Spieghelhof 503, 504, 508
Spieghelhove 503
Spierinck 219
Spiller 244
Spinhuis 24
Spinhuus 24
Spinhuuse 72, 73
Spinola 369, 373, 374
SPlougers steghe 133
SPlougersstege 133
SPotters 298
Spriet 405-407, 454, 455
Spriete 415, 455
Spriethuis 415
St.-Agneeten 215
St.-Amandsberg 12, 55, 104
St.-Baafs 42, 77, 146, 205, 219, 330, 354, 448, 500, 503
St.-Baafsabdij 70, 99, 145, 199, 325, 330, 384, 386, 387, 500, 504
St.-Baafskerk 145, 205, 207, 312
St.-Baafsklooster 206
St.-Baafsstede 164, 169, 345
St.-Bernaardsabdij bij Antwerpen 264
St.-Crispijn 22
St.-Denijs 232
St.-Denis 371
St.-Gillis 79
St.-Gummar te Lier 122
St.-Jacob in Compostelle 168
St.-Jacobskerk 45, 209, 410
St.-Jacobskerkhof 209
St.-Jacobskwartier 300
St.-Jacobsparochie 27, 164
St.-Jans ende Pauwels hospitael 501
St.-Janshospitaal 344
St.-Janskerk 325, 399
St.-Jansparochie 164
St.-Jansstraat 130, 207
St.-Jorisgilde 287
St.-Jorishof 173, 314
St.-Jorishuis 459
St.-Jozefsgenootschap 336, 352
St.-Krispijnsstraatje 22
St.-Krispijnstraatje 13
St.-Kruis 79
St.-Laureins 88
St.-Lievensstraat 164, 375
St.-Malo 296
St.-Marten 392, 500
St.-Martenskerk 449
St.-Martensparochie 322, 448
St.-Martenssstraat 41
St.-Martensstraat 29
St.-Martenstraat 28
St.-Martin 269
St.-Michiels 27, 49, 133, 138
St.-Michielskerk 9, 19, 23, 31, 32, 42, 51, 71, 97, 99, 101, 102, 109, 139, 216, 236, 292
St.-Michielsparochie 6, 24, 28, 32, 41, 43, 130, 143, 152, 159, 164, 213
St.-Michielsplein 7
St.-Michielsstraat 1, 9
St.-Nicolaaskerk 18, 98, 202
St.-Nicolaaskerkhof 183, 190
St.-Nicolaasparochie 107, 138, 164, 220, 394
St.-Nioclaasparochie 392
St.-Piertersabdij 64
St.-Pieters 27, 52, 140, 175, 208, 264, 319, 348, 421
St.-Pieters-Aaigem 359
St.-Pietersabdij 65, 115, 176, 259, 265, 325, 333, 354
St.-Pietersdorp 312, 345
St.-Pieterskerk 348
St.-Pietersparochie 164
St.-Pieterswijk 216
St.-Pol 220
St.-Sebastiaansgilde 287
St.-Vincent 79
St. Baefs 118
St. Bavon 439, 448
St. Dominicus 131
St. Hubrecht 457
St. Huibrecht 456, 458
St. Huubrecht 456
St. Huybrecht 456
St. Jacobs 118
St. Jans capelle 334
St. Janshospitael 508
St. janshuis 155
St. Jooris 397
St. Joris 355
St. Marten 291, 292
St. Marten Ackerghem 254
St. Michiels 118
St. Michiels kercke 23, 50
St-Baefs 508
St-Martens Akkergem 467
St Annenland 405
St Janshospitael 384
St Marten t'Eckerghem 276
St Vincentii 78
Staatsarchief 206
Stad Brugge 460
Stadhuis 106, 247, 254
Stadhuisplaats 117
Stadhuys 118
Stadskruidtuin 239
Stadsmuseum 124
Stadsmuziekschool 247
Stadsvest 454
Stalins 50, 68, 150, 448, 451
Stallins 54
Stapelhuis 200
Staten van Amerika 12
Staten van Holland 234
Ste.-Agneeteklooster 226
Ste-Agneete 222
Ste-Agneeteklooster 222, 231, 257, 259
Ste-Agneetestraat 252
Ste-Agneetestraatje 214
Ste-Agneetezusters 223
Ste-Agnete-klooster 273
Ste-Catelijnestrate 13
Ste-Claraklooster 292, 295
Ste-Katelijnestrate 21
Ste-Kathelijnestraat 372
Ste-Maria-Leerne 244
Ste-Maria-Oudenhove 244
