V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel I

Tussen 1883 en 1901 verscheen in acht delen de monumentale studie "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" van Frans De Potter. Niettegenstaande verre van volmaakt, blijft dit werk hèt belangrijkste referentiekader voor de studie van de Gentse geschiedenis. Uniek is dat De Potter geen chronologisch overzicht brengt, maar dat hij de lezer als een geroutineerde gids door de straten van de stad meeneemt en zowat bij elk gebouw stilstaat om het te duiden. Voeg hierbij dat De Potter in deze studie talloze onuitgegeven archiefstukken voor het eerst in druk liet verschijnen. Een huzarenstukje dat niemand hem heeft nagedaan. (Deel I - 729 blz., 22,- euro - enkel te koop als ebook).

Between 1883 and 1901 the monumental series "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Ghent, from the oldest times until today - Historical description of the city), by Frans De Potter was edited. Although not perfect, these books remain the most important reference works about the history of Ghent. De Potter does not give us a chronological overview of the Ghent history. Instead, he acts like an experienced guide and takes us through the streets of the city where he stops at almost every building to place it in its historical context. Next to this De Potter edited for the very first time numerous important archive pieces. Since him, nobody has done this in the same way. (Part I - 729 pages, 22,- euros - only for sale as ebook).


Entre 1883 et 1901 la série monumentale "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Gand des temps les plus reculés jusqu'à présent. Description historique de la ville), par Frans De Potter parut. Bien que cet ouvrage n'est certainement pas parfait, il reste le cadre de référence le plus important pour l'étude de l'histoire de Gand. De Potter ne nous donne pas un aperçu historique, mais il nous prend comme un guide expérimenté à travers la ville, et il s'arrête à presque chaque batiment, pour en raconter l'histoire. En plus De Potter faisait paraître ici de nombreux pièces d'archives pour la première fois. Après lui, ceci n'a plus été fait de la même façon. (Tome I - 729 pages, 22,- euro - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Summary - Table des matières


Opdracht I
Inleiding 1

 • Gent in zijnen natuurstaat en zijne opkomst 39
 • Aanzienlijke uitbreiding der stad in de XIIIe eeuw 64
 • Gent van de XIVe tot het einde der XVIe eeuw 108
 • Van de XVIIe eeuw tot den tegenwoordigen tijd 147
 • Het Schepenen- of Stadhuis 187

De Schepenen van Gent 227
 • De medehelpers der schepenen in de oefening der justitie. - De vorstelijke officieren : de Baljuws. - De Amman. - De mindere gerechtsdienaars. - Kleine rechtbanken : Paisierders, Vinders, Smalle wetten. - De Gebuurtedekens. 320
 • De medehelpers der schepenen in de oefening der politie. Lagere gerechtsdienaars : de Scherprechter. - De Hallebardiers. - De Scerewetters. - De Witte-Kaproenen. - De Ribauden of Moerkinderen. - De Nachtwakers. - De Burgerlijke wacht. 361
 • De medehelpers der schepenen in het bestuur der gemeente : de Collatie of Breede Raad. - De dekens der drie leden. - De stadsbedienden. 410
 • Zegel, wapen, zinnebeeld en kleuren der stad. - De Gentsche strijdbanier. 461
 • Heeren en Stropdragers van Gent. 479
 • Het Belfort. Wanneer het gebouwd werd. Veranderingen aan het oorspronkelijke plan. - De Draak. - Roeland en de andere klokken. - De Beiaard. - Het Uurwerk. - De torenwacht. - Trompetters en schalmeiers. - De brandwacht en 't brandblusschen in vroegeren tijd. 485

Bijlagen :

 • Reglement op het bouwen (1671) 575
 • Staat der geboorten, overlijdens en huwelijken te Gent van 1753 tot 1765 579
 • Tabelle der communicanten en kinderen boven en onder de 7 jaren, in 1786 580
 • Bevolking der stad Gent sedert 1786 589
 • D'ordonnantie vande scepenen van den jare beghinnende te half ougste vant jaer 1464 590
 • Ordonnantie onderhouden ter camere vander kuere binnen de stede van Ghendt, bij scepenen, pensionarissen ende secretarissen vander zelver keure. 1546 592
 • Hoogbaljuws van Gent 595
 • Onderbaljuws van Gent 599
 • Lijste van de staten ende officien der stede van Ghendt, die gheconfereert worden bij heere ende wet 601

Errata en addenda 605

Index


Aalst iv, 2, 479, 481, 503
Aard 109
Aardstraat 174
Aartshertog Albert 214
Aartshertog Leopold 329
Aartshertoging Marianna 223
Aath 376
Abbaye de Saint-Pierre 32
Abbaye de St.-Bavon 47
Abbaye de St.-Pierre 27, 69
Abbaye de St. Bavon 31
Abbelstrate 110
Abdie van Tongerlo 536
Abdij van Fulda 345
Abdij van Ninove 539
Abdij van St.-Adriaan te Geeraardsbergen 541
Abdij van St.-Pieters 188
Abdij van Waarschoot 513
Abdye van Baudeloo 427
Abdye van Nienove 540
Abeelstraat 174, 392
Abeelstraete 580
Abraham 109
Abrahamstraatje 177
Abrahamstraete 583
Achter-Oostlandstraatje 179
Achter de Pale 173
Achter Muide 180
Achterlei 78, 180
Ackergemplaetse 585
Ackerghem 404
Ackerghem buuten 601
Ackerman 598
Adem 389
Aders 225
Adievels pudt 77
Advocatenstraat 155
Aen 't Wallenkasteel 586
Aerme camere 602
Aerme Claren 584
Afnsee 56
Afrika 223
Afsnee 106
Agrippinae 14
Ajuinlei 79
Aken 60
Akerghem 583
Akkergem 52, 58, 65, 66, 80, 82, 104, 105, 119, 141, 178, 183, 401
Akkergemkerk 139, 156, 404
Akkergemplaats 178
Akkerstraatje 178
Albert en Izabella 151, 213, 215, 368, 397
Albertus en Isabella 147
Albi 314
Albion 186
Alençon 392
Alexander III 261
Alexiaenen 587
Aliip 370
Alijn 98, 371
Allowinus 41
Alost 86, 88
Alpen 221
Amandum 41
Amandus 46, 47, 136
Ambochte van der weverije 414
Ambochte vander weverije 447
Ammanijgebouw 334
Ammannijgebouw 340
Amonitiehuis 392
Amsterdam 4, 141, 186, 472, 538, 542, 543
Anart 605
Andtwerpen 222
Andwerpen 12
Andworpen 312
Angleterre 454
Annoot-Braeckman 2, 4, 5, 29, 30
Anthinne 116
Antoing 489, 492
Antonijn 44
Antwerpen 2, 3, 11, 15, 105, 106, 120, 122, 134, 201, 202, 213, 225, 229, 260, 289, 316, 348, 477, 483, 487, 513, 536, 538, 540, 542, 543, 546, 551
Antwerpen: O.-L.-Vrouwekerk 543
Antwerpiae 13
Antwerpschen wegh 149
Apostel Lucas 187
Apostelhuizen 174
Apostelhuysen 580
Apostolinnen 586
Apothekersstraat 155
Appelbrugge 583
Arabieren 486
Arendstraatje 175
Arme-Clarenstraat 176
Arme Claren 309
Arme Clarissen 276
Armenschool bij St.-Baafs 476
Arras 81, 82, 86, 91
Arschot 225
Artevelde 98, 114
Artevelden 494, 521
Artois 252, 306, 453
Assche 527
Asselyn 172
Assenede 519
Atrecht 81, 252, 376
Auby 595, 596
Auchy 596
Aude Veste 584
Aude Vlasmerkt 584
Augsburg 111
Augustijnen 263, 298, 299, 308, 309, 312, 313, 413, 474, 476, 569
Augustijnenklooster vii
Augustinen 312, 444
Augustynen 31, 587
Autbriel 109
Auvene 500
Azië 40, 250
Baarle 56
Bachten Caerden 392
Backerigge 141
Baden 195
Baers 158, 161
Baert 456
Baes 98
Bagacum 50
Bagattestraat 179, 181
Bagattestraete 586
Baillestraat 179
Bake 312
Bakkers 59
Ballingstraatje 178, 179
Ballon 360
Baluzius 268
Bar 423
Barbarije 546
Barner 595
Bastariensis 294
Batavicam 17
Baudeloo 587
Baudeloostraete 584
Baudemond 41, 45, 47
Bauwins 558
Bavaai 50
Bavo 136
Bavonem 47
Bazel 6, 219, 414, 415, 499, 588
Beaufroit 486
Beaufrout 486
Beelfoort 486
Beelfort 490, 492, 512, 518
Beelforte 530
Beelfroet 486, 497, 499
Beelfroete 497
Beelfroit 486, 514, 525
Beelfroite 188, 557
Beelfroot 189, 499, 500, 551
Beelfrot 486, 490
Beelfroyt 486, 497, 498, 523, 524
Beelfroyte 498, 499, 525
Beelfrroete 486
Beenhaudersstraete 581
Beenhouwers 59, 93
Beenhouwersstraatje 174
Beer 518
Beernaert 541
Beernaerts 598
Beersteeg 176
Beestemerct 578
Beestemerkt 581
Beestenmarkt 174, 378
Beffroi 486, 489, 550
Befroy 533
Beghines 73, 76, 77
Begijnen 95, 158, 285
Begijnendriesch 177
Begijnentoren 139
Begijnevest 139
Begijnhof van Ste-Elizabeth 91
Beieren 295
Bekaert 514, 597
Bekelinghe 597
Belfort 33, 188, 313, 382, 383, 395, 447, 475, 485-492, 497, 500-504, 506, 507, 510, 514, 518-521, 525, 527, 539-543, 546, 552, 553, 555, 556, 562, 571-573, 606
Belforte 552
Belfroit 486, 571
Belfrood 486
Belfroot 499, 505, 515
Belgen 40, 42, 156, 505
Belgicus 55
België 2, 3, 45, 296, 357, 397, 508
Belgii 41
Belgique 154
Belgis 47, 516, 519
Belgisch Manchester 186
Belgische gewesten 242
Belgium 545
Belleforest 11
Bello Gallico 486
Belsele 8
Benediktijnen 541
Benediktijners 27, 52, 345
Bennesteeg 176
Bennestege 109, 581, 582
Beramstraat 178
Berau 144
Bercé 416
Bergen 117, 282, 376
Bergstraete 583
Berlegem 5
Berlijn 111
Bernege 595
Berouw 585
Berouwstraat 174, 180
Bert 143
Bertral 131
Bestormstraete 583
Bethlehem 547, 548
Bethune 81, 82
Bette 97, 98, 141, 211, 229, 233, 596
Betune 91
Beveren 595
Bevrij-Waterstraatje 179
Bevrijtgracht 105, 601
Beyaert 533
Beydens 513
Beys 599, 600
Bidsom 587
Bieelfroidt 512
Bieelfroit 486
Bielfroit 495
Biervliet 509
Biethune 86
Bijlkin 141
Bijloke 135, 137, 138, 156, 260, 296, 301, 347
Bijlokemeerschen 139
Bijlokemuur 179
Bijloque veste 138
Bijns 372
Bijserigge 141
Bilbiotheek der hoogeschool 486
Billet 19-23, 147, 151, 153-157, 164, 165, 173, 210, 218, 219, 224, 474, 517, 521, 524, 527-529, 535, 539, 544, 558, 571, 605
