V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent - Deel I

In 1929 verscheen van de hand van bestuurder Jos Walters het eerste deel der Geschiedenis der Zusters der Bijloke te Gent. Dit deel geeft een historisch overzicht van dit klooster en hospitaal tot het jaar van de uitgave. Niettegenstaande de (katholieke) betrokkenheid van Walters bij zijn onderwerp, toont hij zich toch een historicus in het nauwgezet reconstrueren van de geschiedenis van dit klooster. (407 blz., 12,25 euro, enkel te koop als ebook).

In 1929 Jos Walters edited this first part of the history of the sisters of the Bijloke at Ghent. This part gives a historic overview of the abbey and the hospital. Although he was very involved in the subject (being a catholic), Walters is very accurate in reconstituting the history of this important Ghent abbey. (407 pages, 12,25 euros, only for sale as ebook).

En 1929 Jos Walters faisait paraître cette première partie de l'histoire des soeurs de la Bilocque à Gand. Cette première partie donne un abrégé historique du cloître et de l'hôpital. Bien qu'il était très engagé par le sujet (étant catholique), Walters se montre tres consciencieux en décrivant l'histoire de cet important cloître gantois. (407 pages, 12,25 euro, seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Table - Table des Matières


Voorwoord 5
Bronnen 6
Bibliographie 8
Oude munten 13
Oude maten 15
Inleiding - De vrouwenkloosters in de orde van Citeaux 19
Oorsprong 19
Personeel 24
Bestuur 29
Leven 31
Eerste hoofdstuk - De hospitalen van Sint-Niklaas en der H. Maria 43
Het Sint-Niklaas of Wittocxhospitaal 46
Het Hospitaal der H. Maria 48
Tweede hoofdstuk - De stichting van het hospitaal der H. Maria en het Cistercienzenklooster op Akkergem 57
De stichting van het hospitaal 57
De stichting van het Cisterciënzerklooster 63
Fulco en Ermentrudis Uutenhove, eigenlijke stichters van het hospitaal en het klooster 75
Derde hoofdstuk - De abdissen der 13e eeuw 78
Abdissen : Elisabeth Uutenhove 78
Maria Uutenhove 87
Elisabeth van Sint-Baefs 89
Maria Dorpers of van Sint-Jans 94
Vierde hoofdstuk - De bijloke gedurende de 14e en de eerste helft der 15e eeuw 96
Maria van Popenrode 96
Juta van der Muden 99
Margareta van den Berghe 101
Avesoete Spapen 106
Katharina van Massemen 107
Bela of Gheile Sersymoens 111
Agata Sersymoens 116
Agata Sersanders 118
Vijfde hoofdstuk - De gelukzalige Gertrudis van Pottellis (1465-1472) 123
Zesde hoofdstuk - De opvolgsters van Gertrudis van Pottellis tot de beroerten der 16e eeuw 134
Katelijne van Keercberghe 134
Maria's Kerels 139
Jozijne van Cuenincdonc 143
Zevende hoofdstuk - De Bijloke gedurende de godsdienstige beroerten der 16e eeuw 150
Abdis Agnes van Coudenhove 150
De Geuzen in de Nederlanden 153
De Geuzen te Gent 154
Eerste beeldenstorm 156
De Geuzen in de Bijloke 157
Toestand in de Nederlanden en te Gent 159
Tweede beeldenstorm 168
Uitdrijving der Zusters uit de Bijloke 170
Verwoesting des kloosters 170
Wereldlijk bestuur 170
Toestand in de Nederlanden en te Gent 172
Achtste hoofdstuk - Hereeniging der zusters en herstel der geleden schade (1584-1639) 175
Anna de Blasere 178
Elisabeth van Theimseke 186
Anna van Crombrugghe 194
Livina Dhooghe 198
Negende hoofdstuk - De Bijloke gedurende de veroveringsoorlogen der Franschen (1635-1713) 207
Anna Bertolff 208
Francisca de Wulf 217
Antonette van Leemput 228
Francisca van Steenberghen 245
Agnes Triest 252
Tiende hoofdstuk - De Bijloke tijdens het Oostenrijksche bestuur (1713-1792) 254
Agnes Triest 254
Lutgardis de Rouck 256
Agnes d'Haene 261
Constantia Daenens 267
Sabina Bruggheman 275
Elfde hoofdstuk - De Bijloke gedurende de Fransche overheersching (1792-1814) 281
Eerste tijdvak 281
Tweede tijdvak 283
Eerste moeilijkheden 283
Aanstelling der Commissie der godshuizen 286
Uitdrijving der Zusters 287
Toestand in het hospitaal 289
De Zusters terug met Sabina Bruggheman als overste 298
Kanunnik Triest, bestuurder van 't hospitaal 304
Napoleon bekrachtigt het verblijf der Zusters in de Bijloke en keurt haar Statuten goed 305
Priorin Barbara Pijl 308
Twaalfde hoofdstuk - De Bijloke na de Fransche overheersching tot nu toe 311
Priorin Maria Hacquart 312
Eleonora van Peteghem 315
Maria Thienpont 319
Politieke toestand van België 320
Aanstelling van een wereldlijken bestuurder 321
Schikkingen betrekkelijk de zusters 321
Mgr. Delebecque geeft nieuwe statuten aan de zusters der Bijloke 323
