V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw - Deel VII (1869)

Het zevende deel van een achtdelige serie door Dr. W. J. F. Nuyens over de beroerten in de Nederlanden gedurende de periode van 1559 tot 1598. Deze belangrijke periode in onze geschiedenis wordt door Dr. Nuyens bekeken door een katholieke bril, en dit in antwoord op John Lothrop Motley die dezelfde periode beschreef vanuit een protestantse achtergrond. (528 blz, 16,- euro - enkel te koop als ebook)

The seventh part of an eight part series about the religious troubles in the Low Countries during the period 1559 to 1598. This important period of our history is studied by Dr. Nuyens from a catholic point of view, and this as an answer to John Lothrop Motley who had a protestant background and who described the same period. (528 pages, 16,- euro - only for sale as ebook)

Le septème tome d'une série de huit tomes sur les troubles de religion en Belgique et la Néerlande pendant la période de 1559 à 1898. Cette période si importante de notre histoire est décrite par le Dr. Nuyens d'un point de vue catholique, cela en réponse aux livres du protestant John Lothrop Motley, qui a décrit la même période (528 pages, 16,- euros - seulement sur cédé).

Inhoud - Table - Table des Matières

Hoofdstuk I
Toestand na Oranje's dood - Maatregelen, door de Staten-Generaal en de Staten van Holland genomen - Maurits van Nassau - Voorspoed van Parma's wapenen - Brugge onderwerpt zich aan den Koning - Regeeringloosheid te Gent - De stad geeft zich aan Parma over - Onderwerping van Brussel - Beleg van Antwerpen 1

Hoofdstuk II
Onderhandelingen met Frankrijk en Engeland - Gezantschap naar Frankrijk - Hendrik III wijst de soevereiniteit over de Nederlanden van de hand - Zending naar Engeland - Koningin Elizabeth belooft hulp - Komst van Leycester - Krijgsbedrijven in 1584 en 1585 81

Hoofdstuk III
Leycester wordt gouverneur-generaal - Ongenoegen van Elizabeth - Maurits van Nassau, stadhouder van Holland - Krijgsbedrijven - Begin der spanning tusschen Leycester en de staten van Holland - Toenemend gezag der Staten - Johan van Oldenbarnevelt - Leycester krenkt de hollandsche handelsbelangen - Godsdiensttwisten - Twisten over het financiewezen - Paulus Buys en de burgerhoplieden van Utrecht - Reingoud in hechtenis genomen - Krijgsbedrijven - vertoog na Holland - Eerste vertrek van Leycester 154

Hoofdstuk IV
Spanning van Leycester's vertrek - Zending der Nederlanders naar Engeland - Stanley geeft Deventer over - Gehoor der nederlandsche gezanten bij Elizabeth - Maatregelen, door de Staten-Generaal en Holland genomen - Demagogie der Leycestersche partij - Krijgsbedrijven - Leycester's terugkeer 237

Hoofdstuk V
Parma neemt Sluis in - Geheime instruktiën van Leycester - Vredesonderhandelingen van Elizabeth met den koning van Spanje - Vergadering der Staten-Generaal te Dordrecht - Toenemende spanning tusschen Leycester en de Staten - Leycester's rondreize - Dagvaart te Haarlem - Samenzweering te Leyden - Vertrek van Leycester 298

Hoofdstuk VI
Benarde toestand der Nederlanden na het vertrek van Leycester - Verzet van Sonoy - Vredes-onderhandelingen in Bourbourg - Zending der hervormde kerken tot Elizabeth - Uitrusting van de onoverwinnelijke vloot - Hare nederlaag 374

Index


Aalst 24, 43, 175, 340, 341
Aalten xviii
Aardenburg xix
Aarsens 105, 330
Aarssen i
Ab Isselt 193
Abcoude iv, xvii
Achteveld ix
Acqs 111
Adiaphoristen 296
Aenstoots i
Aerschot 18, 21, 45
Aerssen i
Aerts i
Aertsen 46
Afferden xi
Agylaeus 187, 190
Ahsman i
Aisma 105, 124, 242, 259, 278, 327, 328
Akersloot ix
Akte van Satisfactie 307
Alberdingk ii
Alberdingk Thijm ii
Albers ii
Alenbeek ii
Alkmaar iv, vi, xiii, xv, xix, xxiv, xxv, xxvi, 4, 101, 122, 367
Allan 424, 425
Almelo xxii
Alphen xvii
Alva 1, 14, 42, 46, 130, 157, 174, 183, 186, 193, 205, 222, 224, 226, 366, 371, 386, 416, 418, 421, 431
Ameland xxi
Amerongen 128, 223
Amersfoort ii, ix, x, xvi, xxvi, 127, 183, 193, 217
Ammerlaan ii
Amsterdam i, ii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxvi, xxvii, 4, 5, 98, 104, 122, 170, 191, 193, 200-203, 230, 244, 261, 343, 344, 346, 347, 349, 350
Amsterdam : Doelenstraat 344
Amsterdam : Kalverstraat 344
Amsterdam : Maagdenhuis v
Amsterdam : Pius-Gesticht xix
Amsterdam : Princenhof 344
Amsterdam : Regulierspoort 343
Amsterdam : St. Pius-Gesticht xxii
Amsterdam : St Aloysius-Gesticht ii
Amsterdam : Vincentius-Armenschool xxv
Amurath 424
Andaluzië 425
Andriessen ii
Angleterre 205, 413
Anglikanen 431
Anjou 18, 22, 23, 81, 84, 85, 88, 99-102, 106, 111, 113, 135, 153, 171, 172, 213, 289, 350
Ankeveen iii, vii
Anthonieschans 63
Antwerpen xvi, xxi, 11, 12, 16, 18, 24, 27, 28, 41, 43, 46-50, 52-57, 59-61, 63, 66, 67, 69-71, 73, 75, 77-80, 83, 84, 86, 95, 99, 100, 117, 123, 124, 136-139, 144, 176, 190, 213, 223, 290, 292, 299, 340, 341, 343, 375, 410, 436
Antwerpen : Lievevrouwenkerk 68
Anvers 47
Appingadam xvi, xviii
Arcen xxvii
Aremberg 400, 426
Arend 318, 351, 366, 386
Arkesteyn ii
Armada 177
Arnemuiden 317, 386, 387
Arnhem ii, vi, vii, x, xii, xiii, xiv, xvi, xviii, xx, xxii, 127, 168, 193, 210, 253, 318, 376
Arragon 419, 425
Artois 20, 26, 29, 188, 397
Asperen 10
Asseliers 81, 83, 88
Assen v, ix, xii
Assendelft xii, xxiii
Asten xiv
Aussems ii
Axel 24, 225
Axeller-ambacht 24
Axtel 323
Aylva 243, 278, 328
Aysma 144, 243, 349
Baarn xix
Babington 252
Baede ii
Bahlmann ii
Bakker ii, xxi
Baks 223
Balk xv
Bannenberg ii
Banning ii
Barbançon 426
Bardes 204, 278, 318, 393
Bargé ii
Barlaymont 293, 294, 426
Basquin ii
Bassano 427
Batavia vi
Bayonne 99
Beale 295
Beckers ii
Beckum viii
Bedum iii
Beek xxv, xxvi
Beekman ii
Beemster xix
Beerendonk ii
Beernink ii
Beetsterzwaag x
Beguin ii
Bekker ii, iii
België xxi, 81, 375, 394
Benningbroek ii
Bensdorp iii
Bentivoglio 67
Bergen xxvi
Bergen-op-Zoom iii, xiii, xxiii, xxiv, 292
