V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel VII

Tussen 1883 en 1901 verscheen in acht delen de monumentale studie "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" van Frans De Potter. Niettegenstaande verre van volmaakt, blijft dit werk hèt belangrijkste referentiekader voor de studie van de Gentse geschiedenis. Uniek is dat De Potter geen chronologisch overzicht brengt, maar dat hij de lezer als een geroutineerde gids door de straten van de stad meeneemt en zowat bij elk gebouw stilstaat om het te duiden. Voeg hierbij dat De Potter in deze studie talloze onuitgegeven archiefstukken voor het eerst in druk liet verschijnen. Een huzarenstukje dat niemand hem heeft nagedaan. (Deel VII - 694 blz., 21,- euro - enkel te koop als ebook).

Between 1883 and 1901 the monumental series "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Ghent, from the oldest times until today - Historical description of the city), by Frans De Potter was edited. Although not perfect, these books remain the most important reference works about the history of Ghent. De Potter does not give us a chronological overview of the Ghent history. Instead, he acts like an experienced guide and takes us through the streets of the city where he stops at almost every building to place it in its historical context. Next to this De Potter edited for the very first time numerous important archive pieces. Since him, nobody has done this in the same way. (Part VII - 694 pages, 21,- euros - only for sale as ebook).


Entre 1883 et 1901 la série monumentale "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Gand des temps les plus reculés jusqu'à présent. Description historique de la ville), par Frans De Potter parut. Bien que cet ouvrage n'est certainement pas parfait, il reste le cadre de référence le plus important pour l'étude de l'histoire de Gand. De Potter ne nous donne pas un aperçu historique, mais il nous prend comme un guide expérimenté à travers la ville, et il s'arrête à presque chaque batiment, pour en raconter l'histoire. En plus De Potter faisait paraître ici de nombreux pièces d'archives pour la première fois. Après lui, ceci n'a plus été fait de la même façon. (Tome VII - 694 pages, 21,- euro - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Summary - Table des matières

I. De parochie en de kerk van St.-Jacob. - De Rederijkerskamer "maria ter eere" en de Broederschap tot afkoop van Christene Slaven 1

II. De Vlasmarkt en Koningstraat. - De Koninklijke Vlaamsche Academie. - De nering der Legwerkers of Tapijtwevers. - Het godshuis van St.-Jan-ten-Dullen 110

III. De St.-Jacobs-Nieuwstraat. - De Guldestraat. - De Witte of Wettersche aard (Oude-Beestenmarkt). - De Droogscheerdersnering. - De Merelbeekstraat. - De Zilverstraat. - De Kalvermarkt. - De Roode Torenstraat. - Het Spaansch Hospitaal. - De Houtbriel 178

IV. De Breidelsteeg of Curterukstraat. - De Drapstraat. - De Penssteeg. - De Poel. - Het Schokkebroêrsvestje. - De St.-Michielsstraat. - De Koornlei. - De Fiennesdreef. - De Nering der Bakkers. - De Onvrije-Schippers. - De Biervoerderscorporatie 218

V. Het St.-Michielsplein. - De St.-Michielskerk. - Het Gilde van St.-Ivo. - Het Gilde van St.-Zacheus, of der Herbergiers 361

VI. Addenda en errata 551

Bijlagen

I. Een ordinancie van de Cotidiane van Sente Jacops te Ghend (1429) 507

II. Benoeming van Karel van Orscelaere tot beheerder van het goed der armen in de St.-Jacobsparochie (1542) 511

III. Lijst der bekende pastoors der St.-Jacobsparochie (1542) 513

IV. Lijst der bekende dekens van 't gilde "Maria ter eere" 516

V. Dit sijn de goede pointe .... vanden Tapijtambochte .... (1350) 519

VI. Keure van de Legwerkers (1453) 524

VIbis. Oudenaardsche tapijtwevers komen zich te Gent vestigen (1655) 527

VII. Lijst van de bekende dekens en hoofdmannen der Tapijt- en Legwerkersnering 529

VIII-IX. Verordeningen voor de Broeders en Zusters van St.-Janshospitaal (1196) 531

