V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van Kruibeke en zijn deelgemeenten (1877-1879)

In de tweede helft van de negentiende eeuw wijdden Frans De Potter en Jan Broeckaert enkele tientallen jaren van hun leven aan het schrijven van de geschiedenis van zowat elke Oostvlaamse gemeenten. Dit deel gaat over de geschiedenis van Bazel, Kruibeke en Rupelmonde. (417 blz., 12,50 euro - enkel te koop als ebook).
Opgepast : Er bestaat wel een papieren versie van de geschiedenissen van deze tien gemeenten afzonderlijk. Kijk hier voor meer inlichtingen.

During the second half of the nineteenth century Frans De Potter and Jan Broeckaert spend several years to write the history of almost every town and city of East-Flanders. This part is about the history of Bazel, Kruibeke and Rupelmonde. (417 pages, 12,50 euros - only for sale as ebook).
Attention : There are paper versions of the histories of these ten towns each apart. Look here for more information.

Pendant la deuxième moitié de la dix-neuvième siècles Messieurs Frans De Potter et Jan Broeckaert ont consacrés plusieurs ans de leurs vies pour écrire l'histoire de presque chaque ville et village de la Flandre-Orientale. Cette partie concerne l'histoire de Bazel, Kruibeke et Rupelmonde. (417 pages, 12,50 euros, seulement à vendre comme ebook).
Attention : Il y a des versions-papier de l'histoire de ces trois communes, traité commune par commune. SVP regardez ici pour plus d'information.

Inhoud - Summary - Table des matières

Bazel 1

Kruibeke 83

Rupelmonde 147

Index


Aalst 56, 258, 265, 290
Aartshertog Mathias 71
Aartshertog Maximiliaan 99
Abbaye de St.-Pierre 303
Abbeel 75
Abdij der Duinen 62
Abdij van Latrappe 143
Abdij van St.-Bernaard 45
Achthout 84
Ackere 57
Aelst 257
Affligem 168
Afloop naar het Molenwater 156
Aherée 29
Aksel 44, 67
Akspoele 274
Alacoque 351
Aleidis 206
Alemany 28
Alexander IV 199
Altena 113, 114, 117
Altenafort 114
Alva 297
Ambivarieten 152
Amiens 290
Amsterdam 76
Andernach 6
Angerelles 265
Anhwiers 166
Antoon 146
Antwerpen 5, 15, 18, 36, 39, 47, 69, 74-77, 90, 92, 102, 106, 116, 123, 126, 127, 129, 132, 137, 144, 146, 151, 152, 154, 162, 179, 188, 189, 250, 252, 255, 264, 269, 275, 278, 284, 288, 299, 301, 302, 306, 307, 311, 319, 327, 330, 334, 356, 357, 362
Antwerpoen 257
Antwerpsche poort 154, 163
Anvers 166, 190
Anwiers 166
Aragon 36, 37
Arend 162
Arentsburg 6
Aristoteles 356
Armen van Cruybeke 137
Armenhuis 141
Armentières 28
Arnold den Oude 197
Arragon 200, 345
Artois 267, 298
Atlas 357
Atrebaten 282
Auby 265
Audemont 250
Augsburg 199
Austrie 61
Autriche 61
Auxi 264
Avignon 325
Axel 142, 168
Baarland 205
Backersveer 84
Baersel brouck 31
Baerselbrouc 3
Baersele 30-32, 37, 38, 40, 41, 44, 191, 194, 310
Baersele brouc 192
Baerselstraete 156
Baersiele 4
Baert 115, 126, 137
Baert d'oude 137
Baerzele 4, 25-27, 56
Baesel 43, 341
Baesele 56, 156
Baessele 4
Baeufortsche 32
Baezele 10
Baggerman 190
Bakkersveer 92
Bangracht 84
Bangrecht 135
Barbierbeek 2, 38, 84
Barbierhoek 3, 38
Barcele 4
Bargie 162
Baronaige 133
Barsele 4, 5
Barselebroc 9
Barzelbrouc 3
Barzele 4
Basel 14, 55, 64-66, 186
Basele 4, 46-48, 57, 60, 279, 330, 343, 344
Baselstraet 135
Basto 74
Bats 60
Bauwens 320
Bazel 1-5, 8, 9, 13, 15-23, 25, 27, 28, 33, 38, 40, 42, 44-51, 53-58, 62-64, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 79, 81, 83-86, 89, 117, 120, 143, 146, 148, 151, 155-159, 191, 202, 288-290, 293-296, 310, 329, 332, 336, 339
Bazel-dorp 21
Bazel-Steendorp 67, 68, 191
Bazelbroeck 9
Bazelbroek 9, 289, 316
Bazelbrouck 9
Bazele 4, 14
Bazelsche kreek 15
Bazelstraat 162, 349
Beaudignies 128
Beaufort 94, 95
Beaufortsche 25, 33
Bedyck 156
Beecdijck 3, 30
Beedijck 156
Beedyck 157
Beelde 160, 254
Beenderhuis 302
Beerendrecht 129
Behaigne 98
Beieren 29, 205
Belgen 7, 65
Belges 61
België 6, 35, 151, 164
Belgii 61, 62
Belgique 147, 270
Belsele 4, 21, 53, 151
Benitaert 31
Benytaert 31
Berbiersluys 4
Berch 3
Berchem 68
Berg-op-Zoom 355
Bergen 151
Bertram 42, 45
Bertramspoldre 4
Bertrants 31
Bervoets 272
Bette 263, 265
Betunio 277
Bevere 32
Beveren 3, 39, 41, 46, 51, 72, 97, 114, 129, 151, 168, 206, 263, 283, 302, 353
Beverenstraat 84
Bevre 25, 191, 261, 267
Bevres 27
Beyert 163
Biaufort 95
Bierman 280
Biermans 134-136, 138
Biervliet 168
Biesacker 84
Billet 153, 163, 207, 231, 233, 250, 251, 256, 259
Billiet 164
Blanchet 273
Blanckaerde 271
Blanckaert 263, 272, 339, 340
Blancquaert 351
Blankenberge 168
Blauw hof 38
Blauwe Gaanweg 2
Blauwersgoet 4
Blauwhof 64
Blauwhofwijk 3, 35
Bleekershof 90
Blijaert 136
Blois 199
Blommaert 333
Blouwhofwijk 81
Boele 273
Boheme 103
Bolderik 3, 81
Bonin 97
Bonten Osse 162
Boodschapsleenen 44
Boodts 5, 233
Boots 280, 281
Boschoeck 84
Bouckaert 133
Boudeloo 56, 168
Boudewijn IX 258
Boudewijn VIII 198
Boular 94
Bourgie 342
Bourgoensch Cruys 162
Bourgogne 98, 201
Bourgoigne 172, 267