Bergen in Noord-Holland 282
Bergen op Zoom 45, 80, 104, 223, 249, 253, 256, 263, 323, 375, 386, 402
Bergh en Terblijt x
Bergmann iii
Bergmans iii
Berkel xx
Berkhout iii
Bernsen iii
Betuwe 127, 322
Beukers iii
Beunis iii
Beuns iii
Beveren 38, 45, 54, 77, 80
Beverwijk ix
Beyerman 248
Beyers iii
Biestraten iii
Biezen iii
Bijvoet iii
Bilderdijk 2, 12, 172, 199, 219, 234, 253, 261
Billy 65
Biron 23
Bischop 360
Bisschop iii, 281, 366
Blaauwgarendijk 50, 54
Blankenberg 300
Blankenbergen 17
Blankenbergsche Schans 292
Bloemen iii
Blois van Treslong 61
Bloys van Treslong 386
Blyenbeek 127, 128
Bobadilla 426
Bock iii
Bodman 176
Boekel ix
Boelaers iii
Boerkamp iv
Bogaerts iv
Bogers 400
Bohl iv
Boleyn 153
Bolsius iv
Bolsward xi
Bolten iv
Bommel 210
Bommelerwaard 129, 174, 376
Bonn 394, 395
Bonnike iv
Boom 345
Boonekamp iv
Boons iv
Booret iv
Boot iv
Boots 221
Bootsma iv
Bootz iv
Bor 62, 67, 83, 87-89, 118, 123, 126, 129, 131, 132, 138, 142, 143, 150, 175, 194, 202, 204, 210, 217, 219, 226, 230, 234, 235, 240, 242, 245, 253, 255, 256, 258, 264, 267, 268, 271, 278, 282, 306-308, 318, 321, 330, 337, 340, 348, 351, 354, 355, 360, 365, 370, 378, 381, 385, 392, 398, 400, 405, 406, 408, 415, 434
Borchgrave 186-188, 264
Borking iv
Borluut 29
Bornerbroek xv
Borret iv
Borsten iv
Bosman iv
Boubaix 47
Boucle 26, 29
Bouleyn 346
Boulogne 87, 89, 90, 98, 105
Bouma iv
Bourbon 113-115
Bourbourg 401, 403, 425
Bourges 183
Bourgondië 426
Boxmeer xxi, xxiii
Boxtel ix, xviii, xxvi
Boyen iv
Braam iv
Braband 8, 9, 11, 16, 27, 46-48, 52, 54, 76, 80, 81, 84, 87, 95-97, 100-102, 105, 108, 116, 124, 133, 142, 171, 188, 201, 204, 224, 229, 289, 293, 391
Brabant 375, 419
Brakel 253, 259, 386
Brakell 348
Brandt 189, 193, 216
Brasser 10
Breda i, v, ix, xi, xxiv, xxv, xxvi, 6, 131, 363
Brederode 204
Bredevoort 131
Bremen 201, 202, 210
Brenninkmeyer v
Bretagne 113
Breukelen xxv
Briel 4, 139, 204
Brielle 105, 145, 209, 339, 402, 403
Brill v
Brinkman v
Brock 400
Broek-Sittard xx
Broeke v
Broekermeer xix
Broenen v
Broese v
Broks v
Brom v
Broucsaulx 17
Brouwer v, 390
Brouwer Ancher v
Brouwers v
Brox v
Bruce 145, 154
Brugge 11, 16-21, 25-30, 34, 36, 38, 40, 45, 87, 197, 254
Brugman v
Brussel vi, vii, ix, xxi, 11, 12, 16, 27, 29, 42, 43, 45-48, 57, 61, 84, 95, 101, 104, 105, 114, 115, 177, 221, 256, 290, 314, 375
Bruxelles 41-44
Buckhorst 248, 266, 267, 276, 278, 279, 283, 284, 286-288, 295, 306, 307, 316, 317, 331, 333, 339, 377, 396
Buis 4, 206
Bunnik xiii, xiv
Burghley 91, 93, 120, 121, 135, 136, 143, 145, 160, 162, 165-168, 176, 177, 200, 248, 302, 311, 313, 315, 379, 400, 415
Burgmeyer v
Burleigh 112, 159
Burnham 121
Buurze xiv
Buys 2, 87, 89, 90, 122, 124, 136, 137, 144, 157, 158, 184, 211-216, 218, 219, 228, 259, 264, 327, 338, 361, 363
Cabauw vii
Cadix 315
Calais 106, 116, 210, 401, 435
Calcar 385
Calvart 105, 116, 117
Cambien 52
Camminga 230, 303
Campagne v
Canisius 125
Canoy v
Cant 4, 10, 104
Canterbury 143, 265
Canters v
Capizuccha 71
Caramelli v
Casa Sirtema x
Casembroot 20, 40, 399, 400
Casparie v
Catzenellenbogen 170
Cavendish 151, 315
Cecil 400
Cecyl 145
Ceelen v
Ceulen v
Chais van Buren vi
Champagney 314, 316, 400
Champagny 26, 27, 31, 39, 177
Charles V 43
Chartres 116
Cheverny 116
Chimay 18-21, 25-27, 254, 394
Chinchon 419
Claassens vi
Claessen vi
Classen vi
Clerk 295
Cobham 176, 400
Conincq vi
Consen vi
Constanz 99
Coolen vi
Coopmans vi
Coornhert 282
Corbesier vi
Corbière vi
Cornwallis 434
Corstiens vi
Corten vi
Corunha 433
Coster vi
Cox vi, 215
Cramer vi
Crevecoeur 294
Croft 314, 315, 400, 403
Crombet vi
Cromwell 285
Croy 18
Culenborg xii
Curaçao i
Custis vi
Cuyk aan de Maas xv
Cuypers vi
Dale 400
Dalleu vi
Dankelman vi
Dantzig 311
Datheen 27
Dathenus 27
Davidson 94, 119, 121, 132, 144, 154, 155, 159-163, 248
De Baenst 37
De Barlaymont 18
De Beer ii
De Bie 231
De Bijn 362
De Boer iii
De Bondt iv
De Bont iv
De Borchgrave 187, 206
De Bours 254
De Brakel 29
De Brimeu 18
De Bruyn v
De Burggraaf 344, 345, 362
De Cabrera 419
De Caron 19, 20, 40, 105, 124
De Casembroot 18, 105, 337, 398
De Coignies 45
De Deckere 37
De Dieu 407-409, 411-415
De Drijver 208
De Famars 76
De Fouw viii
De Gheytere 33
De Grijze 18, 19, 40, 87, 90, 118-121, 124, 132, 142
De Groot ix, x
De Grovestins x
De Guzman 429
De Haas x
De Idiaquez 419
De Jong xii, xiii
De Jonge xiii
De Jonghe 24, 27, 33, 36, 245
De Kempenaere 31
De Keyzer xiii
De Klaver xiii
De Koning xiv
De Kruyf xiv
De la Geneste ix
De la Motte 76
De la Mouileries 83
De la Mouilleries 81, 88, 105
De Lamotte 62
De Liere 130
De Loo 177
De Mansart 361
De Maulde 361-365
De Medicis 83, 98, 117
De Melun 64, 65
De Mendoza 106, 150
De Menijn 4
De Menin 104, 132
De Merode 105
De Moor 431
De Moura 419
De Nijs xviii
De Pauw xviii
De Pescarenges 359, 360, 362, 364-366
De Pimentel 437
De Poorter xix
De Postella 278
De Potter 218
De Renty 76
De Rijk xx
De Rijke 406
De Rijp xviii, xxvi
De Rooy xx
De Sain xxi
De Ségur 136
De Tassis 15, 115, 227, 251, 376, 394
De Thou 106, 111
De Valdez 434
De Veer xxiv
De Villiers 241
De Vlam xxv
De Voogt xxv
De Voys xxv
De Winter xxvi
De Wit xxvi
De Wouwer 361, 362, 364
De Zoete 10, 364
De Zwijger 7, 26, 49, 211, 389
Deekens vi
Degens vi
Degerickx vi
Dekker vi
Del Guasto 226
Del Monte 47, 70
Delfshaven 320, 350
Delft i, v, vi, vii, viii, ix, xi, xii, xvii, xix, xx, xxii, xxiv, xxv, 3, 4, 34, 48, 83, 183, 337, 367, 394
Delfzijl xvi
Delrio 72
Delshaven 327
Demes vi
Den Bosch 57
Den Bosch : Kruisbroedersklooster 58
Den Bosch : Kruispoort 58
Den Bosch : Kruistoren 59
Den Bosch : Postelstraat 58
Den Bosch : Reyerbrug 58
Den Bosch : St. Janspoort 58
Den Bosch : Vuchterpoort 57, 58
Den Briel 61, 92, 136, 147, 213, 221, 341
Den Burg xxii
Den Haag 253
Den Helder iii, iv, v, xxvi
Den Tex xxiii
Den Zwijger 1, 4, 16, 47, 82, 171, 172, 179-181, 361
Dendermonde 25, 27-29, 32, 36, 47, 51, 52, 72
Denekamp vi
