V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van de deelgemeenten van Lokeren (1877-1878)

In de tweede helft van de negentiende eeuw wijdden Frans De Potter en Jan Broeckaert enkele tientallen jaren van hun leven aan het schrijven van de geschiedenis van zowat elke Oostvlaamse gemeenten. Dit deel gaat over de geschiedenis van Daknam en Eksaarde. (112 blz., 3,50 euro - enkel te koop als ebook).
Opgepast : Er bestaat wel een papieren versie van de geschiedenissen van deze twee gemeenten afzonderlijk. Kijk hier voor meer inlichtingen.

During the second half of the nineteenth century Frans De Potter and Jan Broeckaert spend several years to write the history of almost every town and city of East-Flanders. This part is about the history of Daknam and Eksaarde. (112 pages, 3,50 euros - only for sale as ebook).
Attention : There are paper versions of the histories of these two towns each apart. Look here for more information.

Pendant la deuxième moitié de la dix-neuvième siècles Messieurs Frans De Potter et Jan Broeckaert ont consacrés plusieurs ans de leurs vies pour écrire l'histoire de presque chaque ville et village de la Flandre-Orientale. Cette partie concerne l'histoire de Daknam et Eksaarde. (112 pages, 3,50 euro, seulement à vendre comme ebook).
Attention : Il y a des versions-papier de l'histoire de ces deux communes, traité commune par commune. SVP regardez ici pour plus d'information.

Inhoud - Summary - Table des matières


Daknam 1
Eksaarde 23

Index


Abbaye de Baudeloo 29
Abbaye de Saint-Bavon 29
Abbaye de St.-Bavon 28, 30
Abdij van Boudeloo 13, 22, 25, 28, 37, 38, 41
Abdij van Eename 87
Abdij van Nonnenbossche 13
Abdye van Sint Pieters nevens Ghendt 88
Aelst 19
Allemanni 44
Antheunis 72, 73
Antrevil 63
Antwerpen 49
Apere 54
Aper 49
Appelsack 21
Artois 5
Asper 89
Aublain 13
Audenaerde : Kercke van St. Walburghe 18
Audenaert 54, 62
Augustus 2
Autriche 89
Avelin 63
Backx 12
Bassevelde 75
Baudeloo 66
Baudewyn met de negen Ponden 67
Baudewyn met den negen Ponden 66, 67
Bauwens 48, 49
Bazel 7, 10, 13
Bellem 43
Belsele 85
Bernaert 88
Beveren 41
Bistelle 13
Bodelo 38, 39
Bogaert-Declercq 76
Bogaert 75
Boone 49
Borluutsackere 24
Borluut 41, 42, 48
Bormbeek 4
Bossu 13
Boudeloo 13, 39, 41, 51
Boudewijn met de negen Ponden 72
Boudewijn van Constantinopel 1
Boudewijn van Vlaanderen 1
Bouvines 35
Boxelare 13
Brabant 41
Braemt 74
Braem 30
Braspolder 13
Brielmolen 32
Briel 23, 78
Brissinck 30
Broeck 4
Broesom 74
Bruceelgoed 30
Brugge 49
Brugmolen 32
Brug 23
Bruisch 39
Brussel 6