X. Dit zijn ons houde goede hordinanchie van onser ghemeener bedinghe 535

XI. Lijst der bekende Zusters-Oversten van St.-Janshospitaal 537

XII. Standregelen der Droogscheerdersnering 538

XIII. Lijst der bekende dekens en hoofdmannen van de Droogscheerdersnering 541

XIV. Lijst der bekende Paters van de Cellebroeders 543

XV. Lijst der bekende dekens van de Bakkersnering 543

XVI. Stichting van het Gregoriaansch Seminarie (1659) 545

Index


A Bronchorst 35
Aalst 250, 292
Ab Hesta 517
Abbaye de St.-Pierre 219
Abbeville 330
Abdij van Affligem 292
Abdij van Boudeloo 105
Abdij van den Groenen-Briel 299
Abdij van den Groenen Briel 299
Abdij van Eename 141
Abdij van Flines 462
Abdij van St.-Pieters 122
Abdij van Ste Clara 239
Abdij van ter Hagen 382
Abraham 306
Academie 197
Achilles 516
Acken 131
Ackerzieken 277
Adams 543
Adorens 352
Adriaens 18
Adriaenssens 517, 531
Aelst 392
Aerm Camer 437
Aernoutsievels 139
Aert 190
Aesbijt 104
Afrika 95, 97-99, 101, 294, 330
Afrikanen 95
Agar 198
Agurto 259, 261
Aire 222
Aishove 47
Aken 352
Akkergem 2, 384, 385, 454
Akkergemkerk 257
Alaert 64, 544
Alaerts 25
Albert en Izabella 467
Albrecht en Izabella 388, 462, 468
Alexander VI 447
Alexianen 276, 279, 282, 287, 292, 293
Algiers 98-100
Allaert 224, 428
Altare 192
Alva 346, 347
Ambacht vander scherrien 538
Ambachte van den backers 305
Ambocht vande weverije 457
Amelricx 142
Amerika 294
Amiens 131
Amsterdam 99, 171, 187
Ancheman 542, 544
Ancker 336
Andalousie 23, 246
Anden Torre 269
Andries 242, 243, 328, 351
Andtwerpen 121, 221
Angleterre 556, 557
Annoot-Braeckman 181
Annuus 306
Anthonij 517
Antiphoon 96
Antverpsienem 423
Antwerpen 19, 39, 78, 99, 120, 121, 124, 181, 192, 197, 212, 214, 248, 289, 296, 319, 368, 406, 409-411, 416, 418, 425, 441, 442, 445, 447, 449, 472
Antwerpiae 405
Antwerpsche heirweg 4
Antwerpschen steenweg 2
Appel 221, 223, 224, 501
Appelbrug 219, 220, 227, 230, 233
Appelbrugghe 220, 223
Appelbrugstraat 220
Appelmarkt 357
Appels 166
Arendts 313, 518
Arens 8
Arents 517, 543, 544
Aristoteles 95
Arme Camer 31
Armen-Kamer 169
Armenkamer 180
Armentieres 488
Arnhem 462
Arsiers 99
Arthens 237
Arthois 181
Artois 222, 331
Assche 183, 184, 319
Assenede 139, 381, 455
Athene 96
Athenen 96
Audden Coornaert 190
Aude Beershoeft 240, 241
Audenaerde 63, 463, 527, 528
Audenarde 128, 553, 554
Auderburch 416
Augran 555
Augsburg 330
Augustijn 394
Augustijnersen 216
Auratus 430
Autbriel 144
Autreppe 222
Avennes 12-14, 19, 186
Avocat 352
Avrije 363, 369
Axcterken 232
Axel 280
Axel-ambacht 139, 142
Axele 63
Azia 379
Azië 294
Baaisteeg 178
Baasorde 379
Baasrode 213
Bacchus 376
Bachten Muelensteenen 201
Backers 305, 307, 313, 318, 322, 325
Backers huus 245, 304, 305, 311, 325, 326, 345
Backers huys 350
Backersgilde 322
Backershuus 350
Baele 189
Baers 59, 102, 103, 245, 531
Baert 128, 264, 273, 530, 531, 542, 553, 554
Baervoet 72, 392, 518
Baes 517
Baesbanck 542
Baesbancq 425
Baeve 52
Bake 530
Bakkers 315-320, 322, 323
Bakkersbedrijf 312
Bakkershuis 304, 305, 324
Bakkersnering 322, 327, 543
Balderik, bisschop van Doornik 384
Balegem 6, 10, 392, 395-397
Balghe 27
Ballet 530, 544
Balsembloem 68
Balseme 69, 70, 72, 79
Barbaristen 102, 103
Barenvelt 172
Barlestein 425
Bassenghem 213
Bassevelde 417
Baurscheit 289, 405
Bauters 395, 401, 416, 442, 467, 517
Bauwens 518, 545
Bauxscheit 406, 408
Bave 18
Bavière 378
Bavo 423
Beedsaerde 199
Beeldesnijders 17
Beere 103
Beeren 141
Beerevelde 154
Beershoofde 241
Beeste-Merkt 185
Beestemarct 196
Beestemerct 196
Beestenmaerct 190
Beestenmarkt 190, 192, 196, 200, 202
Beestenmerct 197
Begginagii Sanctae Elisabeth 401
Begijnegracht 86
Bègue 99
Beieren 331, 377
Bekaert 41
Belfort 10, 501
Belgen 290
België 101, 112, 117, 192, 197, 278, 294, 301
Belgique 257
Belgis 16, 181, 213, 225, 319
Belluca 430
Belvedere 257
Benedictino Blandiniensi 482
Benedictus XII 141
Bennesteeg 501
Benthuys 108
Berbinien 100
Bercé 431
Berg 377, 378
Berghine 536
Bergt van Bermhertigheyd 31
Bernaerde 516
Bernaert 415
Berneere 414
Bernier 143
Besançon 253, 462
Bethune 295, 296, 434, 435, 447
Bethune d'Idewalle 435
Bets 53, 544
Betsaerde 198, 199
Betsbeerch 392
Betsberg 392
Bette 261
Betzaerde 198
Beurs 505
Beurs van Koophandel 349
Beveren 370, 371
Beversluys 433
Bevres 370
Beyaert 543
Beydens 275
Beyens 486
Beys 365
Bezemmarkt 305, 344, 357
Bibliotheek der Gentsche Hoogeschool 482
Bibliotheek der Hoogeschool 397, 401
Biemul 142
Bierdragers 353
Biertappers 495
Biervoerders 353-355
Biervoerderscorporatie 353
Biestman 52, 53, 517
Bij Bogaert 501
Bij Dachicourt 502
Bij de weduwe Dignant 501
Bij Dorning 501
Bij Roeland 502
Bij Verbiest 502
Bijloke 159, 370
Billet 168, 283, 355, 457, 529, 544
Biloke 278
Bilthauwers 409
Bilthouders 410
Bisschaert 543
Bisschop Obert 321
Bisschoppelijk paleis 295
Blaesbale 187
Blaesblach 187
Blaffart 402
Blanchy 93
Blanckaert 185, 187
Blanckx 518
Blancquaert 232, 518
Blaublomme 516
Blauwe School 177
Blende Esele 214
Blenden Esele 183
Blommaert 58, 59, 88, 107, 128, 553, 554
Blomme 351
Blondeel 516
Blons 143
Bloums 138
Blouns 239
Bockhorst 33
Bockxtael 517
Boelins 82, 83
Boer 505
Boerken 501
Boeve 21
Bogaerd 211
Bogaert 275
Boheme 121
Bohemen 226
Bollaert 325, 426
Bolle 220
Bolswert 442
Bomlooze Mande 59
Bon 531
Bonifaas IX 276
Bonifacius VIII 454
Bonifanten 55
Bonjours 396, 397
Bonne 531, 545
Bonnières-Sovatre 35
Bontijnck 89, 90
Bontinck 518
Borchstrate 362
Borgoengen 535
Borgoys 345
Borluut 56, 239, 240, 363, 427, 434, 436, 446, 453, 454, 493, 507, 511, 530, 541, 542, 544
Borluut-Kervyn 434
Borselen 366
Borstelmakers 225
Bortsaen 512
Bosch 224, 229
Boschheide 50
Boshuyzen 35
Bosschaerde 362
Bosschaert 284, 297, 305, 543
Bottele 424, 429, 431
Bouchegaye 382
Bouchorsti 35
Boucman 290, 543
Boudens 298
Boudewijn V 219
Boudewin 301
Boulengiers 494
Boullijn 155
Boulyn 538
Bournonville 443
Boyle 517
Boys 298
Brabandt 252
Brabant 10, 180, 181, 191, 193, 252, 279, 330, 333, 364, 396
Brabantpoort 218
Brackelman 351
Braeckelman 414
Braem 494
Braempoort 218
Braemsteen 184
Brandenberg 378
Brandenburg 221, 377
Brandt 543
Brantome 331
Brants 239
Bras 542
Brasseurs 494
Brauwer 486
Brauwers 359
Brauwers huus 359
Breda 252
Breebaert 454
Breeman 106
Breidelsteeg 220, 224-229
Breidelstege 220
Breidelsteghe 220
Bressers 295
Bretagne 304
Bretanje 469-471
Breughel 415, 448
Breydel 225, 396, 434, 447, 487-489, 491, 517, 545, 546
Breydelsteghe 220, 224, 225
Brias 433
Briel 213
Brielen 213
Brielsche diep 213
Brnynsteen 545
Broeder Faron 295
Broeder Marès 295, 296
Broeder Mathias 295
Broederkins up de Selle 277
Broederkinsveste 273
Broeders der Christelijke Scholen 295, 300, 301
Broeders der Christene scholen 294
Broeders en Zusters van het gemeene leven 135
Broeders en Zusters van St.-Janshospitaal 148
Broeders van Liefde 170, 294
Broeders van St. Alexius 279
Broederschap van de H. Drievuldigheid 98
Broesom 518
Broodmarkt 315
Broucstrate 215
Brouwers 496, 497
Brouwershuis 359, 501
Brrughel 442
Bruaen 242
Bruaene 430
Bruchtstraat 220
Bruecele 551
Bruges 183, 430
Brugge 24, 99, 100, 111, 120, 133, 249, 268, 277, 284, 316, 330, 364, 371, 437, 472, 487, 556
Brugghe 63, 91, 452
Brugghemans 545
Brugsche poort 171, 245
Brugsche vaart 109, 337
Brugsche Vrije 242, 249
Brulofthuus 214
Brunine 516
Bruninghe 516
Bruschs 273
Bruse 235
Brussel 33, 86, 99, 120, 128, 176, 192, 197, 245, 257, 296, 298, 320, 333, 347, 360, 372, 378, 382, 411, 433, 551
Bruxellas 431
Bruxelles 378, 481, 485, 495
Bruxellis 432
Bruylofthuus 214
Bruynhals 64
Buens 237
Buerse 280
Burchtstraat 362
Bureels van Weldadigheid 229
Burgerlijke Godshuizen 170, 171, 176, 177, 294
Burgondië 30, 251, 364, 367, 384, 440
Burgstraete 228
Burick 242
Buscum 517
Busotto 226
Busschieters 469
Buus 326
Buysterman 242
Cabelliau 530, 542
Cabillau 544
Caescoopers 215
Café Gantois 501
Callins 197
Calverendans 197
Calvermarckt 189
Calvermerckt 202
Cameracensis 142
Cameren van Retorica 84
Cameren van Rhetorijcke 83
Camerick 322
Candië 227
Canien 100
Canin 515
Cannaert 215
Cantecroix 253, 254
Capella sancti Michahelis 385
Capelle van St Jooris 82
Capelleman 282
Cappelle 243
Cappelleman 371, 516
Cappellen 243
Capronnier 425, 433, 438
Carbon 434
Cardon 219, 531, 545
Carels 111
Carnaille 324
Caroli V 57
Caron 99
Carondelet 368
Carre 350, 351, 452
Casant 197, 220, 224
Cassant 220, 223
Casteelbrugghe 195
Casteele te Ghend 238, 330
Casteels 408
Castel Rodrigo 255-257
Castel San Petro 486
Castelein 285
Castello 545
Catelio 41
Cathedrale keercke van Ste Baefs 288
Cathedrale kercke van sente Baafs 28
Catte 239, 240
Cauckaert 543
Cecilien 463, 465
Cecimien 464
Cellebroeders 273, 276-278, 280-288, 291, 292, 294, 411, 543
Cellebroeders veste 301
Cellebroederskerk 556
Cellebroedersklooster 295, 300
Cellebroedersvestje 297
Cellebroersveste 301
Cellieten 277
Cesarsberg 304
Chaboteau 39
Chaulx 257
Chemnitz 226
Chirstiaan van Denemark 342
Christern II 378
Chritiaens-Dutry 453
Civitatis Gandavensis 2
Clacis 16
Claerbout 30
Claijsone 386
Clarbout 31
Clarence 367
Claus 225, 322, 511, 531
Clauwaerts 78
Clayssone 392
Cleen Wulfken 75
Cleenen ghulden Appel 221
Cleenen Hoveere 236
Cleenen Nobele 219
Cleenen Noble 219
Cleenen Papegaei 337
Cleenen Sluetele 235
Cleise 132
Clemens IX 98
Clemens VI 470
Clemens XIV 450
Cleve 375
Clèves 378
Clinton 246
Clocke 223, 224, 229, 234, 236
Cloestre van sente Claren te Peteghem 362
Cloke 224
Clooster vande Predicheeren 381
Clooster van de Paters Predicheeren 381
Clooster van den Jacopinen 371
Clooster vanden Jacopinen 369
Clooster vander Bijloke 369
Clouckaert 271
Cluetryn 530
Clusenessen 277
Cockx 33, 212
Cocx 213, 426, 428
Coenen 362
Coeplieden van coorne 351, 352
Coepoorte 193, 195
Coets 401
Cogghe 197
Colinet 191
Colins 402, 403, 409
Collaige 237
Collé 22
Collegium Medicum Gandavense 37
Collyn 21
Colman 4, 517
Colnet 192
Colyn 545
Compeyn 239
Comptoir van de bierasstse 351
Confraternitatus S. Ivonis 481
Confrérie de St. Ivon 479, 480
Confrérie de St Ives 484
Confrérie de St Ivon 481, 485
Confrerie van de H. Ivo 481
Confrerie van den H. Ivo 481
Congo-staat 101
Coninc Philips van Castilliën 16
Coningsegg 398
Constantijn 175
Constantinopel 449
Constantinopelen 463
Contelfoerde 536
Coolman 381
Coomans 505
Cooplieden van coorne 352
Coorebloeme 345
Cooreblomme 345, 349
Coorebyter 486
Cooreleije 336, 345, 349
Cooreleye 337, 343, 355
Cooreman 436, 437
Cooren leye 329, 334, 355
Coorenblomme 345, 349, 350
Coorenleye 335, 336, 350
Coorenlye 335
Coorleye 328, 334
Coppenolle 528, 529
Coppens 21, 111
Coppieters 419
Coraelhuys 52
Corebus 343, 344
Corenbach 35
Corenley 342
Corenleye 232, 328
Corfu 227
Corinthen 96
Cornelis 212
Corpus der vrije Biervoerders 351
Cort Zeepstraetken 350
Corte Rucstrate 224, 225
Corte Wijngaertstrate 201
Cortewille 541
Cortryck 31
Cottrel 517
Coupure 109
Courtaubois 430
Courtewille 544
Coussens 290
Coxie 25, 414
Craeckhuus 274
Craene 99
Craenkin 454
Craeykin 201
Cranenburg 230
Craye 121
Criecke 78
Crieke 196
Crocq 237
Crombrugghe 202
Crudeniers 186, 457
Cruyl 179, 397, 398, 488
Cruyt 37
Curte Coestraete 183
Curte Seertsacstraetken 350
Curteruckstrate 220
Curterucstraete 225
Curterughstrate 220
Curthals 239
Cuvillion 377
Da Costa Quiroja 259
Daens 362, 369
Dagobert 321
Dalmatië 227, 379
Damant 288
Damast 336
Damiman 417
Damman 25, 38, 46, 47, 56, 57, 78, 101, 216, 507, 511
Dammansteen 110, 111
Dampoort 2-5, 33, 222
Dampoortstraat 3, 4
Dane 31
Danneels 542, 545
