V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van Lochristi en zijn deelgemeenten (1865-1870)

In de tweede helft van de negentiende eeuw wijdden Frans De Potter en Jan Broeckaert enkele tientallen jaren van hun leven aan het schrijven van de geschiedenis van zowat elke Oostvlaamse gemeenten. Dit deel gaat over de geschiedenis van Lochristi, Zaffelare en Zeveneken. Beervelde was toen nog een wijk van Destelbergen. (239 blz., 7,25 euro - enkel te koop als ebook).
Opgepast : Er bestaat wel een papieren versie van de geschiedenissen van deze drie gemeenten afzonderlijk. Kijk hier voor meer inlichtingen.

During the second half of the nineteenth century Frans De Potter and Jan Broeckaert spend several years to write the history of almost every town and city of East-Flanders. This part is about the history of Lochristi, Zaffelare and Zeveneken. (239 pages, 7,25 euros - only for sale as ebook).
Attention : There are paper versions of the histories of these three towns each apart. Look here for more information.

Pendant la deuxième moitié de la dix-neuvième siècles Messieurs Frans De Potter et Jan Broeckaert ont consacrés plusieurs ans de leurs vies pour écrire l'histoire de presque chaque ville et village de la Flandre-Orientale. Cette partie concerne l'histoire de Lochristi, Zaffelare et Zeveneken. (239 pages, 7,25 euros, seulement à vendre comme ebook).
Attention : Il y a des versions-papier de l'histoire de ces trois communes, traité commune par commune. SVP regardez ici pour plus d'information.

Inhoud - Summary - Table des matières

Lochristi 1

Zaffelare 47

Zeveneken 169

Index


Aalst 27
Abbaye de St.-Bavon 3, 4, 7, 10, 16, 20, 25, 182
Abbaye de St. Bavon 11
Abdij van Doornzele 163
Abdij van Drongen 180, 186
Abdij van St.-Pieters 88
Abdije van Sinte Pieters 83
Abdye van St.-Pieters 76
Achauterstrate 4
Achterackere 173
Achteracker 185, 186
Ackermans 17, 179
Adenelle 32
Aelterman 64
Afsneê 48
Aken 109
Albinus 173
Allo-Deleplanque 40
Amiens 148
Antwerpen 1, 127, 128, 141, 142, 169, 171, 188
Anvers 197
Apere 184
Aper 91
Arnout den Oude 16
Artois 127
Aspere 91
Asselgracht 49
Asselstraetken 48
Assels 48
Assenede 128
Assessa de Luyna 99
Auderburch 117
Auderburg 116
Bachtensjaegers 4
Baert 30, 84, 85
Balde 66
Baldijn 87
Bank van Vlaanderen 195
Basselaerstraetjen 173
Bassevelde 194
Bastelaar 4, 42, 173, 174
Bastelaere 53
Bastelaers vaerdeke 48
Bastelaers wal 48
Baudeloomeersch 49
Bauwens 51, 64, 90, 91
Beauchaton 124
Beaupré 48, 86
Beauvoorde 83
Becquart 39
Beek 48
Beernaert 42, 188
Beggyn 16
Begijn 190
België 44, 109, 124, 126, 184
Belgique 199
Bellemans 193
Belseele 102
Benneputackerken 173
Benthuys 1, 66, 178
Berlaar 26
Berlare 189
Beuckele 89
Beyst 93
Bijlkensmolen 62
Bijloke 88
Bijns 193
Bilderdijk 170
Bisdomlant 173
Bistelles 19
Blommaert 172
Boele 13
Boers 148
Boetsacker 4
Bogaert 28
Bolsens 35
Bommels 48
Bonnelare 48
Bonne 31, 38
Bontinck 91
Boonhacker 48
Borluut van Boekel 88
Borluut 7, 8, 24, 187
Boschdam 48, 56
Boschstraete 4
Boschstuk 4
Bosch 48
Bottelare 48
Boudins 181
Boufflers 103
Bouffliers 104, 105
