V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van Assenede en Deelgemeenten (1872)

In de tweede helft van de negentiende eeuw wijdden Frans De Potter en Jan Broeckaert enkele tientallen jaren van hun leven aan het schrijven van de geschiedenis van zowat elke Oostvlaamse gemeenten. Dit deel gaat over de geschiedenis van Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo. (508 blz., 15,25 euro - enkel te koop als ebook).
Opgepast : Er bestaat wel een papieren versie van de geschiedenissen van deze vier gemeenten afzonderlijk. Kijk hier voor meer inlichtingen.

During the second half of the nineteenth century Frans De Potter and Jan Broeckaert spend several years to write the history of almost every town and city of East-Flanders. This part is about the history of Assenede, Bassevelde, Boekhoute and Oosteeklo. (508 pages, 15,25 euros - only for sale as ebook).
Attention : There are paper versions of the histories of these four towns each apart. Look here for more information.

Pendant la deuxième moitié de la dix-neuvième siècle Messieurs Frans De Potter et Jan Broeckaert ont consacrés plusieurs ans de leurs vies pour écrire l'histoire de presque chaque ville et village de la Flandre-Orientale. Cette partie concerne l'histoire de Assenede, Bassevelde, Boekhoute et Oosteeklo. (508 pages, 15,25 euro, seulement à vendre comme ebook).
Attention : Il y a des versions-papier de l'histoire de ces quatre communes, traité commune par commune. SVP regardez ici pour plus d'information.

Inhoud - Summary - Table des matières

Assenede 1

Bassevelde 237

Boekhoute 273

Oosteeklo 401

Index


Aalschoot 419, 420, 423
Aalst 247, 441
Aalter 168, 248
Aardenburg 2, 122, 123, 363, 369
Abbaye de St. Pierre 290
Abdij der Bijloke 115
Abdij der Duinen 5, 269, 270, 391
Abdij van Affligem 443, 446
Abdij van Beaupré 269
Abdij van Boudeloo 90, 114, 170, 424
Abdij van Clairmarais 269
Abdij van Clairvaux 269
Abdij van de Bijloke 326
Abdij van de Duinen 270
Abdij van Doornzele 4
Abdij van Eename 402
Abdij van Flines 251, 263, 357, 409, 415
Abdij van Groeningen 446
Abdij van Koningsberg 269
Abdij van Loos 269, 423
Abdij van Looz 115
Abdij van Marquette 21, 115
Abdij van Meesen 5
Abdij van Mortmer 269
Abdij van Nieuwenbossche 113, 148, 153
Abdij van Nonnenbossche 17, 114, 273, 283, 326, 356, 378
Abdij van Oost-Eekloo 85, 170, 285, 326, 402, 418
Abdij van petegem bij Oudenaarde 90
Abdij van St.-Baafs 420
Abdij van St.-Pieters 115, 263, 357, 409, 415
Abdij van 't Rijke-Gasthuis 115
Abinsmet 2
Acxhille 238
Adair 141
Adegem 239
Aderic 385
Adriaens 386
Aerens 221
Aertssens 118
Aertvelde 18, 432
Aervelt 430
Afsnee 140
Aken 36
Aksel 131, 146, 176, 254, 363, 368, 374, 432
Aksel-ambacht 92
Albert en Izabella 7, 11, 59, 86, 104, 111, 369
Albert et Isabelle 23
Alegambe 398
Alexander III 114
Allegambe 348
Almans 85
Almoerkerke 36
Amaertsmeet 274
Ambacht van Aksel 32
Ambacht van Assenede 18, 32, 74, 92, 233, 287
Ambacht van Boekhoute 32, 247, 253, 289, 291, 364, 412
Ambacht van Bouchaute 251, 407
Ambacht van Hulst 32
Ambachte van Bouchaute 287, 288, 294, 324, 381, 408, 433
Ambocht van Axele 92, 93
Ambocht van Bochaute 93
Ambocht van Bochoute 92
Ambocht van Hassenede 92, 93
Anclerswech 2
Andries 112, 249
Annonciadenklooster 436
Anseele 380
Antwerpen 126, 132, 141, 174, 277, 383, 404, 431, 432, 441
Antwerpen : O.-L.-Vrouwekerk 149
Ardennen 275
Arme-School 115
Artevelde 422
Asschendorp 4
Asselo 2
Asselstraat 238
Asselt 2, 402
Assen 2
Assenbroek 2
Assendelft 2
Assendorp 2, 4
Assene 125
Assenede 1-6, 8, 10, 12, 13, 15-17, 21, 22, 24-32, 36, 38, 40, 56, 58-60, 74-76, 78-81, 83-86, 89, 90, 94-99, 102-104, 111, 113-115, 121, 123-126, 129-136, 139-149, 155, 156, 162-165, 167, 168, 170-173, 175-178, 180, 187-189, 193-195, 197, 198, 200, 201, 203, 205, 206, 212, 214, 216, 222, 223, 225, 226, 229-231, 233-235, 237, 239, 245, 248, 254, 273, 274, 278-280, 283, 288, 289, 291, 367, 370, 374, 376, 377, 383, 390, 391, 394, 401, 406, 411
Assenède 1
Assenede-Ambacht 7, 37, 77, 79, 80, 91, 92, 96, 116, 117, 155, 235
Assenede-dorp 6, 28, 277
Assenede : Begijnhof 162
Assenede : Zusters van O. L. Vrouw van Nazareth 171
Assenede ambacht 81
Assenede ambagt 103
Asseneder ambacht 172, 173
Assevelde 3
Atrecht 145
Audenaerde 252, 358
Auderburch van Ghendt 76
Auderburg 113
Avesnes 34
Axel 6, 38
Axel ambacht 40
Axele 147
Axele ambacht 58
Axlle 431
Axsele 125
Baarland 254
Babylonië 225
Baenst-polder 37
Baere 188
Bagynhof 385
Baillie 359
Bakkers-polder-watergang 28
Bakkerspolder 6, 14
Balde 101
Baldewijn 123
Ballyncstraetjen 70
Barbarapolder 280
Bareys 173
Baronius 419
Barrabas 200
Barsveld 239
Bascevelde 238
Basingen 348
Basselvelde 246
Bassevelde 3, 4, 15, 28, 30, 31, 113, 135, 146, 216, 217, 219, 233, 237-244, 247, 248, 250-257, 259-266, 268-274, 280, 289, 290, 301, 326, 327, 336-338, 343-346, 350, 351, 356, 364, 366-368, 375, 390, 401, 406-408, 411, 413, 432
Basseveldschen watergang 280
Bassevelle 238
Bauweloo 435
Bauwens 96, 413
Bauwyn 386
Bayaart 17
Bayllye 360
Bazhcevelde 238
Beckers 166
Beekstraat 238
Beekstrate 238
Beernaert 260, 414
Beeuwelingwatergang 240, 250
Beieren 394
Bekaert 121, 265
Beke 274
België 36, 141, 214, 239, 369
Belgique 33
Benninghestraete 250
Benninghwegh 250
Bentille 235
Berggracht 140, 212, 216
Berkenvelt 402
Berlaymondt 103
Bernaerdts 87
Bernaert 414
Bernaerts Reep 233
Bernaux 251
Bernerdes wech 2
Bertoens 245
Best 264
Besten houc 2
Bevelen waterganck 251
Beveren 131, 235
Beveren Waas 284
Beydens 166
Biervliet 26, 146, 217, 234, 235, 244, 256, 275, 277, 281, 289-291, 374, 432
Biezen 274
Bighelant 2