Ste-Pharahildekapittel 152, 290
Ste-Pharaïlde 370
Ste Agneete 208, 220, 227
Ste Barbare 208
Ste Catharina, Onderbergen 273
Ste Catharinakapel 334
Ste Cecilia 248, 249
Ste Elizabeth 326
Ste Jans huus 384
Ste Kateline 43
Ste Marienland 405
Ste Marten 't Ackerghem 254
Ste Martens Ackerghem 280
Ste Martens kercke 258
Ste Martins strate 158
Ste Michiels Inghele 134
Ste Michiels kerchof 1
Ste Michiels kercke 11
Ste Pieters 221, 320
Ste Salvator 118
Stede ten Begarden 143
Stede van Brugghe 459
Stedelijk Museum van steenwerk 209
Steel 438, 441
Steeland 88
Steels 437
Steenen Huyseken met zes aensichten 354
Steenen Molen 15
Steenhuize 319
Steenhuyse 319, 320
Steenstraat 372
Steppe 112, 122
Sterre 355
Sterrestraat 201
Sterrewijk 164
Stevens 151
Steyaert 2, 343, 357, 454, 464
Steyhaerts 394
Stobbelaere 360
Stobbelstraatje 258
Stoepenberchssteghe 132
Stoffel 347
Stoffelijne 15
Stommelin 136
Stoofsteghen 135
Stoofstraatje 135
Stoofstraetken 135
Stoofstraetkin 135
Stoppelaere 21
Stoppelstraat 23, 221, 253, 258, 260, 273, 282
Stoppelstraat bij de Bijloke 258
Stoppelstraet 258
Stoppelstraete 253
Stoppelstraetje 258
Stoppelstrate 254, 259, 271, 283
Stourneau 237
Stovesteeg 135
Stovesteegje 135
Strabo 161
Straet bij de Bogaerden 152
Straete van de Annuntiaeten 271
Striepstrate 27
Strijpstege 26, 28
Strijpsteghe 26
Strijpsteghen 26
Strijpstraat 27, 39
Strijpstraatje 26
Strijpstraete 138
Strijpstrate 25-27
Strijpstraten 27, 32
Strobbe 321
Stroobant van ter Bruggen 22
Strueckelaers 7
Struifstraat 27
Struuf 354
Sturtewaghen 188
Stuvaert 292
Sucx 136
Suenen 345
Suikerraffineerderij van Claus en Caron 267
Suikerrafineerderij van Feyerick 231
Suikerrafineerderij van J.-.B. Claus 231
Sulferpriemmakers 357
Surmont-Morel 160
Susterhuus bi den Predicaren 43
Susters van Stene Catelinen 43
SVos 441
SVriendts 441
Swaene 396
SWaghensteeghsken 132
Swane 394
Swarte Susterhuusstraetkin 24
Swarte Susterhuys strate 50
Swarten Susteren 71
Swartzusterhuys straetken 49
Sweerd 159
SWielmakers 306
Symoens 224, 342
S'Bijts 447
Taal is ganch het volk 199
Taeybaert 45
Taeybaerts 44
Taeybaerts-godshuis 44
Taeybaerts godshuus 43
Taeyhaert 443
Talboom 418
Tanghe 347
Tangry 400
Tasche 253
Tassche 252, 271, 272
Taybaert 44
Taybaerts 45
Taybarts 44
Techin 499
Teerlinc 87
Telefoonhuis 202, 203
Temmerman 284
Tempelhof bij Waarschoot 223
Ten Blaeuwen beghinen 133
Ten Bogaerde 253
Ten Brande 342
Ten Inghelkijne 134
Ten Spriete 164, 319, 320
Ten Sprijete 319
Ten Trappen 377-379
Tentenmakers 472
Ter Gouw 230
Ter Hooie 325
Ter Lazarie 391
Ter Meren 328
Ter Straten 371
Ter Varent 136
Terhoyen 326
Terra nova 390
Tessaro 364
Theresianen 362, 365, 367, 370-373
Theresianenklooster 364, 372, 376
Theresianenstraat 232, 362-364, 376, 404
Thibet 243
Thorfhuus 308
Thoroult poorte 384
Thorrepoorte 392
Thurrepoorte 399
Thysebaert 272
Ticheldekkers 190
Tiegem 63
Tielt 324
Tienen 122, 183
Timmerlieden 95, 484
Timmerliedenhuis 202
Timmermans 159