Boulogne 126
Bouvoir 127
Boxelare 19
Brabant 125, 127, 171
Bracke 42, 51, 58
Braemsbunder 48
Braems 57
Brakele 35
Brakelman 173
Brant 157
Breede Hoedeveldstraat 60
Breede Hoedeveltstrate 48
Bretagne 200
Breydel 16
Brieselant 49
Briseoens 35
Brisoens 33
Brisseel 30, 35
Broecgat 48
Broeckaert 51
Broeckx 45
Brondeel 13
Brouckaert 95
Broucstede 8
Brugge 83, 85, 127
Brugman 51
Brugsche Vaart 101
Brugsche Vrije 181
Bruinsputte 5, 180
Bruninc 8
Brussel : College der Theresianen 45
Brussel : St.-Pietershospitaal 45
Brussel 45, 46, 194, 198, 199
Bruussel 99
Buddingh 170, 172
Buschstrate 48
Busschaerts 87
Buyle 19, 129, 164
Buylkensmolen 62
Buyserstraetje 173
Byloke 4
Bystier 4
Caen 148
Calf 168
Callewaerts 85
Callion 37
Calvados 148
Calverbeelc 48
Calverenhouckbosch 48
Calverwee 49
Camu 193
Canal du Sas de Gand 22
Capelacker 173
Cappe 57, 58, 89
Cardon-Helias d'Huddegem 27
Cardon-Helias 27
Carpentier 102, 103, 105
Casteleyns huus 13
Cathedrale kerke van St-Baefs 66
Caude 38
Caudron 138, 139
Cauwyselynstraet 4
Cauwysewynstraetje 4
Charles-Quint 199
Christiern II 12
Cleemput 104
Cleen Ghendtackerkin 49
Cleynen Hul 173
Cloestere tsente Pieters 58
Cochuydt 138
Coeboele 48
Colpaertslant 48
Colyns 140
Commerackere 48
Compigny 126
Condé 127
Coolens 89
Coolman 89
Coorenwintmeulen 175
Coppejans 77
Coppenolle 175
Coppens 140, 141
Coppmans ackere 57
Coquet 126, 129
Cortryck 103
Coude 15
Courtois 37
Cousens 148
Coussens 85, 110, 149
Craeyer 28
Crombien 167
Crommebunder 48
Crul 87
Damant 36
Dampoorte 23, 105
Dampoort 100, 101, 105, 108
Dam 173, 185, 186
Dassonvillez 126
De Backere 7, 181
De Bay 85
De Beer 85
De Bernières 107
De Bethune 181
De Beuckele 89
De Biese 30
De Bleds Dutrône 148
De Bleds 148
De Bock 66, 90, 91, 110, 146, 157, 164, 165, 167
De Boer 87
De Boufflers 101-105
De Boufliers 101
De Boulay 108
De Breemaecker 137
De Breyne 132
De Brune 78
De Bruycker 129
De Bruyne 129, 165
De Campagne 173
De Castillon 33, 35, 147, 192
De Clercq 164
De Cock 15, 27, 32
De Coen 193
De Coninck 5, 129, 132
De Conynck 104
De Corte-Jacobs 28
De Corte 5
De Croock 35
De Cueninck 7
De Cunchy 126
De Dijn 35
De Drie Sleutels 165
De Drij Koningen 177
De Drij Ringen 177
De Dry Sleutels 63
De Dyttere 84
De Dyttre 84
De Gans 13
De Groote 63
De Gruutere 87
De Hase 51
De Heere 83, 85
De Heyen 173
De Jaegher 26
De Jonghe 14, 21, 97
De Kempenare 14, 183
De Kotele 6
De Kuyper 27
De Lalaing 20
De Leuze 149
De Lho 2
De Lobkowitz 15
De Lombaert 8, 79
De Lonneux 18
De Loose 35, 40
De Lovanio 186
De Lo 2
De Maeschalck 140
De Maesschalck 6, 89
De Melun 83, 84
De Mercader 100
De Merehoute 186
De Messemacre 18
De Meyere 27
De Meyer 129
De Mey 19
De Mil 63
De Mortagne 82
De Nova Curia 12
De Ordenghem 186
De Palmoneere 51
De Peellaert 83
De Poorter 124
De Posthoorn 6
De Praetere 35
De Reuse 110
De Rike 7, 19
De Rinck 161
De Roover 61
De Roullez 31
De Sancto Bavone 186
De Schampheleer 19, 32
De Scheemaeker 141
De Schoutheete de Tervarent 17
De Septemquercubus 181
De Smet 48, 149
De Swaene 62
De Swaen 63
De Swalmkeete 177
De Teligny 21
De Thouars 84
De Vadere 58