Denemarken 110, 214-216, 218, 231, 256, 264, 311-313, 334, 396, 399, 418
Deppen i
Derby 115, 118, 400
Dericks vi
Des Pruneaux 36, 82-85, 88, 99-101, 105, 107, 108
Desmons vi
Deurman vii
Deurne xii
Deurningen iii
Deutmann vii
Devaux vii
Deventer x, xii, xiii, 118, 187, 193, 210, 227, 249-251, 257, 258, 263, 267, 268, 277, 278, 307, 322, 333, 376, 427
Diemerbrug ix
Diest 170
Dillenburg 6
Dinothus 45
Dinther vii
Dobbelmann vii
Dobbelsteen vii
Dockum x
Doesborgh xxiii, xxvi
Doesburg 221, 226, 227
Doggen vii
Dohain 105
Dokkum viii
Dominicle 18, 20
Dommer van Poldersveldt vii
Dommer van Poldersveldt van Rijckevorsel vii
Don Jan 171
Don Juan 412
Donellus 280
Doopsgezinden 196
Doorewaard vii
Doornik 29
Dordrecht v, ix, xi, 4, 13, 132, 196, 197, 199, 200, 202, 235, 258, 317, 318, 323, 327, 329, 336, 338, 351, 358, 360
Dordsche Synode 196
Douay 424
Drabbe vii
Drake 151, 288, 315, 316, 324, 430, 434
Drenth vii
Drenthe 15, 131, 223, 224
Driessen vii
Druten iv
Du Fay 407
Dudley 152, 161
Duifhuis 196, 198, 199
Duinkerken 23, 100, 426, 432, 435
Duisburg 170
Duistervoorde xi
Duitschland 93, 97, 287, 318, 341, 378, 422, 426
Duiveland 406
Duiven ix, xxvi
Dulmers vii
Dumaurier 7
Duvergé vii
Duwaer vii
Dyckman vii
Dyle 47
D'Espernon 108
D'Espruneaux 85
Eboli 418
Edam vi, 4
Eduard VI 152
Eeclo 29
Eecloo 24
Eekhoff vii
Eemnes 340
Eemnes-Buiten ii
Eems 130
Eersel xii
Egbers vii
Egmond 45, 150, 186, 366
Ehem 6
Eindhoven xi, xii, xiii, xix, xxiv, xxv, 293
Eindhoven : Hotel de Wildeman ii
Eisendrath vii
Elbers vii
Elberts viii
Elden vi
Elfsborg 418
Elias viii
Elizabeth 298
Elsen viii
Elsloo xii
Eman viii
Emden 130, 417
Engbers viii
Engeland 5, 11, 62, 76, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 90-94, 97, 98, 105, 110, 112, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 132, 134, 136, 138, 139, 141-145, 149-152, 157, 165, 168, 171, 176-178, 180, 183, 185, 186, 200, 203-205, 209, 210, 213, 217, 219, 228, 231, 232, 234, 237, 238, 242-249, 251, 255, 256, 258, 260, 263, 267, 268, 278, 280, 281, 284, 285, 289, 292, 294, 295, 298, 301, 306, 309, 310, 312, 314, 315, 316, 321, 322, 325, 326, 328, 329, 337, 341, 351, 353, 354, 363, 364, 369-372, 377, 381, 383, 385-388, 391, 392, 394, 395, 397-400, 403-408, 410, 412, 415-428, 430, 431, 433, 434, 438, 439, 440
Engelen 294
England 144
Engleterre 123
Enkhuizen xviii, 4, 122, 124, 136, 341, 349
Enschedé iv, v, vi
Entens van Mentheda 386
Enter xiii
Epinoy 105
Eppink viii
Erftemeyer viii
Erpe 57
Eskuriaal 439
Espinoi 110
Essen viii
Essink viii
Etten xxv
Eulenbach viii
Eulink viii
Europa 51, 80, 112, 165, 245, 311, 314, 418, 421, 422, 424, 426, 433, 440
Evers viii
Everts viii
Ewijk xxvi
Faber viii
Fagel 40
Famars 77
Farensbach viii
Farnese 22, 23, 36, 43, 47, 51, 57, 63-66, 69, 71, 78, 80, 125, 174, 289, 291, 299, 301, 302, 314, 377, 394, 400, 426-428
Feddema viii
Feitema 124
Feitsma 105, 259
Fenseling viii
Feria 418
Feye viii
Feyen viii
Filips II 10, 12, 57, 59, 72, 78, 80, 82, 86, 91, 93-95, 99, 108, 112, 114, 117, 126, 143, 144, 150, 151, 165, 166, 176, 177, 186, 193, 203, 210, 248, 252, 254, 257, 265, 284, 285, 289, 292, 294, 310-313, 316, 319, 342, 366, 371, 376, 379, 394, 395, 400-403, 406, 412, 416-420, 422-425, 427-431, 438, 439
Filips van Bourgondië 32
Flandres 16
Fles viii
Fort St. Filips 60
Fort St. Maria 60
Fort St Filips 51, 52
Fort St George 71
Fort St Maria 51, 65
Fortheringay 421
Francken 122, 158, 220, 271, 280, 353
Franeker ii, xi, 349
Frankfort 413
Frankrijck 85
Frankrijk 5, 11, 36, 37, 55, 56, 78, 81-91, 93-95, 97-106, 109-118, 120, 121, 123, 132, 137, 141, 180, 183, 222, 372, 391, 407, 416, 418, 419, 422, 427, 428
Frederik Hendrik 48
Fret viii
Friesland x, xix, xxiii, 204, 389
Fromerstein viii
Fruin 183, 185, 417, 431
Funke viii
Funnekotter viii
Fynaart 224
Gabriël viii, ix
Gallenkamp ix
Garibaldi 315
Garnier 45, 46, 400
Geertruidenberg viii, 4, 131, 210, 386, 388, 389
Geilman ix
Gelderland 8, 9, 14, 15, 84, 93, 105, 106, 108, 124-129, 131-133, 157, 173, 182, 204, 223-225, 233, 277, 279, 318, 324, 328-330, 335, 338, 339, 352, 376, 392, 393, 397, 407
Geldrop ii
Gemert vi, xiii, xxv
Geneve 6, 114, 347
Genlis 100
Gent vi, xx, xxi, xxiv, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23-30, 32, 33, 36, 37, 38-41, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 83, 84, 197, 241, 290
Gentsche Bevrediging 40, 178, 260
Gentsche Pacifikatie 410
Geradts ix
Gerards 1, 13
Gereformeerden 26, 31, 197
Gericke ix
Gerrits ix
Gescher ix
Gestel en Blaarthem iv
Geuzen 31
Gianabelli 436
Gianibelli 63-65, 343
Gibraltar 417
Gijsen ix
Gilpin 69, 76, 118
Giudici ix
Giulini ix
Godschalk ix
Godschalx ix
Goemaere ix
Goemans ix
Goes viii
Goirle vii
Golterman ix
Gomarus 40
Gompertz ix
Gonzaga 426
Gooiland 127, 128
Gorcum xxiii
Gordon ix
Gorinchem xxi
Gorkum 4, 223, 259
Gorssel vi
Görtz ix
Gosselin 424
Gouda vii, xix, xxi, xxii, 4, 98, 101-103, 122, 170, 208, 218, 220, 244, 271, 280, 327, 336, 351, 366
Graaf ix
Grafigny 176, 177, 313
Granvelle 45, 77, 186, 203, 418
Grave vii, ix, xxiv, xxvii, 170, 173-175, 212, 223, 225
Gray 152
Greenwich 132, 139, 144, 165, 176, 374
Gregorius XIII 424
Grein 366
Grenet 22
Grenwich 248
Gresham 416
Grevelt ix
Grijskamp ix
Groen ix
Groen van Prinsterer ix, 172, 261
Groenevelt 299
Groenlo 131
Groningen v, vi, viii, xii, xiv, xv, xvi, xviii, xxii, xxiii, xxiv, xxvi, xxvii, 8, 9, 11, 130, 182, 223, 254, 376
Groninger Ommelanden 11, 15
Groningerland 129, 224
Groot ix
Groot-Brittannië 433
Grootebroek 383
Guilford 152
Guise 113-115, 419
Guizot 205
Gulikers xxvii
Gussenhoven x
Gymnasium x
Haaksbergen xxvi
Haan x
Haaren xvi, xvii
Haarlem i, ii, v, vii, viii, xiii, xvii, xx, xxii, xxvii, 4, 183, 192, 193, 195-197, 350, 357, 358
Haarlemmermeer xxv
Haastrecht iii
Habets x
Hackius 362
Haffmans x
Hageveld iv, v, vii, xx, xxi, xxii
Hageveld bij Voorhout iii
Hakkaart x
Halewijn 20
