V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vlaanderen's economische Ontwikkeling (z/d)

Dit postuum uitgegeven werk van Lodewijk De Raet (1870-1914) blinkt uit van eruditie. De Raet, een overtuigd aanhanger van de statistiek, analyseert op vlijmscherpe wijze de Waalse versus de Vlaamse economie, om vervolgens, steunend op een enorme bronnenkennis en geheel logisch redenerend, oplossingen voor Vlaanderen voor te stellen aan de Belgische overheid. (523 blz, 15,75 euro - enkel te koop als ebook)

This work was edited after its writer, Lodewijk De Raet (1870-1914) had died. The book is very erudite. Mister De Raet was an adept of statistics, he analyzes very well the Flemish and the Waloon economies and then proposes solutions for Flanders to the Belgian government. While proposing these solutions he shows an enormous knowledge about the subject. (523 pages, 15,75 euro - only for sale as ebook)

Cet ouvrage par Lodewijk De Raet (1870-1914) a été édite quand Monsieur de Raet était déjà décédé. Le livre motre une très grande érudition. Monsieur De Raet, qui était un adepte de la statistique, analyse de façàn exceptionnelle les économies flamandes et walonnes pour ensuite formuler au gouvernement belge ces solutions pour la Flandre. (523 pages, 15,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Table - Table des Matières

Inleiding 9

Eerste deel - Vlaanderen's economische ontwikkeling in het verleden 21

Het landbouwtijdvak 23
Het ontstaan van de steden 33
De Vlaamsche lakennijverheid 43
De ambachten 54
De werkwijze 69
Het krijgsbedrijf van de ambachten 87
Het maatschappelijk leven 98
De Vlaamsche bloeitijd 110
De ondergang der lakennijverheid 123
Vlaanderen en Brabant in de 16e eeuw 132
Het tijdperk van verval 141

Tweede deel - Vlaanderen's economische ontwikkeling in het heden 159

Algemeene beschouwingen 161
De nijverheid 170
De landbouw 199
De handel 253
De scheepvaart 275
De zeevisscherij 310
De Vlaamsche visschersbevolking 330
Vlaamsche "Captains of industry" 374
Bevolkingscijfer en stambeland 380
Een economisch programma voor de Vlaamsche Beweging 397
Vlaamsche vragen van den dag 422
De Vlamingen onder de nieuwe Regeering 440

Index


Aalst 14, 16, 132, 149, 183, 184, 207, 222, 223, 277, 378, 382, 388, 435
Aalter 129, 186
Aardenburg 41
Aartrijcke 26, 143
Abdij der Duinen 24
Abdij van Voormezeele 26
Aberdeen 363
Ackermans 89
Ackersmans 114
Adinkerke 315, 316, 331, 332, 335-337, 339, 343, 345-348, 350
Aereboe 232
Aerseele 146
Afflighem 27, 145
Afrika 256, 259, 267, 293, 414, 416
Afrikaansche Rijk 448
Afsné 91
Agneessens 475
Aken 141
Albrecht en Isabella 142, 147
Alcan 252, 273
Alençon 151
Alfalo 372
Altona 326
Alva 141
Amerika 256, 267, 295, 300, 321, 400, 405, 411-413, 416, 425-427
Amsterdam 184, 275, 276, 280
Anderlecht 389, 390, 393
Angleterre 151
Anneesens 154
Ansiaux 197
Antheunis 477
Antwerpen 1, 4, 25, 33, 36, 42, 49, 104, 109, 122, 123, 127, 128, 130, 134, 136-138, 141, 144, 148, 151, 153, 154, 161, 165, 175, 178, 179, 181, 183, 185-187, 192, 193, 199, 200, 213, 214, 219, 221, 242, 243, 255, 257, 260, 275-283, 286, 287, 289-291, 293-297, 300, 301, 302, 303, 305, 313, 318, 361, 363, 383-390, 392, 393, 413, 415, 417, 435, 437, 460, 466, 474, 476, 477
Antwerpen: Aan 't Werf 36
Antwerpen: Burght 36
Antwerpen: Vleeschhuis 79
Antwerpen: Werf 36
Antwerpsche heide 191, 193
Appelmans 248
Aragon 52
Ardennen 9, 42
Argentina 263
Argentine 437
Argentinië 17, 201, 299
Armentiers 127, 128
Arnemuiden 130
Arras 132
Arrivabene 195
Artan 475
Artevelde 398
Artevelden 86, 89
Artezië 138
Asher 251, 272
Ashley 272
Assenede 115
Assonleville 141
Ath 383
Auben 391
Augsburg 120, 146
August de Maere 131
Augusteyns 302
Australië 425
Austruweel 296
Azië 256, 267, 416, 425
Babylonië 52
Baedeker 405
Baelen 410
Baels 373
Baie 269
Bailey 405
Balkan-schiereiland 448
Barbaren 36
Barcelone 52
Bastiat 228
Batavia 273
Bates 308
Baudeloo 145
Bauwens 9, 176
Bayard 403
Bayet 467
Bayle 272, 273
Bazel 120
Beatse 196
Beaujon 372
Becquart-Arien 168
Beerblock 197
Beernaert 274
Begaarden 76
Begerem 433
