V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van Merelbeke en zijn deelgemeenten (1867)

In de tweede helft van de negentiende eeuw wijdden Frans De Potter en Jan Broeckaert enkele tientallen jaren van hun leven aan het schrijven van de geschiedenis van zowat elke Oostvlaamse gemeenten. Dit deel gaat over de geschiedenis van Bottelare, Lemberge, Melsen, Merelbeke, Munte en Schelderode. (265 blz., 8,- euro - enkel te koop als ebook).
Opgepast : Er bestaat wel een papieren versie van de geschiedenissen van deze zes gemeenten afzonderlijk. Kijk hier voor meer inlichtingen.

During the second half of the nineteenth century Frans De Potter and Jan Broeckaert spend several years to write the history of almost every town and city of East-Flanders. This part is about the history of Bottelare, Lemberge, Melsen, Merelbeke, Munte and Schelderode. (265 pages, 8,- euros - only for sale as ebook).
Attention : There are paper versions of the histories of these six towns each apart. Look here for more information.

Pendant la deuxième moitié de la dix-neuvième siècles Messieurs Frans De Potter et Jan Broeckaert ont consacrés plusieurs ans de leurs vies pour écrire l'histoire de presque chaque ville et village de la Flandre-Orientale. Cette partie concerne l'histoire de Bottelare, Lemberge, Melsen, Merelbeke, Munte et Schelderode. (265 pages, 8,- euro, seulement à vendre comme ebook).
Attention : Il y a des versions-papier de l'histoire de ces six communes, traité commune par commune. SVP regardez ici pour plus d'information.

Inhoud - Summary - Table des matières

Bottelare 1

Lemberge 31

Melsen 51

Merelbeke 69

Munte 147

Schelderode 189

Index


À Sto Audomaro 143
Aalmoezenij van St.-Pieters 40
Aalst 39, 43, 44, 73, 83, 88, 89, 104, 109-111, 142, 161, 169, 175, 187, 192, 199, 200
Aalter 144
Aardenburcht 192
Abdij der Rijke Claren 111
Abdij van Drongen 18
Abdij van Eename 18, 44, 58, 59
Abdij van Oosteekloo 18
Abdij van St.-Pieters 33, 102, 181
Abdij van St-Pieters 86
Abdij van Ter Hagen 18, 130, 143
Abdij van Veurne 18
Abdij van Vormezele 18
Abdije van St. Pieters 119
Abeele 38, 40
Abensbrouck 149
Adornes 156
Adriaens 137
Aechten 103
Aelbrecht 60
Aelgoet 205
Aelhecken 149
Aelst 16, 88, 174, 180
Afsneê 113
Aghelgat 2
Albrecht en Isabella 141, 196
Alost 102, 187
Alva 42, 107, 108, 207
An den Winckele 70
Anchemant 168, 169, 177
Anchyns 143
Angrelles 169
Anjou 48
Antonijn 71
Antwerpen : Recollettenkerk 196
Antwerpen : Roode Poort 190
Antwerpen : Ste-Annahospitaal 196
Antwerpen : Ste-Elisabethsgasthuis 196
Antwerpen : Vuylestraet 196
Antwerpen 48, 55, 56, 155, 196, 197
Antwerpsche bosch 92
Apers 121
Aponlieu 84
Arentsveldeken 32
Arnout den Eenvoudige 113
Asper 73, 89
Audenaerde 12
Augsburg 212
Axelambacht 137
Axele 132, 133, 139
Axel 49, 130-132, 134, 139
Baaigem 148, 149, 172, 189
Bachten Bergen 2
Badelghem 200
Badinghem 153
Baeigem 149
Baeke 6
Baeleghem 9
Baersbunder 149
Baers 84, 125
Baes 76
Balegem 1, 101, 150, 172, 194
Baleghem 114
Bale 171
Ban Munte 168
Barret 38
Bartas 48
Bar 195, 200
Baten 185, 186
Baudimont 7
Bavegem 7, 144, 194, 200
Baveghem 200
Bavelostmeere 69
Bayghem 8, 149
Beaucarne 58, 183, 186
Beauce 194
Beck 149, 208
Beeckaert 186
Beeracker 70
Beerch 69
Beerendriesch 149
Beerenshaghe 148
Beernaert 57
Bekaert 10
Bekerick 149
Bekerikkouter 170
Belaer straete 189
België 18, 67
Belgique 106
Bellegem 101
Belleti 187
Belle 152, 193
Beoostenblijde 130, 132, 134
Bercé 165
Berchem 163
Berché 165
Berch 189
Berckbosch 189
Bercke 182
Berenshaghe 149
Bergen 187
Berg 101
Berlegem 194, 197-199, 201, 205
Berleghem 200
Berlemont 101
Bertryn 196
Beths 75
Bets 169
Bette 164, 169
Beveren 19, 139
Bevere 105
Bieselinge 7
Biesenbosch 51, 57
Bieseweede 32
Bieskens 51
Biest 148-151, 166, 167, 170, 195
Biezelinge 6
Binnenwijk 75
Blanckaert 171
Blarestede 170
Blasere 141
Blauwhuys 76
Bleekerije 70
Blijdermeersch 70
Blommaert 75, 106
Blondeau 22, 47
Bodem 51
Bogaerdeschool 85
Bogaerts 130
Boltreshanda 152
Bontinck 130
Boomlooze Meere 70
Boonen 16, 180
Boonhof 149
Borluut van der Plancken 38
Borluut 78, 97
Bornhem 194, 195
Borst 134
Bosch-heide 150
Bosch up 't Heet 2
Boschhoek 37
Boschkant 80
Boschstraat 99
Boschwijk 51
Bosch 70
Boshut 13
Bosmans 22
Bosschaert 56
Bosschem 59, 60, 91
Bostenvijver 150
Botelaere 8, 18
Botelaer 204
Botelare 7, 157
Botelar 1, 13, 193, 210
Boterhoek 51
Bottelaere 4, 8, 9, 11, 14-16, 23, 26, 202, 213
Bottelaer 6, 14, 15, 25, 200
Bottelare 2-5, 7-22, 24, 29, 31-33, 40, 47, 72, 91, 92, 102, 113, 123, 148-150, 152, 157, 167, 168, 170, 172, 189, 193, 198, 204, 207, 209, 213