Bourgoingne 174, 225
Boursoy 308
Bouvines 260
Boysaert 158
Brabandt 46
Brabant 69, 99-101, 103, 106, 153-155, 163, 166-168, 173, 188, 218, 225, 228, 250, 251, 258, 274, 283-285, 289, 294, 298, 307, 326
Braecdam 84
Braem 90, 159, 287, 297, 311
Braespoldre 3
Braibant 167
Bral 318
Brangwyn 114
Brasey 98
Braspolder 44, 45
Breede 43
Breughel 163
Breuzegem 114
Brittanje 7
Broecdam 135
Broeckaert 115
Broeckhoeck 84
Broeckstraete 156
Broeckstrate 156
Broeders der Christelijke scholen 66
Broek 3
Broekdam 131
Broekpolder 83, 89
Broekpolders 86
Broekstraat 102, 154, 162
Broekwijk 3
Brouck 84
Brouckstrate 102-104, 239
Brouckvivre 84
Brouckwech 156
Broucstrate 156
Broukeland 268
Bruessel 109
Bruessele 122
Bruges 101, 262
Brugge 51, 114, 121, 168, 260, 276
Brussel 15, 17, 28, 32, 37, 55, 97, 99, 101, 105, 107, 112, 124, 127, 159, 163, 168, 189, 200, 204, 206, 226, 228, 261, 263, 304, 345, 347
Bruxellensis 62
Bruxelles 61, 105, 128, 201, 204
Bruyssel 342
Buchart 133
Buddingh 4
Buedele 313
Buersele 4
Buis 35
Buizaard 158
Burbure 24, 39, 99
Burbuurbeek 2, 84, 85
Burcht 83, 84, 129, 206, 231, 257
Burgondië 96, 225, 263-265, 270, 273, 287, 290-295
Burgondiërs 33, 50
Burkens 96
Butkens 24
Buttiau 136, 137
Buulaer 41
Buulair 41
Buurbuursluys 45
Buyssens 350
Buytaert 135
Bzel 200
Callebeecsluys 4
Callestraete 156
Cameren 4
Cammaert 45
Campaniewijk 336
Campelaer 84
Cappe 112, 137
Carola 312
Carolinae 316
Cassini 155
Casteenstrate 156
Castel 280
Casteleynhoeck 84
Castellum Wilhelminum 278
Castilla 201
Castille 105, 199-201, 345
Castillien 341
Cautals 321
Cauter 156
Cauterhoeck 84, 135, 137
Cauthals 321
Cesar 7
Chabau 55, 63
Chaesheyns 39
Charolais 291
Charolois 265
Chastellain 291, 293
Chimai 50, 265
Claessens 115
Claeys 118, 133
Claissone 280
Claus 126, 137, 281, 312, 315
Clays 297
Clayshens 31
Cleynstraetken 156
Cleyssoene 41
Clicke 156, 245
Clinckaert 344
Clinkaert 350
Clocke 162
Coele d'oude 89
Coelsone 9
Cole 89, 126, 137, 311
Colins 29
Collaert 318
Colman 134-136, 138
Contay 50, 290
Contesse Marguerite 199
Coolem 45
Coortteland 156
Coppens 41, 136, 138, 318
Coppins 279
Cordier 232, 280
Corteville 71
Coucke 123
Coustin 270
Coutere 156
Couthals 40, 346
Couvent de st. Pierre de Gand 249
Crake 4
Creimers 136
Cromwell 362
Crubeck 124
Crubecque 85, 98, 99, 103-105
Crubeke 32, 85, 86, 95, 108, 111, 112, 121, 122, 142
Crubeque 97, 100, 101
Cruds 317
Cruebeke 85, 94
Cruubeke 85
Cruybech 128
Cruybecque 127
Cruybeeck 124, 136
Cruybeecke 124, 266
Cruybeek 14
Cruybeke 57, 85, 89, 109, 111, 114, 119, 127-129, 132, 134-138
Cruyt 337
Cupers 317
Curten gaewech 31
Cuypers 280
Dackenam 38
Daknam 21, 36, 151
Dalschaert 361
Dalstraat 2
Damant 335
Damasco 163
Danckaert 36
Dansaert 42
David 310
Dchenam 45
De Backer 42, 43
De Backere 72, 115, 305
De Baenst 108
De Bal 337
De Bauffe 13, 14
De Bendele 160
De Beraindes 342
De Beudele 281
De Beule 133
De Bonnières de Souastre 27
De Bont 312
De Borsalia 57
De Bortbure 38
De Bosschere 115
De boulogne 204, 205
De Bourge 75
De Brackel 40
De Bueckele 40
De Buedele 313
De Buekel 44
De Cannart van Hamele 315
De Castro 37, 105
De Caters 144, 145
De Caumont 257
De Cleen 135
De Clercq 280, 350
De Cock 306
De Coster 133
De Costere 106
De Crane 89, 115
De Crayer 123, 124
De Cremer 347, 354, 355
De Cuyper 125
De Decker 128
De Din 115
De Faulx 272
De Feltz 34, 277
De Florenche 276
De Fumal 106
De Gavera 94
De Ghellinck 30, 206
De Ghellinck de Poteghem 60
De Ghent 95, 96
De Gouy 265
De Graef 134-136, 138
De Grandmont 29, 205
De Grave 115
De Greyne 89
De Groot 137
De Gruutere 40, 280
De Gruuthuuse 265
De Haene 335
De Hanckere 38
De Hane 337
De Hertoghe 280
De Horosco 41
De Jaghere 86, 115
De Joncheere 280
De Jonghe 73, 131
De Keersmacker 18
De Keersmaecker 37
De Kemel 241
De Kerf 30
De Kever 120, 301
De Klerck 124
De la Broquière 264, 290
De la Cattoire 106
De la Jonchiere 114
De la Marche 50, 290, 293
De la Montagne 281
De la Pierre 263, 265
De la Wastine 276
De Laet 89, 115, 122, 135-137
De Lamper 43, 281
De Landmetere 95
De Lanfranchi 115
De Lanfranchy 105-107, 128, 130, 131, 135
De Lannoy 264
De Lantmetere 95
De le Seaghe 168
De Lescuyer 280
De Licques 130, 201
De Loncpre 267
De Lonepre 97
De Looze 337
De Lorraine 261
De Maere-Limnander 36
De Maeyere 337
De Mayere 31, 327
De Medina 126, 133, 136
De Meester 63
De Mere 3, 36
De Meulenaere 36, 318
De Milde 337
De Mulenare 337, 339, 340, 347
De Munck 35
De Neve 24
De Orosco 33
De Pape 35, 63
De Pauw 281
De Percy 312
De Pester 346
De Pipre 37
De Potelles 263
De Pottelsberghe 25-27
De Quac 108
De Raet 137
De Rijck 137
De Rijcke 137
De Rizelberghe 267
De Roeck 64, 65, 312
De Romerul 129
De Ryckere 347
De Scheppere 280
De Schoutheete 42, 114
De Schoutheete de Tervarent 38, 39, 43
De Schoutheete van ter Varent 95
De Schoutheette 42
De Schoutherte de Tervarent 32
De Schrijver 136
De Silva 37
De Smet 5, 42, 85, 233, 281, 320, 363
De Spickere 106