Bijloke 264
Bijsterveld 404
Binder-Aa 2
Binder-Ee 2
Blackenmeersch 238
Blaeu 444
Blaks-polder 37
Blanckaert 250
Blanckaerts 162
Blauwe Poorte 238
Blauwepoortwatergang 240
Blieck 214, 215
Bloc 391, 440
Block 386
Bochaute 348, 383, 390, 398
Bochauter ambacht 40, 352
Bocholt 273, 377
Bocholte 273
Bochout 273
Bochoute 273
Bockel 124
Bockholt 147
Bocstael 175, 266
Boechoute : Wilgeminen 224
Boeckhoute 353, 354
Boekels 274
Boekelsweg 285
Boekhoute 14, 15, 28-31, 58, 94, 113, 114, 131, 143, 146, 156, 235, 237-239, 243, 248, 252-257, 259, 264, 271-291, 294, 326, 327, 336, 343-345, 348-350, 352, 353, 356, 357, 362-368, 370-377, 379, 380, 382-385, 387, 390-392, 395, 397, 398, 407, 411, 432
Boekhoute-Ambacht 7, 92, 338
Boekhoute-dorp 385
Boekhoute : Wilhelmienen 224
Boekhouter-ambacht 13, 349, 351, 357, 376, 390, 398
Boekhouter ambacht 348
Boekhoutstraat 238
Boelare 290
Boelin 146
Boerenhol 6
Boeys 360
Bogaert 200, 361
Boileau 134
Boitin 116
Bollaerdestraetkin 402
Bolle 116
Bologna 441
Bomble 119
Bommele 233
Bonifaas VIII 36, 424
Bontinck 411
Boossaert 172
Borcquelmans 386
Borgougnien 79
Borluut 250, 251
Borluut van Noorddonk 271
Borluutstiende 251
Borsbeke 112
Borselen 34
Bortgaerd 17
Bortin 224
Boschhoute 273
Bossaert 143, 144
Boterdam 274
Botersande 40
Bouble 119
Bouchaute 16, 56, 125, 233, 251, 287, 300, 301, 320, 339, 345, 346, 349, 368, 378, 381, 389, 390, 407, 408, 411, 425
Bouchaute ambagt 103
Bouchauten-Ambacht 398
Bouchauten ambacht 250
Bouchoute 283, 426
Bouchoute ambacht 282
Boudeloo 225
Boudelooklooster 115
Boudewijn met den Baard 34
Boudewijn met den IJzeren Arm 1, 33
Boudewijn V 34
Boudiens 324
Boudins 361
Boudinszoon 17
Boukolte 273
Bouquet 34
Bourgeois 417
Bourgoigne 167
Bourgondië 235
Bourgoundien 8
Boussu 79
Bouwin 123
Bovyn 144
Braakman 6, 27, 29, 30, 240, 275, 276, 280-282, 287
Brabant 174
Bracq 379
Braem 116
Bral 83
Bramen 3
Brant 3, 233
Brecht 78, 250, 386
Brederode 412
Breede creke 2, 27
Breedenier 402
Brennus 419
Breskens 148
Breydele 251
Brill 32
Bruessel 288
Brugaertsoene 117
Bruges 168
Brugge 99, 100, 122, 131, 132, 146, 239, 245, 269, 270, 355, 370, 380, 382, 396, 412, 432, 437
Brugge : Ste-Walburgiskerk 100
Bruggeman 200
Brugghe 93
Brugghemansstede 285
Bruloit 166
Brunswijk 436
Brussel 13, 18, 38, 57, 58, 75, 78, 80, 83, 90, 92, 93, 98, 103, 132, 135, 152, 168, 170, 195, 235, 237, 283, 326, 336, 347, 354, 357, 364, 366, 370, 378, 390, 416, 443
Brussel : Ste-Gudula 104
Bruxelles 24, 25, 346, 347
Bruyneel 440
Buizermate 404, 409
Buk 187
Buochulte 273
Buokhulte 273
Burchtgravenstroom 401, 406
Burgondië 79, 125, 167
Buschwastine 274
Butkens 200
Buylinck waterganck 250
Buysse 360-362
Buzere 244
Bylevens 117
Cabeliau 440
Caes 359
Callaert 162
Caluwaert 409
Campene 187
Campine 393
Canebeke 264
Caneghem 352
Cantelmo 370
Capellenpolder 318
Caperijcke 287, 288
Cappe 119
Cappellepolder-waterganck 354
Cappoen 417
Capproen 359
Capric 422
Caprijcke 390
Caprycke 233
Cardon 166
Castillien 287
Cathedraele kercke van Ste Baefs 249
Cathillion 200
Cats 37
Cattenhouc 238
Catthem 103
Causse 402
Cauwels 200
Cauwenpolder 26
Ceulen 8
Chabottau 380
Chamble 117
Champigneulle 379
Christiaens 283
Christiaenssen 386
Cisteaux 435
Citers 375
Claesman 349
Clais 94
Claissone 6
Clappart 93
Clarapolder 256, 279, 280
Clauwaert 93
Clauwaertswegh 274
Clauwart 115
Clayse 87, 88
Cleilants 274
Clethems-polder 37
Cleyaertswech 274
Cleylantswech 274
Cloester van Nazareth 168
Cloestre van Ekeloe 421
Cloestre van Oest-Eclo 424
Cloistere van Oosteecloo 433
Cloistre van Oosteecloo 432
Clooster tOosteecloo 434
Clooster van Assenede 70
Clooster van Oosteecloo 429
Clostre van Oest-Eclo 422
Cluse 18
Cluyl 200
Cluysen 76
Coedijc 233
Coene 361, 440
Coensdijk 277
Colin 357, 422
Contributieland 370
Convente van Oosteecloo 432, 433
Coolegem 155
Cooman 119
Coppieters 166
Corenmerct 3
Coudeborne 2
Craeighem 238
Craeyeghem 238
Craeyen acker 3
Craeyenaker 233
Crakerbeke 274
Crell 414
Cromfliehtsmeet 2
Cruce 172
Cruusstrate 274
Cruyl 141-143
Cruyshautem 439
Cruysstrate 274
Cruyt 97
Cupe 269
Curse 75
Cursse 94
Curtewyle 435
Cusse 361
Dalem 351
Dalinghe 402
Dam 421
Damhouder 249
Damman 118, 403, 439
Damme 239, 277, 283
Dampierre 34
Danckaertseecke 3
Daneel 422
Daneels 120, 358
Daniin 87
Dankaertseeke 19
Danneels 255
De Backer 144
De Baedts 432
De Baenst 116
De Baerdemaecker 121, 361
De Baertmaker 116
De Baets 154, 432
De Bassevelde 244
De Bavière 80
De Bavières 118
De Bazhcevelde 244
De Bedmar 134
De Beer 83, 440
De Beir 417
De Berry 101, 104
De Beuckeleere 386
De Bevere 249
De Blaesvelt 117
De Blasere 434
De Block 95, 288, 294, 350, 362, 380, 392-396
De Boes 118, 120, 121, 165, 361
De Bouchaute 290
De Bouchoute 290
De Bouvières 102
De Brabander 361
De Bramen 3
De Brauwer 339
De Brauwere 358, 361
De Braye 417
De Breuck 118
De Breucq 114
De Brock 239
De Bruyne 252
De Busere 224, 242, 251, 261
De Busscher 443
De Bylandt 33
De Caesmacker 165
De Caesmaecker 166
De Caluwaert 409
De Capelle 22, 288
De Carosse 242
De Castillon 262, 384
De Causmaecker 361
De Ceuninck 118
De Clerque 439
De Clerque-Wissocq 439
De Cock 120
De Coninc 126
De Coninck 126, 139, 140, 382, 386
De Coninginne van Hongarien 22
De Coorbijtere 432
De Corte 89
De Coster 417
De Costere 368
De Cottrel 112
De Craene 118
De Crekelmuyte 242
De Crocq 120
De Croix 249
De Croone 22
De Cruninghe 117
De Dappere 440
De Deckere 339, 345, 347, 348, 351, 381
De Decquere 287, 381
De Deurwaerder 166
De Doncker 241
De Drie Koningen 406
De Drie Posthoorns 406
De Engel 22, 288
De Fonteyne 22
De Gheendt 360
De Ghend 251, 358
De Ghendt 246, 247, 250, 260, 351, 359, 409