Dansette 517
Danswyck 337
David 348
De Aloste 516
De Anthoneda 545
De Backere 69, 517, 541
De Baenst 428, 447, 541
De Bast 417, 418, 517
De Bave 517
De Bavière 530, 544
De Beaumont 468
De Beelde 55
De Beer 344, 348
De Beere 344, 345
De Beert 518
De Bel 377
De Berlaere 381, 531
De Bernage 299
De Bethune-de Villers 111
De Beule 33, 36, 296
De Biscop 28
De Bisscop 64
De Blasere 379, 443, 462, 467, 530
De Blavia 469
De Bleecker 486
De Blieck 543
De Block 542
De Blocq 408
De Bock 260
De Boishout 544
De Bonnières 248, 251
De Borchgrave 257
De Bornaige 545
De Bosschere 542
De Bourgoigne 222
De Brabander 538
De Brabandere 486
De Brauwere 503
De Briever 99
De Bronckhorst 253, 257
De Brune 18
De Bruyn 296
De Bruyne 453, 545
De Buc 17, 513
De Busscher 59, 182
De Cabelliau de Triponsau 237
De Caesmakere 77
De Caigny 41
De Calonne 131
De Cantelmo 430
De Caters 446
De Catteneere 198
De Cauwer 422, 423
De Champagne 427, 488
De Cleef 20, 25-28, 30, 32, 35, 94, 405, 406, 415, 429, 438, 442
De Cleercq 78, 335
De Clerck 517, 531, 542
De Clercq 108, 489, 517, 542
De Cleves 370, 430
De Cliecq 252
De Clievere 545
De Clugny 323
De Cock 518
De Cocq 212
De Coïmbre 366
De Colnet 191, 192
De Comere 326
De Commere 21, 375, 376
De Coninc 18
De Coninck 23, 50, 223, 224, 262, 467, 545
De Conynck 152
De Coopere 172
De Cop 518
De Costere 49
De Craemere 275
De Craeyer 22, 32, 289, 420, 439, 444, 445, 447, 488
De Crayer 426
De Crocq 417
De Croquet 418
De Cuervere 325, 326, 544
De Cupere 544
De Curte 195, 196
De Cuuper 53
De Cuupere 543
De Cuypere 290
De Deken 516
De Deurnaghele 184
De Dhiant 57
De Donckers 23
De Dorpere 169
De Doys 530, 544
De Draeck 453
De Dryver 200
De Faulx 545
De Gandavo 136
De Geytere 517
De Ghellinck 262, 265, 439
De Gramez 240
De Grave 18, 49, 326, 392, 544
De Groote 47, 518
De Grutere 201
De Gruutere 57, 302, 374-377, 530, 541, 542, 544
De Hane 76
De Harduyn 332
De Hase 225-227
De Haze 516
De Heems 542
De Heere 376, 386, 414, 417-419
De Hellin 542
De Hemptinne 295
De Herrera 199
De Hertoghe 530
De Hondt 517
De Hont 79, 543
De Hornes 260
De Huvettere 414
De Jaghere 38, 152, 299, 507, 511
De Joigny 334
De Jonghe 33, 41, 248, 250, 278, 387, 529, 530, 551
De Keerle 453
De Kempenare 183
De Kerchove 262, 263, 296
De Kerchove de Dentergem 262
De Kerchove d'Exaerde 427
De Kerckhove van der Varent 57
De Kermartin 469
De Ketelboetre 297, 456
De Keyser 53, 486
De Keysere 189, 350, 379, 380, 477, 516, 518
De Keystere 59
De Kezele 370
De Kierne 236
De Knibbere 518
De Knijf 325
De Knuut 173
De Koster 301
De la Chapelle 469
De la Croix 518
De La Faille 109, 333, 379, 381
De la Laing 334
De la Motte 199
De La Porte 106, 322
De la Salle 294
De Landstheer 272
De Landtsheer-Duez 272
De Lannoy 448, 517
De Lauretan 453
De Ledeghe 543
De Leenknecht 37, 38
De Lens 453
De Lepfine 28
De Liemakere 416
De Lodder 518
De Loeve 454
De Loeze 47
De Loose 24, 417
De Looze 516
De Lorge 542
De Lorraine 257
De Luede 538
De l'Epinoy 544
De l'Espinne 39
De l'Espinoy 57, 298, 542
De Maecht 281
De Maeght 531, 542
De Maertelaere 71
De Man 544
De Mangheleere 360
De Martelaere 69
De Marvis 135
De Meeren 516
De Meersman 41
De Meester 362, 531, 542, 543
De Meestere 38, 543, 544
De Mesmakere 542
De Messemaecker 545
De Mets 82, 84, 125, 518
De Meulenaere 449, 450
De Mey 51, 460, 542
De Meyer 45, 143
De Meyere 64, 152, 153, 513, 544
De Moer 456
De Moerloose 486
De Mol 236, 325
De Moor 18, 127, 128, 244, 457, 527-529, 542
De Muene 101
De Necker 241
De Neyt 27
De Norman 544
De Norman van Oudenhove 223
De Nys 273
De Oem 516
De Oesterlinc 241
De Pape 47, 125, 179, 516
De Pauw 226, 227, 493
De Potter 31, 37, 46, 111, 448, 490, 511
De Potter d'Indoye 427
De Pouillon 232
De Prince 418
De Querca 517
De Quercu 43
De Quesnoy 530
De Ram 120, 121
De Raveschoot 453
De Regghe 321
De Reuse 435
De Richebourg 542
De Riddere 139
De Ridts 336
De Rietz 222
De Rijcke 460
De Rije 462
De Rob 47
De Robledillo y Velasco 222
De Rodean 544
De Rombaut 262, 433
De Roose 475, 481, 482
De Rouck 82, 83, 453
De Rougement 378
De Rougemont 379
De Roy 22
De Rubempré 261
De Ruddere 516
De Ruuter 49
De Ruytere 530
De Rycke 341
De Scgaverbeje 431
De Scheemaecker 107
De Schepene 543
De Schepper 41
De schietere 182
De Schumere 173, 174
De Schuyter 453, 543
De Scoonere 59
De Seclijn 542
De Smedt 380
De Smet 47, 77, 78, 169, 188, 196, 239, 392, 543
De Somer 542
De Somere 77, 467
De Soutter 285, 286
De Souttere 285
De St.-Genois 383
De St Vaest 264
De Steenweerpere 59
De Steercke 357
De Stercke 245
De Stoppelaere 530, 541, 544
De Stoppeleaere 544
De Stoppeleere 538
De Sutter 409
De Taal is gansch het volk 265
De Tollenaere 542
De Torate 434
De Tracy 434
De Vare 288
De Vechter 241, 270
De Veirman 9
De Villers 111
De Vincke 439
De Viron 530
De Visch 98, 230
De Visscher 346, 348
De Vlaminck 218, 219
De Vleeschouwer 518
De Voghele 183
De Volder 445
De Voocht 215
De Vos 13, 86, 91, 104, 395, 453, 491, 517, 518, 529, 530, 541, 544, 545
De Vree 407, 408
De Vriendt 541, 544
De Vriese 196, 529, 530, 538, 545
De Vroe 518
De Vuldere 417
De Wachtre 116
De Wael 542
De Waele 531
De Wale 143, 169
De Wans 518
De Warluzel 35
De Waudripont 542
De Wert 99
De Wilde 78, 239, 292, 325, 432, 518
De Winne 186
De Winter 458, 460
De Wintere 351
De Witte 182
De Wittere 357
De Wulf 69, 531
De Zomere 197, 313
De Zuttere 313
Decadairen Tempel 388
Defebure 31
Delebecque 423, 453
Delespaul 239
Della Faille 234, 258, 329, 333-335, 379, 381, 453
Della Faille d'Anvijn 453
Dellla Faille 545
Deltour 262
Delvaux 411, 422, 444
Den Beelden 512
Den Beere 362
Den Beeren 345
Den Coninck 69
Den Doorn 556
Den Haag 322
Den Keyser 230
Den Mester 305
Den Necker 240
Den Oesterlinc 241
Den Olyslaghere 176
Den Vechter 270
Den Vechtere 270
Den Vos 201
Den Wale 130
Den Wielmakere 390
Den Wilde 325
Den Wilden 325
Dendermonde 28, 63, 100, 213, 251
Dendermondsche heirweg 4
Denemark 24, 245
Denemarken 222
Département de l'Escaut 108, 388
Der Gauwen 350
Dersick 99
Descamps 31
Deschalchen 189
Destelbergen 2
Desteldonk 2
Deynoot 221, 224, 351
DHane 424
DHeere 249
DHollander 342
DHondt 517
DHont 78, 531
DHooghe 531
Diedegem 390
Diepenbroeck 517
Dierickx 151, 157, 200, 210, 218, 245, 304, 361, 362
Diericx 136, 231
Dierkens 518
Dierkin 516, 542
Dierkins 544
Dierman 78
Diet al doet 313
Dijon 280
Diksmuide 222
Dobbelwevers 117
Doeghe 325
Doens 12, 13, 56, 186, 334
Doentghens 335
Doerekin 345
Dolins 542
Dolislaegher 527, 528, 553
Dolislagher 528
Domus beati Joahnnis in Gandavo 531
Don Luiz 260
Donaas 544
Donaes 530
Donche 299
Donckers 404
Dons 428, 436, 443
Doodbeenderhuisje 360
Doolaeghe 516
Doorgscheerdersnering 541
Doornick 335
Doornicke 335
Doornijcke 155
Doornik 6, 10, 100, 129, 135, 150, 152, 154, 157, 173, 277, 296, 320, 323, 369, 385
Doornike 510
Doornyck 335
Dordrecht 319
Doresmieulx 222
Dornicke 369
Dowaai 462, 489
Drabstraete 231
Drabstrate 228, 229, 239, 336
Drafstrate 228, 229
Drapiers 228
Drapiersstraat 228
Drapstraat 220, 224, 228, 229, 231-235, 238, 245, 298, 305, 329, 334-336, 501
Drapstraete 229, 232, 234, 237, 335, 336
Drapstraeten 269
Drapstrate 224, 229-233, 235, 236, 238, 305, 328, 330
Drapstraten 269
Drauwe 28
Drie Bellen 493
Drie Coninghen 184, 188
Drie Cuenijnghen 198
Drie Heemerkins 186
Drie Koningen 501
Drienvuldicheyt 69
Driessens 486
Drievuldigheidsbroederschap 99
Drij Heemerkins 185
Drij Leeren 231, 232
Drijvuldicheyt 71
Droechscerres 201
Droeghaut 538
Drongen 267
Drongenpoort 218, 267
Droochscheerers huus 201
Droogscheerders 45, 204, 205, 207-210, 541
Droogscheerdershuis 203
Droogscheerdersnering 538
Drossaert 124
Drossate 53, 513
Druusaert 518
Dry Baesen 337
Du Bois 262, 332, 545
Du Bosch 486
Du Chastel de Blangueval 418
Du Landry 544
Dubio 531
Duchatel 41
Duffel 430, 433
Duinkerke 100, 253
Duitsch 501
Duitschland 85, 180, 192, 221, 226, 227, 331, 364, 368, 379
Dullaert 27
Dullaerts 28
Dumery 452
Dupon 531
Duprez 531
Duquesne 129
Duquesnoy 426
Duren 330
Durme 337
Dusseldorf 378
Dutry 36
Duve 231
Duyvelandt 32
D'Amman 226
D'Anvaing 517
D'Aytta 346
D'Eghels 538
D'Hamere 335
D'Hane 33, 50, 326, 329, 424, 429-433, 530
D'Hanins 482
D'Hase 518
D'Hauwe 93
D'Heere 247, 250, 386
D'Heyne 328, 329
D'Hondt 517, 518
D'Hooghe 53, 450, 530, 538
D'Hoop 446
D'Hurtere 518
D'Inghelsche 196
D'Olieslagher 127
D'Olislagher 529
D'Oosterlinck 395, 399
D'Oosterlynck 189
D'Oosterlynk 530
D'Opera 336
D'Overdam 203
Ebbin 345
Ebbins 305
Ebbrecht 411
Eccherghem 385
Ecclesia Sanci Michaelis 482
Ecclesia Si Michaelis 482
Ecclesiae St Michaelis 401
Ecclesiae Sti Michaelis 453
Ecluse 430
Ecole St.-Luc 296
Ecosse 557
Edingen 367, 368, 379
Eechoute 77
Eechove 429, 430, 433
Eeckman 212
Eecloo 63
Eekloo 333, 379, 381
Eemeric 507, 511
Eenaeme 333
Eerdegem 239
Eertbrugghe 425
Eghelentierstrate 371
Egilise Saint Michel 412
Eglantierstraat 363, 369, 379
Eglentierstrate 369, 370
Eglentierstraten 370
Eglise de Saint Michiel 394
Eglise de St. Michel 388
Eglise des Pères Augustins 394
Eglise Saint Michiel 370
Egmond 332
Egmont 245, 330, 332, 333, 335, 342, 343, 347
Egypte 306, 379
Elbo 336
Elene 329
Elizabeth van Engeland 251
Ellenberger 222
Elseners 16
Elst 432
Elzenaars 16, 49
Emeric 46
Engeland 84, 85, 192, 221, 245, 331, 364, 419
Engelandgat 288, 297, 488
Engels 433
Engelsche Protestanten 177
Enghien 380
Engien 379, 380
Entrepot 109
Erbout 99
Erondeghem 432
Erpelincx 549
Escuyer 456
Estramadura 246
Eton 482
Eugeen IV 276
Eugenius, bisschop van Ghendt 287
Europa 97, 172, 294, 382
Everaert 306, 489, 517
Everaerts 245
Everbeke 403
Everdee II 134
Evergem 109, 384
Evershooft 236
Everstein 184
Everwijn 235
Eyeghem 137
Eyermans 138
Eyghem 536
Eynghen 373
Faipoult 389
Farasyn 531
Farneze 246
Ferdinand, koning der Romeinen 331
Fernand 181
Feron 530
Fiennes 330, 334, 350, 373
Fiennesdreef 337, 344, 349, 350
Fiers 67, 78, 85, 86
Finis 373
Finistère 304
Flamand 99
Flamend 442
Flandre 183
Flandres 370, 425, 481, 494, 495
Flandria 482
Flandriae 44, 430, 431, 445
Flandriaum 57
Florens 223
Florenzola 226
Floris 419
Fonteine 58, 71, 85
Fonteinisten 250
Fonteyne 62
Fontyene 67
Fopins 333
Fort den Kyckuyt 217
Fortune 336
Fos 536
Foscolo 227
Fourdyn 110
Fourment 438
Fournenburg 442
Franck 443, 444, 446
François 422
Frankrijk 85, 100, 221, 245, 294, 321, 333, 342, 366, 379, 424, 449, 469, 471
Fransche poort 218
Fransche Schild 501
Fransoys 119
Franssen 414
Frascati 198
Frays 449
Fredericx 542, 545
Freiberg 226
Frémicourt 253
Friesland 180
Frigero 191
Gadeyn 100
Gaillard 57
Galder 367
Galissien 14
Gallant 406, 408-410
Galle 442
Gallis 467
Ganc van het Backershuus 235
Ganck ende achterpoorte van 't hof van Fiennes 236
Gand 22, 23, 42, 48, 59, 108, 117, 151, 159, 160, 182, 218, 242, 257, 362, 370, 378, 388, 389, 395, 411, 412, 425, 430, 479, 480, 484, 485, 494, 495, 502, 503
Gandae 453, 482
Gandavensi 422
Gandavensis 57, 432
Gandavi 136, 405, 482
Gandavo 174
Gandavum 43, 439, 534
Gandensi 431
Gandensis 43, 439, 481
Gasthuisstraatje 202
Gat 202
Gauden Appel 223
Gauden Appele 230
Gauden Mortier 229
Gauden Noble 219
Gaultier 16
Gauthier 132
Gauwblomme 230
Gauwe 231, 350
Gaver 330, 365
Gavers 223
Gavre 432
Geel 133
Geeraard-Duivelsteen 170, 294
Geeraardsbergen 304
Gelderen 330
Geldmunt 382
Gelukstraat 52
Gend 51, 149, 185, 234, 238, 317, 383, 455, 524, 526
Gendt 51, 341, 455
Genootschaps van St.-Vincentius 295
Gentsche Geuzen 251
Genua 368, 376
Georgle 438
Gerechtshof 348
Gereel 456
Gersbrugghe 219