De St.-Genois 153
De St. Genois 274, 275
De Steelant 59
De Swerte 337
De Terra 63
De Trusches 29
De Truxis 203
De Verdière 261
De Vijldere 337
De Vivre 115
De Vlaminck 198
De Vleeschouwer 63
De Voorhoute 267
De Vos 125, 126
De Vriendt 164
De Vrindt 89
De Wachter 323
De Waele 273, 274
De Wale 95, 96
De Warigny 265
De Warlusel 55
De Warnière 233, 280
De Wille 116
De Winter 18
De Wisekerke 24
De Witte 134
De Wolf 144
De Wolf-Legrelle 144
De Zelander 112
De Zuichem 274
De Zwaef 115
Deens 129
Deerlik 106
Del Rossy 33
Delhaye 127
Della Francy 105
Delrio 274
Delst 4
Den Haag 129
Den Lantmetere 95, 96
Den Oever 339
Den Trompere 317
Den Vries 170, 206, 207
Denderbelle 43
Dendermonde 42, 43, 47, 70, 76, 84, 146, 168, 198, 227, 228, 265, 287-289, 328, 340-342, 345
Departement der Schelde 275
Derderbelle 42
Descamps 307
Descornais 194
Despars 288
Deurne 144
Deyerlandt 4
Deysburch 281
Diegem 106
Diels 126, 133
Diericx 269
Dierwif 316
Diestland 4
Dijk 336
Dobbeleer 76
Doel 60, 118
Doncker 135
Doode Ale 158
Doorent 25
Doorn 84
Doornijck 324
Doornik 45, 46, 56, 58, 130, 193, 225, 276, 316, 326
Dorent 25
Dorp 84
Dorpswijk 3
Douchy 102, 104, 105, 130
Douvere 4
Drij Goten 154, 179
Droge Dok 92
Dry Muykens 156
Dry Snoucken 162
Dryconinckstrate 156
Drye Coninghen 162
Du Bois 41
Ducaju 47
Ducci 102, 128
Duchy 103-105
Ducy 102
Duernichs 317
Duinkerke 168
Duisburg 359, 361
Duitsche keizerrijk 258
Duitschland 107, 198
Duitsland 283, 290, 296
Dürer 124
Dusburgi 361
D'Autriche 201
D'Hanis 22
D'Herde 72
D'Hondt 56, 63
D'Hooghe 48, 68, 143
D'Humières 299
D'Igny 270
D'Oignies 265
D'Oude Wael 84
D'Oultremont 144
Edingen 283
Eeckelaerts 137
Eeke 265
Eeraerts 187
Eggherics 318
Egmond 20, 69
Eikensbeek 84
Eikenvliet 154, 155, 167, 179
Eikevliet 284
Elst 40
Elverseele 279
Elversele 21, 36
Engel 162
Engeland 19, 114, 229, 357
Escaug 259
Escault 103, 199
Escaus 250
Escaut 249, 250
Eskimo's 150
Estampes 291, 292
Ettinghe 84
Europa 357, 359
Everaert 39
Exaarde 206
Facuwez 106
Fandre 167
Fardé 133
Fasseit 3
Fasseyt 3
Feltz 56, 61
Fierenbras 332
Fissenack 307
Flami 62
Flandre 32, 38, 153, 198, 199, 203, 226, 250, 259, 274-276, 295, 307
Flandres 25-27, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 165, 167, 168, 172-175, 201-203, 226, 249, 262, 263, 267-269, 303
Flandria 259
Flandriae 94, 198, 199, 277
Flandricarum 152
Flandrie 258, 259
Flandrieae 57
Flandrini de Bortbury 57
Flandrinum de Bortbury 57
Florencien 272
Florentii 57
Florines 261
Florus 47
Fonck 65
Forceville 127
France 199, 225, 261, 267
François 34
Franken 17
Frankrijk 38, 51, 69, 98, 117, 118, 120, 197, 199, 255, 256, 258, 270, 277, 284, 286, 299, 302, 308, 334
Fransche kroon 258
Fransman 31, 108
Franssens 115, 129
Freeman 92
Fromelles 265
Froncxbosch 3
Gabrieks 350
Gachard 289
Gaewech 3
Gaillard 275
Galand 198
Galgenbergmolen 20
Galland 259
Galleye 162
Gallo-Romeinen 151
Gand 60, 167, 172, 175
Gandavorum 277
Gangelt 355
Gansemeersch 157
Gansenmeerch 157
Gansenmeersch 158
Gansmeersch 239
Gant 166, 295
Gaskonje 264, 290
Gasthuis van St.-Jan-Baptist 338
Gasthuisgoet 156
Gasthuishoek 90
Gasthuus te Rupelmonde 340
Gasthuyse te Rupelmonde 338
Gauden Leeuw 162
Gauwenbergh 84
Gaver 51, 94, 264, 288, 295
Geeraardsbergen 49, 168, 199, 276
Geldre 69
Gemeente 3
Gend 46, 269, 301
Gendt 73, 322, 345
Genoffelblomme 162
Gent 9, 23, 24, 27, 33, 36, 39, 49, 50, 56, 63, 70-74, 84, 93, 96, 105, 107, 111, 113, 118, 123, 136, 138, 146, 153, 167, 174, 177, 207, 219, 224, 225, 260, 263-265, 274, 287-293, 296, 298, 299, 301, 303, 306, 307, 310, 328, 335, 347, 353
Gent: Belfort 274
Gent: klooster der Jezuïeten 275
Gent: nieuw kasteel 274
Gent: Ouden Burcht 275
Gent: St.-Baafskerk 274
Gentsche poort 154
Ghasthuus van Rupelmonde 340
Gheest 3
Gheldolf 167
Ghend 112
Ghendt 73
Ghent 138, 140, 219, 342
Gherbode 273
Ghymmius 359
Gijseghem 135
Gijzenzele 131
Gillis 144
Gistel 23
Glimes 41
Gloria poes 92
Godefroy 276
Godshuis der Zwarte Zusters 338
Goed te Baersele 39
Goed te Baillon 44, 45
Goed ten Bossche 44, 45
Goed ten Watermolen 38
Goed ter Leugenhage 36
Goehals 201
Goes 205
Goetgebeur 281
Goetgebuer 362
Goossens 62
Gootens 284, 285
Gossequin 98
Goubau 138, 139
Goubeau 134, 138, 141
Graerge 3, 45
Gravelingen 168
Gravenkasteel te Gent 260
Gravin Margareta 164, 198
Gribeval 272
Griekenland 153
Grimmingen 137
Grindor 279
Groesbeke 204, 205
Groesbeque 205
Groote-sluis 2
Grooten Mortier 161, 162
Guido comes Flandriae 94
Guiot 97
Guislain 60
Gulden Ancker 162
Gulden Bargie 162
Gulden Leeuw 162
Gulik 355
Guydone Flandriae 94
H. Land 357
H. Lodewijk 258
Haasdonck 40
Haasdonk 1, 2, 21, 25, 35, 68, 70, 83, 117-120, 206, 289, 301, 336, 353
Haeghoeck 84
Haenewyck 343
Haesdonck 25, 26, 31, 38, 118, 301
Haesdonk 279
Haesendonck 134
Halbeuk 114
Halewijn 23
Halle 283
Hamburg 229
Hamendt 349
Hamme 46, 146
Hancton 273
Hanewijk 3, 293, 339
Hanewijkkouter 51, 292
Hanewijkmolen 20