De Ghent 261
De Gouden Appel 288
De Gouden Leeuw 22
De Grave 120
De Groede 36
De Gruutere 246, 285
De Gryse 249
De Guchtenaer 265
De Guchteneere 358, 362
De Haseleire 417
De Haultepenne 385
De Hauwe 246
De Haze 386
De Heere 116, 357
De Hertoghe 435, 436, 440
De Hoon 276
De Houchin 437, 440
De Hulst 94
De Jagher 413
De Jauche 439
De Jonghe 120, 246, 349, 378, 399, 408
De Kerckove 199
De Kerselaer 22
De Kersmakere 424
De Keysere 118, 120
De Keyzer 264
De Keyzere 442
De Kistemaeckere 118
De Knuut 116
De la Cueva 443
De la Kethulle-Schoorman 271
De la Motte 373
De Laet 391
De Langhe 8
De Langhelar 224
De lannoy 386
De le Court 5
De Leghere 429
De Leu 247
De Licques 347, 348, 398
De Loose 343
De Luu 247, 261
De l'Honneux 357
De Maeda 425
De Malinez 104
De Manghelaere 324
De Mantaca 354
De Mare 361
De Maskelines 115
De Massiet 104
De Meire 242
De Mello 444
De Melun 102, 103
De Menin 224
De Merlier 417
De Meulenaere 117, 120, 161
De Mey 324, 358, 398
De Meyer 17, 151, 360
De Meyere 440
De Mil 171
De Moer 116, 224
De Mont 116, 172, 173
De Muellewe 339
De Mullandere 414
De Nameur 153, 154
De Nayer 417
De Neve 136-140, 204
De Paepe 166, 361
De Pape 264, 358, 368
De Papegay 22
De Pau 386
De Pauw 221, 361
De Perre 379
De Perre-Montigny 378
De Poghe 264
De Poorter 175
De Posthoorn 288
De Potter-Le Reverand 381
De Pret 383
De Preudhomme 352
De Prins Cardinael 22
De Puyt 175
De Raeve 417
De Rammelaere 265
De Rave 432
De Renaindes Cavillo et Toledo 346
De Ridder 199
De Riddere 94
De Rodoan 102
De Roode Leeuw 406
De Roose 22
De Rudder 93, 156, 386
De Russchere 117
De Rycke 361
De Saint-Genois 21, 223, 283, 443
De Saint Genois 35, 36
De Salsyne 439
De Schaere 288
De Scheerdere 386
De Schepper 118, 120
De Scheppere 188
De Schietere 249
De Schuetere 254
De Schuytere 254, 265
De Seclyn 247
De Smedt 166
De Smet 3, 33-35, 97, 118, 120, 124, 125, 188, 212, 214, 215, 238, 336, 343, 349, 352, 359, 381, 382
De Smidt 270
De Somer 121, 221
De St.-Genois 146
De Stoppelaere 118, 119, 154
De Swaene 22, 242, 288
De Sweemer 78
De Temmerman 422
De Tollenaere 214
De Triest 113
De Valke 288
De Vilain 248
De Villers 118
De Volder 93
De Voldere 432, 433
De Vos 345, 358
De Vreese 359
De Vriendt 103, 121, 148
De Wachter 117
De Waegenaer 258, 265
De Walle 420
De Weent 386
De Weirelt 22
De Werve 285
De Wilde 75, 359
De Willecomste 22
De Wint 117-119, 155, 373, 386
De Witte 117
De Zomer 119, 417
De Zomere 7, 148
Debrie 250
Dechamps 212
Deeghbroot 7
Deinze 123, 134
Deinze : Klooster van Ste-Margaretha 404
Del Rio 435
Delamark 143
De Lamartine 229
Delcour 151
Dele Haye 117
Delebecque 263
Delespine 380
Della Faille 79, 96, 100-102, 104, 206, 271
Della Faille van Assenede 102
Deltombe 386
Den Appel 22
Den Dobbelen Aerent 22
Den Engel 22
Den Haese onder den jongen Dooren 242
Den Laatsten Stuiver 145
Den Lakenboeter 264
Den Leopoldus 242
Den Meyere 422
Den Papen 87, 88
Den Prins Cardinael 140
Den Spieghele 22
Den Swarten Leeuw 242
Den Vogelensanck 242
Dendermonde 131, 164
Departement der Schelde 137, 262
Der Kinderen 386
Descant 148
Despars 35, 124, 125, 362, 363, 418
Die Vos 424
Die Wevel 424
Dierckins 386
Diericx 33, 100, 119, 156
Dierkens 250
Dierkin 359
Dierkins 432
Dierkins Praters lande 238
Dijk 15, 23, 142, 155
Dijkstraat 20, 23, 28, 79, 142, 250
Diksmuide 284
Dirk van den Elzas 32, 244
Doens 120, 121, 200
Dokkumer-Ee 2
Doodhoek 238
Doornik 100, 115, 145, 146, 162, 177, 251, 262-264, 357, 402, 409, 415, 446
Doornzele 396
Doothouc 402
Dorenhaec 3
Dorle 3
Dorlendijk 14, 27
Dorp 274
Dorpsplaats 402
Dowaai 442, 443
DOyenbrugghe de Duras 76
Doyenbrugghe van Duras 79, 96
Doyken 168, 171
Drente 2
Drongen 112
Du Bois 359
Du Cange 32
Du Chine 167
Dubois 150
Dubosch 265, 358
Dudzeele 239
Duinkerke 411
Duitschland 126, 394
Duivekeete 19
Dumery 153
Dumon 358
Dumouriez 136
Dunaert 360
Dunekine Dam 2, 224
Duserins 433
Duufvelt 402
Duyck 118
Dyckstraete 251
D'Assenede 100, 224
D'Haene 118, 120
D'Haenens 199
D'Hane 102, 348
D'Hanens 355
D'Hont 349, 362, 376, 379
D'Humyn 104
D'Origone 409
Ebbins Groete 233
Eclo St. Vincent 402
Ecloe 422
Ee 2
Eeckman 361
Eeclo 421
Eecloo 101, 366, 390, 430, 433, 434
Eede 2, 3
Eekeloe 381
Eekeren 102
Eekloo 29, 100, 102, 123, 129, 132, 134, 212, 214, 217, 219, 237, 239, 245, 254, 263, 267, 268, 273, 277, 365, 367, 374-376, 390, 394, 395, 397, 402, 410, 418, 419, 421, 431, 432
Eekloo St. Kruis 402
Eekloosch Leiken 406
Eeklooschen watergand 280
Eerste Mauwestuck 3
Eerste molen 242
Eertinge 36, 146
Eertvelde 76, 411
Eesvelde 188
Egmont 366
Elizabeth van Vlaanderen 419
Emelricke 78
Engeland 100, 126
Erdenburg 133
Ernandes 425
Erpe 249
Ertvelde 3, 18, 28, 31, 36, 75, 83, 85, 128-130, 132, 133, 142, 146, 162, 176, 217, 238, 239, 248, 280, 289, 368, 390, 401, 406, 411, 418, 431
Ertvelde : Stoepe-Kapel 86
Escaut 276
Espagne 23
Espinoy 102, 103
Eubertsmeet 274
Europa 221
Everaert 382
Everboutshouc 274
Evergem 129, 154, 219, 263, 377, 380, 441, 447
Fagel 375
Farso 247
Faveau 358, 359
Ferguut 229
Fermijn 432
Fernand van Portugal 420
Ficquet 132, 166
Finster-Wolde-Ee 2
Fivelgo 2
Flandre 25, 99
Flandres 346, 347
Fontein 19
Fonteine 15, 28
Foppens 443
Fort Liefkenshoek 136
Fort Lillo 136
Fort van Philippine 7
Fort van S. Antone 233
Franck 382
Francq 259
Francque 118
Frankrijk 33-35, 122, 123, 221, 245, 269, 287, 364, 370, 377, 379, 394, 412
Frans I 136
Fransmans 435
Franswmans 440
Frederik II 419
Friesland 2, 377
Fromissa 346
Gaetman 173
Gaetmans 172
Galatas 101, 102
Galle 284
Gallez 147
Gamin 193
Gand 33, 100, 156, 167, 168, 443
Gateman 156, 165
Gauden Hooft 70
Gaver 112, 238, 423
Gaverwatergang 28