De Valasco 99
De Vijldere 90
De Vijlder 90
De Vleeschhouwer 84, 85
De Volder 189
De Voocht 35
De Vos 19, 51, 89
De Vreese 35
De Vrieze 82
De Vrytere 51
De Vyldere 51, 77
De Vylder 19, 91, 110
De Waele 51, 91, 146
De Wale 90
De Warenghien 185
De Weert 14
De Wever 132
De Wilde 25, 58, 136, 140, 149
De Wintere 90
De Witte 165
De Zevensterre 6
Den Groenen Bogaert 177
Den Groenen Boogaerd 193
Den Terrepot 5
Den Windt ende Bergh 175
Dendermonde 19, 127, 140, 183
Denemark 12
Dentergem 148
Departement der Schelde 64, 128, 130
Departement der Somme 130, 131
Derkinderen 29
Des Roches 65
Despars 20, 183
Destelbergen 1, 14, 41, 169, 174
Desteldonk 1, 4, 16, 18, 20, 48, 49, 62, 67, 68, 101, 109, 124, 146
Deynze 101
Diericx 10, 48, 66
Diest 172
Dijkgracht 49
Doornik 22, 24, 76, 127, 185
Doornzele 105
Dorme 48
Dorpmeulen 5
Dorp 48
Dowaai 14, 127
Draseelacker 48
Dregge 193
Dreve 48
Driesch 4
Drieselken 173
Drijwechsche 48
Drongenacker 173
Drongenstraat 180
Drongen 180
Du Bois 89, 149
Du Bos 124
Du Trône 88
Dudzeele 180
Dupont 110, 131, 132
Dupuis 127
Durme 5, 174
Dutrône 148
Dyckgracht 49
D'Abbinsmeersch 48
D'Ennetières 20
D'Hondt 149, 177, 181
D'Hooghe 8
D'Overdaghe 87
Eechaute 90
Eeckman 51
Eeckmeersch 4
Eeckstraete 173
Eelant 173
Eirnesmeersch 49
Eirnesstraetjen 49
Elsmoortel 106
Embry 126
Engeland 109, 126
Ertvelde 41
Escaut 22
Espinoy 83, 84
Everaert 19, 32
Evergem - Rabot 194
Evergem 24, 27, 41, 105, 166, 192, 194
Everghem 102
Exaarde 5, 41, 48, 55, 95, 106, 144, 163, 169
Exaerde 95, 143, 185
Eynaerts-Triest 3, 4
Eynhards-Triest 3
Faipoult 129, 132
Farnese 21
Ferrant 124
Feyerick 61
Flandre Orientale 1, 176
Flandres 9, 10, 82
Flandre 176, 196, 200
Forceville 142
Fort ten Roodenhuyse 98
Fort van Roodenhuize 55
Fraeys 85, 148
France 148, 200
Frankrijk 109, 125, 128
Franque 141
Frederik-Hendrik 183
Frederik den Groote 44
Furgon 148
Gailliard 180
Galeijestrate 48
Galghebergh 48
Galot 148
Game 141
Gand : Couvent de Saint Bavon 10
Gand 22, 148, 176
Gardane 46
Gardisere 7
Gavere 88
Gavers 48
Geeraard den Duivel 82
Geers 64
Geetkotmolen 5, 62
Geetkot 48
Geltackerken 173
Gendt 86, 102
Gend 130
Gent : Alijnshospitaal 198
Gent : Appelbrugge, in Den Engel 16
Gent : Belfort 175
Gent : Dampoort 23
Gent : Kerk van St. Michiels 30
Gent : Parochiale kerk van St.-Jacobs 139
Gent : Petercellepoort 21
Gent : St.-Baafskerk 85
Gent : St.-Jacobsvest 181
Gent : St.-Janskerk 87
Gent : St.-Pharaïldekerk 88
Gent : Vrijdagsmarkt 109
Genthavre-de-Grâce 195
Gent 1, 3, 5, 7, 10-12, 14, 15, 17-22, 24, 26, 28-33, 36, 37, 40, 41, 44-46, 48, 49, 51, 55, 59-61, 73, 81, 84, 85, 87, 92, 93, 95, 97, 101, 107, 108, 110, 124, 127, 128, 133, 138-140, 142, 143, 145, 146, 150, 151, 161-163, 166, 167, 169, 174, 175, 178, 179, 181, 183-185, 190, 192, 194, 195, 199
Gerart le Diavle 82
Gheelecotstrate 48
Gheerolfs 181
Gheldof 90, 146
Gheldolf 19
Ghendt : Kercke van St. Jacobs 140
Ghendt 8, 22, 81, 95, 135, 151, 156
Ghend 57, 67
Ghent 7, 106
Ghesquière 39
Ghits 31
Goed op Lichtelare 175
Goed Selfion 60
Goed te Bruinewalle 60, 61
Goed te Lichtelare 9
Goed te Mast 60
Goed te Rewinckele 174