Billiet 24, 80, 605
Biloke 135
Binnen Muide 180
Blabart 88
Blaisant 245
Blandinius 47
Blandinus bergh 586
Blandinusberg 46, 57
Blaubaert 83
Blaubart 91, 92
Blauwe schoole 581
Bleekerijstraat 179
Blijde hoek 174
Blijloke 94
Blindeke 582
Blokstraatje 180
Blommaert 5, 314, 498
Blommen 134
Boccaert 254
Boekhoute 596
Boele 599
Boelen 599
Boendale 440
Boene 99
Boenlaer 83, 92
Boerestraatje 174
Boerhem 54-56, 108, 127
Boerheym 55
Bogaarde 392, 413
Bogaardstraat 175, 178
Bogaerde 582
Bogaertstraete 580
Boileau 161
Boll 49
Bollaert 213, 600
Bollaerts camere 213
Bollaertskamer 407
Bolland 151
Bollewerk thender muren 139
Bolmans 260
Bonin 491
Bonlaer 86
Bonne 2
Bons 271
Bonte 141
Bonte-Leeuwstraatje 175
Bonte-Osstraatje 178
Bonte Leeuwstraetjen 582
Boogstraat 178
Boone 200
Boonen 2
Boorluut van Noorddonk vii
Bordeaux 520
Borgnet 424
Borluut iii, iv, v, vi, vii, viii, 77, 99, 229, 233, 239, 393, 394, 452, 476, 605, 606
Boschman 512
Bossier 403
Botermansstraatje 177
Botermarkt 188, 206, 208, 213, 215, 381, 504
Botermerckt 581
Botte 436
Boudeloo 544
Boudeloo Gracht 392
Boudeloogracht 347
Boudeloolei 109
Boudeloostraat 176
Boudewijn, graaf van Vlaanderen 463
Boudewijn IX 59
Boudewijn met den Ijzeren arm 191
Boudewijn V 59
Boulaer 88
Boulenchy 416
Bouquet 58
Bourchstrate 109
Bourgoigne 161
Bourgoinien 22
Bourgoyen 77
Boutillier 453
Boutri 309
Bovekerke 5
Braampoort 135
Brabandbrugghe 109
Brabanders 448
Brabant v, 70, 133, 201, 230, 239, 244, 246, 273, 274, 312, 348, 440, 522, 603
Brabantdam 71, 112, 174, 580, 581
Brabantie 68
Brabantschen gevele 160
Brabantstraat 174
Brabantstraete 580
Brabantwijk 70, 71
Braeke 584
Braem 99, 597, 600
Braempoorte 602
Brakstraat 178
Brakstraatje 175
Brandstraat 173, 178, 181, 184
Brandstraete 585
Brauwershuys 582
Breaufroyt 486
Brebaert 99
Breidel v
Breidelsteeg 177, 184
Brias 260
Briel 52, 65, 72, 73, 84, 85, 114
Brisetieste 83, 86, 88, 92
Britsaert 512
Broeckaert 2, 490
Broeders op de vest 569
Broek 69, 91
Broesch 99
Brouckaert 358
Brouckard 490
Brouwers 599
Bruchseher poorte 77
Bruessel 104
Bruessele 312
Brugensibus 13
Bruges 73, 115, 116, 533
Brugge 2, 13, 72, 99, 106, 115, 122, 152, 195, 227, 229, 246, 252, 256, 285, 286, 316, 348, 369, 370, 376, 438, 474, 479, 484, 491, 503, 508, 509, 540
Brugge: Beurs 484
Brugge: Vischmarkt 484
Brugghe 76, 196, 447, 475, 540
Brughstrate 79
Brugsche poort 72, 75, 84, 111, 135, 136, 139, 141, 156, 184, 329, 404, 474
Brugsche poorte 149, 404
Brugsche Vrije 333, 474, 491
Brugschepoort 134
Brugschepoortstraat 179
Brugscher poorten 76
Bruninc 99
Brussel 2, 14, 17, 30, 31, 35, 106, 129, 198, 201, 212, 228, 229, 265, 272, 282, 295, 299, 377, 393, 399, 400, 421, 422, 466, 472, 480, 538, 541, 542
Brusselsche poort 70, 264
Bruusch 99, 229
Bruussele 447
Bruxelles 2, 226, 273, 332, 368, 423
Bruyneel 216
Buchon 486
Buda 295
Buddingh 50
Buiten Muide 180
Buke 312
Bulteel 194, 195, 199
Bunderstraatje 175
Burchtgraaf Zeger 469
Burchtstraat 65, 69, 84, 85, 158, 177, 181, 392, 401
Burgo Gandensi 53
Burgondië 117, 129
Burmstraatje 178
Bury 538, 551
Busterman 598
Buten Torre 109
Buys 476
Buyssore 605
Bylget 475
Bylocke abdy 587
Bylocque velt 138
Byserigghe 141
Cadix 295
Cailliet 533
Caius Cesar 50
Caius Trebonius 41
Calleye 586
Caluaert 542
Caluart 542
Calvermarkt 580
Calvermerct 578
Calverstrate 110
Calvinisten 420
Camargo 597
Cammerstraete 584
Cammerstrate 110
Camoiori 300
Campanaeum 5
Campanaeus 5
Camphin 597
Camphyn 595
Candia 261
Canis 553
Cannaert 196, 249, 365
Canoninckstraete 586
Capella St Joannes 53
Cappotteschole 584
Capucienen 587
Capucinen 579
Carcassonne 520
Cardon 528
Carlnius 42
Carolo Austrio 513
Carolum VI Caesarum 17
Carpentier 49, 312
Carryn 213
Casier 225
Casimiris 294
Casteel molen 141
Castel Rodrigo 303
Casteleyn 213
Castillien 102
Catalognestraat 175
Cathaloignestraete 582
Cathedrale kercke van Ipre 16
Cathedrale van Yperen 14
Cathelynestraete 584
Cattenstrate 110
Caudenburg 158
Caussins 551
Cauter 581
Cazelestraatje 175
Cellebroedersvest 177
Ceres 507
Cesar 41, 42, 44, 486
Charles-Suint 25
Charles le Bon 58
Charles V 480
Chartreusen Royeghem 76
Chartreuzen 250, 309
Chastellain 287
Chatelet 356, 375
Chef-confrérie de St.-Antoine 32
Chevalier 311
Ciaus Fabius 41
Cipresstraat 173
Citadel 156
Claeys 600
Clarinaea 42
Clauwaert 598
Clayssens 315
Cleenen Arent 119
Cloemans 296
Clooster der Augustynen 579
Clooster der L.V. broeders 579
Clooster der p. Predicheeren 579
Clooster der p. Recollecten 579
Clooster vanden Predicheeren 420
Cloostre van Ste Agneeten 297
Cloutoren 135
Coblentz 60
Coeberger 151
Coernaert 109, 339
Coerthals 86
Coeystraete 581
Colianderstraete 581
Colmu 306
Comans 97
Comijnstraat 177
Comius 43
Compiengne 116
Compingen 553
Comynstraete 583
Conduitsteeg 175
Coninckstraete 584
Coninginne 141
Constantinopel 250, 509
Constantius 44
Constantius Chlorus 44
Conte Anrould 59
Conte Baudouyn 59
Contentast 110, 177
Contestatiestraatje 177
Coolbrant 221
Cooremaerct 162
Cooremerct 578
Coorneleye 582
Coppenholle 152
Cordova 111
Cormme waele 160
Cornari 213
Cornaro 261
Cornelis 167, 214, 299
Cornelissen 268
Cornellissen 239
Corps-de-garde 394
Correctiehuys 585
Corte Dagstege 581
Corte Hoogstraete 585
Corte Koninkstraet 582
Corte Munte 161
Corte Rudderstraete 580
Corte Steenstraete 585
Cortemunte 582
Corthuuse 540
Cortracum 50
Cortray 86
Costerigghe 141
Cosyntjensstraete 581
CoupureClays 144
Courtrai 83, 92
Courtray 88
Couvent de Saint Bavon 73, 74
Craenleye 583
Crake 141
Cranchuus 62
Crock 298
Cromme Waele 584
Crommen Essche 110, 580
Croonstraete 582
Crudeniers huus 145
Crul 501
Cruudeniershuus 145
Cruusstrate 110
Cruyl 501
Cruyse 580
Cruysstraet 605
Cuer 49
Cuijo Cesare 49
Cupers steghe 109
Curte Ruestrate 188
Curte Steenstrate 119
Curtricke 304
Cuyperstraete 580
Cuyus 49
Dadizele 595
Dallisonne 298
Dam 71, 74, 75, 78
Damascus v
Damman 171, 229, 239, 284, 338, 394, 599
Damme 491, 602
Dammeke 175
Dampoort 72, 78, 139, 214
Dampoorte 214
Dampoortstraat 72
Danins 600
Danneels 416, 598
Dassonneville 308
Dauby 344
David 265, 266
De Agurto 418
De Amman 338
De Backer 371
De Backere 265, 266, 554, 600
De Baenst 499, 513, 595
De Bast 31
De Beer 505, 530, 596
De Berlaere 598
De Bic 600
De Bijsere 512
De Bijtere 194
De Blasere 158
De Bloc 412, 446
De Block 598, 600
De Blonde 98
De Blootackere 475
De Bont 472
De Bonte 557
De Borgia 311
De Breydel 389
De Brune 99, 199
De Buc 99
De Buck 138
De Burchgrave 99
De Busscher 21, 22, 29, 30, 32, 155, 191, 192, 221, 370, 377, 477, 588
De Camargo 158, 530
De Caumont 211
De Cleerck 300
De Cler 226
De Clerc 597
De Coninc 557
De Coninck v
De Cooman 419
De Couine 249
De Craeyer 151, 221-223
De Crane 99
De Cremer 143
De Crop 200
De Cupere 99
De Curia 231
De Dene 479
De Dobbelhuysen 585
De Drivere 597
De Drommer 597
De Foriest 595
De Fromelles 597
De Garen 384
De Gheldere 396
De Goesin 7, 8, 11, 25, 29, 31
De Gouy 595, 596
De Goy 344
De Grave 287, 384, 600
De Groot 172
De Groote 370, 599
De Grutere 134
De Grutter 97
De Gruutere 76, 99, 229, 394, 599
De Gruuthere 117
De Guernoval 596
De Ham 176
De HangestParijs 234
De Harduyn 265
De Hasque 303
De Haze 99
De Heems 597
De Henin de Bossu 596
De Hertoghe 597
De Hondt 546, 551
De Hossche 151
De Jauche 596
De Jonge 442
De Jonghe 7, 9, 10, 383, 442, 520, 545
De Kempenare 5, 6
De Kerchove de Denterghem 505
De Keyser 311, 523, 552, 556
De Keysere 134, 561
De Kienville 595
De La Bare 527
De la Barre 596
De la Cour 231
De la Faille 530
De la Marche 130, 479
De la Motte 403
De Landas 99
De Langhe 306
De Langlée 366, 596
De Latre 595
De Laval 27
De Lens 99
De Liedekerke 83, 86, 92
De Lovendeghem 83, 92
De l'Epée 403
De l'Espinoy 338
De Maere 216
De Masin 158
De Meestere 600
De Mello 224
De Mersian 595
De Meyer 371, 513
De Meyere 48, 57, 63, 99, 117, 268, 370, 487
De Mol 540
De Moor 152
De Mortaingne 82, 86, 88, 92
De Muenc 598
De Mullie 11
De Neckere 158
De Neufville 313
De Neydt 7
De Nivele 83, 92
De Niviele 86, 88
De Noede 99
De Noter 33, 34
De Paeuw 529
De pape 525, 599
De Pauw 239, 505
De Potter viii, 2, 599
De Pottere 599
De Pouillon 597
De Pratere 301
De Prié 223
De Rades 83
De Raed 599
De Rike 442
De Rode 5
De Rodes 86, 88, 92
De Ruyn 405
De Rycke 263
De Saint-Aiglan 453
De Saint-Genois 18
De Schepper 8, 213, 497
De Scheppere 160
De Scotelaere 595
De Scoudebroec 86, 88
De Scoudenbrouc 83, 92
De Slote 99
De Smet 43, 49, 55, 425, 438, 449
De St.-Genois 467, 508
De Stambruges 595
De Stavele 261
De Stookere 201
De Stoppelaere 597
De Stoppeleere 395
De Stuvere 446, 600
De Swaen 151
De Thiennes van Rumbeke 550
De Tolnere 599
De Trelon 225, 226
De Troyere 600
De Vame 177
De Varnewic 73
De Veerwere 599
De Ven 304
De Vigne 33, 211
De Visscher 99
De Vos 229, 351, 411, 521, 553, 595
De Vriendt 265
De Vriese 599
De Vulder 456
De Vuust 371
De Vyf Kaeven 586
De Waeghemaekere 208
De Waghemaeker 33, 605
De Waghemaekere 202
De Waghemakere 203, 206, 208, 213, 215, 216, 605
De Wapenmaker 371
De Weert 125, 126, 128, 129
De Wenemare 97
De Weynssone 160
De Wispelaere 599
De Wit 299
De Witte 99, 160