Tirlemont 506
Toebast 396
Toilliers 472
Tollenaer 14
Tollennare 15
Tonnekijns steghe 215
Tonnekin 215, 393
Tonnekins steghe 215
Tooghuis 190
Torenbrug 301, 389, 390
Torenpoort 5, 6, 31, 211, 285, 300, 302, 353, 389, 390, 393
Torenpoortbrug 303
Tornacensis 99, 102, 329
Torre poorte 6, 397
Torrepoerten 303, 393
Torrepoorte 300, 301, 303, 390
Torrepoorten 393-395
Torreporten 407
Toulouse 101
Tournay 31
Toussyns 202
Traelgestraete 282
Trap af 231
Trappen 378
Trente 451
Triconi 139, 140
Trier 268
Triest 156, 223, 235, 265, 311, 452, 454
Trimpet 252
Trinconi 139
Trompet 393, 414
TSaghers 438, 441
TSammelijn 29
TSanders 447
TStercke 279
TStroyers 447
Tuchthuis 206
Tunis 233
Turci 115
Turken 232
Turkije 232
Turnhamgreen 239
Turnhout 40
Turre 353
Turrepoerte 389
Turrepoerten 357, 390
Turrepoort brugghe 390
Turrepoorte 295, 300, 303, 389, 392, 394, 395, 397, 398, 402, 407
Turrepoorten 309, 354, 396, 401, 410
Turreporte 408
Turreporten 356
Tuyllame 47
Twaalf-Kamerenstraat 276
Twaalf-Kamerstraat 2
Twaalf Kameren 276
Twaalfkameren 289
Twaalfkamerenstraat 279, 294
Twaalfkamersstraat 280
Twaalfkamerstraat 230, 232
Twaalfkwamerenstraat 282
Twaelef Cameren 280, 285
Twaelf 276
Twaelf Cameren 277-280, 282, 285
Twaelf Kameren 281
Twalef Cameren 277-280
Uilenspiegel 41
Union 205
Up de Leye 300
Urbaan VIII 452
Urbanisten 309, 318, 320-323
Urbanistenkapel 324
Urbanistenklooster 322
Urbanus IV 309
Urbanus IX 317
Ursiluen 421
Ursulinenklooster 421
Uten Berghe 188
Uten Dale 332
Uten Hove 97, 98, 123, 139, 176, 188, 190, 260-262, 264, 267, 331, 332, 334, 336, 387, 443
Uten Hovesteen 209
Uten Hove's steen 209
Uten Ramen 313
Uten Spieghele 502
Utenhove 29, 502
Utenspieghele 502
Uuten Hove 176, 337
Uutenhove 128
Uutermeerham 501
Uytberghen 118
Vaarnewijk 500
Vaart van Gent naar Brugge en Oostende 228
Vaenkin 393
Vaenkine 410
Vaentkens 50
Vaernewijck 352
Vaernewijck d'Angers 339
Valke 106, 464
Valois 274
Van Aertevelde 455
Van Aken 244, 389
Van Alstein 156
Van Ansbeke 24
Van Aquine 101
Van Arsele 328
Van Artevelde 27, 79-81, 152, 184, 185, 191, 386, 455, 501
Van Assche 202
Van Audenaert 66
Van Axel 232
Van Basel 123
Van Bavais 474
Van Baveghem 244
Van Baviere 52
Van Beereghem 418
Van Beieren 31
Van Beke 188
Van Bockhorst 74
Van Broedzende 24
Van Bruborch 215
Van Brunswijk 92
Van Burgondië 293
Van Bursbeke 463
Van Busbeke 233
Van Caedsant 82
Van Campene 109
Van Caneghem 243
Van Carrebrouc 147
Van Cassel 240, 244, 298, 479
Van Caudenbrouc 463
Van Cauwenberghe 418
Van Cleef 124
Van Coolne 45
Van Coppenhole 108
Van Cormbrugghe's Genootschap 199
Van Cotthem 158
Van Coudenberghe 478
Van Coudenhove 199
Van Crecy 30, 185, 479
Van Crombrugghe 227, 233, 248, 311, 454
Van Cuelne 35, 43, 44
Van Daele 410
Van Dale 310
Van Damme 240, 244, 245
Van Damme-Sellier 250
Van de Capelle 243, 361
Van de Putte 333
Van de Vagheviere 128
Van de Velde 122, 134, 139, 185, 291
Van de Veldestraat 133, 134
