V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw - Deel I (1865)

Het eerste deel van een achtdelige serie door Dr. W. J. F. Nuyens over de beroerten in de Nederlanden gedurende de periode van 1559 tot 1598. Deze belangrijke periode in onze geschiedenis wordt door Dr. Nuyens bekeken door een katholieke bril, en dit in antwoord op John Lothrop Motley die dezelfde periode beschreef vanuit een protestantse achtergrond. (310 blz, 9,50 euro - enkel te koop als ebook)

The first part of an eight part series about the religious troubles in the Low Countries during the period 1559 to 1598. This important period of our history is studied by Dr. Nuyens from a catholic point of view, and this as an answer to John Lothrop Motley who had a protestant background and who described the same period. (310 pages, 9,50 euro - only for sale as ebook)

Le premier tome d'une série de huit tomes sur les troubles de religion en Belgique et la Néerlande pendant la période de 1559 à 1898. Cette période si importante de notre histoire est décrite par le Dr. Nuyens d'un point de vue catholique, cela en réponse aux livres du protestant John Lothrop Motley, qui a décrit la même période. (310 pages, 9,50 euros - seulement sur cédé).

Inhoud - Table - Table des Matières


Inleiding V
Hoofdstuk I
Karel V doet afstand van de Nederlanden - Beschrijving der zeventien provinciën : bevolking, nijverheid, handel - Regeeringsvorm 1
Hoofdstuk II
Karakter van Filips II - Algemeene strekking in Europa tot het invoeren der absolute vorstenmacht. - Oorlog van Filips II met Hendrik II, koning van Frankrijk - Hij sluit vrede - Zijn vertrek naar Spanje - Stelt orde op het beheer der Nederlanden - Margareta van Parma - Anthonie Perenot - Willem van Oranje - Lamoraal van Egmond - Andere voorname Nederlanders 29
Hoofdstuk III
Grondoorzaken der nederlandsche omwenteling - Staatzucht van den adel - Zijn macht en aanzien - Schulden - De kleine adel - Afkeer van de Spanjaarden - Spaansch regeerstelsel van Filips, geheel anders dan dat van zijnen vader - De Hervorming - Haar wezen - Gaf zij godsdienstvrijheid ? - Verschillende sekten - Verspreiding van deze in de Nederlanden - Rechtspleging ten aanzien der sektenvolgers - Getalsverhouding der Protestanten in de Nederlanden 85
Hoofdstuk IV
Verzet tegen het verblijf der spaansche troepen - Tegen de invoering van de nieuwe bisschoppelijke hiërarchie - Verzet der grooten tegen kardinaal Granvelle en diens regeeringsbeleid - Vertrek van Granvelle 143
Hoofdstuk V
Oranje, Egmond en Hoorne weder in den staatsraad - Het algemeen bestier na het vertrek des kardinaals - Plannen tot verandering der staatregeling - Pogingen tot eene verandering in den godsdienst-toestand der Nederlanden - Verzet tegen de invoering der besluiten van het koncilie van Trente - Verzet tegen de inquizitie - Voortgang der ketterijen 201
Hoofdstuk VI
Zending van Egmond naar Spanje - Zijne ontvangst aldaar - Onverzettelijkheid van Filips - Bijeenkomst der godgeleerden - Brieven uit Segovia - Toenemende spanning 238