Halsema x
Hamers x
Hamond xxiv
Hansma x
Harddorf x
Harderwijk xii, xxvi, 124
Haren 19
Haren bij Megen xiii
Haring 59
Harlingen xiii, 327
Harm x
Harmelen xx
Hartman x
Hatton 159-161, 164, 168, 248
Haubrich x
Hauchain 77
Haultain 70
Haultepenne 58, 59, 126
Hautepenne 225, 293, 294
Havens 358
Hazeman x
Heef xvi
Heemskerk xxvi
Heemstede xii
Heere 59
Heerenveen xiii
Heeres x
Heerlen xix
Hees xxiv
Heeschwijk xxiv
Heidelberg 6
Heile 240
Heinkenszand i
Heino xiv
Helden xix
Hellemons x
Hellevoetsluis viii
Helmichius 407, 413
Helmond iv, xv, xxiii, 293
Hembijze 23, 25-29, 33, 375
Hembroeck x
Hemert 174, 212, 386
Hendrichs x
Hendrik II 98, 107
Hendrik III 36, 45, 56, 60, 81, 82, 86-88, 105-108, 111-118, 184, 423
Hendrik VII 152
Hendrik VIII 150, 152, 153, 244, 346, 368
Heneage 160-162, 164, 166-168, 178
Henegouwe 20, 26, 397
Hengelo ii
Hengstdijk xxi
Henkaart 105
Henne 41-44
Hens x
Herberghen x
Herbert 370, 377, 392, 396, 397
Herenthals 50
Herle 13, 89, 90, 241
Hermans x, xi
Hermsen xi
Herrebrug xi
Herveld xv, xxv
Hervormden 80, 98, 99, 191
Herwen en Aardt xxiii
Hesslenfeld xi
Het Sticht 128, 129, 188, 190, 198, 217, 219, 233, 242, 253, 254, 340, 341
Heusden 4, 210, 386
Heusken xi
Heuveldop xi
Heuvels xi
Heydelberg 183
Heylinck 37
Heyman 29, 35
Heynen xi
Hierges 293
Hille xi
Hilman xi
Hilterman xi
Hilversum ix, xi, xv, xvii, xxii
Hoefnagels xi
Hoefsloot xi
Hoekwater xi
Hoeven v, vi, ix, xx, xxiv, xxv
Hoff xi
Hofhuis xi
Hogenboom xi
Hohenlo 58, 59, 323
Hohenlohe 3, 7, 57, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 122, 129, 142, 149, 169, 173, 175, 214, 223, 228, 253, 258-260, 275-277, 280, 286, 292-294, 300, 301, 303, 304-306, 308, 310, 379
Holland 2-5, 7-10, 12-14, 22, 25, 37, 40, 43, 46, 53, 57, 60, 61, 75, 77-79, 82-91, 93, 95, 97, 98, 99, 101-105, 108, 121, 122, 124, 128, 130-134, 139, 154, 156, 157, 167, 169-172, 175, 178-184, 188, 191-193, 196, 197, 199-201, 203, 204, 207-211, 214-216, 218-222, 224, 229, 230, 232, 233, 239, 244, 248, 253-255, 257-260, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 277-281, 284, 290, 303, 305-308, 317-320, 323, 324, 325-330, 332-336, 338-340, 343, 346, 350-355, 357-359, 362, 364, 366, 370, 376, 377, 379, 380, 382-385, 387, 388, 393, 398, 404, 406, 407, 416, 428, 431, 432
Hollande 7
Hollandt 85
Hollock 303, 379
Holtman 240
Holtslag xi
Homulle xi
Hontenisse iv
Hoofdplaat xvi, xxiv
Hooft 10, 67, 94, 107, 108, 125, 126, 131, 155, 169-172, 175, 176, 191, 198, 217, 224-226, 244, 254, 260, 278, 289, 328, 344, 346, 360
Hooge-Rijndijk xxiii
Hoogenboom xi
Hoogerheide xiv
Hoogland xi
Hoorn x, xiv, 4, 349, 351, 383
Hoorne 15, 366
Hoorneman xi
Hoppe xii
Horning xii
Horssen iv, xvii, xxi
Horst xviii, xxi
Horst in Limburg viii
Horstink xii
Houten iii
Höveker xii
Howard 248, 388, 430, 434, 436
Hugenooten 100
Hugenoten 111-114, 116, 419, 421, 422, 427
Huissen vii, xxv
Hulsham xii
Hulsink xii
Hulst 24
Hülster xii
Hulster-ambacht 24
Hume 154
Hunsdon 248
Husing xii
Huurmans xii
Huybergen xvii
Huybers xii
Huyg xii
Idema xii
Ierland 428
IJ 202
IJsselstein xvii, 57, 58, 68
IJzendijke xix
Ilpendam iii
Indoornik xxiii
Innocentius III 423
Instituut Ruwenberg xx
Irnsum xxiii
Isabella 80
Iserief xii
Italië 183, 420, 426
Jacob VI 429
Jacobs xii
Jacobszoon 64
Jäger xii
Jan Casimir 289
Jan Kasimir 408
Jansen xii
Jansen-Kea xii
Janssen xii
Janssens xii
Janssens Dams xii
Jaureguy 6
Jeannin 7
Joinville 115
Jongema 124
Jorna xiii
Jorritsma xiii
Joure xxvi
Jozef II 196
Junius 288, 289, 306, 317, 351
Juten xiii
Jutphaas xvii
Kaap Finisterre 433
Kaap Lezard 433
Kaas xiii
Kaaskooper 390
Kadzand 292, 299
Kalloo 51, 52, 54
Kalvijn 198
Kalvinismus 276
Kalvinisten 6, 13-15, 17, 18, 22, 24-26, 30, 31, 34-36, 38-44, 46, 73-77, 82, 113, 117, 125, 128, 130, 158, 186, 188, 191-194, 196-198, 201, 217, 242, 250-253, 283, 290, 296, 326, 338, 346, 354, 357, 362, 371, 375, 389, 397, 398, 404, 416, 419, 420, 422, 431
Kamp xiii
Kampen xii, xiii, xvi, 127, 193, 253, 341, 376
Kamphuizen xiii
Kant 70
Karel den Groote 113
Karel den Stoute 226
Karel IX 98
Karel V 6, 30, 32, 60, 155, 158, 242, 243, 289, 426
Kastilië 419
Katwijk aan de Rijn x
Keizer Karel 108, 109, 271, 319, 350, 390
Kelligrew 242
Kemink xiii
Kemps xiii
Kerst xiii
Kerstens xiii
Kervijn de Lettenhove 16
Keuken xiii
Keulen 13, 59, 93, 214, 223, 225, 226, 334, 394
Killegrew 206, 228, 364, 367, 388
Killigrew 295, 383, 392, 395, 400
Kimman xiii
Kirberger xiii
Kirchman xiii
Kistemaker i
Klaauwers xiii
Kleef 385
Kleerhage 223
Kleerhagen 57-59
Kleine-Meer xiii
Klijn xiii
Klinkhamer xiii
Kloet 225, 226
Kloosterburen viii, x
Kloosterman xiii
Kloot 57
Kloppenborg xiii
Kluit 3, 5, 103, 139, 156-158, 164, 165, 179, 182, 190, 210, 230, 231, 269, 271, 307, 308, 318, 330, 351, 355, 392, 398
Kluitman xiii
Klumper xiii
Klundert 317
Koch xiii
Kock xiii
Koemans xiii
Koenen xiii
Koestal xiii
Koevoet xiv
Koevoets xiv
Kok xiv
Kolmer xiv
Koning xiv
Konings xiv
Koolen xiv
Koolhaas 197, 362
Koornhert 196
Koppen xiv
Koppeszoon 62, 64, 66
Korbel xiv
Korput 358
Kortenhorst xiv
Kortland xiv
Koster 344
Kouwensteinsche dijk 54, 67
Kouwensteynsche dijk 70, 74
Kouwensteynschen dijk 68-70, 73, 76
Kraay xiv
Krabben xiv
Kramers xiv
Kramps xiv
Krijnen xiv
Krom-Mijdrecht xxiv
Kromhout 230
Krommenie v, xix
Kromvoirt iii
Kruger xiv
Kruysen xiv
Kuik 170
Kuilenburg vii, xxi
Kuinders xiv
Kuinre x
Kuppen xiv
Kuyper xiv
Kuypers xiv
La Heraugière 361, 363
La Mouilleries 83
La Pré 105
Laarman xiv
Lafontaine 314
Lalaing 426
Laloo 313
Lambers xiv
Lambertshagen ii
Lamotte 177, 426
Lancaster 424
Land van Waes 16, 23-25, 38, 51, 426
Langeboom xxvii
Langendijk xvii
Langenstraat 224
Lanoue 51
Lara 426
Laren xxiv
Lasance xiv
Lattrop xxii
Laubuhr xv
Laurey xv
Law 222
Le Petit 79, 242
Lecester 218
Ledel xv
Leerdam xxiv
Leesberg xv
Leeuwarden iii, vii, ix, x, xi, xiii, xix, 243
Leeuwen xix
Lefebure xv
Leferink xv
Leicester 215, 242