België 11, 12, 15, 18, 20, 155, 162, 165, 166, 173, 177, 179, 180, 184, 191, 193, 212-214, 217, 238, 239, 245, 246, 253-259, 261, 263, 267, 269, 273, 277, 278, 282-285, 288, 290, 291, 297-300, 304, 313, 317, 318, 321, 322, 324-326, 337, 357, 360, 364, 365, 369, 375, 380, 381, 394, 397, 399, 400, 406, 411, 413, 415, 419, 423-425, 427, 428, 431-436, 440, 443-448, 472, 473, 475, 479, 481
Belgique 230
Belgische Rijk 167
Belle 127, 128
Bellem 129
Bellet 372
Benoit 446, 477
Bensing 238
Bergen 10, 90, 154, 165, 382, 388, 409, 413
Berger 308
Berghen 26
Bergman 478
Berlijn 184, 412
Bern 120
Bernard 307
Bessemer 398, 400
Bethune 90, 95
Beuckels 135, 310
Bever 26
Beveren 26, 186
Beverhoutsveld 25, 41, 96
Biervliet 114, 135, 310
Billiau 356
Bismarck 397
Blaes 477
Blanchard 156, 169, 372
Blandinusberg 34
Blankard 118
Blankenberge 346
Blankenberghe 135, 311, 313, 315, 331, 332, 335-337, 339, 343, 345-348, 350, 354, 360, 366
Blankenkerke 316
Blink 249
Blois 141
Blok 276
Bly 373
Bochte-Maria-Leerne 147
Boesbeke 124
Bogaarden 76, 77
Böhmert 272
Bohn 198, 252
Boine Broke 47
Bonnert 236
Boom 290
Bordeaux 41
Bordelais 53
Borgerhout 389, 390, 392
Bossaerts 482
Bouchaute 269
Bouchoute 115
Boudewijn van Rijssel 24
Boulenger 475
Bourgondië 87, 123
Braakman 130
Brabant 10, 26, 35, 49, 55, 66, 132, 138-140, 143, 145, 151, 165, 175, 178, 181, 183, 185, 187, 199, 200, 213, 214, 219, 221, 242, 243, 297, 383, 384, 417, 432, 463
Braeckmans 198
Brandford 272
Brants 157
Brazilië 263, 354, 363
Breedene 24, 331
Bremen 30, 141, 280
Bremerhaven 357
Bremershaven 326
Brentano 248, 250
Briavoine 195, 424
Brie 52
Brière 169, 252
Brill 372
Broeckaert 156
Brossart 308
Brucge 118
Brucghe 116
Brucsela 35
Bruges 134
Brugge 14, 23-25, 33-35, 37-39, 45, 49, 50, 52, 53, 56-59, 62, 64, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 81, 83-85, 90-92, 94, 96, 97, 100, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 114-116, 118, 120-123, 125-131, 134, 136, 137, 138, 141, 144, 148-151, 153, 154, 183, 184, 186, 187, 219, 220, 222, 246, 275-278, 281, 296, 313, 382, 388, 435
Brugge: Breidelstraatje 93
Brugge: Carmes' wijk 92
Brugge: Garnaalstraatje 93
Brugge: Groote Markt 38
Brugge: Gruuthuuse-museum 134
Brugge: Halle 34, 79, 92, 93
Brugge: Huis Groenvoorde 93
Brugge: Minnewater 75, 149
Brugge: Sint-Donaaskerk 109
Brugge: Sinte-Kruispoort 109
Brugge: St. Amandsstraat 93
Brugge: St. Donaas 92
Brugge: St. Donatiaanskerk 34
Brugge: St. Jacob 108
Brugge: St. Jacobs 92, 102
Brugge: St. Nikolaas 92
Brugge: St. Salvators 102
Brugge: Vlamingstraat 93
Bruggia 25
Brugsche vaart 130
Brugsche Vrije 146
Brusel 207
Brussel 1, 5, 26, 33, 35, 36, 39, 42, 57, 60, 62, 67, 72, 80-82, 99, 100, 103-106, 112, 120, 123, 125, 126, 132-134, 136, 138, 148, 151, 153, 154, 179, 181, 183-187, 189, 194, 220, 268, 269, 277, 278, 281, 369, 383, 385-390, 392-396, 403, 406, 413, 435, 461, 463, 470, 477
Brussel: Berg van 't hof 35
Brussel: Broodhuis 36, 104
Brussel: Brouwershuis 104
Brussel: De Vos 104
Brussel: De Wagen 104
Brussel: De Wolvin 104
Brussel: Den Horen 104
Brussel: Groote Markt 35, 99, 104
Brussel: Kapellekerk 103
Brussel: Kappellekerk 36
Brussel: Kleine Magdalenakerk 103
Brussel: Lakenhalle 35
Brussel: Magdalenastraat 35
Brussel: Sint-Jansplaats 36
Brussel: Spiegeltoren 143
Brussel: St. Goorikskerk 103
Brussel: St. Jan 99
Brussel: St. Michiel 99
Brussel: St. Nikolaas-Godshuis 35
Brussel: St. Nikolaaskerk 35
Brussel: Stadhuis 104
Brussel: Steenweg 35
Brussel: Ververshoek 36
Brussel: Vlaamsche steenweg 35
Brussel: Vleeschhuis 36
Brussel: Zavel 99
Brussel-Zeehaven 296
Bruylant 195, 248, 271
Bruylant-Christophe 168
Buchenberger 227, 249
Bulens 307
Buls 461, 475, 476, 482
Bulscampveld 25, 41
Bulter 413
Bultinck 363
Burcht 290
Butler 272
Buttler 251
Buyck 372
Caaskerke 24
Cadzand 23-25
Cambrai 148
Caneghem 146
Canterbury 142
Canton 264
Caprijcke 116
Carbonez 356
Carlyle 374
Carnegie 400, 403, 405, 406
Carver 250
Cassius 23
Celebes 273
Champagne 52, 53, 136
Charleroi 10, 277, 382, 388, 408, 424, 435
Charles 307
Cherscamp 103
Cheyssen 377
Chicago 413, 418
Chimay 9
China 264, 425
Christophe 195, 248, 271