De Woestijne 596
De Wulf 250, 300
De Wulfjaghere 598
De Zaghere 599
Deinze 40, 505, 519
Del la Faille 596
Delanneau 145
Delepierre 58
Delft 166, 168, 475
Della Faille 296, 403
Demaer 298
Den Bretoen 376
Den Coning 561
Den Duytsch 360
Den Groeten 378
Den Hont 189
Den Hove 597
Den Hyman 599
Den Jonchere 263
Den Ont 189
Den Pape 192
Den Raed 294
Den Rop 135
Den Ruddre 524
Den Scepper 497
Den Tolneere 598
Dendermonde 393, 508
Dendermondsche poort 135, 347, 349
Denijs 554
Denremondtschen wegh 149
Département de l'Escaut 25
Departement van de Schelde 407
Des Marez 363
Desteldonkstraatje 177
Deunze 519
Deyckstraete 584
Deynoot 599
DHane 416
DHanins 162
Dhoge poort 189
DHondt 162
Dieric 526
Dierick 24
Diericx 1, 3, 24-29, 35, 65, 69, 70, 85, 96, 98, 120, 188, 191, 234, 238, 323, 333, 334, 438, 495, 509
Diest 117
Dijle 348
Dillens 33
Discalsen 587
Distelstraatje 177
Divites 97
Dobbelslot 178
Dodunna 42
Doedins 524
Doge poort 189
Don Quijote 509
Donaes 527
Donay 15
Donckerstraete 584
Donkersteeg 175
Donkerstege 582
Donkersteghe 109
Donkerstraatje 176, 177
Donkerstrate 112
Doorezeele 427
Doornicke 243, 526
Doornik 50, 53, 152, 231, 273, 292, 301, 310, 314, 346, 476, 486, 489, 526, 533, 606
Doornik: wijk Paillard 376
Doorseele 587
Dordrecht 198, 346, 472
Dornike 312
Dorp van St.-Baafs 57
Dorp van St.-Pieters 57
Dossemer 86, 88, 92
Douet d'Arc 463, 464, 466
Dowaai 50, 252, 256, 376
Drabstrate 109
Dracomanos 509
Drake 490, 511
Drapstraat 177
Drapstraatje 172
Drapstraete 583
Drie-Koningenstraatje 175
Drie Coninghen 76
Dringen 106
Drongen 513
Drongenhof 79
Drongenpoort 62
Drongenstraatje 178
Dronghene 76, 77
Dronte 250
Drylindeley 583
Drylindeleye 585
Du Bois 505
Du Hem 526
Duacum 50
Duchastel 223
Duchesne 461
Duerync 498
Duhem 526, 527
Duisburg 60
Duitsche keizerrijk 60, 348
Duitschland vi, 59, 60, 111
Duivelstraatje 173
Dujardin 30
Dullaert 99
Dulle Griete 515
Dumont 362
Dumple 419
Duquesnoy 151
Duwaes 558
Duweez 395
Duytslandt 23
D'Ailly 597
D'Allegambe 296
D'Amman 98, 598
D'Haene 161
D'Haese 171
D'Hane 6, 28, 382
D'Heere 216, 220, 223
D'Herde 452, 600
D'Hollander 480
D'Olislagher 152
D'Oudegherst 49
Ecaussines 207, 217, 492
Ecclesie sancti Petri Gandensis 68
Eckerghem 81
Eecloo 530
Eekhout 53, 135, 179
Eekhoutstraat 179
Eekloo 106, 456, 505
Eerdestraatje 174
Egelantierstraatje 177
Eglantier 109
Eglise cathédrale de St.-Bavon 31
Eglise de Saint Bavon 74
Egmondt 14
Egypte 507
Einde Were 117, 135-137, 139, 157, 347, 394
Eindeke der Muide 180
Eine 596
Ekelsbeke 596
Eldorado 142
Elgise de Saint Bavon 75
Elizabethgracht 178
Engeland 49, 60, 121, 186, 235, 292, 299, 316, 392, 437
Engelandgat 62, 109, 177
Engelandstraat 178
Engelantgat 582
Engelantgat ten trappen 585
Engelschen 129
Engelstraat 177
Engelstraatje 176
England 122
Englemostier 88
Englemostre 86
Enkhuizen 472
Erasmus 141
Erfachtige lieden 96
Ermelin 513
Ertvelde 311
Escaut 74
Escluse 116
Esculaap 507
Espagne 542, 548
Espagnole 161
Eton 514, 537
Eugenius I 47
Europa 95, 140, 153, 186, 250
Europe 139, 489
Everdy 598
Evergem 40
Exaarde 158
Exaerde 76
Faukemont 82, 86, 88, 92
Fellin 492
Ferdinand en Joanna 69
Fereyns 167
Fernand 24
Fernand van Portugal 230, 245
Ferrier 30
Fiennes 104
Fiennesleye 582
Filledieusendammeke 180
Flandre 27, 31, 49, 59, 96, 130, 317, 333, 467, 469, 476, 544
Flandre-Orientale 25
Flandrensis 70
Flandres 73, 75, 76, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 89-91, 115, 116, 225, 236, 273, 320, 332, 403, 453
Flandria 14, 15, 17, 18, 55, 263, 509, 517
Flandriae 5, 11, 13, 16, 17, 59, 305, 487, 513
Flandriam Caesariam 17
Flandricarum 11
Flandrorum 162
Fleure 141
Fontaine 154
Fontarabië vi
Fontayne 220
Fort Monterey 156
Fortiores 97
Franc 597
France 58, 236
Franchimont 246
Franciam 17
Francq 363
Frank 223
Franken 45, 240, 242, 251, 268
Frankrijk vii, 70, 111, 129, 130, 232, 269, 314, 376, 404, 425, 432, 462, 488
Frans I 143, 223
Fransch Vlaandre 18
Franschen 296
Frants 371
Fraye 538
Frederik Barbarossa 60
Frederik I 51
Freremineure brueghe 113
Freremineuren 312
Frison 513
Froissart 117, 485, 486
G. Ant 48
G. Ant(istius) 50
G. Ant(onius) 50
Gachard 257, 290, 423, 424
Gaeremerckt 584
Gailhabaud 211
Gailliard 2, 533
Gaius Antistius 48
Gaius Antonius 48
Gaius Julius Caesar 49
Galgenbergstraat 174, 179
Galgenbergstraete 585
Galghenberghe 109
Galle 557
Galli 49
Gallicië 250
Gallië 42, 44, 48
Gallis 49
Gand 1, 18, 21, 24-26, 29-32, 43, 49, 59, 61, 69, 70, 76, 82, 83, 85-92, 115, 116, 120, 130, 161, 211, 221, 226, 234, 238, 245, 256, 272, 285, 320, 321, 323, 331, 333, 336, 368, 418, 423, 425, 438, 461, 467, 480, 489, 509, 510, 517, 526, 544, 546, 589
Ganda 44, 47-51, 53, 65
Ganda Cesaris 49
Gandacum 50
Gandanus 41, 48, 50
Gandauo 68
Gandave 93
Gandavenisum 4
Gandavensibus 13
Gandavensis 43, 501
Gandavensium 13, 14
Gandavi 468
Gandavo 47, 53, 66, 70, 262, 305, 464
Gandavum 13, 26, 41, 47, 48, 50, 65, 70, 162, 487
Gandenses 68
Gandensi 47, 68
Gandensis 46, 70, 468
Gandensium 11, 59, 334, 463, 464, 466
Gang naar St.-Antoniushof 178
Gant 41, 48, 50, 51, 73-75, 79, 80, 143, 236-238, 248
Ganth 48, 51
Garenplaats 176, 360, 401
Gareplaetse 578
Gareplaetseken 159
Gasthuis 110
Gaudstraete 580
Gauwe 598
Gaver 117, 240, 269, 281, 317, 327, 344, 371, 450, 474, 477
Gavere 77, 80, 82, 83, 86, 92
Gavre 88
Geeraard den Duivel 469
Geldmunt 57, 79, 146, 176, 178, 401
Geltmunte 582, 583
Geluckstraete 584
Gelukstraat 174
Gemeentehuis 465
Gend 26, 27, 30, 51, 76, 99, 266, 425, 430-434, 509, 513, 515
Gendensis 470
Gendt 14, 51, 333, 412, 484, 546
Gent 100, 141, 252, 579
Gentbrugge 106
Gentgouw 52
Gentsche Hoogeschool 28, 31, 41, 47
Gentsche poort 70
Gentse Hoogeschool 29
Gerald, bisschop van Doornik 53
Germanen 507
Germanovum 513
Gervais 346
Geusen 151
Geuzen 217, 264, 302, 308
Geuzenbollewerck 139
Gewat 177, 582
Gheerolf 194
Gheerolfs 199
Gheldolf 26, 30, 49, 58, 59, 61, 70, 96, 245, 256, 317, 333, 336, 343
Ghend 51, 76, 77, 100, 103, 104, 122, 203, 242, 304-306, 311, 321, 322, 339, 344, 444, 449, 475, 480, 553, 556
Ghendt 3, 5-11, 15, 17, 19-24, 51, 77, 100-105, 138, 147-152, 154, 224, 243, 249, 278, 282, 286-288, 292, 337, 338, 366, 384, 406, 419, 453, 459, 465, 474, 475, 483, 525-528, 530, 534, 536, 548, 550, 592, 601, 605
Ghent 51, 99, 140, 148, 203, 221, 241, 277, 297, 443, 465, 476, 480, 481, 558, 602, 603, 606
Ghesquère 41
Ghijs 254, 311, 556, 561
Ghijsbaert 483
Ghijselins 600
Ghiselins 600
Ghoris 600
Ghulde van minen heere Ste Andries 559
Gijzenzele 198
Gilde van St.-Michiel 401
Gildehof van St.-Joris 215
Ginneberstraatje 178
Gleyse 538, 539
Godshuisdammeke 180
Godshuys St. Jan en St. Pauwel 587
Goed van Vaernewijk 72
Goesin-Verhaeghe 25
Goetghebuer 32, 33
Goethals 264, 599
Gondelghem 76
Gondelghiem 73
Gooris 419, 600
Gossignée 158
Goudberch 141
Goudenstraat 174
Goudstraat 176
Goudstrate 120
Graaf Boudewijn 509
Graaf Dotto 55
Graaf Ferdinand 66
Graaf Fernand 322
Graaf Gwijde 80, 88, 94, 233, 240, 245, 248, 323, 345
Graaf Karel 102
Graaf Robert 90
Graaf Robrecht 338
Gracht 109
Gracht der Zeven Brugskens 57
Graet 299
Gramaye 11, 59, 61, 79, 93, 461, 487, 488, 517
Granier 297
Graupoorte 355
Graususters 310
Grauwbroeders 569
Grauwe poort 57, 79, 355
Grave Lodewijc 321
Gravenkasteel 59, 85, 321
Gravin Joanna 69, 195
Gravin Margareta 67, 70, 75, 105, 106, 231, 270, 336, 464
Gravin Maria 101
Gravin Mathilde 56, 93, 262, 352
Grenier 417
Grieken 507
Grietgracht 105
Groene-Briel 395
Groene Briel 178
Groene Hooie 71, 174
Groenen Briek 72
Groenen Briel 109, 569
Groenenbriele 587
Groenhuisstraatje 176
Groeninge-Kouter 114
Groenmerkt 582
Groenselmarkt 146, 175, 184, 389, 531
Groenselmrkt 37
Groenstraetjen 585
Groent 49
Groningen 538
Groot-Drieschstraatje 177
Groot-Hutsepotstraatje 180
Groot-Vleeschhuis 172
Groot beenhuus 475
Groot begijnhof 69, 134, 347
Groot Begynhof 579, 587
Groot Hammeke 180
Groot Meerhem 180, 585
Groot Vleeschhuis 343, 349
Groote-Botermarkt 404
Groote Ameede 61
Groote Coornemerckt 582
Groote Klei 179
Groote Kousenstraat 180
Groote Kroon 503
Groote Vrouwebroersstraat 178
Grooten Ketele 206
Grooten Moor 162
GrootVleeschhuis 475
Gruignaert 535
Gruters 83
Gruutelgat 78
Gualbert 58
Gualbert van Brugge 51
Guent 51
Guicciandini 11
Guicciardini 138, 139, 141, 143
Guizot 58
Gulden-Hoofdstraatje 178
Gulden Hoofd 206
Gulden poort 206
Gulden Poorte 206
Guldenhoofdstraatje 176
Guldenstraat 174, 177
Guldenstraatje 175
Guldinstrate 110
Gulielmum 13
Gus-a 50
Gus-aha 50
Gustin 513
Guy, conte de Flandres 89
Gwent 49
Gwijde van Dampierre 114, 320, 465
Gyselynck 31
H.-Geeststraat 175
H.-Geeststraatje 179
H.-Kerst 183, 395, 417
H.-Kerstkerk 160
H.-Kerstparochie 180, 394
H.-Sacramentstraatje 176
H. Amandus 41, 45, 47
H. Bavo 41, 44, 46
H. Geeststraatje 178
H. Kerst 345
H. Pharaïlde 49
H. Sacramentsstraatje 582
Ha 83, 86, 88, 92
Haasdonk 348
Haentjensstraete 583
Haerlebeke 483
Haghemans 226
Hainonie 66
Halfverlies 141
Halle 189, 345
Halletorentje 254
Haloest 83, 92
Ham 53, 71, 73, 78, 586
Hamburg 316
Hampoort 135
Handelschool 572
Hassels 106, 107
Hasset 298
Hauman 30
Hautbriel 584
