V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

In Afrikas donkere Wildernissen - Deel II (z/d)

Gedurende meer dan duizend bladzijden neemt Henry M. Stanley ons mee in zijn zoektocht naar Emin Pasja. Deze zoektocht duurde van 1887 tot 1889.
Het was Stanleys laatste reis door Afrika, waarbij het o.a. de rivier de Semliki ontdekte, en die leidde tot de stichting van het Britse Oost-Afrikaprotectoraat (Kenia). Het verslag leest als een trein, waarbij hooggespannen verwachtingen en kleinmenselijke beuzelarijen elkaar afwisselen. Vooral zijn doortocht door "Afrika's donkere wildernissen" is hallucinant.
Zo kom je o.m. te weten dat "kindsoldaten" absoluut geen uitvinding van onze tijd zijn…
(642 blz., 19,50 euro, enkel te koop als ebook).>

For more than a thousand pages Henry M. Stanley takes us with him on his search for Emin Pasja. This search lasted form 1887 to 1889.
This was Stanley's last journey through dark Afrika. In this journey he discovered the river Semliki. This journey also led to the founding of the British protectorate of East-Afrika (Kenia). This reports reads like a novel. Especially the passage of the "dark wilderness" is described in a hallucinating manner.
Here you will learn that "child-soldiers" are not an invention of our times ...
(642 pages, 19,50 euros, only for sale as ebook)

Pendant plus que 1000 pages, Henry M. Stanley nous prends avec lui dans ses recherches pour Emin Pacha. Ces recherches ont durées de 1887 à 1889.
Il s'agit de la dernière expédition de Stanley en Afrique. Pendant cette expédition il a découvert la rivière Semliki. C'est cette expédition encore qui a mené à la fondation du protectorat Anglais de l'Afrique de l'Est (Kenia).
Ce rapport se lit comme un roman. Surtout le passage dans la brousse noire de l'Afrique est hallucinante.
Vous lirez encore que les soldats-enfants ne sont pas une invention de notre temps...
(642 pages, 19,50 euros, seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Summary - Table des matières

Hoofdstuk XXI : Wij trekken voor de derde maal naar de Nyanza 1

Hoofdstuk XXII : Aankomst te Fort Bodo 40

Hoofdstuk XXIII : Het groote Woud van Midden-Africa 80

Hoofdstuk XXIV : Gevangenneming van Emin Pacha en Jephson 123

Hoofdstuk XXV : Emin Pacha en zijn Officieren komen bij ons in het kamp bij Kavalli 160

Hoofdstuk XXVI : Wij nemen de terugreis naar Zanzibar aan 206

Hoofdstuk XXVII : Emin Pacha; een karakterstudie 254

Hoofdstuk XXVIII : Naar de Albert Eduard Nyanza 300

Hoofdstuk XXIX : De bronnen van den Nijl. Het maangebergte en de betrekking daarvan tot die bronnen 347

Hoofdstuk XXX : Roewenzori : de Wolkenkoning 375

Hoofdstuk XXXI : De Roewenzori end e Albert Eduard Nyanza 396

Hoofdstuk XXXII : Door Ankori naar den Alexandrea-Nijl 423

Hoofdstuk XXXIII : De stammen van het Grasland 451

Hoofdstuk XXXIV : Naar het Engelsche zendelingenstation aan het zuidelijk uiteinde van de Victoria Nyanza 471

Hoofdstuk XXXV : Van de Victoria-Nyanza naar Zanzibar 501

Aanhangsels

Aanhangsel A. Telegrammen van felicitatie te Zanzibar ontvangen 552

Aanhangsel B. Taalkundite aantekeningen 560

Aanhangsel C. Van den Atlantischen naar den Indischen oceaan. Tabellarisch overzicht van de afgelegde marschen in de jaren 1887-89 563