Hanewyck 4, 344
Hansbeke 274
Harewyn 163
Hasaert 126, 192
Hauwe 108
Hauwers 307
Haverij 29, 206
Haveskerke 263
Haynau 165
Heerbeeksluis 2
Heihoek 84, 114
Hekelstraat 352
Helemrijk 64
Helman 61
Helversele 37, 38
Hembijze 71
Hemelaer 55
Hemelrijck 43
Hemelrijk 3, 42, 43, 81
Hemiksem 45, 68
Hendericx 272, 296
Henegouw 274, 286, 298
Henegouwers 257
Henri 309
Herberg Amsterdam 195
Herberg de Bijl 195
Herberg de Bijle 195
Herberg de Borse 20
Herberg de Capelle 20
Herberg de Clocke 195
Herberg de Craye 20
Herberg de Croon 195
Herberg De Croone 20
Herberg de Dry Worsten 118, 119
Herberg de Klokke 142
Herberg de Ploege 91
Herberg de Roos 195
Herberg de Roose 119, 195
Herberg de Rooze 118
Herberg de Sevensterre 91
Herberg de Sonne 20, 91
Herberg de stadt Amsterdam 195
Herberg de Swaene 20
Herberg den Anker 195
Herberg den Coninck van Spagnien 20
Herberg den Cruysboghe 195
Herberg den dobbelen Arend 195
Herberg den Doorn 91
Herberg den Eenhoorn 32
Herberg den Engel 195
Herberg den Gauden Leeuw 91
Herberg den Gouden Leeuw 355
Herberg den groenen Jaeger 20
Herberg den Grooten Turcq 195
Herberg den Hof van Plaisantie 91
Herberg den Leeuw 20
Herberg den Meulenberg 91
Herberg den Rooden Hengst 20
Herberg den Rooden Leeuw 195
Herberg den Spierinck 195
Herberg den Steenhoven 20
Herberg den Turck 195
Herberg den Verloren tap 20
Herberg den Walvisch 195
Herberg Drij Coningen 20
Herberg d'aude Lampe 20
Herberg Eenhoorn 20
Herberg Fiqus 20
Herberg Hanewijk 20
Herberg het Backersveir 91
Herberg het Bourgoens Cruys 91
Herberg het Landt van Luyk 20
Herberg het Moleken 195
Herberg het Poorgoed 195
Herberg het Princenhof 195
Herberg het Stadhuys 195
Herberg het Swaentjen 20
Herberg het Waepen van Temsche 195
Herberg het Wapen van Rupelmonde 195
Herberg het Watermolenvier 91
Herberg Oost-Indiën 195
Herberg Parijs 195
Herberg St. Christoffel 254
Herberg St. Hubert 20
Herberg St. Joris 195
Herberg St. Sebastiaen 20, 91
Herberg Ste Barbara 302
Herberg 't Keysershof 195
Hertiens 281
Hertog Jan 155
Hertog Philip 172
Hervais 41
Herzele 23
Het Broek 22, 46, 156
Heuckelstrate 156, 330
Heukelstraat 162, 348
Heuvelgracht 84, 135
Heyhoeck 84
Heykens beke 137
Heynrics 340
Hierusalem 345
Himbercourt 273
Hingene 68, 284
Hobbeke 158
Hobocque 103
Hoboken 102
Hoclgraeht 239
Hoenderhoeck 84
Hoens 57
Hof te Bays 33
Hof te Geelant 38
Hof te Nieuland 44
Hof ten Doele 35
Hof ten Doorent 25
Hof ter Bies 35
Hof ter Elst 40
Hof ter Natten 44
Hof ter Wallen 90
Hofken van Oliveten 90
Holland 6, 13, 274, 286, 294, 298, 299
Hollander 283
Hollanders 51, 257, 283
Hollebeekhoef 90
Hondius 359
Hongaerde 229
Hongarije 229
Hongrie 103
Hoochrot 84
Hooftdijck 3
Hooftdynck 156
Hooghe Twissele 3
Hoogstraat 2
Hoorn 118
Hoornaert 289, 293
Hospitaal 141
Hot te Geelant 39
Houten Kruis 84, 85
Houzeau 155
Hove van Waes 31
Hughelinck 251
Hugonet 273
Huis ten Wijngaarde 134
Hulst 59, 136, 168
Humbeek 40
Hutenhamme 24
Huughes 241
Huybrechts 336
Huys van Onse Lieve Vrauw 136
Huys van Onse Lieve Vrauwe 135, 136
Huys van Onse Lieve Vrouwe 135
Huysch 280
In den Aer 33
Ingellant 271
Ingels 129
Inghele 162
Iperius 198
Jacobs 337
Jan Pinart 96
Jan zonder Vrees 98
Jansenius 335
Janssens 63
Jaspers 347
Jaye 205
Jordaens 307, 308
Jourdaens 307
Jozef II 52, 299, 300
Juliaan 146
Kallebeek-sluis 2
Kallebeekveer 1-3, 158
Kalloo 74, 117, 285
Kampen 283
Kanoot 200, 265
Kapelleke van den Platten Put 336
Kapellestraat 2
Karel den Schoone 199
Karel den Stoute 200, 226
Karel I 362
Karel II 230, 344, 345
Karel V 69, 102, 107, 108, 200, 228, 358
Kasteelstraat 254
Kasteelwijk 156
Katte 162
Katwijk 6
Keizer Karel 175, 226
Keizer Karel V 200
Keizerlijk Vlaanderen 197
Kempen 145
Kemseke 31
Kemsele 21
Keppens 280
Keppenspoldre 3
Kerckel 133
Kerckenhoeck 137
Kerckhoeck 84, 136
Kerckhofstrate 156
Kerckstrate 156
Kerckwegel 136
Kerk van St.-Salvator te Duisburg 359
Kerkhof 254
Kerkstraat 2, 335
Kerrickx 123-126
Kervyn de Lettenhove 293
Kervyn van Volkaarsbeke 153
Kins 115
Kleef 291, 359
Kleine Sluis 2
Klessenare 106
Klikwijk 156
Klooster der Zusters van de Visitatie 350
Klooster der Zwarte Zusters 134
Klooster van Cosvorde 303
Kloosterstraat 348
Koepoort 154
Kokelbeke 39
Konijnenberg 130
Koningin Louisa-Maria 55
Kontich 68
Kortrijk 9, 260, 290
Koudenburg 45
Kouter 156, 355
Kraakmolen 20
Kraakwijk 3, 81
Krake 44, 157
Kruibeek 289
Kruibeeksche kreek 15
Kruibeke 1, 13, 15, 21, 24, 33, 68, 75, 83-86, 89-94, 96, 98, 99, 101-103, 105-109, 112-114, 116-121, 125, 127, 130, 131, 133-135, 138, 142, 143, 146, 156, 158, 353
Kruis-beek 85
Kümmer 148
Kwakers 8
Kwêkers 8
Kwijkers 8
Labinus 7
Laferne 279
Lampaert 265
Land van Aalst 197, 199
Land van Waas 1, 5-7, 9, 17, 19, 21-25, 27-30, 32-34, 36, 38, 39, 41, 44, 47, 49, 51, 54, 69-74, 83, 92, 95, 105, 108, 112, 113, 116, 117, 132, 142, 147, 151, 153, 155, 159, 161, 169, 171, 172, 174, 177, 197, 198, 199, 200, 206, 226, 227, 230, 253, 258, 260, 262, 263, 266, 268, 269, 275, 283, 294-299, 326