Van de Ven 140
Van de Vivere 46, 109, 279, 335
Van de Walle 20
Van de Wiele 93
Van de Woestyne 240, 241, 243, 245
Van de Woestyne-Kerremans 244
Van den Abeele 355
Van den Bergheline 79
Van den Bogaerde 93, 385
Van den Bossche 36, 385, 438
Van den Bouchaute 443
Van den Brande 212
Van den Broucke 451
Van den Bundere 123
Van den Capelle 456
Van den Clote 31
Van den Dale 10
Van den Damme 437
Van den Dendere 411
Van den Denne 430
Van den Dijcke 153
Van den Doorne 138
Van den Dyke 443
Van den Habeelle 357
Van den Hane 443
Van den Haute 54
Van den Hecke 202
Van den Heechoute 418
Van den Heede 298
Van den Heetvelde 138
Van den Henden 443
Van den Heuvel 124, 420
Van den Hole 501
Van den Houte 438
Van den Houtkine 188, 442
Van den Houver 392
Van den Houvere 392
Van den Huuse 501
Van den Kerchove 22, 276
Van den Kethulle 419
Van den Pitte 502
Van den Poucke 441
Van den Putte 413
Van den Steene 88, 92, 399, 502
Van den Torre 409
Van den Vagheviere 128
Van den Velde 186
Van den Vivere 59, 113, 408
Van den Vondele 61
Van den Weerde 188
Van den Weghe 105
Van den Wincle 188
Van den Zande 82
Van den Zompele 67
Van der Banc 502
Van der Beke 68, 447
Van der Biest 151, 410
Van der Brugghen 28, 50, 306
Van der Cameren 288
Van der Cauderborch 291
Van der Cauteren 79
Van der Claren 438
Van der Cruycen 265-267
Van der Doerent 188
Van der Donck 175
Van der Dormen 463
Van der Eecke 220
Van der Eecken 150
Van der Eeken 188
Van der Gracht 10, 90, 136
Van der Haegen 471
Van der Haeghen 43, 46, 50, 123, 136, 274, 275, 317, 318, 463, 469, 491, 492
Van der Haeghen-Delbecq 467
Van der Haghe 447
Van der Haghen 109, 110, 291
Van der Hasselt 463
Van der Hernessen 20
Van der Heyden 455, 456
Van der Hoochstrate 358
Van der Kauteren 80
Van der Leke 36
Van der Lenden 80
Van der Linden 80
Van der Linden-Cannoodt 119
Van der Luyten 319
Van der Mandel 53, 66
Van der Manden 135
Van der Marien 50
Van der Meeren 321
Van der Meersch 121, 392
Van der Meulen 53
Van der Moeren 134
Van der My 371
Van der Myle 114
Van der Pale 304
Van der Poorten 268
Van der Rivieren 20
Van der Sare 442, 452
Van der Scelstrate 407
Van der Schelden 130
Van der Schueren 383
Van der Speeten 136
Van der Stelt 467
Van der Straeten 334, 403
Van der Straten 147
Van der Triest 79
Van der Vaerreken 506
Van der Varendt 35
Van der Venne 405
Van der Verre 355
Van der Vinct 54
Van der Woestyne 240
Van der Zickele 442
Van der Zickelen 199
Van der Zijpe 36, 139
Van Despars 75
Van Duyse 492, 494
Van Dyck 276
Van Edingen 138, 139
Van Eechaute 402
Van Eeckhaute 361
Van Eeckhove 139
Van Eersel 205
Van Erdbuer 57, 58
Van Ernegheem 82
Van Ewijck 246
Van Exaarde 91
Van Frankrijk 33, 36, 371
Van Gaver 289
Van Gelderen 420
Van Gent 78, 206, 505
Van Ghendtbrugghe 358
Van Ghent 82
Van Ghistele 478
Van Ghyse 464
Van Goethem 244
Van Halewijn 365
Van Hammelé 345
Van Haute 42
Van Hauwaert 147, 358
Van Havre 466
Van Hecke 358
Van Heckenbrouck 295
Van Herreweghe 28