Staat van het fonds tot ontzet van Emin Pacha 582

Index


Ababoea 23
Ababoea's 104
Abdallah 269
Abdallah Mausal 174
Abdoel Aga el Opt 149
Abdoel Fettah 229
Abdoel Hamed 228
Abdoel Hassan Ali bin el Hasseyn, ibn Ali el Masoudé 372
Abdoel Vaal Effendi 134
Abdoel Wahab Effendi 149
Abdoel Wahhid Effendi 437
Abessinië 181, 404, 469
Abessiniers 457
Abessinische rivier 364
Abessynië 215, 367, 370, 372, 444, 453, 456, 521
Abessyniërs 361
Abesynnië 362
Abodel Wahid Effendi 228
Aboe-Klea 184
Aboe el Fadel 363
Aboe Hamed 270
Aboe Sherag 229
Aboe Zeher Achmet 228
Abrian Effendi 229
Abu-Ishac el-Faresi 349
Achilles 89
Achmet 230, 367
Achmet Aga Dinkawi 149
Achmet Effendi 179
Achmet Effendi Ibrahim 228, 229
Achmet Effendi Mahmoud 134
Achmet Effendi Raif 286
Achmet Effendi Reif 229
Adal 370
Adam 7, 49, 230, 367
Addigoehha 66, 184
Aden 439, 457, 554, 555
Adin Ahmed 174
Adjif 306, 307, 368
Adjif-berg 306
Aegeïsche zee 46
Aegyptus 362
Aegyptus-stroom 46
Aequatoria 276
Aethiopiae 362
Aethiopië 92
Aetus 362
Africa 182, 358
Afrika 23, 33, 34, 45, 46, 72, 81, 82, 86, 91, 96, 97, 100, 120, 129, 140, 141, 144, 194, 199, 202, 210, 218, 232, 241, 254, 258, 264, 269, 270, 283, 289-291, 296, 297, 308, 315, 319-321, 324, 346, 348, 351, 352, 355, 358, 359, 361, 372, 375, 377, 383, 404, 409, 415, 418, 425, 432, 436, 438, 440, 447, 448, 451, 453, 457, 464, 467, 472, 473, 481, 489, 495, 497, 502, 516, 519, 521, 527, 542, 545, 547-549, 552, 556, 558, 559, 561, 579
Afrikaansche Alpen 345
Afrikanen 31, 78, 440, 455, 466, 489
Agathodaemon 349
Agau's 361
Ahmed Idris 174
Ahmed Sultan 174
Akka's 46, 47, 108, 560
Albert 400, 488
Albert-Eduard-meer 103
Albert-Eduard-Nyanza 433
Albert-Eduard meer 407
Albert-meer 103
Albert-Nijl 376
Albert-Nyanza 32, 139, 197, 265, 319
Albert Eduard 380, 381, 397, 400, 417
Albert Eduard meer 416
Albert Eduard Nyanza 299, 368, 376, 379, 380, 385, 386, 391, 392, 396-400, 403, 406, 409, 411, 412, 419, 426, 427, 442, 455, 472, 488
Albert meer 380, 383
Albert Nijl 419, 422
Albert Nyanza 13, 15, 16, 124, 147, 167, 188, 270, 279, 283, 284, 290, 307, 309, 333, 342, 346, 368, 370, 371, 376, 377, 379-381, 391, 392, 394, 397, 398-400, 403, 456, 459-461, 482, 490, 499, 520, 541, 561
Albert Victoria Nyanza 400
Albertbronnen 348
Albertmeer 385
Alexander 376, 578
Alexander de Groote 360
Alexandra-dal 449
Alexandra-Nijl 423, 424, 479
Alexandra Nijl 436, 442, 450, 472, 473
Alexandrië 359, 367, 368
Alfhilde 90
Algerije 527
Algerijnen 535
Ali Aga Shamroek 228
Ali Baba 431
Ali bin Said 497
Ali Djoema 124
Ali Effendi 208, 228, 249
Ali el Koerdi 174
Ali Pacha Moubarek 363
Alkmaar 350
Allen 540
Allnatt 578
Alpen 82, 422
Alpentoppen 393
Alxandra-Nijl 236
Am-Kaam 367, 368
Amadi 268, 278
Amani 53
Amasia 433
Amed el Dinkani 174
Amerika 86, 92, 96, 97, 102, 183, 292, 351, 453, 517, 521, 558
Amerikanen 389, 556
Amiri-stroomversnellingen 37, 38
Ammoniërs 45
Amranda 489
Amsterdam 350
Amzonen-rivier 82
Anaximander 348
Andaki 50, 51
Andari 51, 53, 57
Andikoemoe 55, 58, 60, 64
Andioeba 66
Anditoké 63
Andoeta 58, 60
Ankori 376, 399, 407, 416, 418, 424-428, 431-433, 435, 437, 438, 442, 444, 446, 447, 450, 455, 456, 462, 470-472, 479, 550
Ankori's 425
Ankoro 423
Antari 424, 426, 427, 431, 432, 435, 436, 439, 441, 450
Antari's 407
Aquila 362
Arabat 370
Arabi 162, 172, 244, 266
Arabi Pacha 134, 143, 227, 265, 277
Arabie 183
Arabieren 3, 12, 13, 17-19, 72, 107, 143, 190, 215, 216, 223, 225, 227, 231, 241, 279, 349, 353, 363, 366, 372, 375, 389, 400, 425, 433, 434, 448, 449, 452, 457, 478, 479, 489, 498, 499, 513, 514, 516, 521, 522, 547
Arabische golf 359
Arbeth 268
Arcadie 460
Arif Effendi 229
Arista 348
Aristoteles 46
Armenië 294
Arngrim 90
Arnold 553
Aroewimi 18, 34, 82, 91, 103
Aroewini 520
Arrowsmith 350
Asfoesan 370
Ashantee 521
Ashe 446, 513
Ashmoen 369
Asmani 233
Assad Ferran 294, 295
Assinaka 228
Assoean 358, 364, 368, 370
Assoes 370
Assyriërs 46
Astaboras 360
Astapus 360
Athene 387
Atlantischen oceaan 105, 241, 286, 502, 563
Atoero 304
Automolos 358
Avaiyaboe 36
Avamberri 36
Avatiko 38, 43, 44, 49
Avedjeli 31
Avirika 324, 340
Aviroeka 324
Avisibba 30, 117
Avisibba's 118
Avoegadoe-stroomversnellingen 30
Avoeroeka 324
Avranches 361
Avrika 324
Avroeka 324
Awab 229
Awad Effendi 229
Awamba 116, 342, 383, 398, 428
Awamba-woud 327, 399
Awambawoud 326
Awamba's 310, 312, 322, 323, 326
Awari 230
Awash Effendi 183, 200, 207, 208, 213, 228, 240, 243, 260
Awash Effendi Montazir 269
Axum 360
Ayak 268
Ayoub Effendi 228, 246
Azië 86, 100, 120, 182, 359, 453, 457
Azra 260
Azra Effendi 228, 260
Babandi's 36
Babisa's 454
Baboeroe's 104, 105, 121
Baboesessé's 105, 560
Bachil Aga 152
Backit Mohamed 174
Bafaido 36
Bagamoyo 127, 288, 289, 502, 515, 518, 522, 523, 527, 528, 532, 536, 537, 539, 542, 554
Baganda 497
Bagbomo 82
Bagdad 372
Bahr-el-Ghazal 267, 268, 278
Bahr-el-Ghazel 361
Bahr el Ghazal 153
Baillon 119, 448
Bakari 479
Baker 116, 376
Bakhi 228
Bakhit Bergoet 174
Baki Koendi 314
Bakoeba's 130
Bakoemoe's 104, 105
Bakoeri's 373
Bakoesoe's 28
Bakokori 328
Bakokoro 328, 387, 389
Bakwoeroe's 127
Balegga 234, 380, 398
Balegga-bergen 304
Balegga-heuvels 184, 196, 378, 379, 470
Balegga's 146, 175, 180, 198, 214, 299, 456, 460, 461, 465-467
Balessé's 104, 105, 108
Balia's 47
Balinakill 555
Ballegga's 194, 305
Baloenda's 454
Baloengwa's 459
Banalya 11-13, 16, 23, 28, 30, 63, 64, 66, 126, 131, 139, 257, 296
Banana 6, 561
Banana-punt 33, 213, 547
Banasoera's 306
Bandeya 25
Bandoesoema's 175
Bandoessoema's 124, 299
Bangala 16, 36
Bangala-punt 16
Bangala's 105
Bangweolo 400
Banianen 522
Bantoe 451, 452
Bantoevolken 451
Banyoro's 499
Banzombé 327
Barbarije 457
Bari 150, 183, 339
Baring 143
Bari's 135, 489
Baroea's 454
Bartellot 254
Barth 415
Barttelot 2, 17, 18, 21, 202, 213, 290-293, 295-297, 541, 547
Barzah 172
Basili Effendi 230
Basoeto's 453
Basoga's 466
Basoko 183
Basoko's 105
Basopo-stroomversnellingen 32
Bassili Effendi 217
Bassora 372
Batoendoe's 21, 37
Batomba's 105