Land van Waes 30, 279, 323
Lande van Waes 10, 30, 60, 107-110, 121, 135, 189, 222, 223, 342, 346
Lands van Waas 46, 71, 72, 94, 95, 106, 107, 111, 122, 149, 151, 156, 169, 230, 256, 287, 289, 311, 358
Landt van Baersele 31
Landt van Waes 31, 310
Lanfranchy 123, 124
Lant van Waes 31, 305, 323
Lantmeters 96
Lants van Waes 109
Laribus 264
LaTour St.-Quentin 46
Latrappe 143-145
Latreppe 146
Laurin 40
Lauwreys 112
Lavaut 119, 131
Lazarusdam 156
Le Boucq de Beaudignies 113, 115, 128
Le Clerc 265
Le Doorent 26
Le Fèvre 24
Le Hanequenaire 267
Lecocq 40
Leegen heirweg 2
Leenknecht 49, 50, 289, 293
Lefebvre 311
Leirbuys 264
Lens 28, 200
Leon 200, 201, 345
Léopold de Belgique 60
Leopold I 76
Leopoldus I 65
Lépold premier 61
Lesseliers 67
Lessen 114
Leugenhage 35-37
Leuven 56, 105, 148, 258, 283, 354-358
Leyns 42
Libotton 37
Licques 28, 200
Liedekerke 94
Liègois 100
Liégoiz 99
Lienemaekers 57
Lijssens 187
Lille 26, 97, 99, 102, 103, 105, 173, 174, 203, 204, 276
Lillo 76
Lodes 57
Lodewijk XII 199
Lodewijk XIV 51, 117
Loeds 112
Lokeren 21, 74, 151, 288
Lood 259
Lorreinen 357
Louys de Flandres 173
Lovanii 56, 128
Lovendegem 102
Lovendeghem 102-105
Loys 262
Lucas 133
Luik 253
Luwemburg 29
Luxemburg 64, 206
Lyon 308
Lyssens 35, 60, 281, 302, 349
L'Espinoy 93, 262
Maastricht 334
Madoets 206
Madrid 201
Maelvliet 84
Maelwiel 135
Maes 63, 134, 304, 349
Malcontenten 298
Maldegem 23
Male 172, 250, 270
Malines 168, 203, 289
Malta 107
Malte 128
Malte-Brun 360
Manderschaidt 114
Marchio Namurcensis 94
Margareta, Flandriae comitissa 198
Mariakerke 312, 316
Markelaar 294
Markt 162
Marqueliers 265
Martelaarsput 294
Martens 281, 307, 308, 337, 363
Martini 63
Mattens 190
Matyssoene 31
Mechelen 35, 52, 76, 77, 90, 130, 155, 168, 179, 205, 228, 233, 266, 284-288, 296, 307, 319, 325, 334
Mechlen 265
Meerbeque 100
Melsele 21, 47, 51, 83, 84, 118, 279, 353
Melun 258
Menapiërs 7, 152, 282
Mercator 155, 271, 354, 356-362
Mercatori 361
Mercx 304
Merendre 24, 39
Merrendere 30
Mertens 115, 126, 264
Mespelaer 135
Mestier de Monsieur Sainct Guillaume 44
Metten Evene 115
Mettenije 265
Meulenberch 156
Meulenbroeck waeter 154
Meulenhoeck 84
Meulewater 156
Meuschen 62
Meuze 167
Meyer 152
Michiels 52, 251
Minderbroeders-Recolletten 77
Minderbroeders te Antwerpen 327
Mingherfruyts cautere 30
Minne 115
Moenens 280
Moenins 337
Moens 134
Moer 359
Moerbeke 21, 151
Moercreke 3
Mohaert 298
Mol 143
Molenberg 84
Molenberghoek 3
Molenbroek 266
Molenbroic 267
Molencautere 57
Molenhoek 84
Molenkouter 3
Molenstraat 84
Molenstraetkin 156
Molenwater 156
Molenwijk 3
Mondragon 297
Monterye 162
Montfort 37
Montoisi 308, 309
Moortel 43
Moorterstrate 3
Moortzele 107
Mozes 356
Mulart 267
Munckensvliet 84
Muninxvliet 84
Musaert 347
Nachtegale 279
Naelde 158
Namur 99, 249
Napoléon I 61
Natten-Haasdonk 155, 167
Nauwens 75
Navarre 198, 259
Navilly 270
Nazarette 278
Nazateth 278
Nedere Twissele 3
Nederland 296, 299, 308
Nederlanden 51, 274, 334, 342
Nederstrate 156
Neelsone 338, 347
Neelsons 318, 337
Neerlandt 84
Neghenhoudt 135
Neghenhout 84
Nerviërs 152, 282
Nethe 76
Nevers 170, 171, 262, 269
Nieppe 264
Nieulants 12
Nieuwe Schelde 250
Nieuwkerke 21, 336
Nieuwpoort 168
Nievenne 100
Nijmwegen 6
Nijvel 283
Nillet 255
Ninove 168
Nobeke 158
Noeninck 350
Nokere 131
Nokeren 30
Nokerne 206
Noordmannen 152, 282
Noordwijk 6
Noormannen 257
Notelaarveer 2
Nouds 317
Numan 273
Nyenkercken 333
Nys 54
O. L. Vrouw Doorn 84
Oceaan 7
Ocors 98
Oestkercke 266
Oevere 343, 344
Oeverkouter 336
Oeverstrate 156
Onze lieve Vrouwe kercke van den Noot Gods 303
Oostende 1, 155, 168
Oostenrijk 229
Oostflandre 202
Oostflandres 201, 202
Oostkerke 265
Oranje 70-72, 231, 332, 334
Oranje-Nassau 64
Orde van den heylighen St. Augustyn 341
Ordre van den H. Augustinus 343, 344
Ordre van den H. Augustyn 345
Ordre van St. Augustyn 342
Ordre vanden heyleghen Augustyn 341
Osterice 99
Otto den Groote 197
Oude Schelde 250
Oudegem 42
Oudeghem 43
Ouden Poldere 156
Oudenaarde 260, 265, 290
Oultre 347
Overbrouc 340
Overschelde 197-199
Oyevaer 161
Paddeschoot 40
Paelick 310
Paelinck 34
Paffenhoven 29, 205
Palestina 357, 358
Pallepelspoldre 3
Pape Jehan le XXII 276
Papeians 37
Papenbroeck 133
Parijs 155, 225, 302
Paris 226, 276
Parma 28, 73, 74
Parmentier 28
Pascal 134, 135
Paters Diskalsen 129
Patheet 363
Pauweel 313
Pauwel 312
Pauwels 18, 65, 115, 318
Pays-Bas 60, 61, 201
Pays de Flandres 26
Pays de Waas 148, 149
Pays de Waes 25, 27, 32, 39, 59
Pays de Waese 191
Pays de Waize 25, 173
Pays de Waze 25, 27
Peerdt 161
Peeters 106
Peperstraetkin 156
Percy 312, 315, 316
Pereboom 40
Perpet 254
Petsym 62
Philip de Goede 172, 270, 287, 288, 291, 293
Philip de Stoute 273
Philip den Goede 53, 96, 99, 294
Philip den Schoone 273
Philip den Stoute 172, 225, 267, 306
Philip II 74, 117, 228, 297, 298, 334
Philip IV 200, 341, 343
Philippo Bono 277