Index


À Castro 150
Aalst 9
Aarschot 2, 9
Ab Isselt xix
Abdij van St Amand 182
Adiaforisten 118
Adriaan VI 96, 126
Adrianus VI 127
Aerschot 18, 23, 24, 36, 40, 42, 77, 184, 185, 189, 254, 256
Afflighem 8, 19, 151, 153, 156, 162
Afrika 147
Alba 34
Alberdingk Thijm v
Albrecht en Isabella xxiv
Alençon 73
Alva xxii, 36, 37, 56, 64, 69, 75, 76, 78, 97, 108, 124, 137, 142, 161, 162, 197, 198, 230
Amsterdam i, iii, xi, xx, xxiv, 14-16, 111, 117, 121, 123, 136, 139, 142, 210
Amsterdam : Heerengracht 15
Amsterdam : Keizersgracht 15
Amsterdam : Prinsengracht 15
Anabaptisten 110-112, 136, 138, 142, 227
Angleterre xxii
Anjou 73, 124
Anna van Buren 166
Anna van Saksen 165-167
Antwerpen 5, 8, 9, 14, 15, 18-20, 60, 71, 88, 90, 117, 118, 131, 134, 135, 138, 139, 149-151, 159, 160-162, 170, 171, 209, 210, 219, 220, 224, 225, 228, 235, 257
Antwerpen : O.L. Vrouwe 96
Aremberg 2, 41, 79, 170, 181, 184, 185, 187, 208
Arend 35, 37, 38, 44, 50, 261
Argenteros 207
Arlaï 60
Arlai-Nozerai 60
Armagnacs 197
Armenteros 52, 195, 197-199, 203, 206, 249
Arnemuiden 12
Arnhem 13
Arnoldi 60
Arragon 1, 7, 33, 35, 195
Arras 10
Artois 8, 10, 11, 16, 25, 28, 41, 45, 46, 127, 130
Assonville 92, 222
Atrecht xix, 2, 6, 10, 37, 40, 41, 44, 47, 53, 54, 70, 72, 84, 92, 145-150, 213
Aubérie 50
Audenaarden 132, 134, 139
Audenaerde 134
Audin 113
Augsburg 131, 152
Aumale 87
Autriche 153
Backerzeele 75
Backezeele 91
Badoaro 13, 16, 30
Bakhuizen van den Brink xix, xx, xxi, 28, 72, 73, 77, 80-82, 89, 94, 115, 119, 134, 145, 148, 150, 154, 155, 157, 164-166, 171, 173, 194, 207
Balduinus 72, 213
Balraymont 171
Barbançon 79
Barlaymont 11, 40, 41, 53, 57, 146, 164, 180, 181, 184, 192-194, 201, 204, 211, 240, 256
Batenburg 13
Baudouin 80, 214
Bauduin 72, 138, 213, 214
Bavay 181
Bave 147
Beaumont 11
Beide-Sicilien 35
Beijeren 55
Beilstein 61
België xiv, 8, 18, 79, 140
Belgique 24, 44, 47, 73, 92, 96, 123, 125, 134, 135
Bentivoglio 17, 36, 91, 245
Bergen 2, 11, 19, 41, 46, 80, 81, 87, 90, 94, 119, 148, 150, 153-155, 157, 171-173, 180, 181, 183-187, 189, 194, 201, 208-212, 222, 223, 230, 234, 238
Bergen-op-Zoom 19
Bergen in Henegouwen 16
Bergen op Zoom 9, 81, 208
Berlaymont 2
Bern 106
Bernaert 246
Besançon 53, 60, 254
Bethune 10
Beza 72, 103, 104, 113, 116, 213, 220, 221
Bilderdijk xii, xiii, 37, 38, 47, 142, 144, 154
Biscaye 50
Blommaert 119
Boescepe 220
Bohemen 38
Bolsee 103
Bor x, xix, 3, 17, 48, 115, 120, 141, 147, 251
Bordey 202
Borgnet 54, 97, 200, 259, 260
Borluut 47
Borselen 82
Bossu 11, 180
Bourbon 62
Bourgognons 197
Bourgondië 6, 22, 28, 41, 47, 53, 60-62, 64, 66, 77, 87, 88, 90, 98, 155, 175, 182, 184, 186, 198, 199, 207
Boussu 223
Braband xxiii, 2, 8-10, 17-25, 28, 29, 33, 41, 60, 61, 68, 81, 88, 89, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 153, 154, 156, 159, 162, 170-173, 182, 185, 186, 189, 190, 207-209, 214, 216, 229, 236, 250
Brabant ix, xxiii
Brandt x, 120, 134-136, 141, 226
Brantôme 79
Breda 9, 19, 60-62, 66, 88, 190