Clemskerke 331
Cloquet 372
Clyde 289, 305
Clydestreek 290
Cockerill 171, 305, 327, 363, 400, 423, 424
Coeberger 145
Colbert 147, 151
Colchester 142
Colin 169, 372
Condé 147
Congo 263, 422, 431-434, 438
Congo-Vrijstaat 414
Congostaat 259
Coniston 150
Conrrad 296
Conscience 444, 446, 449, 464, 478, 481
Coosemans 475
Cophine van den Herweghe 64
Coppée 190, 191
Coremans 457
Cornelis Sneyssens 96
Cortemarck 143
Coster 371
Coucke 67
Courtmans 478
Couvreur 271
Coxie 67
Coxyde 135, 315, 316, 331, 332, 335-337, 339, 343, 345-348, 350, 355, 360, 366
Creusot 400
Cuerne 146
Cunard 295
Cuvelier 120, 157
Dabney 251
Dade 249
Damme 38, 41, 110, 114, 129-131, 138
Dante 25
Darmstadt 369
Dauphin Lodewijk 108
Dauprat 236
Dautzenberg 478
David 250, 449, 478
De Beatis 134, 139, 140
De Beer 371
De Borchgrave 156
De Braekeleer 475
De Bray 273
De Bruycker 251
De Bruyne 432
De Cort 478
De Deken 114
De Geyter 45, 478
De Girard 11, 173
De Greef 198
De Groote 339
De Jong 308
De Keverberg 168
De Keyzer 475
De la Montagne 307
De Laet 478
De Landsheere 431
De Laveleye 199, 246, 273, 428
De Leener 198, 271
De Lehaie 248
De Maere 131, 165, 296, 445
De Meyere 133, 139
De Mol 477
De Noel 198
De Panne 24, 313, 318, 331, 332, 336, 339, 348, 355, 363, 365, 366
De Pauw 157
De Pelichy 196
De Potter 156
De Raet 1-3, 5, 7, 184, 196, 250-252, 273, 371-373, 417, 440, 482
De Rousiers 307
De Ryckere 372
De Smet de Naeyer 290, 292, 299, 301-303, 474
De Vigne 156
De Vos-Van Kleef 4
De Vriendt 475
De Winne 475
De Zuttere 157, 197, 350, 373
Dein 307
Deinze 124
Delbecq 156
Delft 148, 453
Delfzijl 276
Delille 251
Den Winter 64
Dender 207
Dendermonde 13, 14, 116, 177, 183, 184, 186, 207, 222, 378
Denemarken 210, 214, 215, 264, 282-285, 289, 298, 325, 354, 355, 357, 432
Denis 249
Denremonde 78
Département du Nord 387
Depouhon 195
Derde Orde van St. Franciscus 77
Des Marez 156, 157
Desmidt 339
Dessoer 198
Destelbergen 147
Desteldonck 147
Deswart 274
Deventer 379
Déviral 9, 145
Dewaele 339
Dewine 196
Dewit 248, 271, 308, 351
Deynze 186
Dickelvenne 103
Didascalos 468, 470, 482
Diest 136, 138
Diksmijde 41
Diksmuide 23, 114, 141, 174, 186, 222
Dilighem 27
Dittmer 372
Dixmude 382
Doornik 35, 46, 90, 148, 154, 388
Dordrecht 276
Dosfel 482
Dover 282
Dowaai 47, 49, 52
Drongen 145
Dubois 157, 195-197
Ducpétiaux 382
Duffel 26
Duinen 24
Duinkerken 24, 145, 280
Duisburg 141
Duitsche Achterland 192
Duitsche Rijk 256, 428
Duitschland 26, 30, 112, 135, 139, 141, 150, 151, 193, 204, 208, 215, 217, 220, 232, 256, 257, 260, 261, 266, 267, 281-283, 288, 294, 296, 298-300, 302, 310, 321, 322, 325-327, 337, 357, 369, 375, 385, 386, 397, 405, 406, 411-413, 416, 425, 426, 432
Dumas 236
Dumont 190
Dumont-Wilden 476
Duncan 405
Dunell 404
Dupectiaux 168
Dupont 197
Duyck 250
D'Humières 146
D'Ursel 308
Edelare 133
Edingen 391
Edison 399
Edward III 46, 90, 123
Eecke 91
Eeckerschen polder 281
Eekloo 114, 116, 124, 174, 382
Eggewaartskapelle 24
Ehrenberg 307
Elisabeth de Belgique 350
Elmpt 26
Elsene 389, 390, 393
Elsfleth 357
Embdene 326
Emden 141, 357, 358
Emmanuel Hiel 97
Engeland 11, 30, 34, 38, 42, 44, 46, 47, 49, 52, 90, 107, 114, 122-124, 126, 128, 133, 141, 149-151, 164, 173, 215, 235, 254, 256-258, 260, 261, 267, 275, 276, 281, 286, 288, 294-296, 301, 310, 311, 323, 329, 354, 402, 405, 411, 412, 416, 426, 428, 432
England 374, 411, 413
Erps 198
Espinas 47, 156, 157
Esschen 103
Essen 400
Esslen 232
Etats-Unis 403
Etichove 133
Etienne Marcel 114
Etterbeek 389, 390, 393
Europa 25, 30, 31, 41, 52, 67, 72, 79, 119, 121, 134, 144, 199, 256, 267, 275, 288, 387, 400, 415, 416, 425, 428, 474
Exaarde 115
Eyre 371
Falke 250
Faraday 398
Farnèse 138
Fassotte 268, 273
Feroë-eilanden 312, 363
Fischer 238, 249, 372
Fitger 308
Flandre 445
Flandres 174, 382
Flemigsway 30
Florence 33, 43, 45, 117, 119, 134
Florence: Uffizi 108
Floris 67
Forestum Wasda 26
Fourcault 301
Fourmarier 198
Francfort 412
Franck 305, 431, 457
Franken 26, 27
Frankenthal 141
Frankfort 120, 141, 184
Frankfort-aan-den-Main 46
Franklin 398
Frankreich 411
