V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Stanley's Reizen (1886)

Het verhaal van Livingstone behoort tot ons collectieve geheugen en zeker de legendarische zin "Dr. Livingstone I presume?" die Stanley uitsprak toen hij na een lange zoektocht uiteindelijk de verdwenen ondekkingsreiziger vond te Ujiji aan het Tanganyika Meer in 1871. Slechts weinigen hebben ooit Stanleys verslag van zijn zoektocht gelezen. De Geschiedkundige Heruitgeverij geeft u hierbij de gelegenheid. Zoals de andere reisverslagen van Stanley leest ook dit boek als een avonturenroman. (612 blz., 18,50 euro, enkel te koop als ebook).

The story which is told in this book is part of our collective memory. Who does not know the legendaric sentence "Dr. Livingstone I presume ?", pronounced by Stanley when he found the lost explorer at Ujiji at Lake Tanganyika in 1871. However few people have read Stanley's report about this voyage. Like the other books of Stanley, this report is written as a novel. (612 pages, 18,50 euros, only for sale as ebook)

L'histoire qui est racontée dans ce livre fait part de notre mémoire collective. Qui ne connait pas la phrase "Le Dr. Livingstone je suppose" qui fut prononcée par Stanley quand il avait trouvé l'explorateur disparu à Ujiji au lac Tanganyika en 1871. Peu de personnes ont lu le rapport de ce voyage. Comme les autres livres de Stanley, le livre que nous vous offrons ici peut être lu comme un roman. (612 pages, 18,50 euros, seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Summary - Table des matières

Eerste Hoofdstuk
Van Madrid naar Zanzibar 1

Tweede Hoofdstuk
Zanzibar 11

Derde Hoofdstuk
Inrichting der karavaan 29

Vierde Hoofdstuk
Bagamayo 53

Vijfde Hoofdstuk
Tocht van Bagamayo door Oekwere, Oekami en Oedoe naar Oesegoehha 85

Zesde Hoofdstuk
Naar Oegogo 139

Zevende Hoofdstuk
Door Oegogo naar Oenyanyembe 185

Achtste Hoofdstuk
Mijn leven en mijne lotgevallen tijdens mijn verblijf in Oenyanyembe; mijne verwikkeling in eenen oorlog 237

Negende Hoofdstuk
Mijn leven en mijne lotgevallen in Oenyanyembe (vervolg) 269

Tiende Hoofdstuk
Naar Mrera, Oekonongo 291

Elfde Hoofdstuk
Door Oekawendi, Oevinza en Oehha naar Oejiji 343

Twaalfde Hoofdstuk
Verblijf bij Livingstone te Oejiji - De geschiedenis van zijne reizen, lotgevallen en teleurstellingen 433

Dertiende Hoofdstuk
Onze verkenningsvaart over het Tanganika-meer - Zijn noorder uiteinde - Ontdekking van de erin mondende Roesizi-rivier - Terugvaart naar Oejiji 449

Veertiende Hoofdstuk
Onze terugreis, van Oejiji naar Oenyanyembe 485

Vijftiende Hoofdstuk
Terugtocht naar de zeekust - Livingstone's laatste woorden - Het laatste vaarwel 515