Brederode 2, 42, 82, 83, 90, 92, 155, 167, 194, 199, 201, 241
Bretagne 87, 158
Brill xiv
Brimeu 9
Brittannië 18
Bronkhorst 13
Brugge 9, 14, 15, 17, 20, 33, 61, 139, 149, 150, 160, 161, 211, 227, 228, 233, 234, 249-251, 254
Brussel 2, 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 34, 40, 42, 66, 67, 70, 74, 96, 146, 165, 174, 178, 181, 183, 186, 189, 191, 192, 194, 196-199, 201, 202, 212, 220, 223, 224, 225, 241, 243, 244, 255, 256
Brussel : Hof van Nassau 61
Brussel : Kerk van Sint-Gudula 252
Brussel : St. Gudula 96
Brussel : Ste Gudule 149
Bruxelles 39, 144
Budeus 130
Buren 13, 18, 90
Burgon 138
Burgundius xix, 47, 65, 92, 148, 153, 165, 168, 206, 208, 215, 248
Burleigh 119
Buzamont 142
Buzanval 141
Calvijn xii
Calvin 113
Campo van Zon 131
Candiano 174
Cannaert 123
Cantu 125
Capet 28
Carondelet 211
Cassander 213, 214
Catzenellenbogen 60
Cauvin 112
Châlons 60
Charlemont 63
Charles V 24, 96, 134
Chastel-Bellin 60
Château en Cambresis 36-39
Chateaubelin 207
Châtillon 73, 176, 177
Chièvres 11, 96
Chimay 11, 77
Chiusi 151
Christiaan II 160
Christiern II 102
Christina van Lotharingen 39, 165, 166
Clemens VII 51
Coligny 177
Condé 145, 176, 213
Coppius 130
Courrières 41, 180
Courteville 178, 249
Creesers 121
Crespin v
Croy 9, 11, 18, 24, 77, 78, 88, 96, 150, 155, 184
Cuença 158
Cuilenburg 241
Culemborg 13
Culloden 124
Curtius 149, 150
Dathenus 116
David 88
De Bay 235
De Blasere 222
De Bosch Kemper xiv
De Bres 220
De Casembroot 91
De Chantonoy 168
De Cocq 91
De Coligny 176, 221
De Croy 91
De Delftenaar 110
De Fresneda 158
De Gerlache 94, 97
De Gids v, vii
De Groot x, 92, 133, 135, 137, 206, 218
De Kempenaer 144
De Kempenaere 119, 125, 139
De Koning 123
De la Grange 115
De Lannoi 221, 222
De le Guéronnière xx
De Medici 51
De Medicis 32, 190
De Mendoça 8
De Montigny 181
De Montmorency 80
De Thou xvi
De Vaudemont 89
De Villavicencio 233
De Zwijger 65, 68, 70, 72, 78, 185, 261, 263
Del Canto 234
Delden 136
Delft 16, 58
Den Berg 13
Den Bosch 148, 160
Den Briel xxiii
Den Haag 131
Den Zwijger xiv, xv, xx, xxii, xxiv, 69, 232, 257-259
Denemarken 39, 101, 102, 109, 160
Departement van het Noorden 8-10
Deventer 12, 82, 149, 150, 161
Diest 19, 60, 88, 91, 170
Dietz 60
Dillenburg 60-62, 190
Dominikanen 223
Doopsgezinden 74
Doornik 9, 10, 41, 80, 118, 132, 139, 147, 149-151, 155, 177, 181, 221, 222
Dordrecht 15
Douai 9
Douay 41, 162, 163, 214, 216
Doubs 6
Drenthe 140
Dresden 71
Drutius 130, 150
Du Jon 115
Du Ryer 39, 73
Duitschland vii, xvi, 7, 15, 32, 53, 60, 61, 64, 76, 87, 89, 90, 96, 106, 109, 111, 112, 116, 117, 166, 177, 231
Dumoulin 153, 214
D'Assonville 40
D'Hamericourt 150
Eduard VI 101, 103
Egmond 10, 13, 31, 36, 38-41, 46, 48, 49, 57, 64, 74-77, 80, 88-93, 143, 144, 150, 152, 160, 161, 165, 167-169, 171, 173, 174, 178-182, 184, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 196-199, 201, 204, 210-212, 230, 234, 237-250, 253, 255, 256, 262
Egmont xii
Elisabeth de Valois 36
Elizabeth Tudor 106, 178
Elizabeth van Engeland 31, 52, 81, 108, 119, 120, 123, 163
Emden 118, 220