Frankrijk 11, 16, 35, 42, 44, 52, 58, 88, 90, 114, 123, 136, 141, 146, 147, 150, 151, 155, 165, 173, 176, 254-257, 261, 266, 275, 282, 283, 288, 294, 296, 303, 310, 311, 343, 354, 375, 385-387, 400, 411, 412, 416, 424-426
Frankrijk 9
Frans Ackermans 89
Frans Anneessens 154
Fransch-Vlaanderen 52
Fredericq 157, 482
Freiburg 120
Fremicourt 108
Frère-Orban 246, 255
Friezen 27
Fris 139, 157
Frost 249
Gabrielle d'Estrées 134
Gaesdonck 26
Gailliard 156
Galbert 34
Gand 52
Gauss 398
Gaver 96, 113, 115, 117
Geestemünde 326, 364
Geleyns 371
Gembloers 204, 216, 217, 247
Gembloux 453
Genck 190
Gent 9, 13, 14, 25, 33, 34, 38, 39, 41, 44-48, 50, 51, 53, 55-57, 59-65, 69, 70, 74-76, 78, 80, 82, 83, 85, 88-92, 94-96, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 114-121, 123, 125-127, 129, 132, 137, 138, 141, 146, 148-151, 153, 154, 161, 164, 172, 174, 176, 177, 183, 186, 187, 193, 209, 216, 218, 220, 246, 247, 257, 277-279, 281, 289, 290, 294, 331, 378, 382, 387-389, 392, 402, 406-408, 410, 413, 418, 424, 435, 445, 450-452, 455, 477
Gent: Abeelstraat 107
Gent: Botermarkt 79
Gent: Brabantdam 107
Gent: Capucienenklooster 142
Gent: Godshuis van St. Jan en St. Pauwel 93
Gent: Groot Vleeschhuis 103
Gent: Halle 115
Gent: Jezuïetenkerk 142
Gent: Kalanderberg 76
Gent: Kouter 67, 91
Gent: La Lys 11
Gent: Lakenhalle 79, 96, 142
Gent: Leugemeete 93, 95
Gent: Linière gantoise 11
Gent: Opstal 39
Gent: Oud-Brug 146
Gent: oude Burcht 39
Gent: Overschelde 39
Gent: Rame 76
Gent: Roeland 91
Gent: Schippershuis 104
Gent: Sint-Baafsabdij 24
Gent: Sint-Pietersabdij 24
Gent: St. Baafsabdij 34, 145
Gent: St. Baafskerk 110
Gent: St. Baafsstede 34
Gent: St. Jacob parochie 62
Gent: St. Jan 89
Gent: St. Jan parochie 62
Gent: St. Jorisgilde 90, 96
Gent: St. Michiel parochie 62
Gent: St. Nikolaas parochie 62
Gent: St. Pieter parochie 62
Gent: St. Pietersabdij 34, 145
Gent: St. Pietersdorp 34
Gent: St. Sebastiaansgilde 90, 96
Gent: Veldstraat 77
Gent: Vleeschhalle 79
Gent: Vrijdagmarkt 79, 80, 90, 91, 113, 172
Gent: Vrindachmaerct 80
Gent: Vulreshuus 107
Gent 136
Gentbrugge 389, 392
Genua 33, 52, 117
Geraardsbergen 150
Germanen 55
Gevaert 477
Gezelle 339, 478
Ghend 48, 61, 63, 78, 115
Ghendt 90, 142
Ghent 78, 80, 115, 116, 119, 142
Ghislain 307
Giard 169, 252
Gilain 197
Gillis Beuckels 135, 310
Gilly 388
Gilson 372
Ginn 250
Gistel 23, 124
Glasgow 289
Glibert 196
Gluckstadt 357
Gobelin 147
God 371
Godekine Masche 64
Godeveerde Utenkerke 64
Goemaere 250, 272, 307-309
Goemare 169
Goldschmidt 373
Golf van Gaskonje 301
Gollier 308
Gossart 157
Graaf Robrecht 116
Graham 252
Grandgaignage 271
Gravin Margaretha 76
Greenock 292
Grégoire 238
Greiner 305
Griekenland 121, 285, 298
Grimberghe 26
Grimsby 363, 364
Groede 24
Groeninghe 55, 89, 92, 96, 111, 117
Groningen 276
Groot-Britannië 31
Groot-Brittanje 124, 125, 256, 266, 282, 283, 298, 357, 375, 397, 411, 416, 427
Groote Moere 145
Gruuthuuse 108
Guarini 232
Guicciardini 127, 128, 137, 140, 275
Guillaumin 168
Guizzante 25
Guyot 197
Gwijde van Dampierre 24, 96, 115, 120
Gyselinck 195
Habelin 108
Habets 197
Hacket 34
Haillot 271
Hainaut 409
Halske 238
Hamburg 120, 141, 280, 281, 289, 294, 295, 300, 326
Hamelius 169, 482
Hamme 26, 184, 207
Hankow 264
Hannover 26
Hansbeke 129, 147
Harelbeke 114, 124, 146
Harlingen 276
Harold 307
Harzé 191, 198
Haspengouw 9, 209, 210
Hayez 168, 195, 249, 271, 309, 372
Heemskerk 270
Heerne 463
Heidelberg 120, 141
Helleputte 468
Helmholtz 398
Hemixem 290
Henderickx 302, 440
Hendrik I Beauclerc 30
Hendrix 440
Henegouw 42
Henegouwen 9, 10, 12, 138, 178, 179, 181, 183, 190, 209, 215, 221, 223, 382-386, 391, 407-409, 417
Henne 145
Herreyns 475
Hervy-Cousin 308
Herwig 371
Heuvelmans 440
Heymann 373
Heymans 168
Heyst 130, 135, 313, 315, 316, 331, 332, 335-337, 339, 343, 345-348, 350, 354, 366
Heyst-Zeebrugge 281
Hiel 97, 478
Hoboken 290, 299, 327, 363
Hoch 250
Hoecke 38
Hoelaer 26
Holland 141, 146, 148, 151, 253, 254, 275, 276, 278, 289, 322, 355
Hollandsche koloniën 161
Holstein 30
Hondschoote 124, 127, 128
Hong-Kong 281
Hongarije 30, 471
Hooipoort 107
Höst 371
Hoste 251
Houcke 135
Houdmont 373
Houtem 103
Houtland 26
Houzé 12
Hubert 157, 273, 308
Hubin 430