Batwa 370
Batwa's 47, 108, 113
Baundwé's 315
Bavabya 2
Bavikai 32, 35
Bavira 183
Bavira's 146, 175, 198, 232, 456, 458, 459, 461, 560
Bayamoyo 522
Bazoengoe's 108
Beatrice-golf 411, 413
Bechoeanen 453
Becker 349, 547
Bedden 268
Beëlzebub 164
Beheri 229
Belgen 538, 559
België 46, 350, 539
Bellal Aga 152
Beneden-Egypte 398
Beneden-Kongo 10
Beneden-Mariri's 17
Beneden-Nijl 281
Beneden Alpen 345
Bengalen 404
Benmore 578
Bennett 521
Bentley 291
Berbers 372, 457
Berdashir 370
Berlijn 498, 554
Berlijnsch Museum 185
Bern 345
Berner Oberland 377
Berserker 90
Bessé 130
Bevwa 408, 415, 432
Bey 376
Beyts 578
Bidden 134, 150
Bikari 498
Bikitiari 365
Bilal 221, 230
Bilal Dinkani 174
Biliha 370
Binza 141, 142, 156
Birri 268
Bismarck 552
Blaeu 350
Blaeuw 350
Blaine 552
Blau 350
Blauwen Nijl 183
Boeboerika 125
Boeganda 498
Boegombi 196
Boegombi's 464
Boegombowa 315, 340
Boekoembi 448, 503, 514
Boekoemi 434
Boekoemsi 435
Boekoko 322, 324-327, 391
Boekombi 496
Boekondjoe 322
Boekra 229
Boela Matari 131
Boelemo Roeigi 417
Boembiré 488
Boenda 41
Boendegoenda 245, 246, 299, 304
Boengangeta 12, 16, 36
Boenyambiri 246
Boergont 152
Boeroeli 411, 413-415
Boeshara 229
Boeshiri 519
Boetahoe 340, 380
Boetahoe-rivier 340
Boetama 322, 324
Bolobo 6, 9, 10, 82
Boma 33, 34, 514
Bombay 547
Bombey 522
Bonny 2, 12, 13, 16, 17, 23, 32, 44, 57, 60, 65-68, 71, 74, 75, 175-178, 183, 196, 292, 294-296, 310, 328, 329, 442, 507, 527, 535, 550, 578, 579
Bora 151
Boschjesmannen 47
Bosjesmannen 117
Botany Bay 290
Boven-Aroewimi 104
Boven-Itoeri 106
Boven-Kongo 34
Boven-Mariri 17
Boven-Nijl 457
Brackenbury 527, 532
Brahim Effendi Elham 242
Brand 553
Brazilie 82, 313, 411
Brazilliaansche negers 418
Britsch Museum 185, 351
Britsch Oost-Afrika 545, 546, 554
Britsch Oost Afrika 527
Brockhaus 557
Bruce 578
Brussel 553, 555, 557
Buache 350
Buls 555
Burdett Coutts 578
Buxton 578
Bwamboeri 23
Bwanga 490
Cabot 356
Cadix 359
Caesar 360, 376
Caesius 350
Calais 379
Cambay 522
Cambyses 359, 360
Carlyle 290
Casati 105, 139, 141, 142, 144, 152, 156, 157, 165, 167-169, 175-177, 181, 183, 188, 202, 209-212, 214, 215, 223, 224, 228, 231, 253, 270, 271, 276-284, 306, 318, 319, 329, 401, 436, 437, 442, 474, 491, 496, 527-529, 535, 540, 541, 546, 550
Cassini 350
Cassius 172
Castilië 82
Cataloniers 349
Centraal-Afrika 44, 46, 81, 82, 86, 112, 123, 451
Centraal Afrika 353
Ceylan 97
Ceylon 366, 415
Chai 304, 307
Cham 45, 370
Chama Issa 63
Chamlirikwa 417
Chams-ed-din Aboe abd Allah Mohammed et Dimachgé 373
Chatto 297
Cheezeslam 361
Cherub 72
Chesterfield 161, 169
China 97, 404
Chowambi 460
Christenen 434, 435, 448, 498
Church Missionary Society 493, 513
Churchill 527
Chus 361
Circassie 183
Cirtchett 553
Colobus 100
Comorische eilanden 29
Congo 297, 521
Constable 358
Coutts 555
Cromwell 265
Cuba 313
Dais el Bint Abdallah 174
Daly 351
Damadim 373, 374
Damiate-rivier 369
Damietta 368
Damiette 367, 372
Danagla 52
Daoed Effendi 230
Darfoer 457
Darniate 364
Daves 578
Davidson 290
Dawes 578
Dayn 59
De Lesseps 557
De Noailles 578
De Winton 555
Deakes 497
Decandolle 449
Denny-gebergte 428
Denny-keten 437
Denny keten 428
Dennyketen 433
Desbarres 350
Deslille 350
Devon 81
Djaboe 27
Djaffar Tarya 547, 548
Djebel Koemr 372, 375
Djenawa's 372
Djoema 230
Doei 64-66
Doeki 459
Doemo 424
Doeoe 48
Donagla's 134-138, 164, 211
Dongola 364, 370
Doobar-Eel 370
Dover 81, 379
Droop Richmond 405
Drummond 81
Dsjoeaya 282
Duff 554
Dufflé 131-133, 137, 149, 151-153, 201, 247, 286, 288, 319
Duinkerken 379
Duisburg 349, 350
Duitsch Oost-Afrika 517, 522, 527, 528
Duitsche Amerikanen 452
Duitsche rijk 517
Duitsche rijk 527
Duitschers 168, 182, 264, 289, 358, 389, 448, 499, 516-518, 522, 527-529, 531-533, 535, 537, 542, 545, 546
Duitschland 183, 349-351, 358, 498, 537, 538, 545
Dumbarton 578
D'Ailly 349
D'Anville 350
D'Oyly Carte 553
Ed Damadim 374
Eden 11, 49, 361
Edgington 578
Edinburg 13, 80, 118, 556
Edingburg 554, 578, 579
Edrisi 353, 354
Edward 553, 558
Edwin-Arnold-berg 433
Edwin Arnold berg 418
Ees 372
Effendi 230
Egpte 373
Egypte 46, 50, 82, 133, 134, 136, 148-151, 154, 155, 157, 162-164, 173, 176, 180, 183, 194, 200-203, 227, 242, 256-258, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 280, 287, 289, 290, 315, 316, 348, 352, 354, 358, 359, 362-364, 367, 368, 370-372, 387-389, 411, 437, 445, 466, 468, 521, 537-539, 542, 546, 548, 553, 578
Egyptenaars 16, 46, 86, 133-135, 149, 162, 172, 208, 212, 213, 215, 221, 222, 225, 232, 239, 240, 246, 249, 250, 257, 259, 260, 266, 270, 286, 290, 304, 305, 316-319, 342, 361, 367, 412, 416, 417, 436, 442, 443, 466, 481, 483, 504, 507, 515, 521, 541
Egyptenaren 46, 116, 131, 155, 179, 187
Egyptians 466
Egyptus 362
Ehtiopië 453
Ehtiopiers 362
Eiland der Gelukzaligen 378
El-del 267
El Gahez 369
El Jamia 373
El Makrisi 372
El Welid 371
Elephantine 358
Elihoe 548
Elliot 556
Elyat 267
Embekelweni 555
Emin 105, 131-133, 141, 143, 147, 162-164, 166, 169, 182, 255, 258, 260, 264, 265, 267-271, 274-290, 318, 319, 479, 515, 519, 520, 522, 529, 532, 537, 539, 540, 542, 545, 554-556, 558
Emin Bey 265
Emin Pacha 14, 16, 23, 35, 52, 65, 122, 123, 125, 126, 139, 141, 143-145, 147, 149, 156, 158-160, 165, 166, 169, 177, 181, 185, 201, 206, 212, 213, 222, 228, 247, 253-255, 257, 259, 263, 273, 276, 279, 284, 285, 289, 294, 319, 359, 376, 491, 497, 515, 518, 520, 522, 527, 528, 530, 535-538, 542, 546-548, 553, 554, 579
Emin Pacja 520
Enfield 325
Engeland 17, 82, 84, 95, 129, 132, 173, 183, 233, 257, 258, 290, 350, 351, 379, 388, 434, 493, 517, 520, 537, 538, 542, 548, 554
Engelsche Amerikanen 452
Engelschen 78, 96, 110, 134, 149, 168, 173, 262-264, 284, 285, 289, 358, 375, 389, 434, 435, 441, 449, 452, 493, 499, 504, 513, 515, 527, 529, 532, 533, 535-537, 539, 541, 546, 548
Engweddé 25, 30, 104
Engweddé's 107
Enoch 365
Eöeknah 267
Eoten 267
Epeni 49
Equator 162, 274, 275, 285, 353, 514, 532
Equatoria 147, 253, 257, 264, 267, 270, 277, 279, 284, 285, 318, 319, 398, 537, 538