Hautleye 583, 585
Haynau 74, 76, 79
Haynaut 73
Hazewind 188
Hazewindstraatje 175
Hebbel 599
Hebbelynck 5
Hebberechtsgodshuis 95
Hebberechtstraat 179, 181
Hebberechtstraete 586
Heerelykheyt Sinte Baefs 586
Heerelykheyt Sinte Pieters 586
Heeren van Gent 127
Heerhem 55, 56, 57, 61, 64, 65, 78, 108
Heerlijkheid van Wasselin 95
Heerlyckheyt van St. Baefs 588
Heerlyckheyt van St. Pieters 588
Heernes 138, 347
Heernis 135
Heindricx 162
Hellebaut 264, 474
Helpt uuter noot 141
Helsche Drake 141
Hembieze's bollewerck 139
Hembijze 288, 420
Hemony 521, 528-530, 535-539, 541, 543, 544
Henegauwe 312
Henegouw 273, 492
Henegouwen 2
Henne 2
Herderstoren 135
Hereheym 55
Heremans 509
Herlam 313
Hermais 403
Hernesse 135
Herpelstraat 174
Herrera 297
Hersselt 530
Herstal 246
Hertog Philip 198, 199
Hertog van Alva 395
Hertoghe Philips 413
Hertogstraat 118, 119, 178
Hertogstraete 582, 583
Hesdin 152, 227
Het Sant 580
Heuribloc 599
Heusdene 6
Heuvelpoort 111, 134, 135, 138, 156, 347, 402
Heuvelstraat 179, 184
Heuverpoorte 138
Heuverstraete 586
Heylich Ryck 530
Hiele 200
Hijnghelant 554
Hinghelmoustier 83
Hisette 225
Hispanorum 513
Hlodio 41
Hoebrecht 392
Hoefijzerstraat 176
Hoekstraatje 179
Hoerendochterstrate 109
Hof Raverschoot 580
Hof van Wakken 474
Hofbrug 79
Holland 119, 152, 165, 316, 319
Hollanders 296
Hollandsch Vlaandre 18
Hollandt 542
Hollant 313
Holstraat 178
Hondegem 595
Hondius 106
Hontschelde 348
Hoochpoort 420
Hoochstraete 161
Hoofdbrug 79, 184, 251, 347
Hoofkerk van St.-Omaars 211
Hoog Langemunte 582
Hooge-Zonnestraat 175
Hooge polder 174
Hooge school 28
Hooghen poort 119
Hoogpoort 37, 162, 174, 184, 188-190, 194, 197, 206-209, 212, 213, 215, 249, 360, 380, 490, 510, 511
Hoogpoorte 212
Hoogstraat 8, 91, 146, 158, 177, 178, 401, 569
Hoogwacht 394
Hooiaard 175
Hooie 71
Hooipoort 71
Hoorenbaut 137
Hoornstraat 174, 176
Hoornstraatje 175, 180
Horenbout 136
Hospitaal voor melaatschen 94
Hospitaalpoort 117, 134, 347
Hospitael der Bylocke 579
Houck 141
Houtbrekers 599
Houtbriel 109, 110, 174, 176
Houthem 133
Houtlei 178
Hovesbrighe 79
Hoyaert 582
Hoye 580
Hudevettersbrugge 109
Hudevettershouc 109
Hudson Turner 122
Hueribloc 446, 451, 599, 600
Huever Quatem 110
Hueverwijk 392
Huidevetterij 93
Huidevetterke 78, 180
Huidevetters 109
Huidevettershoek 52, 56, 175, 179, 401
Huis met de twee torens 61
Huise 596
Hul 75
Hundelgem 395
Hurtecant 131
Huughs 498
Huusman 224
Huygens 172
Huys S. Anthone 583
Huyttens 32
Hympin 371
Hynghelant 110
IIper 474
IJkstraat 176, 184
IJper 12, 99, 229, 252, 256, 282, 316, 348, 479, 491
IJperstraat 179
IJperstrate 132
IJpre 476
Impens 514
In den Akker 178
Inghelandt 23
Inghelant 450
Inghelmoustier 92
Inghelsche nonnen 587
Ingoigem 597
Ingooigem 403
Ipre 16, 17
Iprensis 14, 17
Israëlieten 507
Italië 95, 221
Italien 23
Iteke 71
Izabella, koningin van Denemark 8
Jacob van Artevelde 440
Jacobijnen 308, 312, 313
Jacobijnenstraatje 175
Jacopijnen 411
Jacoppijnen 415
Jacquemijns 600
Jan zonder Vrees 117, 191
Jans 598
Janssenius 217
Janssone 491
Janus 507
Jardin botanique 25
Jennius 41, 48, 50
Jerusalem 539
Jeruzalem 211
Jezuïeten 121, 156, 263, 299, 529
Jezuïetenklooster 62
Jhesuwieten 311
Joanna comtissa 66
Joanna van Constantinopel 262
Jodestraetje 582
Joinville 485
Jonart 560
Jonasstraatje 175
Jonglas 30, 438, 517
Jonker-Trieststraatje 175
Jozef II 259
Julius Cesar 42
Justitiepaleis 510
Kaatsplaatsje aan 't Drongenhof 178
Kadzand 281, 371, 445
Kalanderberg 173, 380, 569
Kalkoenschen Haan 174
Kalloo 562
Kalvermarkt 174
Kalversteeg 178
Kalverstraatje 175
Kamerijk 376
Kammerstraat 176, 357, 359, 360, 569
Kanunnikstraat 174, 179
Kapel ter eere van den aartsengel Michiel 58
Kapel van St.-Daneel 106
Kapellestraat 179
Kapellestraatje 177
Kapittel van Ste-Pharaïlde 261, 262
Kapittelkerk van Ste-Pharaïlde 57
Kapucienen 407, 569
Karel, graaf van Vlaanderen 101
Karel de Stoute 287
Karel den Goede 58
Karel den Groote 51, 259, 291, 346
Karel den Kale 47
Karel den VI 18
Karel II 222
Karel II, koning van Spanje 223
Karel V vi, 136, 143, 207, 221, 223, 240, 266, 269, 272, 323, 334, 340, 373, 420, 421, 448, 452, 481, 494, 513, 519-521, 600
Karel van Lorreinen 406
Karel VI 223, 304, 529
Karmelieten 308
Karmelieten-Diskalsen 11
Karthuizers 123
Kassel 491
Kasteel te Wondelgem 371
Kasteel van Bretueil 486
Kasteel van Saaftingen 348
Katelijnestraat 182
Kattesteeg 175
Kavagersstraatje 177
Keelhoff 32
Keizer Augustus 40
Keizer Frans I 221
Keizer Karel 424, 478, 480
Keizer Karel den vijfden 278
Keizer Leopold 221, 437
Keizer Trajan 513
Keizerdreef 177
Keizerin 141
Keizerpoort 133-135, 137, 138, 347, 394
Keizers Vlaandre 18
Keizerstraat 174, 175
Keldermans 33, 202, 203, 206, 208, 213, 215, 216
Kelderstraatje 179
Kelten 40
Kempen 538
Kerck van Onze L. Vrauwe binnen Antwerpen 536
Kercke van Ste Michiels 172
Kerk van St.-Baafs 276
Kerk van St.-Jacobs 58
Kerk van St.-Jans 276
Kerk van St.-Nicolaas 58, 94
Kerk van Ste-Pharaïlde 60
Kerkstraat 179, 180
Kerkstraatje 173
Kerkweg 178
Kerrestraat 175
Kerrestraatje 175, 179
Kerrestraete 585
Kervyn 467
Kervyn van Lettenhove 476
Kervyn van Volkaarsbeke 31
Ketele 597
Ketelpoort 63, 527, 569
Ketelpoortbrug 179
Ketelpoorte 602
Ketelpoortstraatje 176
Ketelstraatje 174, 175, 206
Ketelvest 52, 172, 179, 347
Keulen 60, 117, 222, 517
Keyser Karel 222
Keyser poorte 140
Keyserdreve 582
Keysersdreve 583
Keyserstraete 580, 581
Kiesegem 596
Kiezerpoort 71
Kiliaan 369
Kinderstraatje 179
Klein-Drieschstraatje 177
Klein-Hutsepotstraatje 180
Klein Begijnhof 71, 96
Klein Begynhof 579
Klein Brussel 184
Klein Hammeke 180
Klein Meerhem 180
Klein Scheldeke 71, 96
Klein Vleeschhuis 184, 343, 349
Kleine-Huidevettershoek 179
Kleine-Reke 180
Kleine-Vest 180
Kleine Ameede 61
Kleine Klei 179
Kleine Kousenstraat 180
Kleine Sluis 79
Kleine Vlasmarkt 360
Kleine Vrouwebroersstraat 178
Kleinen-Huidevettershoek 179
Kleyn Begynhof 587
Kleyn Meerhem 585
Kleyn Turckeyen 582
Kleyne Cooremerkt 582
Kleynen Huydevettershoek 581
Klinkaertstraatje 180
Klok 163
Klooster de Filledieusen 355
Klooster der Augustijnen 442, 569
Klooster der Jacobijnen 413
Klooster der PP. Capucynen 427
Klooster der PP. Recollecten 427
Klooster der Predikheeren 413, 427
Klooster van Galilee 27, 569
Klooster van S. Baefs 26
Klooster van S. Pieters 26
Kloosterstraat 179
Kloosterweg der Chartreuzen 180
Kluize 94
Knechtjenshuys 581
Koepoort 71, 174, 347
Koepoortje 156
Koestraat 54, 61, 174
Koeybelle 582
Koeypoorte 580
Kokerigge 141
Komene 152
Koning-Davidstraat 179
Koning Dagobert 46
Koning Karel 418
Koning Lotharius 54
Koning Philip II 283
Koningstraat 175-177
Koole 141
Koolsteeg 177
Koornaard 54
Koornlei 176, 177
Koornmarkt 37, 61, 121, 146, 175, 181, 251, 334, 356, 381, 401, 484
Kort-Huidevetterke 180
Korte-Dagsteeg 7, 173, 181
Korte-Hoogpoortstraat 174
Korte-Hoogstraat 175
Korte-Kammerstraat 176
Korte-Koestraat 175
Korte-Krevelsteeg 174
Korte-Kruisstraat 174
Korte-Mere 176
Korte-Munt 37, 175
Korte-Ridderstrate 188
Korte-Rudderstraat 175, 177
Korte-Schipgracht 178
Korte-Ste-Margaretastraat 178
Korte-Steenstraat 178
Korte-Zeerdsteeg 178
Korte-Zuivelsteeg 178
Korte Emdelsteeg 177
Korte Kammerstraatje 178
Korte Meere 582
Korte Schipgracht 583
Korte vest 174
Korte Wijngaardstraat 174
Kortrijk v, 2, 50, 107, 191, 304, 305, 316, 348, 522
Kortrijksche poort 135, 138
Kortrijksche straat 181
Kouter 37, 54, 56, 158, 173, 176, 401, 546
Koutersteeg 54, 174
Kouterstraat 37
Kozijntjesstraat 174
Kraanlei 178
Kramers 120
Kransstraatje 176
Kriekerijstraatje 178
Kriekersteen 99
Kriekstraatje 175
Kroesaert 334
Kromme-Elleboog 178
Kromme-Esch 392
Kromme-Wal 176
Kromme Elleboog 112
Kromme esch 109, 175
Kromme Lamet 389
Kromsteeg 175
Kruisstraat 392
Kuip 96
Kuip van Gent 55
Kuipersstraatje 178
Kuiperstraatje 174
Kuipgat 62, 65, 136, 381
Kuiplei 177
Kwaaddam 174
Kweepeerstraatje 178
Laarne 595
Laathem 56
Lachingoen 296
Lacroix 31
Laerbeke 199
Lambrecht 48
Lambrechts 265
Lamotte 158
Lams 121
Lamstraatje 175, 179
Lanchals 395
Land van Aalst 348
Land van Beveren 348
Land van Bornem 348
Land van Dendermonde 348
Land van Rotselaar 348
Land van Waas 8, 320, 348
Land van Wedergrate 348
Lande van Nevele 370
Lande van Waes 363
Landeke 583
Landeke van Herodes 178
Lands van Waas 363
Landuyt 605
Landvoogd Leopold-Willem 273
Lang-Huidevetterke 180
Lange-Haringsteeg 178
Lange-Krevelsteeg 174
Lange-Kruisstraat 174
Lange-Munt 175, 184
Lange-Reke 180
Lange-Schipgracht 178, 359
Lange-Steenstraat 178
Lange Meere 582
Lange Mere 158, 174
Lange Munt 28, 176, 347, 401
Lange Schipgracht 583
Lange Steenstraat 120
Lange Steenstraete 583
Langhen 300
Laon 520
Lapschure 141
Latte 561
Laurent 72
Laury 456
Lauwaert 595
Laval 28
Lavendy 226
Le Blan 546
Le Boucq 3
Le Nil 83, 87, 91
Le Plat 222
Le Roy 542
Leclerc 513
Lede 596
Ledeberg 107
Ledeganck 115, 186
Leenknecht 521
Leertouwersgracht 347
Leeu 7
Leeuwstraatje 176
Lefebure 527, 528
Lefevere 536
Legiam 55
Legie 47
Lei 41, 42, 44, 46, 49, 52-54, 56, 62, 65, 71, 72, 74, 78, 106, 107, 135, 138, 139, 155, 156, 345, 347, 348, 505
Leibrugstraatje 179
Leiden 18
Leie 40
LeiFlandrie 66
Leisteeg 180