Zestiende hoofdstuk
Besluit 549

Index


Aardsch Paradijs 244
Abdallah 240, 263
Abdallah ben Massoed 245, 259
Abdallah ben Nasib 281
Abdallah ben Nassib 283
Abdoe-Kader 287
Abdoel 232, 233, 298
Abdoel-Kader 233, 298
Abdoel Kader 153, 232, 294, 330
Abdul 82
Abdul Kader 117
Abdullah ben Nasib 179
Abed ben Soeliman 392
Abid ben Soliman 277
Abyssinië 35, 62, 128, 176, 233
Abyssiniers 190
Achilles 134
Adam 320
Aden 555, 556
Afghanistan 245
Afrika 8, 9, 11, 15, 17, 18, 23, 29-32, 34, 42-45, 57, 61, 78-81, 88, 93, 96, 99, 103, 104, 106, 108, 112, 117, 181, 183, 187, 229, 245, 272, 284, 294, 300, 304, 306-309, 316, 318, 319, 321, 328, 330, 344, 348, 356, 365, 402, 410-412, 415, 417, 418, 428, 438, 439, 441, 472, 488, 504, 505, 507-509, 522, 523, 526, 536, 556
Afrikaanderbond 428
Afrikaansche Vasteland 16
Afrikaanschen Bonaparte 277
Afrikanen 16, 36, 41, 434, 439, 443
Afrikaners 205
Afrika's Oostkust 46
Alabama 404
Aladin 94
Alams 38
Albert-meer 452
Albert-N'Yanza 410
Albert-N'Yanza-meer 409, 436
Albert N'Yanza-meer 478
Albion 27, 33
Ali 22, 67, 68, 259, 274, 275, 292
Ali ben Selim 60-62, 67, 68
Ali Mahomed 73
Alnaschar 232
Ambari 37, 41, 292, 324, 327, 329
Amer ben Sultan 234
Amerika 23, 25, 44, 52, 80, 85, 95, 109, 255, 284, 285, 316, 388, 404, 520, 549, 550, 552, 555
Amerikanen 25, 27, 42, 44, 50, 68, 403, 407, 552
Amram 252
Amram ben Massoed 245, 252
Amsterdam 15, 25, 560
Anak 180
Anglo-Saksen 386
Anglo-Saksers 416
Anglo-saksische ras 419
Antinoüs 211
Apollo 211
Arabië 8, 44
Arabieren 9, 12, 16-18, 21, 26, 32, 34, 39, 51, 54, 67, 82, 88, 96, 103, 131-133, 140, 177, 179, 180, 190, 192, 195, 197, 200, 204-206, 208, 212, 215-217, 226-228, 230, 231, 234, 236, 238, 241-248, 251, 252, 258, 263-275, 277-280, 283-287, 290, 292, 295, 296, 312, 315, 316, 327, 331, 336, 337, 356, 359, 366, 368, 369, 377, 381, 385, 388, 391-394, 396, 398, 404, 407, 410, 419, 424, 432, 433, 439-444, 446, 448, 452, 453, 465, 481-483, 489, 490, 493, 506, 517, 523, 524, 530, 537, 539, 547, 554, 555
Aranselar 82, 83
Arapahoes 369
Arcturus 302
Arkansas 131, 137, 138, 147, 254
Asie 189
Askaris 9, 288
Asmani 253, 288, 293, 297, 322-324, 327, 328, 337, 343, 361, 371, 372, 374, 378, 388, 395, 489, 494, 496, 498-500, 516, 523
Asmodee 122
Astolphes 546
Atlantischen Oceaan 373, 437
Australië 439
Azim ben Ghis 239
Ba-Oeloengoe 426
Babisa 424, 426
Bacchus 337
Bagamoyo 42-44, 46, 51, 53-55, 57, 58, 60-62, 65, 67-74, 77-85, 87, 89, 90, 99, 118, 125, 126, 132, 133, 139, 141, 149, 153, 160, 179, 196, 220, 232, 235, 248, 253, 298, 385, 442, 454, 515, 530, 545, 546, 547
Bagdad 7, 16, 51, 189
Bagoeloeka 460
Bagomoyo 293
Bagwe-eiland 483
Baherein 252
Baker 6, 8, 81, 272, 364, 410, 419, 436, 451, 474, 478, 486, 519
Baker's-Meer 526
Bambarri 433
Bana Mdogo 162, 175
Bana Mkoeba 86, 125-127
Bander Salaam 330
Bangwe 453
Bangwe-eiland 453
Bangweole-meer 530
Bangweolo-meer 420, 431, 438
Banianeezen 15-18, 21, 23, 26, 32, 34, 35
Banyaneezen 88
Banyneezen 54, 109
Baraka 230, 293, 297, 298, 331, 523
Barati 242, 264, 285
Baroegoe 426
Baroeli 41
Baroeti 37, 293
Bartle Frère-rivier 521
Baucis 446
Bayonne 5
Bedoeïnen 248
Beloetchi 259, 482
Beloutchisschen 88
Beloutië 54, 82, 99
Bemba 479
Ben Mohammed 226
Ben Nasib 234, 241, 245, 278, 280, 285, 287, 289, 292, 297, 311, 323, 344
Beneden-Tanganika 410
Benett Junior 1
Bennett 5-8, 10, 46, 78, 284, 402, 404, 407, 408, 451, 488, 519, 556
Benta 303, 304
Betlem el Koeds 239
Bhar Ghazal 436
Bihawana 198, 199
Bikari 464, 465, 483
Bilali 293, 294, 296, 484, 489, 500, 504
Bimbar 453
Bismarck 396
Blanke Man 257, 260
Blanken 398
Blanken Man 231
Blissett 321
Bobemba 426
Bombay 9, 37-39, 41, 58, 89, 103, 110, 116, 117, 120, 124, 145-147, 153, 172, 192, 195, 200, 217, 230, 239, 242, 256, 258, 264, 267, 285, 286, 294-298, 311, 322, 324, 327, 328, 331, 343, 361, 363, 371, 372, 374, 386, 394, 395, 421, 423, 463, 482, 489, 494, 503, 519, 523, 534, 536-538, 553
Bombay Mdogo 286
Bomboma 271
Bombona 257
Bordeaux 59
Boston 513, 545
Bourgogne 59
Boven-Congo 438
Boven-Egypte 6
Boven-Nijl 435, 437, 438
Boven-Tanganika 410
Boven-Zambezi 521
Bowles 8
Britten 27, 403
Brown 155
Brussel 560
Bull 62, 520, 551
Bunder Salaam 82
Burghash 40
Burns 415
Burton 5, 15, 29, 30, 33, 37, 41, 62, 109, 159, 161, 179, 183, 208, 226, 228, 231, 233, 239, 240, 243, 245, 252, 327, 328, 356, 386, 409, 417, 432, 448, 450, 477, 478, 535
Byron 59, 128, 415
Californië 439
Cambeze 521
Canopus 504
Carlyle 302
Castelan 395
Cazembe 286, 426-428, 431, 432
Cerberus 346
Chambezi 410, 418, 420, 428, 431, 435
Champagne 516, 545
Chanda 267, 293
Charlet 12, 15
Cheboengo 434
Cheyennen 369
Chi-coembi 272
Chichoembi 526
Choemah 423, 432
Choepereh 162, 165
Christie 83, 552
Chuzlewit 121
Cicerone 362