Van Hertbuer 442
Van Hissche 447
Van Hoeteghem 35
Van Hollebeke 91
Van Hondschote 232
Van Hoobrouck 136
Van Hoorebeke 50, 51, 334, 437
Van Houcke 204
Van Houtte 250
Van Huckelghem 147
Van Huffelghem 394
Van Hulle 250, 346
Van Hulthem 243, 247
Van Huuse 501
Van Keverwijc 149
Van Keverwijck 149, 150
Van Laerne 132
Van Landuit 410
Van Lantcheine 403
Van Leerne 463
Van Leeuwe 50
Van Leuven 260
Van Leyns 443
Van Lichtervelde 401, 415
Van Liedekerke 442, 501
Van Loe 188
Van Lokeren 27, 176, 244, 325, 416, 503
Van Lokerne 443
Van Loo 26, 130, 139, 155, 383, 385
Van Lorreinen 92
Van Lovendeghem 361
Van Luxemburg 220, 224
Van Luytens 319
Van Maelte 24
Van Maldegem 503
Van Maldeghem 419
Van Malderghem 492-494
Van Male 29, 30, 34, 46, 163, 164, 186, 188, 189
Van Masseminsteene 143
Van Meerendre 277
Van Miggherode 284
Van Mirabelle 43
Van Mollem 132
Van Montmorency 157
Van Mossevelde 27
Van Munte 502, 503
Van Neester 190
Van Nevers 175
Van Nieulant 420
Van Nueville 352
Van Oonsel 123
Van Oorteghem 24
Van Oostenrijk 116
Van Ooteghem 38
Van Oudenaert 267
Van Oudenhove 232
Van Overmeere 188
Van Papeghem 79, 80, 188, 306
Van Parijs 102, 420
Van Peene 360
Van Peteghem 55, 118
Van Petenghem 215
Van Poele 82
Van Pollaere 46
Van Portugal 77, 99
Van Pottelsberghe 54, 311, 350, 351, 394
Van Pottersberghe 31
Van Poucke 473
Van Pouke 357
Van Quikelberghe 199
Van Ramdonc 212
Van Ravescoet 417
Van Renighervliete 168
Van Reysschoot 97, 300, 312, 360
Van Rheinlant 431
Van Rijsele 32
Van Rijswijc 37
Van Risele 337
Van Room 399
Van Roome 410
Van Ryckegem 130
Van Savoie 220
Van Schoorisse 85
Van Scorisse 36, 86
Van Seclyn 49, 150
Van Singhem 311
Van Spiere 159
Van St.-Bartholomeus 373
Van St.-Bernaard 373
Van Steeland 442
Van Steelandt 447
Van Steelant 20, 279
Van Strijdonc 68
Van Tieghem 21, 258, 392
Van Tieghem-van der Meersch 244
Van Toers 244
Van Trappen 97
Van Vaernewijc 149, 150, 309, 332, 389
Van Vaernewijck 2, 5, 6, 72, 110-112, 142, 145, 149, 150, 171, 284, 312, 331, 332, 336, 339, 389, 414, 419, 450
Van Valenchines 43
Van Varsenare 82
Van Vilsteren 371
Van Vlaanderen 76
Van Waelhout 306
Van Waesberghe 447
Van Wedergrate 260
Van Werveke 465, 467-469, 474, 476-478, 480-490
Van Westhuyse 254
Van Wettre 188
Van Wijmersch 441
Van Windeke 463
Van Wymeersch 106
Van Ydeghem 139
Van York 104, 219
Van Yperzele 138, 139
Van Yverzele 457, 458
Van Yzendyke 207
Van Zele 96
Van Zeveren 190
Van Zeverne 306
Van Zombeke 31
Van Zomerghem 220
Vande Velde 151
Vanden Broucke 45
Vanden Houte 150
Vanden Kerckhove 313
Vanden Meere 311
Vanden Putte 394
Vanden Wijngaerde 36
Vanden Wynckele 447
Vander Beken 158
Vander Biest 397
Vander Boghaerde 385
Vander Duust 305
Vander Eecken 150
Vander Eertbrugghe 447
Vander Ghijst 304
Vander Hasselt 447
Vander heijden 466
Vander Venne 447
Vander Vennen 405
Vander Zwalmen 467
Vanderboven 466
Vanderhaert 471
Vane 14
Variaers 262
Veldstraat 55, 146, 203, 204, 383