Geel 97
Geeraard den Duivel 252
Geeraerdsbergen 205
Geernert 368
Geerts 358
Geitegat 230
Gelderen 2
Gembre 79
Gend 113
Genghe 269
Gent 4, 14, 21, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 74, 75, 77-79, 81, 83, 84, 91, 94, 95, 97, 99-103, 112, 113, 115, 123-125, 129, 130, 132, 135, 136, 146, 148, 149, 153-155, 157, 161, 166, 168-172, 175, 177, 214, 217, 223, 224, 229, 235, 239, 244, 245, 247, 252, 254, 255, 260, 262, 263, 271, 277, 278, 281, 283, 328, 335, 338, 347, 348, 351, 352, 354, 356, 357, 362, 363, 365, 368, 370, 373, 377, 380, 381, 383, 385, 391-394, 396, 403, 410-412, 414, 415, 418, 420, 421, 425, 426, 435, 441, 442
Gent: Hospitaal der Bijloke 17
Gent : Abdij van St.-Pieters 251
Gent : Belfort 245
Gent : Bijloke 252
Gent : Groot-Begijnhof 90, 171, 255
Gent : Hoofdkerk van St.-Baafs 162
Gent : Klooster der Karmelieten 85
Gent : Klooster der Lieve-Vrouwe-broeders 85
Gent : Klooster der Predikheeren 171, 290
Gent : Merceniershuis 113
Gent : Muide 168
Gent : Ouden-Burcht 248, 335, 365
Gent : Posternehof 434
Gent : Predikheerenkerk 244
Gent : Spijker 168, 170
Gent : St.-Baafs 249
Gent : St.-Baafskerk 170
Gent : St.-Jacobs 260, 380
Gent : St.-Jacobshospitaal 100
Gent : St.-Jacobskerk 244
Gent : St.-Janshospitaal 5
Gent : St.-Janskerk 168
Gent : St.-Jorisklooster 112
Gent : St.-Michielskerk 101, 241
Gent : St.-Pietersabdij 244, 290
Gent : Vrijdagsmarkt 113, 412
Gérard 141, 144
Gerre 175
Gevaert 94
Ghaers 385
Gheldolf 36, 277
Ghend 338, 403, 425, 426, 428
Ghend : Moenceecken 425
Ghendt 40, 42, 44, 52, 60, 66, 83, 166, 250, 363, 369, 410, 412, 414, 415, 430, 435
Ghendt : Audenburch 250
Ghendt : Auderburch 352
Ghendt : Auderburgh 251
Ghendt : Bijloke 433
Ghendt : Ouderburch 103
Ghendt : 't Gulden Hooft 83
Ghent 39, 42, 60, 421
Ghijselbrechtzone 168
Ghiselbrechts Houkine 233
Ghyselman 339
Gillis 251, 265
Gistel 122
Godart 271
Godberons 269
Godevaert 278
Goed in den Oosthoek 404
Goed te Aalschoot 432
Goed te Danckaersecke 114
Goed te Danckaertseke 114
Goed te Hoogerheide 432
Goed te Zoeterbeke 241
Goed ten Foreeste 245
Goed ten Knokke 241
Goed ten Poele 19
Goed ten Walle 285
Goed ter Lake 114
Goed ter Schare 17
Goed ter Weede 241
Goedhals 358
Goet te Benninghen 250
Goethals 5, 265, 417
Goetman 156, 165
Goole 252
Gosinsweghe 402
Gramaye 146, 147
Grave 352
Grave-Jansdijk 6, 13-15, 22, 27, 28, 80, 142, 143, 165, 231, 277
Gregoor IX 423
Gregorius XI 269
Groede 36, 37
Groen plein 356
Groenedijk 230
Groenen dijk 14
Groenendijk 14
Groeninger-Kouter 122
Groningen 2
Groote Ee 2
Groote Geule 27
Groote Kil 28
Grote Bighelant 2
Gryp 386
Gwijde van Dampierre 21, 35, 36, 77, 223, 224, 276, 391, 419
H. Land 85
Haaltert 343
Haccart 101
Haderic 242
Hadericke 262
Haemerlinck 121
Haemerlynck 410
Haems 166
Haentjen 238
Halle 392
Hamerlincsluis 26
Hamme 96, 247
Hannoots 245
Hansbeke 77, 78, 248
Harlebeke 421
Harop 356
Hasnede 1, 224, 421
Hasseltstraat 238, 251
Hassenede 1, 169, 411
Hasseneder amboucht 87
Hasseneyde 1
Hassnede 87, 88, 421
Hassneder amboucht 88
Hassnederamboucht 87
Haude Veste 435
Haven 274, 286
Havesche 147
Havry 171
Hazaert 359
Hazegras 240
Hebbrecht 359
Heerlijkheid van St.-Albert 157
Heerst 250, 274
Hegemeet 274
Heide 2, 403
Heidestraat 402
Heine 125
Heist 30, 240, 281
Helderberch 260
Hellegat 276
Hellestroom 406
Hellin 246
Hellyn 435
Hems 165, 173
Hendeken 15, 274
Hendrik II 34
Henegauwe 41
Henegouw 287
Henegouwe 39
Henegouwen 103
Hercke 324, 359-361
Hermanville 101
Hermes 102
Herrebrant 417
Hertinge 36
Hertingen 280
Hertynghe 76
Hesdin 247
Het Damspel 242
Het Haentjen 242
Het Schuttershof 22
Het Stadhuis 22
Heulken 238
Heylin 93
Heyndricx 117
Heynry 149
Hias 284
Hieslumer-Ee 2
Hijfte 248
Hildebrand 116
Hildebrant 87, 172
Hille 3
Hoek 275
Hoeke 240
Hoesteecloe 402
Hof te Bassevelde 241
Hof ten Walle 423
Hof ter Benningen 241, 271
Hof ter Schuren 285
Hof ter Velden 241
Hof van Bassevelde 243, 248
Hof van Vinderhoute 248
Hof van Werve 285
Hofdijk 4, 15
Hofmann 227
Hofmann van Fallersleben 226
Hofschuutjen 3
Hoghe wede 2
Holland 35, 80, 104, 133, 136, 239, 282, 370
Hollandsche republiek 282
Hollandt 26
Holleken 15, 27
Hollemeerschwatergang 240
Hompesch 376
Hond 146
Hontenesse 244
Hontenisse 217
Hooge-Vorstwatergang 240
Hooge Vorst 238, 274
Hoogevorst 240
Hooghof 241
Hoosterput 354
Hoppers 351
Horenbaut 8
Horst 274
Horyn 132
Hospitaal der Bijloke 114, 393
Houcxkin 429, 430
Houdins 444
Houtland 15, 28, 30, 143
Houtlei 437
Hubrecht 3
Huge 94
Hugersluus 36
Hugersluyse 76
Hugesluus 78
Hughe 117, 173
Huigersluis 280
Huis van Boekhoute 290
Huise 77
Huldebrant 116
Hulpiau 199
Hulst 17, 58, 125, 130, 133, 146, 147, 217, 374, 375
Hulster ambacht 40
Huughewechs-sluzeken 278
Huyghe 117, 120, 188
Huysman 212
Hye-Schoutheer 177
Idewalle 434
IJperen 104, 171, 443
IJpre 430
IJsendyk 133
IJzegem 149, 155, 161
IJzendijke 217, 372-374, 385, 432
Immetuin 248
Impins 103
Innocens IV 423
Innocentius XI 162
Isen-polder 37
Isendike 424
Italië 394
Izabella-Polder 27
Izabella-sluis 27, 29
Izabella-watergang 27, 28, 280
Izabella-watering 27, 280, 394
Izabella van Vlaanderen 419
Izabellafort 280
Izabellapolder 280
Izabellasluis 29, 279-281
Izabellavaart 280
Izabellawatergang 240
Izabellawatering 281
Izabellestroom 406
Jacob 385
Jacobs 150
Jacobs Scallaerts polder ter Wilmen 2
Jansdriesch 233
Janssen 131, 254, 368
Jembre 76, 79
Jeruzalem 396, 419
Joanna van Constantinopel 4, 38, 419, 420
Jocqué 164, 221
Jonckbloet 226, 227
Jonkershove 89
Jozef II 136, 412
Kales 126
Kamerijk 145
Kanaal van Zelzate 29
Kapel 15
Kapel ter Weelden 385
Kapel ter Wilden 385
Kapelle 102, 274, 286