Cipahis 421, 422
Circassië 16
Clarendon 517, 520
Cliquot 59
Colorado 439
Comoren-eilanden 23
Comoro-eilanden 421
Comoroëilanden 12
Congo 435-438, 488
Constantinopel 6, 8, 95, 408
Cotcha 12, 32
Cresus 298, 408
Creta 395
Cumming 105
Dalilas 256
Damascus 239
Damon 134
Daphnis 211
Dastoeri 293
Dawson 547, 550, 552
Dege la Mhora 536
Demodocus 396
Denemarken 395
Dilima-berg 110
Djiweh-la-Mkoa 226
Djiweh-la-Singa 226, 227
Djoema 362
Djoemah 293, 327, 329
Djoer 436
Dombazi 431
Douglassen 122
Dover 155
Duitschers 27, 196
Duitschland 33, 137, 552
Dulcinea 256, 267, 294
Dulcineas 327
Eden 544
Egypte 8, 186, 285, 395, 408, 438, 521, 545
Egyptenaars 8
Egyptische Nijl 418
Egyptische Nijldal 228
El-Scham 239
El Dorado 82
El Scham 239
El Wali 260, 517
Eldorado 439, 509
Elie 80
Enfield 259, 421, 487
Engeland 99, 220, 302, 328, 404, 411, 418, 509, 520, 530, 552, 556
Engelschen 36, 427, 520, 547, 552
Esau 54, 57, 60
Ethiopië 521
Eufraat-vallei 7
Eumaeus 446
Europa 25, 33, 44, 59, 189, 316, 395, 396, 420, 426, 449, 486, 488, 517, 520, 552, 556
Europeanen 16, 22, 25, 30, 44, 442, 497, 536, 549
Euryalus 134
Evenaar 520
Express 80
Farjalla 117
Farquhar 9, 35, 36, 45, 58, 66, 79, 82, 83, 86, 138, 160, 161, 168, 171, 172, 273, 538, 539, 546
Farrarjji 38
Faubourg Saint-Antoine 59
Ferahan 38, 264
Ferajji 119, 124, 125, 287, 293, 327, 330, 331, 407, 453, 465, 509, 510
Feroes 293
Ferrajji 89, 488
Foendi Asmani 328
Frankrijk 33, 59, 255, 396, 404, 513
Fransche Missie 88
Franschen 8, 12, 27, 186, 232, 513
Frascr 81
Fraser 27, 498, 552, 554
Freiligrath 348
Gallas 16, 190
Galliers 8
Gardner 450
Georgië 16
Germanen 132
Goaneezen 45, 82
Goliath 257
Goma-bergpas 161
Gombe 246, 310, 316, 318, 319, 322, 335, 337, 338, 509
Gombe-kamp 338
Gombe-rivier 316, 338
Gonde 325
Gondokoro 272, 404, 436, 451
Gonera 89-91
Gongoni 546
Goodhue 51, 86
Grant 29, 30, 37, 41, 57, 60, 117, 149, 243, 264, 327, 395, 463, 520, 535
Granville 488
Grieken 132
Grieken uit Afrika 210
Groot Brittanje 472, 519
Groote Blanke Man 134
Groote Makata 148
Groote Meester 555
Groote Water 507
Groote Zee 299
Grooten Meester 552, 555
Grooten Moesoengoe 134
Habid 263
Hadji 70, 71, 74, 77, 78, 118
Hadji Abdallah 239, 327
Hafiz 58
Halimah 398, 407, 450
Hamadi 293
Hamdallah 293, 316, 510
Hamdan 259
Hamed 184-186, 191, 192, 195, 197, 204-207, 215-219, 223-225, 227, 231, 239
Hamed ben Soelayam 41
Hamed ben Sylayman 179
Hamed Kimiani 239, 259
Hamelen 137
Hamoydah 450, 529, 530, 533
Hangwanas 286
Haschid 555
Hashid 31, 32, 34
Hassan 38, 231, 336, 337
Hawkes 189
Heete Land 219
Heete Veld 219
Henn 547, 548, 550, 554, 555
Henry 87, 518
Herald 259
Herembe 494
Herkuul 197
Herodotes 438
Herodotos 521
Herodotus 445
Hervey 516
Hetman 245
Higginbotham 8
Hindoes 233
Hindous 16, 21, 26, 32, 34, 35, 45, 70, 72, 74, 77, 82, 286
Hollanders 26, 27
Hollandse kolonisten 100
Homme de la Destinée 396
Horatius 58
Horner 57, 60
Hosmer 556
How-do-ye-do 395
Hudson 458
Hylas 211
Hymetusgebergten 132
Hyson 518
Ibrahim 293, 503
Ibrahim ben Rashid 274, 275
Ihata 362
Imbiki 119, 121
Imeritië 499
Imrera 353-355, 487, 497, 499, 500, 510
Imrera-vlakte 355
Indianen 255
Indie 7, 9, 12, 62, 155, 186, 244, 395, 408, 499, 522
Indische Oceaan 521
Indische ras 22
Indischen Oceaan 11, 200, 428
Indo-Europa 9
Indus 7
Inesoeka 297, 298
Isinga 364
Ispahan 133
Israëls kinderen 15
Itaga 353, 355, 487
Italië 431
Itara 451
Jacopo 1
Jako 82, 167, 168, 273
Java 100
Jericho 520
Jerusalem 239, 520
Jeruzalem 8, 9, 292
Jesuieten 88
Jetta 66
Job 306
Jocelijn 87
Jocelyn 518
Joden 17
Johanna 12, 425
Johanneezen 81, 421, 424, 426, 432
Johari 36, 37, 50, 555
Joho 367
Jupiter 446
Ka-Mirambo 339, 506
Kaapland 439
Kaapstad 509, 530
Kaboeire 530
Kaboeran 474
Kabogi 480
Kabogo 377, 378, 459
Kabogo-kaap 493
Kabongo-kaap 481
Kader 82
Kadetamare 159, 539
Kafoel 521
Kagoenga 459
Kagoenissi 474
Kagongo 490
Kahirigi 373
Kakoemba 479
Kakoengoe-spitskop 494
Kalanga-kaap 480
Kaloeloe 286, 294, 296, 317, 327, 332, 349, 350, 353, 484, 489, 494, 497, 509
Kamma 126
Kamna 88, 293, 523
Kamolondo 434, 526
Kamolondo-meer 420, 434, 521, 526
Kamrasi 451
Kanaal van Suez 395
Kandji 77
Kanengi-rivier 373, 375
Kaniki 346, 377
Kaniyaga 533
Kannena 41, 450
Kanoerambo 508
Kansas 141
Kanyamabegoe-rivier 478
Kanyenyi 207, 534, 535
Kaole 51, 68, 109, 447
Kapingoe 294
Karagiwah 280
Karagoewe 439, 440
Karagwa 245
Karagwah 251, 441, 442
Karagweh 272, 470
Kasegera 298, 299
Kasengo 179
Kasera 346, 506
Kasera-gebergte 345, 346
Kasofoe 459
Kasofoe-kaap 460
Kasokwe-rivier 459
Kaspische zee 6
Kassaï 435, 436, 438
Kasvin 133
Katalamboela 364
Katanga 444, 526
Katangara-eilanden 478
Katoema 354
Katoenga 460
Kaukasische gebergte 6
Kaukasus 8, 408
Kavimba 478
Kavimvira 474
Kavoenweh 480