Leistraatje 179
Lejeune 425
Leliaarts 63
Lemberge 158
Leneutere 260
Lenneke 274, 275
Leopold I 505
Leplat 222, 223
Lesbroissant 43
Lesseliers 378
Leugemeete 585
Leuven 2, 3, 11, 16, 117, 228, 229, 263, 264, 474, 551, 605
Leya 44
Leye 339, 561
Leys 559
Leysen bollewerck 138
Li Gruters 86, 88, 92
Licentstraatje 178
Lichteren 597
Liefbrugghe 160
Liege 116
Lier 157, 202
Lier van Apollon 360
Lieve 73, 77, 84, 106, 134, 177, 184, 233, 282, 302, 347, 348, 447, 602, 603
Lieve-Vrouwbroeders 312
Lieve-Vrouwebroeders 308, 313
Lieve 582
Lieve ouders, Meerhem 72
Lieve ouders, Waaldam 139
Lievegank 583
Lille 236
Limoges 520
Lindelei 146, 329
Lipsius 151
Lis 73-75
Lisabette Begynegacht 585
Lisiam 55
Lissabon v
Lodewijcx 192
Lodewijk den Goede 242
Lodewijk van Crécy 114
Lodewijk van Male 114, 304, 371
Lodewijk van Nevers 99
Lodewijk XIII 405
Lodewijk XIV 156
Lokeren 505
Lommé 225
Londen 111, 121, 225
Loockinsmolen 141
Loofsteegske 177
Lookstraatje 176
Loon 376
Loovelde 394
Looz 376
Lorraine 423
Lotje 329
Louvain 116
Louvin 2
Louvois 404
Lovendinghem 88
Luevene 312, 534
Luik 117, 229, 246, 282, 472
Luitenantstraat 179
Lukenbosch 263
Luxemburg 273
Luxemburgstraatje 177
Luyck 15
Luyten 541
L'Espinoy 268
Maagdenstraatje 179
Maastricht 246
Maelcamp 296, 503
Maelderije 103, 104
Maerlant 372, 440
Maes 330, 597, 598
Mageleinstraat 144, 158, 173, 176, 401
Maisons des hostes de Nostre Dame 73
Maisons des hostes Nostre Dame 76
Majores 97
Majorleynstraete 161
Malant 83, 92
Malasymes 548
Male 316
Malerie 101, 102
Malfeson 503
Mallant 88
Malte 107
Manchester 225
Mandel 8
Manfrindy 299
Manilius 266
Mannaert 99
Manneweezenhuys 581
Manu operarii 98
Marchant 11, 143, 239, 324
Margareta en Gwijde 70, 79
Margareta Flandrie comitissa 70
Margareta van Constantinopel 105
Margareta van den Elzas 469
Margaritestraete 583
Margherite contesse de Flandres 73, 74
Marghueritte contesse de Flandres 79
Margrite contesse de Flandres 76
Maria-Elisabeth van Oostenrijk 304
Maria-Theresia 223
Maria van Burgondië 100
Mariakerke 40, 134, 251
Marialand 91
Mariekeercke 76, 77
Marien landt 76
Marischael 558
Marjolynstraete 581
Marne 40
Marseile 405
Marseille 250, 405
Martens 216, 502
Martijns 497
Martins 191-193
Masch 99, 239
Masscau 160
Massckins 77
Mastaing 596
Masyn 158
Mathijs 351
Maximiliaan 195
Maximiliaan van Oostenrijk 134, 199
Maximilien Emanuel 272
Mechelen 167, 213, 273, 302, 472, 479, 483, 524, 533, 534, 538, 542, 602
Medea 507
Mediocres 97
Meenen 2
Meeram 109
Meerdamstraat 79
Meere 110, 392
Meerhem 53, 78, 109, 401, 560
Meermanstraatje 177
Meerschstraat 107
Meersteeg 52
Meerstraat 177
Meganck 265
Melkstraatmarkt 175
Memlinc 120
Menapië 43
Menapiërs 42, 45
Menin 2
Mercator 143
Mere 54
Merelbeekstraat 174
Merelbeke 158
Merkhove 595
Merseniershuis 394
Merseriestraatje 175
Mersiaen 597
Mertens 2
Mespreuve 501
Messieurs de Gand 130
Messingstraatje 175
Metselaars 59, 205
Metselaarsneringen 569
Metter Name 371
Meulebeke 530, 596
Meulenaerstraete 582
Meulenare 417
Meulenstee 141
Meulestede 91, 251
Meyer 333, 406, 470
Meyeraert 599
Meynfroet 339
Meyray 11
Meysenshuys 584
Michaël 507
Middel-Audburg 582
Middel-Scheldstraatje 174
Middel Brugstraete 583
Middel Hoogstraete 585
Midden Hoogpoorte 581
Midden Hoogstraete 583
Mijn heer 220
Mijnheere 212, 216
Milanderigge 141
Milanen 139, 389
Militaire school 587, 588
Minard 34, 167, 170
Minderbroeders 232, 308, 312, 569
Minne 99
Minnemanssteghe 110
Minnemansstraatje 177
Minnemeersch 78, 347
Minnemeerschbrug 180, 347, 380
Minores 97
Minverva 507
Miraeus 61
Modde 448
Moeraert 355
Moerbeke 595
Moere 347, 348
Moerkinderen 564
Moerkinders 568
Moeschroen 596
Moke 438
Molenaars 100
Molenaarsstraat 178, 179
Molengat 179
Molenstee 141
Molenstraat 176
Molenstraatje 176
Molenweg 179
Monasterio Sancti Petri, santique Bavonis 47
Mondragon 10
Monioie 82, 92
Monte Blandinio 53
Montereau 191
Monyoie 88
Monyoye 86
Moorknechten 602
Morinorum 55
Mortierstraat 175
Mortierstraete 581
Moschman 214
Mosierstraatje 180
Moskovië 546
Moufcron 527
Mourslacht 312
Mouskes 231
Mude 91, 92, 109
Mudepoorte 135
Muide 91, 111, 114, 117, 141, 184, 245, 251, 392
Muidebrug 71
Muidebrugske 78
Muidepoort 134, 135, 139, 347, 394
Muidepoorten 7
Muinkbrugstraat 179
Muinkmeerschen 55, 104
Muinmeerschen 71
Mulaert 99
Mulen 523
Munkzwalm 198
Munte 109
Muntje 174
Museum ter Hallepoort 466
Museum van oudheden 477
Muyde 149
Muyde poorte 140
Naaistege 175
Nachtegale 141, 242
Naegelstraete 584
Nagelstraatje 174
Namen 273, 544
Namur 73, 76, 79, 82, 86, 88, 91, 161
Napels 250
Napoleon I 215
Nazareth 23, 56
Neder-Audbrug 582
Neder-Kwaadham 392
Neder-Scheldstraat 174
Neder-Scheltstraete 581
Neder Burchstraete 583
Neder Langemunte 584
Neder Nieuwe strate 110
Neder Reep 581
Neder Steendam 584
Nedercouter 109
Nederhoogpoorte 581
Nederkauter 586
Nederkouter 179, 181
Nederkwaaddam 174
Nederland 141, 155, 474, 479, 482, 515
Nederlanden 3, 138-140, 152, 186, 296
Nederpolder 162, 172, 580
Nederschelde 96
Neer-Schelde 133
Neerkouter 173
Neerschelde 71, 156
Nelis 535
Nere Quatem 110
Nering der huidevetters 439
Neringhuis der Vrijschippers 527
Nero 43
Nerviërs 486
Neuers 320
Nicasius 221
Nicot 485
Nieca 121
Nienove 540
Nieulant 368, 596
Nieuwbrug 174, 183
Nieuwbrugge 580
Nieuwe-Meerstraat 176
Nieuwe-Ramen 177
Nieuwe-Vlasmarkt 176
Nieuwe Keyserdreve 586
Nieuwe Muide 180, 401
Nieuwe Schelde 52
Nieuwe Schepenhuus 188
Nieuwe straat 176
Nieuwe strate 110
Nieuwe Varkensmarkt 177
Nieuwe Wandeling 142
Nieuwenbossche 587
Nieuwer brugghen 109
Nieuwland 53, 77, 172, 180, 181, 245, 585
Nieuwpoort 347
Nieuwpoortje 176
Nieuwpoortjen 584
Nieuwstraat 401
Nieuwstraete 584
Nijmegen 50
Nijs 556
Nillis 605
Ninove 540
Nivele 83, 92
Nivers 81
Niviele 86
Nobiles 97
Nodier 485
Nokeren 595
Nonnenbossche 544
Noord-Amerika 186
Noorde-Naaisteeg 175
Noorder-departement 316
Noorder-departements 232
Noorderdepartements 270
Noordmannen 55, 57
Noorwegen 250
Noteboom 144
Nuwelsteghe 109
Nys 101, 541
O.-L.-Vrouw 417
O.-L.-vrouwebroeders 569
O.-L.-Vrouwekerk te Kortrijk 191
O.-L.-Vrouwekerk van Antwerpen 540
O.-L.-Vrouwenaard 179
O.-L.-Vrouweparochie 179
O.-L.-Vrouwestraatje 176
O.-L.-Vrouwetempel te Antwerpen 202
O.-L.-Vrouwstraat 179
Obermüller 49
Oceaan 40
Oden 42
Oduen 42
Oebrecht 556
Oesdain 83, 92
Ohambal 221
Olsene 395
O.-L.-Vrouwstraatje 174
Olstraete 585
Onder berghen 450
Onder de Notelaars 179
Onder Nieuwstraete 586
Onderbergen 109, 177, 181, 401, 413, 583
Ondermaercq 214
Onderstraat 176, 380
Onderstrate 110
Ongarien 295
Onghena 30
Onwillecomme 141
Oomberge 394
Oordeelbrug 177
Oost-Eecloo 587
Oost-Eeklo 12
Oost-Vlaanderen 28, 407
Oostakker 106, 135
Oostende 148
Oostenrijck 22
Oostenrijksche Nederlanden 437
Oosterbaren 250
Oosterland 472
Oostrijcke 312
Opden Bosch 597
Opper-Scheltstraete 581
Opper Audburg 583
Opper Brugstraete 583
Opper Hoogporrte 581
Opper Hoogstraete 583
Opper Nieuwstraete 586
Opper Onderstraete 584
Opper Reep 580
Opperhoogpoort 580
Opperodes 86
Opperschelde 156
Oppidani Gandenses 470
Oppidi Gandavensis 513
Oppidi Gandensis 68
Oppido Gandensi 53, 55, 68
Oppidum Gandense 66
Optimates 97
Oranje vi
Oranjebollewerck 138
Oranjestraat 173
Orienten 472
Orléans 299
Orliens 129
Orlyens 129
Orroir 348
Ortenbach 299, 300
Osdain 88
Ossemer 82
Ottogracht 176
Oud Kuldershuis 476
Oud Pussemstraatje 176
Oudbourch 109
Oudburcht 57, 65, 67, 79, 109, 161-163, 178, 355
Oude-Schaapmarkt 176
Oude-Wijngaardstraat 177
Oude Ajuinlei 177
Oude Lei 71, 77, 78, 91, 106
Oude leye 77
Oude Rame 175
Oude Schaapmarkt 175
Oude Schelde 71, 96, 133
Oude Schepenhuus 188
Oude Varkensmarkt 176
Oude Vest 133, 176
Oude Zwane 213
Oudeburch 133
Oudegherst 59, 235, 469
Oudegoede 596
Ouden Brucht 72
Ouden Burcht 75
Ouden Burchts 320
Oudenaarde 105, 107, 152, 282, 348, 393, 479, 505
Oudenburcht 269, 392
Ouwegem 394
Over-Akkerstraatje 178
Over-Kwaadham 392
Over Nieuwe strate 110
Overbrouch 109
Overdam 403
Overmeersch 56
Overpoort 111, 134
Overreke 114
Overscelde 109
Overschelde 67, 70, 254, 347, 401, 580
Oxford 122
Paddegat 602
Padden ouc 110
Paddenhoek 54, 173, 175, 380
Paelinck 33
Paelinckstraete 582
Paellepelstraete 586
Paepestraete 585
Page 171
Pago Gandavensi 55
Païs-Nas 226
Paleis Barberini te Rome 213
Palfyn 265
Palingstraat 178
Pamele 596
Pandur 406
Panne 141
Papalle 125
Papegaai 141
Papegaaistraat 179, 392
Papegaaistraatje 176
Papegaeystraete 585
Papenstraat 174
Papenstrate 119
Papestraat 180
Papestraatje 175
Papinne 141
Paradeplaats 173, 401, 404, 458, 513, 531
Parijs 111, 117, 154, 161, 250, 260, 263, 316, 346, 376, 463, 466, 598, 599
Paris 143, 321
Parma 9, 302, 312
Parochie Kerst 588
Parochie St. Baefs 588
Parochie St. Jacobs 588
Parochie St. Martens 588
Parochie St. Michiels 588
Parochie St. Nicolaes 588
Parochie St. Pieters 588
Parys 15
Pasbrug 72, 78
Pascharis 597
Pasteerne 306
Patheet 599
Pauwincourt 605
Pavia 223
Pays-Bas 418, 480, 544
Pays Bas 272
Paysiererhuus 189
Paysierres huus 242
Pedaert 600
Pekelharing 178
Pellicaenstraete 580
Pensmarkt 175
Pensstraatje 172, 177, 180
Pepermans 14
Pepermanum 14
Peperstraat 91, 177, 179
Peperstraete 583