Equatoriaal-provincie 144, 147, 176, 177, 209, 236, 239, 246, 263, 264, 267, 274, 276, 286, 288, 289, 290, 312, 540
Equatoriaal Afrika 447
Equatoriaal provincie 206, 481, 548
Equatoriaalprovincie 522, 535, 538
Equatoriaalstreek 105
Equatoriale Alpen 339
Equatorville 106
Eratosthenes 359, 360
Eskimo's 452
Etearchus 45
Ethiopië 340, 358, 360, 361, 438, 466, 470
Ethiopiërs 361, 457
Etienne 529
Etiennen 527
Eudoxus 359
Euphraat 361, 363, 368, 370, 371
Europa 46, 71, 82, 100, 139, 141, 154, 183, 210, 269, 279, 281, 285, 313, 319, 349, 359, 375, 379, 416, 452, 495, 497, 517, 521
Europeanen 46, 121, 143, 154, 209, 254, 278, 324, 349, 358, 470, 496, 504, 532
Eva 49
Eygpte 248
Eygptenaars 362
Ezar 370
Fabbo 149, 151
Fabius Cunctator 269
Fadl-el-Moella 248
Fadl-el-Moella Bey 200, 212, 246, 247, 272
Fadl el-Moella 181
Fadl el-Moella Bey 181
Fadl el Moela Bakhit 174
Fadl el Moella Aga 149, 152
Fadl el Moella Bey 266
Fadl el Moella el Emin 174
Fakam 267
Fald-el-Moella Bey 206, 207
Fallibeg 168
Falls 297
Faradj Sid Hamed 174
Faratch Ago 228
Farjeon 553
Fathel Moella 483, 484
Fathel Moellah 230
Fatima 229
Felkin 285, 286, 320, 446, 540
Fellah's 389
Feradj Mohammed 174
Feradji 4-6, 28
Ferahani 518
Ferida 181, 215, 217, 218
Feroezi 27, 229
Fitz-George 553
Foellah 229
Foendi 76
Fort-eiland 27
Fort Bodo 16, 40, 51, 54, 63, 65, 68, 71, 78, 79, 104, 116, 117, 122, 123, 125, 126, 128, 138, 139, 151, 153, 154, 156, 213, 257, 541
Fostat 364
Fra Mauro 349
Frag Hashin 230
Franken 372
Frankrijk 84, 350, 379
Fransche Amerikanen 452
Franschen 389, 434, 435, 449, 490, 496, 497, 503, 513-515, 518, 537
Fräser 118, 535
Frederik den Groote 503
Gaboon 453
Gadda 277
Gaddo 468, 469
Gades 359
Galjur 373
Galla 409
Galla's 457
Garabat 370
Garma 368
Garna 364
Gavira 130, 131, 138, 141, 460
Gejon 362
Gengé 503
Gessi Pacha 162, 376
Gibbs 556
Gihon 361-363, 368, 370, 371
Gimre 365
Girault 515, 527
Girghis 229
Glasgow 558
Glave 557
Gluca 553
Goemr 363-371, 375
Goldsmith 553
Golf van Aden 358, 457
Gordon 162, 169, 254-256, 263-265, 269, 273, 278, 290, 446, 494, 497, 498, 540
Gordon-Bennett-berg 377, 380
Gordon-Bennett-bergen 433
Gordon Bennett 556
Gosen 46
Gotha 349, 350
Gothano 349
Gower 553
Goyam 362
Grant 478, 479, 578
Granvelle 349
Grasland 451
Gray 578
Greenwood 554
Grentell 274
Grieken 46, 362, 363, 389, 411
Griekenland 183, 348, 539
Groene Zee 364
Groot-Brittanje 558
Groot-Brittannië 82
Groote Meer 370, 371
Grooten Kahn 366
Groothertogdom Luxemburg 46
Guildhall 553
Gulik 349
Guyana 97
Gymnosophisten 361
Hadji 233
Hadrianus 266
Hagenaars 453
Hailallah 130
Hajami 373
Halid Abdallah 174
Halid Madjib 174
Halid Sid Ahmed 174
Hall 578
Hamath 367
Hamdan 228, 315, 316
Hamed bin Ibrahim 478, 479
Hamed bin Mohammed 547
Hamid 365
Hamid Aga 148
Hamid Mohammed 229
Hamilton 553
Hamitische stammen 451
Hamme 229
Hammington 363
Hamoe 367
Hannington 424, 436, 446, 448
Harry 557
Hassan 495, 545
Hassan Bakari 191
Hedjra 363
Heilige Land 372
Hekataeus 45, 348, 352
Henoch 367
Henry-Martini 180
Hercules 59
Herkomer 553
Hermes 365, 367, 370, 371
Hermes I 368
Herodotus 45, 358, 359
Hesychius 362
Hicks 267, 278
Hindoe 454
Hindoe's 453, 522
Hindostan 522
Hipparchus 352, 358
Hirschberg 527, 535, 546
Hodder 289
Hoessein 29
Hoessein bin Djoema 29
Hollanders 441, 453
Holmwood 547
Holub 182
Homère 348
Homero 362
Homerus 45, 46, 348, 351, 357, 358, 361
Hondius 350
Hussein Mohammed 174
Hutton 578
Hyad 372
Iberische schiereiland 84
Ibn Gamar 368
Ibn Wasifsha 370
Ibrahim 57, 228, 229, 285
Ibrahim Efendi 229
Ibrahim Effendi 228
Ibrahim Effendi Elham 208, 242
Ibrahim Effendi Telbass 228
Ibrahim Telbass 437
Ibwiri 32, 53, 59, 103, 113, 123
Idrisi 365, 367
Idyar 367
Ierland 52, 183
Iersche Amerikanen 452
Ihangiro 455, 456, 482, 487
Ihoeroe 47, 52, 53, 57, 60, 64, 65, 67, 68, 71, 75, 78, 184
Ikoengoe 515, 516
Ikoeta 487
Ikoma 503-505
Ilias 45, 46, 348
Indekaroe 560
Indemaoe 64, 65
Indendoeroe 104
Indeperri 65
Indesoera 82, 106, 117
Indianen 452, 453, 560
Indië 72, 81, 96, 404, 411, 415
Indiërs 86, 546
Indische Oceaan 522
Indischen Oceaan 359, 550, 563
Indo-Afrika 339
Indo-Afrikaansche ras 457
Indo-Afrikanen 457
Indus 360, 370, 371
Ingezi 340
Ipoto 53, 65, 103, 108, 113, 326
Irangara 411
Irbrahim 230
Irving 556
Ismail 229
Ismail Hussein 174
Isthachri 349
Italianen 349, 389, 527, 546
Italie 183, 281, 350, 538
Itari 488
Itoeri 20, 27, 31, 41, 43, 44, 57, 60, 100, 104, 108, 116, 119, 120, 126, 127, 139, 141, 175, 180, 257, 265, 304, 438, 461, 520, 560
Itoeri-dal 336, 339
Itoeri-rivier 325
Itoeroe 516
Iwanda 415, 433
Iwanda-keten 437
Izz Edin 368
Jack Cade 181
Jamaica 97
Jamas 373
Jameson 12, 13, 16-18, 32, 139, 206, 254, 290-296, 578
Janina 182
Japan 404
Jawas 374
Jephson 30, 33, 53, 122, 124, 125, 128, 130-133, 138, 142, 145, 147, 153, 156, 157, 161-166, 169, 196, 198, 200, 202, 203, 206, 209, 213, 216, 237, 243, 254, 258, 262, 274, 276, 286-290, 307, 311, 319, 328, 417, 437, 468, 527, 535, 550, 579
Jeruzalem 349
Jezuïeten 347
Jezuïten 360
Joahnna 183
Jocelyn 180
Joden 361
Joeb 457
Johanna 29
Jomard 350
Jopson 168
Jordan 508
Jospeh 376
Junker 105, 154, 173, 182, 206, 209, 254-256, 258, 270, 271, 280, 281, 286, 290, 320, 540
Junkerbergen 104
Jupiter 361
Jupiter Ammon 360
Justinianus I 360
Kaap 168, 469
Kaap de Goede Hoop 453, 457
Kaapkolonie 47, 359
Kabambarré 82
Kabba Rega 146, 168, 177, 178, 180, 214, 236, 248, 264, 270, 271, 278, 279, 282, 305, 308, 315, 323, 340, 341, 401, 407, 409, 417, 431, 459, 460, 499
Kabijlen 457
Kaboeri 407
Kabongé 560
Kachidondjoe 478
Kadama 363
Kadi Ahmed 174
Kadjoemba 487
Kadongo 459
Kaf 364, 366, 371
Kaffer 452
Kaffers 418, 453-455
Kafoer 376, 380
Kafoero 439
Kafoerro 478, 479
Kagwa Apollo 498
Kahrtoem 364
Kaiboega 305, 309, 321
Kaim 276
Kairo 116, 139, 140, 173, 176, 179, 207, 218, 219, 227, 275, 281, 286, 294, 363, 367, 369, 373, 403, 445, 483, 537, 542, 545, 546, 548, 553, 556
Kaiyoera 410
Kakoeri 341, 408, 409, 417, 419, 432
Kakoeri's 421