Hugo van der Goes 108
Hulst 124
Hüschke 249
Huysmans 184, 197, 249
Huyttens 156
Hymans 168
Ieperen 26, 33, 35, 38, 39, 41, 44, 45, 49, 53, 57, 60, 61, 67, 72, 75, 78, 81, 94, 97, 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 121, 123, 125-128, 131, 138, 142, 148, 151, 153, 207, 219, 222
Ieperen: Bellehospitaal 110
Ieperen: Halle 79
Ieperlei 129, 130
Ierland 323, 363, 445
IJmuiden 363, 364
IJsland 312, 327, 363
IJzendijke 24
IJzer 23, 24, 31
Inama-Sternegg 420
Indië 275, 425
Ingelmunster 146
Ingenbleek 301
Innocentius IV 120
Insulinde 448
Isengrim 45
Isere Portus 23
Italianen 121, 125, 130
Italië 9, 38, 52, 58, 112, 134, 150, 411
Jacob de Meyere 133
Jacob Habelin 108
Jacob Kien 135, 310, 311
Jacob Pardo 108
Jacob van Artevelde 44, 57, 88, 89, 120
Jacop Willebaerd 118
Jacquard 12
Jacquart 351
James 272, 413
Jan Blankard 118
Jan Breidel 59
Jan Kemp 123
Jan Peyt 27
Jan Rijnvisch 38, 47
Jan van den Vivere 142
Jan van Etichove 119
Jan van Eyck 103
Jan van Namen 24, 50, 51
Janne van Haiticove 119
Janssens 168
Japan 283, 400, 425
Java 273
Jehan Boine Broke 47
Jette 389
Johanna van Navarra 58
Johnston 308
Josson 168
Jozef II 153
Julin 197
Julius Sabbe 131
Jumet 388
Kaapkolonie 261, 262
Kaekebroek 394
Kaiserin Augusta Viktoria 295
Kales 88, 122, 125
Kampen 297
Kanaal 362, 363
Karel de Stoute 87
Karel den Goede 34
Karel den Groote 28
Karel den Stoute 109
Karel V 276
Kassel 96, 124, 127
Kassel 114
Kasselberg 27
Katanga 433, 448
Käusling 302
Keizer Karel 56, 59, 123, 139
Keizer Lotharius 26
Kemp 123
Kempen 25, 187, 189, 190, 192, 193, 219, 389, 410, 417, 422, 453
Kempisch kolenbekken 421, 422
Kerels 27, 40
Kerkhem 133
Kersten 198
Kerstiaen Loucbosch 64
Keulen 119, 136, 141, 412
Keulen 141
Kiel 369
Kien 135, 310, 311
Kircher 251
Klauwaerts 95
Kleef 26
Kleine Moere 145
Klemskerke 24
Koekelberg 389
Komen 124
Kongo 298
Koning Albert 293, 304, 305, 356, 440, 443, 449
Koning Willem 161, 276, 311
Koningsberg 52
Koomen 127
Kortrijk 14, 50, 67, 128, 146, 149, 150, 174, 175, 183, 186, 187, 219, 220, 222, 378, 382, 388
Kruisschans 281, 296
Krupp 400
Kuregem 455
Kwaden Maandag 90
Laarne 177
Laethem 91
Laken 389, 390, 393
Lamberty 3
Lamertin 197
Lampernisse 143
Land van Aalst 26, 186
Land van Waas 25, 26, 117, 145, 146, 389
Landegem 147
Langemarck 124
Laraire 236
Larcier 309, 372
Lardinois 162
Laurens 371
Laveleye 248
Le Hâvre 280
Lebègue 196, 197, 251, 272, 307, 370, 371, 373
Lecoffre 252
Lecointe 308
Lecouteux 227, 235, 236
Ledeberg 389, 392
Ledeganck 446, 478
Leer 357
Legrand 308
Leherte 271
Leie 25, 26, 34, 76, 129, 131, 133, 154, 207
Leipzig 412
Lembeke 124
Lemström 232
Lenschau 412
Leo X 132
Leopold II 161, 293, 305, 414, 431, 448
Leplae 250
Lescure 192, 198
Lesigne 167, 168, 194, 195, 248, 270, 271, 273, 306
Leuven 33, 42, 120, 123, 132, 136, 138, 179, 181, 183, 186, 213, 217, 222, 242, 246, 277, 385, 388, 413, 435
Levrault 308
Levy 250
Lewinski 169
Lexis 251, 272, 412
Leys 475
Liebig 204, 205, 211, 398
Liedekerke 187, 189
Lier 138, 187, 388
Lies 475
Liesel 26
Lieve 130
Lievevaart 41
Limburg 165, 178, 179, 181, 183, 189, 191, 193, 194, 199, 200, 213, 214, 219-221, 242, 243, 290, 297, 383-385
Limburgsche heide 191, 193
Lindeman 372
Lint 26
Lisga 25
Liverpool 281
Lloyd 286, 287, 289, 295
Lockyer 412
Lodewijk van Male 62, 87, 96, 113, 117, 123, 124
Lodewijk van Nevers 87, 96, 113, 116
Lodewijk XIV 146
Lodewijk XV 146, 151
Lokeren 13, 15, 115, 150, 177, 388
Lombaerden 119
Lombarden 119
Lombardsijde 135
Lombardzijde 331
Lonay 231, 250
Londen 49, 120, 138, 141, 142, 184, 187, 275, 276, 281
Loo 23, 114
Lorzé 198
Lotharingen 35
Lotz 248, 250
Loucbosch 64
Lowestoft 363
Lubeck 52, 118, 120
Ludovic Guicciardini 140
Luik 9, 10, 12, 14, 18, 88, 153, 165, 178, 179, 181, 190, 209, 215, 220, 277, 297, 382-388, 391, 408, 410, 413, 417, 418, 435, 463, 466
Luik: Linière Saint-Léonard 11
Luik 183
Lust 350, 351
Luxemburg 178, 181, 183, 220, 383, 384
Luytgaerens 252
Lyon 138
Maandaagsche 39
Maas 31
Mac Leod 410, 460, 482
Macassar 273
Mack 238
Macmillan 252
Macmillian 169
Maemillan 250
Maerlant 129
Maeseyck 221
Mahaim 252
Maidstone 142
Mainz 120