Boudeloo 134, 140
Boudewijn met den Baard 148
Bougoenge 133
Bourbon 195
Bourgogne 106
Bourgoingen 88
Boutershem 56
Boverloo 189
Brabant 18, 90, 112
Braembaveghem 8
Braembossche 148
Brandt 79
Brand 96
Breda 195
Breeman 116
Breydele 141
Briel 70
Broeckum 159
Broekhem 158
Broekstraat 197
Broek 54
Broelvyver 189
Broodsende 169
Brootshende 70
Brouckinsvelt 32
Brouckwinkele 32
Broucom 157, 159, 160
Broucum 161
Bruelvelt 149
Bruel 70
Brugge 66-68, 84, 85, 107, 192, 201
Brulette 95
Brussel : Augustijnenkerk 198
Brussel 38, 42, 66, 68, 107, 185, 207
Bruul 94
Bruxelles 24
Bruxellis 25, 27
Bruynbosch 51, 149
Buchanan 49
Bucquoy 169
Buddingh 1
Budsin 168, 169, 182
Buggenhout 169
Buistege 165
Bundervijver 70
Bundervyverken 2
Burbaut 12
Burchtvijver 8
Burgondië 106, 185
Buuste 149
Cabelliau 6, 156
Caelbeerch 149
Calster 157
Calverbosch 32
Calverenbulck 51, 57
Calvijn 48
Canova 67
Capelle van Sente Eloys 128
Capelle 7
Capelmeersch 92
Capelrylandt 149
Cappelebuelc 70
Cappe 139
Cardenbucht 149
Cardock 214
Carrijn 101
Casteelmeersch 32
Casteelweede 32
Castel-Rodrigo 23
Castel Rodrigo 25
Castille 23
Castillien 16
Cattensteert 70
Cautergat over de greppe 189
Chebatteu 182
Chéteau 155
Ckeyn Walleken 166
Claes-Van Acken 76
Claessens 130
Clays-Bosch 150
Clays van Munte-stede 170
Claysbosch 149
Cleef 19
Cleemputten 70
Cleen Beerchkin 70
Cleen Vyverken 2
Cleene Bucht ter Linde 70
Cleyberch 70
Clocman 87
Cloester van der Haghe 133
Cloester van Sente Pieters bij Gend 34
Cloester van Sente Pieters 171
Cloestere van der Haghe 135
Clooster ter Haghen 111
Clooster van Baudeloo 141
Clooster van der Haghen 131
Clooster van der Haghe 132
Cloostere van der Hage 131
Cnudde 121, 162, 184
Cocquerye 7
Coene 76, 205
Colins van Ter Meren 100
Commodus 71
Conincxdonc 70
Coomansdriesch 70
Coorenaert 159
Coppens 179
Coquerye 6
Cortekensstede 170
Cortvriend 205
Corveel 63
Costijnken 149
Coudendriesch 51, 57
Coudenhove 202, 203
Coussens 169
Craenevijvers 74
Craenvijvers 70
Criel 10
Crombrigga 69
Crombrugga 69
Crombrugge ham 92
Crombrugge 76, 87, 89-93, 95, 96, 203
Crombrugghe cauterken 70
Crombrugghe 86, 94, 96
Cromme Meere 2
Croock 55
Cruisvelt 70
Cruysbosch 149
Cruysham 70
Cruyshaut 92
Cruyskens 51
Cruysvelt 2
Cumptich 56
Curkelgem 70
Cuypers 15
Daalkenhekke 169
Daby 12, 205
Daelken Hecke 148
Daelkinne 148, 149
Damarin 84, 85, 144
Damast 159, 166-168
Damman van Bijsterveld 49
Dammant 48, 49
Damman 138
Danins 114
Dauwecautere 70
De Aude Herberge 192
De Backere 97, 98, 143
De Backer 10, 138, 187
De Badelinghem 102
De Baenst 205
De Bast 71
De Beer 186
De Berchmost 129
De Berghes 169
De Berlo 158
De Beverne 153
De Blasere 141, 165
De Blondel 198
De Boc 205
De Boevere 60
De Boever 60
De Boe 48
De Bosschere 60
De Boucquoy 159
De Bracle 37
De Braffe 87
De Brauw 22, 48
De Brouchem 161
De Broucom 164
De Bruckere 40
De Brune 38
De Bruyne 130
De Burbure 62
De Burghgraeve 159
De Cabooter 60
De Camargo 84
De Caters 77
De Causemaecker 64
De Clercq 103, 186
De Crane 57
De Cuupere 206
De Cuyper 60
De Deckere 129
De Dobbelaere 205
De Donckere 9
De Doncker 80
De Draeck 199, 205, 208
De Drij Duyven 82
De Durpere 167
De Evora y Vega 197
De Feutière 212
De Flandres 23
De Fruture 191
De Geytere 34
De Geyter 10, 41
De Glimes 169
De Griboval 83
De Groote 202
De Gruter 77
De Gruutere 5, 6, 77-79, 156, 158
De Gruytere 160
De Guchtenaere 103, 112
De Guchteneere 103
De Gusseme 116
De Haene 165
De Haese 60
De Hannon 97
De Hertoghe 202
De Jacquière 84
De Jaeghere 9
De Joigny 198
De Jonghe 6, 64, 107
De Keere 205
De Kempenare 10, 43, 44, 107, 108
De Kerchove van Ter Elst 37
De Kerchove 118
De Kever 63
De Kuyel 72
De la Beuverie 143
De la Rivière 160
De la Royere 143
De Laet 63, 214
De Lange 112
De Langhe 205
De Lannoy 164, 165, 181, 182
De Lantsheere 205
De Latroliens 164, 165
De Lespryne 183
De Loyere 6, 7
De Lynden 158
De Maertelaere 33
De Martelaere 205
De Mecke 204
De Meersman 38
De Meester 214
De Melne 152
De Merode van Warons 158
De Merode 158
De Meulenaer 56
De Meyer 11
De Mey 6
De Mil 155
De Mondijne 69
De Montmorency 87
De Montoye 101
De Moor 172, 206
De Morera et Cortereal 23
De Motse 70
De Motte 159
De Mueldere 12
De Muite 101
De Mulder 41, 114, 172
De Muldre 116
De Munter 98
De Munte 186
De Neve 103
De Paix 22, 23, 25, 170
De Pape 205
De Perre-Montigny 178
De Perre 122
De Poivre 159
De Potter 68, 75, 106, 168, 182
De Pouillon 95, 96
De Praeter 41
De Preud'homme de Hailly 165
De Raedt 100
De Raven 214
De Rese 73, 104, 112
De Richebourg 37