Kakoko 478
Kakonya 416
Kakwa 60
Kalahari 82
Kalengé 130, 460
Kamar 363, 364, 371
Kammar 375
Kamrasi 460, 461
Kamwaga 490
Kandekoré 126, 127, 130
Kane 182
Kanel 267
Kansome 578
Kapera 514
Karagwé 236, 340, 425, 432, 449, 455, 456, 471-473, 478-480, 482, 489, 498, 550
Karamalla 267-269, 271, 273, 278
Karamallah 532
Karamoelli 416
Karel V 349
Karema 435, 436, 448, 449, 478, 498
Karima 448
Karimi 343, 346, 389, 397, 401
Karya-Moehoro 429
Kasari 438
Kasoenga Nyanza 417
Kassai 522
Kassasoera 487, 489
Kassessé 411
Katakiro's 400
Katara 433, 437
Katari 418
Katekiro 498
Katera 460
Kateribba 411
Katero 411
Katoerro 479, 480
Katonga 380, 424
Katonza 130, 177, 459, 463, 469
Katto 130, 407
Katto 460
Katwé 340, 400, 402, 403, 406, 407, 410
Kavalla 425
Kavalli 33, 130, 131, 133, 135, 138, 140-142, 144, 145, 147, 153, 159, 160, 164, 167, 168, 170, 172, 177, 184, 186, 187, 198, 204, 213, 214, 224, 234-236, 245, 266, 284, 300, 305, 306, 308, 316, 319, 333, 340, 378, 407, 457-460, 462-464, 468-470, 541, 542, 545
Kavandaré 417
Kavari 482, 483
Kavirondo 424, 425
Kawandaré 416
Keizer Wilhelm II 529
Kent 82
Keulen 350
Khalil 229
Khalis Wadi Nassib 442
Khambi Mbya 513
Khartoem 132, 134, 135, 137, 148-150, 162, 163, 182, 206, 210, 211, 215, 258, 261, 263, 265-270, 273, 274, 278, 536, 541, 579
Khartoen 152
Kharz 372
Khedive 537, 538
Kher Yoesoef es Said 174
Kibbobora 75
Kibborora 478
Kibiro 270
Kibwiga 428
Kiengo 479
Kiepert 350
Kigeri 439
Kikoeyoe 424
Kilima Ndjaro 515
Kiloenga Longa 57
Kilonga Longa 51, 65, 325
Kilongo Longa 117
Kilwa 360
Kimberri 459
Kimberri-gebergte 459
Kimwani 487
Kingani 521, 522
Kingston 553
Kinnaird 578
Kinnan 367
Kinnena 560
Kintoe 367
Kinya-magara 427
Kinyamagara 428
Kinyamagara-gebergte 428
Kinyoro 315, 322, 340
Kipanda 434, 499
Kirk 118, 537, 538
Kiroeroemo 474, 477
Kirri 134, 148, 150, 268
Kiryama 307-309
Kisaho 488
Kishakka 472, 489
Kisokwé 497, 499
Kitagwenda 411, 416, 418, 432
Kitega 437
Kitete 419, 426, 427
Kiwewa 434, 435, 478
Kizinga 487
Klein-Azië 46
Koeka 459
Koekaland 461
Koekoe 372
Koelzoem 372
Koengoe 503, 504
Koer 229
Koesango 433
Koessed 370
Koki 472
Komoebi 459
Komoro 183
Kongo 6, 9, 34, 82, 91, 103, 104, 106, 121, 254, 263, 264, 271, 445, 454, 456, 472, 502, 519, 520, 541, 547, 560
Kongo-gebied 82, 453
Kongo-Spoorweg 121
Kongo-Staat 281, 298, 547
Kongo-Vrijstaat 297, 558, 559
Kongo Staat 273
Kongogebied 91, 183, 445
Kongostaat 121, 538
Kongwoud 184
Koning Leopold 539, 555
Kopten 222, 230, 328, 389
Kordofan 457
Kosmas Indopleustes 360
Kuku 373
Kund 358
Kuri 373, 374
Kusch 362
Kwaroe-Kuansi 408
Kyenzi 478, 479
Kyya Nkondo 144, 145
Laboré 133, 134, 148, 150
Lado 23, 57, 126, 134, 150, 175, 263, 265, 270, 275-278, 281, 282
Lahire 350
Lakki 25
Laknier 370
Lambermont 553
Landberug 373
Langgo 183
Latif Effendi 206
Latyrus 359
Lawson 556
Leipzig 557
Lenda 41, 560
Leopold 552
Leopold II 358, 559
Libye 359
Libyssche woestijn 45
Liebig 64
Likoeri 363, 364
Lincoln 556
Lindi 560
Linton 553
Livingstone 184, 254, 500, 556
Lloyd Mathews 546
Loangwa 454
Lobo 347
Lockwood 553
Loeadjoemba 478
Loeadyimba 415
Loeba 436
Loel 367
Loeloengo 47
Loeloengoe 82
Loemani 82
Loho 360
Lohoegati 487
Loika 82
Londen 13, 44, 291, 358, 366, 376, 405, 440, 455, 498, 553-558, 578, 579
London 48, 182, 289, 297, 483
London Bridge 94
Low 578
Lozes 376
Lucanus 360
Lunae Montes 348
Lupton 267
Lupton Bey 267
Lützow 553
Lyteri 515
Maanberg 372
Maangebergte 46, 47, 232, 321, 328, 347, 348, 353-357, 360, 369, 372, 373, 377, 422
Mabengoe 104
Mabengoe-stroomversnellingen 30
Mabisé's 183
Mabodé's 47, 104
Maboe 229
Mabroek Sherif 174
Mabroeki Kassim 156
Mac-Michael 578
Mac-Neil 578
Mac Carthy 348
Macdonald 553
Machinnon-bergen 433
Mackay 236, 276, 289, 290, 446-449, 493-497, 499, 500, 502, 504, 514, 540
Mackensie 579
Mackenzie 553-555
Mackenzie Fraser 527
Mackinnon 498, 499, 545, 554, 555, 578
Mackinnonberg 380
Madagascar 97, 183, 366
Madagscar 365
Madhisten 128, 132
Madi 14, 21, 25, 28, 32, 57
Madiland 183
Madi's 37, 38, 47, 52, 53, 64, 73, 78, 121, 123, 126, 175, 335, 336, 489
Madjinga 487
Magi 278
Magid Shu 374
Mahaleel 367
Mahdi 227, 254, 258, 259, 265-268, 274, 275, 277, 278, 281
Mahdisme 244
Mahdisten 134, 137, 143, 147, 150-154, 163, 206, 242, 247, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 280, 281, 285
Mahomedanen 447, 448
Makara 398, 407, 408
Makata-vlakte 518
Makkaraka 202, 271
Makkaraka's 247
Makolo 434, 493, 497, 514
Makolo-inham 503
Makra 407
Makraka 151
Makrisi 370
Makrobiërs 359
Malai 196, 234
Malai's 183
Maleisië 86
Malissa 504, 506, 507
Mallejoe 130
Malte-Brun 350
Mamara 511
Mambanga 25
Manchester 519, 554, 578
Manginni 25
Mansoera 369
Manyoeëma 12, 14, 183
Manyoeëma's 13, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 36-38, 41, 48, 52-54, 57, 59, 63, 67, 72, 75, 78, 101, 121, 126, 127, 130, 131, 168, 172, 175, 187, 190, 194, 206, 224, 235, 293, 325, 375, 416, 417, 433, 445, 474, 478, 483, 516
Marco 167-169, 175, 176, 178, 198, 228
Marco Polo 365, 366
Mardjan Bakhit 174
Marino Sanuto 349
Mariri-stroomversnellingen 17
Maroengoe 183
Marsden 366
Marston 578
Masai-land 82
Masakoema 426-428, 431-433
Mashi 370
Maskate 233
Mason Bey 376
Massai 400
Massai-land 448
Massai's 515
Matabele's 453
Mataddi 33
Matyera 230, 339
Maunoir 557
Mauritanie 457
Mavona 449
Mavona-dal 449
Maxim 15, 54, 175, 432, 445
May 557
Mazamboni 124, 130, 138, 141, 144, 160, 166, 190, 191, 206, 213, 231, 232, 234, 235, 242, 245, 246, 248, 303, 306, 308, 379, 459, 460
Mazinga 520
Mboga 306-308, 313, 428
Medze's 36
Meharaam 370
Mehemet Tewfik 553
Mehren 373
Mekka 349
Mekronsé 370
Melbourne 553
Melegueta-kust 91
Melindwa 128, 161, 196, 198, 459-461
Memnon 44
Mennan 364
Mercator 349, 350
Merdjan 229
Merka-Eel 370
Meroë 358-360, 453
Methusalem 89
Mhoema 409, 414, 444, 454, 478, 487
Mhoema's 463, 466
Michaël Effendi 229
Michigan 397
Middellandsche zee 46, 359, 364, 366, 370, 374, 398
Midden-Afrika 50, 80, 92, 307
Midden-Indendoeroe 127