Leidchendam xxiii
Leiden 4, 7, 67
Leidschendam iv, xv
Lenfring xv
Leoninus 105-107, 154, 157, 194, 393
Lepelstraat vii
Leti 422
Leur x
Leuven 16, 183
Levasseur 30
Leverzapf xv
Leycester 7, 11, 62, 91, 119-121, 123, 135, 143, 145-149, 151-178, 181, 182, 185-191, 195, 198-214, 216-224, 226-235, 237, 239, 242-244, 246, 248-251, 253, 254, 257-261, 264-269, 274-278, 280, 282, 285, 286, 287-291, 294-311, 317-322, 324-330, 335-354, 357-369, 372, 373, 374, 377-381, 383-387, 389, 391-393, 395-397, 399, 400, 407, 411, 414, 415, 417, 420, 429, 430, 439
Leychester 315, 316
Leyden v, ix, x, xv, xvi, 183, 190, 191, 195, 197, 213, 241, 253, 280, 335, 338, 357-362, 364-366, 399, 437
Leymuiden xvii
Leyser xv
Libertijnen 296
Lichtenvoorde xvi
Licques 76
Liedekerke 66
Liefkenshoek 46, 62, 63
Lier 16
Lieshout xv, xix
Liesveldt 54
Lijnen xv
Lillo 46, 51, 66, 67
Limburg ix, xviii, xx, xxi, xxvi, 11
Limmen xxi
Lingard 144, 154, 431, 439
Lissabon 432
Lisse vi, xi
Lissonne xv
Lodewijk den Heilige 112
Lodewijk XVI 421, 422
Loenen xii
Lohmeyer xv
Lokeren 291
Lomans xv
Londen 87, 114, 118, 142, 145, 159, 176, 242, 244, 264, 294, 309, 425, 430
Lonink xvi
Loosjes viii
Looyaard xvi
Losser xi
Lotharingen 113
Lottum xxvi
Louvain 144
Louvre 106
Lovendeghem 29, 35
Lozen 399
Lubeck 201
Luik vi, xxiv
Lumey 61, 131, 386
Luns xvi
Lunter xvi
Lurasco xvi
Lutheranen 6, 42
Lutjebroek xxi
Lutkie xvi
Lutz xvi
Luyckx xvi
Luypen xvi
L'Amie xiv
Maarssen iii
Maartensdijk 340
Maas xvi, 9, 127, 129, 131, 136, 173, 174, 223, 224, 400
Maasbommel xvii
Maasdam 105
Maaslandsluis 350
Maassluis 327
Maastricht vi, ix, xvii, xviii, xx, xxvii
Macaulay 112
Machiavel 95
Madrid 114, 314
Maelson 124
Makkum xxiii
Malingré xvi
Malkontenten 289, 290
Mansfeldt 47, 51, 129, 426
Mantini 48
Mantua 63
Marchand 249
Marcus xvi
Margraeten xvii
Maria Stuart 143, 165, 166, 232, 237, 244, 248, 252, 257, 266, 285, 314, 346, 419-421, 423, 427, 428
Maria Tudor 152
Marnix 47-50, 53, 68-71, 74-79, 90
Marnix van St Aldegonde 48, 66, 71, 400
Marquette 22
Marres xvi
Martens 34
Martini 366
Maschek xvi
Masnuy 26, 27
Matheeuwissen xvi
Maximiliaan 421
Mazarin 111
Mechelen 8, 9, 11, 16, 39, 46, 47, 76-78, 84, 95, 101, 104, 105, 108, 124, 133, 254, 290, 375
Meckman xvi
Medemblik xii, xxvii, 4, 136, 195, 276, 277, 341, 349, 380, 382-384
Medici 426
Medina Sidonia 429, 434, 435, 437, 438
Meersdrager 390
Meetkerke 240
Meeussen xvi
Meeuwese xvi
Megen ii, xiii, 18
Meindertz 10
Meinerts 393
Mekel xvi
Melchers xvi
Menge xvi
Menger xvi
Menijn 352
Menin 134, 137, 138, 142, 245, 321
Mensingeweer xix
Mère xvi
Mertens xvi, 47
Merxem 105
Meurs 198, 206, 218, 220, 240, 286, 287, 340
Mexiko 421, 425
Meydenberg xvi
Meyer xvi, xvii
Meyers xvii
Meys xvii
Mezières 106, 116
Michiels 383
Middelburg v, ix, xiv, xxiv, 3, 62, 92, 147, 190, 191, 197, 199, 221, 303, 305, 329, 387
Middellandsche Zee 418
Mijdrecht xvi
Milaan 151
Millingen ix
Mobron xvii
Modet 216, 241, 242, 278, 287, 288
Moerdijk 223
Moergestel xv
Moersbergen 348
Mol xvii
Molenaar 390
Molenschot iii
Mols xvii
Mombers xvii
Mondragon 47, 50, 51, 54, 68
Monnikendam x, 4, 98
Mont St Eloy 12
Montfoort xiii, xiv
Montigny 24, 30
Montpensier 108
Moolenaar xvii
Moone xvii
Moonen xvii
Mooy xvii
Morgan 253, 317
Moro 115
Moscovië 255
Mosmans xvii
Mostaard 222, 223
Mostaerd 380, 381, 383
Motley 13, 57, 60, 68, 72, 73, 75, 83, 86, 89, 91, 105, 111, 117-119, 121, 132, 144, 150, 151, 154, 161, 166, 168, 177, 207, 213, 214, 228, 238, 240, 242, 252, 266, 275, 286, 292, 296, 300, 302, 303, 309, 314, 341, 342, 368, 379, 381, 395, 401, 403, 408, 421, 430, 434, 439
Muiden 4, 223, 259
Mulder xvii
Muller xvii
München xvii
Mutsaers xvii
Naaldwijk xii
Naarden iii, vii, 4, 349
Nabbeveld xvii
Naber xvii
Napels 425
Napoleon 417
Nass xvii
Nassau 8, 110, 170, 244, 351, 355, 404
Navarre 93, 99
Nederhorst-den-Berg xxiv
Nederland 13, 59, 88, 374, 440
Nederlanden i, 6, 11-13, 15, 18, 40, 43, 45, 46, 57, 77, 81-83, 86-94, 99, 100, 107, 111, 114-117, 120, 121, 123, 124, 126, 130, 132, 135, 136, 141, 143, 145, 146, 148, 149, 154, 155, 157, 159-164, 168, 169, 171, 177, 183, 186, 191, 200, 201, 212-214, 221, 222, 223, 225, 228, 239, 244, 249, 250, 254, 257-259, 266, 267, 286, 294-296, 298, 299, 301, 306, 316, 321, 325, 340, 341, 368, 370, 372, 374, 377-379, 383, 384, 392, 394, 403, 404, 408-410, 416, 418-420, 422, 427, 433, 439
Neerbosch xx
Nees xvii
Nelen xvii
Nes xxi
Nes- en Zwaluwenbuurt xii
Neuserambacht 224
Neyn van Hoogwerff xvii
Nibbixwoude xiv
Nicols xvii
Nierman xvii
Nieuburgh 3
Nieuwe-Diep xv
Nieuwe-Niedorp ix
Nieuwe-Pekela vi
Nieuwenaar 15, 125, 128, 198, 220, 287, 288, 318, 340, 348
Nieuwendam xv
Nieuwenhuyzen xvii
Nieuwer-Amstel xviii
Nieuwkoop viii, ix
Nieuwpoort 401, 435-437
Nieuwveen xix
Nijhoff xvii, xviii
Nijmegen ii, iii, v, vi, ix, xiii, xvi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, 125, 126, 127, 223, 224, 250, 376
Nijmegen : Dominikanen-Klooster iii
Nijst xviii
Nimègue xvi
Nolet xviii
Noordelijke Nederlanden 80
Noord-Braband 224
Noord-Holland 130, 222, 276, 282, 349, 382
Noord-Nederland 357
Noord-Zijpe xxv
Noord Holland 432
Noordbraband 173, 292-294, 340
Noordhoff xviii
Noordholland 213, 293, 385
Noordwijk iv, 124, 144
Noordwijkerhout xix
Noordzee 418
Nootdorp xvi
Norfolk 381
Norris 226, 228, 234
Norrits 137, 144, 173, 276, 286, 287, 295, 306
Norrtis 138
Nort 253
North 241
Northumberland 152
Nuis 225, 226
Nuland xix
Nunnink xviii
Nuyens xviii
Nuyts xviii
Ochtman xviii
Odenwald xviii
Odet de Taligny 51
Oirle iv
Oirschot v, viii
Oldenbarneveld 5, 7, 10, 103, 171, 172, 183-185, 187, 194, 203, 211, 219, 220, 230, 232, 234, 235, 258, 268, 271, 275, 276, 284, 287-289, 309, 310, 317, 326, 327, 336, 337, 342, 350, 354, 373, 380, 384, 400, 403, 410
Oldenbarnevelt 309
Oldenzaal vi, viii, xxv
Olifiers xviii
Olivarez 424
Olst viii
Oly xviii
Ommelanden 279, 338, 376
Oorschot 105