Gesticht voor Blinden 236
Geuzen 215, 346, 359, 360, 377, 386, 403, 444, 488
Ghautier 15
Ghautstrate 185
Gheel 133
Gheeraert 239
Gheeraerts 87, 240
Gheeraerts zee 142
Gheerolfs 87, 516
Ghelaesmakers 225
Ghelhoet 543
Ghemeente van S. Jacobs 40
Ghend 38, 45, 46, 49, 59, 62, 77, 79, 91, 101, 104, 108, 109, 116, 120, 138-142, 144, 149-152, 164, 165, 196, 235, 236, 241, 269, 274, 307, 308, 309, 323, 325, 330, 351, 362, 370, 371, 376, 390, 456, 483, 507, 511, 519, 521, 527, 535
Ghendt 12, 15, 39, 40, 56, 69, 80, 82, 84, 126, 127, 155, 156, 173, 174, 181, 182, 189, 211, 216, 237, 243, 249, 270, 275, 280, 282, 287, 288, 302, 332, 333, 338, 343, 349, 357, 375, 392, 406, 408, 409, 410, 437, 481, 497, 498, 527, 545, 546
Ghent 62, 64, 67, 69, 71, 108, 137, 139, 140, 247, 338, 396, 451, 529, 546, 551, 552
Gheselle 99
Gheselscepe vander Retorijcke 59
Gheylinc 130
Ghijselijns 518
Ghijselins 78, 79, 85, 88, 90, 91
Ghiselins 512
Ghistele 554
Ghulde van sente Jooris 81
Ghulde vanden Zelveren Beerghe 196
Ghulden straete 190
Ghulden van onzer Vrauwen vanden zelveren Beerghe 195
Ghyselynck 355
Ghyseman 530, 544, 545
Gijzenzele 213
Gilde van den H. Zacheus 492
Gilde van den Zilveren Berg 193, 195
Gilde van St.-Ivo 469, 480, 485, 487, 557
Gilde van St.-Sebastiaan 344
Gilde van St.-Zacheus 502, 505
Gilde van Ste Barbara 101
Gildestraat 188
Gimbercy 554
Glembloers 421
Glymes 531
Godecharles 447
Godeverdesteghe 233
Godewale 143
Godshuis van St.-Jan 217
Godshuis van St.-Jan-Ten-Dullen 113, 134
Godshuse van Sente Jans 174
Godshuse van sente Jans huse 140, 141
Goedhals 230
Goetghebuer 264
Goethals 31, 49, 173, 174, 184, 217, 230, 239, 268, 269, 453, 486, 531, 542, 544, 545
Goethals-Malfait 428
Goffredo 226
Goosens 93, 531
Goossens 423, 518
Gouden Appel 230
Gouden Appele 221
Gouden Hoofd 501
Gouden Leeuw 501
Gouden Mandelen 501
Gouden Noble 219
Gouden Sleutel 501
Goutiers 516
Grafbroeders 277
Grafzusters 277
Grasbrug 219, 231, 329
Graslei 341, 342, 356, 501
Gratiaan 175
Grauw Susterhuys binnen Audenaerde 462
Grauwe Broederkins 277
Grauwe Zusters 55
Grauwwerkers 49, 50
Gravin Margareta 3
Gregoriaansch Seminarie 487, 489, 490, 545
Gregorius III 96
Gregorius XI 276
Grenier 406, 408
Greogrius XI 427
Grevelingen 331
Griekenland 307, 379
Griele 244
Grimbercy 128
Groene briel 213
Groene plein 5
Groignaert 452
Groot-Schactelweghe 27
Groot Begijnhof 387
Groot Huis 363
Groot Kwartier 363
Groot Vleeschhuis 364
Groote briel 213
Groote Hert 501
Groote Kroon 501
Groote quartier 383
Groote Sterre 501
Grooten bastaard van Burgondië 242
Grooten ghulden Appele 221
Grooten Hertog van het Westen 365
Grooten Nobele 219
Grooten Slotel 235
Grooten Sluetele 235
Gruters 145
Gruuthuse 330, 350
Gruuthuyse 329, 330
Guinegate 367
Guines 35
Guislain 170-172
Guislainsgesticht 294
Gulde Sonne 265
Gulde van mijnen heere St. Jooris 80
Gulde van St Joris 82
Gulde van Ste Baerbere 104
Gulden Appel 220, 222, 229
Gulden Appele 219, 220, 223
Gulden Hooft 285
Gulden Houfijsere 239
Gulden Leerse 224
Gulden Leersse 225
Gulden Mauwe 241
Gulden Mortier 229
Gulden Pot 493
Gulden straete 190
Gulden strate 191
Gulden van St. Zacheus 497
Gulden Vlies 220, 223
Gulden Vliesje 232
Gulden Zaele 220
Gulden Zale 220
Guldenen Appele 223
Guldenstraete 212
Guldestraat 185, 188, 189
Guldestraete 190, 211
Guldestrate 188, 189, 200
Guldin Leersse 224
Guldine Appelle 224
Guldinstrate 189
Gulik 377
Gyselbrecht 411
H.-Geestorde 132
H.-Kerst 384
H. Ablebert 321
H. Aldegondis 321
H. Amandus 2, 321
H. Coleta 24
H. Epiphanes 279
H. Kerst 1-3
H. Land 364, 379
H. Landelijn 321
H. Lodewijk 449
H. Macarius 440
H. Vincent 321
H. Waldetrudis 321
Haeck 170
Haenkin 116
Haerdy 91
Haggerston 556
Haghaert 53
Halewijn-Maldegem 35
Half Maene 188
Hallijns 180
Hallins 77
Hals 21, 252, 415, 418
Halve maandag Hooiaard 501
Halve maandag Picardie 501
Halve Mane 187
Ham 3, 4, 139, 140
Hamelberghe 536
Hamelinck 422
Handels- en Nijverheidskring 262, 263
Handschoenmakers 469
Handwerpen 121
Hannicq 443
Hansbeke 275
Harduyn 232
Hardy 518
Harents 235, 240
Haspres 133
Hasselt 322
Hauden Lombaert 183
Hauden spikere 140
Haudion 262
Haudtbriel 216
Hauseilt 45
Haustrate 19, 36
Hautbrekers 47
Hautbriel 45, 144, 189, 213-216
Haute-Garonne 292
Haute en Basse Bouchorst 222
Hauweel 284
Hauweghem 127, 386
Haverie 363
Haverij 184
Hazewind 501
Hebbelynck 21
Hebberechtsgodshuis 285
Hebreeuwen 307
Heebin 241
Heebins 241
Heerberghe van den Cooplieden vanden graene 328
Heerlijkheid van St.-Baafs 146
Heerlijkheid van St.-Pieters 214, 413
Heesschers 195
Hefte 219
Helias 324, 517, 542, 545
Helle 286
Hellebus 467
Hellin 544
Hembijze 248
Hemelrijk 501
Henderickx-de Volder 424
Hendrik VIII 426
Henegauwie 181
Henegouw 320, 322
Hensbroeck 531
Herberge van de Cooplieden in graenen 328
Herberghe van Colaerd de la Croix 328
Herberghe van de Cooplieden van den graene 328
Herbergiers 498
Herbo 22
Herpelsteeg 178
Herry 382
Hersele 42
Hert 197
Hertjen 336
Hertog Karel 84
Hertogin van Brabant 499
Hertshoeren 231
Hertshooren 231
Hertshoorn 231
Hertshoorne 231
Herzele 128
Hessele 345, 346, 445
Hesselins 386
Hessels 345-349, 444
Hesselyn 346
Heulewalle 111
Heuridochterstrate 359
Heyermans 143
Heylbrouck 397
Heyligh land 463
Heylinck 491, 538
Heylincx 303
Heyline 173
Heyman 352
Heyndericx 544
Heyndrickx 486
Heyndricx 544
Heyse 518, 529
Hoedekine 235
Hoefijzer 239
Hoei 192
Hoeren 217
Hoerendochterstrate 303
Hoers 544
Hof van den Gruuthuuse 236
Hof van Egghemont 346
Hof van Eggremont 305
Hof van Egmont 329-333
Hof van Engeland 501
Hof van Erseele 113
Hof van Fiennes 234, 236, 237, 245, 328-330, 333-335, 345, 346
Hof van Finis 345
Hof van Fynes 304
Hof van Gruuthuse 329, 330
Hof van Herzele 105, 113
Hof van Kapellen 242
Hof van Kleef 363
Hof van mevrauwe aan Egghemont 328
Hof van Nevele 211, 212
Hof van Plaisance 501
Hof van Ravesteijn 377
Hof van Ravestein 246, 363, 378, 382-384
Hof van Ravesteyn 379
Hof van Ravestijn 381
Hof van Sebastiaan 501
Hof van St.-Sebastiaan 500
Hof van St. Antone 501
Hof van St. Jooris 343
Hof van Ste-Elizabeth 401
Hof van Vaernewijck 178
Hof van Wacken 252, 261, 265, 302
Hof van Wackene 252
Hof van Wacquen 255, 265
Hof van Wakken 238, 242, 244, 245, 248, 249, 251, 254-257, 259-262, 264, 265
Hof van Wallebeke 236, 237
Hof van Wapenen 265
Hof van Weenen 501
Hof van Wessegem 223
Hof vander Cappellen 243
Hoftbrugghe 220
Hofyser 239
Holland 180, 192, 193, 222, 254, 257, 322, 331, 340
Hollandt 15
Hollant 181
Hollantschen Tuyn 337
Hollebeke 419
Holstraat 189
Hondschote 86
Hongarië 245, 342
Hongrie 129
Hoochpoort 89
Hoochpoorte 415
Hoof van Bacchus 374
Hoofdkerk van St. Baafs 340
Hooft van Bachus 376
Hoogen Gevel 276
Hoogeschool 287, 294
Hoogpoort 75, 501
Hoogstraat 177, 267, 272, 321
Hooiaard 219, 276, 501
Hooie 501
Hoor 543
Hoorenbaut 106
Hoorn 184, 185, 190, 217, 320, 321
Hoorne 184, 185, 187, 214, 246, 347
Hoskin 232
Hospitaal van St.-Jan-ten-Dullen 134
Hospitaalzak 202
Hospitale van sente Janshuus 137
Hospitale van Ste Jan Evangeliste 155
Hospitalis pauperum Sancti Johannis Gandensis 142
Hoste 531
Hôtel de Bourbon 501
Hôtel de Courtrai 265, 266
Hôtel de Flandre 236
Hôtel royal 262, 500, 501
Hôtel Wellington 230
Houdbriel 183
Houfijser 240
Houfijsere 239, 240
Houfysere 239
Houscilt 536
Houtbrekers 10, 45-47
Houtbriel 135, 138, 142, 150, 164, 189, 213-217
Houtbrielle 215
Houtdraaiers 21
Houtem 397
Houthuys 106
Houtlei 218, 297, 300
Houttre 142
Houtzagers 45
Hove van den Gruuthuuse 345
Hove van Egmont 303
Hove van Feynis 234
Hove van Fines 305
Hoveere 232
Hoyaert 457
Hoyrs 544
Hoys 223
Hoytema 444, 445
Hubbelins 211
Huerendochterstrate 303, 359
Hueriblock 541
Hueridochterstraete 345
Hueridochterstrate 303
Huertdochterstraten 304
Huery dochter strate 327
Huerydochterstrate 303
Hugonet 366
Huis der Keurkamer van den haring 268
Huis van den heer van Eeke 304
Huis van den lombaerden 183
Huis van Kleef 363
Huis van Nokeren 262
Huis van Oombergen 111
Huis van Oostenrijk 505
Huis van St.-Jan-ten-Dullen 130
Huise 334
Hulsche 433
Hulst 139, 319
Hulster-ambacht 288
Humate 125
Humbercourt 366
Huurdochtersstraat 303, 327, 344, 359
Huurdochterstraat 304, 329
Huus in de Saghe 214
Huus ten Valenchine 229
Huus ter Liefden 189
Huus van de Voorde 235
Huuseken van onsen lieven Heere 106
Huusmanne 402
Huwe 237
Huybrecht 518
Huyghebout 273
Huys ende hof van Fiennes 333
Huys van Auweghem 359
Huyse van Egmond 332
Idewal 378
Idewalle 378, 379
Ieghen de staken 229
Ieper 213, 249, 285, 286
Ieperen 346, 363, 462
Ieperstraat 276
IJzendijke 110
Impens 518
In de Opera 336
Indè Opera 336
IndeVeste 269
Ingelstadt 226
Inghelandt 221
Inghelandt gat 360
Inghelant gat 274
Inghelant gate 273, 274
Inghels 341
Ingoyeghem 199
Innocenten 132, 169
Innocentius III 97
Innocentius X 254
Innocentius XI 475
Isee 96
Italië 180, 191, 192, 197, 200, 226, 365, 368, 379, 424
Ivain 213
Ivoy 331
Izabella van Portugal 186, 366
Jacob van Artevelde 236
Jacobs 543
Jacops 512
Jacopssen 542
Jacquenijns 327
Jan, bisschop van Doornik 149
Jan-Sigismund 378
Jan Serbolkers steen 361
Jan van Burgondië 364
Jan zonder Vrees 364, 366
Janssens 385, 416, 417, 445, 488, 542
Jerusalem 463
Jeruzalem 440, 462
Jésuites anglais à Bruges 556
Jezuïeten 450
Jezuïetenkerk 412
Jezuïetenklooster 300
Jnghels 312
Jnghels gat 288
Jnnocenten 169
Joden 307
Joly 417
Jongelincx 405
Jonghelincx 405
Joossens 229
Jours 454, 455
Joye 455
Joyen 516
Jozef II 98
Juerisdochterstrate 303
Juillers 378
Justiniaan 175
Juvenalis 96
Kalanderberg 501
Kalloo 213
Kalvermarkt 188, 190, 200, 213, 216
Kamerijk 321
Kamers van Rhetorica 58
Kammerstraat 501
Kanunnik Triest 170
Kapelle 242
Kapittelkerk van Ste-Pharahilde 477
Kapucijnen 292
Karel de Goede 428
Karel de Groote 428
Karel den Groote 97
Karel den Stoute 366
Karel IV van Lorreinen 253
Karel Martel 97
Karel V 2, 24, 119, 122, 123, 125, 173, 187, 245, 246, 248, 268, 330, 331, 337, 340, 353, 555
Karel van Lorreinen 253
Karel van Orleans 364
Kasse van Brugge 224
Kat 501
Katholieke en Grondwettelijke Vereeniging des arrondissements 263
Katholieke Kring 242
Katholieken Kring 263
Kaystraete 185
Keerchof van Ste Michiels keercke 357
Keerchove van St Michiels 351
Keercke van Sente Michiels 393
Keercke van St.-Michiels 545
Keercke van St. Michiels 546
Keercke van St Michiels 351
Keercken van St Michaels 460
Keernemele maert 113
Keizer Karel 245
Keizer Maximiliaan-Valerus 438
Keizer Napoleon 3
Keizer Sigismond 364
Keizerin 505
Keizerin Helena 440, 441
Keizerlijk Hof 501
Keizerpoort 188, 191, 499
Kemmelbeek 213
Kenten 241
Kerchove van Ste Michiels 303
Kerck van Sint Michiel 408
Kercke te sente Jacops 101
Kercke tsente Jacops 45
Kercke van S. Michiels 396
Kercke van Sente Jacobs 12
Kercke van sente Michiels 237, 359
Kercke van Sinte Michiel 406
Kercke van St. Jacobs 20, 84
Kercke van St. Jacops 21
Kercke van St. Michiels 395, 466, 478
Kercke van Ste Jacob 106
Kercke van Ste Jacops 508
Kercke van Ste Michiels 381, 409, 415, 424, 429, 457, 489, 546
Kercke van Ste Pharahildis 478
Kercken van S. Jacops 102
Kercken van Sente Jacops 46
Kerckhof van Sinte Jacobus 108
Kerckhof van Ste Michiels 358
Kerk van St.-Michiels 467
Kerk van St.-Steven te Rijsel 471
Kerke van St. Baefs 483
Kerke van St. Jacobs 51
Kerke van St. Michiel 483
Kerke van St. Michiels 455
Kerke van Ste Michiels 416
Kerken van sente Michiels 390, 402
Kerken van Ste Michiels 370
Kerkhof van St.-Jacobs 174
Kerkhof van St.-Michiels 350
Kerkhof van Ste Jacobs 108