Malan 448
Malherbe 251, 252
Malthus 232
Manceaux 249
Manchester 413, 418, 426
Manz 197
Marcel 114
Marche 383
Mareska 168
Margaretha van York 109
Margot 482
Margriete den Winter 64
Marokko 397
Marseille 52
Martin 400
Martogne 9
Masche 64
Maximiliaan 128, 130, 139
Maxwell 398
Mechelen 42, 104, 123, 134, 136, 138, 151, 153, 154, 184-186, 194, 222, 385, 388
Mechelen: Onze Lieve Vrouwekerk 103
Mecklenburg 30
Meenen 81, 103, 148
Meert 268, 273, 407
Mees 271
Meesen 114
Meessen 124
Meissen 30
Méline 372
Mellaerts 212
Menapiërs 31, 33
Merovingers 31
Mertens 271, 306
Methuen 252
Meulebeke 146
Meulemans 195
Meurice 198
Middelkerke 331
Middellandsche Zee 52, 275
Midden-Europa 38
Midden-Frankrijk 223
Milaan 43
Misch 169, 197, 198, 252, 271
Miserez 251
Mitscherlich 234, 249
Mittler 307
Moere 145
Moerienen 31, 33
Moezel 41
Molenbeek 389, 390, 393
Mommens 373
Mondez 9
Monnikereede 38
Monnom 198
Monroë 427
Morgenlanden 52
Mülhausen 402
Munster 144, 275
Namen 42, 178, 181, 183, 220, 382-384, 388, 466, 467
Napoleon 246, 275, 276
Napoleon III 165
Narcisse 197
Natal 261, 262
Naud 249
Navarra 49
Neder-Saksers 36
Nederland 214, 254, 257, 261, 264, 266, 269, 273, 282, 283, 285, 294, 295, 298, 299, 310, 314, 320-324, 328, 329, 354, 357, 385, 386, 397, 406, 411, 416, 426, 448, 450
Nederlanden 42, 67, 127, 128, 135-141, 146, 276, 477
Nederlandsch-Indië 173
Nederlandsch Indië 261
Nederlandsche koloniën 176, 261, 264
Neumann-Spallart 397
Neurrenberg 43
Nevele 91
New-York 187, 189, 281
Newman 232
Nietzsche 374
Nieuwe Wereld 137
Nieuwkerke 124
Nieuwpoort 25, 41, 114, 135, 136, 141, 276, 279, 281, 294, 311-313, 315, 316, 330, 331, 332, 335-337, 339, 343, 345-348, 350, 355, 356, 360, 365
Nieuwport 135
Nijvel 181, 183
Nolthenius 405
Noord-Amerika 17, 176, 201, 321, 425, 426
Noord-Duitschland 52
Noord-Frankrijk 40, 387, 395
Noord-Nederland 275, 465
Noordsche Koningrijken 448
Noordzee 29, 52, 275, 310, 317, 320, 325-327, 356, 363
Noormannen 28, 36
Noorwegen 264, 282-285, 298, 324, 329, 357
Noorzee 362
Nordenham 357
Norfolk 124, 145
Normandië 38, 141
Norwich 142
Noyon 34
Nukerke 133
Nurenberg 120, 369
Oceanië 256, 267, 416
Oldham 402
Ooms 475
Oost-Europa 425
Oost-Indië 176, 273
Oost-Vlaanderen 12, 14, 16, 18, 138, 172, 175, 177-179, 181, 183, 186, 187, 199, 200, 207, 213, 214, 219, 221-223, 242, 243, 381-385, 390, 407, 408, 417
Oost-Zuid-Europa 425
Oostburg 24
Oostduinkerke 315, 316, 331, 332, 335-337, 339, 343, 345-348, 350, 355, 360, 366
Oosten 427
Oostende 130, 135, 136, 144, 219, 222, 257, 275-279, 281, 282, 291, 294, 296, 301, 303, 311-313, 315, 316, 319, 327, 331-333, 335-337, 339, 343, 345-348, 350, 353-356, 360-362, 364-367, 435, 437, 474
Oostende: Doggerbank 135
Oostenrijk 140, 298
Oostenrijk-Hongarije 411
Oostenrijkse Nederlanden 144
Oostzee 38, 52, 275
Opper-Schelde 154
Oranjekolonie 261
Orleans 165
Ostende 351
Otto den Groote 36
Oud-Turnhout 187
Oudenaarde 12, 14, 33, 67, 76, 97, 118, 132, 133, 138, 149, 150, 174, 183, 184, 187, 222, 223, 382
Oudenburg 23
Padang 273
Palts 147
Panne 315, 316
Pardo 108
Parey 249, 250
Parijs 119, 120, 136, 141, 187, 189
Parijs: kerk der Invalieden 155
Paris 230, 236
Pasteur 211
Pays-Bas autrichiens 144
Pedone 308
Peeters 169
Peking 264
Pembroke 30
Pervijze 24
Pescator 373
Peterman 372
Petit 465
Philippeville 383
Philippovich 227
Philips de Goede 87, 88, 109, 126
Philips de Schoone 52
Philips den Goede 117, 128, 130
Philips den Schoone 127
Philips II 137, 142, 150
Philips van Artevelde 114
Philips van den Elzas 38, 41, 135
Picquart 168
Pierrard 308
Pierstorff 249
Pieteren den Winter 64
Pirenne 120, 139, 156, 157
Piret 227, 249
Pisa 33
Pittsburg 400
Plessers 482
Plinius 23
Plymouth 363
Poffé 153, 157
Polen 193
Pondacchi 121
Poort van Gent 34
Poperinghe 41, 116, 118, 127, 186
Portinari 108
Portugal 38, 52, 258, 363, 432
Portugeezen 121, 130, 133
Portus Gandavum 34
Pourbus 102
Praet 39
Pratt 250
Prayon-Van Zulden 482
Prince Philips 139
Prins Albert 304, 305, 361, 364
Prins Albert van België 447
Prins Albrecht 337
Prins Boudewijn 447
Prise 91
Pruisen 133, 254
Pudor 214
Quetelet 167, 184
Rafaël 132