Oost-Friesland 385
Oostenrijk 107, 196, 422, 426, 427
Oosterbeek viii
Oosterblokker xxiv
Oosterbout xv
Oostergo 15
Oostergoo 243
Oosterhout xvii, xxii, xxvi, xxvii
Oosterik xviii
Oostvriesland 130
Oostzee 290
Oostzeelanden 201
Ootmarsum x, xxii
Ophorst xviii
Oragnien 34
Oranje 1, 2, 5-10, 13, 15, 18-20, 22, 23, 29, 33, 34, 48-50, 55, 61, 62, 81-83, 87, 89, 95, 102, 103, 110, 132, 133, 149, 157, 164, 169-172, 178-180, 183, 196, 207, 209, 219, 222, 241, 254, 274, 275, 336, 342, 347, 352, 355, 373, 375, 379, 385, 391, 410, 416
Oreglia di San Stefano i
Ortell 87, 89, 90, 118-121, 123, 124, 186, 288, 309, 337
Ortelle 124
Oss xix
Ostende 11, 16, 28, 39, 62, 80, 83, 104, 134, 137, 138, 210, 263, 291, 295, 300, 323, 375, 400, 401, 402, 426
Ottenhoff xviii
Oud-Ade ix
Oud-Zevenaar vi, xviii
Oude-Pekela iv, xxv
Oude-Tonge xviii
Oudenaarde 26
Oudenbosch i, x, xviii
Ouderkerk xx
Ouderkerk aan de Amstel xii
Oudewater xix, 4, 254
Oudorp viii
Outhuis xviii
Overbetuwe 224
Overflakkee 193
Overijsel 8, 9, 11, 15, 85, 110, 128, 129, 131, 182, 218, 224, 233, 277, 279, 318, 338, 340, 341, 352, 376, 380, 383, 392, 393, 397, 407
Overwater xviii
Oxford 143
Oye 105
Pacchi 72
Pacificatie van Gent 210
Pacifikatie van Gent 412
Paleis St. James 410
Palenschans 70, 71
Palmerston 417
Paltz 6, 23, 93, 408
Pamele 78
Pannebakker xviii
Papisten 362
Paret 220, 221, 230, 359
Parijs 105, 106, 113, 115, 118
Parma 2, 13, 15, 16, 18, 20-38, 41-48, 50-54, 56, 57, 60-63, 65-68, 70-79, 84, 95, 115, 116, 123-127, 144, 151, 167, 173-177, 197, 223, 225-227, 249, 257, 284, 292-295, 299-301, 309, 310, 313-317, 321, 324, 331, 336, 375, 376, 393-397, 400-403, 414, 424-430, 432, 435-437
Pas xviii
Pelham 223, 250
Pels xviii
Peret 228
Perret 208
Peru 425
Pescarenges 359, 361, 365
Peters xviii
Petit xviii
Petri xviii
Philippe II 419
Philippona xviii
Piek xviii
Piggen xix
Pijnacker xxv
Pimentel 437
Pius IX iv, v, xiii, xiv, xxii
Plaster xix
Plato 427
Plompentoren 218
Poeldijk viii
Poell xix
Poelma xix
Polen 311, 418
Pollet xix
Portland 435
Portugal 93, 418, 419, 425, 426
Postella 243, 328
Povel xix
Predikantenpartij 196
Presbyterianen 430
Prins xix
Prinsland vi
Protestanten 402
Protestantismus 371
Prouninck 186-188, 190, 220, 232, 233, 254, 255, 275, 276, 278-280, 347, 348, 358, 389, 391
Pucci 66
Puriteinen 198
Purmerend 4
Putman xix
Putte xiv
Quant xix
Raalte xviii
Rademaker xix
Raessen xix
Raken xix
Raleigh 165
Rammekens 139
Randshuysen xix
Ränke 371, 372
Ranshuysen xix
Rantzou 214, 256
Rassinghem 33
Rataller 242, 278
Ravestein iv, xi, xix
Reaal 343, 344
Reidt 61, 206, 207, 317, 397, 408
Reingoud 186-188, 228, 231
Reingout 205, 206, 208, 209, 211, 220, 221, 359
Reintjes xix
Rekelhoff xix
Rengers 105
Rengers tot Leycester 370
Rennenberg 127, 254
Requesens 14, 186, 206, 222
Reterink xix
Reuser xix
Reydt 129, 242-244, 367
Reygers xix
Reynders xix
Reyne xix
Reynen xix
Rhenen 217
Rhoon i
Richardot 29, 30, 45, 46, 78, 177, 314-316, 400
Richelieu 111
Richmond 410, 411
Ridolfi 417
Rietmole en Neede xii
Rietstap xix, xx
Rijen xx
Rijhove 25, 27, 29
Rijn 225
Rijnberk 226, 227
Rijnders xx
Rijp xix, xx
Rijp-Wetering xxv
Rijsburg 47, 50, 65
Rijsenburg v, vii, xii, xiv
Rijswijk viii
Rijzenburg xviii
Rioche xx
Rithanee 359
Robbe xx
Robles 47, 64, 65
Rock xx
Roelants xx
Roelofs xx
Roermond v, vi, ix, xi, xii, xv, xx, xxv, 376
Roes xx
Rogghé xx
Röhling xx
Rolduc iv, viii, xvi, xxi, xxii, xxiv
Rolduc en Vik vi
Rome 6, 114, 159, 188, 191, 285, 422, 424
Romen xx
Roodenburg 345
Röpke xx
Rosendaal xv, xxiii
Rosmalen xviii
Rotterdam ii, iv, v, vii, ix, xiii, xiv, xvi, xix, xx, xxi, xxiii, xxiv, 4, 5, 104, 183, 220, 244, 359
Rouaan 210
Roubaix 24
Rudolf II 311
Ruighil 224
Rupelmonde 24
Ruscheblatt xx
Russel xx
Russelius 414
Russell 299, 300, 386, 387, 414
Rutjes xx
Rutten xx
Rycken xx
Rythovius 22
Samarang xv
Samos i
Santa Cruz 427-429
Santander 438
Santen xxi
Saravia 190, 241, 280, 281, 361
Sardinië 425
Sas van Gent 24
Sassen xxi
Savoye 426
's Bosch ii, iii, iv, v, vi, vii, x, xi, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxiii, xxiv, xxv, 59, 71, 129, 294
Schaap xxi
Schachman xxi
Schadd xxi
Schade van Westrum xxi
Schaepman i
Schagen 385
Schalekamp xxi
Schans Thoulouse 68
Scheephals xxi
Schelde 28, 46, 47, 50-54, 56, 63, 65-67, 71, 73, 75, 136, 290, 426, 437
Scheltema 434
Schenck 225, 226, 394
Schenck van Nideck 127
Schenk xxi, 127, 128, 252, 394
Scheveningen xxiii
Schiedam i, iii, vi, vii, xii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, 4
Schiefbaan xxi
Schijndel v
Schijtpeper 390
Schip de Hoop 64, 65
Schip het Fortuin 64, 65
Schipluiden ii
Schlûter xxi
Schmedding xxi
Schmitz xxi
Scholte xxi
Scholten xxi
Schoonenberg xxi
Schooneveldt xxi
Schoonewal 105
Schoonhoven 4, 254, 327
Schot 360, 363
Schoth xxi
Schotland 90, 92, 110, 137, 341, 427, 429, 430
Schouwen 406
Schram xxi
Schreyer xxi
Schuiten xxi
Schuurs xxi
Schweitser xxi
Schwiep xxi
Segura 27
Senlis 105
Sensmeer viii, x
Sermon xxi
Sethon 29
Sevenstern xxi
Severins xxi
Seymour 436
's Gravenhage 62, 114, 183, 193, 195, 199, 218, 229, 253, 268, 309, 327, 329, 337, 338, 350, 380, 396, 404, 432
's Hage iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xv, xvi, xvii, xix, xx, xxi, xxiii, xxv, 85, 208, 232, 234, 235, 313
's Hage : Vincentius-Gesticht xxv
's Heerenhoek iii, xiv, xxiv, xxv
's Hertogenbosch i, 57, 59, 124, 129, 187, 293, 294
Shirley 163
Sicilië 425
Sidney 145, 155, 216, 223, 265, 387
Sieburgh xxi
Siemons xxi
Sigismond 418
Sijbertz xxi
Sille 4, 230
Silvolde v
Simoens 22
Sinkel xxii
Sittard xiv
Sixtus V 115, 226, 403, 422-425
Slaghek xxii
Sleurs xxii
Slingelandt 182
Slits xxii
Slooten xxvi
Sloots xxii
Sluis 16, 20, 39, 80, 83, 104, 134, 137, 138, 290-295, 298, 300-306, 315, 316, 318, 323, 330, 333
Slutken xxii
Sluyter xxii
Smeele xxii
Smeets xxii
Smeyers xxii
Smidt xxii
Smit xxii
Smithuis xxii
Smithuysen xxii
Smits xxii