Midden Afrika 411, 415
Middenmeer 368
Mikondjoe 341
Milesië 348
Milne-Edwards 557
Milo 59
Miombo-woud 493
Mississi 322, 380
Mitchell 520
Mittingginya's 515
Mittinginya 514
Mkiyo 404, 406
Moa's 366
Mocanza 508
Moeanga 424
Moeggi 132, 134, 135, 150
Moegwye 25
Moehalala 516
Moehamba 345, 385
Moehokya 413
Moeini Oesagara 518
Moeini Somai 547
Moekangi 130
Moekara 483
Moekoengoe 411
Moekondokwa-dal 518
Moeller 349
Moerdjan Idris 174
Moerdjan Ndin 174
Moero 400
Moersal Soedan 174
Moeshtara 229
Moesiri 459-461
Moestafia 229
Moestapha Ahmed 174
Moestapha Effendi Mahmoed 149
Moestapha el Adjemi 174
Moeta Nzigé 340, 488
Moetoendoe 460
Mogo 133, 137, 145, 160
Mogreb 372
Mohamedanen 433, 434
Mohammed 7, 27, 59, 153, 190, 200, 208, 209, 215-220, 228, 229, 269, 368, 425, 539
Mohammed Abdoe 174
Mohammed Arabi 497
Mohammed Biri 271
Mohammed Effendi 215, 216
Mohammed Effendi Emin 229
Mohammed el Arabi 228
Mohammed el Madhi 269
Mohammed Emin 187
Mohammed Emin Pacha 202
Mohammed Isman 229
Mohammed Kheir 276
Mohammed Kher 229, 437
Mohammed Moetlook 228
Mohammed Soeleiman 228
Mohammedanen 182, 361, 547
Mombasa 424, 555
Momboettoe 47
Momvoe's 104, 105, 107
Monagwa's 506
Monangwa's 508
Monboettoe 183, 221, 234
Monboettoe-land 185, 265, 270
Monboettoe's 23, 105
Mons Lune 375
Monteney Jephson 142
Montes Lunae 375
Mooren 457
Morogoro 518
Mounteney Jephson 124, 126, 136, 137, 144, 156, 169, 183, 187, 241, 285
Mounteny Jephson 579
Mouteney Jephson 138
Mozamboni 166
Mozes 46, 361, 362
Mpanga 419, 433
Mpgina 213
Mpigwa 182, 183, 198, 464
Mpinga 141, 144, 179, 234
Mpororo 419, 435, 439, 455, 472
Mpwapwa 499, 517, 518
Mrima 178
Mroeli 428
Msalala 206, 236, 514, 519
Msfora 385
Msiri 234
Msoea 520, 521
Msofa 525
Msongora 410
Mswa 128, 135, 141, 145, 153, 160, 161, 163, 165, 167, 180, 184, 195, 196, 199, 201, 204, 222, 234, 247, 248, 258, 265, 271, 272, 468
Mtagata 473, 478
Mtarega 328, 335, 385
Mtesa 424, 433, 434, 447, 478
Mtoesi 454, 455
Mtsora 337, 339, 340, 342, 345, 397, 539
Murchison-baai 435
Murray 358
Muzelmannen 116, 182, 230, 433-435, 448
Mwanangwa 499
Mwanga 424, 433-437, 446, 448, 449, 478, 479, 487, 489, 493, 495, 498, 499
Mwengi 487
Mwité 180, 234
Myavingi's 409
Mysomé 487
Nagoe 499
Namyandja 442, 443, 472
Namyandja-dal 444
Napier 521
Nasabé 156
Nasamonen 45
Nasamoniers 47, 116, 359
Ndagara 478-480, 482
Nederland 46
Nederlanders 349
Nedjambi-stroomversnellingen 28
Negers 389, 453, 454, 457
Neko 359
Nelson 53, 126, 138, 179, 190, 191, 196, 200, 206, 213, 235, 237, 238, 262, 305, 308, 311, 312, 317, 328, 414, 418, 479, 480, 527, 535, 550, 579
Nepaul 120
Nepoko 31
Nera 511-513
Nero 361
Neuville les Dames 360
New-York 351, 421, 541, 557
New York 521
Ngaiyoe 31, 32, 35, 36, 104, 108
Ngoela 27
Ngoki-rivier 49
Ngoti 484, 487
Ngwetza 67, 68, 75, 76
Niam-Niam 46, 404
Niam-Niam's 23, 105
Niamsassi 198
Niassa 400
Nicoll 527
Nieuw-Holland 97, 100
Nieuw-Zeeland 366
Niger 45-47, 359, 519
Nijl 45, 46, 203, 264, 267, 268, 347, 348, 351, 353, 357-361, 363-376, 388, 411, 455
Nijl 265, 362
Nijlbronnen 109, 347, 354, 356, 363
Nijlstroom 362
Niliacos 360
Nilus 362
Nindo's 499
Noach 370
Noebar Pacha 278
Noella 508
Noer Abd el Bein 174
Noord-Afrika 457
Noord-Amerika 100, 452
Noord-Ankori 442
Noord-Centraal-Afrika 254
Noord-Oekondjoe 322
Noord-Seké 511
Noord Syrie 367
Noordwegen 373
Nsabé 134-136, 138, 144, 145, 153-155
Nsinda 427, 428
Nsongi 380, 415, 416, 419
Nubar Pacha 134, 148, 149, 202, 538
Nuba's 364
Nubie 183, 364, 367-370, 372-374
Nubiers 233, 438, 442, 473
Nyama-Gasani 400-402
Nyamagasani 380
Nyamagodjoe 487-489
Nyamatoso 439
Nyamsassi 130, 138, 141, 153, 157
Nyanza 1, 2, 11, 13, 16, 53, 65, 126, 128, 131, 138, 139, 144, 153, 175, 180, 183, 187, 190, 191, 194, 196, 201, 202, 204, 238, 239, 254, 257, 265, 271, 305, 307, 327, 340, 377, 378, 386, 388, 392, 425, 426, 447, 456, 458, 459
Nyanza Oenyavingi 340
Nyanza Semliki 340
Nyassa 425
Nyassa-land 82
Nyika 409, 438
Oceaan 46
Oceanus 46, 362
Oceanusstroom 45
Odyssee 348
Oearegs 457
Oechoenkoe 444
Oeddoe 376, 435, 447, 448, 472
Oedjidji 3, 425, 454
Oedjoengwa 304
Oedoé 183
Oeëlle 270
Oeëlle-Makoea 82
Oeëlle-Mobangi-rivier 129
Oeëlle-Moebangi 82
Oegalagansa 454
Oeganda 183, 264, 266, 270, 271, 278, 280-283, 340, 376, 383, 409, 424, 427, 433, 434-436, 446, 448, 449, 456, 478-480, 487, 494, 497, 513, 519
Oegarama 316, 322, 326, 391
Oegarrowwa 12, 13, 15-17, 20, 23, 28, 40, 41, 117, 520
Oegogo 82, 289, 497, 516, 517
Oehaiya 455, 456
Oehaiyana 407, 409, 411, 416, 455
Oehha 454, 472
Oehobo 305, 306, 308
Oekalagansa 454
Oekerewé 358, 503
Oekondjoe 82, 304, 322, 339, 341, 345, 407, 410, 428
Oelagalla 434
Oelaiya 233
Oeledi 53, 187, 310, 325
Oeledi's 520
Oelegga 336, 340, 385
Oeloe 498
Oememi 43
Oempété 490
Oendoesoema 206
Oendoessoema 33, 156, 245
Oengerengeri 519
Oenyagoembwa 479
Oenyakatera 473
Oenyamatoendoe 484
Oenyampaka 340, 400, 407, 411
Oenyamwambi 380, 413
Oenyamwesi 82, 183
Oenyamwezi 448, 503
Oenyamyembé 425
Oenyanyembe 438, 479
Oenyara 520
Oenyaroewamba 487
Oenyoro 177, 180, 183, 197, 214, 266, 270, 278, 279, 281-284, 306, 340, 342, 380, 398, 409, 428, 432, 438, 449, 455, 456, 459, 460, 462, 470, 479, 519, 520
Oerigi 358, 481, 482, 484, 487
Oerima 507, 512
Oeringa 340
Oeroendi 454, 472
Oeroeri 520
Oesagara 183
Oesambiro 270, 434, 490, 497, 503, 505, 514
Oesegoehha 183
Oeseni 482
Oesindja 489, 498
Oesiri 197, 213
Oesoei 487, 489, 498, 513
Oesoekoema 82, 434, 448, 503, 509, 511, 513
Oesoembwa 454-456
Oesoga 436
Oesogo 448
Oesongo 497, 514
Oesongora 183, 304, 340, 341, 345, 346, 401, 407, 409, 412, 419, 428, 438, 442, 455, 456, 549, 550
Oetenga 480, 481
Oetinda 304, 305
Oetoekoe 315, 322, 342, 428
Oetoesi 454
Oetschoe 67
Oeyoei 499
Oeyogoe 514
Oeyombi 490
Oezanza 459
Oezigé 425
Oezindja 487
Okili 188, 306
Olifantenspeelplaats 23
Oman 457
Omar 233, 234
Omar al Khattab 153
Omar Salé 134, 150
Omar Saleh 274, 275
Oost-Afrika 281, 456, 472, 521, 538
Oost-Azië 359
Oost-Indië 97, 547
Oost-Oenyampaka 417, 418