De Rijcke 37, 154, 155
De Riviere 157-159
De Roden 210
De Rodes 20, 193
De Rodoan 205
De Rothen 193
De Rouck 95, 100, 103, 186
De Ruwe 203
De Ruyver 9
De Ryvere 12
De Saegher 10, 59
De Scepene 103, 205
De Scheppere 103, 116
De Schepper 96, 116, 124
De Schoutkeete 200
De Smet 1, 31, 34, 52, 69, 115-117, 121, 128, 147, 187, 190, 206
De Spiegeleer 22
De Spiegeleire 48
De Steur 167
De Swaene 192
De Taye 116
De Thiant 158
De Tieghe 214
De Vega 197
De Vijf Ringen 82
De Visch 86, 87
De Volders-Godshuis 28
De Volder 4, 28, 76
De Vos 34, 83, 84, 103, 137, 143
De Vreese 10
De Vreeze 172
De Vriendt 19
De Vroe 95
De Warigny 97
De Weede 58
De Wever 183
De Weweere 103
De Wulf 160
De Zinzerling 41
De Zwaan 75
De Zwaen 82
Deinoot 57
Deinze 75
Del Rio 140
Delannier 121
Delvael 6, 7
Den Berg 76
Den Clerc 88
Den Grutere 6
Den Noot 204
Den Vos 36
Dendermonde 7, 19, 42
Des Marez 129
Despars 104, 113
Destelbergen 198
Diedermeersch 70
Dieperik 150
Dierens 103
Dierickx 130
Diericxsens 196
Diericx 40
Dikkelvenne 91
Diksmuide 66, 67
Doignyes 165
Dolmeire 70
Dompré 12
Donckers 112
Doorent 149
Doornik 155
Dorp 2, 32
Dove 153
Draaiboom 105
Dries Coulens bosch 149
Driesch 2, 8, 32, 36, 54, 149, 189
Drijbeck 70
Drijbek 70
Droeve dal 149
Droeven dal 189
Drooge Weede 51
Drory 76
Dry Bunder 92
Drybeck 2
Du Quesnoy 164
Duchesne 90
Duerynck 160
Duinkerke 198
Duitschland 1
Dulciano 13
Dumont 155, 157
Dumoulin 47
Duvivier 32
Duyvenswijck 70
D'Elgnoungne 76
D'Ennetières 106
D'Estampes 105
D'Haenens 103
D'Hamere 159, 166, 170, 172, 186, 187
D'Hamers 201
D'Hane 79
D'Hanins 14, 15
D'Hasselt 148
D'Hont 205
D'Hossche 60, 103
D'Hulst 64
Edelarendriesch 2
Edelare 105
Eechout 214
Eeckout 63
Eekelvelt 189
Eeke 42, 73
Eename 58, 61, 62
Eertbrouc 70
Eeticove 98
Effene 78
Egmond 148
Eham 13
Eikelen 56
Eine 105
Elsbrouc 70
Elsenmeere 149
Engeland 11, 194
Erbesievyver 33
Erpenlincx 47
Erreweet-lant 149
Ertvelde 6, 20
Erwetegem 134
Eugeen III 61
Everaert 201
Exaerde 126
Faustina 71
Fauville 194
Ferdinand IV 66
Fernand van Portugal 151
Fiévé-Goemaes 76
Flandres 24, 102, 201
Flandre 42
Flatestraat 74, 76
Focquières 126
Foliet 101
Fontenoy 73
Fonteyne 140
Foppens 49
Frankrijk 173, 194, 195
Fransch-Vlaanderen 152
Fraterstraat 76
Fruyt 59
Gaevre 12
Gage 100
Gaillard 160
Galgenberg 183
Galghenwyck 70
Gand : Eglise de Saint Pierre 102
Gand 23, 25, 90, 106
Gantpont 200
Gavere 12
Gaver 41, 106, 144, 189, 190
Geelspoel 189
Geeraardsbergen 104, 105, 110
Geeraardsberghe 75
Geldolf 59
Gellicom 158
Gendt 180
Gend 36
Gent : Abdij van St.-Pieters 9
Gent : Baudelooabdij 18
Gent : Brusselsche poort 199
Gent : Donkersteeg 5
Gent : Groenen Briel 155
Gent : Groot Hof 97
Gent : Heeerlijkheid van Spiegelhove 155
Gent : Kloosterkerk der Karthuizers 156
Gent : Korte-Kruisstraat 213
Gent : Lange Munt 213
Gent : Mudebrucxkin 138
Gent : Muidebrugsken 138
Gent : Predikheerenklooster 202
Gent : Recollettenkerk 197
Gent : Slijpstraat 138
Gent : St.-Baafskerk 67, 154, 156
Gent : St.-Jacobs 70
Gent : St.-Janskerk 154, 156, 194
Gent : St.-Pietersabdij 13, 18, 147, 175
Gent : St.-Pieterskerk 199
Gent : St.-Pieters 20, 180
Gent : Tempelhof 158
Gent : Vrijdagsmarkt 12, 60, 174, 213
Gent : Wenemaers hospitaal 138
Gentbosch 2
Gentbrugge : Ste-Claraklooster 108
Gentbrugge 72, 82, 102, 123, 152, 193, 208
Gentschen heirweg 101
Gentschen voetweg 101
Gentwech 149
Gent 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 48, 49, 51, 57, 64, 67, 68, 71-73, 75-80, 82-84, 87, 95, 96, 100, 104-107, 109-111, 113, 114, 116, 121, 122, 125, 129-134, 139, 141, 142, 144, 145, 149, 155, 156, 160, 162, 168, 173, 178-180, 184-186, 197-200, 202, 203, 207-209, 211, 212, 213
Geraldimonte 13
Gerolfs 115
Gescheedbeek 190
Gesticht De Volder 28
Gheerolfs 115
Ghellinck 143
Ghendbrugghe 200
Ghendt : Slijpstrate 138
Ghendt 12, 91, 92, 111, 115, 116, 129, 134, 138-140, 149, 183
Ghend 99, 132
Ghentbrugghe 193
Ghisensele 200
Ghysens 95
Gijzenzele 47, 194, 200
Gistel 194
Godderis 130
Godschalk-Vergauwen 162
Goed Tayaert 37
Goed te Cantenoy 99
Goed te Coetele 32
Goed te Crombrugge ten Hove 95
Goed te Crombrugge 96
Goed te Effelare 77, 79
Goed te Esselare 77
Goed te Krankentrooste 101
Goed te Pain-Perdu 77, 131
Goed te Resselare 77
Goed te Schoonendale 100
Goed te Tesselare 38
Goed te Vuilbroek 36, 99
Goed ten Berge 77
Goed ten Bossche 37, 56, 57, 203, 204
Goed ten Doorent 168
Goed ten Heedekin 100
Goed ten Steene 36
Goed ten Walle 203
Goed ter Hagen 87
Goed ter Hasselt 169
Goed ter Heide 170
Goed ter Heien 101
Goed ter Jacht 38
Goed ter Langher Brugghen 36