Priorin Benedicta de Backere 327
De leekezusters krijgen hetzelfde kleed en dezelfde rechten als de koorzusters 328
Stichting der Toevlucht van Maria, waar het moederhuis geplaatst wordt 329
Huidige levensregel der Zusters der Bijloke 333

Index


Aalst 172
Aarschot 166
Aarseele 140, 237
Abbaye de la Vierge Marie 9
Abbaye de Saint-Bavon 50
Abbaye de Ste Marie 10
Abdij van de H. Maagd 12
Abdij van Oost-Eekloo 317
Abdij van Sint-Pieter 64, 179
Abeye de saint Pierre 102
Ackerman 111, 112
Acquoy 52
Adendiic 102
Adendijk 90, 100
Adolf van Burgondië 156
Adoornes 152
Adriaan de But 131
Adriana Anchemant 227
Affligem 31, 205
Agata Damman 118
Agata Sersanders 117-122, 129
Agata Sersymoens 116-118
Agnes d'Haene 258, 261, 262, 264, 266
Agnes d'Hane 261, 266
Agnes Triest 252-256
Agnes van Coudenhove 131, 150-152, 168, 169, 171, 191, 193
Aken 263
Akkergem 58, 61, 62, 65, 66, 71, 76, 79, 82-84, 86, 88, 94, 115, 119, 120, 246-248
Alberdingk Thym 12
Alberica De Dauw 326
Alberica Den Dauw 329
Albers 22, 23, 124
Albert 192
Albert en Isabella 195
Albertus de Hornes 245
Albrecht 200
Alexander Farnese 172, 173, 178
Alexander IV 88
Alexander VII 41, 42
Alexandere 144
Aloysia De Grijse 329
Alphons Morel 286
Alva 160, 161, 167
Ambrosius Carolus Goethals 308
Amelberga van Peteghem 315
Amiens 285
Amsterdam 236
Anchemant 227
Andreas 85
Anna Bauwens 217
Anna Bertolff 207-209, 214-217, 219
Anna de Blasere 176-179, 185, 186, 199
Anna de Laval 230
Anna Uutenhove 151
Anna va Crombrugghe 197
Anna van Crombrugghe 194-197, 231
Anna Vander Haghe 176, 177, 186
Anne Bertolff 217
Anne de Blasere 186
Anselmus de Kulberg 274
Anthonette va Leemput 245
Antoinette van Leemput 202
Antoing 105
Antonette van Leemput 209, 210, 213, 227-233, 237, 239, 243, 244, 246, 248, 309
Antonijne Adoornes 152
Antonius Brakele 151
Antonius Grened 263
Antonius le Vuaitte 234
Antonius Patheet 267
Antonius Stillemans 333
Antonius Triest 207, 252, 255
Antonius vander Piet 245
Antverpiae 11
Antwerpen 21, 138, 162, 165, 166, 173, 189, 198, 249, 321
Anvers 10
Aquitanië 312
Ardres 8
Arend van Niseele 131
Arend Verniers 194
Arme Claren 276
Arnold van Bassevelde 89
Arnoldus van Everghem 88
Artevelde 10
Artevelden 12
Arts 10, 57
Assenede 46, 58, 84, 85, 93, 102, 116, 137, 143, 311
Assisië 23
Astene 119
Atrecht 172
Aubert 15
Audenaerde 167, 229, 230, 251, 298, 319
Audenarde 298
Augsburg 239
Augustijnenklooster 157
Augustinersen 276
Avesoete Spapen 106, 107
Avezoete Seysons 118
Avignon 113-115, 123
Axel 88, 93, 100, 116, 138
Axelambacht 119, 188
Bailleul 172
Balde 177
Balduimus van Lovendeghem 88
Balduinus 50
Barabara Melckers 329
Barbara Bijl 275, 308-310, 312
Bartholomeus de Backere 249
Battifol 32
Baudeloo 66, 97, 106, 139, 150, 168, 176, 178, 180, 186, 189, 190, 194, 195, 197, 198, 203-205, 207, 208, 227, 228, 232-235, 238, 245, 249, 252, 256, 257, 258, 261, 267, 268, 272, 275, 312
Bauwens 217
Beate 58
Beatrix Cardon 258
Begardeporte 95
Begijnhof 289
Béguinage de Sainte-Elisabeth 61, 63
Béguinage de Sainte Elisabeth 9
Beieren 262
Bela Sersymoens 111-113, 115, 116
Bela van Lovendeghem 86
Belgica 10
België 12, 21, 24, 46, 219, 238, 239, 251, 280, 282, 285, 286, 288, 312, 320, 333
Belgique 7, 9-13, 19, 29, 30, 47
Belgische Provinciën 236
Belo 58
Benedicta De Backere 326
Benedictus 24-26, 28, 29, 31-34, 40, 41, 130, 131
Benedictus XII 31, 39
Beoostenblide 88, 119
Beostenblide 101, 102
Bergen 97
Berger 49
Bergland 58
Bergmans 12, 210, 213
Berlière 114, 115
Bernard Coppens 286
Bernarda Wilaeys 258
Bernardus 21, 41
Bernardus Soetaert 252
Bernardus van Heine 84
Bernardus van Weneberchies 84
Bertholff 207
Bertolff 207, 209, 214, 216, 217, 219
Bestormstraat 317
Beths 158
Bethune 8, 9, 58, 61, 63, 71, 75, 84
Bette 186
Beveren 85
Bibau 191
Biervliet 108
Bijl 275, 308, 310, 312
Bijlocque 270, 271
Bijloke 1, 3, 5-8, 10-12, 14, 17, 19, 26, 36, 38, 45-48, 50-55, 57-68, 70-72, 75, 80-84, 86-90, 93, 94, 96-102, 104-106, 108, 111, 113, 115, 116, 117-122, 125, 126, 129, 131, 132, 134-144, 147, 148, 150, 151, 152, 157-159, 161, 162, 164, 168, 170-172, 175-180, 185, 186, 187-189, 191, 193-195, 198-200, 203-205, 207-209, 212, 215, 216-221, 224-226, 228-237, 239, 240, 244, 245, 247-250, 252-254, 256, 257, 260-267, 269, 270, 272-277, 279, 280, 281, 283-294, 296-298, 300-312, 315, 317-321, 323, 324, 326, 327-330, 332, 333
Bijlokefoore 12
Bijlokekaai 157
Bijlokeveld 59, 232
Bijlokeveldt 59