Raquet 250
Reims 120
Reinwald 252
Renaat van Brugge 108
Renier 198
Reydt 272
Reye 33, 129, 131
Reynders 249
Reyne 252
Ricardo 228, 232, 233
Rijn 31, 33, 41, 51, 147, 297
Rijnvisch 47
Rijsel 52, 53, 56, 81, 128, 148, 387
Rijssel 38
Robaais 176, 387
Robrecht van Bethune 115
Rodenbach 54, 478
Roemenië 17, 201
Roeselaere 378, 381, 382, 388
Roeselare 12, 14, 114, 148, 174, 183, 184, 186, 222
Rogier 174
Romberg 195
Rome 119
Romeinen 35, 36
Ronse 13, 150, 174, 177
Rooses 440, 459, 482
Roozebeke 96, 114
Roschar 209
Roscher 227, 249
Rosez 169
Rostock 120
Rotterdam 276, 280, 289, 294, 295
Rotterdam Cardiff 281
Rouen 141
Rousseau 198
Roxem 26
Royers 296
Rubens 103, 144
Rupel 296
Rusland 17, 52, 133, 201, 215, 257, 263, 266, 298, 411, 425
Rutten 169, 198
Ruysselede 146
Sabbe 296
Saevel 339
Saffelaere 147
Saffir 47
Saksers 27
Saliërs 26, 28
Samarang 273
Sanderus 79
Sandwich 142
Say 227, 230
Schaarbeek 389, 390, 393
Schayé 308
Schelde 25, 26, 29, 31, 34, 36, 41, 76, 144, 161, 255, 275, 278, 289, 290, 296, 297, 305
Scheldeholt 25
Scheldestad 123, 128, 136, 192, 257, 281
Schepens 196, 197, 251, 252, 272, 308
Schiedam 276
Schmoller 375, 399
Schönfeld 251
Schotland 289, 290, 292, 299, 323, 326, 362
Schulze 204, 404
Schulze-Gävernitz 402
Schutlze 402
Schuyten 460
Schwertz 204
Schwiedland 197
Scribanus 275
Seebohm Rowntree 169, 252
Segers 307, 457, 459, 482
Sente Ledenaerde 103
Sente Lievine 103
Seraing 171, 305, 388, 424
Seveneecken 177
's Gravenhage 269
Shaw 9, 157
's Hertogenbosch 26
Shetland-eilanden 363
Siemens 398, 400
Siffer 373
Simon 465
Simon Saffir 38, 47
Simons 379, 380
Sinaai 115
Sint-Denys 31
Sint-Gillis 389, 390
Sint-Joost-ten-Noode 389
Sint-Niklaas 13, 183, 268, 378
Sint-Nikolaas 14
Sint Antonius 103
Sköllin 372
Sleeckx 478
Sleidinge 177
Slemens 238
Slijkens 362
Slijpe 24
Sluis 38, 114, 129, 130, 135, 153
Sluis: Sas 130
Smeesters 271, 308, 309
Smith 227
Snaaskerke 24
Snellaert 449, 478, 481
Sneyssens 96, 97
Snieders 478
Soerabaya 273
Solvay 5, 403
Somergem 147, 177
Soriano 140
Sottegem 16, 115
Souchon 227
Southampton 142
Southwark 142
Soutwold 363
Spaansche koloniën 9, 150
Spaansche Nederlanden 144
Spanjaarden 121
Spanje 9, 38, 49, 52, 58, 127, 134, 146, 148, 150, 151, 298
Sparnaay 252
Spottieswood 371
Spottiswoode 308
Springer 250
St. Amiaan 103
St. Andries 103
St. Anna ter Muiden 114
St. Baaf 34
St. Barbara 103
St. Benediktus 102
St. Christoffel 103
St. Elooi 102, 103
St. Genoveva 103
St. Gillis 103
St. Goorik 103
St. Goorikseiland 35
St. Jacob 103
St. Jacobus 102
St. Jan 34, 103
St. Jan Evangelist 103
St. Jozef 102
St. Laurens 103
St. Livinus 102
St. Martinus 102
St. Nikolaas 102, 103
St. Pieter 103
St. Pieter te Gent 25
St. Severinus 102
St. Waast 34
St-Baaf 25
St-Gillis 393
St-Joost-ten-Noode 390, 393
St-Niklaas 177, 186, 388
St-Nikolaas 222
Stahlberg 307
Standford 372
Steenhuyze 108
Steenkerke 24
Steenpoort 107
Stephenson 398
Stevens 475
Straatsburg 141
Strabo 23
Strauss 307
Stumpfe 239, 249
Stuttgart 369
Suffolk 124
Sumatra 273
Suriname 261
Syrië 52
Tacquin 372
Taylor 250
Temsche 186
Ter Doest 24
Ter Hulpen 246
Ter Kameren 27
Termuiden 38
Termunterzijl 276
Tersterph 24
Tervueren 414
Tesla 399
Thaer 204
Thielt 12, 14, 103, 114, 124, 146, 174, 183, 186, 222, 223, 381, 382
Thienen 42, 136
Thomas 250
Thomas Portinari 108
Thorhout 25, 81
Thorn 169
Thourout 114
Thron 197, 198, 252, 271
Tisserand 453
Toerkonje 127, 387
Tongeren 35
Tongerloo 145
Torau 272, 273
Tourcoing 176
Transvaal 261, 262
Trasenster 198
Trigant 252
Trochu 465
Trousmare 34
Turenne 147
Turmann 230, 252
Turnhout 187, 194, 221, 385, 388
Tydenman 274
Tyler 114
Ukkel 389
Ursel 129
Uruguay 263
Utenkerke 64
Val-St-Lambert 171
Van Alsoot 99
Van Artevelde 114, 120
Van Beers 478, 482
Van Bethune 115
Van Brugge 108
Van Bruyssel 271
Van Buggenhoudt 198
Van Dampierre 115, 120
Van de Perre 440
Van de Velde 432
Van de Venne 440
Van den Bosch 114
Van den Eecke 91
Van den Herweghe 64
Van den Vivere 142
Van der Bruggen 246
Van der Cruyssen 440
Van der Goes 108
Van der Kindere 86, 156
Van Dierendonck 339
Van Dooren 194, 248, 270
Van Doosselaere 440
Van Duyse 478