Picardië 290, 294
Piermans 106
Pierssens 41
Pijlspolder 316
Pijpe 273
Pinart 95
Pismolenhoek 3
Pitau 229
Pius IX 132
Pizza 105
Plato 356
Platte put 156, 157
Platten put 84, 156
Plebaen 300
Pleumosiërs 152
Pleumosiorum castellum 152
Plumier 136, 138
Pluym 241
Poortgoed 2, 3, 156
Potelles 265
Pottegem 30, 206
Priesteragedam 35
Prins Leopold-Ferdinand 146
Pronckhuis 162
Pronkhuis 329
Provins 269
Ptauwe 229
Ptolomeus 357
Puylaert 115
Pylsbogaert 4
Pylscoutere 4
Pylspoldre 4
Quaet Kerckhof 156, 162
Quattre-Mestiers 199
Quesnoy 200, 265
Radewaerts 316
Rapenberch 161
Rapenberg 3
Rasso 57
Rattenburg 162
Rauwele 108
Recourt 28, 200
Religuiem 3
Renette 37
Repelmonde 155
Replemonde 168
Ressegem 45
Rethel 170, 171, 262
Reuzenhuis 162, 329
Reynaerts 46
Rhetorica 162
Rigidiotti 132
Rijks-Vlaanderen 197, 198
Rijn 229, 231
Rijsel 5, 28, 94, 97, 250, 273, 276
Rijsele 31
Ripelmonde 266
Riplemonde 155, 276, 295
Ripplemonde 155, 276, 288
Risinghen 24
Robbrechts 3
Robosch 115
Rodder St. Joris 162
Rodriguez d'Evora y Vega 107
Roelandt 312
Roelandts 312
Roelants 137
Romains 199
Roman 331, 363
Romanië 229
Rome 108, 333
Romeinen 7, 17, 23, 152, 199, 257, 282
Romeinenkouter 7
Romenie 229
Rooman 279, 280, 318, 363
Roomcoutere 3
Roomen 319, 333
Roomkouter 3, 5-8, 64, 81
Roomsche kouter 7
Roose 161, 162, 251
Ros Beyaert 328
Rotier 89
Rottier 126, 281
Rouen 307
Roy sainct Loys 199
Rozebeke 225
Rubens 124, 310
Rumpst 168
Rupel 147, 148, 152, 154, 155, 163, 167, 250, 282
Rupela 164
Rupele 277
Rupelmonda 152
Rupelmondae 315
Rupelmonde 1, 2, 8, 13-15, 18, 28, 29, 35, 40-42, 45, 49, 51, 60, 68, 73, 86, 89, 97, 147-150, 152-179, 187-194, 196-201, 203-208, 212, 214-234, 236-242, 244, 247-256, 258-261, 263-266, 269-273, 275, 276-279, 281-303, 305-312, 315-321, 323-346, 348, 351, 352, 353-355, 358, 360-362
Rupelmonde couter 245
Rupelmondsche kreek 15
Rupelmondsche polder 158
Rupelmunda 325, 361
Rupelmundanus 312
Rupermonde 155
Ruplemonde 41, 44, 165, 201-203, 235-237, 239-241, 247, 262
Ruppel 179
Ruppelmonde 151, 155, 161
Rupplemonde 155, 172, 173, 225, 226, 261, 267
Rups 309
Rypelmonde 155, 279, 288
Ryssel 346, 347
Saaftingen 154, 168, 179
Saftingen 250
Sainct-Pol 26
Sainct Pol 25
Saint Jehan à le piere et auwet de Thamise 262
Saint Pol 27
Sanckers 39
Sanders 42
Sanderus 1, 34, 36, 38, 83, 113, 163, 259
Santbergh 84
Sargie 4
Scaillet 63
Scaldi 277
Scelde 222
Scelden 86
Schaillien Huys 138
Schalien huys 136
Schaliënhuis 134
Schalienhuys 135
Schaudriesch 81, 156
Schauselbroek 64
Schausselbroek 81
Scheidbeek 156
Schelde 1, 2, 6-8, 13, 14, 17, 18, 45, 47, 49, 50, 72, 83, 84, 90, 92, 93, 102, 114, 147, 148, 152-155, 157, 158, 163-165, 167, 179, 180, 188, 189, 190, 198, 249, 251, 258, 259, 264, 271, 282, 284, 285, 289, 290, 291, 301, 329
Scheldestad 76
Scheldestroom 227
Schelle 37, 264
Schellekens 357
Schepenhuis 162, 254
Schepens 350
Schietackers 156, 245
Schietakker 148, 156
Schijtacker 136, 137
Schiphoek 84
Schoorman 39
Schotte 41
Schoudriesch 3, 64
Schouselbroek 9, 37, 45
Schousselbroek 3
Schousselbrouc 37
Schouteetdom 45
Schoutheete 43
Schuerweghen 136
Schut 307
Schuttershof 67
Scladis 164
Scouselbrouc 37
Scousele brouc 3
Sdtadt Brussel 162
Seghers 31, 300, 302, 309, 337
Sente Bernaerds 207
Sente Nicolaus 108
Ser Willems ambacht 44
Serrure 306
Sersanders 265
Sesthien 137
Sesthienhoudt 137
Sesthienhout 84
Seyssins 39
Sgraven Robbrechts 207, 208
's-Gravenbroek 156, 332, 335
's Gravenbroeck 156
SGravenbrouc 3
's-Gravenhoek 156
's-Hertogenbosch 334
Sicilien 345
Sinaai 21
Sint Gillis 279
Sint Nicolaes 12
Siret 4, 17, 19, 24, 33, 47, 53, 54, 85, 91, 92, 98, 123, 124, 143, 152, 163, 175, 191, 196, 282
Slinmakersgoet 4
Sloddershoeck 156
Sluis 168
Slunakers 4
Sluysblock 3
Smallegange 96
Smet 281
Smits 133
Smompersdam 84
Soemoeyestraet 156
Somerdijck 156
Sonne 162
Soombeecxschoor 3
Spadeland 268
Spanjaards 51
Spanje 38, 73, 74, 116, 200, 205, 297-299, 334, 344
Spanoghen 337
Sparrenhof 44
Speckackere 3, 30
Speelman 47
Spijker van Rupelmonde 278
Spîjkere van Brugghe 279
Spikere van Rypelmonde 278
Spildooren 338, 347
St.-Baafs 168, 297
St.-Baafsabdij 198
St.-Bernaard 76, 168, 207
St.-Gillis 21, 42, 142, 151, 303
St.-Jan-Steen 261
St.-Jans- en St.-Pauwelshospitaal te Gent 262
St.-Jans-Steen 93, 286
St.-Jans-Steene 45
St.-Jansgasthuis 347, 355
St.-Joost-ten-Noode 107
St.-Michiels 134, 168
St.-Nicolaas 1, 2, 21, 41, 43, 52, 55, 67, 68, 71, 84, 107, 114, 151, 207, 261, 336, 361
St.-Nikolaas 85, 277
St.-Pauwels 21, 25
St.-Pieters 168, 169
St.-Pietersabdij 197
St.-Pietersabdij te Gent 45, 248
St.-Pol 49, 50, 291
St.-Winoksbergen 41
St. Anna Doorn 84
St. Gillis 43
St. Joris 162
St. Niclaus 108, 111
St. Nicolaas 15, 19
St. Nikolaas 272
St. Pauwels 31
St-Michielsabdij bij Antwerpen 133
St Pol 25
Stadhuis 254
Stadswijk 156
Stadt Antwerpen 162
Staes 135
Ste-Geertruidabdij 358
Ste-Margareta 299
Ste-Margaretaschans 277
Steelant 75
Steenackere 3