Perneel 58
Péronne 316
Peselle poorte 140
Peterarents 311
Petercelle poort 155
Petercellepoort 134-136, 156, 347
Petrarca 95
Pharamond 41
Phelippart 79
Phelippe duc de Bourgoingne 115
Phenicië 507
Philip, aartsbisschop van Reims 60
Philip-August, koning van Frankrijk 463
Philip de Goede 240, 281, 288, 344, 372, 445, 474
Philip de Schoone 233
Philip den Goede 100, 286, 315, 339, 452, 477, 494
Philip den Schoone 63, 235, 365, 466
Philip II 274, 470
Philip IV, koning van Spanje 223
Philip van Artevelde 471
Philip van den Elzas 58, 60, 61, 229, 261, 262, 470
Philippus den III 530
Philips den tweeden 527
Pick 537
Picurie 157
Piedmont 307
Pien 446, 447, 452, 600
Pierssens 158
Pieters 158, 220, 221, 224
Pietersboom 167
Pijlsteeg 176
Pijpe 419
Pisson 33, 215
Pisstege 206
Pisstraatje 178
Pitstege 206
Plantyn 336
Platte Beurs 381
Plattebergstraat 179
Pleintje bij de Ketelpoort 179
Ploegstraatje 179
Plottersgracht 57, 178, 583
Pluimstraat 359
Pluimstraatje 176, 177
Plumion 500
Poel 52, 62, 109, 177, 474
Poele 583
Poelman 264, 473
Polder 54, 174
Polderstreek 53
Polen 250
Pollepelstraat 179
Polleyt 201, 204
Pollinaris steen 61
Pomperigghe 141
Pons Brabantiae 70
Pons Brabantie 70
Pons de Saint Bavon 74, 75
Pont-à-Ronne 348
Pont de Saint Bavon 74
Pont deli Mue 73
Pont des Scabrugghen 73
Pont S. Bavon 73
Poort der Schaapbrug 355
Poortacker 587
Poortersgilde 97
Poortier 598
Poproden 83, 92
Poprodes 88
Porta Touroltana 62
Porta Trunchi 62
Porta Turita 62
Portant 207
Portes 597
Portu Gandavo 54
Portu Gandensi 53
Portugal 300
Portum Gandavum 53
Portus Ganda 55
Portus Gandensis 53
Posterne 62, 524
Posternebrug 66
Posternestraat 177
Potentiores 97
Potry 270
Pouillemarkt 206, 215, 216
Praet 596
Predicheeren 548
Predicheeren ordre 546
Predickheeren 587
Predikheeren 94, 232, 308, 309, 312, 539
Predikheeren-orden 7
Predikheerenkerkhof 177
Predikheerenklooster 545
Predikheerenlei 146, 176
Predikheeressenstraat 180
Predikheren 548, 569
Predycheeren 411
Prevost 598
Princenhof 583
Principes 97
Prins-bisdom van Luik 246
Prins Albert 302
Prins Ferdinand 222
Prins van Oranje 27, 393, 484
Prinsenhof 95, 177, 347, 474, 481
Pruisen 437
Pussemstraatje 177
Putstege 206
Putsteghe 109
Putstraatje 206
Putte 145
Putvelt 141
Quade Grachtkine 109
Quaethem 580
Quatre mestiers 320, 321
Quellin 151
Quistebaut 597
Raadhuis 37, 279
Rabot 135, 347
Rabottorens 134, 139
Raeme 582
Raepsaet 346
Ramen 8, 70, 109, 110, 177
Rammelare 596
Rance 217
Rapestraatje 176
Rase 82
Rasphuis 407, 409
Rattecot 141
Ratthe 404
Raveschoot 245
Raveschoots waterstraatje 174
Raveschootsbogaardstraatje 175
Raveschootstraatje 175
Ravestein 198
Rechte strate 112
Reckerigge 141
Recollecten 587
Recollectenleye 583
Recolletten 312
Recollettenklooster 177
Reep 96, 110, 174
Regel van St. Benedictus 46
Regiment van Clerfayt 587
Reginum 51
Regnessestraat 173
Reichenbach 437
Reims 261
Reinfin 99
Reke 77, 104
Reke van Sr Maykens meersch 176
Rembry 2
Rendelgat 78
Reust 83, 86
Reverens 116
Revogne 246
Reynvisch 595
Reys 299
Rgenboog 157
Richard 542, 543
Ridderstraat 175
Rietdijk 105
Rietgracht 77, 91, 105-107, 134, 136
Rijegracht 105
Rijhove 288, 420
Rijke-Gasthuisstraat 179
Rijm 99, 233, 296, 395
Rijmeersch 403
Rijn 40, 60
Rijnvisch 83, 92, 99, 229, 239
Rijsel 35, 59, 152, 232, 252, 256, 270, 316, 322, 348, 461, 464
Rijtgracht 105
Ringasse 109
Roalndt 516
Robbrecht grave 77
Robrecht van Bethune 114
Rodden Torre 602
Rodschen heirweg 106
Roeland 442, 493, 515, 516, 518-522, 536, 539, 574
Roelandt 505, 517, 520, 536
Roelant 517
Roelins 449
Rogierstraatje 180
Roland 520
Rollebaen 360
Rombault 222
Rombouts 222
Rome 20, 42, 43, 250
Romeinen 41-44, 199, 470, 507
Ronckerigghe 141
Ronne 142
Ronse 2, 50
Roode-Koningstraat 178
Roode-Leeuwstraat 178
Roode Kokere 141
Roode Roe 141
Roode toren 72
Roodekoningstaet 582
Roodeleeuwstraatje 175
Roodelyvekens 585
Rooigem 106, 107, 135
Roomberg 141
Roomen 15, 20, 151
Roose 221
Roosenburch 141
Roothaese 7-9
Rooverigge 141
Roquefort 486
Roskamstraat 174
Roskamstraete 581
Rosyn 475
Rothnacum 50
Roubais 116
Royeghem 77
Royenghem 109
Royer 543
Royghem 601
Rozebeke 8
Rozendalstraatje 175, 180
Rozestraatje 179
Rubeis 306
Rubens 151
Rubeys 306
Ruddershove 403
Rudderstrate 110
Ruddervoorde 158, 161
Rue des Advocats 155
Rue des Apothécaires 155
Rufelaert 394
Ruffelaert 597
Ruggestul 442
Rumbeke 596
Rupelmonde 23, 572, 605
Ruslant 294
Rycarus 263
Rycke Gasthuys 161, 587
Rycke Klaeren 580
Ryhove's bollewerck 139
Ryke-Gasthuys 427
Rym 207, 596
Rytgracht 105
Rytsiaert 542
Ryvisch 86, 88
S. Amando 47
S. Baefs 581, 582
S. Bavonem 55
S. Jacobs 427
S. Jacops 533
S. Jans 533
S. Jansnieuwstraete 581
S. Martens 583
S. Martens-Akkergem 427
S. Michiel 585
S. Michiels 427, 533
S. Niclaus 533
S. Nicolaes 427
S. Pieters 427, 533
S. Salvators 427
S. Verilden 533
Saaftingen 86
Sablon 360
Saertercusen 276
Saftinghes 86
Saint Donas de Bruges 116
Sainte Marie 92
Salaert 199
Salart 595
Salerno 250
Saletschole 581
Saliestraat 179
Salomo 532
Sancti Bavonis 68
Sancti Petri de Gande 53
Sanderi 12-14, 17
Sandero 14
Sanders 12-18, 41, 57, 58, 79, 151, 162, 211, 263, 329, 394, 442, 487, 509, 517, 595
Sanders walle 134, 601
Sanderus 14-18, 43, 55, 117, 142, 144
Santbergh 580
Sarrazijnen v
Sas 602
Sassche poort 156
Sassche Vaart 106, 282
Savaanstraat 146, 179
Savaenstraete 586
Savoie 250
Saysteghe 110
Sborchgraven gherechte 86
Sburch-graven-gracht 77
's Burchtgraven gerechte 65, 84, 86
Scaec 595
Scaepbrugghen 355
Scake 597
Scaldam 55, 65
Scaldi 47
Scaldim 41, 51, 55, 65
Scaldis 47
Scaldum 53
Scalth 44
Scelde 339, 561
Scepene huus 481
Scepenen huus 192, 305, 415
Scepenen huuse 196, 198
Scepenen huusen 193, 310
Scepenenhuus 306, 553
Scepenhuse 197
Scepenhuus 189, 191, 194, 271, 277, 356, 438
Scepenhuuse 197, 201, 203, 207-209, 214, 216, 439
Scepenhuys 214
Schaapbrug 71
Schaapmarkt 176
Schaefbrugghe 109
Schaliedekkers 569
Schayes 220, 413, 487
Scheiergat 404
Schelde 40-42, 44, 46, 48, 49, 52, 54-56, 61, 62, 65, 66, 69, 71, 78, 106, 107, 117, 133, 135, 138, 155, 345, 347, 348, 402, 505
Schelden 135
Scheldstraat 173, 533
Schellinck 216
Schepenen huus 255
Schepenenhuis 187-189, 192, 194, 197, 201, 207, 211, 212, 214, 216, 248, 258, 294, 298, 309, 310, 337, 369, 380, 394, 402, 418, 439, 443, 448, 449, 458, 471, 475, 506, 531, 551, 555, 563, 564, 567, 568, 571
Schepenenhuize 413, 564, 569
Schepenenhuus 187
Schepenenvijver 71
Schepenhuis 173
Schepenhuisstraatje 174-176
Schepenhuse 190
Schepenhuus 415
Schepenhuuse 308
Schepenhuys 481
Schepenhuyse 214, 218, 224
Schepenhuysstraete 581, 584
Scheut v
Scheyergat 404
Schiern 509
Schietecatte 600
Schilder 53
Schipgracht 72, 78, 91
Schippersneringen 569
Schipstraatje 176
Schole Crombeen 586
Schonbub 154
Schonhub 220
Schoonberg 605
Schoonberge vi
Schoonjans 598
Schoorman 302, 306, 456
Schothoeke 158
Schotland 250
Schotlandt 23
Schouwburg van 't St.-Sebastiaansgilde 546
Schreiboom 95
Schreyboom 587
Schuddeveestraatje 174, 175, 177
Schut 223
Schutsack 141
Schutsgilden 94
Sciers 562
Scipgracht 109, 110
Scladis Legiam 41
Scotelvat 189
Scuerman 362
Scullaerd 595
Seine 40
Sente Baefs poorte 378
Sente Claren 276
Sente Jans 488, 526
Sente Jans keercke 276, 525, 526, 559
Sente Jans kercke 277
Sente Michiels 355
Sente Niclaus 488
Sente Niclaus kerchof 145
Sente Niclaus prochie 356
Sente Pieters 523
Ser Gheeraerts 497
Ser Raes gerechte 80
Ser Raes gherechte 82
Ser Razes gerechte 65, 89
Ser Sanders 229
Ser Simoens 229, 599
Ser Thomaes 598, 599
Serpentstraat 176
Serpentstraatje 184
Serrure 47, 509
Sersanders 76, 97, 99, 287, 596, 597, 599
Sersandersstraat 179
Sersimoens 97
Serwauters 597
Seymansstraetje 583
Seyssone 521
Seyszone 599
Sgraven bolleweerck 138
's-Graven steen 79
's-Gravenbrug 79
's-Gravenhage 17
's Graven Casteel 582
's Graven stad 65, 79
's Graven steen 57, 65, 84, 251, 298, 322
's Gravenbollewerck 138
Sheer Raes gherechte 77
Sheleghes Kerst 533
Shersymoens 134
SHotters 198
Sielaert 554
Sigerus castelanus 487
Sigerus Castelanus Gandensis 486
Silverstraete 583
Simoens 503, 599, 600
Sinaï 250
Sinte Baefs 580, 581
Sinte Jacobs 584
Sinte Martens 585
Sinte Martensstraete 581
Sinte Michiels (abdie) binnen Antwerpen 536
Sinte Nicolaes 582
Sinte Pieters 586
Sinte Salvators 585
Siret 31, 438
SJaghere 590
Sleidinge 12
Sleutelbrug 71
Sleutels 179
Sleutelstraatje 174
Sleutelstraete 581
Slijpstraat 71, 72, 78, 163, 180, 181, 355, 401
Slipgraxt 73
Slomme poort 176
Slootenkouter 106
Sluizeke 77, 79, 180, 355
Sluizekensbrug 355
Sluseken 355
Sluus 312
Sluyseken 585
Sluysekine 355
Slypstraete 585
Smet 475
Smoutpot 141
Sneckers beerch 77
Sneckers cupe 77
Sneevoet 599
Snellaert 99, 600
Sneys 497
Snoeck 25, 389
Snoeck-Ducaju 30
Societeyt Jesus 266
Soenens 170
Soens 597
Soetaert 222
Soetine 553
Soissons 116
Solenhofen 508
Solingen 251
Sonnestraetje 582
Sotenghem 86, 88
Sottinghem 82, 92
Spaansch kasteel 302, 421, 476
Spaegnien 23
Spaens casteel 148, 149
Spaensch casteel 148
Spagnaerts Casteel 586
Spagnien 294, 300, 530
Spaingnen 149, 527
Spanien 550
Spanjaards 121
Spanjaardskasteel 141, 572
Spanje 223, 295, 527