Buizere 48
Bultinck 22
Burchtgravenstroom 26, 48
Burgondië 14
Bussaerts 30
Busselius 34, 35, 59, 66, 67, 74, 86
Bussens 14
Buyse 75
Calaignebeek 26
Calaignestraatje 26
Callebaut 61, 74
Campine 89
Cappe 91
Castillien 5
Charles le Quint 93
Claeis 91
Claeyssens 49
Claeys 62, 74, 76, 84
Coenvaert 21
Commodus 2
Confrerie van het H. Kruys 68
Coolman 11
Cools 18
Corens 43
Coussens 88
Cyfflé 62
Dackenam 3, 5, 19
Dackenham 2
Dacknam-Waes 18
Dacknam 3, 19, 20
Dacnem 3
Daen 21
Dakanham 2
Dakenen 3
Dakingahem 3
Daknam 2-8, 10-16, 21-24, 26, 27
Damman 42
Damstraat 23
Dancheham 2
Dauxy 93
De Backer 21
De Baenst 42
De Baillet 49
De Baronaige 42
De Bast 12
De Belsele 29
De Beule 22
De Bloote 24
De Bock 14, 49, 57
De Boc 74
De Busscher-Braeckman 89
De Byl 74, 88
De Capper 61
De Cauwer 53, 74
De Clercq 13, 75
De Cock 18, 22
De Coster 21
De Dakenham 9
De Diestvelt 64
De Dorent 30
De Drij Lindekens 8
De Dry Schauwen 32
De Galge 50
De Gavere 93
De Gelder 22
De Giey 51
De Gruutere 42, 43, 45, 56, 63, 64, 72
De Gruytere 64
De Hangowart 63
De Herckenrode 48, 49
De Huerne 64
De Jonghe 64
De Kerchove 44, 50, 51, 88, 89
De Kerkhove 54
De Keysere 49
De Keyser 52
De Kimpe 74
De Lens 44
De Licques 12
De Licque 64
De Ligne 56
De Lokerne 29
De Meulenaer 49
De Meyere 54
De Muit 50
De Nieulant 51, 54
De Pape 42
De Pauw 20, 47-49
De Pau 91
De Ponterave 13
De Poorte 13
De Roose 32
De Roo 19, 22
De Rop 74
De Roubaix 56
De Schaepdrijver 65
De Schaepdryver 74, 86
De Schampheleer 62
De Schietere 43, 64
De Schoutheete de Ter Varent 43
De Schoutheete de Tervarent 45
De Schoutheete van Zuilen 10
De Schoutheete 51
De Smet 3, 28, 76, 87
De Somer 91
De Spiegel 13
De St.-Genois 28
De Stein d'Altenstein 49
De Stobbeleere 46, 47, 49, 53
De Swaene 32
De Vos 14, 89, 90
De Vylder 12, 54
De Waele 52
De Wilde 53
De Witte 5
De Zomer 93
De Zwaan 50
Decius 2
Delfortrie 3
Den Gouden Leeuw 32
Den Gulden Boom 32, 57
Den Hulstenboom 76
Den Keirsmaecker 32
Den Span-uyt 32
Dendermonde 15, 23, 42
Denterghem 46, 63
Der Weduwen 30
Dierickx 21
Diericx 48
Diestveld 43
Dolensgracht 26
Dooms 66
Doorgangstraat 50
Doornike 40
Doornik 4, 17, 51, 65
Doorslaarbeek 26
Doorslaar 24, 27, 33, 53, 54, 74, 75
Doorslaer 50, 85
Dorma 5
Dorme 38
Dorp 4, 23
Doubioul 22
Driesch 67
Druwé 62, 74
Durinck 21
Durme 4, 5, 8, 13, 15, 24, 26, 38
Duym 5, 6
D'Haens 22
D'Hane 30, 51
D'Hanins 86
D'Olieslaeger 74
Eekloo 49, 56, 88
Elversele 10
Engelvaen 21
Etikhove 44
Evergem 85
Everghem 35
Exaardes hof 33
Exaarde 4, 15, 24-30, 32-36, 39, 41-51, 53, 55-59, 62-66, 73-75, 77, 78, 80, 84, 85, 86-89, 91, 93, 94