Steendorp 3, 5-8, 17, 21, 63, 64, 66, 67, 81
Steengelagen 2, 3, 5, 21, 63
Steenstrate 156
Stekene 21, 151
Stemaer 223
Sterhoek 84
Stijl 36
Stocken 134
Stockman 141
Stoop 66, 75-77, 135
Stragiers 232, 241, 264, 279, 280
Stuivenberg 336
Suys 63
Swaene 161
Swalembeekhoeck 84
Swerte Susters 341-345
Swijvicque 43
Swyndrecht 129
Symoens 339
S' Heeren straete 136
Tamin 350
Tamise 249, 250
TAntwerpen 311
Te Riet 132
Teerling 3
Temsche 1, 2, 23, 35, 37, 38, 45, 49, 50, 54, 68, 84, 148, 151, 169, 175-178, 206, 230, 231, 248, 249, 261, 290-292, 316, 317, 324, 351
Temsehe 24
Ten Doorent 28, 33, 40
Ten Doorn 40, 42
Ten Walle 43
Tenremonde 168, 289
Ter Doorent 60
Ter Elst 40, 42
Ter Helst 336
Ter Meeren 61
Ter Scharen 40, 41
Ter Vaerent 43
Ter Varent 42, 43
Ter Walle 43
Terrae Wasiae 94
Terram Wasiae 198
Terre de boevre 261
Terre de Wase 98, 199
Terroir de Wase 199
Terroir de Wise 267
Thamise 263
Thielvoorde 279
Thien Schueren 4
Thisman 45
Thof te Bays 31
Thof ten Dorent 31
Thysman 39, 55
Tichelrij 336
Tielro 41
Tielrode 21, 35, 148
Tiletum 152
Tobbe 158
Tolbent 281
Tolhuys 162
Tombeele 42
Tongerloo 77
Torfs 264
Tornacensis 57, 325
Tornay 276
Tournoye 269
Trajectensis 57
Trenten 139
Triest 141
Trotin 273
Trulin 351
Trunchinum 152
Truxis 205
TSerjanne 9
Tweehout 84
Twissel 156
Uten Eechoute 115
Utrecht 6
Vachten 6
Van Aalst 258, 283
Van Acker 44
Van Aerschodt 56
Van Aerschot 56
Van Alégre 29, 205
Van Alstein 305, 337
Van Avesnes 199, 257, 269, 283
Van Baarland 202, 204, 340, 346
Van Baerland 29
Van Baerlant 341
Van Bailloeil 37
Van Beaufort 95
Van Beiren 270
Van Belsele 133
Van Bemmel 129
Van Beneden 147
Van Berckel 63
Van Bethune 207, 270, 287
Van Biesbroeck 126
Van Bogaert 45, 126
Van Borne 284
Van Borselen 24, 270
Van Bovelaer 41
Van Brabant 96
Van Brockhoven 206
Van Broekhoven 29
Van Burgondië 49, 51, 293
Van Buulair 41
Van Callebeke 2, 158
Van Calster 307, 325
Van Camp 132
Van Constantinopel 9, 198, 258, 270, 283
Van Costantinopelen 257
Van Coudenburg 260
Van Couderburg 263, 265
Van Cramaille 270
Van Croy 265
Van Daele 140, 318
Van Dale 127, 136, 138
Van Damme 131, 133
Van Dampierre 248, 303
Van de Kerckhove 337, 349
Van de Kethulle 29, 206, 273
Van de Sande 304
Van de Velde 106, 120, 131, 134, 251, 312, 337, 350
Van de Voorde 42, 135, 262
Van de Vyver d'oude 89
Van de Walle 312, 337
Van de Waye 162
Van de Werve 39
Van de Woestijne 276
Van den Aerden 133
Van den Berghe 318, 337
Van den Bochage 115
Van den Bochagen 100
Van den Bogaerde 4, 15, 18, 19, 24, 33, 34, 38, 41, 59, 75, 85, 90, 92, 98, 114, 126, 169, 175, 189, 194, 195, 268, 272, 277, 278, 297
Van den Bogaert 143
Van den Bongarde 36
Van den bossche 241
Van den Brande 133
Van den Dale 44, 133
Van den Damme 95, 96
Van den Eeckhoute 41
Van den Elzas 206
Van den Gheyn 56, 127, 128, 311
Van den Heede 106
Van den Heetvelde 41
Van den Houtackere 44
Van den Perre 316
Van den Pitte 86
Van den Putte 112
Van den Rijve 31
Van den Schoove 35, 60
Van den Staepele 63
Van den Vivere 39
Van den Wale 113
Van Dendermonde 258, 283
Van der Aa 24
Van der Beke 95, 96, 317
Van der Bochaven 89
Van der Bruys 309
Van der Clijte 263
Van der Cruyce 307
Van der Delft 42
Van der Eecken 280
Van der Elst 337
Van der Gracht 44
Van der Haghe 274
Van der Haghen 9, 115, 192
Van der Hasselt 262
Van der Helst 95, 96
Van der Heyden 44, 192, 316-318, 337
Van der List 42
Van der Loghenhaghe 36
Van der Lynde 337
Van der Meere 31, 106
Van der Moere 44, 45
Van der Moeren 94
Van der Noot 138, 309
Van der Smissen 113
Van der Straten 280
Van der Vynckt 37, 38, 95, 98, 106, 263, 264
Van Deventer 132
Van Doerne 254
Van Doorne 22, 307
Van Duren 289
Van Dyck 309
Van Galissen 363
Van Gistel 44
Van Glimes 41
Van Goethem 137
Van Grimberge 42
Van Gulik 69, 285
Van Gyzel 146
Van Haasdonk 132
Van Hauthem 337
Van Havermaet 360
Van Havermaete 55
Van Heilweghen 48
Van Heimsroede 95
Van Heirbeeck 115
Van Hembijze 74
Van Hertsen 133
Van Hese 64, 65
Van Heule 44
Van Hisselen 126
Van Holland 285
Van Hoorenbeke 92
Van Houteghem 337
Van Houtem 313
Van Houtte 75
Van Hove 56, 160
Van Hoyweghen 43
Van Imbiese 74
Van Immerzele 265
Van Impeghem 105
Van Kerkhoven 126
Van Komene 263
Van Kortrijk 270
Van Laere 350
Van Larc 311
Van Liedekerke 44
Van Lierden 42
Van Lokeren 303
Van Lomberg 265
Van Longpr 96
Van Longpré 97, 263
Van Lorreinen 261
Van Maldegem 42
Van Maldeghem 310
Van Male 109, 225, 276
Van Massemen 44
Van Melun 265
Van Mergestruyt 266
Van Meyem 281
Van Mieghem 363
Van Mighem 115
Van Mingersfruyt 99
Van Minghersfruyt 24, 39
Van Montenaken 33
Van Montmorency 254
Van Montmoreney 69
Van Mortaigne 265
Van Muysene 265
Van Muysenne 266
Van Nevers 169, 170, 199, 227, 270, 276
Van Nieulant 41
Van Nieuwenhuyse 39
Van Normandië 258, 282
Van Occors 98, 99
Van Oostende 273
Van Oostenrijk 295, 310, 354
Van Ooteghem 281
Van Oranje 298, 334
Van Overbrouc 339
Van Parma 70
Van Pekckem 39