Kernemelkbrug 105, 249
Kernemelkmarkt 113
Kernemelkpoort 112, 218
Kerre 351
Kerrickx 418
Kersavont 94
Kervyn 111
Kervyn de Volkaarsbeke 30
Kervyn de Volkaersbeke 348
Kervyn de Volksaersbeke 397
Kervyn van Volkaarsbeeke 48
Kervyn van Volkaarsbeke 42, 59
Kesel 516
Ketel 89
Ketele 75
Ketelpoerten 140
Ketelpoort 8, 140, 146, 218
Keyserpoorte 195
Keytelder 353
Keytkelder 355, 357
Keytkeldere 350, 351, 357
Keytkleder 350
Kieckemans 517
Kieckepoost 272
Kiesegem 262
Kiezegem 411
Kiliaan 316
Kleef 364
Kleermakers 209
Klein Begijnhof 215
Klein Huis 363
Klein Kwartier 363
Kleine Botermarkt 5
Kleine Brussel 505
Kleine Conciergerie van h et Stadhuis 501
Kleine Conciergerie van het Stadhuis 501
Kleine Kroon 501
Kleine Sterre 501
Kleine Zikkele 184
Klinckaert 99
Klooster van Doornzele 238
Klooster van St.-Just 246
Knesselare 93
Knudde 196
Koepoort 188
Kombrug 202
Kombrugsken 203
Komptoir der Rechten op de Biederen deze stad 351
Koning Philip 342
Koningskinderen 130
Koningstraat 111
Koninklijke Vlaamsche Academie 112
Koornlei 232, 234, 245, 298, 303, 304, 329, 332, 336, 337, 341, 342, 344, 347, 353, 355-357, 387
Koornmarkt 146, 315, 501, 502
Kopenhagen 419
Korte-Koestraat 233
Korte Zilverstraat 200
Kortrijk 86, 132, 296, 319
Kousenakers 45
Kouter 262, 501, 502
Kozef II 100
Kraankinders 195
Kringen 111
Krommen-Essche 344
Kromsteeg 501
Kroon 501
Kruideniers 319
Kuip 218, 219
Kuip van Gent 2, 217, 218
Kuipers 20, 45
Kuipersnering 50
Kuyl 133
Kwaadham 182
Kwaasham 233
La Marke 370
La Tour 212
Labaut 543
Lacombe 41, 54
Ladon 24
Lagye 34, 36
Lahaut 77
Lakenbereiders 228
Lakenvollers 203
Lakenwevers 203
Lalaing 363
Lalloo 41
Lamme 381
Lammens 295, 486
Lampsins 158
Lanc 196
Lanchals 544
Land van Aalst 156
Land van Breda 466
Land van Dendermonde 166
Land van Vlaendren 535
Landbouwersbond 353
Lande van Vlaendre 535
Lands van Waas 16
Landt van Waes 31
Landvoogdes Margareta 338
Lange Jan 33, 427
Langhe Jan 415
Lantaarnmakers 45
Lanteerne 183, 188, 214
Lantherne 188
Lantmetere 512
Laphuusekins 185
Laphuuselins 106
Laureys 287
Lauwereins 313
Lauwers 38
Lavaut 151, 174
Le Clercque 450
Le Fevere 426
Le Pla 29
Le Plat 29, 106
Le Prevost 379, 542, 544
Lede 261, 392
Ledertouwers 469
Leeghwerkers 551, 552
Leenhof des Ouden-Burchts 238
Leepolder 139
Leerse 225
Leertouwers 45
Leeu 239
Leeuwergem 329
Leeuwerghem 328
Lefebure 99, 542
Lefevere 425, 542
Leghweerckers 552
Leghweerckers huus 105
Leghweerkers 119, 120, 551
Leghwerckers 525, 526
Leghwerkers 525, 526, 551, 552
Legiers 517
Legwerkers 113, 114, 117-120, 524, 551, 555
Legwerkersnering 529
Lei 1, 2, 4, 202, 218, 245, 257, 329, 337, 350
Leie 227
Leije 140, 219, 225, 336, 342, 345, 349, 352, 361, 362
Leijen 135
Leijnscoef 536
Lelie 225
Lelije 224
Lembeke 238
Lendelede 348
Lenoir 448
Lens 422
Lenssens 24
Leo XIII 101
Leopold II 101
Leory 442
Lepat 404
Leplat 94
Lestinnes 97
Leuven 346
Levasseur 134
Levaux 456
Leyden 15
Leye 229, 232, 271, 328, 330, 334, 339, 350, 352
Leyen 305, 351
Leyns 41, 103, 104
Leyssens 543
Libbrecht 425, 486
Liedekerke 455
Liefde 189
Lier 320
Lierkerke 536
Lieve 227, 228
Lieve-Vrouwebroeders 105
Lieve ouders, Schipgracht 213
Lieve ouders, Sluizeken 356
Lievens 517
Lievins 59, 235
Lijndworm 351
Lijnen 370
Lijnwaadmarkt 108
Lijnwevers 45
Linde 355
Lindeboomken 214
Lindeken 355
Lindworm 351
Linnenwevers 125
Lintwoorme 350
Lintworm 350
Lintworme 351
Lippens 111
Liwe 59
Lodewijk XI 366, 424
Lodewijk XII 368
Lodewijk XIV 39
Lohier 415
Lollaarden 277
Lollaards 276
Lollaerden 277
Lollaerds 276
Lollaerds up de Veste 277
Lollarts 276
Lombaard 183
Lombaerde 184
Lombaerdensteen 200
Lombaerdien 365
Lombarden steen 183
Lombardensteen 183
Londen 296, 450
Lonis 412, 413, 443
Loochristi 2
Loone 290
Loore 516
Loove van wit ordun 334
Loove van witten orduin 335
Lorette 548
Loreynen 255
Loreynnoosen 40
Lorreinen 245
Lottyn 531, 542
Lours 273
Louvre 330
Lovanii 41
Loven 304, 453, 472, 489, 551
Lovendegem 298, 491
Lucianus 182
Luenis 169
Luevene 551
Luik 184, 192, 296, 367, 434
Lusbeke 433
Lust 335
Luucx 529
Luxemburg 367
Luxeuil 321
Luytens 25, 34, 517, 518
Lysias 96
L'Opera 336
L'Taminne 425
Maalkantoor 317
Maalte 285
Maas 213
Maastricht 192
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en Wetenschappen 266, 267, 353
Maatschappij van Koophandel 349
Mabezone 344
Machiet 298
Macon 175
Macque 538
Maelcamp 23, 111, 531
Maenkin 187
Maercke 371
Maere 239, 240
Maerke 375
Maertelaere 69, 71
Maertens-Pelckmans 444, 453
Maes 22, 197, 198, 320, 517, 518, 538
Maes-Canini 22, 198, 437
Mageleinstraat 210
Mahomedanen 97
Mambach 408-411
Mambre 306
Mancke Calleken 132
Mande 67
Mandekine 188
Mandemakers 45
Manden 188
Mane 187
Manilius 94, 181, 482
Mann 556, 557
Mannaert 59
Mansfelt 333
Manto 365
Mantua 365
Marck 378
Marcke 371
Marcussis, zot 131
Margareta van Constantinopel 138, 228
Margareta van den Elzas 218
Margareta van Oostenrijk 121
Margareta van York 367
Margintus 463, 464
Maria-Theresia 129
Maria ter eere 59, 64, 68, 76, 78, 81-88, 92, 94, 95, 106, 518
Maria ter eeren 180
Maria theere 91
Maria theeren 64, 80, 85, 88, 90
Maria van Burgondië 364, 366, 367
Maria van Hongarië 346
Maria van Orleans 367
Mariakercke 229
Mariakerke 1, 109, 179, 223
Marie ter eere 35, 58, 62, 74, 77, 79, 80
Marie ter eeren 28, 29, 69, 71, 77
Marie theeren 62, 69, 72
Marieland 267
Marien ter heeren 89
Marien theeren 77, 79-84
Marius 192
Maroy 518
Marseille 100
Martens 29, 36, 412, 531, 541
Martijn 335
Martins 69
Mas-Canini 197
Masiers 299
Massemen 374
Masseu 542
Massez 486
Mater 416
Matheus 531
Mathieu 542
Mathijs 557
Mathys 517
Mattemans 276
Mattheys 35
Matthijs 59
Matthys 35, 517
Matton 545
Maximiliaan van Oostenrijk 367
Mazureel 189
Mechelen 18, 86, 193, 197, 252, 319, 403, 472, 556
Medeganc 460
Meeauwe 221
Meenen 285
Meerbeeckstraete 196
Meere 328
Meerelbeeckstraete 190
Meerelbeeckstrate 190
Meerelbeecstrate 200
Meerelbeekstraete 197
Meereweecstraete 200
Meester Jaspar 385
Meganc 517
Meirelbeke straete 188
Melis 379
Melkmarkt 315
Melle 250
Melsele 213
Mendonk 2
Menegheer 219
Menoir 448
Menticelli 226
Mere 351, 502
Merelbeekstraat 190, 194, 197, 200
Merelbeekstraet 187
Merelbeekstrate 196
Merlebeecstrate 200
Merlebeke straten 200
Merrendre 451
Merry 486
Mertins 143
Mesdach 240
Mestdagh 542
Metselaars 402
Metter Coe 229
Meulebeke 417
Meulestede 2
Meuleveld 259
Meyeraert 491
Meyeraerts 308
Meyerard 240, 241
Meynkin 104
Michaels 545
Michel Angelo 421
Middelburch 333
Middelburg 192, 247, 248
Middleton 221, 222
Mieren 273
Miers 344
Mijte 50
Milaan 226
Milanen 424
Minard 209, 324, 341, 355, 446
Minderbroeders 55, 279, 458
Minimenorde 424
Minnaert 531, 542
Minnebrug 220
Minnebrugghe 220, 221, 223-225
Minnen 168
Miraeus 385
Miroul 472
Mods 143
Moens 104, 110
Moeraert 142, 143, 542
Moerijnghers 15
Moerkinderen 166
Moervaart 337
Moffelmakers 45
Molenaars 317, 319
Mollins 49
Mombrou 259
Monasterii Ey(n)amensis 142
Monasterii sanci Petri 43
Monasterii Sancti Petri 482
Montbron 258
Monte Blandinio 482
Montobio-Bauwens 381
Montpellier 132
Mooreghem 41
Moorkinderen 130
Moortgat 420, 437
Morel 349, 531
Morsepein 143
Mortier 296
Mourau 191
Mozes 307
Muelensteenen 201
Muelensteghe 201
Muelneeren 318
Muide 276
Muidepoort 3
Mulert 253
Mulox steghe 215
Munich 1
Mursepeins 536
Museum van beeldende kunsten 411
Muyde 39
Muzelmannen 97
Mynnebrugghen 224
Na-Steendam 4
Naem Jhesus 240
Naeme Jesus 69
Naeme Jhesus 70
NaemeJesus 72
Name Jesus 79
Name Jhesus 240
Napels 222
Napoleon 441, 486
Nederland 249, 322, 348, 366-368, 377, 451
Nederlanden 2, 181, 245, 246, 342, 553
Nederlandsche gewesten 368
Nederlandsche provinciën 331
Nederpolders 184
Neerijnghen van den backers 307
Neerincx 518
Neeringhe van den backers 236
Neeringhe vande Brauwers 359
Neeringhe vanden backeren 323
Neeringhe vanden backers 309, 310, 313
Neeringhen van de backers 325
Neiringe van de Vrye Schippers 413
Nering der Bakkers 306
Nering der Broodbakkers 305
Nering der Onvrije Schippers 337
Neuburg 377
Neve 301
Nevele 100, 211, 258-260, 333
Neynt 371
Neyt 59, 111, 244, 456, 516, 531
Niclaus 444
Nicole 531
Nielant 542
Nieu straete 113
Nieubourg 430
Nieubrugghe 184, 188, 190, 191, 195, 197-199, 201
Nieuland 542
Nieulande 430, 433
Nieulant 57, 430, 530
Nieuport 556
Nieustraete 179, 184, 186, 217
Nieustrate 183, 185, 187, 188
Nieuwbrug 178, 185, 188, 197-200
Nieuwbrugghe 199
Nieuwe Beestemaerct 197
Nieuwe Beestenmarct 199
Nieuwe Beestenmarkt 190
Nieuwe brugghe 229
Nieuwe Casteel 219
Nieuwe Lei 3
Nieuwe straat 110
Nieuwe strate 187
Nieuwe Veemarct 201
Nieuwe Verckens maerct 199
Nieuwe Zwaene 240
Nieuwen Aert 190
Nieuwen Casteel 219
Nieuwer brucghen 188
Nieuwer brueghen 200
Nieuwer brugghe 189, 191
Nieuwer brugghen 183, 187, 190, 195, 198, 199, 201
Nieuwer strate 113
Nieuwerkerke 455
Nieuwkerke 100
Nieuwpoort 217
Nieuwpoortje 217
Nieuwstraat 184
Nieuwstraete 188
Nieuwstrate 187
Niewe-Straete 185
Nijvel 444
Ninove 157
Nivelles 425
Noerdlingen 226
Nokere 265
Nokeren 262
Nolet 505
Noord-Brabant 364
Noord-Nederland 213
Noorder-departement 412, 472
Noordhout 184
Noordsche natiën 307
Northumberland 450
Note 531
Nutinck 69
Nuytens 517
Nyestrate 183
Nyeubrugghe 185, 193
Nyeustrate 185
Nyeuwerbrugghe 185
O.-L.-Vrouwekerk te Antwerpen 397
O.-L.-Vrouwekerk te Brugge 421
Oelter 363
Oesterlinc 235
Oistrijck 330
Oldevaere 336
Oliphant 501
Olsene 100, 544
Onderbeerghene 363
Onderbergen 216, 363, 383, 387, 421
Onderberghen 381
Ondermaerck 403
Onderstraat 4, 50, 172, 184
Ongeschoeide Karmelietersen-Diskalsen 189
Onghenade 288, 543
Onghenae 290
Onredene 101, 369
Onse live Vrouwe theeren 84
Onser Vrauwen St Jacops 86
Onser Vrauwen van sent Jacops 85
Onser Vrauwen van sent Janshuuse 110
Onvrij-Schippers 341
Onvrije bakkers 316
Onvrije Schippers 336-340
Onvrije Schippers huys 336
Onvrije Schippersmaats 340
Onvrijen Schippers 341
Onze Lieve Vrouwe ter heeren 94
Oombergen 395
Oost-Vlaanderen 57, 296, 425
Oost-Vlaenderen 272
Oostakker 1, 2, 440
Oostende 98, 99, 340
Oostenrijck 338
Oosterzeke 392
Oostland 180
Oostwinkel 237
Opper-Scheldestraat 210
Optalle 111
Oraigne boomken 214
Oraigneboomken 214
Oranje 249
Orde der H. Drievuldigheid 97
Orde van St. Augustijn 157
Ordene van St Augustijn 155
Ordinis sancti Benedicti 43
Orlandini 99
Orleans 364, 469
Osse 241
Oste Stalins 531
Osten 247
Otene 78
Otho 247
Otterghem 432
Oude Beershooft 240
Oude Beestenmarkt 190, 200
Oude Houtbriel 214
Oude hove van Nevele 212
Oude Lei 3
Oude Pusseme 183
Oude Schaapmarkt 173, 176, 213
Oude Veemarct 110
Oude Veemarkt 110
Oude Vest 105
Oudekleerkoopers 21, 29, 45
Ouden-Burcht 237, 238, 329, 433
Ouden-Burchts 442
Ouden Coornaert 190
Ouden spijker 140
Oudenaarde 125-129, 277, 466, 527, 553
Oudenburg 86
Outbriel 216
Ouwegem 100, 189
Overleie 329
Overmere 39
Overschelde 340
Paardenmarkt 356
Paddegat 202, 211
Paelinck 440-442
Paerdekin 187
Paesschiers 513
Palfyn 37, 106
Papejans 545
Papejans de Morckhoven 31
Papejans van Morchoven 425
Papenhuus 55
Papulet 221
Pardiaen 433
Paridaen 430
Parijs 283, 292, 296, 368, 449, 469, 555
Paris 330
Parma 88, 226, 246, 260
Parochie van St.-Jacobs 219
Parochie van St.-Jans 219
Parochie van St.-Michiels 219
Parochie van St.-Nicolaas 219
Parochiekerk van St.-Amand 2
Parochiekerk van St.-Marten 384
Pas 211
Pasbrug 202
Passe 212
Pastoreel huys 107
Pattheet 542
Paul 444
Pauli 8, 106, 172, 404, 421, 443
Paulus V 467
Paus Innocentius 93
Paus Johannes XXIII 133
Pauwels 531
Pays-Bas 51
Peerboom 139