Goed ter Munte Sinckt 158
Goed ter Plankcn 100
Goed ter Straten 37
Goed Tiedegem 34
Goed t'Idegem 33
Goedertier 9-11
Goesnens 137, 143
Goet ten Hulenbrouck 32
Goet ten Ulenbrouck 36
Goet ter Haghen 94
Goet Thiegem 34
Goet van Peinperdue 131
Goetghebuer 97
Goethals 59, 97, 168, 197
Gollar 157
Goltzius 49
Gonterode 200
Gontroden 193
Gontrode 4, 11, 31-33, 42, 152, 157, 168, 190, 193
Goosens 143
Goosen 180, 186
Goubau 53, 55, 56, 62
Goutsmeets 202
Gregoor XIII 108
Grevenackere 51, 57
Grevenhaut 189
Grimbergen 169, 195
Groenen Wech 148
Groenstraet 2
Groenweg 170
Groote Ham 51
Groote Moerman 189
Groote Ruysdonck 189
Groote Weede 51, 57
Groote Wisselbeke 72
Grooten Bosch 2
Grooten lochtinck 149
Groverman 37
Grute 156
Gulden Bunder 149
Guy van Vlaendere 131
Gwijde van Dampierre 83, 194
Habert 121
Hadriaan 71
Haendaert-berch 149
Haendaerthaghe 149
Haerlinc 51, 189
Haesbeyt 10
Haesebeyt 27, 41, 172
Haghelgat 2
Hainaut 32
Halshaghe 149
Hal 92
Hamerio 187
Hamerius 187
Hamers 187
Hamer 58
Hans Betsgoed 169
Hans Wulfsdal van Munte 149
Hansbeke 87
Hanssens 143
Hantersteen 70
Harduin 48
Harnes 85
Hasselt Coutere 148
Hasseltkouter 170
Hasseltmeersch 148
Hasseltstraat 169
Hasselt 149
Hauman 179
Hautpont 164, 165
Hauwaert 128
Hauwen Bauw 189
Haynau 102
Hebbelinck 99
Hebbelynck 72, 104
Heckenstuck 70
Heemeersch 70
Heerbrouc 70
Heerlijkheid ter Burcht 5
Heerlijkheid van Haverie 5
Heerlijkheid van Munte 157
Heerlijkheid van Rodes 5
Hees 95
Heet te Poele 70
Heet 148
Heide 32
Heistraat 74, 76
Heiwijk 72, 74
Hekken ter Hasselt 166
Hekken 170
Hellegat 70
Helleput 103
Helsbosch 70
Hembijze 109
Hendrik IV 195
Herbeys 157
Herlebaut 84
Herman 41, 104, 121, 129, 205
Het Cuyelken 82
Het Geleeden 202
Het Haasken 82
Het Schaerken 101
Het Truweelken 2
Het Zwaentje 64
Hethe 152, 153
Heulenbroekstraat 36
Heurne 73
Heusden 42, 207
Heybosch 2
Heyen Steen 149
Heye 70
Heyndericx 129
Heyndricx 129
Heytbosch 70
Heyvelt 2
Hillengem 13
Hoendermansstede 170
Hoendermeersch 149
Hof ten Dale 2, 201
Hof ten Hove 96, 97
Hof ten Linden 58
Hof ten Ruspoele 170
Hof ten Walle 203
Hof ter Beken 37
Hof ter Burcht 3, 7, 8
Hof ter Hagen 86, 94, 95
Hof ter Haghen 88
Hof t'Idegem 34
Hof van Brouchem 158
Hof van Brouckhem 158
Hof van Broucom 158
Hoflande 84
Holderbeke 214
Holderstraat 150
Holenputte 32
Holland 11, 109, 173, 207
Hollebeekgoed 76
Hollebeekvijver 70, 72, 92
Hollebeekwijk 72
Hollebeekwijver 74
Hollebeke 154
Holstrate 149
Holthem 13
Hondschoten 35
Hooerincx 171
Hooge Heide 150
Hooge Heyde 189
Hooge vijversbroek 189
Hooghe Buuste 149
Hooghen Bosch 189
Hooghen Haendaert 149
Hooghen Quaevyver 33
Hoorendriesstraete 70
Hoorincx 159, 160
Hoste 9, 12, 104
Houtsacker 149
Houwaert 128
Hove ter Burcht 7, 8
Huelenbroeck 99
Huellenbrouc 70
Huis van Maria ten Blydscepe 141
Hulsekine 189
Hulsen 189
Hulst 134
Hul 70
Husdene 152
Hutenhove 99
Huys 204, 206
Idewalle 165
IJperen 62, 68, 162, 187, 195
Incourt 197
Indoye 157
Ingels 156
Inghelbrechtsmeere 189
Iptessenplein 145
Isegem 98
Italië 66, 68
Jabbeke 201
Jacobs 129
Jaequemyns 35, 79
Jan Dams-Stede 169
Janssens 59, 68
Jemantsvelt 149
Joanna van Constantinopel 151, 152
Joanne d'Hamersvelt 2
Joos Smet bosch 149
Joren Fransstede 170
Jozef II 60, 61, 112, 182, 199
Kalloo 197
Kalvarieberg 183, 184
Kamerijk 13, 44, 113, 175
Kanaal van Melsen 52
Kapel van St. Elooi 127
Kapelle 6
Karel den Goede 90
Karel II 198
Karel van Lorreinen 67
Karel V 55
Karmelietenklooster 4, 17
Kassel 195
Kastaingenbosch 32
Kasteel te Bottele 1
Kasteel ter Zinkt 157, 160, 161, 169
Kasteelstraat 163
Kasteel 3
Katsenellenbogen 195
Keercken Naet 149
Keldervivere 149
Kellens 167, 205
Kerckhove 118
Kerkestede 70, 101
Kerkevelden 183
Kerkhem 159, 160
Kerkwijk 32, 51
Kerselaer 2
Kervyn de Lettenhove 41
Ketelbeerch 51, 57
Ketelberg 204
Keteleerstede 170
Kethelbeerch 204
Keulen 187
Keyberch 189
Kiliaan 1
Kistvyver 33
Klein-Melsen 53
Kleine Ruysdonck 189
Kleine Wisselbeke 72
Kleyne Moerman 189
Klooster van Liefde 143
Klooster van Ter Hagen 77
Kloosterbeek 2
Kluit 89
Knok 189
Konkelberghe 69
Kortrijk 148, 160
Kortryck 159
Koudenhove 56, 57
Koutergem 56
Kruibeke 155
Kruishoek 189
Kruishoutem 144
Kumptich 56
La Haye 7
Laathem 83, 101
Labaenst 112
Lakenmere 150
Lake 197
Land van Oysem 149
Land van Rode 4, 192
Land van Waas 41
Lande van Rodes 4, 8
Landscoutere 200
Landskouter 31, 32, 37, 42, 44, 114, 150, 152, 157, 166, 193, 207
Landuytgat 189
Lange Vijver 51
Lange Weede 51
Langen Pael 69
Langevaer 70
Langhe Bunder 149
Langhen lochtinck 149
Langhevelt 2
Lankbeenstede 170
Lankrek 32
Lanscauter 114