Emmanuel Filibert 2
Engeland vi, xvi, 2, 7, 13-15, 25, 28, 32, 53, 76, 101, 103, 106, 107, 112, 117, 118, 221, 225
England 112
Enhuizen 130
Enzinas 125, 135
Epinoy 19
Erasmus 127
Erasso 174
Escobecque 93
Espagne 126
Espinoy 11
Espinoza 97
Europa viii, 7, 8, 15, 17, 18, 26, 29, 86, 91, 107, 118, 126, 145, 163, 177, 215
Evrard 219
Eymeric 125
Fabricius 225
Farnes 256
Farnese xix, 39, 51, 101, 231, 244
Faveau 222, 223
Ferdinand I 38, 214
Ferdinand van Kastilië 4, 29
Feria 47, 97
Filibert van Savoje 38
Filips I 28
Filips II xii, xiv, xvii, 2-9, 11-13, 17, 18, 22, 23, 27-29, 31-50, 52, 53, 55, 57, 64-68, 70, 71, 75-81, 85, 89, 91, 97, 98, 101, 104-107, 116, 120, 121, 126, 128, 131, 133, 137, 140, 143, 144, 146-148, 151, 153, 156, 157, 159, 160, 162-167, 170, 174, 175, 177-179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 191, 193, 195-205, 211, 212, 214-219, 227, 230, 231-234, 236, 238, 240-245, 248-250, 253, 254, 258, 259, 263
Flandre 36, 121
Flandres 139, 211
Floris V xi, 18
Foppens 92
Forêt 192
Fra Lorenzo 233, 234
Frankfort 185
Frankrijk xvi, 2, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 53, 60, 62, 64, 70, 73, 86, 87, 89, 92, 94, 106, 107, 112, 113, 116, 117, 119, 124, 139, 140, 143, 144-146, 176-180, 190, 197, 217, 219, 220
Frans II 176, 177
Fransch Vlaanderen 41
Frederik Hendrik ix, 65
Frederik I 102
Frederik van Denemarken 120
Friesland 140
Fruin v, vi, vii, xx, 106, 143, 147, 156, 162, 163, 170, 171, 173, 188, 194, 195, 204, 206-208, 215, 245
Gachard xx, 3, 5, 8, 22, 32, 44, 47-50, 54, 118, 120, 128, 131, 132, 134, 146-148, 155, 157, 188, 191, 193, 200, 225, 234
Gaesbeek 89
Gaveren 2, 10, 74, 250
Gelder 78
Gelderland ix, 8, 12, 13, 41, 76, 131, 135, 140, 161, 168, 191, 230, 236
Geneve 31, 72, 83, 112, 113, 118, 162, 163, 213, 219, 220
Gent 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 33, 43, 47, 49, 65, 96, 119, 121, 125, 139, 149, 150, 152, 160, 161, 210, 228, 246
Gent : Sint-Bavo's kathedraal 43
Gent : Sint Bavo 56
Gerards 123
Gereformeerden 117
Gerlache 32, 94
Geyer 102
Glajon 40, 146
Glayon 11, 193
Glymes 9
Granvelle xvii, 2, 22, 34, 35, 39, 42, 44, 47, 48, 52-54, 57, 64, 65, 67, 68, 70, 75, 79, 81, 85, 92, 97, 126, 133, 143-145, 147, 149, 151, 152, 154, 156, 157, 159, 161-169, 171-176, 178-180, 182-187, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 198-205, 208, 210, 212, 216, 219, 221, 230, 233, 234, 235, 239, 242, 243, 254, 260-262
Grave 89
Gregorius XIII 108
Gresham 138
Grevelingen 36, 74, 92
Grimbergen 60
Grobbendonk 211
Groen 113
Groen van Prinstere 104
Groen van Prinsterer xiii, xx, 30-32, 35, 53, 54, 57, 64, 67, 71, 77, 97, 101, 110, 126, 140, 141, 190, 200, 258, 260, 261
Groningen 131, 135, 140, 149, 150, 161
Groningerland 8, 12, 16, 18, 41, 79, 135, 230
Guicciardini 8, 12, 15, 17
Guise 73, 145, 176-178
Haarlem 16, 31, 149, 150, 152, 161
Hadamar 60
Haemstede v
Hajo 161
Hamaïde 74
Hamburg 14
Hanau 100
Hassen 261
Haute-Saöne 6
Havemann 126
Havet 150
Hedel 13
Hefele 126
Heidelberg 213
Heiligerlee 79