Veldstraete 19
Velleman 120-122, 127
Velzeke 182
Venetiaansche republiek 410
Venusdreve 257
Ver Trunen brucghe 132
Veranneman 154, 412
Verberrende Bosch 76
Verbrugghe 49
Vercoullie 140, 141
Verdonckt 245
Verdun 422
Vereenigde-Staten 243, 246
Vereenigde Provinciën 264
Vereenigde Staten 12, 13
Vereeniging der Helpsters van de zielen in 't Vagevuur 364
Vergilius 411
Verhaegen 206, 340
Verhaghen 125
Verhelst 245, 471
Verinere 260
Verkensstraatje 257
Verleeuwen 239, 240, 242, 244
Verlorenbroodstraatje 218
Vermachtelt 107
Vermeeren 14
Vermeersch 136
Vernieuwen 413
Verplancke 245, 260
Verplanckestraat 260
Verpleegzaal van den Calvarieberg 25
Verrekins 409
Verschaffelt 236, 240, 244, 250
Versturme 245
Verstuyft 239, 251
Vervier 261, 267
Vest 15, 507
Veste 7, 24, 151, 500, 502, 503, 506, 508
Vesten 10
Vestmolen 14, 15
Veurstrate 391
Viefville 33
Vier Ambachten 448, 479
Vier Eymans kinderen 360
Vier Heemskinderen 360
Viers 496
Vijds 389
Vijf Crucen 42, 138
Vijf Rynghen 360
Vijfwindgatbrug 2
Vijveraert 458
Vilain 106, 244, 505
Vilain XIIII 136, 241
Vilbeau 242
Villani 495
Villers 260
Vincke 121
Vinderhoute 402
Violette 152
Violette Leye 290
Violette straete 152
Violettenlei 294, 297, 298, 300, 301, 308
Violettestraat 152, 160
Violettestrate 149
Viollet Le Duc 494
Vischkoopers 187
Vischverkoopers 484
Visscherigge 14
Vlaamsche Schouwburg 208
Vlaamsche Tooneel- en Letterkundige Kring 360
Vlaamschen Schouwburg 313, 315
Vlaanderen 3, 37, 39, 63, 76, 77, 81, 89, 90, 98, 103, 106, 108, 137, 161, 170, 172, 180, 184, 186, 208, 220, 229, 232, 235, 261-263, 265, 282, 290, 306, 307, 317, 326, 327, 333, 367, 368, 402, 404, 412, 420, 426, 434, 450, 460, 478, 482, 486, 496, 501
Vlaanderland 191
Vlaenderen 3, 26, 30, 32, 85, 87, 107, 117, 169, 185, 306, 346, 413, 429, 508
Vlaendren 32, 80, 167, 188
Vlamincx 305
Vleeschauwers 398
Vleeschauwers strate 354
Vleeschauwersstraete 358
Vleeschauwersstrate 397, 398
Vleeschauwersteghe 10
Vleeschhauwersstraete 395
Vleeschhouwers 484
Vleeschhouwers strate 9
Vleeschhouwerssteeg 9
Vleeschhouwersstege 10
Vleeschhouwersstraete 357
Vleeschouwers steghe 9, 400
Vleurma 240
Vliege 15
Vliegende Duif 140
Vogelmarkt 239
Volckaert 505
Volders 162, 182, 183, 185, 187-191, 479
Voldersstraat 204
Volderstraat 204
Volette strate 150
Volgelingen van St. Ignaas 39
Volke 407
Volres 187
Volrien 188, 189
Volta 203
Voltaire 382
Von Kotzebue 314
Voortman 245
Vos 199
Vosselare 244, 328, 338
Vossenstraat 281
Vrais Amis 199
Vranckerijcke 3
Vranckeryck 5
Vrankrijk 323
Vrau Mattenstraetgen 21
Vrauwe Maertensstraete 21
Vredurs 479
Vrienscheps 310
Vriesland 117
Vrijdagsmarkt 4, 55, 117, 187, 190, 191, 209, 368
Vrije brouwers 70
Vrije bruwers 57
Vrije Schippersnering 116
Vrijmetselaars 54
Vroendijk 79, 88
Vroes 38
Vrondike 78
Vrouw-Mattenstraat 13
Vrouw-Mattenstraatje 11, 21
Vrouw Mattenstraatje 2
Vrouwen-Zothuis 154
Vrouwenbroeders 453
Vuilsteeg 331, 355, 356, 358, 396
