V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vlaanderen's economische Zelfstandigheid (z/d)

In 1917 verscheen de merkwaardige studie Vlaanderen's economische zelfstandigheid van de hand van een zekere Liederik. Het is het pseudoniem van de economist Joris Fasotte (1882-1945), een leerling van Lodewijk de Raet. Samen met zijn leermeester en zijn kompaan Leo Meert is hij één van de grondleggers van het Vlaamse zelfstandigheidstreven op economisch gebied, nog steeds een actueel thema. (184 blz., 5,75 euro, enkel te koop als ebook).

In 1917 this remarkable study by "Liederik" was edited. Liederik is a pseudonym for Joris Fasotte (1882-1945), a pupil of Lodewijk De Raet. Together with De Raet and with his friend Leo Meert, Joris Fasotte is one of the founders of the Flemish wish for economic independence, which is still a very actual theme in Flanders. (184 pages, 5,75 euros, only for sale as ebook).

En 1917 Liederik faisait paraître cette étude remarquable. Liederik est un pseudonyme pour Joris Fasotte (1882-1945), un élève de Lodewijk De Raet. Avec De Raet et avec son ami Leo Meert, Joris Fasotte est un des fondateurs de l'ambition flamande pour avoir une indépendance énomique. (184 pages, 5,75 euro, seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Table - Table des Matières


Hoofdstuk I - Vlaanderens historisch oogenblik 7
Hoofdstuk II - Vlaanderen in de Belgische huishouding 18
Hoofdstuk III - De nieuwe rechtsorde
a) Fransche taaldwang in 't ekonomisch leven 44
b) Taalplicht als ekonomisch gebod 57
c) Vlaanderens ekonomische zelfstandigheid 71
Hoofdstuk IV - Vlaanderens nationale huishouding
a) Vlaanderens zelfstandige belangen 90
b) Het kolenbekken in de Kempen 102
c) De stedengroei 106
Hoofdstuk V - Vlaanderen in de wereldhuishouding
a) De haven van Antwerpen 118
b) Betrekkingen tot Frankrijk 130
c) Betrekkingen tot Engeland 137
d) Betrekkingen tot Duitschland 143
Aanteekeningen 161