Helfault 168
Hendrik II 29, 32, 36, 37, 52, 64, 107, 113, 176
Hendrik III 89, 124
Hendrik IV 52, 107, 119, 140
Hendrik VIII 32, 124, 160
Henegouwe 41, 74, 80, 81, 87, 89, 95, 127, 130, 186, 208, 221, 222
Henegouwen 8, 10, 11, 16, 18, 19, 25, 28
Henegouwsche 177
Henne 24, 96, 134
Hesdin 168
Hessen 71, 166
Heuteri 158
Hoekschen 197
Hofdijk xiv
Holland ix, x, xii, 8, 10-12, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 33, 41, 46, 62, 64, 69, 74, 78, 82, 87, 117, 127, 130, 131, 134, 136, 140-142, 197, 229, 245
Hollande 50, 104, 117, 138, 159
Hollandsche Republiek xv
Hongarije 2, 106
Hooft x, xix, xx, 248
Hoogstraten xviii, 9, 18, 42, 44, 82, 90, 167, 199, 201, 207, 241
Hoogwoud 74
Hoorn xii
Hoorne xviii, 2, 40-42, 46, 57, 76, 80, 82, 90-93, 119, 165, 167, 168, 174, 178, 181, 184, 187, 189, 193, 194, 201, 202, 204, 214, 230, 246, 248, 255, 256
Hopper 97, 152, 153, 160-162, 192, 248
Hopperus xix, 40, 181, 204, 206, 208, 216, 234, 237, 240, 244, 248, 254-257
Horne 188
Hornes 195
Houseau 130
Hoynck van Papendrecht 180
Hugenoten 72, 108, 113, 145, 177, 178, 189, 190, 213, 219-221
Humbercourt 78
Hupperus 40
Ignatius van Loyola 52
IJ 12
IJperen 161
Indië 14
Ingolstadt 44
Isabella viii
Isabella van Kastilië 4, 29
Isabella van Oostenrijk 39
Isabella van Portugal 2
Ising xv
Italië xvi, 14, 15, 35, 40, 52, 76, 89, 96, 107, 179
Jacobus II 13
Jansenisten x
Jansenius 150, 246
Johanna de Krankzinnige 4
Junius 115
Jura 6
Juste 8, 32, 44, 113, 133, 146, 168, 260
Kabeljaauwschen 197
Kadzand 213
Kalvijn 31, 72, 102-104, 112, 113, 116-118, 124, 162, 177, 200, 213, 219-221
Kalvinisten 31, 48, 58, 71-74, 77, 83, 84, 103, 104, 110, 113-115, 117-120, 138, 139, 177, 181, 200, 213, 220-222, 224, 227, 231
Kamerijk 9, 41, 147, 149, 155, 241, 252
Kameryk 150
Karel de Stoute 34, 37, 87
Karel den Groote 1, 88
Karel den Stoute 7, 61
Karel IX 32, 108, 177, 179
Karel V 1, 2, 7, 12, 13, 18, 22, 23, 25-27, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 63, 70, 78, 79, 81, 82, 89, 95, 97, 98, 104, 117, 120, 126, 131-133, 136, 137, 147, 148, 157, 160, 161, 164, 166, 185, 186, 218, 228
Kastilië 1, 7, 33, 50, 96, 107
Katholieken v, viii, ix, xi
Keizer Karel 2, 4, 27, 29, 37, 51, 55, 66, 76, 89, 91, 122, 123, 191, 230, 253
Keizer Karel V xii
Keizerlijk Vlaanderen 9
Kempen 91
Kennemerland 95
Kervijn van Lettenhoven 211
Kervyn de Lettenhove 139
Kervyn van Lettenhove 121
Keulen ix, 57, 107, 148
Kleef 9, 190
Knijf 150
Koch viii, xv, xvi, 219
Kok 226
Kortrijk 16
Kuik 89
Lalaing 9, 11, 18, 88, 155, 169, 207
Landrecies 173
Lanoy 96
Laredo 50
Largilla 173
Lauwerzee 226
Lavillette 195
Le Blas 132
Le Boucq 223
Le Petit 117, 138, 159, 175
Le Taciturne 155, 166, 187, 191-193, 225, 227, 245
Leefdael 199
Leeuwarden 149, 150, 161
Leicester 141
Leiden 16, 111, 121, 142
Leonora van Frankrijk 2
Leuven ix, 8, 20, 23, 55, 125, 134, 135, 148, 162, 216, 246
Leuven : St Pieter 130, 149
Leycester 140, 141
Leyden 136, 142
Lier xxiv
Lier : St. Gomarus xxiv
Ligne 11
Lijs 226
Limburg xxiii, 8, 9, 13, 76, 135, 140