Kawanga 365-367, 370
Kawendi 353, 409, 494
Kawenga 370
Kazeh 239, 240, 244
Kazembe 530
Kazima 274, 278, 279
Kazinga 459
Keif-Halek 395, 450
Keif-Helik 297
Kerbela 51
Kerindwa 473
Kerry 516
Khamis 248, 274, 275, 482, 507
Khamis ben Abdallah 245-248, 253, 259, 263, 266, 267, 274, 275, 278, 283
Khamis ben Adallah 252
Khamisi 119, 124-127, 146, 257, 268, 293, 327, 329, 504, 509, 523
Khiva 7
Khonze 534
Kiala 360-362, 489, 490
Kibowe-berg 157
Kibwe-berg 539
Kididimo 199, 200, 243
Kiganda 300
Kigandoe 299, 510
Kigani-rivier 546
Kigoeëmo-rivier 463
Kigogo 195
Kigoma 453
Kigondo 149, 150
Kigongo 460
Kigwa 234
Kiha 365
Kikoemoe-rivier 463
Kikoeroe 304, 310
Kikoka 99, 101-103
Kilwa 38, 248, 328
Kimenyi 365, 367-369
King 8
Kingani 93-95, 99, 143
Kingani-rivier 74
Kingani-stroom 82, 90, 93, 99, 102
Kingani-vallei 555
Kingaroe 110-113, 115-119, 133, 146, 147, 149, 150, 293, 297
Kingaroe Hera 545
Kinglake 8
Kingwa 234
Kingwere 94, 95, 546
Kinyamwezi 240, 312
Kinyamwezis 296, 362
Kiora 159-161
Kira-gebergte 128, 130
Kiranga-Wanna 133
Kirangozi 343, 388
Kirassagebergte 458
Kiriba 474
Kirindo 489
Kirira 506
Kirk 25, 37, 40, 61, 253, 517, 547, 550, 552, 554
Kiroeroemo 226, 243
Kisabengo 133, 134, 544
Kisari 303, 304
Kisawahili 286, 304, 419
Kisemo 122, 123, 127, 129
Kisesa 283, 482
Kiseso 179
Kisewah 535
Kisoeka 469
Kisoengoe 388
Kisoenwe-kaap 464
Kisoenwe-rivier 463
Kisokweh 184, 539
Kitambi 287
Kitanda 460
Kitanda-kaap 460
Kiti 215-218, 223-225
Kitoeda-kaap 459
Kivanga-spitskop 494
Kivo 474
Kivo-meer 474
Kivoe 490
Kiwrima 130
Kiwyeh 214, 216-218, 239, 533, 534
Kiwyeh-gebied 215
Klein-Azië 44, 255
Kleine 175
Kleine Makata 543
Koeba-Moesoengoe 134
Koelabi 537
Koensoeli 226
Koerden 189, 255
Koeroeman 509
Koesoeri 226, 227
Kolongo 260
Kombo 293
Koningin Isabella 395
Koningin van de Mode 396
Krim 6, 8
Krokodil-rivier 498
Kwa-chi-kumbi 272
Kwala-Mtoni 231, 232
Kwalah-rivier 530
Kwale 232
Kwanga 435
Kwango 436, 438
Kwansiboera 474
Kwihara 240, 244, 246, 249, 252, 270, 271, 274, 276-279, 287, 296, 300, 302, 452, 488, 508, 513-515, 517, 530, 545
Kwijno 187
Kwikoeroe 236-238, 240, 287
Kwnijo 184-186
La Rose 59
Lacerda 426, 431
Lafitte 59
Lancaster 80, 81, 321
Landines 425
Le Saint 404
Leeth 9
Leeuwen-Stad 134, 544
Leukole 273, 538, 539
Levieten 520
Leyd ben Heyd 506
Liambaye 521
Liebig 87
Liemba 286, 431
Liemba-meer 272
Limburg 141
Lincoln 434
Lincoln-meer 434, 521, 526
Lioeke-dal 386
Lioeke-rivier 489, 490
Lioeke-vlakte 380
Litangwle 470
Liverpool 556
Livingstone 5-7, 9, 10, 41, 45, 61, 81, 82, 87, 105, 106, 108, 131, 175, 251, 253-256, 271-273, 276, 277, 283-285, 290, 294, 297, 301, 340, 346, 354, 364, 373, 374, 389, 391-395, 397-402, 408, 409, 411, 412, 413, 416, 417, 419-428, 431-439, 443-446, 449-451, 459, 460, 465, 469, 471, 477, 478, 481-490, 494, 498, 500, 504, 505, 507-510, 515-519, 522, 524-526, 530, 533, 539, 547-552, 554-556
Loadjeri 496
Loadjeri-rivier 494
Loealaba 408, 409, 418, 420, 433-437, 439, 460
Loealaba-rivier 418, 459, 526
Loeamo 438
Loeanda 471
Loeanga 468
Loeapoela 418, 420, 431, 434, 526
Loebilah 435
Loebilash 436, 438
Loedha 50
Loedha Damji 42, 49, 68
Loefira 438, 521, 526
Loehanga-spitskop 468
Loeki 434
Loekomo 367, 368, 371
Loenda 248, 426, 427
Loevoemba 483
Loevoemba-kaap 480
Loevoemboe 483
Lokanda-Mira 359, 371
Lomami 438
Lomani 434, 521
Londa 286, 294, 407, 427
Londa-gebied 428
Londen 2, 36, 80, 142, 292, 328, 513, 530, 550, 551
Longfellow 415
Louisiana 442
Lowell 415
Luidi 438
Luna 319, 375, 466
Lusitanië 428
Ma-Manyera 312, 315, 316, 510
Maan-land 231, 290
Maas 141
Maboengoeroe 220, 229
Mabrak Bombay 86
Mabroek 293
Mabroek-Oenyanyembe 344
Mabroek Oenyanyembe 293
Mabroek Selim 293, 298, 301
Mabroeki 37-41, 67, 68, 83, 120, 126, 127, 146, 147, 198, 264, 288, 293, 295, 323, 371, 372, 483, 498
Mabroeki-Burton 296, 327
Mabroeki-Speke 267, 328
Mabroeki Burton 89, 103, 146, 168, 324
Mabroeki de Stierenkop 523
Mabroeki Khatalaboe 264
Mabroeki Saleem 153
Mabroeki Speke 292
Mac Lear 412, 530
Macccadoem 293
Madedita 229
Madete 165, 166
Madjoera 489
Madjwara 294, 296, 317
Madrid 1, 2
Magala 461, 468, 469, 480
Magalarazi-rivier 338
Maganga 101, 103, 104, 110, 118, 131, 139, 257, 293, 296, 312, 327, 331, 540
Magdala-berg 498, 499
Magoenda-Mkali 219, 220, 226, 230, 336
Mahé 9
Mahiroeka 294
Mahomedaansche Hindous 23, 68
Mahomedanen 73, 415, 419
Maizan 536
Makambi 365
Makata 148, 149, 156, 159, 543
Makata-moeras 186
Makata-rivier 148, 151
Makata-vallei 148, 156, 543
Makata-vlakte 144, 154-156, 159, 161, 176, 238, 539, 546
Makata-wildernis 145
Makoengoe 460
Makoviga 118
Maktoeb 38
Malabar 294
Malabareezen 233
Malagarazi 340, 354, 356, 360, 364, 371, 376, 377, 387, 477, 490, 497
Malagarazi-rivier 373, 498
Malagarazi-stroom 345, 359, 360