Bijlokevest 328
Bijlooke 100
Bijloque 282
Biloco 71, 75
Biloka 88
Biloke 9-11, 58, 60, 62, 75, 85, 100
Biloque 7, 9, 102, 318
Bisdomplaats 156
Bjloke 197
Blandecq 283
Blasere 186
Blauwhuis 231, 274, 311
Bliemetzrieder 114
Blindhuis 274
Bonaparte 285, 297
Bonble 197
Bonifatius IX 115
Bonifatius VIII 93
Boonen 199
Borgeois 116
Bornem 19
Boschorii 204
Bosco 71
Bottelaere 215
Bouchoute 88, 108
Bouchu 240
Boudewijn van Constantinopel 63, 64
Boukhoute 46
Bourbourg 172
Bouvines 57
Brabant 165, 172, 244
Brabara van de Catsijne 326
Bracq 328
Bradij 234
Braem 194
Brakele 151
Breda 160, 207
Bregenz 19
Breidelsteghe 108
Broeckaert 64, 67, 215, 231
Broeders van Liefde 274, 301
Broiffort 180
Bruges 9
Brugge 85, 90, 108, 136, 142, 151, 166, 167, 177, 186, 245, 252, 263, 275
Bruggeman 275, 302
Bruggheman 275, 276, 279-281, 283, 285, 286, 289, 296, 298, 299, 302-305, 308
Brussel 8, 12, 27, 154, 155, 160, 165, 210, 217, 239, 249, 253, 276
Brussel - Rijksarchief 8
Bruxelles 7, 9-13, 19
Bruxellis 8, 9
Bufs 185
Bultinc 140
Burgondië 20, 111, 112, 136
Bylocke 8
Byloke 9-12, 265
Byloque 10, 12
Cadzant 139
Caf 93
Cales 177
Calvijn 155
Calvin 153
Cambron 131, 180, 204, 234, 235, 257, 268
Canivez 19, 21, 23, 30, 43, 66, 90, 138, 142, 232, 317
Cantipratensis 49
Capucienersen 276
Cardon 258
Carnivez 189
Carolina Taquet 327
Carpentier 180
Casier 10-12, 210, 213
Cassino 19
Catelyne 115
Catharina 87
Catharina de Zutter 305
Catharina van Masseme 107, 108, 111, 112
Catharine de Zutter 275
Catherine van Vulputte 102
Cauwericx 141
Cecile 99
Cecilia Kerckhove 258
Celementina Cosyns 329
Celis 10, 53, 65
Chamert 234
Chappus 257
Chaptal 301
Charlotta De Backere 327
Chartreuzen 167, 172, 276
Chartreuzenklooster 172
Christoffel Triest 134
Cisteaux 21
Cistercië 41
Cistercienzenklooster 63, 65, 67, 68
Citaux 66
Citeaux 19-24, 26, 28, 30, 31, 34, 52, 53, 64, 66, 68, 69, 75, 78, 82, 97, 114, 133, 138, 141, 149, 151, 180, 189, 215, 225, 233, 234, 238, 249, 312, 317, 328
Claessens 46
Claeys 9, 12, 262, 265, 292, 310
Claeys Bouuaert 24, 306
Clairvaux 28, 53, 66, 80, 81, 90, 129, 139, 143, 144, 148, 151, 152, 189, 195, 196, 228, 233, 234, 240, 249, 256, 257, 261, 263
Clara 23
Clara Cauwericx 141
Clara vanden Ackere 147
Clarivaux 217, 232
Claudius 233
Clemens VII 113, 114
Clemmen 289
Clemmen-Tricot 286
Cloquet 10
Cluny 20
Cnudde 144, 148
Coemans 329
Coleta Lippens 326
Coliniae Agrippinae 11
Conceptionnisten 276
Concil de Trente 234
Concilie van Trente 185, 232, 233
Condé 229
Constantia Daenens 267-269, 271, 273, 274
Cools 267
Coppens 286-289, 291, 292
Cornelis Devos 264
Cornelis van Cameren 131
Cosyns 329
Coucy 8
Coudekerke 88
Coupure 59, 250, 263, 273, 274, 328
Crabbe 131
Crooij 210
Daenens 267-269, 271, 273, 274
Damman 118
Damme 112
Dampierre 85
Daniel Sersanders 118
Daniël Thysebaert 246, 247
David 12, 51
De Backere 249, 326, 327
De Beaumont 302, 303, 306
De Blasere 176-179, 186, 199
De Block 245
De Bonnières 180
De Broglie 306, 309
De But 131
De Bysse 238
De Castille 194
De Castille 197
De Clercq 27, 220
De Codt 204
De Corenhuuse 194, 197
De Croix 180
De Croock 225
De Cuyper 290
De Dauw 326
De Decker 258
De Foro 116
De Gand 230
De Ghellinck d'Elseghem 10
De Graeve 170, 171
De Grijse 329
De Hertogh 286
De Hertoghe 176
De Hornes 245
De Hulst 97
De Jonghe 8, 169, 171
De Keyzere 237
De Kulberg 274, 275
De Lalaing 9
De Lederer 275
De Lens 99
De Letterhove 111
De Liemackere 318
De Liemaeckere 209
De Liemaker 209
De Limburg Stirum 9, 103
De Marvis 58
De Masmines 100
De Medts 176
De Mello 216
De Mesmaeckere 227
De Meulemeester 323
De Mey 322
De Meyere 151, 275
De Muda 100
De Mude 99
De Munck 47
De Murat 323
De Ontaneda 238
De Pale 94
De Palude 119, 120
De Pauw 10, 102, 114
De Potter 64, 66, 67, 170, 215, 231, 250, 290
De Requesens 161
De Rouck 256-258
De Scotte 142
De Smet 67, 124, 258, 323
De Staute 267
De Thielroden 94
De Thoisy 115, 116
De Velasco 207, 215, 228
De Velcker 253
De Vico fullonum 97
De Vos 186
De Vultrestrate 97
De Warneston 53
De West 114
De Wettere 86
De Wilde 144
De Wulf 207, 217-220, 225-227
De Zutter 275, 305
Deinze 108, 276
Delebecque 323, 324, 333
Delespaul 315
Delforterie 275
Della Faille 227
Den Dauw 329
Den Mey 108
Denain 251
Denderhautem 134
Denderhoutem 108, 116, 119, 279
Dendermonde 71, 75, 84, 100, 173
Denemarken 236
Denijs Dhooghe 197
Denijs Largentier 189, 190, 196
Departement der Schelde 250, 291, 293, 297, 300, 303, 304
Des Rosiers 257