Kapelle-polderdijk 27
Kapellepolder 276, 279, 280, 289, 374
Kapelwijk 28
Kapitalen Dam 240
Kaprijk 30, 146, 156, 237-240, 247, 253, 263, 267, 274, 277, 371, 374, 376, 390, 394, 401, 406, 419, 421, 425, 432
Kaprijksch Vaardeke 406
Karel den Goede 290
Karel den Groote 226
Karel den Kale 33
Karel V 7, 21, 85, 364, 435, 441
Karel van Lorreinen 436
Kasteeldijk 14, 80
Kasteeldreef 80
Kasteelke 80
Keelcapons 439
Keizer Karel 126
Keizersdijk 13
Kempe 119, 132
Kempen 136, 141
Kendele 2, 21, 115
Kercke van St. Michiels 128
Kerkaert 200, 264
Kervyn van Lettenhove 16, 99, 177, 363
Keulen 7, 145, 443
Keyzer Leopoldus 22
Keyzers 442
Kieckens 90
Kiezegem 349, 399
Klaarhout 355
Kleine-polder 37
Kleine Geule 27
Klooster der Dames van O.-L.-Vrouw 265
Klooster Hemelsdale 396
Klooster Ter Doest 270
Klooster van Deynse 251
Klooster van Nonnenbossche 114, 115
Klooster van Oost-Eekloo 417, 435
Klooster van Opwijk 387
Kloosterpolderke 172
Kloosterstraat 144, 169, 172, 194, 201
Kloosterstraatje 172
Kluit 34
Kluize-Bosschen 418
Kluizen 18, 36, 75, 129, 133, 146, 248
Kluyt 32
Knesselare 239
Knocke-brigghe 274
Knokke 240
Komene 435
Koolkerke 239
Kops 80, 216
Kortenberg : Predikheeressenklooster 171
Kortrijk 79, 123, 417, 436, 445, 446
Koudekerke 284, 290, 291, 384, 385
Koudekerkpolder 7
Kraaienakker 18
Krakersdijk 14
Krayenhoff 1
Krubbersbeek 406
Lalebicke 2
Lalebieke 21, 115
Lambrechts 131
Lamdam 244
Lamme 361
Lammens 93, 119, 386
Lampaert 358, 360
Lamzoete 411
Land van Aalst 34, 35
Land van Waas 33, 34, 95, 123, 131, 132, 136, 146
Land van Waes 174
Landdijc 3
Landdijk 238, 277, 337, 355
Lande van Waes 91
Landegem 248
Landhuis 335
Landtdyck 250
Landthuys 340
Landwatergang 240
Lange Munt 238
Lans 440
Lant van Beningen 238
Lantshoucke 3
Lapschure 239, 283, 375
Larede 112
Latour 135
Lauder 374
Laurijn 354
Laurijn-fort 279
Laurijnefort 373
Laurijnenpolder 276, 278, 280, 374
Lauryn 358, 381
Laurynenpolder 353
Lauwaert 386
Lauwereyns 241
Lavaut 17, 114, 283
Le Bailly 349
Le Broussart 393
Le Dack 435
Lebbin 421
Ledeganck 212, 214
Leechstrate 3
Leege Bosch 418
Leegemeerschwatergang 240
Leemaen 187
Leenweghe 3
Leestrate 274
Lefebre 193
Lefebvre 387
Lefevre 379, 387
Leghimoer 2, 21, 115
Legoes 98, 154
Leiden 443
Leiden : Predikheeressenklooster 171
Lejeune 214
Lembeke 146, 237-240, 245, 277, 280, 376, 401, 402, 411, 432-434, 438
Lendonc 238
Lendonk 242
Leonaerd 171
Leopold I 141
Léopold II 221
Letterhoutem 77
Leuven 175, 218, 271, 357, 442
Leyenbilck 3
Leyns 116, 118, 357
Liebaert 207
Liemaecker 150
Lille 24, 25, 235
Lindanus 33
Lindeke 28
Lindeken 15, 19
Lippens 117, 120
Lippins 432, 433
Lissewege 239, 270
Lobe 324
Lodewijk van Male 92, 100, 124, 125, 362
Lodewijk van Nevers 121, 122, 124
Lodewijk XIII 369
Lodewijk XIV 134, 254, 369, 370, 412
Loevenbosch 3
Lombeke 79
Londen 218
Longâtre 437
Loots 380
Lormiere 171
Lormière 235
Lotharingen 34
Lovendegem 376
Luther 126
L'Espinoy 243
Maagd van Gent 289
Maas 2
Maat 19
Maatwatergang 28
Maddijc 167
Maelcamp 102
Maenhout 121, 131, 219
Maerisone 187
Maerlant 223
Maes 87, 88, 116, 117, 119, 166, 171, 187, 269, 442
Maes Cruysstrate 402
Maesstrate 402
Maet 3
Maeye 187
Malaert 118
Malbrancq 273
Maldegem 2, 134, 239, 245, 412
Male 239, 349
Mallezie 410
Maloen 269
Mandels 102
Mannoven 187
Marchantius 33
Marcht 238
Maréchal 257, 379
Mareye 119
Margareta van Constantinopel 21, 34, 223, 225, 420
Maria-Theresia 74, 135, 136, 195, 201
Mariakerke 376, 412
Mariapolder 14, 18
Mariapolderwatergang 28
Mariman 259
Markt 140
Marqueny 121
Martens 361
Martin 250
Martsins 94
Mastaing 439
Mathys 361
Matthijs 358
Matthys 339, 361
Maximiliaan van Oostenrijk 125
Maye 119, 386
Mazier 89
Mechelen 153, 154, 157, 409
Meenen 445
Meeremont 12
Meersman 361
Meerstraetje 238
Meetjesland 401
Meganck 3, 141, 216, 218
Meghem 134
Menigher 274, 284
Mere 249
Merendre 248
Mertens 254
Mesaus 386
Mese 277
Mestier de Bouchaute 346
Metz 379
Meuleken 22
Meulestede 217
Meuris 221
Meynken 87
Mezier 89
Michiel 82, 368
Michiele 188
Michiels 95, 154, 359
Middelburg 239, 274
Middeldijc 2
Middelhouc 274
Miraeus 147, 252, 420, 421
Moencxeeke 426
Moencxheeke 425
Moens 387
Moerbeek 36
Moerbeke 5, 140, 146, 217
Moere 36, 115
Moergedelf 274
Moerkercke 76
Moerkerke 36, 114, 146, 239, 280
Moerstraat 21
Moerstrate 2
Moervoorde 245
Moerwatergang 240, 280, 406
Moleken 274, 286
Molen te Spillille 242
Mollestraetje 402
Momaerts 188
Mommaerts 166
Monnikenreede 277
Monniker-Ee 2
Montorie 225
Moors-polder 37
Mordilve 274
Mosnier 86
Mossaert 193
Mour 21
Mour van Gavere 3
Mude 168
Muikem 19
Muiken 15
Mukenackere 3
Munkeeke 432
Munster 136, 372
Mussche 265, 417
Muyhen 3
Mys 121, 140, 200, 221
Naemen 175
Namen 122
Nazareth 170, 442
Nederenbrant 402
Nederland 274
Nederlanden 263, 370, 377
Neelemans 101
Neerhasselt 2
Nekker 402
Nekkersdelf 284
Nelis 200
Neufville 352
Nevele 101, 104, 383, 385
Nevers 92
Nicasiuspolder 30, 280, 385
Nickers-aerd 274
Nickersdilve 274
Nicolle 352
Nieuborch 3
Nieuport 352
Nieuwburg 15, 19, 22, 28, 102, 206, 349
Nieuwburgstraat 28
Nieuwe vloet van Zelzate 3
Nieuwenhuyse 200
Nieuwerburg 102, 103, 112
Nieuwerkerke 36, 37
Nieuwkercke 76
Nieuwkerke 146, 162
Nieuwlande 102
Nieuwpoort 80, 132, 280, 283, 352
Nijehuister-Ee 2
Nijs 78
Nikle 225
Nimmegeers 259
Nobels 200
Noèl 239
Nonnenbossche 17, 115, 284, 285, 356
Nooder-Ee 2
Noord-Beveland 34
Noord-Holland 2
Noord-Nederland 141
Noorddijk 274, 286
Noorddonk 248, 250, 271
Noordhende 21
Noordzee 33, 280
Noortdonc 402
Noortdonck 250, 251
Noortlant 274
Norddijc 3
Norwich 131, 368
Novamburch 421
Nuyt 344
O.-L.-Vrouwberg 261
Oest Eclo 224
Oesteclo 402
Oesteecloo 402