Malagarazi-vlakte 359
Malagash 26
Malagash-vaart 26
Manwa-Sera 336, 339
Manwa Sera 208, 246
Manyema 131, 272, 433, 437-440, 442, 443, 451, 503, 508, 518, 519, 521
Manyera 308, 310, 312, 316, 506, 510
Manyoe 38
Manyoeëma 272, 363, 364, 391, 393, 396, 408, 409, 412, 433, 444, 521
Mapanga-gebied 535
Mapoenda 354
Maranga-Mkali 207
Marefoe 336, 337
Marenga 336
Marenga-Mkali 167, 168, 182, 184, 186, 196, 243
Marenga-Mkali-gebied 166, 180
Marenga-Mkali-woestijn 177, 188, 538
Marenga-vlakte 180
Maroeki 328
Maroengo 431
Maroengoe 131, 303, 440, 452
Marora 293, 484
Maroro 284, 293
Marseille 8, 556
Martico 350
Maryland 381
Masangi 258, 270, 394
Maschischanga 294
Masika 79, 82, 111, 139, 142
Masr 51
Massachussets 25
Massoed 263
Massoed ben Abdallah 245, 259
Massoed ben Adallah 252
Massoedi-kamp 81
Matajari 38
Matamboeroe 196, 197
Matamombo 176
Matamombo-rivier 168
Matebeles 425
Mateko 460
Matji Koeba 207
Maula 246
Mauritius 9
Mayote 12
Mazanderan 132
Mazitees 425
Mazitoes 424-426
Mbambakoe-bergketen 544
Mboemi 159
Mbogo 303, 309, 336, 340
Mbogo-gebied 337
Mdaboeroe-rivier 533
Medjid 283
Meergod 377
Meester 175
Mekka 285
Menaden 299
Mercurius 446
Merikani 346, 377, 388
Mesties 259
Mfoeto 251, 258-260, 268, 271, 273, 287, 330
Mgoenda-Mkali 221
Mgogo 196, 198, 203, 214, 537
Mgongo-Tembo 227, 228
Mgwana 124, 162, 469-471, 482
Midden-Afrika 3, 5, 8, 16, 30, 31, 41, 44, 50, 82, 91, 179, 244, 298, 318, 395, 407, 412, 417, 419, 420, 439, 513, 522, 529, 547
Midden-Oekonongo 506
Midden-Toera 230, 231
Mijne Tembe 279
Mikindeny 421
Mikiseh 130
Milo van Crotone 197
Minerva 438
Mingrelië 50, 499
Minverva 521
Mionvoe 368-373, 489
Mirambo 247, 248, 251, 253, 255, 257, 260, 264-267, 270-280, 283-287, 290, 296, 303, 309, 311, 330, 332, 337, 344, 356, 381, 382, 394, 409, 442, 450, 451, 488, 506, 517, 523, 524
Misonghi 159, 161
Misoughi 347
Mississipi 255, 308
Mississippi 431, 436
Missonghi 505
Missossi 294
Missouri 254
Mitamani 38
Mizanza 207, 208, 210
Mkali-vlakte 180
Mkasiwa 237, 238, 247, 248, 259, 260, 270, 287, 299, 309, 339, 346, 506
Mkata 38
Mkoeti 381
Mkoeti-rivier 385
Mkwenkwe 293, 296, 331
Mnyamwezi 206, 213, 215, 216, 303, 327, 331, 539
Mnyamwezis 278
Moeanza 451
Moefoe 293
Moegera-wa-Kanigi 473
Moegere 469, 472-474
Moegere-gebied 473
Moegere-rivier 470
Moegeyo 467
Moegihewa 471, 472, 474, 478
Moegihewa-gebied 473
Moehalata 537
Moehalleh 130, 131, 146
Moeighewa 473
Moekamba 468-473, 478
Moekamwa 537
Moekangi 472
Moekangoe 483
Moekanigi 473
Moekanigi-gebied 473
Moekindoe 474
Moekoengoe 460
Moekondoka 218
Moekondokoe 210, 211, 214, 215, 534
Moekondokwa 149, 159, 161, 162, 165, 166, 539
Moekondokwa-rivier 539, 543
Moekondokwa-vallei 157
Moeloengoe 377
Moeni Khein 396
Moeni Kheri 489
Moenieka 215, 218, 220
Moeniji-Oesagara 161
Moenika 219
Moerembwe-kaap 464
Moerembwe-rivier 465
Moero-meer 420, 434
Moeroe-meer 431, 433
Moeroekoelo 473
Moesa 424, 425, 432
Moesa-Mzoeri 239, 240
Moesengoe 54
Moesoengo 208
Moesoengoe 67, 68, 71, 72, 77, 87, 103, 112, 115, 116, 125, 192, 195-197, 199, 203, 207, 209, 212, 217, 218, 226, 227, 231, 235, 242, 270, 311, 324, 327, 538, 546
Moesoenya-meer 376
Moessoedi 127, 129, 544
Moetoembi 474, 478
Moetware 365, 366, 368, 369, 460
Moezimoe 457, 468, 480, 482, 483
Mogambozi-rivier 494
Mohammed 286
Mohammed ben Abdallah 275
Mohammed ben Gharib 272
Mohammed ben Gherib 392, 490
Mohammed ben Massoed 259
Mohammed ben Seli 392, 396, 431, 432
Mohammedanen 16
Mohira 474
Moka 246, 317
Molo 506
Mombasah 547
Mombay 37
Morgan 555
Morpheus 165, 376
Morris 95, 376
Moskou 33
Mozambica 428
Mozambike 50
Mozes 16, 94
Mpanda 473
Mparamoto 293
Mpepo 294
Mpokwa 348, 354, 500, 503, 504
Mponda 423
Mpwapwa 168, 176-180, 182, 183, 185, 216, 238, 273, 538
Mpwapwa-gebergte 166, 167, 176
Mregoehha 336
Mrera 291, 319, 340-344, 506
Mrima 101, 489
Mroeta 468, 478
Msalalo 225
Msawahili 490, 493
Mshala 459
Mshala-rivier 459, 473
Mshensi 248, 275
Msoewa 119, 120-122, 545
Mtamani 293
Mtamboe 348, 497
Mtamboe-rivier 353, 355
Mtamboe-vlakte 350, 353
Mtandoe M'gondeh 534
Mtemi 212, 214, 311
Mtemi Magomba 534
Mtesa 451, 469, 523
Mulatten 442
Mungo Park 536
Munieka-woud 239
Murchison 386, 416, 488, 520, 525
Murray 106, 533
Muscaatsche Arabieren 17
Muscata 12, 16, 239
Muzelmannen 245
Muzulmannen 286, 321, 358
Mviga 490
Mvinza 361
Mvoemi 183, 188, 190, 191, 196, 197, 537, 540
Mwaroe 339, 340, 506, 508
Mwezi 473, 478
Myoemi 535
Myove 474
M'Schazy-rivier 481
Namoesinga-rivier 459
Napoléons 396
Nasib 274, 292
Natal 509
Nazi-Moya-plaats 16
Ndoegoe M'hali 286
Nebraska 141
Nederlandsch Oost-Indie 102
Nederlandsche gewesten 141
Negers 15, 23, 24, 143, 321, 434
Nemrod 109, 181, 317
Nemrods 498
Nerembe 495
Nesir ben Massoed 259
New 547, 550, 555