Peerdevoerlièn 356
Peerdt 216
Peertstal 301
Peeters 531, 545
Peinestrate 234
Peinsstraatje 234
Peinsteghe 234, 335
Pelletiers 45
Pensestraete 334
Penssteeg 233, 234, 236, 238, 334, 335
Pensstege 232
Pensstraat 234
Pensstraatje 230, 334
Pensteghe 232, 328, 334
Penzé 304
Pepaians de Morchoven 425
Pepers 437
Pérès 292, 293
Perpeyn 19
Perssen 222
Perzië 221
Pesthuis 284, 285
Petercellepoort 344
Peterzone 121
Pétit 411
Petrins 414
Peynsstrate 330
Peynsteghe 234, 335
Peynstraetkin 334
Pfalz-Neubrug 378
Pharasyn 260
Phelippe de Bourgne 370
Phidias 386
Philip de Goede 367
Philip den Goede 117, 242, 365
Philip den Stoute 280
Philip II 245, 246, 248, 330, 331, 333
Philippe IV 430
Philippo 542
Philips van Bourgongnen 370
Picardië 367
Picq 32, 404
Pien 396, 399
Piers de Raveschoot 262, 294, 300, 301
Pierszune 78
Pieters 405, 415
Pieters Papen huus 301
Pieterszone 299
Pijl 49, 543
Pijn 396
Pijnders 469
Pijndersnering 359
Pijpe 244, 245
Pilatus huus 232, 233
Pilatus huys 232
Pilatushuys 234
Pilckmann 462
Pilsen 25, 35, 429
Pinchard 122
Pinchart 117, 123, 128
Pissens 447
Pisson 447
Pius II 277, 365
Pius VII 3
Place du Marais 242
Plaetseken byde Nieuw-Bruggen 185
Plafyn 36
Plante 270
Platiel 133
Platte Beurs 501
Platte Bruse 493
Plleyt 270
Plutarchus 247
Pluumken 493
Pluvier 516
Poel 228, 231, 234, 238, 242, 243, 245, 248-252, 255, 257, 258, 262-265, 267, 268, 270, 272, 301
Poele 239-243, 255, 264, 265, 271, 275
Poelman 401
Poelvoorde 433
Poffetken 187
Polleyn 99
Pompierswacht 294
Pont de la Régénaration 217
Pont du Temple 358
Poorterien 138
Poortier 15
Poperinge 86
Poppe 518
Porto-Rico 222
Portois 422
Portugal 187, 246
Posier 188, 275, 276
Posternepoort 268
Posthoorn 501
Pothiser 198
Pottere 507
Praag 121
Praet 169, 196, 467
Praghe 121
Predickheeren 457
Predikheeren 501
Predikheerenkerk te Ieperen 363
Predikheerenklooster 363, 370, 372, 383
Predikheerenlei 356, 361, 362, 501
Preudhomme 37
Primo 445, 488, 542
Prince Cardinael 196
Prince van Gavere 343
Prince van Oraingen 221, 249, 250
Princenhove 69
Prins 505
Prins Christiaan-Ernst 221
Prins van Oranje 221, 248
Prinsenhof 121, 177, 260, 382, 501
Prochie kercke van St. Jacobs 40
Prochie kercke van Ste Michiels 379
Prochie van St. Jacobs 7
Prochie van Ste Michiels 452
Proost 334
Provoost 531
Prysbier 467
Pulinx 24
Pycke 111
Pyn 397
Pynstraetjen 335
Quatham 273
Quellin 404
Quevyn 544
Raas 184
Rabaut 119, 529
Racen 105
Raedt 98
Raelens 111
Raemen 228
Raes 536
Rahlenbeek 225, 227
Raman 486
Ramault 107
Ramen 225, 493
Rammekens 248
Raoul 517
Rasphuis 171, 294, 450
Ratevelt 64
Ravenscoet 201
Ravenscoete 201
Ravenspourg 378
Ravestain 375
Ravestein 364, 366-368, 370, 371, 373, 375, 377, 378, 381
Ravesteyn 377, 378
Recolecten 457
Rederijkers 458
Rederijkerskamer van Ste-Agnete 59
Regnessestraat 501
Reims 294
Remes 455
Remeus 486
Renaix 133
Rennes 470
Reps 442
Revestein 374
Reylof 37, 50
Reynaex 258
Reyneere 270
Reyps 415
Rhin 378
Rhode 227
Ribera 424
Ricart 381
Ridder met de Zwane 365
Riebau 271
Riemmakers 45, 49
Riest 541
Rietgracht 2
Rijhove 79, 184, 248, 250, 346, 347, 377
Rijke Claren 231
Rijke Gasthuis 177, 240
Rijm 541, 542, 544
Rijms 527
Rijn 331, 377
Rijnvisch 345
Rijsel 118, 133, 213, 279, 296, 346, 365, 412, 472, 482
Rijsel: Sainct Estienne 472
Rijsele 345
Rijvisch 223
Rivalta 226
Robeque 222
Robette 31, 517
Roebosch 516
Roegiers 517
Roelandt 421, 440
Roelant 483
Roelants 424, 518
Roels 99
Roeme 365
Roermond 517
Roeselare 280
Roethuyseken 106
Rombaut 237, 265
Rome 20, 96, 175, 197, 253, 254, 279, 287, 307, 441, 487, 535
Romeinen 96, 97, 368
Romerswale 466
Rommelins 78
Romo 537
Ronse 86, 319
Ronsele 100, 385
Roo-muelne 334
Roo Turrebrugghe 195
Roode-Toren 188
Roode-Torenbrug 202
Roode Leeuw 345
Roode Meulene 334, 335
Roode Muelene 334
Roode Poort 501
Roode Poorte 197
Roode Torenstraat 189
Roode Turre 211
Roodelijvekensstraat 216
Rooden Leeu 240
Rooden Meulen 334
Rooden Pot 231
Rooden Toren 189
Rooden torre 203
Rooden Turre 189, 211
Roodheid 349
Rooigem 454
Roome 369
Roomen 182, 465
Rooms 296, 444
Roos 121, 501
Roose 26, 27, 30
Roosemarijntken 214
Rosweyde 321
Rougemont 378
Rozendale 466
Rubbens 442
Rubempré 258
Rubens 32, 416, 426, 438, 442
Rudderstraat 182
Rudderstraete 179
Rudderstrate 215
Rue aux Draps 238
Rue de l'Humanité 297
Rue du Tempe 300
Rufelaert 236, 363, 369, 530
Ruffelaert 236
Ruiselede 100
Rutsaert 275
Rycx 20
S. Barbelen 102
S. Janshuus 167
S. Jhans huus 183
S. Michaëls-Kerke 481
S. Michielsstrate 241
Saeghers 531
Saele van Commene 335
Saelmakers 220
Saffelaere 423
Saint Acquarre de Haspres 134
Saint Empire RomainDe Lens 502
Saksen 378
Salaert 517, 544
SAmmans 273
San Donino 226
Sanchio 227
Sanci Jacobi 43
Sancti Michaelis Gandavi 397
Sandelyn 530
Sanders 399, 467, 530
Sanderus 134, 376
Sanelyn 544
Sans-Culotten 433
Santford 542
Santueil 471
Sarasynen 463-465
Sarepta 173
Sargiewevers 117
Sas-van-Gent 340
Sassche Vaart 274, 339, 340
Sasschevaart 337
Sauvage 404, 405, 518
Savonetti 191
Savooie 246
Savoyen 338
SBackers 301
SBaerdemakers 131, 145
Scaec 187
Scaepmaert 56, 216
Scapers 78
Sceerers 201, 208
Scelde 189, 200
Scepene 543
Scepenenhuus 64
Schaapmarkt 214, 216, 217
Schaepmarct 173
Schamp 185, 423, 439
Schautheet 545
Scheerdershuis 203
Scheerens 213
Schelde 191, 193, 198-200, 202, 212, 337
Schellebelle 425
Schepenenhuis 88, 305, 308, 315
SchepenenhuisCamphijne 208
Schepenenhuize 227
Schepenhuisstraatje 4, 501
Schepenhuus 343
Scherinck 518
Scheut 101
Scheyze 544
Schietecatte 234
Schilders 405
Schimpen 462
Schipgracht 3
Schiplieden huys 336
Schipmakers 469
Schippers 339
Schippersgezellen 344
Schobbens 411
Schockebroers veste 275
Schoenhegghe 235
Schoenlappers 185, 234
Schoenlappers huusekin 106
Schoenmakers 113
Schokkebroeders 273, 276, 277, 411
Schokkebroedersvestje 294, 297
Schokkebroersvestje 273
Schokkezusters 278
Schole 234
Scholt 223
Schoof 416, 449
Schoonaert 516
Schoone 39
Schoorman 249, 489, 544
Schoote 220
Schotland 450
Schotte 69
Schoyen 518
Schppers 443
Schrevel 455
Schrijnwerckers 404
Schrijnwerkers 17, 45
Schrijwerkers 16, 50
Schrinwerckers 409
Schrynweerckers 322
Schrynwerckers 405, 415
Schuerman 342
Schutters van St.-Joris 80
SCleercx 53
Scodeleren 143
Sconinc kindren 131
Sconincx kinderen 130, 131
SConincx pallays 343
Sconinx kindre 130
Scoquebroeders steghe 362
Scotte 69
Scoutheeten 536
Scouvaert 169
Scribe 200
Scrijnweerckers 17
Scuerman 131
SCurten 196
SDrayers 143
Se Michiels kerke 352
Se Pharahildis 478
Sebenico 227
Seeland 182
Seghers 181
Seminarie der Coraelen 52
Sent Jacops keerke 176
Sent Jacops kercke 60
Sent Jacops kerke 49
Sent Jans 310, 323
Sent Jans keerke 176
Sente Agnete 85
Sente Angneeten 62
Sente Aubeerte 323
Sente Baefs 237
Sente Baefs poorte 131
Sente Baerbelen 62
Sente Barbelen 85, 102
Sente Barbelen gulde 101
Sente Barbren gulde 103
Sente Jacob 14, 81, 386
Sente Jacobs 12, 14
Sente Jacobs keercke 12
Sente Jacobs keerke 47
Sente Jacobs prochije 216
Sente Jacobskercke 53
Sente Jacops 81, 85, 507
Sente Jacops keerchof 113
Sente Jacops keercke 8, 17, 64, 80, 507, 513
Sente Jacops kercke 38, 82, 101, 511
Sente Jacops kercken 511
Sente Jacops kerke 46
Sente Jacops prochie 103
Sente Jacops straete 335
Sente Jan huus 138
Sente Jans huse 139, 141, 149
Sente Jans huus 12, 15, 138, 142, 144, 150, 214
Sente Jans huus ten Dullen 173
Sente Jans huys 167
Sente Jans keercke 196
Sente Jans kerke 539
Sente Jansbrugghe 217
Sente Janshuse 140
Sente Janshuus 45, 140, 164, 215
Sente Janskercke 373
Sente Mechiels 362
Sente Mechiels keercke 361
Sente Mechiels kerke 302, 362
Sente Mechiels strate 302, 303
Sente Mechiels veste 273
Sente Michiels 237, 238, 301, 303, 304, 373, 391, 451
Sente Michiels brugghe 345, 350, 351
Sente Michiels keerchof 359
Sente Michiels keercke 243, 351, 371
Sente Michiels keerke 371
Sente Michiels kerc 362
Sente Michiels kercke 243, 355, 357, 363
Sente Michiels kerke 371
Sente Michiels prochie 269
Sente Michiels straete 359
Sente Michiels strate 240, 243, 297, 298, 301, 371
Sente Michiels veste 273
Sente Michyels strate 301
Sente Mighiels 389
Sente Mychiels keercke 374
Sente Pharailde 237
Sente Pieters 85, 149
Sente Verilden 301
Ser Arents 68
Ser Godeverde steghe 233
Ser Hugo Joye's hof 301
Ser Hugs sone 139
Ser Huughe Joyes huus 301
Ser Huughs Joys hof 301
Ser Jan ser Bolkers steen 362
Ser Lambrechts 413
Ser Sanders 49, 56, 57, 401
Ser Simoens 57
Ser Volkers steen 361
Seraerens 69
Seras 341
Sergoods 516
Serjant 543
Serpentstraat 4
Serrue 219
Serrure 83, 84, 385
Sersanders 329, 352, 507, 511, 541, 542, 544
Sesoyen 90
Séville 23
Seys 78, 288
's Gravenhage 197
's Gravenstraatkin 297
SGraven straetkin 297
Sher Jans Volkers steen 361
's Hertogenbosch 192
SHertoghen bossche 339
Silverstraete 212
Silverstrate 188
Simoens 491
Simons 462
Sint Obertus 322
Sinte Agneete 70, 71
Sinte Agneeten 69
Sinte Barbele 69
Sinte Michiels 456
Sinte Michielsstraete 301
Sinte Pieter 301
Sinte Sebastiaens gulde 193
Siret 32, 419, 424, 444
Sjanssens 444
SJonghen 301
Sleidinge 371
Sleutel 235
Sleutelkin 187
Sloefs 352
Sloeven 328, 329, 352
Sloofs 329
Sloove 329
Slooven 329
Sluizeken 501
Slutele 493
Sluus 85
Smaksken 501
Sneevoet 142, 152, 325, 543
Sneevoets 143, 152
Snevoets 143
Snouck 414
Société civile de l'Hôtel de Nokere 263
Socrates 96
Soenen 23
Soenens 23, 31, 223
SOesterlincx 240, 241
Soete 547
Soetins 518
Solleberch 543
Solleberghs 320
Somerghem 275
Somers 138
Sonne 198, 199
Sotte Boukine 131
Soucy 24
Spaansche nonnekens 189
Spaengen 90, 183
Spaengnen 91, 187
Spaens hispitael 202
Spaens hospitael 203
Spaensch Hispitael 202
Spaensche casteel 212
Spaignien 259
Spanjaardskasteel 1, 3, 4
Spanjaardskastel 34
Spanje 97, 183, 222, 246, 249, 251, 259, 346
SPapen 143
Sparta 96
Speelman 78
Spei aan den Rooden Toren 146
Speldenmakers 45
Spene 362
Speye Sente Baves 140
Spiegelstraat 182
Spillebaut 93
Spinnersen 210
Spire 331
Splete 75
St.-Amandsgesticht 294, 300
St.-Amandskerk 2
St.-Amandsparochie 2
St.-Baafs 2, 3, 16, 134, 146, 260, 384, 399, 486
St.-Baafsabdij 1, 3, 30, 151
St.-Baafsbrug 3
St.-Baafskerk 1, 11, 193, 198, 246, 320, 399, 477
St.-Baafsparochie 212
St.-Baafsstede 140, 146
St.-Baafstede 2
St.-Bavon 219, 385
St.-Denijs 346
St.-Denijs-Westrem 347
St.-Dizier 330
St.-Gillis 100
St.-Ivogilde 476, 487
St.-Ivosgilde 486
St.-Jacob 18, 228
St.-Jacobs 2-5, 12, 21, 33, 55, 178, 180, 184, 211, 212, 399
St.-Jacobs-Nieuwstraat 13, 178, 182, 186-188, 190, 200, 217
St.-Jacobs in de merschen 5
St.-Jacobs Nieuwstraat 179
St.-Jacobs parochie 4
St.-Jacobsgodshuis 134, 228
St.-Jacobskerk 3, 5, 6, 16, 19, 39, 42, 45, 47-49, 52, 54, 57-59, 62, 64, 73, 74, 82, 88, 95, 98, 101, 112, 122, 172, 198, 399, 501, 511, 513, 554
St.-Jacobskerkhof 4
St.-Jacobsparochie 1-3, 24, 36, 54, 56, 87, 180, 212, 225, 513, 516
St.-Jan-in-de-Olie 134
St.-Jansbrug 214
St.-Jansdreef 217
St.-Jansgodshuis 130, 151, 159
St.-Jansgoshuis 216
St.-Janshospitaal 130, 169, 203, 531, 534, 537
St.-Janshuis 55, 57, 75, 110, 134, 168, 170, 176
St.-Janshuys 167
St.-Janskerk 1, 195, 308, 322
St.-Jansstraat 217
St.-Jorisbrug 202
St.-Jorisgilde 81, 342, 364
St.-Jorishof 501, 505, 554
St.-Lambrechts 184
St.-Lucasschool 294-296, 556
St.-Macariusparochie 5
St.-Martenskerk 336, 385, 454
St.-Martenskerk te Ieper 107
St.-Martin 469
St.-Michiels 368, 385, 386, 399, 403, 412, 460, 462, 490, 557
St.-Michielsbrug 357, 358
St.-Michielskapel 385