SPapen straetkin 109
Sparick 580
Speelman 531
Spekelboordstraatje 180
Speldenstraat 176
Speliaert 99, 239
Spiegelhof 76
Spieghele 145
Spieghelstrate 110
Spinnerssen 581
Spinrock 582
Spittaelpoorte 135
Spraeckel 542, 543
Spreckel 542
Spriete 586
Sprietwijk 392
Spruyt 222, 223
St.-Amandscollege 62
St.-Baafs 66, 69, 74, 95, 232, 261, 308, 312, 345, 417, 504, 544
St.-Baafsabdij vi, 27, 53, 54, 71, 72, 78, 114, 135, 136, 198, 245
St.-Baafsabdok 55
St.-Baafsbrug 71, 72, 78
St.-Baafsdorp 64, 69
St.-Baafskerk 543, 572
St.-Baafskerkhof 173
St.-Baafsparochie 173
St.-Baafspoort 135
St.-Baafsstede 47, 53, 136, 392
St.-Baafstede 141
St.-Baziliusorde 261
St.-Bertijn 261
St.-Denijs 56
St.-Denijs-Westrem 107, 170
St.-Gillisstraatje 179, 180
St.-Jacobs 230, 345, 347, 348, 360, 417, 544
St.-Jacobs-Nieuwe straat 176
St.-Jacobsgodshuis 78, 95
St.-Jacobsnieuwstraat 177
St.-Jacobsparochie 176, 393-395
St.-Jacobsvest 133
St.-Jans 230, 347
St.-Janshospitaal 94
St.-Janshuis 347
St.-Janskapel 56
St.-Janskerk 58, 188, 284, 347, 488, 525, 527
St.-Janskerkhof 524
St.-Jansparochie 98, 345, 348, 394
St.-Jansstraat 173, 504, 505
St.-Jorisbrug 72, 78
St.-Jorisgilde 32, 37
St.-Jorispoort 63
St.-Kwinten 106
St.-Lievens-Houthem 448
St.-Lievenspoort 70, 71, 117, 133-135, 347, 394
St.-Lievensstraat 174, 181, 184
St.-Marten 417
St.-Martenskerk 562
St.-Martenskerk te Aalst 202
St.-Martensparochie 178, 395
St.-Martensstraat 177
St.-Martensstraatje 179, 180
St.-Michiel 348
St.-Michiels 230, 345, 347, 348, 355, 417, 544
St.-Michielsabdij 536
St.-Michielskerk 221, 355, 501
St.-Michielslei 176
St.-Michielsparochie 62, 109, 110, 177, 394
St.-Michielsstraat 177
St.-Michielsstraatje 176
St.-Michielsstrate 109
St.-Michielswijk 65, 66
St.-Nicolaas 230, 345, 347, 348, 355, 417
St.-Nicolaaskerk 488, 490, 528, 552, 560, 562
St.-Nicolaaskerkhof 175, 522
St.-Nicolaasparochie 175, 356
St.-Nicolaastoren 382, 522
St.-Omaars 244, 245, 248, 285, 323, 324
St.-Pierre 155
St.-Pieterlingen 67
St.-Pieters 53, 67, 69, 110, 134, 135, 141, 232, 261, 312, 345, 483, 544
St.-Pieters-Aalst 107
St.-Pietersabdij 4, 27, 46, 47, 53, 66, 69, 105, 245, 345, 523
St.-Pietersberg 54
St.-Pietersdorp 53, 64, 65, 67, 348, 394, 395
St.-Pietersgesticht 56
St.-Pietersheeren 541
St.-Pieterskerk te Leuven 202
St.-Pietersnieuwstraat 146, 179, 513
St. Amand 55
St. Anne capelle 579
St. Baefs 427, 584, 586
St. Bernaard iv
St. Denijs Boucke 605
St. Elooi 47
St. Ignatius 156
St. Jacob 360
St. Jacob van Compostella 80
St. Jacobs 579, 581
St. Jacobs keercke 310
St. Jacobs kercke 417
St. Jan in d'Olie 587
St. Jans 579
St. Jans brugghe 602
St. Jans Godshuys 587
St. Jans kercke 308
St. Jansstraete 581
St. Joris 109
St. Jorisklooster 587
St. Laureyns Gods-Huys 427
St. Laureyns Godshuys 587
St. Lievenstraete 586
St. Martens 579
St. Michiels 579
St. Nicolaes 579
St. Pieters abdy 587
St. Salvators 579
St. Xaverius 156
Stadhuis 37, 157, 187-190, 197, 198, 206, 210, 214, 215, 224-226, 264, 275, 276, 292, 299, 300, 308-310, 375, 391, 393, 395, 401, 404, 411, 425, 436, 501
Stadhuize 447
Stadhuys 221, 222, 224
Stadt Clein Parijs 144
Stadthuuse 439
Staes 194
Staffa 303
Stalhof 179
Stalins 598
Standaert 595
Standhuis 543
Stapelhuuse 601
Stassins 201, 204
Stauthals 331, 597
Ste-Agneetebrug 329
Ste-Agneta 177
Ste-Agnetalei 177
Ste-Agnetemuur 179
Ste-Agnetevijver 179
Ste-Annahospitaal 95
Ste-Katelijnestraat 176
Ste-Katelijnewijk 395
Ste-Margaretastraat 158, 178
Ste-Marialand 91
Ste-Pharaïldekapittel 60
Ste-Pharaïldekerk 347
Ste-Walburgakerk te Antwerpen 202
Ste Baefs kercke 378
Ste Jans keercke 309
Ste Janskercke 560
Ste Michiels straete 162
Ste Michielsprochie 355
Steel 206
Steemaer 600
Steen te Antwerpen 202
Steen van Geeraard den Duivel 61
Steendam 176, 347, 584
Steenen 96, 118
Steenhuize 28
Steenpoort 71
Steenstraat 57, 180
Steenstrate 109
Sterre 360
Sterrestraatje 175
Sterrewijk 392
Sterubaut 216
Steurken 360
Steven 26
Stevin 151
Steyaert 30, 36, 211, 438, 517
Stienere 77
Stofstraatje 174, 177
Stoppelbergstraat 175
Stoppelstraat 179
Stoppelstrate 109
Stopstraatje 177
Storem 99
Stoupe 311
Stovesteghe 110
Straatje zonder eind 176
Straatje zonder einde 176, 177
Strabo 40, 345
Straetin van der Gulden poorte 206
Straetkin vanden Gulden Hoofde 206
Straetman 512
Strobbe 597
Strooienburgstraat 176
Stucxken 580
Stuerbaut 217
Sturm 597
Subuurbio Gandensi 71
Sutphen 536
Sutterman 284
Suyverstege 584
Swarte Susterstraete 582
Switsers 20
Symoens 598
Syriërs 507
Taccoen 395
Tacitus 45
Talboomstraat 174
Tavernierstraetje 583
Te Putte 176, 188, 582
Te Trappen 110
Teerlynck 600
Tempelhofsteeg 178
Tempelhove 533
Tempelierstraatje 178
Tempelsteghe 110
Tempelstraatje 178
Ten Trappen 178
Teniers 143, 151
Tenremonde 81, 82, 86, 91
Ter Duinen 301
Ter Gouw 186
Ter Hagen 587
Ter Plaeten 586
Ter Platen 52, 56, 138, 179
Tergouw 475
Terneuzen 186
Terplaten 138, 402
Themis 350
Theron 302
Thijm 182
Thijs 553
Thirin 83
Thorhoutbrug 66
Thorhoutpoort 62
Ticheldekkers 569
Tichelrij 180
Tichelrye 585
Tiere Sainte Marie 91
Tijkstraat 179, 181, 401
Tillieu 513
Timmerlieden 59, 452
Tinnenpotstraat 177
Tinnepotstraete 583
Tolhuis 139
Tollenare 597
Tongeren 536
Tongris 13
Toreke 191, 439
Torenpoort 62, 109, 135
Torfbriel 72, 73
Torfs 2
Torhoutpoortbrug 158
Tornacum 50
Tour communale 489
Tournay 116, 290
Tours 259
Toussaint 539, 541
Toysbaert 556
't Pas 174
Transmaro 55
Trappisten 124
Triest 156, 158, 211, 282, 283, 296, 394, 395, 403, 525, 595
Triumphante 528
TSamestraatje 180
TSant 110
Tsente Niclaus 522
Tsepenhuyse 568
TSerwauters 332
't Stuk 174
Tuddenhauwer 598
Tuimelaarstraatje 177
Turkstraatje 180
Turkyen 586
Turnhout 538, 541
Turris horologii 501
Tusschen het Pas 581
't Vrije 348
Tusschen Muyde 585
Twaalfkamerstraat 179
Twaelf Caemeren 585
T'Kindt 503
't Zand 174, 347
Uckelram 581
Ukkelgem 174, 178
Ukkelram 174
Urbs Comitis 65, 79
Urselinen 587
Ursulinenstraat 360
Uten Dale 99
Uten Hove 99
Uten Ramen 99
Uten Spieghele 99
Utenhove 141, 231, 233
Utenhove's hospitaal 94
Utenhove's steen 61
Uter Galeiden 99
Uter Volrestrate 99, 231
Utrecht 141
Uutenhove 94, 260, 288, 393
Vaernewijc 77
VaernewijcBruges 76
Vaernewijk 245
Vaert van tSas 601
Val 79
Valenciennes 3
Valensijn 2, 376, 548
Valkestraatje 175
Van Ackere 495, 497
Van Ackerne 495
Van Aelst 490
Van Aken 124
Van Akerne 450, 497
Van Alstein 598
Van Artevelde 239, 285
Van Assche 487
Van Axpoele 191
Van Bazel 392
Van Beerevelt 193
Van Beerlare 266
Van Beieren 316
Van Belle 499, 595, 597
Van Bilderbeke 597
Van Bourgoigne 161
Van Brée 33, 520, 534, 551
Van Burgondië 596
Van Buten 598
Van Buxtale 598
Van Campene 4-6, 396
Van Casele 395, 598
Van Caster 596
Van Caudenhove 394
Van Cleef 221, 223
Van Clemskerke 595
Van Comene 595
Van Coppenhole 419, 600
Van Coppenholle 600
Van Coudenberghe 339
Van Coudenhove 99
Van Coxcie 218, 220, 223, 225
Van Crécy 320
Van Cruningen 596
Van Dale 31
Van Damme 598
Van de Capelle 503
Van de Kerchove 29
Van de Putte 249
Van de Velde 436-438
Van de Vivere 5, 7, 598
Van de Voorde 483
Van de Walle 151
Van de Weghe 553
Van Den 305
Van den Abeele 524, 600
Van den Ackere 597
Van den Belke 597
Van den Berghe 371
Van den Bossche 195, 370, 371, 521, 597, 599
Van den Broucke 539, 540
Van den Bundere 600
Van den Bussche 371
Van den Caudenberghe 598
Van den Clijte 413
Van den Damme 339
Van den Dijke 599
Van den Eechaute 597
Van den Eechoute 595
Van den Eynden 33
Van den Hane 599
Van den Heuvel 218
Van den Houte 599
Van den Hove 595, 600
Van den Kerchove 599
Van den Kerckhove 595
Van den Kethulle 527
Van den Moortere 199
Van den Pale 599
Van den Pitte 239
Van den Slijcke 420
Van den Verre 598
Van den Vijvere 6, 7
Van den Vivere 8
Van den Weghe 411
Van den Wijcke 554
Van den Zijpe 597
Van der Ameede 239
Van der Baren 218
Van der Beke 158, 430
Van der Brugghen 600
Van der Burcht 213
Van der Couteren 239
Van der Cruucen 600
Van der Donckt 496
Van der Donct 496
Van der Donet 120
Van der Goux 200
Van der Gracht 596
Van der Haeghen 4, 32
Van der Haghen 145, 598
Van der Hasselt 597
Van der Helst 597
Van der Heyden 265
Van der Kindere 239
Van der Linden 216, 222
Van der Looven 600
Van der Loren 472
Van der Mandere 416, 456
Van der Meere 524
Van der Meeren 597
Van der Meersch 498
Van der Mersch 442
Van der Moere 599
Van der Moezel 358
Van der Mote 597
Van der Noot 596
Van der Palen 451
Van der Poucken 600
Van der Riviere 207, 216, 220
Van der Scaghe 195
Van der Schage 195, 196
Van der Schagen 597
Van der Schelden 213, 220, 551
Van der Sluys 598
Van der Speeten 456
Van der Stockt 243
Van der Straeten 598
Van der Strate 346
Van der Varent 597, 599
Van der Venne 600
Van der Vesten 371
Van der Vloet 239
Van der Ween 355
Van der Zijpe 394, 395, 595
Van der Zijpen 306
Van Doosselaere 30, 31
Van Duyse 470, 476, 486, 515
Van Dyck 151, 223
Van Eckerghem 471
Van Eertbuer 599
Van Erdbuer 339
Van Erdbuur 599
Van Erpe 597
Van Ertborn 477
Van Ertbuer 598
Van Even 2
Van Everslaet 371
Van Eyck 218, 225, 477
Van Gaver 80, 81
Van Gheldere 264
Van Gheluwe 265, 299
Van Ghistele 371
Van Gistel 595, 596
Van Goux 200
Van Haelst 490