New-Hampshire 509
New-York 6, 25, 45, 51, 84, 284, 302, 395, 509, 513, 519, 552
New-York-Herald-eilandjes 480
Newstead-Abbey 434
Ngaraiso 226, 533
Nghwhalah-rivier 533
Ngoeroe 162, 165
Ngoudo 496
Ngovi 480
Ngwhalah 228, 229
Ngwhalah-Mtoni 228
Niagara 497
Niamtaga 381
Niantaga 378
Niasanga 457, 483
Nicolay 8
Nieuw Engeland 8
Niger 437, 488
Nijl 6, 8, 283, 408, 418, 428, 432, 435, 437, 438, 445, 451, 452, 486, 519, 521, 522
Nijlbronnen 38, 246, 521, 526, 530
Nijldal 252, 521
Nijlroute 272
Nimroden 81
Niongo 340
Nisus 134
Njara 311, 507
Nondo 230
Noord-Amerika 288, 381, 388
Noord-Carolina 509
Noord-Oekonongo 280
Noord-Plata 369
Noordelijk halfrond 80
Noordelijke Gombe 246
Noorder Halfrond 141
Nyabigma 459, 460
Nyakagoenda 474
Nyamagana 474
Nyambwa 200, 205, 207, 208
Nyambwa-kamp 202
Nyamzaga 537
Nyangwe 444
Nyassa-gebied 423
Nyassa-meer 272, 422, 423, 425, 426
Nzogera 358-361
N'Yanza 419
Oceaan 446
Oeaschi 473
Oeashi 478
Oebanarama 207, 229
Oebari 272
Oebissa 272
Oedoë 128, 130, 133
Oedoë-gebergte 110, 130
Oeëmba 294
Oefipa 33, 303, 304, 337, 340, 345, 440, 441, 499, 526
Oeganda 248, 251, 272, 286, 294, 295, 336, 440, 441, 451, 510, 513
Oegande 38, 347
Oegara 247, 332
Oegarawah 354
Oegindo 16, 41
Oegoeha 33
Oegoehha 364, 378, 432, 433, 451
Oegoenda 302, 303, 439, 506
Oegogians 203
Oegogo 16, 32, 33, 139, 176, 178, 180, 182, 183, 186, 188-192, 195, 204-211, 213, 220, 223, 225, 229, 243, 246, 273, 355, 442, 533, 536, 537, 538
Oegoma 447, 452, 457
Oegombo 166
Oegombo-meer 167, 168, 176, 180
Oegombo-spitskop 167, 180
Oegombo-vlakte 180
Oegondo 169
Oehemba 272
Oehha 364-374, 376, 378-380, 382, 447, 480
Oehijow 16
Oehoemba 180, 207
Oehwemba 286
Oehyow 41
Oeilimengo 327
Oeisige 469
Oejiji 18, 33, 37, 38, 61, 67, 131, 146, 180, 247, 248, 251, 253, 254, 256, 271, 272, 280, 283, 285, 291, 293, 294, 297, 354, 356, 359, 363, 364, 371-373, 375, 378, 381, 385, 387, 388, 392-395, 398, 399, 400, 401, 403-405, 408-410, 418, 419, 428, 429, 432, 433, 435, 442, 444-454, 459, 464, 466, 469, 470, 482, 483, 485, 487, 488, 498, 500, 503, 504, 506-508, 510, 513, 515, 517, 519, 520, 521, 530, 547, 553
Oejiji-gebied 21
Oekamba 332, 508
Oekamba-woud 509
Oekami 133, 340
Oekani 128
Oekaramba 457
Oekaramba-gebergte 386
Oekaranda 447
Oekaranga 374, 378, 379, 381, 382, 446, 487, 489, 490
Oekaranga-baai 489, 490
Oekawendi 280, 346, 353, 355, 359, 377, 382, 487, 498
Oekerewe-rivier 451
Oekimboe 224
Oekoma-gebergte 386
Oekononga 246, 504
Oekonongo 33, 247, 291, 309, 318, 335-337, 345, 382, 409, 441, 499
Oekwenni 133
Oekwere 102, 129, 133, 340
Oelagalla 130, 544
Oelamba 272
Oeledi 37, 38, 41, 89, 117, 119, 120, 124, 125, 146, 147, 149, 150, 264, 267, 293, 510
Oelijah 74
Oelimengo 37, 41, 210, 257, 268, 286, 292, 330, 347, 503, 523
Oelyah 77
Oemanda 260
Oemgareza 285, 293
Oenamapokera 535
Oengerengeri 137, 142-144, 544
Oengerengeri-dal 140
Oengerengeri-rivier 122, 127, 129, 140
Oengerengeri-vallei 128, 544
Oengerengeri-vlakte 134, 142
Oengerengerie-rivier 131
Oengerengerie-vallei 132
Oengoeja 299
Oengoro 331
Oenijamwezi 16
Oenyambogi 215, 223, 226
Oenyamwezi 33, 36, 41, 60, 197, 229-232, 246, 260, 299, 302, 303, 307, 309, 486, 516, 524, 530, 545
Oenyamwezis 32
Oenyamyembe 44
Oenyanyema 273
Oenyanyembe 18, 38, 43, 58, 61, 67, 69-71, 81, 82, 91, 101, 104, 109, 117, 118, 161, 176, 180, 182, 204, 205, 207, 216, 224, 226-229, 231-236, 238, 239, 243, 247, 248, 251-254, 256, 258, 266, 267, 269, 270, 272, 277, 280, 287, 290, 292, 293, 296-300, 302, 307, 332, 336, 344, 346, 354, 356, 373, 381, 382, 385, 386, 392-395, 409, 440, 442, 449-452, 485, 487-490, 506, 507, 509, 510, 518, 519, 539, 548, 554, 555
Oenyanzi 207, 210
Oenyaro 441
Oenyore 272
Oenyoro 451
Oeredi 530
Oeregoeroe-gebergte 130
Oerimba 493-495
Oeroea 340, 432
Oeroegoeroe-gebergte 132, 156
Oeroeha 438
Oeroendi 251, 272, 439, 447, 459, 469, 473, 474, 478, 480, 483
Oeroenga 272
Oeroengoe 272
Oerori 224, 245, 345
Oeroro 441
Oerregoeroe 128
Oesagara 33, 133, 149, 155, 186
Oesagara-gebergte 144, 149, 154, 156, 162, 230, 240, 537
Oesagozi 247
Oesambara 472
Oesambara-gebied 473
Oesansi 482
Oesegara 273
Oesegoeha 33, 41
Oesegoehha 132, 441, 544
Oesenga 248
Oesenge 364
Oesense-rivier 345
Oesige 473, 478, 480
Oesoei 251
Oesoemboera 473
Oesowa 345, 353, 354, 447, 452
Oeswapanga-gebergte 156
Oetanda 354, 504
Oetende 337, 338, 340
Oetoendi 474
Oevinza 247, 355, 357, 358, 363, 365, 374, 409, 447, 490
Oevira 447, 468, 473, 478
Oewanda-woud 287
Oewelasia 494
Oewelasia-rivier 494
Oeyanzi 215, 227
Oeyanzi-gebied 219
Oeyombeh 354
Oeyoweh 247, 251, 311
Oezarama 536
Oezaramo 62, 102
Oezavira 347
Olifantsrug 227
Oman 227, 248
Omani 226, 244
Omanis 442
Omar 546
Oost-Afrika 16, 41, 44, 50, 59, 62, 89, 105, 111, 117, 137, 165, 178, 182, 186, 189, 224, 227, 273