Lantscouter 200
Lantscoutre 193
Lateur 172
Laurentan 38
Le Fèvere van Ten Hove 203
Ledeberg : Daneelskapel 145
Ledeberg 72, 101, 145
Ledermeersch 70
Lede 169
Leen in Meulenakker 97
Leen van Sicleers 169
Leenhof ten Steene 83
Leenhouters 149
Lefebvre 101
Legerkorps van Mondragon 108
Legros 206
Leiham 113
Leirens-Van Aelbroeck 76
Leirens 6, 76
Lekeburne 186
Leliaerts veldekin 70
Lembergen 46
Lemberge 2, 9, 32, 33, 35, 37-44, 47, 48, 72, 74, 83-85, 87-89, 99, 101-103, 108, 124, 125, 168
Lemberghen 6, 34, 36, 38, 88
Lemberghe 4, 8, 11, 36, 47, 84
Lemberg 11
Lenberghen 32
Leon 16
Lepère 15
Lesbrouc 69
Lettelhoutem 200
Letterhoutem 194, 200
Leuven 181
Leyman 104
Leysvijver 70
Lichtvoet 170
Liere 139
Lier 136
Lievens 22
Lievijne Walleken 166
Lille 23, 24
Limnander 206
Limpens 103
Lindeputte 149
Lindeput 149
Linderot 70
Lindevelt 51
Lintberga 32
Lintbergom 32
Linthre 157
Lodewijk van Male 104, 155
Lodewijk van Nevers 194
Lodewijk XIV 11, 111, 198
Loire 164, 181
Londen : St.-Pauwelskerk 68
Lonsing 66
Loore 164, 165, 182
Loo 141
Lopez de Elvas 196
Lovendegem 83, 101
Loysier 205
Lucius 71
Luik 191
Lunden 56
Luytens 75
Mackegem 53
Mackeghembosch 51, 57
Mackeghem 149, 163, 204
Mackenbosch 189
Mackerghem driesch 163
Macqué 38
Maelcamp 60, 62, 87, 198, 206
Maendach houc 189
Maesbucht 70
Maeseele 121, 130
Maes 63, 64, 143
Makegem 9, 157, 168, 189, 202, 204, 213
Makenboschbeek 190
Malines 23, 25
Mallaincx 57
Manilius 14
Margareta van Constantinopel 131, 136
Margriete van Vlaender 132
Maria-Theresia 67
Mark-Aureel 71
Marlborough 111
Marlebeca 70
Martins 77, 78, 205
Martou 112
Maseman 99
Massenkine 149
Materna 13
Mattheeus 103
Maximiliaan van Oostenrijk 107
Mechelen 16, 17, 24, 46, 53, 119, 124, 137, 180
Meelgracht 46
Meelvijver 70
Meerelbeke 34, 70, 90, 94, 114
Meere 70
Meerlebecque 74, 75
Meerschstraat 96
Meerschwijk 72
Meerstraetjen 92
Meerstrate 70
Meert 214
Meganck 130
Mehauden 53
Meierijstede 170
Meircauterken 70
Meirelbeke 115
Meirlebeca 121
Meirschaut 10
Melcenaria 51
Melchene 52
Melchine 58
Melcines 51, 58
Melcine 58
Melle 9, 31, 32, 40, 42, 69, 72, 73, 101, 102, 152, 193, 194, 197, 199, 200, 208, 209
Melne 210
Melsenbeke 72
Melsene 57, 62, 63, 200, 204
Melsen 52-66, 68, 148, 150, 152, 168, 189, 190, 193, 201-204, 212, 213
Melsine 51, 58, 193
Mentz 175
Merasveld 53
Merelbeke 2, 13, 14, 26, 31, 34, 36, 39, 40, 42-44, 52, 70-77, 79-91, 98, 99, 101, 102, 103-113, 115, 118-120, 122-124, 127-129, 131, 132, 134, 142, 144, 145, 152, 177, 189, 190, 193, 203, 207, 209
Merlebeca 90, 129
Merlebecca 13
Merlebeke 9, 84, 88, 98, 100, 102, 125, 193
Meschstraat 101
Mespaelaere 32
Mespelare 55, 56
Meulebeek 52, 53
Meuleman 5
Meulemeester 48
Meulenacker 69
Meulenberch 70
Meulencautere 149
Meulencauter 70
Meulencautre 149
Meulenweghe 149
Meuleveld 53
Meulevijver 53
Meulewaeter 48
Meursium 187
Meyerus 113
Meyerye Landt 149
Meyeryenlant 149
Meynaert 205
Michiels 20
Middelhaghe 149
Mijleeken 72
Minne 115
Miraeus 24
Miroeus 89
Moens 48
Moen 148
Moermansacker 70
Molen de Poperinge 199
Molenaarstraat 141
Molenbeek 2, 19, 32
Molenberg 105
Monte 147, 152
Monthei 175
Monthe 147
Montoye 92, 117
Montoy 124
Moortere 189
Moortseele 7, 149
Moortzeele 2, 8, 9, 31, 148
Moortzele 7, 44, 149, 150, 169, 170, 172, 194, 207
Moransbeke 72
Moreels 103
Moreel 40
Morelsgoed 32
Morel 160, 185
Moreti 187
Moretum 187
Morsele 200
Mote 167
Mothem 96
Motte 65, 166, 167, 169, 184, 205
Mudencauter 70
Muelendijc 70
Muelenstraetkin 32
Muinkbrug 73
Muldershoek 189
Mullem 98, 156
Munckswalmen 8
Munta 147
Munte Stockt 149
Munte ter Bies 182
Muntemeulen 149
Muntendam 148
Munter heye 149
Munterbosch 189
Munte 2, 5, 7-9, 22, 148-153, 156-159, 161, 163-175, 179-184, 186, 187, 189, 190, 193, 200, 201, 204
Munthe 147
Musschenbosch 70
Mussche 205
Muyte 70
Napels 66, 67
Napoleon 214
Nassau 195
Nazareth 168
Neder-Heffelaere 78
Neder Hof ter Haghe 88
Nederhasselt bij der Biest 148
Nederhof ter Haghen 88
Nederlanden 61, 107, 148, 196
Nederstevelt 149
Neeren-Haandaard 166
Neerweede van Montoye 70
Neerweede 92
Neren Bosch 189
Neren Haendaert 149
Nerenvijversbroek 189
Neville 100
Neyt 116
Niepeglise 193
Nieugracht 2
Nieuport 165, 183
Nieuwerwalt 158
Nieuwkerke 152, 193
Nieuwstraat 184
Nieuwwal 149
Nigella 13
Noduwez 157
Noord-Brabant 18
Novaelen Vyverdam 33
Odemaere 104
Odemaer 76, 121
Oleecken 70
Olsene 64
Onghenae 170
Oordegem 183, 207
Oorloghe 70
Oost-Vlaanderen 158
Oost-Vlaenderen 160
Oostcoutere 149
Oostenrijk 60, 101
Oosterzeele 9, 82
Oosterzele 2, 7, 8, 124, 150, 194, 199, 200, 202, 207
Oppersten Cruysberch 32