Index


Aalst 110, 111
Aarschot 91
Amerika 24
Amsterdam 115, 129, 142
Antwerpen 3, 25, 32, 47, 49, 62, 90, 92, 101-103, 105, 115-130, 132, 133, 135, 142, 143, 145, 148, 153, 162, 167-173
Anvers 129
Argentinië 148
Arnolfini 152
Atlantischen oceaan 121
Behrenstrasse 81
België 10, 12, 13, 19, 23, 24, 30, 37-40, 46, 54, 64, 82, 102, 103, 107, 109, 113, 114-116, 122, 124, 125, 131, 132, 145, 146, 163, 171-174
Belgien 162, 166, 169, 173
Belgique 74, 166, 168, 169, 172, 173
Belgischen Staat 28
Belgium 139, 147
Benoit 7
Bergen 32
Berlijn 107
Blok 173
Boeddha 159
Bontoux 23
Bordeaux 132
Braband 107, 141
Brabant 32
Bremen 121, 123
Breughel 132, 152
Brugge 128
Brussel 19, 22, 26, 48-50, 63, 74, 81, 92, 103, 107-117, 132, 141, 162, 165, 166, 173
Bruxelles 162, 166, 169, 172, 173
Buelens 63
Bulgarije 150
Burcht 128
Busselinck 167
Cardiff 127
Cattier 39
Chamberlain 101
Charleroi 32
Cigogna 21
Clydestreek 127
Cockerill 20, 40, 92
De Braekeleer 7
De Gérard 163
De Hoon 163
De Lannoy 171
De Leener 122, 166, 169, 172
De Raet 29, 32, 38, 56, 95, 102, 103, 157, 161, 165, 166, 168, 169, 172, 173
De Ruyter 141
Delbrück 11
Demer 117
Den Haag 115
Dendermonde 91, 92, 109, 111
Denemarken 55
Descartes 59
Destrée 162
Destréz 13
Diksmude 91
Donaulanden 122
Duinkerken 132
Duitsche Rijk 82
Duitschland 8, 20, 24, 37, 40, 55, 70, 98, 123-125, 127-130, 143, 145-149, 151-155, 158, 170-172
Dumont 102
Edward III 14
Elzas-Lotharingen 82, 133
Empain 21
Engeland 9, 14, 20, 29, 40, 58, 59, 70, 101, 125-129, 131, 137-143, 155, 158, 163, 174
Engelsche koloniën 171
Engelschen Staat 58
Ensor 7
Europa 14, 18, 41, 44, 59, 90, 101, 104, 123, 128, 129, 137, 140, 141, 143, 151, 152, 157
Europeesche vasteland 130
Fassotte 167
Fendrich 173
Fichte 72
Flandres 164
Flandria 70, 71
Francqui 21
Frankrijk 8, 10, 12, 20, 22, 23, 33, 39, 40, 44, 59, 115, 130-134, 136, 137, 139, 141, 148, 155, 163, 165, 170-172, 174
Fransch België 117
Fransche Noorden 131
Gent 60, 160, 163, 165, 168, 169, 172, 173
Gezelle 7
Goethe 9, 18, 60
Goldman 62
Goldmann 168
Griekenland 153
Groot-Antwerpen 76, 116
Groot-Britannië 148
Groot-Brussel 76, 107, 111, 112, 116
Halle 111
Hamburg 120, 121, 123
Havere 133
Heilige Roomsche Rijk 151
Heineman 21
Hellas 85
Hemixem 128
Henegouw 30, 32, 33
Henegouwen 35
Hindenburg 72
Hoboken 106, 128
Hoffman 168
Holland 20, 68, 141, 163
Hollandsche kust 119
Hollandsche republiek 141
Hongarije 12
Ieperen 91
Ierland 37
Ijzer 91
Jaffé 162, 166, 169
Jordaens 152
Kanaal 140
Kant 62, 158
Karel V 129
Karel VI 142
Kempen 41, 102, 104, 106
Kempisch kolenbekken 96, 101, 102, 104, 105, 116, 127
Kempsche vaart 92
Kongo 41
Kongovrijstaat 142
Koning Willem 129
Koninkrijk der Nederlanden 28, 141
Kouter 60
Le Havre 132
Leie 117
Leipzig 168, 169, 172-174
Leizig 173
Leopold II 21, 25
Leuven 91, 111
Lewinski 168
Liederik 3
Lier 91
Limburg 32, 102, 103
Limburgsche kolenbekken 25
Linker Rijnoever 125
Liverpool 121, 127
Lodewijk XIV 141
Lombardstreet 81
Londen 107, 121, 127, 129, 142
Lubeck 121
Luik 30, 32, 33, 35, 36
Luxemburg 33
Manchester 63, 65, 67
Marx 24, 138
Mechelen 63, 103, 111
Meir 82
Midden-Europa 145, 151
Middeneuropa 129, 130
Montaigne 59
Moskau 107
München 162, 168, 174
Munster 152
Namen 32, 33, 113
Napoleon 129
Napoleon I 11
Naumann 101, 146, 168, 169, 173
Nederland 148, 170, 171
Nederlanden 82, 129, 140, 141, 143
Negerlanden 42
Nieuwpoort 91
Noord-Europa 120, 121, 142, 153
Noord-Frankrijk 32, 37, 121
Noord-West Europa 128
Noord-Westeuropa 123, 125
Noorden van Frankrijk 32
Noordzee 140
Noorwegen 12
Nothung 69
Oboussier 169
Oost-Indië 165
Oost-Vlaanderen 30, 32, 35, 36
Oostenrijk 12, 20
Oostland 151
Opper-Elzas 82
Palmerston 141
Parijs 107, 133, 169
Paris 39, 81, 166, 169
Pays-Bas 81
Philippson 21
Platoon 11
Polderland 91
Polen 54, 135
Pruisen 131
Rembrandt 152
Rijn 152
Rijn-Scheldekanaal 122
Rijnland-Westfalen 83
Rijnmonding 122
Robaais 165
Roeselaere 75, 164
Rogier 64
Romeinsche keizerrijk 9
Ronse 164
Rooses 168
Rosier 164
Rotterdam 106, 120, 122, 123, 127, 129, 171
Rubens 152, 153
Ruhrgebied 106
Ruppel 92
Ruskin 87
Rusland 21, 27, 148
Saargebied 133
Saint-Louis 40
Schelde 40, 119-121, 126, 128, 129, 142, 152
Scheldestad 129
Schotland 127
Schumacher 162, 169, 172
Seraing 20, 92
Siegfried 69
Sint-Nikolaas 110
Société Générale 20
Sombart 138
Spanje 141
St-Helena 129
St-Petersburg 107
Streuvels 33
Swansea 127
Thielt 164
Thys 21
Tipperary 63
Tourcoing 165
Tromp 141
Tsarenrijk 101, 135
Tscheckendom 54
Turnhout 103
Van der Velde 166, 169
Van Eyck 152
Van Galen 141
Vereenigde Nederlandsche Provinciën 14
Vereenigde Staten 40, 148
Vereenigde Staten van Amerika 101
Verhaeren 109
Vermeylen 44
Verviers 32
Veurne 91
Vilvoorden 63
Vlaamsch-België 103, 162, 165, 172
Vlaamsch België 28, 30, 31, 127, 169, 173
Vlaamsche land 48, 49, 96, 102, 111, 113, 116, 118
Vlaamsche Nederlanden 62
Vlaanderen 1-3, 7-19, 25, 27-31, 33, 35, 37, 38, 40-43, 45, 49, 50, 54-57, 61, 63, 64, 67, 68, 70-77, 79-83, 89-99, 104, 106, 108, 110, 112-118, 121, 124, 125, 129-131, 134, 135, 137, 138, 140-147, 149-155, 157-159, 162, 165, 168
Vlaanderland 136
Vlaandren 145
Vlissingen 119
Voltaire 59
Von Schulze-Gaevernitz 58, 158, 168, 174
Waalsch België 30, 31
Waalsche gewesten 29
Waalsche kolenmijnen 25
Waentig 145, 173
Walenland 27, 30-32, 46, 48, 49, 74, 75, 92, 102, 110, 113
Walhalla 159
Wallonië 12, 21, 25, 74, 77, 83, 114, 121, 124, 125
Wallstreet 81
Washington 40
Waterman 167
Weber 138
Weenen 107
Wells 107
West-Duitschland 122
West-Europa 41
West-Vlaanderen 30, 32, 164
Westfalen 152
Willem I 29, 82, 129
Willems 63, 168
Williams 25
Wouters 7
Zuid-Nederlandsche provinciën 14
Zuid-West Duitschland 145
Zuidelijke Nederlanden 14, 19, 46, 133, 141
Zwarte land 103
Zweden 12
Zwitserland 121, 132