Oost-Indië 44
Oost-Indische eilanden 100
Oost-Mfoeto 258
Oost-Mvoemi 190
Oost-Toera 230
Oost Afrika 519
Oostenrijk 33
Ooster-Stroom 496
Oostkust van Afrika 57
Orcus 346
Orion 302
Oseto 309
Ouaschita 254
Ousagara-gebied 181
Pacifiec-Spoorweg 395
Pacifiek 141
Pagazis 272, 288
Pamboeroe 353, 354
Panza 483
Paraffinc 403
Parijs 1, 2, 5, 58, 396, 408, 409, 484, 513
Parsi 17
Parthen 289
Patrocles 134
Pelgrave 8
Pemba 37, 50
Pembera Pereh 243
Pembira 206
Pembira Pereh 200, 203, 205
Penaten 348
Percyssen 122
Persepolis 7, 9
Perzië 7, 9, 51, 109, 128, 132, 133, 245, 408
Perzische Golf 12
Petherick 419, 436, 486, 521
Philaë 8
Philemon 446
Phyllisen 448
Piaggia 436
Piaggia's-Meer 526
Pirithous 134
Poembaeroe 496
Poemboeroe 494
Pombwe 373
Pombwe-rivier 367
Pontus 457
Portugal 522
Portugeezen 27, 428, 436, 442, 521
Price 425
Prim 395
Pruisen 141
Pruissen 395
Pythias 134
Quarterons 442
Ramata-bergen 477
Ramata-heuvels 480
Ras Kafilah 60
Rasboekra-Mabroeki 328
Rashid 131
Reading 516
Rehenneko 144, 155, 543
Reilly 80, 81, 321, 503
Rhijn 141
Richmond 509
Rikwa-vlakte 345, 348
Roderick 403, 530
Roea 433, 438, 444, 451, 526
Roea-gebied 438
Roeaba-rivier 459
Roeanda 272, 451, 471, 474, 478
Roeanda-rivier 473
Roebeho 161, 176
Roebeho-gebergte 180, 182
Roebirizi 474
Roeboega 233, 234
Roedewa 148, 149, 154
Roeenda 474
Roegas-Roegas 251, 274, 285, 303, 319, 332, 336, 381, 394, 409, 442
Roegoefoe 356, 493, 494, 497
Roegoefoe-rivier 377, 378, 490
Roehinga 471, 472, 474, 478
Roehinga-gebied 473
Roehoeha 474
Roemanika 470
Roengwa 348
Roengwa-rivier 345, 526
Roesawa-district 353
Roesawa-gebergte 498
Roesigi-rivier 375
Roesizi 451, 469, 471-473, 475, 477, 485, 488, 550
Roesizi-dal 477
Roesizi-rivier 449, 450, 469, 474
Roesoegi 376
Roeviro 474
Roewega 473
Roewenga 473
Rofoeboe 474
Rojab 293, 540
Rome 302
Romeinen 416
Romeinen van Afrika 211
Rosako 102-104, 110, 545
Rovoema 422
Rovoema-rivier 421
Rusland 8, 33
Saboeri de Groote 293
Saboeri de Kleine 293
Sadala 285, 293
Sadik 38
Sahara 104
Saïd Toerki 239
Sais 438, 521
Salem 25, 51
Salomon 8, 153, 440
Samaritanen 520
San-Francisco 395
Sange 474
Santakeyi 465
Saoed 245
Sarboko 259
Sarmean 149, 150
Sarmian 293, 510
Sawahili 244
Sayd ben Selim 60
Schamati-bergen 477
Schamati-gebergte 473
Schamati-gebied 473
Schamba Gonera 88, 89
Schelde 141
Schiraz 87, 133
Schiza 234, 235
Schleswik-Holstein 395
Schoemah 391, 445, 450, 481
Schoepanga 509
Schoepereh 268, 293, 327, 329, 362, 371, 372, 509, 510, 523, 529, 543
Schotland 538
Schotten 9, 27
Schowambe-meer 526
Sclater 347
Seinestad 58
Selim 86, 88, 91, 95, 117, 171, 224, 248, 255, 264, 267, 268, 284-287, 289, 295, 296, 297, 321, 323, 327, 331-333, 336, 341, 385, 392, 397, 453, 481, 482
Selim ben Rashid 131
Selim ben Seyf 259
Selim Heskmy 292
Sentakeyi-kaap 467, 480
Sey ben Selim 253
Seychellen 9
Seychellen-eilanden 555
Seyd 239, 242, 245, 283
Seyd-ben-Medjid 452
Seyd ben Habib 259, 506
Seyd ben Hamed 259
Seyd ben Medjid 245, 258, 392, 394, 396, 410, 450, 488, 489, 506
Seyd ben Nasib 259
Seyd ben Omar 272
Seyd ben Selim 227, 234, 236-238, 241, 248, 258, 264, 267, 273, 517
Seyd ben Seyf 245
Seyd Burghash 12, 49-51, 67, 68, 83, 112, 246, 289
Seyd Majid 38
Seyd Medjid 248
Seyf 248, 274, 275, 292
Shaw 35, 36, 42, 45, 58, 66, 67, 79, 82, 83, 86, 93-95, 110, 120, 123, 124, 147, 153, 161-163, 165, 171, 172, 175, 203, 255, 258, 264, 267, 268, 273, 280, 283-285, 287, 289, 292, 295, 296, 298, 300, 301, 386, 508, 510, 525, 539, 546
Sherif 407, 445, 450
Sheriff 398, 399
Sherman 369
Sidy Mbarak Mombay 292
Sigoenga 493, 494
Simba 286, 303, 346, 347, 362, 363, 506
Simbamwenni 119, 132-135, 137-141, 144, 150, 219, 544
Simbo 144, 215-217, 544
Simonsbaai 428
Simveh 472, 473
Singiri 523
Sint Mauritius 556
Sney-ben-Amir 240
Sney ben Amer 208
Sney ben Amir 252
Soed 248, 251, 258, 263, 266, 488
Soed ben Seyd 264
Soed ben Seyd ben Medjid 259
Soemboerizi 468
Soengaroe 259
Soengoeroe 38
Soenoezzi-riviertje 378
Soesi 467, 530
Soesis 432
Soezi 391, 392, 445, 450, 463, 471, 481, 487, 529, 533
Soliman ben Ali 239
Soliman Dowa 245
Somal 50
Somalis 23
Somani 521
Sonza 534
Soor Hadji Palloo 68-74, 77, 78, 88, 118
South Africa 106
Spanje 2, 255, 395
Spartanen 416
Speke 5, 15, 33, 36-38, 41, 57, 60, 81, 159, 179, 183, 208, 228, 230, 239, 243, 245, 246, 252, 268, 285, 324, 327-331, 347, 386, 409, 432, 438, 446, 463, 474, 477, 478, 533, 535
Spele 29, 30
Spiki 239, 240
Springfield 259
St-Antoine 513
St Joris-meer 458
Stamboel 8, 16, 51, 89, 245
Stanley 5, 45, 295, 397, 402, 403, 451, 487, 518, 520, 522, 530, 533, 552
Starr 87, 321, 518
Stierenkop 328
Styx 546
Suez-kanaal 6
Sultan ben Ali 245, 246
Sumatra 100
Swaroeroe 211, 212, 214, 218, 248, 442, 451