Oranje 208
Ossogne 158
Otene 134
Otterboschbeek 72
Ottergem 152
Otterschenbosch 70
Ottevaere 22, 47
Otto I 89
Ottrengem 152
Oude Hof 166
Oude Schelde 73, 101
Ouden-Burcht 73
Ouden Pontweg 70
Oudenaarde 12, 73, 105, 106, 156
Ouderborch 99
Overbeke 189
Overboeme 37
Overbroek 97, 203
Overbrouc 86
Overmere 202
Overwaeter 159
Overwater 160
Paaleeken 169
Paddenberch 70
Paddenhoek 189
Paeleecke 148
Paepegem 189
Paepen Naet 149
Pagus Rodaninsis 192
Pain-perdu 111, 142, 145
Painperdu 131
Pamele 141, 198
Pamella 58
Papencelle 150
Papezelle 149
Parijs 66, 83, 98
Parma 139
Pataterhoek 2
Patyn 19
Pauli 118
Pauwels 63, 186
Peerdebosch 70
Peeters 130, 144
Penneman 43, 83
Philip den Goede 104-106, 125
Philip den Schoone 83
Philip II 200
Philip van Burgondië 133
Piens 9, 10, 181
Pien 156
Piers 101
Pigal 66
Plantijn 48
Pleckvyver 33
Pluizegem 56
Pluym 64
Poele 70
Poelvoorde 37
Poezele 168
Polyn 186
Ponts 170
Pontweg 2, 85, 96
Popersellebosch 2
Portugal 196
Potgieterscapelrije op den Bruel 70
Potmeersch 70
Potterstraetkin 189
Provendelant 86
Pulincx 66
Pumbeke 170
Put van St. Pietersbucht 70
Put 2
Quareelhoven 69
Queenbosch 101
Queenbrouc 69
Quesnoy 164
Quillet 155
Raesselaerecauter 164
Raesselaere 160, 174
Raes 96
Ransrente 168
Rasmusvijver 70, 92
Rasselaar 150, 163
Raveschoot 159
Reeghen 149
Reepken 70
Regiment van Morinant 109, 110
Rent van Buggenhout 168
Rente van Buggenhout 168
Ressegem 107
Reyfin 102
Reyns 22
Reyntkens 205
Reysbosch 149
Reytens 138
Rhodes 196
Rietvyver 33
Rijfflaert 156
Rijm 6, 154, 168, 169
Rijnvisch 154
Rijvis 149
Rivieren 164
Riviere 158
Robert den Fries 154
Robrecht den Fries 113
Robrecht van Bethune 195
Robrecht van Vlaanderen, gezegd van Kassel 194, 195
Rode Coutere 189
Rodenburcht 192
Rodenschen heirweg 74
Rodenstrate 149
Roden 7, 190, 200, 210
Rodepoort 190
Rodes 5, 20, 153, 190, 197, 200-202
Rode 33, 40, 55, 153, 157, 164, 166-168, 170, 182, 190, 192-194, 196-202, 204, 207-209, 211
Rodrigos de Evora 202
Rodrigue de Vora 7
Rodriguez de Evora y Vega 198
Rodriguez de Evora 195-197
Rodriguez de Vega 197
Rodriguez Peretto 196
Rodriguez 197
Roels 115
Roeulx 108
Rogghen stoelvyver 33
Rollier 38
Rome : Gesticht van St.-Juliaan 66
Rommelincx 143
Roncheval 159
Ronsele 169
Ronse 104
Ronsse 143
Rooborst 79
Rooman 180, 184, 186
Roomeersch 149
Roose 40, 205
Rosbecca 13
Rosheyde 189
Rosseel 33, 96
Rosseleere 149
Rossevelt 70
Rosseye 149
Rossijnbrouck 149
Rotgat 32
Rothen 13
Rottier 101
Royken 149
Rubens 55, 56
Ruddershove 83, 84, 125
Ruddervoorde 125
Rupelmonde 123
Ruspoel 149, 165, 170
Ruterswichelkin 70
Ruts 129
Ruwen Speltacker 149
Ryckaert 9
Sabinus 71
Sale Meulencouter 70
Samerlinck 140
Samyn 130
Sanderus 8, 37, 48, 55, 75, 85, 161, 169, 194, 201
Sande 165
Sarts 98
Sautslachstrate 149
Savelberch 148
Scaldum 51
Scelden 86
Scelderoden 193, 200, 202
Scelderode 190, 203, 204
Scellemellebeke 70
Schapersdriesch 71
Scheirlynck 204
Scheldemeerschen 73
Schelderode Cauter 202
Schelderode 2, 5, 7-9, 11, 13, 44, 51, 52, 62, 72, 91, 96, 97, 113, 145, 148, 152, 163, 164, 167, 168, 172, 190-193, 201-204, 206-214
Scheldewindeke 58, 108, 114, 148, 149, 170-172, 194, 197, 199
Schelde 32, 52, 65, 72-74, 76, 85, 91, 101, 104, 105, 127, 190, 199, 201, 208
Schellebellebeke 72
Schellebelle 134
Schelstraete 60
Schepens 10, 11, 58, 60, 103, 123, 211
Scheppersstede 97, 98
Schockaert 11
Schollaert 9, 22, 47
Schooierswijk 32
Schoorisbosch 32
Schoorman 63, 84
Schotland 1, 49
Schotys 37
Schrage 51
Schryversham 70
Schuerhul 70
Scoenjans 204
SConinxdonck 94
's Conicxrot 149
Scribe 27
Scriversham 70
Sente Loyshuus 70
Sente Pieters, bij Ghend 98
Sente Pieters 98
Sent 97
Septessenplein 145
Ser Symoens 98
Sergeant 114
Sersanders 17, 129, 155, 156
Sersimoens 37, 102
Sersymoens 98, 99
Servius 184, 186
Serwouters 205
Sewerghem 153
Seyssone 105, 106
's Graven scoof 88
's Gruters 77
Sheylich Gheestlant van St Jans te Ghendt 149
Silbeke 152, 153
Singem 144
Singhelbosch 32
Sint Truyen 115
Sinte-Maria-Oudenhove 173
Sinte Marien Audenhove 173
Sinte Pieters neffens Ghent 90
Sinte Pieters te Ghend 131
Sinte Pieters 94
Slaberch 70
Slachberg 70
Sloor 63
Smesmakers bosch 2
Smetlede 152
Smettelethe 152
Smet 49, 117
's Meyersberch 149
's Neckers Meeren 149
Snellaerts 7
Snellaert 6
Snellegem 201
Snoeck 96
Sonneville 41, 46, 103
Soyette 205
Soykens Cruyce 69
Soykins cruce 32
Spagnien 197
Spanje 11, 173, 207
's Papens heye 149
Speeckaert 75
Speltackerbeke 149
Speltakkerbeek 149
Spysvyver 33
SRijcken 126
St.-Baafsabdij 33, 200
St.-Baafs 75
St.-Elooiskapel 111, 128
St.-Gooriks-Oudenhove 183