Goed te Wildespele 56
Goed te Winkele 9
Goed ten Briele 86, 87
Goed ten Bruinewalle 88
Goed ten Hamere 86, 87
Goed ten Pauw 7
Goed ten Rozen 84, 85
Goed ten Roze 147
Goed ten Torre 56, 58, 60
Goed ten Wale 59
Goed ten Wallekine 59
Goed ten Walle 60, 86
Goed ten Wildenspele 56
Goed ter Bruinwalle 9
Goed ter Eeke 60
Goed ter Hellen 60, 87
Goed ter Laakt 88
Goed ter Scheld 9
Goed ter Schuren 8
Goed t'Heyndricxlare 9
Goed van Vinderhoute 147
Goedt te Lichtelare 9
Goedt ten Roosen 51
Goesijns 51
Goet te Roeselaer 175
Goet van Rewinckele 175
Goethals 46, 51, 53, 89, 90, 149, 168
Goossens 189
Goynaerts 87
Groenvelde 18
Groote Buizer 180
Grooten acker 173
Grooten Hul 173
Grooten speckelboirbosch 173
Grooten Watergang 174
Grysperre 31
Guy de Dampierre 176
Gwijde van Dampierre 7, 9, 23, 185
H.-Geestmeerschstraetken 49
H.-Kerst 2
Haasdonk 189
Haeck 51
Haermaersdonck 185
Haermaersdonc 173, 186
Haetse 84, 85
Haine 127
Haïtze 103
Halle 43
Halve Maen 4
Hamme 41, 194
Hamrichlaer 10
Hanestynstraetje 4
Hannequart 89
Hansbeke 82, 180
Hasselsgracht 49
Hasselt 48
Heerlijckhede ten Roosen 83
Heerlijkheid Beaupré 82
Heerlijkheid ten Rozen 82
Heerlijkheid van Beaupré 86
Heerlijkheid van de Woestyne 19
Heerlijkheid van Groenvelde 18
Heerlijkheid van Loogaver 18
Heerlykheyd ten Akker 18
Heerwinninck 4
Hellenstraetken 48
Hellestraat 85
Hellin 10, 17
Hendrick 89
Hendricxlare 9
Henricxlaar 4
Hermijtacker 49
Het Claeverken 63
Het Hoeksken 6
Het Klein Parijs 2
Het Kruisken 62
Het Meuleken 6
Het Vlaenderland 49
Het Wapen van St.-Baefs 6
Het Wethuis 6
Het Wit Huis 6
Heugesen 193
Heulie 142
Heusden 20, 79
Heyeacker 173
Heyken 173
Heyndrickslaerstraet 4
Hijfte 3-6, 9, 15, 16, 18, 20, 41, 161
Hillaert 90, 192
Hoedevelde 48
Hoedeveldstraat 62, 65, 87, 163, 167
Hoeksken 4, 6, 9, 48, 167
Hoekstraat 174
Hoevelstraat 174
Hof te Rooselaere 13
Hof te Rooselare 13
Hof te Winkel 174
Hof ten Akkere 9
Hof ten Broucke 83
Hof ten Torre 57, 80
Hof van Solome 88
Hofgoed ter Scheld 87
Hoflandeken 49
Hofstede ten Akkere 18
Hofstede ten Brouc 8
Holland 171
Hollestraete 83
Hooge Bunders 4
Hoote 3
Hostede ten Akkere 17
Houvelstraat 5
Hoykinslant 48
Hughenois 12, 17
Huise 181
Hulst 21, 194
Huysgracht 173
Hyftenbunder 4
Hyfte 3, 16, 18
IJperen 107, 126, 127, 183
Indië 195, 196
Ivete 3
Ivethe 3
Jacobs 44-46
Jansenius 10
Janssens 79, 138
Joubert 148
Jozef II 44, 109
Juete 3
Kaap 15
Kalken 41, 194
Kamerijk 37
Kammerstraat 30
Kapille van Ste-Pharaïlde 60
Kapiteynstrate 4
Karel den Groote 3, 172
Karel V 150
Kasteel ten Torre 80
Kasteelhof 88
Kasteleynstuk 4
Keersmaker 173
Keersse 33, 35
Keghel 88
Keizer Karel 43, 175
Kerckackerken 4
Kerckenboschlant 4
Kerkenheyken 173
Kerkstraat 87
Kerkstraetkin 48
Kerkvaardeke 49
Kervyn van Lettenhove 83, 84, 86
Kesteloot 90
Keulen 87
Keysershouck 49
Kiliaan 2, 4
Klein Dommelaerken 4
Kleine Buizer 180
Kleine Waterloop 174
Klok Roeland 175
Kluizen 189
Koedreve 49
Koninckxdraeyboom 49
Kuistershoek 48
Kwatrecht 135
La Malette 126
La viese court de Loe 7
Laarne 41
Lacroix 15, 38
Laectcoutere 48
Laetscip van Loe 7
Laisné 126
Lambrecht 103, 104