Oost-Oesoei 488
Oost-Oesongora 346
Oost-Oetoesi 455
Oost-Rusland 82
Oost Afrika 537
Oost Duitsch Afrika 515
Oost Toro 416
Oostkust 280, 370, 529, 545, 561
Opper-Egypte 364
Orontes 367
Osiris 361
Osman Abdoel Rahman 228
Osman Achmet 228
Osman Digna 274, 520
Osman Effendi Latif 228
Osman Latif 207, 208
Osman Latif Effendi 194, 200, 231, 243
Osman Redjab 228
Osman Sadi-eddin 228
O'Neil 446
Palmer 553
Palmyra 387
Palus Tritonis 362
Panga-watervallen 27, 104
Pappe 405
Parijs 557
Parke 33, 125, 127, 175, 187, 196, 200, 213, 216, 233, 235, 254, 262, 310-312, 329, 417, 477, 527, 529, 532, 536, 542, 550, 579
Parkinson 556
Patagoniërs 46
Pearson 446
Pender 556
Penrose 446
Peperkust 91, 92
Persepolis 387
Perthes 350, 353
Perzen 46
Petermann 350
Pettie 553
Pheniciers 359
Philipijnsche eilanden 448
Phoenicië 359
Piemont 350
Pierce 556
Pisgah 103, 108, 127, 138, 197, 235, 377, 394, 458, 459
Plautus 361
Plinius 108, 109, 359, 362
Plymouth 379
Poli-Poli 508
Pomponius Mela 359
Pond 557
Portugal 349, 360, 539
Poultry 558
Prévessin 360
Price 517
Protestanten 498
Pruisen 503
Ptolemaeus 349, 350, 353, 354, 358-360
Ptolemaeus Philadelphus 360
Pygmeeën 45, 46, 108-110, 113, 351, 352, 451, 452, 457
Qoeilimané 425
Quilp 286
Rachid 7, 65, 166
Radjab 185
Radjab Effendi 229, 320
Rafael Effendi 228
Rakoeri 407
Rami 327, 380
Rami-Loeloe 328, 335
Rami-Loeloerivier 329
Ramiloeloe 380, 391
Raptoem 360
Ravenstein 353
Ravidongo 308
Redjaf 132, 134-137, 148-150, 152, 153, 268
Rehan 238-241
Rehan Aga Ibrahim 269
Rehan Rachid 174
Reizigers-groep 104
Remington 15, 59, 65, 144, 152, 156, 157, 162, 163, 175, 178, 181, 213, 325, 481, 483, 547
Remmington 63
Rendi 16
Rennel 350
Rhana 374
Ricard 350
Rikas Hamed en Nil 174
Rivierpaardenwad 35
Rivington 578
Robinson 555, 556
Robson 553
Roeampara-keten 439, 442
Roeanda 399, 407, 409, 419, 425, 435, 439, 455, 472, 478
Roebaga 434, 448
Roeboetoe 327, 380
Roedimi 197
Roegi 411
Roegoedji 198, 460, 461
Roegoedji's 181
Roehandika 322
Roeisi 443
Roekara 340, 346, 402, 407, 408, 411, 413, 414
Roeki 560
Roekobe's 560
Roekoki 380, 413
Roemanika 478, 479
Roemondo 487
Roesango 380, 472
Roesessé 346, 400
Roeshdi Effendi 228
Roesiroebi 380
Roesoessoe 442
Roeverahi 380
Roeverahi-rivier 346
Roewendjoera 340, 389
Roewenzoe-roe-roe 340
Roewenzori 82, 197, 213, 232, 300, 303, 306, 307, 313-315, 320, 322, 326-328, 331, 336, 337, 340, 343, 345, 346, 365, 375-381, 384, 386-389, 392, 393, 395-402, 408, 422, 549
Roewenzori-gebergte 342
Roewenzori-groep 332
Roewenzoriketen 413
Roeweroe 340
Rohl 277
Rok 365, 366
Romad de Amalekiet 371
Rome 354
Romeinen 46, 362, 363, 457
Roode zee 359, 363, 372, 453
Roodhuiden 453
Roomsch-Katholieken 498
Rosetta-rivier 369
Rosette 364
Rothchild 553
Rowe 553
Rozaka 480
Rukh 366
Rundle 274, 275
Rupelmonde 349
Rushti Effendi 213
Rusland 539
Ruysch 354
Rwigi 432
Rwimi 345, 380
Rwisi 437, 438, 442, 472
Saat Tato 168, 191, 310
Sabadoe 435
Sabah el Hami 174
Saboeri 72, 75, 77
Sabri Effendi 149
Sadi 54, 75
Sahara 82
Said 434
Said Abd es Sid 174
Said bin Saif 434
Said bin Sait 499
Said Ibrahim 174
Saksen-Gotha 349
Sala 556
Saleh bin Osman 294
Sali 208, 209, 221, 529, 530, 537, 542
Salomo 350
Samuel 433, 436, 447, 449
Sangwé-Mirembé 386
Saratoga 179
Savoije 350
Scheabeddin 372
Schintze 515, 527
Schmidt 517-519, 522, 527, 531
Schotland 17, 108
Schott Kebir 362
Schotten 98
Schweinfurth 23, 46, 105, 182, 185, 320, 560
Schweinfurthbergen 104
Searle 578
Seemurgh 366
Seeroer Adam 229
Seké 511
Seké-Kwikoeroe 511
Selim 7, 8, 19, 20, 176
Selim Aga Mator 152
Selim Bey 172, 173, 175, 176, 180, 181, 198-202, 204, 206, 207, 222, 226, 239, 242, 244, 246-249, 305, 319
Selim Bey Mator 174, 247, 266
Selim bin Massoed 19
Selim bin Mohammed 17, 19, 206, 298
Semi-Ethiopiers 457
Semieten 452, 453
Semilki-dal 456
Semliki 116, 249, 305-311, 314, 315, 333, 339-342, 345, 380, 391, 393, 398, 399, 460, 461, 549
Semliki-dal 321, 328, 334, 336, 339, 379, 383, 384, 386, 388, 400
Semliki-Nijl 376
Semliki-rivier 321, 326, 379, 380
Semlikidal 397
Seneca 361
Senegambie 415
Sennaar 453
Serendib 365
Serendib 366
Seroer 216, 234
Serombo 498
Serour 220, 221, 227
Sesam 431
Seth 367
Seyid 546
Seyyid Bargahsh 448
Sharp 180
Shatanoet 369
Shellon 557
Shiraz 216
Shiré 425
Shoekri Aga 133, 135, 136, 153, 168, 195, 196, 199, 201, 204, 230, 234, 242, 245, 258, 272, 507, 546
Shoeli 183
Sibaliki 322
Siberië 162
Sierra Leona 457
Sierra Leone 91, 92
Sihon 368
Silzer 578
Simba 514
Simbanwenni 518
Simurgh 365, 366
Sindh 370, 371
Singiri 327, 380
Sinyanga 511, 512
Siphon 371
Siris 362
Skandinaviërs 113, 339
Smith 446, 515, 520, 542, 546, 554, 579
Smith Sund 498
Snider 180, 275
Snowhill 556
Soeakim 274
Soedan 49, 135, 143, 263, 267, 270, 272, 273, 277, 281, 363, 364, 368, 370-373, 520, 528, 540
Soedaneesche Equatoriaal-provincie 289
Soedaneezen 2, 5, 6, 14, 23, 47, 57, 59, 63, 78, 106, 110, 123, 126, 127, 141, 142, 155, 156, 162, 168, 172, 175, 179, 183, 190, 194, 196, 214, 223, 224, 225, 233, 234, 238-240, 249, 256, 270, 279, 305-307, 310, 373, 374, 417, 445, 483, 484, 489, 503, 507, 579
Soeleiman Aga 152
Soelimani 53
Soenda eilanden 404, 415
Soendaneezen 135
Soengoeroe 499
Soeroer Aga 148
Soeroer Soedan 174
Soeroeroe 484
Soesan 370
Soesongora 462
Soleiman Effendi 228
Somali 409
Somaliland 183
Somali's 5, 6, 14, 63, 126, 439, 489, 514
Soswa 487
Soudi 31, 36
Sowerbutte 554
Spaansche Amerikanen 452
Spanje 349, 457
Speke 358, 478, 479
Spekebergen 104
St. Malo 379
St. Paul Illaire 527
St. Petersburg 373
Stairs 123, 125-129, 138, 139, 159, 161, 163, 166, 175, 180, 181, 191, 194, 196, 198, 200, 213, 226, 235, 237, 238, 241, 245, 246, 254, 262, 305, 311, 317, 319, 328, 329, 331, 334, 341, 365, 417, 437, 442, 520, 522, 527, 532, 546, 550, 579
Stamboel 216
Stanley 18, 34, 45, 46, 72, 92, 97, 100, 108, 117, 119, 123-125, 133, 136, 139, 140, 142, 144, 145, 155, 156, 164, 165, 168, 174, 176-178, 186, 202, 204, 213, 215, 256, 258, 275, 276, 279-281, 284-287, 289-297, 318, 319, 326, 348, 366, 390, 400, 405, 435, 452, 453-455, 491, 499, 515, 520, 528, 540, 552-559, 578