St.-Jans-Steen 134
St.-Omaars 139
St.-Pietersabdij 13, 33, 34, 77, 91, 92, 96-98, 102, 111, 113, 119, 152-156, 171, 209, 210
St.-Pieterssticht 200
St.-Pieters 32, 34, 90, 92, 98, 99, 118-120, 131, 171, 175, 212
St.-Pol 195
St.-Truiden 115
St. Eloysham 70
St. Eloyshuus 70
St. Philibert 7
St. Pietersabdij 170
St-Omer 139
St-Pietersabdij 78, 86, 89, 90, 95, 101
St-Pieters 95
St Baefs 200
St Eloysham 92
St Eloyskapel 92
St Gooricx 183
St Pieters bucht 92
St Pieters 94, 200
Stalins 124, 129
Stappens 85
Ste.-Maria-Lierde 109
Ste. Eloye Capelle 128
Ste-Catharinakapelnij 212
Stede ten Daalken 170
Stede ten Hecken 189
Stede ten Steendamme 170
Stede ter Hagen 86
Stede ter Haghe 86
Steeckt 149
Steeland 134
Steenberch 2, 149, 150
Steenberge 2, 5
Steendam 149, 151
Steenkin-strate 149
Steenkins-velts 149
Steenkinsvelt 149
Steenkin 149
Steenputje 70
Steenveldekin 149
Steen 157
Sterck 169
Steurbaut 9
Steur 40
Stevens 41, 76, 96, 206
Steyaert 143
Stoffels 214
Stokt 148
Straatvijverken 85
Straetvijverken 92
Strepe 149, 170
Strop 73
Stuvenbeerch 149
Stuyvenberg 159
Sullinghe 149
Sutterman 60
Suys 158
Suytdorpe 139
Swinarde 153
Taverne 189
Tayaert 44, 98
Te Kerkhove 101
Temmerman 117
Ten Berge 69
Ten Berghe 32
Ten Bossche 204
Ten Broeke 37, 40
Ten Dale 148
Ten Dreische 8
Ten Driesche 8
Ten Heermsche 69
Ten Hove 37, 102, 203
Ten Hulle 125
Ten Poele 70
Ten Ruspoele 149
Ter Biest 182
Ter Borgh 6
Ter Burcht 6, 8
Ter Burght 8
Ter Hagen 87, 89, 95, 100, 130, 132, 134, 136-143
Ter Handt 82
Ter Hand 110
Ter Hasselt 170
Ter Heiden 197
Ter Lakt 167
Ter Leien 160
Ter Leyen 159
Ter Mijlleeken 101
Ter Saelen 197
Ter Varent 95
Ter Weede 197
Ter Zalen 197, 198
Ter Zinct 157
Ter Zinkt 161
Tertzweil-Boucqué 76
Tgoed ten Heedekine 100
Tgoedt Teffelaere 77
't Haasken 75
THeckin te Cootele 2
Thielens 99
Thienpondt 159, 160
Thienpont 59, 103
Thijsebaert 95
't Lindeken 149
Thouvenel 121
Tollenaere 14
Tollenare 167
Tome 67
Tomme 87
Torre 186
Torsin 214
Tours 210
Trajan 71
Triest de Castille 40
Triest 40, 63, 83, 84, 101, 125, 129, 142, 164
't Rot 149
Twee Wallen 98
Twijfelveldeken 70
T' Hecken ter Hasselt 148
T'Serwouters 167
Uitbergen 202
Ukelem 69
Unter Stockt 189
Upbrackele 126
Upperhof 167, 169
Uppersten wijnvijver 92
Urbaan III 13, 175
Utenbrouch 32
Utenhove 40, 164, 202, 203
Uueruekem 152
Uutenhove 6, 99, 165
Vaart van Melsen 190
Valens 71
Van Aalst 89, 90
Van Abensvoorde 143
Van Adornes 164
Van Adorne 165
Van Aelbrouck 206
Van Aerschodt 183
Van Aerschot 158
Van Amerongen 164
Van Arelbroeck 103
Van Arragon 196, 197
Van Arschoot van Riviere 158
Van Badelinghem 92
Van Balegem 102
Van Bar 195
Van Belleghem 193
Van Bevere 95
Van Bevernage 113
Van Blinker 48
Van Bockstaele 173
Van Boonem 141, 143
Van Bottelaer 5
Van Bottelare 2
Van Bracht 204
Van Brandenburch 170
Van Bretagne 195
Van Brienen 77
Van Brienne 131, 142
Van Busseghem 154
Van Buxstale 143
Van Campene 42
Van Cleven 107
Van Cortewijle 197
Van Costenoble 97
Van Cotthem 117, 129
Van Coudenhove 156, 164, 165, 202
Van Crombrugge 78, 102
Van Crombrugghe 56, 96-98
Van Cuelsbrouck 154
Van Cuenincxdonck 159, 160
Van Damme 6, 117, 118, 204, 206, 214
Van de Kethulle 6
Van de Poele 121, 192, 201, 212
Van de Putte 51, 97, 152, 153
Van de Riviere 171
Van de Rostyne 130
Van de Velde 112
Van de Walle 203
Van de Weghe 45, 47
Van de Woestijne 79
Van den Beerghe 57
Van den Bemden de ter Braken 157
Van den Bemden van Overwater 149, 150
Van den Bemden 158-160, 162, 163, 172, 174, 180, 184, 185
Van den Bemde 180
Van den Berghe 47, 57, 155
Van den Bogaarde 85
Van den Bogaerde 85, 127, 143
Van den Bossche 21, 33, 71, 76, 99, 103, 167, 169, 186, 205, 206, 214
Van den Dendere 143
Van den Dijcke 56
Van den Driessche 78
Van den Dyke 57
Van den Eechoute 155, 170
Van den Eynde 130
Van den Foreeste 98
Van den Haute 129
Van den Hecke-Soenens 76
Van den Hecke 84, 212
Van den Heerzeele 100
Van den Hole 204
Van den Hove 204
Van den Kerchove 59
Van den Kerckhove, gezeid Van der Varent- 95
Van den Kerckhove 75
Van den Meerschaute 41
Van den Putte 154
Van den Vivere 34
Van den Walle 96
Van Denne 169
Van der Biest 48
Van der Cameren 83, 86-88, 96, 98, 126, 154, 185
Van der Camere 86
Van der Cruycen 160
Van der Cruysen 179
Van der Cruyssen 9, 11, 60, 144, 206
Van der Donckt 99, 186
Van der Gracht 55, 57, 63, 126, 154, 185
Van der Haeghen 103, 129
Van der Haghen 97, 126
Van der Haghe 100, 113
Van der Heyden 6, 10, 41
Van der Hoyen 34
Van der Hoye 155
Van der Lake 203
Van der Maeren 22
Van der Mandere 40
Van der Mare 98
Van der Massen 96