Oesterput 280
Oesthende 87
Oghelinshoec 274
Oldambt 2
Ondermarcq 265
Onser Vrouwe cloostre van Oost-Eecloo 423
Oost-Eecloo 346, 407, 408, 411
Oost-Eede 3
Oost-Eeekloo 426
Oost-Eekloo 28-31, 146, 224, 237, 239, 240, 243, 251, 253, 260, 262, 280, 290, 327, 336, 345, 364, 366, 368, 383, 401-407, 409-413, 415, 416, 420-425, 428, 430, 432, 434, 435, 437-439, 441, 442, 447
Oost-Eekloo-bosschen 418
Oost-Eeklooschen watergang 280
Oost-Vlaanderen 2, 271, 273, 355, 389, 394
Oostakker 248
Oosteecloo 253, 301, 368, 390, 407, 414, 425, 426, 432, 433
Oostende 1, 237, 273, 401, 412
Oostenrijk 221, 394, 436
Oostenryck 8
Oosthoek 238, 241, 402, 404
Oostkerke 239
Ophasselt 2
Oppers 351, 352
Oranje 133, 134, 370
Orts 136, 139
Otinghe 56
Otterghem 348
Ottinghe 56
Otto I 34
Oude Ae 2
Oude Ee 2
Oude Mourstrate 3
Oudegherst 32
Oudemans 4
Oudemunster 384
Ouden-Burcht 22, 112, 246, 249, 250, 277, 330, 348, 350, 351, 409
Ouden-Gentweg 28
Ouden Burcht 88, 102
Oudenaarde 214, 266, 362, 441, 442
Oudenburg 283
Oudenburg : St.-Pieterklooster 246
Overasselt 2
Overdijk 30
Overijsel 2, 4
Pannekens 402
Papegeule 26, 112
Papenkreek 30
Papenland 274
Paquot 442
Paradijsstrate 274
Parijs 1, 177, 237, 273, 391, 392, 401
Parisijs 432
Parisys 433
Parma 132
Passageulepolder 256
Pasteerne poorte 434
Pauls 358
Paulus III 171
Pauwels 116, 119, 171, 194, 201, 324, 357, 360, 361, 381
Peerboom 36, 37, 77, 146, 280
Peereboom 76
Peers 252, 258, 265, 271
Penneman 14, 119
Pennemanspolder 14
Pereboom 284, 290
Perny 1
Pertuis 372
Philip den Goede 125, 126, 167, 362
Philip II 85, 96
Philip IV 100
Philip van den Elzas 38, 244, 291
Philippijnschen dijk 13-15, 27
Philippine 6, 26, 29, 132, 143, 255, 275, 279-282, 289-291, 354, 355, 371-373
Philippinenpolder 26
Philippinepolder 280, 290, 337
Pierets 206
Pierssens 266
Piet 290
Piete 290, 291
Pieters 112, 361, 387
Pillaert 269
Piscron 131
Pius IV 146
Pladet 172
Plasch 359
Plaschs 87
Pocques 352
Poel 3, 15, 19
Poeldijk 13, 233
Poelin 359
Poelstraat 28
Poelstraete 233
Poelvoorde 102
Polder St.-Albert 21
Polder van Groede 37
Polder van St.-Albert 14
Poldre de Namur 24
Poldre d'Albert 23, 24
Poldres de Lange 24
Polet 171
Poleyts 440
Pollet 252
Poppe 121
Porphyrië 194
Posternetoren 436
Posthoorn 27, 274, 286
Praet 104, 130
Prijsbier 116, 165
Prins-Willemspolder 37
Proost-polder 37
Pruisen 394
Pudsmere 274
Pussemeer 144
Quatre Métiers 124
Quenon 352, 358, 361
Quistebout 117
Raepsaet 32, 45, 92
Raes 154
Ramont 119
Ramskapelle 240
Rantschaert 118
Rapenburg 162
Ratgeer 123, 124
Reep 402
Reinhof 19
Reistenberg 142
Rekelingbrug 123
Rellenstroom 406
Remes 166
Rens 212
Rentergem 248
Ressegem 112
Rethiest 92
Reufin 146
Reyniers 166
Reyns 166, 265
Rieme 375
Rijhove 79, 80
Rijken 274, 286
Rijkestraat 402
Rijkestrate 402
Rijm 114, 116
Rijn 34
Rijneel 432
Rijsel 21, 36, 59, 168, 224, 269
Rivieren 354
Robert 113
Robrecht van Bethune 122
Robrechts-ambacht 75, 103
Robrechts ambacht 76
Rodigo 86
Rodrigo 86
Rodrigos 205
Roegiers 264, 410, 438
Roelins speke 402
Roels 21, 166
Roeman 358
Roermonde 2
Roets 344
Rogierstiende 356
Roitlam 360
Rome 170, 269
Romersdijk 17
Ronse 214
Roode Geule 27
Rooden-Polder 230
Rooden Polder 280, 336, 394
Roodenpolder 14
Roodepolder 7, 14, 27, 30
Roome 36
Roose 98, 150
Roubais 103
Rubens 149
Ruebins 241
Rufus 420
Ruimersdijk 17
Ryssel 11
Ryssele 11, 12
Saaftingen 146, 245
Sabbaultsstede 238
Saelmon 422
Saemslacht 40
Saffenie 409
Sanctae Crucis de Bassevelde 238
Sandelin 101
Sanders 118, 172, 357, 358, 384, 414, 417, 432, 440-442, 446
Sanderus 23, 26, 32, 237, 240, 243, 405, 411, 413, 417-419, 441, 443-447
Sansson 92, 93
Sas-van-Gent 7, 13, 26, 28, 30, 31, 112, 132-134, 137, 142, 162, 170, 219, 280, 281, 372, 374
Sas-van-Ghendt 8
Sas van Gent 233, 240
Sassche-Vaart 13
Sassche vaert 233
Sauvage 150, 151, 154, 414
Savary 411
Saxhavene 17
Saxiportus 17
Say 284
's Blazenbrugghe 402
's Busers kapelle 252
's Busers Mate 409
Scara 2
Scare 17
SCauters pit 3
Schapersheide 418
Schare 274, 286, 337
Scharp 38, 40-45, 48-57
Schauteet 433
Schauvlieghe 117
Schauwbroeck 408
Schelde 15, 33, 34, 99, 136, 280, 394
Scheldewindeke 217
Schoondijke 37
Schoorman 249
Schouwbroek 349, 399
Schouwen 34
Schuiterus 254
Schuytjen 3
Scijhouc 2
Scoef 285
Scuvelinsstrate 3
Selzate 76
Sent Janskercke 168
Ser Arnouts zone 116
Serdeshole 274
Serrure 223
Sersanders 81, 82, 118, 357
Seysens 440
's-Gravenhage 372
's-Graven-Jansdijk 239, 278, 346
's Graven-Jansdijk 277
's-Graven-polder 37
SGravenstraete 250
SGravenstrate 402
's-Hage 443
's-Hertogenbosch 2
Sijzeele 239
Simoens 97
Sinaai 95
Sint-Jans-polder 230
Slachvelt 3, 21
Sleedinghe 364
Sleidinge 129, 140, 217, 364, 401, 425
Sleydinghen 425
Slipen 93
Slock 361, 387
Sluis 122, 240, 256, 372, 374, 375
Sluis van Amelia 240
Sluis van Izabella 240
Sluis van Philippine 240
Sluus 133
Sluys 354
Smackers 355, 358
Smalle-Gelanden 14, 26, 30
Smalle-Gelandepolder 6, 26, 27
Smets 154
Smoutersdijk 230
Snellaert 226, 227
Snoucwale 274
Soete 250
Somme 33
Sorbonne 391
Soubise 103
Spaansche Nederlanden 444
Spaignen 339, 352
Spaignien 8
Spanje 37, 104, 133, 279, 282, 345
Spar 135, 255, 374, 375
Spiegelstraat 406
Spieghelstraet 402
Spiegle 402
Spierinck 165
Spillille 238
Spirmbroc 356
Spitale 172
Spittaelguele 274
Splitwaterganc 3
Spoelberghe 269
's Potterstiende 251
SPrioerenwech 274, 383
Sprutemanshofstede 3
Spuerdonc 402
St.-Aernaut 22
St.-Albertpolder 104
St.-Albertsmolen 21
St.-Albertspolder 13, 14, 18, 23, 27, 86, 111, 154, 157, 189, 201, 202
St.-Albertuspolder 11, 28, 30, 381
St.-Albertuspolderdijk 30
St.-Amand 446
St.-Andriesabdij 244
St.-Andriespolder 6, 14
St.-Annaboom 301