Van Dyck 144
Van Etichove 119
Van Eyck 103, 144
Van Haiticove 119
Van Halle 307
Van Hoek 251
Van Laar 482
Van Langenhuyzen 251
Van Male 113, 117
Van Mierlo 250
Van Nevers 113, 116
Van Orley 67
Van Raemdonck 198
Van Rijswijck 307, 446, 478
Van Torre 339
Van Woensee 198
Van York 109
Van Zuylen 301
Vander Meersch 168
Vanderlip 411
Vandermaeren 271
Vanderpoorten 252
Vandervelde 198, 229, 252
Varlez 252
Varssche vaart 129
Vegesack 357
Veldeman 197
Velsike 115
Venetië 33, 38, 52, 117, 121, 134, 135, 138, 148
Venetië: Sint-Marcusplaats 38
Venetië van het Noorden 122
Verbeek 198
Vereenigde Koningdom 107
Vereenigde Koninkrijk 323
Vereenigde Nederlanden 161
Vereenigde Staten 298, 375
Vereenigde Staten van Amerika 412
Verenigde Staten 283
Verhaegen 157, 196
Verlez 196
Vermaut 197
Vermeylen 482
Verneaux 308
Verre-Oosten 427
Versailles 151
Versluys 197
Verstraete 475
Verviers 9, 10, 162, 236, 277, 382, 388, 408, 424, 435
Verwee 475
Veurnambacht 24, 40, 145
Veurne 41, 97, 114, 138, 145, 222, 350
Vier-Ambachten 117
Villa Yprensis 35
Villeroi 104, 147
Villers 145
Vilvoorden 216
Virton 383
Vives 127
Vlaamsch-België 17, 164, 175, 179-182, 185, 189, 193, 194, 199, 209, 212, 215-218, 221, 228, 242, 243, 245, 247, 260, 261, 266, 289, 290, 378, 381, 390, 396, 397, 405, 406, 409, 417, 422, 423, 430, 443, 447, 448, 450, 452-454, 456, 458, 461-463, 469-472, 474, 479, 481
Vlaamsch België 183, 440
Vlaanderen 1, 3, 5-7, 9-13, 17, 22-28, 30-34, 37, 40-43, 45, 48, 49, 52, 54, 55, 58, 66, 67, 76, 78, 80, 88, 89, 92, 93, 97, 108, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 122-128, 132-134, 136, 138-140, 142, 144, 145, 148, 149, 151, 153, 159, 162-165, 172-174, 176, 179, 182, 185, 192, 194, 207, 209, 213, 220, 241, 242, 244, 245, 247, 254, 264, 269, 311, 329, 337, 351, 352, 381, 382, 395, 406-408, 421, 422, 424, 436, 444-446, 452, 455, 464, 470, 472, 480
Vlaenderen 70, 96, 118, 134, 139, 142
Vliebergh 249, 251, 372
Vlietinck 339, 372
Volkegem 133
Volta 398
Von Chlapowo Chlapowski 248
Von der Golz 249, 251
Von Halle 233
Von Rümker-Breslau 250
Von Thünen 234, 235
Voormezeelsche 39
Vorst 26, 389
Vos Reinaerde 45
Vrijbusch 25
Vrije 93, 109
Vrije van Brugge 142
Vromant 252
Vuylsteke 142, 157, 164, 165, 168, 221, 380, 478
Vuysteke 445
Waalsch-België 179, 180, 382, 417, 460, 471
Waalsch-Brabant 209
Waalsch België 183
Waalsche provinciën 170
Waarschoot 177
Waasten 127
Wachtebeke 147
Waelput 477
Walenland 163, 165, 179, 180, 182, 190, 193, 215, 216, 317, 382-385, 387, 389, 390, 391, 395, 396, 408, 409, 413, 450, 453, 454, 459, 469, 471, 472
Wales 323
Wallonië 9, 10, 12, 13
Walravensijde 135
Waltz 250
Walz 239
Wanroi 26
Wanzeele 103
Wappers 475
Washington 427
Wat Tyler 114
Watt 398
Wauters 156
Waver 432
Waxweiler 10, 12, 184, 198, 272, 401, 403, 405
Waxweiller 196
Waytop 103
Weber 398
Weert 26
Weissenbruch 168, 195, 196, 248, 251, 271, 273
Welckers 296
Wenceslas Coeberger 145
Wenduyne 135
Wervik 124
West-Europa 26, 54, 425
West-Vlaanderen 12, 14, 172, 174, 175, 178, 179, 181, 183, 186, 199, 200, 207, 213, 214, 219, 221-223, 242, 243, 352, 381-386, 390, 408, 417
Westrem 91
Wetteren 177
Wicksell 232
Wiedenfeld 307
Wien 198
Wijnendaele 129
Wildiers 440
Willebard 118
Willem 45
Willem Brito 45
Willem Britto 129
Willem de Rosse 30
Willem den Veroveraar 30
Willem I 170, 276, 423
Willems 446, 478, 481
Wilmotte 169
Winnoksbergen 24, 128, 145
Winterslag 190
Witte Kaproenen 129
Wodon 198
Wöhler 398
Wolowski 168, 445
Wolters 249
Wouter van den Eecke 91
Wouters 145, 476
Wulpe 24
Wulpen 23, 24
Ydo 371
York 30
Young 9
Yperlei 23, 35
Ypre 118
Yvens 129
Zaandam 276
Zander 302, 303
Zannekin 27
Zeebrugge 294, 296, 354, 364, 368
Zeeland 172
Zeeverghem 91
Zele 15
Zellien 303
Zenne 35, 36
Zoepfl 238
Zolla 202, 249
Zorgedrager 327
Zottingen 115
Zout-Leeuw 42
Zuid-Afirka 262
Zuid-Afrika 261, 264, 433, 448
Zuid-Amerika 173, 425
Zuid-Duitschland 33, 51
Zuid-Nederland 275
Zuidelijke Nederlanden 113, 161
Zurich 120, 184, 402
Zwarteland 194
Zweden 282, 283, 285, 471
Zwevegem 146
Zwijnaarde 91
Zwin 23, 31, 33, 38, 121, 124, 128-131, 136, 275
Zwitserland 254, 471, 481