Van Haffelghem 447
Van Haudeghem 497
Van Hauterive 597
Van Havere 569
Van Haveskerke 595
Van Havre 144
Van Hecke 556
Van Heelu 372
Van Heetvelde 597
Van Hembijze vi, 219, 478
Van Hemsrode 595
Van Herbais 595
Van Hertbuer 599
Van Hessebruech 595
Van Heule 4
Van Heuvel 218
Van Hoecke 504, 505
Van Hoedevelde 599
Van Hoolbeke 535
Van Hoorebeke 33, 97
Van Hove 231
Van Hulthem 158
Van Imbiese 219
Van Kiel 48, 139
Van Kleef 330
Van Laecke 598
Van Laerne 595
Van Lake 99
Van Landeghem 99
Van Landengem 518
Van Lathem 450, 599
Van Lede 597
Van Lembeke 595
Van Lennep 475
Van Liedekerke 99, 442
Van Lille 355
Van Lokeren 27, 31-34, 47, 69, 489, 505, 510
Van Lom 17
Van Loo 217, 597-599
Van Lorreinen 502
Van Lubeke 518
Van Ludeke 519
Van Luerbroeck 330
Van Machelen 323, 595
Van Maele 201
Van Maerlant 372
Van Maldeghem 371
Van Male 5
Van Marcatel 27
Van Marcke 99
Van Massemen 99, 596, 597
Van Melle 288, 600
Van Middelborgh 519
Van Moerbeke 596
Van Munte 99
Van Ogier 151
Van Ogierlande 595
Van Opstalle 598
Van Oudenhuus 599
Van Oultre 476
Van Outrive 595
Van over Leie 99
Van over Merham 99
Van over Schelde 99
Van Overbeke 597
Van Pottelsberghe 99, 403, 597
Van Pottelsberghe de la Potterie 505
Van Poucke 330
Van Praet 99
Van Preitpont 129
Van Pursseme 330
Van Raveschoot 99
Van Reyscoet 271
Van Reysschoot 33
Van Riebeke 395
Van Roden 198
Van Roeselare 99
Van Roosbeke 516, 518, 519
Van Roukele 98
Van Royen 538, 539, 541-543
Van Schoorisse 595, 596
Van Scoebeke 525
Van Sicleers 599
Van Sleydinghen 263
Van St.-Jacobshuus 600
Van St.-Vincent 151
Van Staveren 339
Van Stavren 339
Van Steelant 598
Van Steenbeke 99
Van Steenberghe 598
Van Synay 519
Van Teetele 600
Van Thideghem 599
Van Thielrode 47, 54, 55
Van Thorem 194
Van Thoren 194
Van Tulden 221, 223
Van Vaernewijck 3, 48, 99, 117, 143, 199, 210, 211, 239, 267, 291, 393, 469, 508, 509, 516, 517, 519
Van Vaernewijk 513
Van Vaernewyck 47
Van Vlaanderen 301, 596
Van Vlaenderen 312
Van Volkaarsbeke 23
Van Volxom 221, 223
Van Voorhoute 595
Van Waernewic 76
Van Wechelen 551
Van Wedergrate 287
Van Widenbrouk 597
Van Wijmeersch 600
Van Wittevelde 497, 498
Van Zele 190
Van Zevecote 99
Van Zeveren 599
Van Zottegem 84
Van Zwaluwe 120
Vande Poele 590
Vande Putte 99
Vande Rivieren 99
Vanden Abeele 404
Vanden Ameede 98
Vanden Berghe 450, 498
Vanden Bossche 195, 499
Vanden Brande 449
Vanden Damme 313
Vanden Hole 99
Vanden Kerchove 263, 306
Vanden Muelgate 370
Vanden Putte 495
Vanden Weghe 132
Vander Banck 404
Vander Coeyen 552
Vander Duust 200
Vander Eecken 263
Vander Goes 311
Vander Haeghen 263
Vander Helst 99
Vander Linde 99
Vander Mandere 265
Vander Meere 99
Vander Meersch 512
Vander Moere 99
Vander Muelene 475
Vander Riviere 475
Vander Scabrugghen 351
Vander Scaghe 195
Vander Straten 554
Vander Vennen 76, 449
Vander Wostinen 99
Vander Zickelen 99, 296
Vander Zijpen 306
Vandois 49
Varkensmarkt 176
Veelestraatje 178
Veergrep 179
Veerleplaats 175, 381
Veerleplaetse 578, 582
Veerman 214
Veerstraat 174
Veerstraete 580
Veerstrate 132
Veldstraat 37, 54, 61, 146, 175, 181
Velstrate 554
Veltstraete 582
Veltstraetje 582
Veltstrate 110
Venant 101
Venetië 213, 250
Venta Belgarum 49
VentaVanda 49
Verboeckhoven 31
Vereenigde-Provinciën 437
Vergauwen 472
Verguldenhoofdstraetje 584
Verhaeghe 436
Verhoeven 93
Verkensstraete 583
Verloren Zone 7
Versluys 340, 598
Verviers 168
Vest op St.-Pieters 135
Veste tSinte Baefs 135
Vestmolen 141
Veurne 2, 199, 217, 246, 333
Veurne-ambacht 491
VI gebuerten 580
Vier-Ambachten 320, 348
Vier Ambachten 356
Vier Gekroonden 172
Vieregscheede 7
Vierweegsche-Overdamstraat 178
Viesborg 79
Viesbourg 79
Vieuborgh 320, 321
Vijf-Windgaten 71, 135, 394
Vijfwindgaten 113
Vilain 99, 197, 419, 595
Vilain XIIII 6, 269, 414, 588, 596
Vilderstraat 174
Villa Gandensi 70
Villa sancti Petri Gandensis 68
Vilvoorde 201, 207
Vinkelsteeg 178
Violettestraat 174, 175
Violettestraete 580, 581
Viollet-Leduc 487
Viri hereditati 96
Viroviacum 50
Vischkoopers 59, 93
Vischmarct 539
Vischmarkt 37, 175, 249, 343, 349, 531
Vischverkoopers 343
Vispoel 503
Visscherij 71, 174
Visscherij der burchtgraven 78, 95
Visscherij in de Lei 329
Visscherye 586
Vlaanderen iii, iv, v, vii, 3, 7, 13, 15, 20, 35, 40, 43, 45, 52, 55, 56, 58, 63, 75, 82, 95, 98, 115, 126, 127, 130, 158, 195, 209, 212, 223, 225, 229, 235, 240, 244, 245, 247, 249, 252, 261, 268, 272, 284, 287, 288, 290, 291, 301-303, 312, 316, 339, 356, 363, 371, 404, 413, 417, 418, 424, 431, 436, 440, 447, 453, 470, 474-476, 488, 491, 505, 509, 532, 533, 572, 606
Vlaandre 18, 41, 117
Vlaandren 39
Vlaendere 22
Vlaenderen 15, 21-23, 101-103, 115, 140, 148, 149, 161, 194, 196, 222, 278, 282, 285, 291, 363, 377, 384, 426, 443, 454, 459, 474, 479, 530, 603, 605
Vlaenderlandt 516, 517
Vlaendren 104, 115, 160, 194, 206, 241, 321, 322, 527
Vlamingen 60, 448
Vlanderen 246, 483
Vlasmerckt 584
Vleeschhouwersstraat 174
Vleeschhuis 387
Vleeschhuisbrug 79
Vleuge 141
Vlierzele 198, 490
Vliesstraatje 175
Vogelenzang 72, 134, 180, 347
Vogelenzange 141
Vogelhalle 174
Voghelen zanghe 134
Vogle Sanghe 109
Voisin 29, 438
Volderie 101, 102
Volderij 440
Volderije 103, 104
Volders 59, 100, 109, 441
Voldersstraat 175
Volderstraat 380
Volkspaleis 37
Volre strate 110
Von Wolfvenbuttel 292
Vondel 169, 550
Voormuide 359
Voormuyde 585
Vranckerijcke 378
Vrankerijcke 23, 553
Vrankerike 297
Vrankrijck 140
Vrauwestraete 581, 586
Vredius 119
Vrijdachmerct 578
Vrijdaghsmaerct 109
Vrijdagsarkt 392
Vrijdagsmarkt 36, 61, 176, 181, 191, 251, 254, 389, 394, 395, 438, 442
Vrijschippers 499
Vrouwebroers 308
Vrouwen Weesenhuys 587
Vrouwenbroeders 587
Vrouwenbroers 309, 569
Vrouwestraat 184
Vrouwestraatje 177
Vrouwmattenstraat 177
Vruechden 188
Vrydachmaerct 160
Vrydaghmerkt 584
Vryenborch 16
Vuilstege 178
Vuilstraatje 174
Vulgares 97
Vyfwintgaten 580
Waaistraat 176
Waal 40
Waalsche streken 39
Waarschootstraat 179
Wacken 601
Wadripont 417
Waelbroeck 505
Waelpoorte 76
Waerschoot 587
Wagenaarsstraat 158
Wagener 190, 197, 208
Waghemens 534
Waghevens 524, 533, 534
Waghevins 534
Wagner 188
Waienstrate 110
Waize 320, 321
Wakken 596
Walarans 86
Waldenzen 49
Walen 49
Walenland 312
Waleran 82, 91
Walerans 88
Wales 49
Walle 363
Walleke 179
Walles 211
Wallons 49
Walmere 176
Walpoort 72, 110, 111, 134, 174, 348, 392
Walpoortbrug 173
Walpoortbrugge 580
Walpoortstraete 580
Wandalaarskasteel 48
Wandalen 48, 50
Wandelaert 48
Wandelsteeg 360
Wandelstraete 584
Wannekensaard 176
Warande de Saint Bavon 75
Warkoenig 245
Warnkoeig 317
Warnkoenig 26, 30, 49, 58, 59, 61, 70, 96, 234, 242, 248, 256, 285, 333, 336, 343
Wasscherigge 141
Watergraafstraatje 177
Waterloo 503
Waterpoort 71, 355
Waterstraat 174
Waterstraatje 175
Wauters 2
Wautier 83
Waystraete 584
Wazières 595
Weale 120
Weesaert 539, 540
Weesenhuus 260, 603
Weezenhuis 260
Welden 270
Wellinckstraete 585
Wellinkstraat 178, 181, 184
Wenemaer 239
Wenemare v, 371
Werregaren 108
Werregarenstraatje 174, 380
Wervik 50
Wervit 348
West-Europa 440
Westerschelde 348
Westhove 403
Wetteren 501
Weverie 101-103, 349
Weverien 271
Weverij 440
Weverije 104, 571
Weverijen 448
Wevers 59, 70, 99, 100, 102, 238, 330, 413, 441, 442, 445-448, 561
Weversnering 342
Weversstraatje 177
Wezel 490
Wezemaal 117
Wielant 242
Wierix 600
Wiermans 99
Wijden Aard 347
Wijdenaardstraatje 174
Wijnendale 141
Wijngaard 190
Wijngaardstraat 174, 177, 179
Wijngaardstraatje 178
Wijnmeters 449
Wijnzeggers 449
Wilde roos 109
Wildeman 133
Wildstraat 179
Willaert 99
Willaeys 442
Willem I 186, 408
Willem van Normandië iv, 58
Willem van Oranje 474
Willems 48, 207
Willems-Fonds 190
Willemsfonds 32
Winchester 49
Windgaten 96, 111
Windham 348
Windhont 188
Winne 551
Winthonc 188
Winthondt 188
Winthont 188
Wispelberg 141
Witcaproenen 370
Witte Capproenen 371
Witte caproenen 370
Witte Kaproenen 281, 369-371
Witten aard 347
Wittocxhospitaal 94
Woeringen v
Wollewevers 60, 93, 95
Wolleweverskapel 587
Wolvenstraetjen 584
Wondelgem 40, 72, 106, 134
Wondelghem 77, 134, 601
Wulfstraatje 176
Wulslaghers 99
Wyckaert 539, 541-543, 545, 546, 548, 550
Wyngaertstraat 582
Wyngaertstraete 583
Wyts 158
Yckstraete 586
Ympin 197
Yoens 521, 599
Yperstraete 585
Ypre 14-16
Zaadsteeg 360
Zaaimansstraat 178
Zaaisteeg 174
Zagemanssteeg 175
Zagemansstraat 174
Zalmstraatje 178
Zaman 317
Zand 71, 109, 113, 392, 401, 569
Zandberg 158, 172, 174, 357
Zandbrug 66
Zandpoort 62, 413
Zandpoortstraat 177
Zandpoortvest 347
Zannekin 491
Zeelant 603
Zeertdagstraat 174
Zeertzaksteeg 175
Zeeuwen 448
Zeeuwschen aard 79
Zeger II 114
Zeger van Gent 461
Zelzate 403
Zeugsteeg 178
Zeven brugskens 79
Zeveneeken 520
Zeveren 597
Ziekenhuis van St.-Aubert 95
Ziellaert 559
Zilverstraat 175, 177
Zoetaerd 599
Zoeten Naam 174
Zonnekensstraat 178
Zonnestraat 37, 175
Zonnewijk 392
Zonnewijsstraatje 178
Zottegem 507, 508
Zoutleeuw 483
Zuersakstege 583
Zuid-Amerika 186
Zuiddorpe 158
Zuivelsteeg 176
Zusteren Filledieusen 355
Zutphen 521, 536, 543
Zuvelsteghe 110
Zwanennest 141
Zwanensteeg 178
Zwanestraatje 180
Zwarte Zusters 587
Zwarte Zustersstraat 177
Zweerd 174
Zweerdstraatje 179
Zwijnaarde 8
Zwijnkin 188