St.-Arnout 206
St.-Baafs 441
St.-Baafsabdij 32
St.-Christoffelspolder 146
St.-Gillis 421
St.-Hubert 22
St.-Jacobspolder 278
St.-Jan-in-Eremo 239, 263
St.-Jans-Steene 78
St.-Janskapel 280
St.-Janspolder 14, 27, 30, 112, 276, 280
St.-Jansschorre 7, 10, 11
St.-Jorispolder 276, 280
St.-Kruis 239, 374, 421
St.-Laureins 239
St.-Nicasiuspolder 14, 27
St.-Omaars 269
St.-Pietersabdij 7, 263, 326, 377, 383
St.-Pieterspolder 6, 27, 29
St.-Salvatorspolder 278
St.-Vincent 421
St. Aernout 288
St. Gillis gheseyt Lembeke 402
St. Hubertus 242
St. Huibrecht 406
St. Huybrecht 242
St. Jans Cappelle 26
St. Joris 242
St-Aernout 22
St-Albertspolder 6
St-Bertijn 34
Staak 15, 145
Staats-Vlaanderen 374
Stadins 414
Stalins 404
Stavelandt 439
Ste-Annadreef 165
Ste-Annamolen 241, 242
Ste-Annenboom 238
Ste-Margriete 239
Ste-Maria-Leerne 383
Ste-Maria-Lierde 100, 102
Ste Cruus, dat men zeght Oosteecloo 402
Steeland 36, 37, 146, 432
Steelandt 76
Steelant 77
Steels 118, 260
Steenkerk 280
Steenstrate 238
Steercke 103
Stekehemeet 274
Stekeldooren 414
Sterkte van St.-Laureins 29
Sterloonis 188
Stevens 119, 358, 386
Stevins 93
Steyaert 387, 417
Stiefadersmedekin 274
Stoepe 86
Stoepe-kapel 22
Stoepewatergang 28
Stokgoed 19
Stoppelaershoec 3
Stouthals 386
Strobbe 417
Stroomstraat 402
Struyvinck 247
Swarte hoet 19
Symoens 386
Syndeman 414
Tac 119
Tacitus 16
Tack 128
Talluyans 224
Tastevorde 115
Tayaert 246
Tchek 144
Teerlinc 430
Teerling 131
Telliers 117
Tempelierslant 3
Temsche 78
Ten Hamere 146
Ten Waerve 285
Ter Benningen 248, 249
Ter Donkt 246
Ter Eeken 402
Ter Grouwe 36
Ter Hand 432
Ter Handt 432
Ter Hasselt 248, 251
Ter Heugen 399
Ter Leiden 399
Ter Leien 399
Ter Looven 76, 79, 96, 156
Ter Loven 113
Ter Maten 112
Ter Neusen 76
Ter Neuzen 36
Ter Nieuwer Burcht 3
Ter Nieuwerburch 103
Ter Rivieren 112
Ter Velden 271, 356
Terlak 101
Terlepe 2
Terneuzen 26, 30, 281
Terowanen 145
't Grijs Peirt 288
THandt 433
Theunissens 361
Thevelin 171
THof metten wallen 250
Thof tot Vogheldijk 19
Thomas 269
Thoorens 188
Thorenbocht 274
Thouart 265
Thuin 114
Thuus de Borch 102
Thysebaert 188, 361
Tielt 125, 355
Tilloy 101, 104
Timmerman 200
TLant bi den Cruce 233
Tolleken 6, 30
Tollenaere 166
Tollins 440
Tomaes 381
Tourswijn 134
Tradauwe 116
Triest 2, 4, 15, 19, 22, 28, 78, 102, 263, 356, 402, 443
Triestbilck 3
Triestwatergang 28
Trijs 439
Troyes 171
TSattevelt 402
Tuyl 409
TVuyllant 103
Twee-Gezustersstraat 28
Tweede Mauwestuck 3
Twente 2
Tytgat 260
T'Serwouters 101
Uelmode 56
Ursel 239
Uten dale 224
Utenhove 116
Utervolrestrate 356
Utrecht 114, 145, 146, 262, 376, 377, 384
Uulmoede 56
Uutenhove 4, 5, 78
Uuterwulghe 380
Uutrecht 88
Valckenaers 429
Valent 119
Valk 15
Valkendijk 13, 14
Vallop 352
Valop 118, 350
Van Acker 30, 112, 113, 404
Van Aerschodt 271
Van Aertevelde 224
Van Amerenghen 118
Van Andwerpen 171
Van Antoing 77
Van Artevelde 421-423
Van Assenede 4, 99, 100, 223, 224, 226, 229
Van Avesnes 34, 35
Van Axel 78
Van Bassele 265
Van Bassevelde 244-246
Van Belle 250, 362
Van Bergen 34
Van Bergeyck 373
Van Berlaymont 103
Van Beselaere 166
Van Bethune 77
Van Beveren 284
Van Biervliet 112, 284
Van Biesbroeck 259
Van Boekhoute 289
Van Bouchaute 290
Van Bouchoute 290
Van Boulare 439
Van Bourgoingnen 103
Van Boxstaele 247
Van Brunswijk 436
Van Brunswyck 440
Van Brussel 252
Van Burgondië 19, 79, 102, 112, 177, 442
Van Caedsant 424
Van Cautere 264
Van Cleef 149
Van Comvye 188
Van Constantinopel 418
Van Daele 212
Van Damme 119, 120, 188
Van Dampierre 34
Van Dankaertseke 114
Van de Caultsyde 117
Van de Kerckhove 118, 163
Van de Perre 265
Van de Velde 246
Van de Veste 411
Van de Wattyne 166, 252, 271, 272
Van de Wiele 440
Van De Woestyne 120
Van de Wynckele 387
Van Deckel 193
Van Deinze 224, 245
Van den Abeele 117, 260
Van den Bemden van Overwater 354
Van den Berghe 113, 117, 118, 120, 121, 154, 241, 354, 440
Van den Bogaerde 86, 119, 120, 265, 350, 437, 440
Van den Bogaert 117
Van den Bossche 21, 250, 404
Van den Broucke 101
Van den Hende 117, 121, 386
Van den Hove 439
Van den Kerchove 360
Van den Kerckhove 117, 118, 163
Van Den Kerkhove 119
Van den Perre 265, 417
Van den Sompele 249
Van den Steene 436, 437, 440
Van den Velde 26
Van den Voorde 440
Van den Walle 7
Van den Zande 424
Van der Aa 2, 36, 37
Van der Beke 117, 246, 360
Van der Beken 112
Van der Brugghen 438
Van der Camere 404
Van der Cauteren 422
Van der Eecken 266
Van der Elst 386
Van der Gracht 338
Van der Haghe 382
Van der Haghen 386
Van der Helst 384
Van der Kauteren 422
Van der Lenden 422
Van der Linden 117, 422
Van der Moere 116
Van der Noot 349, 399, 409
Van der Weeden 264, 265
Van der Woestijne 432
Van der Woestyne 120
Van Doorselaere 96
Van Duyse 214, 215
Van Eechaute 269
Van Eeke 130, 131
Van Eersel 149
Van Eeuwyck 351
Van Esschen 393
Van Evere 120, 121
Van Exaarde 435
Van Eymbach 23, 24
Van Gavere 169
Van Gent 356
Van Ghemer 247, 358, 409
Van Ghemerghem 409
Van Ghend 114
Van Ghendt 250, 409
Van Ghent 424
Van Ghistele 117
Van Gistel 77, 112, 169, 247, 404
Van Halewijn 404
Van Hassenede 100
Van Haudion 102
Van Hautte 367
Van Haver beke 361
Van Haynin 177
Van Hecke 7, 121, 130, 283, 301, 326, 358, 360, 364, 365, 410, 417
Van Heede 187
Van Heireweghe 202
Van Herke 118
Van Heule 264, 352
Van Hijfte 358
Van Hoboken 170
Van Hollant 359
Van Hollebeke 435
Van Hoorebeke 438
Van Hove 79, 188
Van Hyfte 251, 360
Van Idegem 249
Van Kerchove 356
Van Kerckhove 199, 350, 352
Van Kerckvoorde 410
Van Kortrijk 115, 124
Van Laere 264, 265
Van Lake 246
Van Lalaing 363
Van Langhenhove 339
Van Lent 119
Van Lokeren 290, 360
Van Lom 7-12, 23
Van Loo 144, 212, 214, 215