Stanley-Falles 104
Stanley-Falls 6, 8, 12, 16, 18-20, 139, 547
Stanley-Pool 33, 34
Stanley Boelamatari 285
Starkadr 90
Starr 180
Steinthal 554
Stevens 521
Stevenson 578
Stieler 350
Stillen Oceaan 120
Stokes 435, 437, 448, 449, 496, 499, 504, 506, 514
Stoughton 289
Straat van Gibraltar 359
Suez 578, 579
Sullivan 553
Surate 522
Swazieland 555
Syed bin Hamed 478
Syene 362, 372
Sylvannus 355
Syrie 362, 372
Syrte 45
Tam 29, 31
Tamin es-Sudanese 373
Tanganika 358, 400, 425, 438, 454, 498
Tanganika-meer 103
Tappenbeck 358
Tchoea 282, 284
Tegala 370
Tekraan 371
Tennyson 290
Tewfik 275, 276
Thebe 44
Ti Tarshi 364, 367
Tippoe 298
Tippoe-Tib 12-14, 16-20, 117, 291, 547
Tippoe Tib 293, 297, 298, 425, 516
Toebaki 308
Toengoeroe 133, 136, 137, 142, 151-153, 160, 161, 163, 201, 259, 265, 271, 274
Tokbali 186
Toma 230
Tongoeroe 156, 168
Toole 556
Toro 82, 322, 340, 341, 376, 407, 409, 411, 413, 416, 428, 455, 470
Transvaal 359
Triton 362
Troje 46
Trojers 45
Troup 292, 293, 295, 297, 298
Tunis 183, 362, 372
Turkan 371
Turken 113, 233, 275, 276, 389
Turkije 183, 266
Tweelingskegel 332
Tweelingskegels 333, 377, 378
Tweelingspiek 306, 307
Tybe Effendi 149
Uganda 289
Van der Marck 440
Vandyck 363
Vatable 362
Vereengide Staten 552
Vereenigde Staten 97, 453
Verrazano 355
Vianzi 518
Viaroeha 444
Victoria 553
Victoria-meer 494
Victoria-Nijl 376, 457
Victoria-Nyanza 501
Victoria meer 349, 425, 462, 472, 489
Victoria Nijl 380, 456
Victoria Nyanza 46, 141, 270, 358, 363, 373, 380, 434, 438, 448, 455, 457, 471, 472, 485, 487, 488, 493, 502-504, 513, 519, 520, 538
Victoria Regina Imperatrix 552
Victoriabronnen 348
Victoriameer 424
Virika 326
Viroeka 340
Vita 167, 169
Vita 168
Vita Hassan 175, 183, 209, 217, 228, 546
Vivi 34
Vizetelly 521
Vlaanderen 349, 350
Von Danckelmann 34
Von Gravenreuth 520
Von Hellwald 117, 119
Von Wissmann 289
Voss 527, 535, 546
Vrijstaat 121
Wabiasi's 181
Wabiassi 234
Wachoenga's 454
Wachwezi's 339, 340, 431, 456, 561
Wackene 350
Waddiaten 267
Wadelai 136, 137, 150-156, 163, 165, 167, 169, 174-177, 181, 198-202, 204, 206, 217, 221, 222, 227, 241, 245, 247, 259, 266, 271, 277, 278, 282, 287-290, 319
Wadi 367
Wadi Asmani 474
Wadi Khamis 179, 181
Wafi 268
Wafipa's 454
Waganda 409
Waganda-Christenen 433, 446
Waganda's 236, 367, 400, 401, 424, 425, 436, 437, 444, 447, 456, 468, 487-489
Wagogo 517
Wagogo's 455, 515
Wahha's 466
Wahoema 183, 409
Wahoema's 131, 146, 198, 236, 305, 308, 321, 340, 365, 444, 451, 452, 456-458, 460, 462, 466-470, 487, 490, 560, 561
Waima's 340, 456
Waiyana 340
Wakawendi's 454
Wakoengoe's 427
Wakoeri 363
Wakoeri's 373, 456
Wakondjoe's 322, 339-341, 345, 393, 407-409, 413-415
Wakonongo's 454
Wakori 363
Wakovi's 340
Walckenaer 350
Walker 498, 513, 578
Walter 497
Wamaganga 437
Wamboetti-dwergen 186
Wamboetti's 46, 47, 108, 113, 116, 560
Wandi 278
Wandoei's 514, 515
Wanganda's 417, 479
Wangindo's 454
Wangoni's 514
Wanyamboe's 456, 466
Wanyamwesi's 106
Wanyamwezi 490, 516
Wanyamwezi's 454, 493
Wanyankori's 236, 340, 341, 424, 428, 432, 437-439, 444, 488
Wanyaringi's 431
Wanyatoeroe's 516
Wanyavingi 409
Wanyavingi's 321, 340, 341, 408, 431, 466
Wanyoro 409
Wanyoro's 178, 185, 306, 376, 400, 428, 432, 460, 488
Wara-Soera's 401
Wara Soera's 306, 311-313, 315, 323, 325, 326, 340, 346, 376, 402, 407, 408, 410, 413, 414, 416, 417, 424, 428, 431, 432, 460, 461
Warasoera's 180, 413
Ward 139, 292, 293, 297, 557
Waroendi's 466
Warwickshire 82
Wasagora's 454
Washington 552
Wasindja's 488
Wasiri's 198
Wasoef Effendi 228
Wasoekoema's 455, 507, 508
Wasoembwa's 454
Wasoki's 340
Wasonga's 456
Wasongora's 236, 340, 341, 400, 407, 409, 413-415, 488
Wasongoro's 410
Wassoekoema's 454
Wastuda's 488
Watatoeroe's 514
Watoesistam 454
Watoesi's 437, 438, 456, 466
Watoeta-Zoeloe's 515
Watoeta's 514
Watschwezi's 408
Watwa-dwergen 315, 323, 324, 340
Watwa's 47, 314
Wavira's 198
Wawitoe's 340, 456
Wayana's 340
Wayaoe's 454
Wazongora's 321
Weenen 556
Welcome 405, 557
Wellcome 556
Weré 167
Wespen-stroomversnellingen 12, 23, 57
West-Afrika 456
West-Afrikanen 453, 454
West-Indendoeroe 127
West-Indië 97, 120, 313
West-Niam-Niam 82
West-Oetoesi 455
Westkust 561
Westminster 376, 519
Wharncliffe 553
Wilhelm, Imperator Rex 552
Wilkinson 466
Wilson 446
Winchester 15, 54, 72, 175, 213, 325, 479
Windsor 552
Windus 297
Wingate 276
Wingfield 556
Wissman 521, 522
Wissmann 289, 517-519, 527-529, 532, 533, 535, 546
Witte Nijl 360
Witten Nijl 399
Wolkenkoning 375, 389, 393
Wolseley 521
Woolwich 312
Wowen 553
Wyndham 553
Wyyanzi's 105
Yamboeya 6, 9, 10, 22, 66, 82, 104, 121, 123, 128, 139, 254, 280, 291, 295, 547
Yaoud 367
Yates 556
Yoesoef Effendi 229
Yoessoef Effendi 416
Yorkshire 81
Younger 578
Zacharias 433, 436, 446, 447, 449
Zambesi 454
Zambezi 425
Zandjibar 370
Zanzibar 2, 4, 10, 19, 20, 29, 37, 141, 144, 152, 157, 161, 166, 172, 183, 201, 203, 204, 205, 225, 233, 234, 255, 268-270, 278, 281, 282, 364, 370, 372, 417, 425, 435, 436, 448, 454, 498, 501, 504, 515, 516, 519-521, 533, 535-537, 541-543, 546, 547, 552-557, 561, 578
Zanzibarieten 2-6, 14, 17, 21, 23, 28, 30, 31, 37, 38, 41, 47, 52, 57, 64, 66, 78, 79, 106, 110, 114, 120, 121, 123, 124, 126, 130, 131, 147, 160, 163, 167, 168, 175, 178, 179, 182, 183, 185, 187, 190, 191, 194, 199, 206, 209, 221-225, 232-234, 238, 240, 241, 243, 305, 306, 308, 312, 317, 318, 325, 329, 330, 332, 339, 416, 424, 445, 474, 480, 483, 490, 495, 496, 504, 506, 521, 527, 540, 547, 548, 552, 553, 579
Zee der duisternis 376
Zendj 372
Zeriba's 521
Zing 370
Zingh 364
Zinghiber 370
Zoeloe 456
Zoeloes 454
Zoeloe's 453, 514, 517
Zoumeer 368
Zuid-Afrika 82, 97, 453
Zuid-Amerika 50, 81, 82, 86, 97, 100, 120, 560
Zuid-Atlantischen oceaan 103
Zuid-Frankrijk 82
Zuid-Manyoeëma 82
Zuid-Moepé 17
Zuid-Nera 508
Zuidelijke zee 359
Zuilen van Hercules 359
Zwarte Zee 368
Zweden 373
Zwitschersche Alpen 339
Zwitserland 82