Descamps 58
Deschepper 47
Desiré Joseph Lautem 321
Desmet 115
Deventer 7, 55, 60
Devos 264
Dhauwere 142
Dhooghe 197-200, 202-208, 231, 264
Diercix 66
Diericx 9, 45, 64
Dixmude 85, 239
Dominicus 23
Domus beatae Mariae de Clusa 63, 64
Don Juan 162, 165, 172, 229
Doornijk 46, 47, 52, 53, 57, 58, 61, 65-67, 70, 71, 80-82, 86, 98, 105, 114-116, 144, 177
Doornik 62
Doorseele 168, 232, 252, 256
Doorseelendriesch 232
Dorothea D'Haene 330
Dorpers 94
Douaai 177, 178
Douanne 287, 289, 290, 293, 298
Dowaai 172, 283, 285
Droesbeke 253
Drongen 67, 72, 107, 168
Dronghen 59
Du Cange 59
Du Chesne 8, 60, 88
Duinen 229
Duitschland 153, 160, 173, 192, 236, 239, 252
Dullaerde 116
Durmael 258
D'Anthin 252
D'Arbois 114
D'Avenel 13, 14
D'Haene 258, 261, 262, 264, 266, 330
D'Hane 261, 266
D'Hondt 321
D'Hooghe 206
D'Ysembaert 207
D'Ysenghien 230
Edmunda De Grijse 329
Eecke 84-86, 102
Eekloo 167
Eename 247
Eeuwig Edict 162, 165
Egidius 49, 86, 96, 97
Eglise St. Michel 57
Egypte 285
Eleonora van Peteghem 315, 316, 318, 319
Elisabeth 88
Elisabeth de Medts 176
Elisabeth Gruters 97
Elisabeth Uutenhove 78, 79, 82, 83, 86, 87
Elisabeth van Hongerstrate 93
Elisabeth van Sint Baefs 89, 90, 93
Elisabeth van Theimseke 176, 177, 186-188, 192, 193, 196, 198, 204, 215
Elisabeth van Vulputte 102
Elysabeth va Themseke 193
Emile Steyaert 330
Emilius Coemans 329
Emmanuel Cools 267
Emmanuel de Molyn 248
Engeland 112, 251, 262
Engelbertus Delforterie 275
Enghien 216
Epe 93
Erasmus vanden Broucke 194
Ermentrudis 48, 51, 52, 76-78
Ertvelde 88
Escaut 12, 15
Eubel 52, 115, 116
Eugénie Van den Bossche 317
Eugenius de Block 245
Europa 251
Eustachius 50, 60
Everaert 249
Everdeius 47
Everdeus 46, 47, 51, 71
Faipoult 15, 297, 298, 301, 303, 304
Fallot de Beaumont 302, 303, 306
Farnese 172, 173, 178
Felix Loys 197
Ferdinand 207, 216
Fernand 57, 58, 60, 65, 75, 80, 84
Fernand van Portugaal 80
Ferrandus 58
Fieren 10
Fierens 6, 106, 208
Flandre 9, 12
Flandres 11
Flandria 7, 11
Flandriae 11
Flandrie 57
Fleurus 239, 283
Folquidis 85
Foppens 9, 53, 58, 61, 62, 64-66, 70, 75, 76, 81, 88
Forges les-Chimay 19
Fort Sint-Antoon 200
Fran va Steenberghe 251
Franchoise de Wulf 226
Francisca De Wulf 217-220, 225-229
Francisca van Steenberghen 245, 246, 248-252
Francisco Antonio de Agurto 240
Franciscus 23
Franciscus De Backere 327
Franciscus de Mello 216
Franciscus de Velasco 228
Franciscus Fernandus de Velasco 215
Franciscus Fernardus de Velasco 207
Franciscus Josephus Misson 267
Franciscus van Troost 270
Franco 85
François Chappus 257
François Van de Vivere 191
François Versluys 248
Frankrijk 13, 20, 57, 58, 93, 98, 112-114, 132, 135, 216, 229, 230, 236, 239, 251, 262, 285, 309
Frans Ackerman 111, 112
Frans van Kethulle 166
Fransisca de Wulf 207
Frederik III 135
Fris 12, 45, 131, 134
Fruytier 19
Fulco 48-51, 76, 78
Fulco Uutenhove 103
Fulcro 85
Fulcro va Uutenhove 77
Fusquy 190
Gailliard 186, 194, 252, 255
Galgenberg 59
Galilea 276
Gallia 9, 61, 62, 65, 66
Galuan 245
Gand 7-13, 15, 45, 50, 51, 57, 61, 63, 66
Gandae 4, 8, 24
Gandavo 48, 52, 54, 57, 58, 62
Gandavum 48, 57-62, 70
Gansdries 140
Gassot 257
Gaudium beate Marie 141
Gavere 121
Geeraard 177
Geeraardsbergen 172, 308
Gend 27, 282, 305
Genève 153
Gent 1, 3, 5-12, 14, 15, 24, 26, 27, 45-50, 53, 54, 57, 58, 64-68, 71, 72, 76, 80, 82-86, 88, 102-105, 108, 111, 118, 120, 121, 135, 137, 138, 144, 154-156, 160-162, 165-168, 172, 173, 175, 176, 179, 180, 191, 194, 197-199, 207, 218, 220, 231, 237, 240, 243, 245, 246, 248, 249, 253, 256-258, 262, 263, 266, 269, 271, 273-275, 279, 281, 283, 285, 286, 289, 301-303, 306-312, 315, 317, 318-320, 323, 326-328, 333, 334, 368
Gent - Rijksarchief 8
Gentbrugge 167
Gerardus de Palude 119, 120
Gerardus Nicolai 150
Gerardus van Gent 88
Gerem de Mude 99
Gerson 123
Gertrudis 87, 93, 130-132
Gertrudis van Pottelis 129, 133
Gertrudis van Pottellis 123, 126, 131, 134
Gheertzee 137
Gheila de Vulrestrate 97
Gheile Sersymoens 111, 115
Gheldof 64
Ghend 16
Ghent 142
Gheyle 112
Gilles Le Muisit 105, 124
Gilles Wargnier 176
Godefidus Scandelein 84
Godefridus 84
Godfried Hillenberg 321
Godshuizenlaan 5, 266
Godshuuse ter Lasarijen 140
Godshuuse van Sint Janshuus 140
Goethals 99, 100, 194
Gossens 142, 143
Gossuinus 52, 53
Gouden Cruysken 257
Gousset 123
's Gravenhage 49
Gregorius IX 68, 72, 81, 86
Gregorius van Rooden 227
Gregorius X 89
Gregorius XI 113
Grened 263
Grevelingen 216, 229
Groenen-Briel 168
Grooten Condé 216