Lindanus 150
Lingard v, vi, 106
Linthout 220
Lissabon 15
Llorente 133
Lodewijk XI 35
Lodewijk XIV 86
Lodewijk XVI 158
Lodewijk XVIII 94
Loiseau 36
Londen 14
Longueville 92
Lotharingen 14, 38, 39, 176
Luik 8, 9, 11, 76, 147, 152, 155, 157
Lumey xii, xxii, 194, 230
Luther xii, 100, 102-104, 109, 110, 127, 222
Lutheranen 50, 71-73, 102, 110, 113, 117, 138, 139, 166, 177, 213, 219, 227
Lutherschen 119
Luxemburg xxii, 8, 10, 11, 23, 28, 41, 60, 78, 88, 131, 135, 149, 207, 230, 236, 241
Macaulay 13, 52, 106, 107, 112, 115, 119, 149
Machiavel 52
Madrid xix, 159, 160, 168, 175, 178, 181, 186, 187, 191, 195, 199, 239-241, 243, 244, 249
Maes 5, 214
Mahusius 150
Maillard 222
Malesherbes 125
Malta 261
Mansfeldt 79, 90, 181, 184, 185, 207, 241, 248
Marcus xviii
Margareta van Parma xvii, xix, 27, 29, 31, 38, 39, 45, 51, 57, 90, 132, 166, 167, 171-173, 176, 178, 179, 182, 189, 191, 199, 203, 207, 208, 211, 212, 216, 217, 222, 227, 229, 235-238, 244, 252, 255
Margaretha van Oostenrijk 51
Marguerite d'Autriche 174-176, 182, 218, 221, 222, 235
Maria Stuart 107, 176, 178
Maria Tudor 2, 36, 76, 117, 175
Maria van Bourgondië 51, 78
Maria van Hongarije 2, 42, 51, 91, 131
Marienburg 47
Marnix xiv, 96
Marnix van St Aldegonde xii
Marot 221, 222
Martens 246
Martini 189
Maurico de Lara 97
Maximiliaan II 67, 79, 185, 233
Maximiliaan van Oostenrijk 2, 61
Mechelen 8, 9, 16, 20, 23, 40, 49, 55, 82, 98, 127, 149-151, 156, 159, 160, 162, 182, 202, 207, 211, 246
Meghen 2, 9, 19, 41, 78, 181, 184, 201, 211
Melanchton 103
Melancton 104
Mendoça 143
Menzel vii, xvi, 102, 103, 110, 214
Mercoeur 87
Metz 190
Meulenaere 246
Middelburg 15, 49, 149, 150, 161
Middelburg : St Pieter 151
Mignet 32, 33
Milaan 1, 35, 95, 179
Milton 58
Minden 147
Modet 117, 220
Moerdijk 140
Molembais 41
Molinaeus 250
Molineus 153, 214
Monçon 195
Mons 11
Montalembert xxii
Montigny 2, 11, 41, 44, 46, 80-82, 90, 91, 181, 184, 186, 187, 189, 201, 211, 221, 222, 230, 234, 255, 256
Montmorency 88, 91, 168, 169
Morellet 125
Morillon 168, 202
Morley 200
Moskou 14
Motleij 96
Motley xv, xvi, 7, 35, 44, 48, 53, 54, 56, 77, 81, 102, 106, 108, 123, 125, 128, 130, 133, 134, 137, 154, 175, 180, 182, 188, 193, 208, 226, 232, 244, 259
Mühlberg 166
Munster 56, 111, 136, 147
Munsterschen Vrede ix
Namen 8, 10, 11, 28, 41, 149, 150, 161, 246
Napels 1, 2, 13, 95, 96, 179
Napoleon III 138
Nassa 9
Nassau 18, 19, 60-62, 65, 77, 88, 91, 155, 165, 169, 184, 207
Nassau-Breda 88
Nassau-Dillenburg 88
Navigero 136
Nederland 8, 58, 72, 133, 147, 158, 168, 220
Nederlanden ix, xxii, 1-3, 6-8, 10, 11, 13, 15-18, 22-24, 27-29, 32-36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50-55, 57-60, 64, 67, 72, 75-78, 84, 85, 87, 89, 94-97, 99, 106, 107, 111, 113, 117, 118, 120, 126, 130, 135, 137, 139, 140, 141, 145, 147-149, 152, 155, 156, 159, 162, 163, 170, 174, 175, 177-179, 181-183, 186, 190, 195, 197-199, 201, 202, 204, 208, 209, 217, 219-221, 224, 228, 231, 233, 235, 238, 239, 240, 242, 244, 253, 255, 261, 263
Neerijnen 91
New-York 14