Exaardsch Vaardeke 24
Exaerde : Onse Lieve Vrouwe kerke 67
Exaerde 29, 33, 34, 38, 45-47, 52, 53, 59, 62-64, 66-68, 71, 72, 91-93
Exarde 36, 37, 39, 40
Flandres 89
Flandre 41, 45
Fondatiegracht 26
Frankrijk 15, 35, 41
Freheir 11, 12
Friesland 21
Gaillard 41
Gallus 2
Gand 48, 93
Ganzendriesch 4, 23
Gavere 40, 93
Gaver 33-35
Gendt 58
Gend 6, 75
Gent : Groot begijnhof 87
Gent : Klooster der Predikheeren 11
Gent : Rasphuis 58
Gent : St.-Michielsparochie 13
Gentdambeek 4
Gent 4, 5, 11-15, 21, 23-26, 30, 37, 41, 43, 45, 46, 48-51, 55-57, 62, 65, 66, 68, 72, 75, 85-89, 91, 93, 94
Geulebrouck 63
Gezaarde 28
Gheldolf 49
Godefroy 13
Goed te Cottele 30
Goemansbeek 26
Goethals 39, 41, 74, 93
Goossens 60
Gottem 63
Gotthem 46
Groeningerkouter 9
Groesbeke 13
Gudelsteden 38
Gwijde van Dampierre 40
Habsbourg 5
Handbooggilde van St. Sebastiaan 76
Handboogmaatschappij de Jonge Eendracht 22
Harmoniemaatschappij Ste-Cecilia 84
Hazewinkelbeek 26
Heirlandstraatbeek 4
Hellijn 54
Hellin 48, 87
Hembijse 43, 56
Hemelschen Schoot 23, 27
Het Bourgoensch Cruyce 32
Het Cleyn wit Cruysken 32
Het Schipken 32
Het Veir 8
Het Wit Cruyce 32
Hilsteden 38
Hoedeveld 24, 29
Hoedevelt 29
Hof ten Oudenakker 30
Hontenisse 34, 68, 73
Hoog-hof 51
Hoog-huis 51
Hoogleenbeek 26
Hoorenboudt 72
Houtbeek 4
Hulst 34, 85
Humbeke 46
Hurtebise 13
Huten Bogarde 39
Innocentius XII 68
Jacob van Artevelde 48
Jan zonder Vrees 42
Janssens 74
Janssen 55
Jeruzalem 43
Joanna van Constantinopel 2, 13
Julius Cesar 2
Karel VI 76
Keerke 23
Keersmakermolen 32
Keersmaker 23
Kerkstraat 23, 24, 50
Kreukelhof 8
Kriekere 4
Kruisdamvaart 24
Kruisengilde 65, 68
Kruisstrate 48
La Deuze 44
La Madelaine 63
Lanchals 43, 44, 46, 48, 51, 53, 63, 64, 72, 86
Land van Waas 2, 5, 9-13, 15, 17, 23, 25, 33, 34, 36, 38, 42-44, 46, 57, 60, 73
Land van Waes 3, 48
Lande van Waes 5, 6, 45, 68
Landt van Waes 34
Langeschootbeek 26
Lapper 50
Lavaut 13
Leen 23
Leonardi 21
Leuven 87
Leyn 62
Lidekerke 93
Lignevaart 24
Lijsdonkleede 5
Lille 13
Lisbonne 64
Lisgrachtbeek 4
Lisgracht 5
Lodewijk van Nevers 41
Lodewijk XIV 15
Lokeren 3-5, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 23, 24, 32, 34, 45, 51, 58, 61, 85, 92
Lokerhaute 5
Lokerhoute 13
Lokerne 30
Loochristij 52
Loochristi 52, 85
Lorreinen 41
Loven 62
Luik 72
L'Anglée 64
L'Espinoy 36, 42
Maastricht 87
Maelcamp van Opstale 48
Malsche 21
Manilius 66
Marcq 63
Mariabeek 26
Mariakerke 42
Marikerke 19
Melle 35
Mendonk 23, 24, 27, 49
Merendre 35
Mesdach van ter Kielen-van Pottelsberghe de la Potterie 85