Gruterigghe 97
Gruters 97
Guido 88, 90, 93
Guillaume Faipoult 297
Guillaume Seyssens 179
Guillelmus 312
Guillelmus Wyts 207
Guinegate 135
Guines 8
Gyllet 189
H. Benedictus 19, 152
H. Benediktus 20
H. Kerst 168
H. Maria 45, 47
H. Robertus 317
Hacquart 312, 315
Hainonie 57
Hasselt 21
Hautcoeur 48, 77
Haven der H. Maria 66-68, 70-72, 75, 77-79, 81-88, 90, 93, 97, 98, 100, 102, 106, 111, 115, 120, 126, 129, 131, 132, 141, 142, 148, 150, 151, 178, 186, 192, 196, 200, 208, 210, 214, 215, 228, 230, 232, 234, 235, 238, 243, 245, 247, 249, 251, 252, 256, 267, 275, 276, 279, 290, 291, 303, 308, 311, 312, 317, 319, 323, 327, 329
Haven van Maria 68
Havere 218
Heckerghem 59
Heins 10, 15, 230
Helias 272
Hembyze 166-168, 172, 173
Hendricus Caf 93
Hendrik ute Gheroudze 102
Henegouw 57, 172, 229
Henri de Bonnières 180
Henri Peting 321
Henricus 50, 51, 94, 217
Henricus de Muda 100
Henricus Franciscus Bracq 328
Henricus van Axel 88
Henriquez 11, 133
Herkenrode 21
Hertinghe 137
Heusden 108, 168, 238, 327
Heuvelpoort 155
Heyns 197
Hieronymus 152
Hillenberg 321
Hof Ter Linden 232
Hof van Sint-Antoon 301
Holland 165, 177, 236, 239, 312
Honorius III 23, 46, 52
Hoochhuys 248
Hoogeschool 7
Hoogeschool van Leuven 233
Hospitaal der H. Maria 48-53, 57, 58, 63, 65
Hospitalis sancte Marie 52, 54
Hossenesse 102
Houden polre 116
Hregorius Durmael 258
Hugo 84, 88
Hugo, Jacops sone 100
Hugo Bradij 234
Huis der H. Maria 64
Hulst 102, 119, 167
Hulsterambacht 115
Huusman 186
Ieperen 229, 230
Innocentius III 48, 49
Innocentius IV 71, 86
Innocentius VI 105
Isabella 85, 90, 192, 203, 207
Isabella d'Anthin 252
Italië 19, 252
Jaak Livinus van Caneghem 274
Jacob 150, 176, 186
Jacob Bonble 194, 197
Jacob Heyns 197
Jacob Robbins 144
Jacob van Artevelde 105, 108
Jacob vander Beke 194
Jacobs 154
Jacobus Boonen 199
Jacobus Romelius 204
Jacobus vander Oust 151
Jacquelina van Coudenhove 186
Jacques Alexander ô Donoghue 270
Jan 60
Jan Baptist de Smet 258
Jan Baptist Gabriel De Decker 258
Jan Baptiste della Faille 227
Jan Constijen 237
Jan de Graeve 170, 171
Jan de Wilde 144
Jan Desmet 115
Jan d'Ysembaert 207
Jan Keercberch 134
Jan Pandelaert 171, 179
Jan Penneman 144
Jan Piersins 140
Jan Plocqoys 147
Jan Priem 108
Jan Pruvost 237
Jan Ruysbroeck 124
Jan Sersanders 118, 144
Jan Sersimoens 118
Jan Snoucq 214
Jan Somers 266
Jan van Assenede 115
Jan van Coudenhove 152
Jan van Cruninghen 134
Jan van der Woestijne 270
Jan van Hembyze 166
Jan van Lanchackere 98
Jan van Nassau 166
Jansenius 161, 167, 175
Jemappes 280
Jezuïeten 317
Joanna 58, 60, 61, 63, 65, 75, 80, 84, 85
Joanna Martens 169, 176, 177, 179, 186
Joanna van Constantinopel 57
Joannes 88, 141, 204
Joannes Bapt. de Codt 204
Joannes Boschorii 204
Joannes Crabbe 131
Joannes de Pale 94
Joannes de Thielroden 94
Joannes de Thoisy 115, 116
Joannes de West 114
Joannes Gerson 123
Joannes Petit 238
Joannes Petrus van Volden 267
Joannes Wielmakere 119, 120
Jonaes 94
Joncvrouwen Trune goet 102
Joos 142
Joos Zoete 197
Joris van Crombrugghe 194
Joris van Theimseke 186
Joseph II 275, 276, 279, 280
Josepha Heulbroeck 267
Josse Huusman 186
Jossine Gossens 143
Jozijne Beths 158
Jozijne van Cuenincdonc 143, 144, 147, 148, 150
Jozijne vanden Zompele 144
Judoca Gossens 142
Judocus de Meyere 151
Juta van der Muden 99-101
Kamerijk 46, 98
Kapel der Wevers 310
Karel de Stoute 132, 135
Karel den Groote 12
Karel II 251
Karel III 252
Karel IV 98
Karel V 30, 144, 152, 251
Karel van Lorreinen 263, 273
Karel VI 262
Katelijne Minnebo 140
Katelijne Sersanders 118
Katelijne Tsamers 108
Katelijne van Coudenhove 134
Katelijne van Keercberghe 134, 135
Katelijne van Kercberghe 138, 139
Katelijne vander Meersch 147
Katharina Braem 194
Katrien 100
Keercberch 134
Keizer Karel 153, 154
Kercberghe 139
Kerckhove 258
's Kerels 139-141, 143
Kerk van S. Nicolaas 47
Kersten 11
Kerstiaen Borgeois 116
Kervin de Volkaersbeke 329
Kervyn 115
Kervyn de Lettenhove 9
Kesel 108
Keulen 177, 186
Klooster van den Nieuwenbosch 10
Kluyskens 297, 318
Koepoort 157
Komen 85
Koornmarkt 159
Korenmarkt 83
Kortrijk 167, 195, 239
La Charité 238
La Prouille 23
Lagae 329
Lagrange 323
Lagye 290
Lamaître 105
Lambrecht 16, 176
Lambrecht Makereele 102
Land van Aalst 218
Land van Waas 173, 203, 217
Landradam 275
Laon 22
Largentier 190
Lateranen 29, 53
Lautem 321
Lauwereins van Vaernewijcke 144
Lavaut 11, 87
Lazarij van O.L. Vrouw 194
Le Muisit 105, 124
Le Plat 310
Le Vuaitte 234