Van Pelken 55
Van Pilcum 39
Van Portugal 283
Van Pottelsberg 108
Van Pottelsberghe 24-27, 30
Van Putte 136, 137
Van Puttem 263
Van Puyvelde 47
Van Quaelle 300, 301, 337
Van Raemdonck 6-8, 147-151, 169, 177, 206, 223, 227, 241, 252, 301, 312, 315, 329, 361, 362
Van Recourt 28, 29, 201, 203, 205, 206, 265
Van Robbrocck 160
Van Robles 28, 201
Van Rockelfin 278
Van Rockolfing 278
Van Rossem 69
Van Rotselaar 24
Van Royen 40, 135, 265, 321, 341
Van Savooie 283
Van Schoenhove 273
Van Schoonevelt 263
Van Schoonvelde 113
Van Scoenen 241
Van Sicleers 317
Van Spilbeeck 75, 77
Van Steelandt 30, 32, 47, 59, 161
Van Steelant 20, 24, 28, 42, 59, 69-75, 108, 115, 130, 157, 190, 201, 202, 231, 265, 280, 281, 298
Van Strydonck 126
Van Swijvere 162
Van Taxis 265, 280
Van Vaernewijck 23
Van Valois 199
Van Varendonc 95, 96
Van Vlaenderen 279
Van Vlaendren 208
Van Voorde 281
Van Voorhoute 36, 37, 44
Van Waeyenberghe 350
Van Wingene 274
Van Witthem 28
Van Wouwe 5, 31
Van Yorck 200
Van Zele 280
Van Zillebeke 115
Vande Velde 135, 136, 138
Vande Vijver 136
Vanden Berghe 313
Vanden Broecke 337
Vanden Einde 311
Vanden Wale 317
Vander Beets 136, 138
Vander Berct 317
Vander Helst 95
Vander Heyden 313, 317, 318
Vander Noot 138
Varendonck 126
Varenthoek 3
Veerdam 156
Veerdamstrate 156
Veerpoort 154
Veerstrate 156
Veirdam 84
Verbraecken 126
Verbraken 32, 93, 115
Verbraken-d'Haens 131
Verckenstrate 156
Vercluyse 63
Vereecken 190
Verertbruggen 308, 335, 337
Verest 311, 312
Verest-Poodts 149, 348
Verest-Tolliers 281
Vergauwen 127
Verhagen 133
Verhelst 8
Verheyden 350
Verheyen 5, 6, 363
Verheyleweghen 63
Verkouwen 126
Verleyen 281
Verloren cost 4
Vermeere 56, 337
Vermeersch 132
Vermeire 127, 132, 134
Vermeulen 131
Vernieuwen 251
Verpoorten 307
Verrebroek 142
Verrebrouck 337
Verrest 187
Verreycken 274
Verstaeten 281
Verstraeten 117, 233
Verstraten 194, 354
Verwimp 126
Vetterye 161
Vier-Ambachten 197, 199
Vier Ambachten 257, 283
Vierlant 259
Vifquin 35
Vijd 267
Vijdt 33
Vijt 339, 340
Vilain 94, 261, 262, 286, 287
Vilain van Gent 93
Vilain XIII 47
Vilain XIIII 22, 27, 30, 34, 48, 54-56, 60-66, 68, 107, 196, 205, 206, 277, 281, 350
Vilayn 262
Vilian 45
Villa-Viciosa 205
Villa Viciosa 29
Villayn 262
Vilvoorde 162, 354
Vinck 137
Vinderhoute 24, 25, 30, 39
Viotte 75
Virlings 359
Vischviver 84
Visscherijleen 44, 45
Vlaamsch-Hoofd 151, 289
Vlaamsche Scheldestad 288, 302
Vlaanderen 9, 21-25, 37, 39, 45, 46, 74, 86, 94-96, 102, 113, 121, 147, 152-154, 157, 169, 175, 176, 198, 200, 207, 225, 227, 229, 230, 232, 234, 248, 254, 258, 260-262, 264, 266, 270, 271, 273-276, 282, 283, 284, 286, 287, 294, 295, 298, 319, 357, 358
Vladren 95, 96
Vlaenderen 35, 40, 41, 43, 73, 108, 122, 189, 207, 208, 210, 215, 218, 222, 257, 346
Vlaendren 30, 37, 38, 109, 170, 171, 209, 210, 218, 223, 228
Vlamingen 51
Vlietken 284
Vogelzang 24
Volkegem 131
Voorde 106
Vordaghe 279
Vraesene 279
Vrasene 21, 35, 51, 68, 142, 143, 336
Vuile Schapraai 3
Vuurkouter 3, 64, 81
Vuylstrate 156
Vydt 56, 115, 133
Vyt 126
Vyts 57
Waalhem 76
Waas 22, 168, 287, 298, 325, 360, 361
Waasland 151
Waasmunster 21, 74, 151, 293, 296
Wachtstraathoek 3
Waes 5, 26, 30, 31, 43, 95, 96, 109, 163, 170, 171, 222, 257
Waesel 5
Waesmunster 279
Waesselle 5
Waezele 4, 5
Wagemans 311
Waise 267-269
Waize 25, 27
Wallaert 253
Wallen 40
Walterus 354
Wapenaert 315
Warande 84
Warnkoenig 94, 153
Warrnkoenig 167
Wasche land 70, 72, 361
Wasche poort 154
Wasche Scheldestad 169
Wasche streek 118
Wase 199, 262
Wasiae 75, 361
Watermolenveer 92
Waterpoort 154
Waterschoot 133
Wauters 187, 270, 305
Waze 26, 27
Wazenaren 69
Weel 9
Weemaes 252
Weispoel 3
Wermen Eert 162
West-Vlaanderen 296
Westelijk België 151
Westelijk Europa 150
Westervoort 6
Westmalle 143
Weverspolder 84
Weyns 60, 350
Wiebrouck 4
Wiel 167, 168
Wieland 199
Wielant 143, 295
Wienackere 4
Wienspoel 4
Wijhe 6
Wijnakker 293
Wijnakkershoek 3
Wijngaard 35
Wijnsvelde 39
Willem, koning der Nederlanden 64
Willem I 75, 76
Willemskouter 3
Wilrick 103
Wilrijk 68, 102
Wiskercke 342
Wiskerke 203
Wissekercke 48, 60, 161, 177, 341, 342
Wissekerke 3, 15, 22-25, 27-30, 33-36, 39, 47, 50, 59, 69, 71, 73-75, 99, 200-203, 232, 289, 290, 340, 345
Wissenkercke 25, 26, 30-32, 35
Wissenkerke 26
Wisssenkercke 27
Witte 267
Witten Leeuw 162
Wittock 241
Wolfeg 205
Woonplaats van Bart 5
Woonplaats van Bartholomeus 5
Wouters 39, 137, 168, 337
Woutersoens 4
Wyckmans 350
Wyenackere 3
Wyns 129
Ximenez 36-38
Ximenez van Aragon 37
Ydiers 317
Zeeland 23, 24, 205, 283, 298
Zeervaert 144
Zeeuwsche eilanden 197
Zegherse 304
Zélande 199
Zele 177
Zijdijcke 239
Zomergem 102
Zomerghem 102, 104
Zommerghem 103, 104
Zottegem 3, 81
Zuid-Beveland 23
Zusters der Visitatie 66
Zusters der Visitatie van Gent 350
Zusters van Barmhartigheid 66
Zusters van de Visitatie 141, 142
Zwalmbeke 84
Zwarte Zusters 84, 340, 348
Zwijndracht 21
Zwijndrecht 108
Zwijvens 158
Zwijvike 42
Zwitserland 4