Nieuwenaar 77
Nigri 149, 150, 161
Nijmegen 13, 18
Nikodemussen 119
Ninove 89
Noircarmes 79, 241
Noord-Braband 8, 11
Noord-Brabant xxiv
Noord-Holland xxiii, xxiv, 11
Noord-Nederland viii, xiv, 94, 142
Noordbraband 139
Noordelijke Nederlanden x, 160
Noordholland 136
Noorwegen 15, 109
Noyon 112
Nozerai 60
Nuyens i, iii, xxiv, 126, 219
Odensee 102
Oost-Vlaanderen 9
Oostenrijk 1, 7, 27, 28, 32, 33, 67, 77, 98, 166, 184
Oosterhout 61
Oostzee 14, 15
Oostzee-provinciën 106
Oostzeeprovinciën 139
Orange 30, 31, 35, 66, 147, 166, 168, 190, 202, 203, 261
Oranje xvii, xx, xxiv, 2, 4, 19, 26, 29, 31, 32, 36-41, 44, 46, 48-50, 52, 54, 57-60, 62-75, 78, 80, 82-84, 87-90, 92, 93, 97, 101, 106, 114, 115, 118, 119, 123, 133, 137, 143-146, 153, 154, 157, 159, 164-168, 170, 171, 172-174, 178-191, 193, 196, 201, 202, 204, 205, 207-214, 227, 229, 230, 234, 237-240, 245, 246, 248, 251, 255, 256, 257-263
Oranje-Châlons 62, 88
Oranje-Nassau 13
Orchies 41
Osnabrug 147, 148
Oudenaarden 51
Overijsel 3, 8, 12, 41, 79, 136, 140
Paderborn 148
Padua 53, 55
Pallandt 13
Paltz 74, 103, 112
Pareus 103
Parijs 14, 53, 64, 108, 124
Paris 36
Parma 45, 51, 244
Pas de Calais 8, 10
Pasquier de la Barre xx
Passau 101, 109, 166
Paulus III 51, 130
Paulus IV 148, 149, 151
Pays-Bas 8, 32, 39, 40, 94, 97, 113, 125, 135, 146, 153, 159
Perenot 2, 29, 40, 41, 53, 54, 150, 164, 165, 168, 175
Perez 32, 33, 97, 146, 178, 179, 195, 219, 249
Peru 107
Perzyn 246
Philippe II 8, 32, 33, 48, 57, 113, 120, 126, 128, 131, 132, 134, 146-148, 150, 156, 157, 172, 173, 178, 179, 182-184, 186, 187, 189, 194, 195, 198, 203, 204, 207, 208, 216, 217, 219, 221, 224, 227-229, 234, 238, 239, 244-246, 249, 252, 254
Philippeville 63
Philips II 226
Piacenza 51
Picardië 112
Pius IV 153, 165, 261
Pius V 70, 108, 148, 156
Polanen 61
Polen 106
Politieken 118
Ponti Heuteri 61
Pontus Heuterus xix, 3, 92, 159
Pontus Payen xix, 44, 46, 50, 73, 92, 93, 115, 116, 137, 139, 166-168, 194, 211
Porcian 77
Portugal 15, 244
Prescott 32, 35, 53, 116, 133, 134, 226
Protestanten x, xi, 59, 85, 101, 104, 106, 107, 117, 134, 135, 140, 145, 189, 230, 261
Pruisen 9, 109
Puriteinen 115
Purmerend 74
Quinet 149
Ranke xvi, 126, 149
Ravenstein 9
Reformatie 136
Reiffenberg 174, 218
Renard 175, 176, 182, 186, 239
Renneberg 207
Rennenberg 155
Requesens 34
Rheims 148
Richardot 150
Rijsel 9, 15, 41
Roermond 13, 149, 150, 161
Roesmals 125
Roeulx 42
Rolduc 9
Rome 19, 39, 42, 62, 113, 116, 148, 151, 153, 203, 208, 214, 217, 254
Romero 143
Rommel 166
Roozendaal 61
Rubbens 96
Rui Gomez 2, 97
Rusland 104
Ruy Gomez 249
Rythove 150
Sabina van Beijeren 167
Saksen 71, 89, 103, 166
Salm 241
Sanoy 230
Saragossa 95
Saravia 220
Sardinië 1
Savoje 2, 27, 45
Savoye 47
's Bosch 162
Schelde 12
Schen van Toutenburg 150
Schetz 196, 211
Schotland 14, 112
Schwartzburg 185, 190
Schwarzburg 71
Schweden 102
Scribanius 14
Sedulius 12
Segovia 238, 253, 255, 263
Senneghem 77
Servet 102, 103
's Hage 141
's Hertogenbosch 8, 20, 149-151, 161
Sicilië 1
Siegen 61
Simonsz 111, 117