Lamsmeersch 48
Land van Waas 3, 19, 127
Land van Waes 173
Lange Tommelaer 4
Lassus 45
Lauder 108
Lavaut 1, 22, 23, 31, 37, 39, 101
Le Clerc 7
Le Manoir ten Akkere 17
Le Monnier 126
Le Steens 141
Lebegue 173
Leebeek 169, 174
Leede 8, 13
Leengoed ter Hellen 87
Lefebvre 126, 142
Lefevre 85
Leie 101
Leirens 27, 28, 35
Lendonc 48
Lendpil 48
Leopold I 184
Letterhoutem 181
Leuven 18, 44, 190
Levant 176
Leyns 91
Lho 2
Lichtelaar 4, 6, 8
Lichtstrate 48
Liederik 3
Liégeois 127
Lijmstrate 48
Lijsdonkleede 54
Lindestraete 49
Lippens 91, 166
Lo Sancti Christi 2
Lobkowitz 15
Lodewijk van Male 20, 182
Lodewijk XIV 14, 21, 184
Loechristi 32
Loe 2, 10
Lokeren : Nieuwpoort 192
Lokeren 20, 24, 41, 142, 169, 173, 174, 180, 183-185, 189, 192, 194
Loo-Christi 10
Loobosch 4, 8, 15, 29, 31, 33, 36-38, 78, 140
Loochristi 3-24, 28, 30, 35, 38, 39, 42-44, 48, 49, 60, 78, 124, 127, 135, 139, 140, 146, 147, 169, 174, 179, 182-185, 187, 188, 194
Loochristy 27, 103
Loomeersch 48
Looschristi 54
Loo 2, 3
Loven 27
Luxemburg 45
L'Escluyse 198
L'Espinoy 3
Maes-Canini 28, 29
Maes 84, 85
Malleville 126
Mandinstraetkin 48
Manilius 143
Manneken zonder hoofd 42
Marche-en-Famine 45
Margareta van Constantinopel 67
Marlborough 107
Marquenie 91
Martens 188
Mechelen 33
Medmedung 2
Meenen 39
Meentocht 48
Meerhoute 18, 185
Meganck 188
Meirelput 4
Meirietacker 173
Mendonck 83
Mendonk 2, 20, 48, 49, 55, 100, 105, 108, 109, 124, 127, 132, 182
Mensville 84
Messeniersgoed 9
Meulaerdt 143
Meulebeke 85
Meulenacker 4
Meulenstraetjen 173
Meulenweg 4
Meulestede 102
Meulestraatje 175
Meulestrate 173
Meylestraete 49
Middelhoucstraetkin 48
Middelmeersch 48
Middelmmersch 88
Mijnnemeersch 181
Moens 35, 38, 90, 91, 106
Moerbeke 127, 163, 166, 194
Moerman 160
Moervaart 49, 54, 55
Moleneinde 48, 62, 63, 165
Molenstrate 48
Montigny 127
Morinië 199
Motje 61
Motte 9, 181, 195, 199, 201
Mulaerd 144
Munich 13, 31
Mys 124
Namur 9, 82
Nancy 199
Navez 137, 139
Neder-Rozelaar 13
Nederbastelaar 9
Nederlanden 22, 92, 93, 126, 176, 184
Neêr-Bastelaer 4
Nerenhoek 48
Nerenhouc 49
Neufchâtel 126
Nevers 201
Nijs 28, 29
Nimmegeer 146
Nimmegheers 78, 91, 164, 165
Noël 89
Nonckele 35, 187
Nonnenbossche 88
Noortstrate 48, 83
Nuyten 189
Odevelde 48
Ongenae 175
Ongena 132
Ongevallich straetken 49
Ongevoelig straetje 49
Onghenae 91
Onghena 9, 189
Oorsele 18
Oosdonc 48
Oostakker - St.-Amandsberg 194
Oostakker 1, 2, 10, 18, 41, 49, 109, 179, 180
Oosteinde 48
Oostende 49
Oostenrijksche Nederlanden 127
Oostenrijk 109, 125-127
Oranje 14, 21
Otacilia 173
Oude-Lede 11, 36
Oude Hof 175
Oude Lede 5
Oude Veldstraat 5, 173
Ouden-Burcht 17, 44, 54, 107, 108, 136
Oudenaarde 156, 194
Oudenbosch 173
Oudenburch 100
Oudeveldstraat 48
Overmere 143
Overmer 194
Paapken zonder hooft 42
Pachtgoedstraatje 166
Paelinck 164, 175
Pagus Gandensis 18
Palfyn 44
Parijs 46, 88
Pauwels 149
Pauwstraat 2, 7
Pays de Waes 22
Peerdebeelc 48
Peerdenrosmeulen 175
Pepenheed 4
Perlau 175
Persijzer 48
Philip den Goede 183
Philippus 173
Philips den Goede 20, 25
Philips II 16, 24
Picardië 126
Pier-maeye 79
Pier-ratte 79
Pieters 35, 38, 181