Sneek iv, xii, xiii, xxii
Snickers xxii
Snijders xxii
Soest xiv
Soliman 424
Solms 387
Someren viii
Sommer xxii
Son vii
Sond 313
Sonoy 61, 130, 131, 222, 223, 230, 235, 276-278, 341, 349, 359, 379-386, 388, 399
Sont 256, 418
Sopingius 407, 413
Sormani xxii
Sort St Maria 52
Soutendam xxii
Spaapen xxii
Spanje 5, 8, 9, 11, 20, 22, 25, 43, 79, 86-88, 91-94, 97-102, 111-115, 117, 119-121, 127, 130, 137, 138, 141-143, 150, 151, 159, 165, 166, 176-178, 184, 185, 188, 201, 203, 210, 211, 213, 231, 232, 246, 247, 249, 250, 256, 258, 264, 266, 284, 285, 293, 310-316, 321, 322, 324, 326, 331, 334-336, 351, 368, 369, 371, 372, 377, 390, 391, 395, 397-399, 402, 404-407, 411, 413, 416-418, 420, 425, 426, 427, 429, 438
Spierings xxii
St. Michiel 215
St. Michiels-Gestel xviii, xx, xxi, xxii, xxvi
St. Oedenrode x, xxii
St Vyt 170
Staas xxii
Stabroek 51, 55
Stadskanaal vii
Stafford 115, 118
Standaart buiten 224
Stanley 227, 249, 251, 252, 254, 255, 257, 263, 296, 307, 351, 427, 428
Steenbergen iii
Steenhagen xxii
Steenmeyer xxiii
Steenvoorden xxiii
Steenwijk 15, 131, 224, 376
Steenwijkerveld xx
Steinbacher xxiii
Stellingwerf 224
Sterck xxiii
Steyns xxiii
Stiphout xxiii
Stoffels xxiii
Stokhuysen xxiii
Stolk xxiii
Strada 16, 22, 46, 47, 59, 61, 65, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 129, 154, 175, 177, 226, 292, 313, 316, 374, 401, 403, 425, 428, 434
Straman xxiii
Sträter xxiii
Stratum xxii
Stümpel xxiii
Sud-Europa 372
Suykerbuyk xxiii
Swarte xxiii
Swinkels xxiii
Sybrants 199
Sydney 227, 253
Taffin 105
Talesius 192, 193
Tassemeyer xxiii
Tassis 127, 128, 249, 251, 253
Taverne xxiii
Tayaert 29, 37
Teeling 206
Teelink 393
Teeuwisse xxiii
Telders xxiii
Teligny 52
Tellegen xxiii
Ten Brink v
Ten Veldhuys xxiv
Ter-Apeler-kanaal xxiii
Ter-Borgh xxiv, xxv
Ter Neuzen 16
Terborg xvi
Terhorst xxiii
Terhoven 299
Terlaar xxiii
Terranova 426
Terwindt xxiii
Terwisscha van Scheltinga xxiii
Teubner xxiii
Teutem xxiii
Texel xxii
't Goirke x
Thieme xxiv
Thin 219, 220
Thissen xxiv
Tholen 406
Thunnissen xxiv
Tiel v, x, xv, 210
Tielens xxiv
Tielerwaard 376
Tilburg ii, iii, iv, vi, viii, x, xii, xv, xvi, xvii, xxiii, xxv
Tilburg : 't Heike xv
Timans xxiv
Tinnebroek xxiv
Tomas xxiv
Torfs 47
Trautwein xxiv
Travaglino xxiv
Trente 375
Treslong 61, 62
Triebels xxiv
Triest 29, 35
Trillo 348
Trix xxiv
Trousset xxiv
Truchses 59, 149, 214, 223, 225, 288, 394
't Sticht 332
't Veld xxv
Tudor 112, 115, 165, 284, 371, 424
Tuitjenhorn xxv
Turk 174
Turkije 255
Twente 131, 223, 224, 340, 376
Ubbergen vii
Uitgeest vii, ix
Uithuizen xv
Uittenboogaert 281
Unie van Utrecht 8, 101, 183, 219, 260, 280
Uranopolis i
Utrecht i, iii, vi, vii, xi, xiii, xv, xvi, xvii, xix, xx, xxiii, xxvii, 3, 7-10, 12, 14, 82, 85, 87, 105, 108, 124, 128, 129, 132, 134, 157, 170, 175, 182, 183, 186, 187, 190, 191, 195-202, 204, 206, 210, 213, 216-221, 228, 229, 232, 233, 239-242, 253-255, 259, 276, 278, 279, 286, 287, 328, 329, 331, 335, 338, 340, 341, 343, 347, 348, 349, 350, 357, 360-362, 364, 365, 370, 376, 389, 392-394, 397, 399, 407, 413
Utrecht : Wittevrouwenpoort 198
Uytenhove 28
Uyttenbroeck xxiv
Vaillant xxiv
Valck 105, 122-124, 137, 144, 337
Valcke 157, 321
Valk 352
Valke 393
Valkenswaard xiii
Valmaer 360-366
Valois 112
Van Amelsfoort ii
Van Amstel ii
Van Amstel van Mijnden 105
Van Asten ii
Van Asveld ii
Van Baalen ii
Van Bakkenes ii
Van Balen Blanken ii
Van Basten Batenburg ii
Van Beek ii
Van Beijeren 225
Van Belle iii
Van Bemmel iii
Van Benthem en Jutting iii
Van Berckel iii
Van Bijlevelt iii
Van Blarcum iii
Van Blaricum iii
Van Boom iv
Van Braband iv
Van Brakel 206
Van Brederode 157
Van Breemen v
Van Brussel v
Van Buuren v
Van Clarenbeek vi
Van Cleef vi
Van Couverden vi
Van Crimpen vi
Van Dam vi
Van de Burgt v
Van de Capelle 194
Van de Gijn ix
Van de Grampel xxi
Van de Laar xiv
Van de Leemkolk xv
Van de Ven xxiv
Van de Vyvere 35
Van de Wert xxvi
Van de Zande xxvii
Van den Berg iii
Van den Bergh iii
Van den Biesen iii
Van den Bogaard iv
Van den Boom iv
Van den Bosch iv
Van den Brand iv
Van den Buchem v
Van den Burgh 78
Van den Eynde viii
Van den Goor ix
Van den Heuvel xi
Van den Hoeven xi
Van den Hoogen xi
Van den Tympel 29, 44, 45, 375
Van der Does 124, 431, 432
Van der Does de Willebois vii
Van der Drift vii
Van der Heyden xi, xxi
Van der Hoogen xi
Van der Horst xii
Van der Hulst xii
Van der Kemp 8, 9, 103, 155, 156, 170, 172, 261, 386, 406
Van der Lee xv
Van der Meer xvi, 104, 366
Van der Mijle 10, 283, 400, 432
Van der Mijlen 281
Van der Myle 258, 393
Van der Pijl xix
Van der Poel xix
Van der Putten xix
Van der Schelden xxi
Van der Schueren xxi
Van der Straeten xxiii
Van der Veeken xxiv
Van der Vegt vi
Van der Velden xxiv
Van der Ven xxiv
Van der Voort xxv
Van der Wee xxvi
Van der Werf 361, 363
Van Dertz tot Medler vi
Van Deventer 118, 121, 124, 138, 139, 145, 146, 148, 183, 186, 221, 288, 304, 327, 367
Van Dieren vii
Van Dieten vii
Van Dijk vii
Van Dishoeck vii
Van Dobben vii
Van Dommelen vii
Van Doorn vii
Van Dorp 105
Van Dorst vii
Van Driessen vii
Van Ebbing vii
Van Egeren vii
Van Egmond vii
Van Etten viii
Van Eyndhoven viii
Van Gastel ix
Van Gemert ix
Van Gend 105
Van Geyn ix
Van Goethem 37
Van Gorcum ix
Van Grinsven ix
Van Groen ix
Van Groeneveld 292
Van Gruisen x
Van Gulick x
Van Haersolten 124
Van Harinxma thoe Slooten x
Van Heck x
Van Heermale 219
Van Heesbeek x
Van Hembijze 22, 23, 25, 26, 35
Van Hemert 174, 175
Van Heteren xi
Van Heukelum xi
Van Heyste xi
Van Hoogstraten xi
Van Hooydonk i
Van Hout xii, 363
Van Hugte xii
Van Hulzen xii
Van IJsselstein 130
Van Kemenade xiii
Van Kessel xiii
Van Kilsdonk xiii
Van Kints xiii
Van Laer xiv
Van lalaing 105
Van Lamsweerde xiv
Van Langenhuysen xiv
Van Lanschot xiv
Van Leeuwen xv
Van Leusden xv
Van Liempt xv
Van Lillaar xv
Van Lindert xv
Van Lockum xv
Van Lommel xvi
Van Loozen 3, 206, 400
Van Losen 204, 393
Van Lottom xvi