Meulewaeter 52
Meyer 29
Moerbeke-Vaardeke 24
Moerbeke 15, 23-25, 27, 28, 49, 85
Moervaart 26
Molenbeek 26
Molenstraatje 26
Moreel 66
Morel van Boekel 48
Moutenakkershof 13
Mulaart 39, 41, 42
Mulaerds 29
Mulaert 38, 93
Mulart 40
Muylaert 34
Napoleon I 88
Napoleon 49
Nederlanden 55
Neelemans 49
Nerva 2
Neuten 61
Nieuwbeek 26
Nieuwe-Damvaart 26
Nieuwstraat 33
Ninove 2
Nys 60, 62
Oesselghem 46, 64
Olendegracht 26
Olman 52
Olsene 43, 44, 46, 53, 63
Onghena 49, 52, 53
Onlende 24, 28
Oosteindeke 23, 51
Oselgem 43
Ossenesse 93
Ossenisse 35, 42
Ouden akker 51
Oudenakker 44
Oudergem 87
Oudevaartbeek 26
Ousselghem 63
Overslag 85
Parijs 40
Pays-Bas 48, 49
Pays de Waes 45, 89
Pepenbroeck 4
Philip den Goede 42
Philip IV 44
Philippus 2
Piers 50
Pieter Ydens-veer 26
Pijlsacker 4
Pijpe 4
Pilaet 64
Platinksbeek 26
Primo 21
Puivelde 42
Raas van Gaver 35, 39, 66, 68
Raepsaet 3, 17
Raes 54
Rammelaere 46
Raso van Gavre 66
Raveghendonc 28
Ravenghendonc 24
Rechtestraat 24
Rechtstraat 21
Rijm 43, 46, 47
Rijsel 15
Ringaut 20
Robrecht van Bethune 41
Robrecht 4
Roelandsbeek 26
Rogman 58
Rooman 12
Rooms 12
Rubens 89
Rupelmonde 9, 11, 54
Ryngauts 20
Ryngaut 20
Saey 22
Salart 5
Sanderus 50
Savelputte 4
Schaapmarkt 32
Scheepke 23, 26
Schelde 15
Schelfout 14
Schellinck 28
Schillewaert 11
Schuermans 62
Schuerman 50
Seclin 63
Sente Niclaus 37
Serrure 63
's Heeren weg 50
Siggelstucken 4
Sinaai 2, 5, 13, 23, 24, 48, 85
Siret 2, 17, 28, 44, 51, 86
Sluisbeek 4
Smetsbeek 26
Spanje 15, 44
Spletterbeek 4, 26
Splettersput 26
Spletter 4, 23
Sprietbeek 26
Squelaert 22
St.-Amand 61
St.-Baafsabdij 3, 4, 9, 28, 30, 42
St.-Baafskerk 68, 87
St.-Baafs 13, 24, 88
St.-Bavon 87
St.-Denijs-Boekel 48
St.-Espritbeek 26
St.-Gillis 85
St.-Nicolaas 2, 4, 9, 11, 23, 27, 34, 50, 51, 60, 73, 85
St.-Pietersabdij 21, 72
St.-Pieters 24
St.-Sebastiaansgilde 65
St. Ambrosius 32
St. Blasius 8
St. Lievens Essche 19
St. Nicolaas 33
St-Bavon 48
Staelens 68
Staessins 91
Stalins 74
Steenen-Brug 32
Steenen Brug 24
Stekene 85
Stevens 76
Stichelbaut 22
Strobbe 12
Synay 37
Tack 14
Talboom 14, 54, 58
Temsche : Klooster der Predikheeressen 11
Temsche 60, 62
Ten Schorre 42
Tergouw 77
Theylaert 74
Tinel 85
Tolliers 62
Tournon 13
Trekslootbeek 4
Ursel 5
Vaernewijck 42, 64
Valencijn 59
Van Aerschodt 18, 62
Van Artevelde 74
Van Assenede 39
Van Axel 39
Van Berghen 74
Van Boxelaere 11
Van Brucele 30
Van Bruesele, alias de Mueleneere 91
Van Brussel 52
Van Dacknam 9
Van Dammesbeek 26
Van Damme 49, 52, 54, 86-88
Van de Perre 54
Van de Putte 52