Vuilstege 354
Vulesteeghskin 363
Vulesteghe 353
Vullsteegske 354
Vulresteghe 300, 353
Vulsteghe 354, 358, 361, 397
Vuullersteghe 356
Vuulre steghen 354
Vuulrer steghe 357
Vuulresteghe 357
Vuulstege 396
Vuulsteghe 353-355, 396
Vuylgracht 455
Vuylstege 355, 356, 358
Vuylsteghe 354, 397, 398
Vuylsteke 358, 397
Vuylstraete 356
Waaistraat 55
Waarmond 261
Waarschoot 260, 261, 263-266, 339
Waarschootstraat 260
Wacken 150
Wackendale 406
Waegemans 120
Waegheneerts straete 24
Waelbrugghe 405, 461
Waelbrugghen 465
Waelpoort 459
Waelpoorte 405, 440, 446, 457, 503, 506-508
Waelpoorten 384, 387, 448, 449, 455
Waelporte 424
Waelporten 438
Waelsteghe 354
Waerhem 149
Waesmunster 118
Waesschoot 90
Wagenaarstraat 22, 47
Wageneerstraat 23, 70, 74
Wagenerstraat 23
Waghemans 121
Waghenaerstraete 50
Waghenaerstrate 23
Wagheneerstrate 22, 24, 25, 47, 72
Wagheneerstraten 20, 23
Wagheners strate 25
Waghenerstrate 24
Wakken 382, 383
Walbrug 145
Walenland 37
Walewein 344
Walleken 459
Wallekin 289
Wallich 243
Walpoort 143, 163, 164, 194, 387, 414, 459, 460, 469, 503, 507
Walpoortbrugstraat 313
Walpoorten 405, 449
Walter, bisschop van Doornik 439
Wannegem 244
Wannemaecker 123
Wante 127
Wanten 310
Wapoel 87
Ware Vrienden 360
Warmifontaine 203
Was 147
Wasscherigge 14
Wassenaer 402
Wassenhove 90
Wassenhovio 155
Watergraafstraatje 6, 9, 10
Watergraefstraetken 7
Watergraven huus 10
Watergraven straetkin 6, 10
Waterland 88
Watervliet 88, 264, 265
Wauters 267, 402, 413
Weefhuus vande Bogaerde 149
Weefnijverheid 177
Weesenhuus in de burchstrate 295
Weesenhuuse an de Santpoorte 156
Weesenhuys 154
Weeshuis 206
Weezenhuis 41, 156
Welden 505
Wellijncstrate 303
Wellinc strate 312
Wellinc straten 352
Wellinckstrate 351
Wellincstrate 301, 303, 304, 311, 342, 351, 352
Wellincstraten 352
Wellinkstraat 302, 311, 312, 336, 341, 342, 351, 352, 358
Wellyncstrate 351, 352
Wenemaer 479
Werelare 406
Werk der Schippers 364
Werregaeren 27
Werveke 476
West-Europa 232, 422
West-eynde 5
West-Vlaanderen 3
Westloove vander Posterne 308, 345
Wetteren 55, 241, 244, 339
Weverie 441, 446-448
Weverien 166, 185, 188, 442, 443
Weverij 164, 184
Weverije 440
Wevers 162, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 180, 182-191, 479
Weversteghe 399
Weyns 8, 73
Weyts 106, 107
Wielants 273
Wiele 396
Wieme 236
Wijme 14
Wijngaardstraat 1, 6, 7, 11, 13, 212, 252
Wijngaardstraatje 9
Wijngaerde straet 1
Wijngaerdstrate 213
Wijngaert 6, 9, 138, 393, 415
Wijngaert strate 10
Wijngaertstraete 1
Wijngaertstrate 10, 212, 220
Wijtsgate 3
Wilde Man 132
Wildeman 132, 286, 301, 459
Wilderoosstraat 11-13, 19-21, 23
Wildestege 285
Wille 230, 289, 378
Willebaerde 289
Willem 491
Willem Hughe 419
Willem I 39, 227, 242, 247, 322, 323
Willems 208, 209, 222, 244, 286
Willemsfonds 497
Willemssone 389
Wilmes 224
Wingaerstrate 252
Wingaert straete 221
Wingaertstraete 221
Wingaertstrate 7
Wispelbeerch 287
Wispelberch 288
Wispelberg 288
Wispelbergmolen 287