St.-Michielskerk 187, 225, 242, 243, 246, 298, 303, 344, 348, 353, 358, 359, 361-364, 371, 384, 385, 387, 397, 399, 401, 412, 414, 417, 419, 421, 441, 450, 451, 462, 466, 469, 476-478, 487-489, 496, 506, 556
St.-Michielslei 233-236, 266, 329
St.-Michielsparochie 218, 226, 269, 344, 358, 389, 434, 556
St.-Michielsplein 303, 380, 384
St.-Michielsstraat 243-245, 263, 264, 272, 297, 298, 300, 301, 303, 358, 360
St.-Michielsveste 273
St.-Naafskerk 419
St.-Nicolaas 296, 358
St.-Nicolaas (Waas 100
St.-Nicolaaskerk 228, 501
St.-Nicolaasparochie 229
St.-Omaars 382
St.-Pieters 19, 38, 107, 145, 250
St.-Pietersabdij 2, 3, 43, 44, 418
St.-Pieterskerk 348
St.-Pol 367
St.-Quentin 331
St.-Salvatorskerk te Brugge 182
St.-Salvatorsklooster te Antwerpen 477
St.-Sebastiaansgezellen 344
St.-Vincent à Paulo 487
St.-Vincentius-a-Paulo 295
St.-Zacheusgilde 495
St. Amands 2
St. Arnaut 214
St. Arnout 214
St. Augustin 96
St. Benedictus 321
St. Gisleen 321
St. Jacob 8, 16, 19
St. Jacob in Compostella 104
St. Jacobs-Nieuwstraete 185
St. Jacobskercke 77
St. Jacops 56
St. Jacops keerchove 105
St. Jacops kercke 56, 104
St. Jacops straete 234
St. Jacopsstraete 234
St. jans brugghe 214
St. Jans huus ten Dullen 110
St. Jans ten Dullen 168
St. Jansbrugghe 217
St. Jansbrugsken 214
St. Jansstraete 214
St. Jooris 343
St. Lucas 501
St. marten tot Ypres 31
St. Michel 411
St. Michiels keercke 387, 456
St. Michiels straete 283
St. Michiels strate 302
St. Michielsbrugghe 350, 357
St. Michielsstraete 359
St. Obert 322, 323
St. Pieter 301
St;-Ivosgilde 477
St-Jacobs 38
St-Jacobskerk 67
St Bavon 23
St Jacobs kerchof 106
St Jacopstraete 233
St Michiel 465
St Michiels 464
St Michyels Brugghe 355
Stad-Lagere Hoofdschool voor Burgerjuffrouwen 381
Stadhuis 249, 399, 534
Stadius 93
Stads-Museum 90
Stadsmuseum van Oudheden 397
Stadt Doornick 335
Staes 49, 125
Stalens 545
Stalins 50, 418
Stalius 380
Stas-de Volder 382
Staten van Holland 378
Stauthals 418
Ste.-Pharahildekerk 182
Ste- Pharahilde 478
Ste-Anna 178
Ste-Annagodshuis 2
Ste-Annakapel 340
Ste-Annakerk 361
Ste-Catharinakapel 340
Ste-Elizabethsgracht 86
Ste-Maria-Lierde 329, 379
Ste-Pharahilde 242, 418
Ste-Pharahildekapittel 214, 352, 448
Ste-Pharahildiskapel 476
Ste-Walburgakerk te Oudenaarde 51
Ste Baefs 457
Ste Baerberen 104
Ste Barbara 85
Ste Cathelijne 52
Ste Jacobs 457
Ste Jacobs keerchof 106
Ste Jacobs keercke 39, 186
Ste Jacobs kercof 113
Ste Jacops kercke 53, 79
Ste Jacops prochie 179
Ste Jacops strate 334
Ste Jans kercke 373
Ste Janshuus 161, 162
Ste Michiele 456
Ste Michiels 346, 352, 359, 457, 546
Ste Michiels brugghe 328, 350, 351, 357, 358
Ste Michiels huus 303
Ste Michiels keercke 305, 328
Ste Michiels kercke 392
Ste Michiels kerckhoff 360
Ste Michiels strate 359, 369
Ste Michielsstraete 264
Ste Michielsstrate 358
Ste Michielstrate 370
Ste Mychiels keercke 375
Ste Nicolaus 457
Ste Pharahilde 239, 304, 346
Ste Pharahilde kercke 472
Ste Sebastiaen 493
Ste Veerlen 457
Stede ter Gauwen 231
Stede vander Gauwen 231
Stedelijk Museum 419, 421
Stedelijke kostelooze Jongensschool 381
Steels 270
Steenbeke 111
Steenbrucghen 139
Steenbrugge 140
Steendam 4, 202, 217, 295, 487
Steenhauders 405
Steenhaut 179
Steenhouders 410
Steenhuize 330
Steenhuyse 329
Steenkerke 531
Steenpoort 218
Steens 169
Steinfeld 462
Steppe 543
Sterre 183, 235
Steuperaert 542, 545
Steyaert 228, 326, 433, 442
Sticheleeren 216
Sticheleeren speye 216
Sticheleers 140
Stichelers 140
Stoefsteghe 201
Stoefstraetkin 201
Stoeldraaiers 45
Stoepenberch steghe 362
Stommelin 545
Stoofsteghe 212
Stoofsteghen 201
Stoofstraatje 210
Stoofstraetken 201
Stoofstraetkin 190
Stoop 345, 350, 517
Stoops 350
Stoppeleeren 155
Stovesteeg 201
Stovestraat 190
Stovestraatje 202, 212
Straete zonder naem 234
Straetman 313, 544
Straetwaghenaars 356
Strijkers 207
Strijpman 530
Stroepers 312
Stuaert 450
Stuckelynkx 517
Stuerbaut 121
Stuerme 238
Stuperaert 358
Sturme 238
Sturms 334
Sturtewaghene 78
Suevoete 143
Surmont 518
Suutdurpe 38
Suys 35
Swaen 335
Swaene 335, 336
Symoens 155
Syrië 379
S'aerents 71
S'Arents 69
S'haerents 71
Tackoen 544
Tambuyser 517
Tapijtambachte 520
Tapijtambochte 519
Tapijtmakers 124, 125, 127
Tapijtnering 529
Tapijtserije 528
Tapijtsiers 129, 527, 529
Tapijtwevers 87, 114-117, 119, 123, 125, 128, 525, 527, 551, 553, 555
Tapijtweversnering 551
Tapisserie 128
Tapisseur 120
Tapissiers 117
Tapitsiers 554
Tappietsiers 555
Tappijtserie 123
Tappijtsiers 555
Tappijtsiers huus 555
Tappijtssiers 121
Tappijtsweerkers 122
Tappijtswerckers 123
Tappijtwevers 120, 124
Taptijtwevers 113
Tassis 212, 213
Taveniers 419, 468
Taverniers 495, 497, 499
Te Putte 501
Teirlinck 486
Teleers 53
Temmerman 235
Tempel der Wet 388
Templiers 463, 465
Templo Sanci Michaelis 482
Ten Berghe 429, 432
Ten Broeke 298
Ten Dullen 155
Ten Hove 428
Ter Doest 298
Ter Gauwen 350
Ter Gouw 321
Ter hagen 262, 433
Terlinc 345
Termout 230
Tertulliaan 277
Teruwanen 366, 369
Teveniers 492
Teypins 518
Theresianen 189
Therouane 369
Thollin 329
Thomarento 226
Thoonders 498
Thuerrepoorte 271
Thurrepoerten 276
Thym 278
Thysebaert 531
Tiberghien 448
Tichelrij 501
Tielmans 273
Tielroden 328
Tielt 100
Tietericx 225
Tijkwevers 125
Tinnenpotgieters 244, 492
Tirol 226
Toebast 556
Toevluchtstraat 184
Tollenaere 113
Tollens 92, 518
Tollin 329
Tollins 458
Tollyns 402
Tolnin 101, 299
Toren 230
Torenbrug 231, 272, 300
Torenpoort 218, 238, 267, 268, 272
Torepoort 268
Torhout 267
Torhoutpoort 267
Tornacensis 43, 136, 142
Torre 230
Torrenpoerte 269
Torrepoorte 241, 269
Torrepoorten 358
Tour 213
TPas 186, 211
't Pas 189
Tramery 302
Tréguier 469, 470
Triest 38, 57, 79, 127, 193, 254, 257, 323, 386, 530, 542, 544
Trinitarissen 32, 97-99
Troetelaar 349
Troetelaere 345
Troeteleere 346
Trompe 38
Truel 516
Trydeman 320, 321
TSaghers 153
Tsente Jacobs 49
Tsente Jacops 62, 176
Tsente Jans 62
Tsente Pieters 62
Tsenter Niclaus 176
TSwinters 460, 461
Tuckelande 312
Tuclande 312
Tucman 176
Tudor 331
Tunis 97
Turcken 99
Turckien 100
Turken 95, 97
Turkije 100, 227, 379
Turre 273
Turrepoerten 273
Turrepoort 238, 267
Turrepoorte 228, 241, 269-271
Turrepoorten 236, 269
Turreporte 269
Turreporten 239, 273
Tusghaens 543
Tusscaens 240
Tybaylt 242
Tyrol 180
Up de Leye 337
Urbanus II 428
Ursel 100
Ursulinnen 100
Urtebuuc 240
Uten Berghe 59
Uten Hove 46, 55, 56, 139, 193, 299, 507
Utenhove 530
Uter Meerham 455
Uter Merham 493
Uter Zwane 368, 369
Uuten Hove 511
Uutvarers 316
Vaarskensmarkt 304
Vaerenbergh 531
Vaernewijck 77, 363
Vaernewijk 235
Valcke 110, 543
Valens 175
Valensijn 222
Valentiniaan 175
Valexkin 201
Valois 367
Van Ackere 530
Van Adeghem 138, 537
Van Aelst 155
Van Aertevelde 362
Van Aken 516
Van Alstein 433, 449, 531
Van Anvaing 531
Van Arkel 516
Van Arragon 426
Van Artevelde 25, 56, 298, 303, 305
Van Assche 8, 216, 290, 295, 427, 434, 436, 446
Van Audeghem 543
Van Audenaerde 419
Van Auweghem 530, 531
Van Avezoetenzone 139
Van Aytta van Zuichem 346
Van Baelen 434, 445
Van Ballare 13
Van Basselaere 23
Van Baurscheit 290, 406-408
Van Belle 152
Van Berghene 345
Van Berkel 555
Van Bevere 411
Van Beveren 15
Van Biervliet 212
Van Blaesvelt 302
Van Bochaute 545
Van Bockhorst 415, 420, 427, 433, 436, 447, 448, 488
Van Borgia 436
Van Borselaere 120
Van Bost 544
Van Bouckel 544
Van Bourgoignen 243
Van Boxelaer 104
Van Boxelaere 120
Van Boxstaele 517
Van Brabant 345
Van Brackel 530
Van Brakele 544
Van Breughel 531
Van Bronchorst 35
Van Brugghe 329
Van Burgondië 242-244, 246, 247, 252, 253, 256-258, 261, 262, 366, 370
Van Buten 516
Van Buxelaere 529
Van Buxlaer 525
Van Calkine 201
Van Caloen 13, 50, 53, 216, 513
Van Campene 12, 183, 347
Van Caneghem 236, 518
Van Canengijs 185
Van Caseele 531
Van Caudenhove 458, 460, 461
Van Cauwenberghe 128
Van Cazele 77
Van Cleef 420
Van Cleve 365
Van Cleven 370, 371, 373, 375, 377
Van Clugny 366, 369
Van Cobenghem 516
Van Coleghem 516
Van Commene 391
Van Coppenole 127
Van Coppenolle 53, 527
Van Cottem 435
Van Cotthem 169, 172
Van Crombrugghe 453, 530, 545
Van Curtemberghe 345
Van Cusance 253
Van Cutremberghe 345
Van Cuyck 545
Van Daele 530, 545
Van Dale 517
Van Damme 38, 517, 518, 542
Van de Kerchove 542
Van de Kerckhove 545
Van de Kethulle 57
Van de Poele 250, 295
Van de Putte 518
Van de Velde 184
Van de Voorde 486
Van de Weyer-Herman 427
Van de Wynckele 518
Van Deele 303, 305, 518
Van den Abbele 241
Van den Acker 124
Van den Ackere 529, 530, 543
Van den Aste 305
Van den Berghe 182, 436, 530, 531, 545
Van den Berghen 99
Van den Blide 49
Van den Boemgaerde 49
Van den Boengaerde 516
Van den Bogaerde 49, 288, 543
Van den Bossche 169, 236, 271, 401, 545
Van den Brielle 536
Van den Broucke 358
Van den Casteele 88, 222
Van den Cathulle 250
Van den Cauwerburgh 530
Van den Cazele 518
Van den Cleye 278
Van den Clite 328
Van den Driessche 536, 543
Van den Eede 125
Van den Eeden 530
Van den Gheyn 9, 41, 453
Van den Haute 423, 439, 517, 530
Van den Hecke 237, 238, 413
Van den Hende 169, 235, 325
Van den Heuvel 29, 200, 416, 418, 421, 435, 488
Van den Heuvele 416, 420
Van den Hole 27
Van den Keerchove 518
Van den Kerchove 531
Van den Kethulle 183, 184, 544
Van den Pitte 208, 494
Van den Plassche 404
Van den Rise 198
Van den Rye 121
Van den Sande 390, 455
Van den Schoote 38
Van den Spieghele 38
Van den Steene 239, 393, 394
Van den Thessele 518
Van den Tympele 253, 258
Van den Vallegate 78
Van den Vivere 247, 271, 387
Van den Walle 143, 301
Van den Wijngaarde 454
Van den Wincle 288
Van den Wyngaerde 542
Van den Zweerde 48
Van der Beke 273, 350, 437, 542, 545
Van der Beken 111, 350
Van der Bilt 94
Van der Brugghe 530
Van der Brugghen 410, 453, 518
Van der Camere 531, 544, 545
Van der Cammen 4, 517
Van der Capellen 543
Van der Couwerburch 544
Van der Crayen 518
Van der Donct 273
Van der Eecken 507, 516, 530
Van der Eeke 138
Van der Eeken 143, 273
Van der Elst 486
Van der Ghijst 507
Van der Ghoest 15
Van der Ghynst 516
Van der Ghyst 516
Van der Goes 16
Van der Gracht 13
Van der Haeghe 269, 379
Van der Haeghen 27, 181, 182, 421, 424, 447, 531, 542, 545
Van der Haghe 104
Van der Haghen 18, 33, 230, 518, 542
Van der Hast 536
Van der Haustrate 19
Van der Hernessen 369
Van der Heyden 379
Van der Hoeven 491
Van der Hoyen 138, 143, 455
Van der Kene 391
Van der Kerken 305
Van der Laen van ter Meersche 545
Van der Looven 529
Van der Mandere 415, 424
Van der Mark 364, 384
Van der Meere 406
Van der Meeren 543
Van der Meulen 405, 447, 517
Van der Moere 47, 104, 189, 298
Van der Moten 104
Van der Moure 516
Van der Muelen 530
Van der Muelene 303
Van der Nieuwerborch 327
Van der Noot 262, 468
Van der Noot van Kiesegem 264
Van der Pale 240, 494, 526
Van der Perre 31
Van der Piet 518
Van der Plaetsen 424, 447
Van der Poorten 33
Van der Riviere 13, 186, 342
Van der Rivieren 77, 185, 186
Van der Sare 530, 541, 542, 544
Van der Schuere 544
Van der Spiegelen 454
Van der Spoore 78
Van der Stegen 349
Van der Steit 542
Van der Stichele 244
Van der Stichelen 128, 301
Van der Straeten 51, 466, 467
Van der Straten 120, 121
Van der Stricht 545
Van der Varent 14, 491, 517, 541
Van der Vekene 19
Van der Venne 76, 516
Van der Vennet 517
Van der Vichte 530, 542
Van der Vinck 531
Van der Vloet 529
Van der Voort 409-411, 425, 447
Van der Vurst 517
Van der Vynckt 518
Van der Wijck 518
Van der Woestinen 142
Van der Wostinen 142
Van der Zickelen 344, 493
Van der Zijpe 530, 544
Van der Zurpel 416
Van Destele 179
Van Dixmude 27, 50, 216, 544
Van Dooreseele 517
Van Doynse 143
Van Doynze 230