Pittem 126
Pius IV 10
Plusakker 4
Pluym 104
Poelman 132
Poels 149
Pollaersdam 49
Possemiers 151
Possemier 90
Postumus 172, 173
Pouldonck 49
Prinsenhof 60, 61
Puienbrug 48
Pussemier 89
Putteveltstraetkin 48
Puttevelt 49
Quade Leedekin 48
Quaet Straetje 4
Raepacker 98
Ranst 171
Raulin 45
Rebreviette 126
Rechte straete 51
Rechter straten 53
Rechtstraat 48
Regnaut 39
Reibroek 84
Reyniers 19, 23, 32, 181, 189
Richebourg 83
Richters 46
Rijm 87, 88
Rijnsakker 17
Rijsel 85, 105, 106
Rijswijk 180
Rimbourg 85
Robaais 83
Robijn 41
Rode 14
Roegiers 149, 179
Roeselaersdreve 4
Rogerville 126
Rogiers 63
Roodenhuize 97
Roodenhuyse 98
Roome 153
Roosbrouck 2, 11
Rooselaer 12, 14
Roosenhoet 48
Roothaert 90
Rot 49
Rouaan 126
Rouen 176
Rozegoed 88
Rozelaar 4, 11-15, 36, 38
Rozenberg 83
Ruilaar 173, 174
Rular 4, 173, 185, 186
Rumeis 82
Ryckemansluycke 4
S. Pieters clooster 50
Sabbinsmeersch 86
Saffelaar 1, 5
Saffelaere 50, 51, 57, 66, 76-78, 94, 96, 130, 146, 148
Saffelaerstraet 49
Saffelaer 58, 67, 69, 73, 74, 140, 157
Saffelare 47, 92, 143, 144, 157
Safflare 47
Saflaer 47
Saint Piere de Gand 82
Salens 29
Samijn 89
Sancti Petri Gandensis 11
Sandersmeersch 49
Sanderus 1, 13, 15, 16, 63, 173, 188
Sas-van-Gendt 109
Sas-van-Gent 109
Sas van Gent 21
Sassche Vaart 49
Sassche Vaert 102
Sauvage 31, 137, 139, 140
SBackers leenkin 57
's Burchgravenstrate 4
Schaapgoed ter Scheld 87
Schagen 135
Schattemansbosch 49
Schaureedt 17
Schelde 174
Schellinck 47
Scherpenheuvel 43
Schildken 49
Schipgracht 85
Schoonheyt 177
Schoonstrate 4
Schoutheete 17
Schutacker 49
SCostersmeersch 48
Scotelman 51
Scurman 89
Seeveneecken 178
Sent Pieters 73
Sente Pieters cloestere by Ghend 57
Sente Pieters van Ghend 73
Sente Pietershouc 57
Sente Pieters 58, 67, 75, 81, 150
Septem Quercubus 186
Septemquercus 169
Septimus-Severus 173
Ser Boudewins'burcht 17
Ser Rijns'akker 17
Ser Sanders'Walle 17
Serrijn-Akkere 17
Serrijns-Akker 17
Sersimoens 59
Seven Eecken 169, 180, 192
Seveneecken 146, 176, 179, 185, 190
Seveneecke 175
Seveneeken 185
's Heerenstraete 49
's Heligs-Kerst 17
Sichem 172
Sijngem ten Brande 18
Sijsele 181
Silveren Bilck 4
Sinaai 54, 194
Singengem 18
Sinte Pieters nevens Gendt 83
SJongenstraat 85
's Jonghenstrate 48
'sJongestraete 83
Slabbaerts 49
Slagmansstraat 182
Slagmansstraete 173
Sleidinge 16, 20
Smal Hermelstraetje 4
Smalle Heirweg 4
Smeedsackere 48
's Meiers dam 7
Solthe 4
Sombeke 38, 59
Somme 128
Sompelken 49
SPaeusmeersch 48
SPapen ghemet 48
Speurdonkstraet 49
Sprendonck 86
Spuerdonc 48
's Rudders plasch 48
St.-Amandsberg 41
St.-Baafs-abdij 2
St.-Baafsabdij 2, 5, 7-9, 11-15, 18, 25, 32, 174, 179
St.-Baafskerk 6
St.-Baafssticht 11, 16
St.-Baafswoud 2, 11
St.-Baafs 4, 7, 10, 12, 13, 17, 20, 23, 24, 31, 33, 38, 142, 147, 179, 182, 186, 187, 192
St.-Baefs 8, 31, 175
St.-Bavon 3, 17
St.-Eloois-Vijve 105
St.-Elooistraatje 184
St.-Jacobs 153
St.-Martin-de-Maurepas 126
St.-Martin d'Hardecourt-aux-Bois 126
St.-Martin 126
St.-Pieters-Damme 18
St.-Pieters-Gasthuis 39
St.-Pietersabdij 47, 48, 55, 60, 62, 63, 71, 74, 75, 80, 82, 87, 92, 136, 142, 147, 162, 163, 167