Wispelkoye 288
Wisseke 363
Wisselberch muelene 288
Witte Aard 213
Witte Kaproenen 480-482, 488
Witte Mauwe 347
Wittebrootken 348
Witten Aard 300
Witten Arde 213
Witten Moor 199
Wittocx 98
Wolbewerkers 182
Wolleweven 172
Wolleweverij 161, 194
Wollewevers 147, 161, 180, 194, 195
Wondelgem 4, 68, 244
Wouters 259, 402, 410, 441
Wulfsteghe 396
Wulsteghe 354, 358
Wymers 380
Wyngaerstraete 252
Wyngaert straete 11, 213
Wyngardstraet 258
Wynkelstege 358
Wyspelbeerch 287
XII Cameren 270, 272, 277, 278, 281, 288, 289, 291
XVII Conincrijcken 397
Ydewalle 150
Ynghelantgat 1, 11
Ynghele 159, 160
Yoens 108
Ypere 20
Yperstraet 258
Yperstraete 252-254, 258, 271, 283
Yperstrate 253-255
Yperstraten 257
Zaamslag 91
Zachmoorter 255, 467
Zand 164, 320
Zandberg 190
Zandpoerten 306
Zandpoort 5, 6, 38, 42, 133, 142, 144, 152-155, 158, 211, 253, 270, 291, 300, 302, 341, 343
Zandpoortbrug 303
Zandpoorte 150, 270, 286, 290, 300
Zandpoorten 271
Zandporte 270
Zandporten 283, 290
Zandtpoorte 272
Zandtpoorten 270
Zandwijk 169
Zantpoerten 152
Zantpoorte 147, 270, 272, 282, 285, 295
Zantpoorte 271
Zantpoorten 307
Zantporten 305
Zavelput 287
Zaylgestrate 282
Zeeldraaiers 472
Zeele 118
Zeerdtsac 397
Zeerdtstrate 397
Zelbeke 150
Zelscutters 481
Zelverhof 295
Zelzate 264
Zens 324
Zes Cameren 280
Zevensterre 9
Zielenlinde 449
Zoetaert 402, 443
Zoetync 259
Zonnestraat 117
Zonnevliet straetkin 216
Zonnevlietstraetken 215
Zonnevlietstraetkin 215
Zonnewijk 164
Zootepoort 142
Zottegem 182
Zottepoort 154
Zoutleeuw 183
Zuid-Amerika 244
Zuidelijke Nederlanden 229
Zuiland 411
Zuivelsteeg 209
Zusteren an den Gansdriesch 220
Zusteren die men heedt van sente Agneeten 220
Zusteren te Jan Eggaerts 416
Zusteren van sente Katelinen 12
Zusterhuus van Sente Cathelijnen 47
Zusterkens der Armen 296
Zusters Augustinersen 421
Zusters Auxiliatrices 376
Zusters Beggaarden 144
Zusters Benardinessen van Oost-Eekloo 91
Zusters Bogarden 144
Zusters der Annonciadenorde 270
Zusters der Bijloke 221
Zusters der Visitatie van Maria 379
Zusters Karmelitersen 362
Zusters Magdalenen 375
Zusters Urbanisten 298
Zusters van Galilee 416
Zusters van het klooster van Sion bij Oudenaarde 219
Zusters van Jezus en Maria 156
Zusters van Liefde 156, 375
Zusters van Oost-Eekloo 82, 89
Zusters van Ste-Agneete 219, 223
Zusters van Ste Agneete 226
Zustren ende Broeders van der Lasarien 440
Zustren in England 43
Zustren in Ingheland 43
Zwaene 394, 500
Zwaluwstraat 281
Zwane 394, 408, 456-458
Zwanennest 15
Zwarte-Zusters 27, 71, 72
Zwarte-Zusters-straat 54
Zwarte-Zustersstraat 20, 21, 24, 25, 28
Zwarte-Zusterstraat 23
Zwarte Sustershuus strate 24
Zwarte Zusterhuusstrate 23
Zwarte Zusters 21, 27, 73
Zwarten-Zusters 74
Zwarten Hasewint 399
Zwarten Hoop 415
Zwarten Maar 199
Zwarten Zusterkins 71
Zwartezusters 72
Zwartezusters strate 72
Zweerdeken 459
Zweirdeke 414
Zwesteren 43, 44
Zwesterkine Taeybaerts 43
Zwestern 313
Zwesters 312
Zwestren 43, 44