Sylphiden 299
Tabora 239, 240, 243-246, 252, 256, 270, 274, 276-278, 284, 286, 293, 409, 517, 525
Tafoem Byah 294
Tagamoyo 443
Tamayona 293
Tanganika 301, 383, 386, 388, 403, 410, 420, 431, 432, 446, 447, 449, 452-455, 457, 458-460, 467, 468, 470, 472, 473, 477, 480, 483, 486, 489, 490, 493, 496, 507
Tanganika-meer 34, 38, 41, 44, 146, 167, 227, 272, 284, 296, 322, 324, 337, 338, 340, 344, 345, 354, 363, 377, 380, 386, 397, 399, 401, 408-410, 420, 432, 433, 438, 446, 449, 450, 473, 474, 477, 478, 490, 498, 517, 518, 519
Tanganyka-meer 34
Tarya-Topan 22, 68
Tarya Topan 21, 50, 69, 70, 77
Teheran 8, 133
Tennessee 546
Tennyson 415
Thani 177, 178, 184-186, 190-192, 195, 205, 207, 209, 212-217, 219, 223, 224, 227, 239
Thani ben Abdallah 245, 259, 267, 284, 373, 374
Thani Sakhboeri 289
Theodoros 133
Thersites 212
Theseus 134
Tichborne 554
Tiflis 8
Titaan 304
Tjemadar 67, 82
Toera 227, 229, 231, 234, 236, 525, 533
Toera-Perro 231
Tongoni 332, 335
Tongwe 487
Tongwe-baai 494
Tozer 16, 552
Transvaalsche Boeren 165
Trebizonde 8
Tsjemadar 68
Turken 51
Turkestan 44
Turkije 245
Twain 329
Twee Zeeën 252
Tyr 8
Ulva 308
Ulysses 446
Vagoehhas 363
Valencia 1
Vanyamwezis 287
Vardon 105
Veld van Gonera 89
Vereengide Staten 434
Vereenigde Staten 2, 8, 12, 23, 62, 395, 472
Verre Westen 255
Victoria-Nyanza-meer 283
Victoria-N'Yanza-meer 451, 452
Virginië 62
Von Molkte 396
Waal 141
Wabembes 479
Wadoë 177
Wadoës 132
Wafipas 345
Waganas 260
Wagangas 276
Wagoehhas 388, 447, 448
Wagoendas 303
Wagogo 103, 183, 189
Wagogos 103, 190, 192, 196-198, 203, 207, 209, 210, 212-215, 217, 219, 220, 230, 239, 248, 299, 527, 531, 533, 534, 537
Wagomas 448
Wahas 448, 489
Wahehes 210, 211
Wahensis 145
Wahhas 365-368, 370-374, 378, 487
Wahiijoes 81
Wahiyoes 273, 422
Wahoembas 180, 207, 210
Wajijis 297, 388, 409, 448-450, 459, 479, 489
Wakami 134
Wakami-gebied 129
Wakamis 132
Wakarangas 380
Wakawendis 353, 448
Wakimboes 224, 226, 230, 231, 533
Wakiri 293
Wakonongo 197
Wakonongos 214, 311, 319, 321, 335, 340
Wakonougos 285
Wakweres 132
Waller 423
Wamanyëmas 448
Wamanyeras 311
Wamanyoeëmas 388
Wami 543
Wami-stroom 149
Wamrima 439
Wamrimas 335
Wangogos 536
Wangwanas 220, 228, 234, 244, 259, 276, 280, 283, 322, 330, 340, 358, 366, 368, 369, 373, 382, 388, 391, 448, 465, 466, 481-483, 524, 533
Wangwana's 149
Wanyamwezi 23, 126, 237
Wanyamwezis 23, 61, 101, 197, 213, 215, 217, 218, 220, 248, 259, 260, 263, 265, 267, 270, 271, 280, 283, 285, 331, 335, 347, 388, 442, 518
Wanyanwezi 147
Wanyëmas 439, 441
Waroemashanya 468, 469, 472, 473
Waroemashanyas 474
Waroendis 388, 448, 459, 460, 468
Warren 6, 8
Wasagaras 180
Wasagaros 273
Wasansi 480
Wasansis 482, 483
Wasawahili 23, 69, 184
Wasawahilis 54, 179, 214, 231, 353
Wasegoehha 177
Wasegoehhas 132, 144, 441
Wasegoehla 130
Washensi 124
Washensis 121, 122, 124, 125, 143, 146
Washenzis 248
Washeris 285
Wasiges 448
Wasoeis 271
Wasoengoe 61, 69, 94
Wasoengoes 89, 121, 192, 203, 327, 513
Wasowas 448
Waswahilis 448
Watoesis 373
Watoetas 271, 274, 280, 287, 336, 337, 371, 453
Wavinzas 363, 380, 448, 487, 489
Waviras 448, 479, 480
Wazaviras 271, 303, 311, 340, 346-348, 354, 506
Wazoegoeroes 544
Web 284
Webb 12, 15, 26, 31, 42, 46, 50-52, 57, 69, 70, 435, 437, 438, 443, 484, 545, 549, 550, 551
Webb-Loealaba 435
Webb-rivier 434, 435, 437, 438, 442, 526
Wekotani 391
Welled Ngaraiso 226
Welled Nzogera 358
West-Mvoemi 190
West-Toera 231, 232, 530
Wezer 137
Whittier 415
Wikotani 423
Wilhelmshöhe 396
Wilyankoeroe 247, 251, 264, 267, 394, 488, 506
Wilyankoeroe-woud 283, 288
Winchester 80, 87, 95, 120, 192, 212, 312, 321, 353, 376,
379, 497
Winwood Reade 417
Witte Nijl 436
Witten Nijl 488
Worcester 516
Yankees 23, 25, 27, 34, 72, 552
Yankies 388
Yombeh 496
Zaidi 88, 117, 126, 153, 267, 293, 298
Zambesi 509
Zambeze 425
Zambezi 421, 428, 431, 437, 488, 520
Zanzibar 1, 7, 9, 11-13, 15-19, 21, 24-28, 30, 31, 37, 40, 42, 44, 46, 50-54, 57, 61, 65, 71, 74, 77, 78, 82, 83, 85, 101, 109, 112, 133, 161, 179, 227, 232, 234, 239, 245, 246, 252, 253, 272, 273, 280, 283-285, 289, 292, 293, 299, 301, 328, 330, 345, 385, 388, 395, 398, 408, 409, 416, 421, 426, 432, 440, 441, 445, 446, 447, 452, 457, 466, 469, 470, 484, 487, 489, 508-510, 516, 517-519, 522, 538, 545-549, 551-553, 555
Zanzibaren 9, 31, 36, 44, 321, 439
Zassi 458, 483
Zimbili 240, 257, 271
Zimbiso 270
Zimbizo 263-266, 394
Zimbozo 261
Zimmerman 415
Ziwani 306, 308, 332
Zoeloes 425
Zuid-Afrika 100, 165, 428
Zuid-Afrikaanders 425
Zuid-Afrikaansche Republiek 428
Zuid-Afrikaanschen Statenbond 428
Zuid-Kawendi 494
Zuid-Oenyamwezi 346
Zuid-Oevinza 509
Zuid-Rusland 408
Zuid-Tanganika 526
Zuid Afrika 520
Zwarte Arabieren 19
Zwarte Werelddeel 178, 183, 317
Zwarten Bonaparte 283, 488