Van der Meeren 212
Van der Meere 7, 212
Van der Meerschaut 10
Van der Meersch 60, 156
Van der Moeren 159, 166, 168, 169
Van der Moere 135, 143, 155, 159, 167
Van der Muelen 36
Van der Rennen 114
Van der Riviere 114, 115
Van der Saren 99
Van der Schagen 37
Van der Schelden 116
Van der Schelde 115, 116
Van der Schueren 33, 34, 41, 45-47
Van der Scueren 36
Van der Snickt 48
Van der Speeten 75, 99, 106
Van der Spruyt 115
Van der Stichelen 87
Van der Straeten 60
Van der Varent 57, 95
Van der Vorst 130
Van der Zee 22, 47, 129
Van der Zickelen 168
Van der Zijpe 87
Van der Zikelen 168
Van der Zult 128
Van Deynse 97
Van Durme 205, 206
Van Duyse 106
Van Eeckhaute 172
Van Eersel 67
Van Espen 183
Van Eversbeke 143
Van Gansberghe 41, 172, 179
Van Geldere 143
Van Gestel 8, 16, 27, 40, 55, 62, 70, 126, 134, 135, 158, 161, 171, 186, 212, 213
Van Ghistel 143
Van Goethem-De Smet 76
Van Hamme 85
Van Hecke 59, 206
Van Heddeghem 41
Van Heeseghem 154
Van Helmont 53
Van Hembijse 126
Van Herzele 100
Van Heusden 152
Van Hoecke 143
Van Hoorebeke 57, 97, 125, 185
Van Huulle 204
Van Idegem 40
Van Immerzeele 142
Van Kerckhove 104
Van Kerkhove 154
Van Kortrijk 194
Van Lalaing 106
Van Langhermeirsch 22, 48
Van Larebeke 183
Van Lekeburne 17, 21, 22, 29, 46, 47, 214
Van Lembeke 143
Van Lemberge 39
Van Liebeke 170
Van Loo 172
Van Lummene, gezeid van Marke 97, 156
Van Luxemburg 195
Van maelstede 156
Van Maercke 160
Van Maldeghem 19, 36, 143
Van Marke 159
Van Massemen Steene 33
Van Massemen 154
Van Matere 103
Van Melle 152, 193, 204
Van Merelbeke 83
Van Merode 158
Van Meulenberch 167
Van Moesbroeck 143
Van Montoy 87
Van Munte 152, 154-157, 159, 170, 171, 185
Van Nassau 195
Van Nevele 194
Van Nieuwenhove 129, 130
Van Ongheval 48
Van Oudenhuuse 204
Van Papeghem 75
Van Peinperdue 131
Van Peteghem 63
Van Pottelsberghe 163, 203
Van Poucke 9, 11, 54, 60, 61, 63, 66-68, 206
Van Riviere 158-160, 162, 163, 169, 177
Van Rode 42, 94, 152, 153, 193, 194, 209, 210
Van Roesselaer 98
Van Royen 75, 99
Van Russel 155
Van Ryckegem 15
Van Schoorisse 103, 110
Van Steenlant 155
Van Tessele 77
Van Vaernewijck 126, 156, 159
Van Vendôme 195
Van Vulbeke 143
Van Waalwijk 171
Van Waesberghe 121
Van Wallewijck 158
Van Wallewyck 160
Van Waringen 205
Van West 143
Van Wilder 38
Van Witvelt 186
Van Woelpitte 202
Van Woelputte 202, 203
Van Yedeghem 169
Van Zevecote 101
Vanden Gheyn 20
Vanden Kethulle 77
Vander Haghe 132
Vander Zult 128
Varentackere 57
Varentacker 51
Vekemans 55
Velghe 60, 206
Veltpoorte 149
Velzeke 20
Vendôme 195
Venneman 60, 117, 129, 206
Verbernde stede 101
Verberrenden Bosch 51
Verbiest 205
Verbraecken 186
Verbrand heyde 70
Vercruyssen 12
Verhaeghe-De Smedt 54
Verhaeghe 54, 60
Verheyden 130
Verhoeven 206
Verloren-Broodhof 111
Verloren Broodgoed 77
Vermaelen 56
Vermunt 186
Vernieuwen 11
Verplegen 21
Verspyck 129
Versturme 71
Verus 71
Vierstraten 75, 99
Vierweechsch 149
Vijt 97
Vijverken 149
Villeroy 173
Vitsevelt 149
Vlaanderen 18, 38, 48, 54, 58, 65, 75, 79, 88, 90, 92, 96, 97, 99, 102, 108, 112-114, 118, 119, 124, 131, 132, 136, 138, 151, 153-155, 168, 169, 181, 190, 191, 193-195, 200, 213
Vlaenderen 63, 88, 99, 104, 112, 113, 132, 133, 185
Vlaendren 98
Vlaminck 41
Vlienderzele 200
Vliender 32
Vlierzele 194, 200
Vogelzang 141
Volckaert 206
Voldersbosch 70
Von Lowendahl 73
Vondelken 149, 170
Vondelmanstede 166
Vondelmanstege 170
Voordebrecht 70
Voroux 158
Vossaert 9, 11, 12
Vronendijk 154
Vrouwenklooster van Ter Hagen 130
Vroysmeeren 149
Vryvalle 157
Vurste 51, 53, 57, 62, 64, 189, 213
Vylain 107
Waarmond 148
Waasmunster 128
Waelkin 69
Waensberch 149
Wakken 108
Walburcht 158
Walburgh 160
Walge 189
Walleken 32
Wallez 101
Wal 57
Wannegem 198
Warnkoenig 192
Wasschende Weede 189
Wassene 62, 212, 213
Waterwee 149
Watteel 64
Weenen 38, 67
Weerft 149
Weesepoel 9
Weldene 12
Wemaere 185
Werf 70
Westhove 125
Westvyver 33
Wetteren 10, 40, 207
Weytens 167, 170, 172
Wezel 214
Wienberch 182, 186
Wiendeke 149, 200
Wiendicke 114
Wiericx 154
Wijnvijver 92
Willekomme 37
Willems 1, 2, 31, 69, 147, 190
Winckler 130
Windeke 149
Winkel 101
Winti 58
Wisseghem 149
Wisselbeke 70, 101
Wissenbrouck 149
Wittevronghel 97
Wiveken 75
Woelputte 163, 202
Woelput 189
Woestijne 17
Yedeghem 156
Yoens 97
Ysenbrouc 70
Zaterdagstraatje 75
Zavelmolenbosch 70
Zeeuwsch-Vlaanderen 131
Zeevergem 51, 73, 153, 170, 189, 190, 207
Zenette 195
Zijpcauter 92
Zijpcouter 70
Zillebeke 152
Zingem 73, 89
Zinkt 148, 149, 163
Zuiddorpe 130, 134, 140, 141
Zwarte-Kobensbeke 73
Zwarte brouc 92
Zwartenbrouc 69
Zwijnaarde 72, 73, 91, 113
Zynckt 149