Van Lozen 337, 398
Van Luenen xvi
Van Maarschalkerwaart xvi
Van Male 16-18, 20, 30
Van Mansfeldt 71, 173, 214, 427
Van Mastrigt xvi
Van Matla xvi
Van Meerwijk xvi
Van Meetkerke 25, 40, 90, 157, 190, 259, 361, 362
Van Menin 124, 245
Van Meteren 16, 40, 47, 50, 55, 59, 67, 131, 190, 252, 253, 292, 293, 381, 387, 394, 433, 434
Van Meurs xvii, 15, 125-128
Van Meurs en Nieuwenaar 127
Van Mullekom xvii
Van Munnekerede xvii
Van Nassau 5-8, 10, 15, 59, 62, 63, 70, 103, 104, 122, 125, 129, 155, 170, 214, 217, 223, 224, 243, 278, 281, 299, 300, 303, 306, 386, 397, 404, 413, 431
Van Navarre 112-117, 136, 407, 408, 422, 423
Van Nes xvii
Van Niesten xvii
Van Nieuwenaar 15, 125, 128
Van Nispen tot Sevenaer xviii
Van Ogtrop xviii
Van Oldenbarneveld 2-4, 104, 118, 124, 153, 157, 158, 165, 183, 184, 191, 257, 268, 366, 404
Van Oldenbarneveldt 186
Van Oldenbarnevelt 9
Van Oort xviii
Van Peer xviii
Van Peyle 387
Van Piere xix
Van Raven xix
Van Ree xix
Van Rees 366, 386
Van Reydt 171
Van Reymersdael xix
Van Riel xix
Van Rijn xx
Van Rijzen xx
Van Roggen xx
Van Rooselaar xx
Van Rootselaar xx
Van Rossum xx
Van Ryckevorsel xx
Van Saksen 6
Van Sluysvelt xxii
Van Someren xxii
Van Steelandt 35
Van Steen xxii
Van Steyn xxiii
Van Stockum xxiii
Van Straalen 105
Van Straaten xxiii
Van Swieten 104
Van Toelart xxiv
Van Toers xxiv
Van Toorenenbergen xxiv
Van Tuinen xxiv
Van Turnhout xxiv
Van Uden xxiv
Van Valois 111, 114
Van Veen xxiv
Van Vlasselaar xxv
Van Vliet xxv
Van Vooren xxv
Van Vosbergen 230
Van Vuuren xxv
Van Wassenaar 431
Van Wayenburg xxvi
Van Wees xxvi
Van Wensen xxvi
Van Werkhoven xxvi
Van Wijk xxvi
Van Wijnbergen 279
Van Wijngaarden 337
Van Workum xxvi
Van Zevecote 35
Van Zijl xxvii
Van Zoest 361
Van Zuylen van Drakenburg 219
Van 't Haaff x
Varik xix
Varnsfeld 227
Vavasour 165, 166
Veel xxiv
Veendam ii
Veere xxv, 170, 386-388
Velp xix
Veluwe 224, 253, 322, 376
Velzen xvii
Venetië 206
Venlo x, xxi, xxiv, 223, 225, 376
Venray xv, xxiv
Verdugo 15, 127, 129, 132, 223, 376
Vereenigde Nederlanden 108, 110, 139
Verhaar xxiv
Verhoeff xxiv
Verhoeven xxiv
Verhofstad xxiv
Verlinden xxiv
Vermeer xxiv
Vermeulen xxv
Verstappen xxv
Versteeg xxv
Versterren xxv
Verzijl xxv
Vianden 170
Vianen xv
Vijt 230
Villers 10
Villiers 90, 128
Vilvoorden 43
Vincent xxv
Vinkeveen xvi
Vismans xxv
Visser xxv
Vlaanderen xxv, 8, 9, 11, 16, 18, 21-24, 28-30, 35, 39, 40, 43, 46, 47, 51, 52, 62, 80, 81, 84, 95, 96, 97, 101, 105, 108, 116, 124, 132-134, 157, 188, 197, 201, 204, 223-225, 229, 289, 291, 356, 375, 397, 409, 419, 426, 427
Vlaardingen v, xvii
Vlijmen iv, xi
Vlissingen ix, 92, 136, 137, 139, 145, 147, 149, 162, 167, 170, 221, 235, 290, 295, 300, 341, 369, 370, 386, 397, 402, 403, 407, 414, 428, 440
Voet 105
Vogelenzang iv, xiv
Vogels xxv
Volendam xiv
Volkering xxv
Volkers xxv
Vollaerts xxv
Vollenhoven 224
Vondel 346
Voorburg xix, xxiii
Voorhout ii, iv, v, vii, viii, xx, xxi, xxii, xxiv
Voorne 339
Vreeswijk xxv
Vriesland 8-10, 12, 15, 84, 85, 87, 104, 105, 108, 124, 129, 132, 134, 156, 170, 182, 218, 224, 229, 230, 233, 242, 243, 276, 278, 279, 303, 328, 329, 338, 340, 349, 350, 376, 393, 397, 398, 407
Vrijheid van Brugge 30
Vroemen xxv
Vroland xxv
Vrolijk xxv
Vroomshoop xxii
Vulcanius 190
Waal 223
Waalre xxii
Waalsch-Vlaanderen 401
Waalwijk ix
Waanders xxv
Waarle xxv
Wagenaar 83, 85, 86, 98, 103-105, 108, 121, 191, 202, 230, 242, 344, 345
Wageningen xviii, xx, xxiii
Walcheren 139, 342, 386-388
Waldingham 90
Walsingham 91, 94, 118-121, 123, 124, 135, 137, 143-145, 159, 160, 162, 165-168, 175-177, 186, 187, 198, 212, 218, 232, 240, 242, 296, 303, 311, 342, 408, 409, 410-412, 414, 415, 417
Wandink xxv
Warmond ii, xiii, xxii
Warwick 414
Warwickshire 381
Waspik xi, xxvi
Wassen xxv
Wassenaar xi
Watergeuzen 61, 416
Watergraafsmeer xiv
Wateringen xvi
Waterloo xxv
Waterreus xxv
Wayenburg xxv
Webbe 242
Wedding xxvi
Weede xxvi
Weerselo iv
Weert ii, x, xvii, xix, 224
Weesp v, vi, x, xiii, xxvi, 4
Wehl xi, xiv, 225
Weltz 175
Werker xxvi
Werkhoven xxvi
West-Vriesland 122, 171, 260, 319
West Vriesland 108, 132
Westergo 397
Westerhorn xxiv
Westerman xxvi
Westers xxvi
Westhoff xxvi
Westvriesland 184
Westwoud xviii
Wetteren 43
Wiegink xxvi
Wight 428, 435
Wijk-bij-Duurstede ii
Wijk-Maastricht iii, xiv
Wijk bij Duurstede 128
Wijne xxvi
Wijnhoven xxvi
Wilde xxvi
Wilkes 228, 240, 242, 258, 269, 271, 274, 275, 286, 295, 306, 353
Willem I 182, 196, 219
Willems xxvi
Willemse xxvi
Willemsen xxvi
Williams 298, 299, 303, 366
Willoughby 295, 300, 316, 370, 378, 379, 383, 388, 393
Wilmer i
Wilson xxvi
Winkelhagen xxvi
Winschoten viii
Winsemius 243
Winssen vi, xviii, xx
Witkamp xxvi
Wittkampf xxvi
Woensel xxiv
Woerden xxvi, 4, 254, 259, 364
Wognum ii
Wolters xxvi
Workum iv, xi
Wormer viii
Wormerveer xi
Woudrichem 386
Wouterlood xxvi
Wouters xxvi, 41-44
Wouw xiii, 249
Wreesman xxvii
Wright 386, 430, 434
Wynands xxvii
York 227, 253, 254, 263, 351
Yperen 16, 21, 22, 30, 197
Zandberg xxiv
Zandvliet xxvii
Zandvoort xiv
Zeeland 5, 7-9, 12, 14, 20, 24, 37, 40, 43, 54, 57, 61, 62, 75-79, 82-85, 87-89, 91, 99, 104, 105, 108, 116, 122, 124, 132, 134, 148, 154, 156, 157, 167, 169, 170, 171, 182, 188, 190, 191, 196, 204, 208, 209, 214, 215, 216, 229, 230, 233, 259, 260, 279, 292, 300, 303, 306, 307, 317, 328, 334, 337, 338, 340, 352, 355, 357, 376, 377, 387, 388, 393, 397, 404, 406, 407, 416, 426, 428, 432
Zegers xxvii
Zeist 340
Zeland 273
Zes-Gehuchten ii
Zevenaar xviii
Zevenbergen xiv, xvi, xvii, xxv, 317
Zevenwolden 15
Zielkens xxvii
Zierikzee vii, xviii, xx
Ziewent viii
Zoeterwoude xxi, xxiii
Zuid-Holland 254, 359
Zuidelijke Nederlanden 46, 80, 316, 375, 376, 422
Zuiderzee 136, 202, 376, 433
Zuidoord 348
Zutfen 15, 108, 128, 224, 227, 249, 251, 253, 263, 322, 340, 376
Zutphen vi, xiv, xxii, xxvi
Zwaan xxvii
Zweden 418
Zweers xxvii
Zwijndrecht xvii
Zwijsen i
Zwol 210, 253, 376
Zwolle viii, xx, xxv