Leboucq 57
Lei 59, 60, 88, 108, 188, 263, 274
Leiden 177
Leie 113
Leo X 30
Leodii 24
Leopold 229
Leopold II 280
Leopold van Oostenrijk 219
Leuven 161, 233
Lichel 12
Liége 11
Lieven Bibau 191
Lille 48
Lina 60
Line 60
Lippens 326
Lisbette 90
Livina de Keyzere 237
Livina Dhooghe 197-200, 202-208, 231, 264
Livina d'Hooghe 206
Livinius Westerlinck 151
Livinus Vaentkens 234
Lodewijk 102, 103, 105
Lodewijk van Male 108, 111, 114
Lodewijk XI 132
Lodewijk XIV 236, 239, 251, 255
Lodwijk XI 135
Lokeren 52, 53, 65, 80, 218, 232
Long 298
Loos 53, 99, 180, 188, 263
Loridon 286
Louis de Male 9
Louis De Mey 322
Louis XV 262
Louise Albertine de Ontaneda 238
Louise de Gand 230
Louvain 47
Lovanii 9
Lovendegem 304
Loyens 234
Loys 197
Lucas Bibau 191
Ludophus de Sagher 275
Ludovicus Josephus Delebecque 323
Luis de Requesens 161
Lutgardis de Rouck 256-258
Lutgardis Kervin de Volkaersbeke 329
Luther 153
Luxemburg 229
Mabelien 102
Machelen 85
Maes 7
Makereele 102
Malcontenten 172
Maldegem 85
Maldeghem 9
Malplaquet 251
Marc de Hertoghe 176
Marcilly 263
Margareta 51, 136, 172
Margareta Caf 93
Margareta de Croix 180
Margareta de Masmines 100
Margareta d'Haesdonck 198
Margareta van Parma 155, 159
Margaretha 71, 83, 86, 88
Margaretha van den Berghe 101-103, 105, 106
Margaretha van Parma 154, 160
Margaretta 85
Maria de Staute 267
Maria Delespaul 315
Maria Dorpers 94
Maria Elisabeth 258
Maria Hacquart 308, 312, 315
Maria Snoucq 214
Maria Theresia 262, 263, 267, 272, 273, 276
Maria Thienpont 313, 327
Maria Uutenhove 87-89
Maria van Burgondië 135, 136
Maria van Popenrode 96-99
Maria van Sint Jans 94
Maria 's Kerels 139-141, 143
Marie 58
Marijn 255
Marquette 230
Marten Luther 153
Marten Moeyaert 171
Martens 169, 179, 186
Martinus IV 89
Mathias de Scotte 142
Mathilda 51
Mathys Alexandere 144
Matthias Zens 328
Maximiliaan 136
Maximiliaan van Oostenrijk 135
Mayeur 263
Mechelen 172, 175, 176
Meenen 229, 230
Meirelbeke 232
Melckers 329
Mendonck 63, 84
Mendonk 58
Mensi 123
Michel Broiffort 180
Michiel De Wulf 217
Minderbroeder 178
Minnebo 140
Miracus 53
Miraeus 11, 58, 61, 62, 64-66, 70, 76, 81
Mirareus 75
Mireaus 88
Misson 267
Moeder Benedicta 328, 329
Moerbeke 98
Moermede 98
Moeyaert 171
Molenaarsstraat 138
Molesne 20
Monicam Landradam 275
Morel 286, 289
Muloc 85
Munster 219
Museum van oudheden 98, 113
Muyden 236
Muyshondt 297
Namen 90, 165
Nancy 135
Napoleon 305, 307, 309
Napoleon Bonaparte 285, 297
Nazareth 148, 215, 219, 220, 231, 232, 274, 279, 311
Nederlanden 21, 153, 154, 160-162, 180, 192, 207, 227, 229, 233, 234, 237, 240, 252, 276, 312, 315, 320
Nederlandsche Rijk 315
Nederlandt 21
Neerwinden 239, 282
Nève 281, 286, 289, 297, 318
Nicholai 60
Nicolaas 23, 60
Nicolaas de Liemaeckere 209
Nicolaas de Liemaker 209
Nicolaas IV 90
Nicolaas V 120, 249
Nicolai 150
Nienetene 137
Nieuwburg 270
Nieuwenbosch 80, 142, 245, 275
Nieuwenbossche 9, 71, 75, 84, 85, 252
Nijmegen 236, 239
Nijvel 22, 131, 172
Ninove 134
Nizelle 131-134
Nonnenbosch 107, 232
Nonnenbossche 168
Norbertus 22
Nouveau-Bois 143
Nursia 19
O Donoghue 270
Oert 93
Oesselgem 246
Oignies 23
Olbeke 131, 132
Oliverus 87
Olre 88
Oost-Eecloo 148
Oost-Eekloo 232, 245, 317
Oostenrijk 252, 269, 280
Oostenrijksche Nederlanden 258, 267
Openbaren Onderstand 7, 8
Oranje 154, 160, 162, 165, 166, 173
Orchies 172
Orde van Cisterciën 342
Orval 21
Ossemeersch 179
Oudburg 155
Oudenbosch 232
Pacificatie van Gent 162, 167
Pakhuis 286
Palincx 140
Pamele 134
Pandelaert 171, 179
Pardo 189
Parijs 13, 14, 41, 123, 306, 309
Paris 8, 10, 13, 32
Parisiis 9
Parma 172
Paschijne Palincx 140
Patheet 267
Paulus IV 46
Pauwel Lauwe 248
Pays-Bas 30
Penitenten 276
Penneman 144, 270
Perboem 137
Perboom 102
Petegem 85
Petercellepoorte 266
Petereceliepoort 155
Peting 321
Petit 238
Petri Bruggeman 275
Petronella Spapen 194
Petrus 98, 102, 233, 245
Petrus Bouchu 240
Petrus Carpentier 180
Petrus de Foro 116
Petrus de Meyere 275
Petrus d'Auxy 114
Petrus Everaert 249
Petrus Fierens 208
Petrus Henricus 217
Petrus van Aecht 246
Petrus van Hamme 258
Petrus van Scoenaerde 97
Philip 136, 150, 159
Philip 151
Philip den Goeden 132
Philip den Stoute 114
Philip d'Arbois 114
Philip II 154, 162, 180
Philip IV 207, 208, 217, 219, 227, 229
Philip van Anjou 251, 252
Philip van Burgondië 111, 112
Philip van Croy 166
Philip van Elzaten 51
Philippus 84
Philippus van der Noot 248
Piccolomini 216
Pictacker 252
Piersins 140
Pieter Balde 177
Pieter Bultinc 140