Van Loo-De Backer 212
Van Lovendegem 102
Van Lun 247
Van Luxemburg 102, 290
Van Maele 31
Van Maldegem 243, 244, 246, 351, 409
Van Maldeghem 246, 251, 264, 359
Van Malte 356
Van Mastaing 440
Van Melun 102
Van Merende 7
Van Monchoven 120
Van Mooregem 403
Van Mosen 367
Van Munte 114, 245
Van Namen 123, 277
Van Nassau 132, 280
Van Nieuwenhuyse 117, 221
Van Nieuwenhuyze 140
Van Oostende 78
Van Oosterzele 241
Van Os 354, 355
Van Overbeke 156, 165
Van Paemel 229
Van Papeghem 422
Van Parijs 343
Van Pasch 265
Van Peene 121, 142, 212, 214, 215, 362, 388-392
Van Peene 229
Van Peenen 249
Van Peteghem 193
Van Pittevelde 172
Van Poeke 246, 290
Van Poele 424
Van Pottelsberghe 118, 248, 357, 440
Van Quaeckebeke 188
Van Raveschoot 21, 89, 440
Van Renesse 117, 118
Van Reninghelst 284
Van Reyschoot 404
Van Riebeke 118, 119
Van Rivieren 355
Van Roeselare 283, 439
Van Rooten 324
Van Rosbais 114
Van Rossem 364
Van Rotterdam 394
Van Royen 93
Van Ryswyck 395
Van Schoorisse 428
Van Scorisse 429, 430
Van Speybroeck 360
Van Steeland 118
Van Steelant 37, 78, 441, 442
Van Thienen 152, 285
Van Tuyl van Seroostkerke 247
Van Vaernewijk 285
Van Verdeghem 120
Van Veuren 188
Van Vivatte 343
Van Vlaanderen 439
Van Volmerbeke 403
Van Vooren 188, 324, 360
Van Waes 416
Van Wambrechies 115
Van Wanzele 361
Van Wechelen 259
Van Wijchuus 285
Van Wulfsberghe 99
Van Zeevergem 356
Van Zele 120, 121, 301
Van Zoete 246
Van Zomergem 440
Van Zottegem 252
Van Zuut 118
Vande Velde 87
Vanden Bergheline 421
Vanden Bogaerde 188
Vanden Hecke 172
Vander Leyen 87
Vander Triest 421
Vent 238
Venthoek 242
Verberrende Bosch 418
Verbrugge 265
Verbrugghe 361
Verdeghem 371
Verdronken land van Saaftingen 276
Verdun 33
Vereecken 98
Vereenigde-Provinciën 133, 136
Vereenigden-Provinciën 37
Vergauwen 281, 417
Verkensplaats 22
Verkensplaatsje 143, 175
Verlenplaetse 128
Vermandel 142
Vermeirsch 259
Vernouden Dic 274
Verschraegen 265
Versterre 265
Verstraeten 350, 362, 380, 396
Veurne 123, 444
Vier-Ambachten 33-36, 39, 74, 84, 85, 87-89, 92, 115, 121, 123-125, 131, 145, 146, 218, 235
Vier -Ambachten 5, 16, 17, 20, 21, 39-43, 45, 55-58, 75, 76
Vier Ambachten 277, 278, 283, 290, 337, 362, 363, 377
Vier ambouchten 88
Vierambachten 39
Vierduen 2
Vijfhonderd-Gemeten 80
Vijfhonderd gemeten 14
Vijfhonderd-Gemeten-polderwatergang 28
Vijfweegsche 238
Vilain 78, 79, 115, 116, 118, 124, 126, 152, 156, 172, 235, 385
Vinckaerdstuck 3
Vincke 433
Vispoel 164
Visscher 229
Vitse 87
Vlaamsch-België 395
Vlaanderen 1, 5, 21, 26, 34, 36, 58, 59, 75, 77, 78, 80-82, 89, 93, 94, 96, 99-102, 104, 114, 115, 122, 123, 126, 128, 131, 134, 145, 164, 169, 171, 194, 211, 218, 223, 234, 235, 237, 239, 243-245, 247-249, 253, 254, 256, 257, 268, 276, 288, 291, 292, 326, 329, 331, 335, 336, 338, 343-345, 347, 348, 353, 355, 356, 364-366, 368, 369, 376, 378, 394, 398, 402, 408, 409, 411, 419, 420, 422, 429, 432, 434, 443, 444, 446
Vlaandren 395, 396
Vlaenderen 12, 18, 26, 36, 39, 41, 51, 52, 87, 91, 99, 100, 124, 128, 133, 173, 193, 198, 246, 249-251, 288, 339, 348, 352-354, 408, 422, 427, 430
Vlaendren 39, 92
Vlaminc 285
Vlasrote 402
Vlasschaardstraat 402, 404
Vliderkine 274
Vliet 26, 27, 29
Vlissingen 26, 367
Vogelschorpolder 281
Vogelzang 237
Volant 153
Volpersdal 3
Vredius 1, 273
Vremdijk 146
Vrenhof 19
Vrenhove 112, 113
Vrije Straat 13, 28
Vrije van Brugge 349
Vroendershoeke 403
Vroendijk 36, 284, 421, 432
Vrye heerlicheyt van S. Albert 104
Vullenlande 103
Vuyllant 103
Vylain 173, 357
Vylains 87, 172
Waal 2
Waarschoot 245, 291
Waas 283
Wachtebeke 5, 28, 36, 76, 83, 85, 95, 96, 133, 146, 162, 176, 267
Waesschoot 435
Wakken 19, 79, 80, 102, 112, 129, 266
Walbourgh 408
Walburg 349, 399
Walcheren 34
Wallez 387
Walpoel 28
Wambach 383
Wapoel 431
Warnkoenig 33, 36, 146
Warnkönig 290
Wassenhove 435
Waterdijk 135, 328, 343, 353-355, 373, 374
Waterdyck 292, 354, 408
Waterganck 250
Watergang 21
Watergang naer Biervloet 27
Waterlaet 3
Waterland 239
Watervliet 6, 146, 237-239, 242, 260, 263, 273, 289, 353-356, 374, 376
Watervliet-schorre 291
Wauters 113, 356
Weelde 3
Weert 235
Weiland 4
Wervik 214
Wespelaere 188
West-Vlaanderen 2, 404
Westeeclo 402
Westerschelde 146
Westkapelle 240
Westpolder 245
Weststraat 402
Weststrate 402
Wetteren 245
Wevelswale 274, 278, 290
Wevelswalle 384, 385
Weversstraat 28
Weversstraete 3
Wichman 34
Wielandt 119, 360
Wielant 250, 360
Wierinck 259
Wijckmans 113
Wijdooghe 164
Wijdts 99, 124
Wilde 3, 15, 19, 337
Wilhelmijnenklooster 274
Willay 233
Willem 211
Willem I 141, 204
Willemijnenklooster 146
Willeminen Bosch 383
Willems 121, 188, 207, 212, 223, 360, 361
Willemskercke 76
Willemskerke 36, 37, 113, 146, 384
Willemszoon 17
Wilraven 250
Wilsenaken 94
Wilsins 440
Wimartsmeet 274
Windvelde 77
Winkel 36, 83, 96, 133, 146, 156, 162, 217, 368
Winne 382
Withuis 257
Woelputte 248, 251
Wolfpitte 402
Wolters 281
Wondelgem 129
Wontergem 246, 247
Worst 129
Wouters 116, 358
Wouters-ambacht 33
Wynckele 76
Wyncle 132
Yde 2, 360
Yevendijk 277
Ysebaert 221
Yvewatering 37
Zaamslag 435
Zaffelare 259
Zanders 432, 433
Zautere 358
Zeegat 29
Zeeland 2, 6, 13, 26, 27, 34, 145, 273, 280, 289, 290, 355
Zeelandt 26
Zelant 174
Zele 140
Zelzate 5, 13, 28, 30, 31, 36, 96, 113, 133, 134, 145, 155, 161, 162, 217, 219, 239, 248, 281, 383
Zevenaarpolder 37
Zoete 246, 247, 285, 360, 384, 386
Zoete van Lake 246, 349
Zoete van Laken 404
Zoetendale 114
Zomergem 248
Zouten-Polder 37
Zuderbrouc 238
Zuid-Beveland 34
Zuid-Holland 2
Zuidelijke Nederlanden 369
Zulte 343
Zusterhuis 170
Zwarte-Sluis 29, 30
Zwarte Sluis 27, 279-281
Zwarte Sluis-watering 394
Zwijn 240
Zwin 276
Zwitserland 275