Van Dyck 426, 440-442, 448, 488
Van Dycke 441, 442
Van Eechute 531
Van Eecke 304
Van Eeckhoute 27, 530
Van Eersel 450
Van Eerweghe 104
Van Egghermonde 17
Van Egmondt 333
Van Egmont 330, 333
Van Enschede 382
Van Erpe 541
Van Essche 143, 326
Van Eyck 418
Van Formelis 302, 370
Van Gent 464, 465
Van Genten 464
Van Gheluwe 531
Van Ghistele 78, 543
Van Goethem 109
Van Grijsperre 530
Van Grysperre 541, 544
Van Hale 56, 389, 390
Van Halewijn 403
Van Hambijze 79
Van Harelbeke 47
Van Haute 457
Van Hauweghem 25, 530
Van Havere 491
Van Hecke 70, 72, 275, 518
Van Hedevelde 187
Van Heerenvelde 273
Van Helderberg 433, 434
Van Helderbergh 410, 421
Van Hembijse 211, 212
Van Hembijze 211, 251, 530, 541
Van Herseke 517
Van Hersele 507, 510
Van Hertbuer 281
Van Hertsberge 298
Van Herzele 47, 49
Van Hessche 543
Van Heule 380, 482
Van Heurne 251
Van Heylbrouck 429
Van Hoecke 200
Van Hoerembeke 507, 511
Van Hollebeke 545
Van Holssene 507
Van Hondschote 98
Van Hoobrouck 50
Van Hoobrouck-Haemelinck 41
Van Hoorebeke 184, 290, 467, 531, 538
Van Hoorenbeke 422
Van Hoorenbeke d'Overbrouck 422
Van Houfacker 285
Van Houte 326
Van Hove 391
Van Hoytema 346
Van Huerne 313, 542, 544
Van Huffel 36, 447
Van Huffelghem 239
Van Hulse 69
Van Hulthem 531
Van Hussche 543
Van Huuckelbosch 169
Van Hyssche 325
Van Impe 516
Van Kerchove 296
Van Kleef 364, 366-368, 370-374, 376, 377, 382, 384
Van Kleven 372
Van Laecke 541, 545
Van Laerbeke 59
Van Lake 541, 542
Van Langenhove 237
Van Langhenhove 518
Van Larebeke 531
Van Leest 169
Van Lemberghen 362
Van Lennep 321
Van Lerneke 512
Van Leyns 103, 302
Van Liedekerke 329, 455
Van Lierde 499
Van Loe 519, 525
Van Lokeren 219, 538
Van Loo 453, 456, 517, 531
Van Lorreinen 256, 257
Van Lovendegem 47, 454
Van Lummene 248
Van Luxembourch 375
Van Luxemburg 330, 367, 372
Van Maercke 191
Van Malcotte 111
Van Maldegem 139
Van Male 78, 86, 88
Van Mander 434
Van Marke 306
Van Massemen 299
Van Mastaing 374
Van Materne 143
Van Matha 97
Van Melle 401, 554
Van Merlen 342
Van Merode 184
Van Meteren 79
Van Nassau 248, 368
Van Naussau 371
Van Nevele 169
Van Nieulant 430
Van Nieuwenhove 299
Van Noort 444
Van Odevaere 111
Van Oelter 363
Van Oesterlinc 240
Van Olssene 46, 511
Van Ongheval 538
Van Oost 423, 488
Van Oostvelde 169
Van Orscelaere 513, 515
Van Orselaere 184, 212
Van Orselare 56
Van Oudenaerde 31
Van Oultre 363
Van Overbeke 245, 334, 530
Van Pamele 377, 538
Van Peteghem 37, 235, 336, 380
Van Pilcke 30, 31
Van Poeke 270, 351
Van Ponteraven 233
Van Portugaal 477
Van Pottelsbeerghe 371, 456
Van Pottelsberghe 248, 421, 450, 451, 530, 544
Van Pottelsberghe de la Potterie 545
Van Poucke 36, 37, 282, 370, 412, 423, 433, 518
Van Pouckes 357
Van Praet 325, 490, 544
Van Praterbosch 543
Van Putem 43
Van Puttem 516
Van Quickelberghe 173, 541
Van Ralen 517
Van Rebuele 529
Van Remoortere 290
Van Reyschoot 224
Van Reysschoot 406, 408, 426, 447
Van Riebeke 530, 541
Van Rijsperre 543
Van Rodusen 333
Van Roeselaer 538
Van Roeselare 55, 172, 494, 512
Van Romerswale 462, 466
Van Roo 280, 543
Van Rosmuelne 543
Van Roy 27
Van Royen 530, 541, 542, 544
Van Rozendale 466
Van Ryschodt 341
Van Rysselberge 341
Van Saceghem 231
Van Salenson 181
Van Savoie 367
Van Scheynen 351
Van Scheynes 270
Van Scheynnis 357
Van Schoenbrouc 104
Van Schynghen 530
Van Scoenhove 370
Van Scoubeke 328, 351
Van Seclin 530, 542
Van Seclyn 530
Van Sicleers 538, 541, 544
Van Singhem 269, 362
Van Steeland 299, 302
Van Steelandt 57
Van Steelant 302, 369, 541
Van Steynemeule 542
Van Temsche 517
Van ten Hove 381
Van Tessele 239, 542
Van Thulden 437, 438
Van Tieghem van ten Berge 438
Van Tielt 152
Van Troyen 467
Van Vaernewijc 86
Van Vaernewijck 12, 18, 38, 42, 44, 56, 57, 75, 77, 148, 178-180, 182, 183, 185, 213, 232, 234, 247, 268, 281, 335, 342, 376, 386, 455, 493, 545
Van Vaernewyck 225, 319, 328
Van Vaernewyck van Angest 382
Van Valois 97
Van Varnewic 77
Van Varnewijc 362
Van Vichte 544
Van Vinderhaute 345
Van Vinderhoute 344
Van Waas 49
Van Waesberghe 531
Van Waghebrugghe 544
Van Wakken 253, 258
Van Wandripont 542
Van Wedergrate 299
Van Wesemaele 518
Van Westhuyse 538, 545
Van Wettere 64, 516, 529
Van Wettre 124
Van Wijchuus 530, 542, 544
Van Wijckhuus 544
Van Wijnendale 538
Van Woelpitte 525
Van Woelputte 529
Van Wyckhuus 544
Van Wymeersch 237
Van Yddeghem 516
Van Yedeghem 516, 541
Van Ympe 221
Van Ysendyck 443
Van Zelezijne 221
Van Zevecote 104, 221, 542
Van Zevencote 103
Van Zeveren 271
Van Zeverne 45
Van Zeverre 46
Van Zillebeke 530
Van Zomerghem 274
Van Zonnemaere 456
Vanden Abeele 64, 241
Vanden Berghe 8
Vanden Damme 515
Vanden Dijke 524, 527
Vanden Eechoutte 79
Vanden Hamme 512
Vanden Hauwe 313
Vanden Hecke 196
Vanden Hende 325
Vanden Kethulle 127, 370
Vanden Moure 101
Vanden Muelene 303
Vanden Perre 196
Vanden Poele 117
Vanden Thessele 69
Vanden Velde 511
Vanden Vivere 64
Vander Beke 169, 231
Vander Brugghen 64, 231
Vander Camere 542
Vander Eecken 511
Vander Ghijst 511
Vander Goten 511
Vander Gracht 164
Vander Haeghen 27
Vander Haghen 345
Vander Heyen 64
Vander Kindert 529
Vander Linden 195
Vander Luere 240
Vander Lynden 410
Vander Mandere 264
Vander Meere 69, 215
Vander Most 301
Vander Mote 64
Vander Muelen 201, 512
Vander Muelene 302
Vander Piet 64
Vander Plancken 555
Vander Plassche 79
Vander Platssche 79
Vander Riviere 185
Vander Sare 53
Vander Schagen 541
Vander Stichel 554
Vander Venne 75
Vander Visscherije 517
Vander Weeden 438
Vander Wostinen 516
Vander Zaffelt 456
Vander Zickelen 344
Vander Zurpel 417
Vangenis van den Chattelette 168
Varenbergh 242, 251, 383
Veebrucghen 334
Veebrug 140, 219, 231
Veebrugghe 219, 221, 224, 232, 328, 355
Veebrugghen 140, 224, 232, 236
Veelbrugghe 336
Veemaerct 174, 184
Veemaert 179, 217
Veemarct 141, 173
Veemarkt 146, 190
Veerckens marct 183, 187
Veerleplaats 476
Veerstraat 199
Veirman 517
Veldstraat 225, 493
Velevens 138, 143, 152, 538
Velleman 41, 517
Vendée 304
Venegien 232
Venerabelhuusekin 106
Venetië 191, 192, 225, 227
Venetien 232
Vénise 191
Venius 444
Veranneman 305
Verbeeck 380
Verbrugghen 410, 445
Verckens maerct 183
Verckensmaert 179
Verckensmarkt 190
Verckesmaerct 556
Verdebroec 543
Verdebroeck 543
Verdebrouc 288
Verdussen 181
Vere 370
Verhaegen 423, 427, 428, 434-436, 439, 447
Verhegghen 542
Verhulst 410
Verkensmarkt 198
Vermeere 414
Vermeersch 517
Versept 197
Verspeyen 341
Verstelt 462
Vertin 258, 261
Vest 273
Veste 274, 276, 281, 282
Veste van den Cellebroeders 301
Vestje 274, 276, 297, 301
Vestjen 275
Veurne 78, 92
Vichte 251, 333
Vier-Ambachten 454
Vier Ambachten 156
Vier Eemers 501
Vier Hambachten 536
Viglius 1
Vijf Crucen 187
Vijf Hellemen 336
Vijf Helmen 232, 336
Vijt 211
Vilain 211, 542
Vilain XIIII 41
Vilvoerde 390
Vincent-a-Paule 170
Vinderhaute 451
Vinderhoute 248, 469, 489
Vinderskamer 269
Vingerhoet 529
Vischmaerct 343
Vischmarkt 304, 315
Vischpaen 187
Visiteerdershuys 107
Vispoel 482, 486
Vlaamsch Gezelschap 266
Vlaanderen 6, 50, 59, 68, 69, 72, 94, 98, 113, 120, 145, 179-181, 184, 195, 213, 236, 249, 250, 255-258, 261, 262, 268, 279, 283, 284, 294, 298, 300, 303, 322, 330, 331, 336, 337, 342, 348, 364, 366, 368, 371, 377, 381, 384, 391, 413, 414, 418, 428, 450, 471, 472, 473, 474, 476-479, 484, 486, 495, 555
Vlaandren 346
Vlaenderen 14, 63, 69, 71, 91, 120, 181, 247, 271, 300, 343, 377, 379, 460, 473, 474, 477, 478, 483, 485, 515, 555
Vlaendre 535
Vlaendren 63, 238, 330, 392, 535
Vlaminck 543
Vlasmarkt 110, 111, 178
Vleeschauwers 224, 457
Vleeschauwers steghe 233, 328
Vleeschauwers steghen 334
Vleeschauwers straetkin 233
Vleeschhauwers steghe 230
Vleeschhouwers 233, 469
Vleeschhouwers steghe 298
Vleeschhouwersnering 344
Vleeschhouwersstege 233, 297, 298
Vleeschhouwersstrate 297
Vleeschhuis 233
Vleeschhuus 224
Vleeschouwer straete 334
Vleeschouwers straete 298
Vleeschouwerssteeg 234
Vleeschuis 227
Vleeshauwers 238
Vlieghe 325, 543
Vlieghenden Hert 197
Vlies 232
Vliet 35, 222
Vlietae 35
Vlissingen 248
Volders 207-209
Volgelzang 223
Volkaarsbeke 433
Volkegem 184
Vollaert 543
Volmolen 202
Voltaire 98, 222
Voor-Steendam 4
Voorhouti 35
Vranckerijcke 555
Vrauwen Lanchackers huse 304
Vridachmaerct 538
Vriendachmarct 521
Vrieslant 181
Vrij-Schippers 443, 469
Vrijdagsmarkt 75, 107, 109, 145, 225
Vrije 3
Vrije-Schippersnering 341
Vrije Schippers 337, 339, 412
Vrije Schippersmaats 340
Vrije van Gent 1-4
Vrindach maerct 507, 511
Vrindachmarct 46
Vrouwe van den Selveren berghe 188
Vrouwenbroeders 292
Vuerne 63
Vuustman 59
Vydt 322
Vyleins 201
Wacken 252, 256, 259, 261
Wackene 243, 244, 247
Wacquen 222, 252
Waelpoorte 131, 132
Wagenaarstraat 414
Wagenmakers 45
Wakken 38, 100, 222, 242, 244, 246, 248, 252, 264
Walckesteyn 337
Walckiers 237
Walcquier 225
Walle 262
Wallenstein 226
Walpoort 233
Walpoorte 169
Wandele 517
Wanneken 337
Wannyn 517
Wansele 425
Wapen van Zeeland 505
Warluzel 35
Warnier 517
Warniers 18
Waterdijck 328
Waterdijk 329
Watergraafstraatje 288, 297, 298
Watergrachtstraetken 297
Watergraefstraetken 288
Watergrave 297
Watergraven huus 297
Waterstraetken 239
Watripont 467
Wauters 467, 518
Waverin 302
Wavrin 302
Wedric 235
Weerwolf 328
Weerwulf 328
Weezenhuis 55, 362
Weijtins 527
Welbegaerne 59
Welden 432, 466
Weldene 424, 429, 431, 433
Wellevens 537
Werchuus 301
Werkers 279
Werkhuus 301
Werrebrouck 542
Wervik 86
Weselkin 493
West-Vlaanderen 471
Westdorpe 139
Westerlinck 351
Westkwartier 272
Westphalen 180
Wetteren 190, 191, 193, 397
Wetterschen Aert 190
Weverbergh 538
Weverien 138
Weverij 138
Weversambacht 209
Weyns 403
Whitlock 39
Wielant 30, 370, 403
Wierinck 39
Wieryncx 518
Wiesseghem 223
Wijckhuuse 250
Wijdenaert 203
Wijnckele 86
Wijnendale 364, 368, 372, 373, 378
Wijnschrooders 20, 30, 195
Wijntgraetstraetken 201
Wilde-Roosstraat 488
Wildenburg 222
Willaey 302
Willecom 381
Willem 322
Willem Goeps steen 214
Willem van Oranje 250
Willems 99, 543
Willems-Genootschap 266
Wingene 262
Winkel 86
Winnebroot 418, 419
Wissenkercke ten Broucke 451
Wit Peerdt 216
Witte Aard 199
Witte Lelye 224
Witte Mauwe 188, 190, 196
Witten Aard 190
Witten aert 188, 190
Witten ledertauwers 457
Witwerkers 45
Wolckesteyn 337
Wolfgang-Willem 378
Wolfgang Guillaume 378
Wolfstraatje 501
Wondelgem 1, 179, 385
Wonterghem 536
Woutermans 139
Wouters 305
Wulfframs 145
Wulfskerke 428
Wulfsteeg 55
Wuyts 404, 517
Wylays 271
Wynckel 86
Wyngaert 335
Wyngaertstraete 288
Wyngaertstraetken 201
Wyngaertstrate 288
Wyts 530, 544
Yckbrugghe 202
Ydijers 516
Ymans 242
Ympin 270
Yoens 325
Ypere 363
Ypre 63, 363
Zaffelare 100
Zaghers 138
Zaman 542
Zand 340
Zandpoort 268
Zara 227
Zeeland 180, 247, 248, 331, 340
Zeelandt 15
Zeelant 181
Zeerdzack 221
Zeertsac 219
Zeertzac 223
Zeertzack 219, 223
Zeertzak 220
Zeerudder 219
Zeeuwsch-Vlaanderen 38
Zeevergem 466
Zegers 437
Zeghers 38, 541
Zelveren beerch 191
Zelveren Berch 190, 191
Zelveren Bril 337
Zendelingenvereeniging 101
Zens 420, 421
Zeveneeken 186
Zichelkin 235
Zickele 235
Zilveren Berg 191, 194, 195
Zilverstraat 201
Zoete 444, 491, 541
Zomergem 275
Zonne 199
Zonnestraetken 199
Zoote Mijnken 132
Zotte Jaene 132
Zuburch 78
Zuiddorpe 38
Zusterhuus van Sente Jacobs 148
Zusterhuus van Sente Jans 148
Zusterkins van sente Jacobs 14
Zusters Cellieten 276
Zusters des Kindsheid 177
Zusters Spinnersen 211
Zusters van de orde der Kindsheid Jezus 176
Zusters van het Christelijk Onderwijs 238
Zusters van Liefde 169
Zwancx 537
Zwarte Zusters 216
Zwarten 101
Zweibrücken 378
Zwickau 226
Zwitersland 379
Zwitserland 180