Pieter Cnudde 144, 148
Pieter Gyllet 189
Pieter Marijn 255
Pieter Mayeur 263
Pieter Olbeke 131, 132
Pieter van Hoka 93
Pieter van Nijseele 131
Pieter van Sychem 209, 210
Piot 11, 310, 318
Pirenne 12
Pisson 301
Pius IV 46
Plocqoys 147
Ploegaerts 19, 43
Polen 262
Poll 321
Polydoor D'Hondt 321
Poortakker 90
Port-Sainte-Marie 83
Portu 58
Portu beate Marie 62, 72
Portu beati Marie 60
Portugaal 51
Portus beate Marie 66
Portus monialium 64, 65, 70
Posternehof 317
Pottellis 130
Predikheerenklooster 57
Predikheeressen 276
Premonstreit 67
Prémontré 22
Prets 177
Priem 108
Prosper Claeys 262
Pruisen 262, 269
Pyreneeschen Vrede 229
Ramillies 251, 252
Regena Verstraeten 275
Reims 81, 89
Reinildis Thienpont 319
Republiek der Vereenigde Belgen 279, 280
Requesens 162
Reynax 7, 200, 231
Riet 70
Rietsdijk 280
Rietvliet 116
Rijke Gasthuis 178
Rijksarchief 7
Rijnghevelt 238
Rijsele 77
Rijssel 48, 53, 98, 172, 180, 188
Rijswijk 239
Riscus 59, 60
Rith 58-60, 70
Robbins 144
Robert 83
Robert Gassot 257
Robertus 20, 51, 71, 75
Robertus vande Vivere 204
Robrecht 98
Rocroi 216
Rode 84
Rodulphus 84
Roels 275
Romanus 65
Rome 10, 72, 114, 115, 297
Romelius 204
Rooigem 167, 172
Roose 209, 290, 318
Roosebeke 108
Rosseels 248
Rozenberg 168
Rudolphus 192
Rufflaert 186
Ruussinghen 134
Ruysbroeck 124
Ryhove 166-168, 173
S. Niklaaskerk 46
Sabina Bruggeman 302
Sabina Bruggheman 275, 276, 279-281, 283, 285, 286, 289, 296, 298, 299, 302-305, 308
Saint-Jean 50
Saint-Jean-d'Arc 23
Saint Bavon 9
Sanderus 7, 11, 133, 164, 170
Santporten 95
Sas van Gent 203, 216
Scaillet 255
Scandelein 84
Sceldeveld 84, 85
Scharzenborn 328
Schelde 218
Scheldeveld 84
Scheldevelt 86
Scholastica 20
Schweisthal 230
Scimpgracht 88
Sens 123
Seraphina Lagae 329
Seraphina Roels 275
Serrue 10
Serrure 7, 9, 46, 51, 60-64, 75
Sersanders 118-122, 129, 144
Sersanders 117
Sersimoens 118
Sersymoens 111-113, 115-118
Seysons 118
Seyssens 179
Simenon 24
Simoens 263
Sinaai 66, 168
Sint-Aubertus 98
Sint-Baafs 62, 66, 67, 75, 85, 106, 107, 270
Sint-Baafsabdij 50
Sint-Gillis (Waas 64
Sint-Marten 105
Sint-Martenskerk 67
Sint-Michiels 57, 58, 61-63, 65, 79, 82, 83, 119, 120
Sint-Michielskerk 50-52, 58, 76
Sint-Niklaas 45
Sint-Niklaashospitaal 46, 47
Sint-Pharaïlde 105
Sint-Pieters 102, 106, 107, 176, 180
Sint Baafs 94, 227
Sint Martensblijden 119
Sint Michielskerk 62
Sixtus IV 41
Snoucq 214
Soetaert 252
Somers 266
Sophie de Mesmaeckere 227
Spaansche Nederlanden 249
Spanjaardskasteel 165
Spanje 154, 161, 172, 180, 192, 207, 208, 217, 219, 227, 236, 239, 245, 251, 252, 262
Spapen 106, 107, 194
Spermaille 275
Spira 248
St. Barbara 276
St. Donatianus 151
St. Jan in d'olie 290
St. Marten 253
St. Michiels 247
St. Pieters 257, 276
St-Baafs 60, 156, 159
St-Bavon 60
St-Clara 167
St-Elisabethsbegijnhof 281
St-Jacobs 156
St-Jacobskerk 171
St-Lievenspoort 155
St-Michiel 168
St-Michiels 61
St-Michielskerk 48, 49, 60
St-Niklaas 156
St-Pharaïlde 84, 176
St-Pharaïldisplein 173
St-Pietersabdij 180, 189
St Christophe 11
St Jean Baptiste 11
Stadhuis 6, 7
Stallendriesch 155
Stapleton 234
Steelant 137
Steenkerke 239
Steenlant 98
Stekelaere 116
Stelant 102
Stephanie Van Renterghem 329
Stephanus 21
Steven 15
Steyaert 330
Stillemans 333
Stripe 90
Subiaco 19
Suzanna Rosseels 248
Sweveghem 166
Taquet 327
Tempelhof 157
Temsche 218
Ten Bossche 53, 54, 65, 66, 70-72, 76, 79, 83-85
Ter-Beken 252
Ter-Hagen 232
Ter-Walle 252
Ter Cameren 284
Ter Coolen 250, 284
Ter Doest 151
Ter Duinen 21, 81, 89, 90, 97, 99, 106, 107, 116, 131, 138, 142, 151, 189
Ter Haegen 142
Ter Haghen 138, 141, 256, 304
Ter Inghelen landt ter Trappen 140
Ter Steenen 281
Ter Velden 281
Ternuesen 137
Terra montium 58, 59
Tewes 31
Th. van Axel 86
Theodoor de Velcker 253
Theodoricus de Lens 99
Theodoricus van Beveren 85
Theodorus 85
Theresia Van de Velde 267
Theresia van Leemput 248
Theresianen 276
Theresianenstraat 3
Thienpont 313, 321, 323, 326, 327
Thimothée Poll 321
Thomas 85, 297
Thomas Bufs 185
Thomas Stapleton 234
Thym 45-47, 104
Thysebaert 246, 247
Tijckstrate 257
Toevlucht van Maria 10, 328, 329
Toevlucht voor nonnen 64
Tolnessen 100
Tonnerre 20
Torenpoort 54
Tournai 47, 58
Tournay 58
Tours 13
Trente 25, 29, 32, 42
Triest 134, 207, 220, 252-256, 301, 304, 305
Tsamers 108
Turenne 229
T' Servrancx 257
Urbain V 10
Urbanus V 106
Urbanus VI 113
Ursel 275, 305
Ute Gheroudze 102
Utenhove 57
Utrecht 46, 52, 252
Uutenhove 48, 49, 51, 76, 78, 79, 82, 83, 86-89, 103, 151