Van de Velde 20, 21
Van de Vijvere 52
Van de Voorde 42
Van den Abbeele 54
Van den Abeele 22
Van den Bogaerde 4, 7, 9, 10, 17, 30, 32, 44, 64
Van den Bogaert 12
Van den Dale 74
Van den Gheyn 18
Van den Hende 18
Van den Heuvel 60
Van den Putte 50
Van den Velde 49, 50
Van der Brugghen 91
Van der Ginst 75
Van der Gracht 44
Van der Moere 39, 74
Van der Noot 87
Van der Sare 11
Van der Snick 12
Van der Steenen 12
Van der Straeten 62
Van der Vlote 21
Van der Vynckt 10, 33, 34, 43
Van der Weenen 87
Van der Zijpe 74
Van Doorselaer 50
Van Doorslaer 74
Van Driesche 62
Van Driessche 54
Van Durme 84, 85
Van Eersel 68
Van Elzas 13
Van Exaerde 33, 34
Van Gallissen 11
Van Gavere 34, 36, 37
Van Gaver 11, 35-38, 41, 65, 73, 93
Van Goethem 60
Van Grembergen 54
Van Haverbeke 66
Van Hecke 52
Van Hendesmolen 32
Van Herzele 34, 35
Van Heurne 43, 64
Van Hoobroeck ten Heule 49
Van Hoobrouck 89
Van Hoorebeke 48
Van Hove 21
Van Kemseke 11
Van Kerckhove-Dupont 76
Van Kerckhove Dupont 54
Van Kersschaver 20, 21
Van Lancenberghe 56
Van Landeghem 54, 58
Van Leemputte 22
Van Lennep 77
Van Lichtervelde 49
Van Liedekerke 35
Van Lokeren 29, 30
Van Maldeghem 75
Van Melle 48
Van Mieghem 50
Van Moortgaete 19
Van Moortgate 18, 22
Van Neuville 43
Van Onderberch 19, 21
Van Opstal 60
Van Peperseele 48, 49
Van Petegem 12
Van Peteghem 12, 52
Van Pottelsberghe de la Potterie 49, 51
Van Pottelsberghe 84
Van Puyenbroeck 22
Van Remoortere 14
Van Ryckeghem 89
Van Savooie 34
Van Scheerdyck 22
Van Schoebeke 68, 71, 74
Van Slycken 14
Van Steelandt 12
Van Steelant 39
Van Stertem 55, 56
Van Temsche 11, 12
Van Vaernewijck 42, 43, 47, 48, 53, 91
Van Vaernewijc 92
Van Waes 34
Van Zinzerling 44
Vanden Bogaerde 60
Vander Straeten 52
Vanekin 30
Vaulx 44
Veer 4
Veldeke 23, 27
Verbrugghen 21
Vermeire 22
Verschelden 11, 12
Veydt 22
Vilain XIIII 7, 9, 10
Vilain 39, 64
Vinderhoute 35
Vlaanderen 5, 9, 12, 14, 17, 30, 34, 35, 40, 41, 55, 57, 58, 65
Vlaenderen 5, 6, 34, 38
Vlaendren 37, 38, 40, 45
Vlanderen 51
Vleugels 22
Voorde 43
Vossaert 50
Vos 29
Vrancken 32
Vrouachten 38
Waasmunster 10, 13, 85
Waas 9, 36
Wachtebeke 15, 85
Waes 3, 36-38
Waterlandt 4
Weehaagbeek 4
Weehagebeek 26
Weehagestraat 51
Weibeek 4
Weigeleire 62
Welle 50
Werkstedebeek 4
Westledebeek 26
Westledemolen 32
Wetteren 85
Weytack 11, 53, 54
Willems 3
Winkel 48, 85
Wissekerke 12
Wulfsberge 64
Zaamslag 51
Zaffelare 23, 24, 56, 66, 85
Zaman 12
Zele 85
Zelzate 5, 24, 85
Zeveneeken 23, 26, 85
Zeveneekske 23
Zomergem 93
Zuavenreide 39
Zuidlede 4, 24-26
Zwavenaarde 43
Zwavenaerde 64
Zwevezele 76