St.-Pietersdorp 77
St.-Pieters 49, 53, 56, 57, 59, 60, 66, 73, 75, 78, 80, 84, 86-88, 97, 142, 143, 147
St. Baefsabdije 48
St. Baefs 178-180
St. Huybrecht 63
St. Jacops veste 181
St. Pieters 51, 56, 76, 77, 81
St. Sebastiaen 63
Stadsmolen 175
Stalins 86, 93
Stampakker 173
Stampsacker 186
Steelant 180
Steels 25, 138
Steenbeke 200
Steenlant 49
Steens 41
Stekene 194
Stic sonder hende 48
Stoppelaere 77
Stuck ten Eecke 4
Sueringhe 49
Suutlede 5
Suytleede 55
Sylva Sti Bavonis 2
Sypers 94
S'Heerenstraet 4
Tacitus 191
TCalf 93
Teerlinck 22
Tempeliers goed 60
Temsche 28, 29
Ten Akkere 17
Ten Broucke 83
Ten Seveneken 169
Ten Wallekine 86
Ten Wildenspele 56
Terlicht 5
Termonde 22
Terneuzen 166
Tgoed ten Torre 57
Tgoet ten Roosen 83
Thielrode 3, 9, 16
Thielt 41
Thienpont 189, 190
Thouart 7
Thuus van Zeveneecken 181
Tiberghien 46
Tollenaere 25, 175
Tommelaer 4
Torengoed 88
Torrebosch 48, 56, 57
Tournay 22
TQuartier van tSjongen 49
Tranchez 127
Triest 4, 32, 36, 144, 149
TSaffelaere 77
TSaffelaer 48, 73, 74
TSaffelare 47
TsCalfs 50
Tuc 11
Turcschap 17
't Wit Huis 161
Utrecht 108
Uyttendaele 142
Vaart van Gent naar Terneuzen 41
Valckenburchstraetken 49
Valckenburch 49
Valencijn 46, 127
Valkenburgstraatje 60
Van Ackere 51
Van Acker 53, 77
Van Aerde 27, 89
Van Artevelde 182, 200, 201, 203
Van Barzele 2
Van Bastelaere 51, 89, 90, 95, 149, 164, 165
Van Bockenhol 138
Van Boembeke 89
Van Bomsel 76
Van Brussel 12, 129
Van Bruyssel 91
Van Cauwelaert 35
Van Cleven 137-139
Van Crombrugghe 17
Van Damme 8, 9, 91, 167, 189
Van de Voorde 193
Van de Vyver 129
Van de Woestijne 37, 148
Van den Ackere 57, 58, 87, 89
Van den Berghe 37, 89
Van den Bogaerde 173
Van den Bosch 30
Van den Bossche 183
Van den Daele 193
Van den Damme 89
Van den Driessche 110
Van den Gheyn 27, 190
Van den Haute 137, 149
Van den Hende 139
Van den Heuvele 28
Van den Kethulle 81, 180
Van den Maesschalk 81
Van den Meersche 26
Van den Neste 95, 96
Van den Spriet 109
Van den Wijncle 87
Van der Biest 89
Van der Bilt 35
Van der Bruggen 91
Van der Brugghen 90
Van der Brugghe 89
Van der Burch 33, 37
Van der Camere 149
Van der Eecken 137, 138
Van der Eecke 138
Van der Eedt 89, 90, 132
Van der Eeke 87
Van der Eet 93
Van der Haeghen 17, 143
Van der Heedt 89
Van der Heet 89, 90
Van der Heyden 149
Van der Maeren 193
Van der Meere 51
Van der Meerschen 104
Van der Meersch 1, 4, 51
Van der Moere 17, 179
Van der Noot 25, 178
Van der Perre 110
Van der Schaghe 87
Van der Schelde 87
Van der Schraegen 90
Van der Straten 8
Van der Vaedt 135
Van der Vaet 8, 51, 181
Van der Vynckt 35
Van der Zijpt 19
Van Dickele 30, 140
Van Dooreslare 87
Van Doorselaer 138
Van Doreslaghe 87
Van Dorsselaere 78
Van Duyse 2, 199, 203
Van Eckeren 85
Van Eekeren 85
Van Eersel 39
Van Eurneval 84
Van Gaver 5
Van Gent 82
Van Gistel 82
Van Heertbrugghe 90
Van Helderberg 29, 30
Van Hellenbusch 189, 193
Van Hembyze 8, 31
Van Hesbeke 90
Van Hollewinckel 129, 132
Van Hollewinkel 129
Van Horenbeke 14
Van Hove 145, 149, 163
Van Huffele 87
Van Huffel 141
Van Laere 87, 90, 91, 96, 110, 129, 132, 148
Van Lancenbeerghe 95
Van Lancenberghe 95