Va Crombrugghe 197
Va Leemput 245
Va Steenberghe 251
Va Themseke 193
Vacandard 318
Vaentkens 233, 234
Valencijn 229
Van Aecht 246
Van Anjou 251, 252
Van Artevelde 105, 108
Van Assche 10
Van Assenede 115
Van Axel 86-88
Van Bassevelde 89
Van Belle 64
Van Beveren 85
Van Burgondië 111, 112, 156
Van Cameren 131
Van Caneghem 274, 328
Van Cantimpré 49
Van Cormbrugghe 194
Van Coudenhove 131, 134, 150-152, 159, 168, 169, 171, 186, 191, 193
Van Crombrugghe 4, 181, 183, 195-197
Van Croy 166
Van Cruninghen 134
Van Cuenincdonc 143, 144, 147, 148, 150
Van de Catsijne 326
Van de Velde 267, 315, 316
Van de Vivere 191
Van de Wiele 317
Van den Berghe 101-103, 105, 106
Van den Bossche 317
Van den Gheyn 306
Van der Muden 99-101
Van der Noot 248
Van der Vet 49
Van der Woestijne 270
Van Duyse 9, 104
Van Everghem 88
Van Gent 88
Van Hamme 258
Van Heine 84
Van Hembyze 166
Van Hoka 93
Van Hongerstrate 93
Van Hoorebeke 7, 107, 117, 132, 143, 171, 186, 193, 197, 206, 217, 226, 245, 251, 255, 256, 258, 266
Van Houtte 13
Van Huffel 274
Van Keercberghe 134, 135
Van Kercberghe 138
Van Kethulle 166
Van Lanchackere 98
Van Leemput 78, 202, 209, 210, 213, 227, 228, 230-232, 237, 239, 243, 244, 246, 248, 309
Van Lokeren 7, 9, 46, 50, 65, 288, 297
Van Lorreinen 263, 273
Van Lovendeghem 86, 88
Van Male 108, 111, 114
Van Masmines 107
Van Masseme 107, 108, 111, 112
Van Mierlo 24
Van Nassau 154, 166
Van Neghen 178
Van Nijseele 131
Van Niseele 131
Van Ongeval 4
Van Oranje 239
Van Overloop 306
Van Parma 154, 155, 159, 160
Van Peteghem 315, 316, 318, 319
Van Popenrode 96-99, 109, 113
Van Popoerde 96
Van Poprode 96
Van Potteliis 131
Van Pottelis 129, 133
Van Pottellis 123, 126, 134
Van Puyvelde 10, 11, 58, 60-66, 72, 75, 83, 85, 94, 98, 113
Van Renterghem 329
Van Rooden 227
Van Scoenaerde 97
Van Sint Baefs 89, 90, 93
Van Sint Jans 94
Van Steenberghen 245, 246, 250-252
Van Sychem 209, 210
Van Theimscke 60
Van Theimseke 176, 177, 186-189, 192, 193, 196, 198, 204, 215
Van Thimseke 193
Van Troost 270
Van Vaernewijck 10, 157
Van Vaernewijcke 144
Van Vaernewyck 157
Van Vitry 23, 48, 76
Van Volden 267
Van Vulputte 102
Van Weneberchies 84
Van Werveke 12
Van Wijck 291
Vande Vivere 204
Vanden Ackere 147
Vanden Broucke 194
Vanden Zompele 144
Vander Beke 194
Vander Haeghen 7
Vander Haghe 176, 177, 186
Vander Meersch 147
Vander Oust 151
Vander Piet 245
Vander Straeten 298
Vander Vichte 248
Vanderkindere 123
Vanderwee 323
Vandewoestyne 323
Vaticano 10
Vaucelles 238
Verbroeck 138
Verdam 59, 60, 147
Vereenigde Provinciën 219, 236, 262
Verhaegen 10
Veritas 368
Verniers 194
Versluys 248
Verstockt 21
Verstraeten 275
Vervier 288
Verwijs 59, 60, 147
Veurne 21, 90
Victoria Van de Wiele 317
Victorinen 276
Vier Ambachten 14, 86, 89, 112, 116, 132, 137, 138, 143, 173, 194, 197
Vilain d'Ysenghien 230
Villers 190
Virginie 71, 83
Vlaanderen 14, 23, 49, 51, 57, 60, 61, 63, 65-67, 80, 81, 84-86, 88, 90, 93, 98, 102, 103, 105, 134, 136, 143, 153, 155, 166, 167, 172, 173, 176, 194, 203, 207, 217, 218, 220, 225, 229, 235, 237, 239, 240, 244, 245, 252, 261, 263, 264, 270-272, 276, 284, 317, 328
Von Popenrode 92
Vraendijc 102
Vraendyck 102
Vrandijc 137
Vrijdagmarkt 159, 281
Vuylsteke 12
Waarschoot 168, 232
Waasmunster 168
Wachtebeke 94, 102, 279
Wackene 156, 157
Waelpoorte 140, 172
Walcourt 239
Walrand de Croock 225
Walter 46, 57, 58, 62, 65, 66, 70, 80, 81
Walters 3, 10, 58, 61, 65, 68, 70, 80, 81
Wargnier 176
Warichez 47
Warnkoenig 64
Wauters 291, 293, 294, 297
Weenen 275
West-Vlaanderen 156
Westerlinck 151
Westmalle 33, 41
Wetteren 237
Wevelswale 88
Wielmakere 119, 120
Wijnaert 156
Wilaeys 258
Willelmus 71
Willelmus de Hulst 97
Willem 11, 165, 166, 315, 320
Willem de Castille 194, 197
Willem de Corenhuuse 194, 197
Willem van Nassau 154
Willem van Oranje 239
Willemskercke 137
Willemskerke 84
Willemus 83
Windesheim 52
Winkel 143, 279
Wittenberg 153
Wittoc 46, 47, 58, 63
Wittocx 46, 47
Wittocxgasthuis 78
Wittocxhospitaal 45, 46, 75
Wondelgem 155
Woulesteghe 108
Wouter den Mey 108
Wouter Kesel 108
Wulfsdijk 280
Wyts 207
Ymsota 93
Yperen 166, 167, 177
Yperstraat 250, 284
Yzerlaan 266
Zaamslag 85, 88, 100, 138, 147, 311
Zaemslacht 102
Zandpoort 54
Zeeland 165
Zeger de Wettere 86
Zens 328
Ziekenhuis der H. Marie 61
Zoete 197
Zomergem 85, 140
Zuster Benedicta 327
Zuster Maria 319
Zusters van Liefde 138, 304
Zusters van St. Agnes 276
Zusters van St. Joris 276
Zuyddorp 138
Zweden 239
Zwitersland 153