Van Larebeke 142
Van Leemput 101, 103, 104
Van Leuven 186
Van Lokeren 3, 4, 7, 10, 11, 16, 20, 25, 182
Van Loo 2, 3, 8, 13, 81, 90, 129, 164
Van Lo 2
Van Luxemburg 83
Van Male 87, 103
Van Mendonck 82
Van Mirabello 88
Van Mortagne 56
Van Mortaigne 82, 84
Van Naeldewijc 82
Van Nieuwenhove 12
Van Nieuwenhuus 8, 19
Van Oordegem 186
Van Oostkerke 87
Van Ooteghem 35
Van Pamel 91
Van Peteghem 30, 142, 189
Van Pollare 84
Van Poucke 47, 51, 78, 90, 93, 95, 100, 129, 136, 150, 164
Van Puyenbroek 193
Van Quickenborne 19
Van Reyschoot 91
Van Reysschoot 56
Van Saffelaere 94
Van Sicleers 12
Van St.-Baafs 185
Van Steelant 81, 82, 180, 181
Van Steerthem 96
Van Tessele 8, 14
Van Ursel 14
Van Velthem 172
Van Vlierzele 87
Van Vree 175
Van Warebeke 84
Van Ypre 139
Van Zeveneeken 185
Vanden Bossche 66
Vanden Driessche 65
Vanden Meere 77
Vander Vaedts 53
Veldstraat 63
Verbrugge 139
Vercauteren 193
Vereecken 140
Vereedt 142
Vereenigde Nederlanden 107, 108
Vergauwen 149
Vergheeten meersch 48
Verhaeghen 99
Verheedt 165
Verheet 91
Verloock 35
Vermeersch 129, 139, 140
Vermeire 145
Vermeulen 193
Verschelde 87
Verschireck 89
Verschraegen 61
Verschueren 164
Verschuren 90
Vervaet 6, 27
Vetus curtis de Loe 2
Vierweegsche 48
Vieuxbourg 22
Vilain 82, 180
Vinckacker 49
Vinderhoute 88
Vlaanderen 3, 5, 9, 14, 18, 19, 21-23, 26, 43, 44, 67, 79, 84, 85, 88, 107, 110, 125, 127, 128, 165, 171, 173, 178, 183, 185
Vlaandre 173
Vlaenderen 1, 20, 52, 58, 110, 117, 123
Vleeschhouwer 85
Vleugels 193
Vleughels 181
Voet 45
Volbracht 149
Volckaert 84
Volderstrate 173
Voorde 4
Vossaert 19
Vosselare 190
Vossesteert 76
Vrancx 143
Vriesackere 48
Vromand 11
Waarschoot 41
Waasmunster 38, 54, 194
Wabbeke 140
Wachtebeke 41, 57, 60, 127, 139, 163, 166, 180, 194
Wallaert 89
Walleken 42, 173
Wallijn 148
Walraeven 35
Walravijn 94
Wambach 29
Wasier 127
Wateracker 4
Waterganck 49
Watergang 5
Wauman 189, 193
Wauters 46, 129
Wautier 127, 202
Wenemaer 201
West-Lede 5
Westackerstraetje 4
Westland 170, 172
Westleede 48
Wetteren 41, 194
Wierinck 143
Wijldespeelwal 52
Wijldespele 51
Wildenspele 82
Wildespelewal 50
Willem I 176
Willemskerke 181
Willems 47
Willespele 82
Winckelstuck 49
Windgracht 49, 85
Windvelde 181
Winkelgoed 61
Winkel 127, 132, 166
Wintersbeelc 48
Wintgatstraete 83
Wintgat 49
Wintgracht 83
Wondelgem 161
Wyden Acker 4
Zaffelaarsch vaardeke 49, 53
Zaffelaarsche vaart 54, 56
Zaffelaarstraat 80
Zaffelaar 57, 180
Zaffelaere 83, 98, 150, 151
Zaffelare 47
Zaffelare 48-51, 54-56, 59, 61-66, 69, 74-82, 87-90, 92, 93, 95-97, 99, 100, 105, 106, 107-110, 124, 126-129, 132-135, 137-139, 142-144, 146, 147, 148-150, 153, 157, 160, 161, 163-167, 169
Zeebroek 84
Zeeveneeken 195
Zele 39, 40, 194
Zelzate 41, 54, 161, 163, 181
Zevecote 173
Zevekote 171
Zeven-Eeken 169
Zevenberg 171
Zevenborre 171
Zeveneeken 169
Zeveneeken 1, 10, 17, 20, 23, 24, 41, 48, 54, 61, 62, 124, 146, 163, 171-175, 177, 179, 180-185, 187-189, 191-193, 195
Zeveneke 169
Zevenhoek 171
Zevenhoven 171
Zevenhuizen 171
Zillebeke 126
Zuidlede 5, 174
Zuidleede 49, 54, 55, 85, 97
Zuutleeden 48
Zuytleede 51
Zwijnaarde 12