Sint Aldegonde 93
Sint Quentin 74, 83
Sixtus V 108
Soigny 72
Sombreffe 82
Somerset 103
Sonnius 148-150, 154
Sonoy xii, xxii, xxiii
Spanje v, vi, ix, xii, xxii, 3, 13-16, 29, 31-33, 36-38, 41, 43-45, 72, 75-77, 81, 82, 89, 93, 96, 97, 99, 117, 119, 132, 145, 146, 174-176, 191, 195, 197, 217, 235-239, 241, 249
Spiers 55
St Amand 151
St Bavo 152, 160
St Bernard 8, 151, 153, 162
St Dizier 62
St Donatus 160
St Omer 10, 149, 150, 246
St Quentin 36, 76, 92
St Salvador 155
Staats-Vlaanderen 9
Steenbergen 61
Steenhuizen 74
Straatsburg 83
Strada xix, 3, 17, 39, 44, 51, 64, 66, 73, 85, 92, 138, 166, 173, 179, 181, 186, 194, 195, 203, 222, 223, 225, 243-245, 264
Strijen 131
Stuart 124
Sud-Europa 126
Sulmone 96
Suriano 16, 97
Tapper 130
Te Water 94, 185
Tell 106
Thomas a Kempis 60
Thoulouse 93
Tiepolo 85
Tiletanus 235, 246
Tisnacq 97, 187, 240, 249, 254
Titelman 131
Titelmans 227, 229, 248-250
Tongerloo 8, 19, 151, 153, 162
Toul 190
Tournay 221
Trente 54, 110, 148, 149, 156, 189, 201, 209, 215, 217, 239, 247, 250, 252, 253, 263
Treslong 11
Trier 148
Tudor 32
Tunis 96
Turgot 158
Turnhout 23, 24, 207
Tuskaens 132
Tweebruggen 190
Utrecht ix, 8, 12, 14, 16, 17, 41, 62, 64, 69, 131, 140, 142, 147, 149, 150, 155, 161, 236, 240, 246
Utrecht : Proostdij van Sint Salvator 207
Uytenbogaert 141
Valenciennes 223
Valençijn 10, 11, 16, 80, 173, 177, 181, 222, 223
Valençyn 118, 139, 177, 220
Valkenburg 9
Valladolid 2, 29, 50, 95, 248-250, 253
Valois 28
Van Aerschot 78
Van Artevelde 17
Van Aytta 55
Van Beijeren 74, 106
Van Bourgondië 228
Van Bracht v
Van Brederode xii, 79, 82, 91, 93
Van Brimeu 19, 78
Van Brimeus 41
Van Brussel 4
Van Buren 67
Van Châlons 62
Van Croy 2, 40, 61, 77
Van de Meersch 134
Van den Bergh xiv
Van der Haer xix, xxi, 17, 27, 40, 47, 72, 85, 92, 118, 128, 150, 157, 164, 168, 208, 211, 212, 215, 220, 222, 223, 245, 248, 258, 262
Van der Horst 166
Van der Hulst 126, 127, 130
Van der Marck 155
Van Dijk 96
Van Egmond 2, 29, 127
Van Gaveren 40
Van Gheenst 51
Van Glymes 41, 81
Van Groesbeek 152
Van Hall 82
Van Hessen 71, 100, 101, 202, 261
Van Hol 71
Van Lalaing 44, 82
Van Langenhuysen i, iii
Van Lannoy 41
Van Leefdael 91
Van Leiden 117
Van Ligne 41, 79
Van Lotharingen 64, 89
Van Luxemburg 74
Van Mansfeldt 41, 78, 79, 241
Van Meteren x, xix
Van Montmorency 2, 40, 41, 44, 76
Van Nassau 40, 60, 63, 83, 84, 93, 101, 113, 114, 119, 138, 155, 164, 185, 190, 207, 214, 234, 260
Van Navarre 213
Van Nieuwland 150
Van Oldenbarneveld 124
Van Oostenrijk 157
Van Reydt x
Van Saksen 67, 71, 101
Van Schwartzburg 189
Van Sint Aldegonde 79
Van Stavelen 40
Van Stolberg 60, 63
Van Teylingen x, xi
Van Utrecht 61
Van Vloten xiii, xviii, xx, 72, 97, 117, 119, 193, 259
Van Wesembeke 228
Van Wesenbeke 134-136, 144
Van Wezembeke xix, xx
Van Wezenbeeke 159
Van Wurtemburg 71
VanNieuwland 150
Vassy 177, 178
Veere 12
Venetië 14, 196, 208
Venlo 131, 161
Vianden 60
Vianen 82, 90
Viglius xvii, 2, 41, 53, 55-57, 126, 131, 146, 149-151, 160, 164, 171, 178, 180, 183, 193, 194, 201-205, 208, 211, 216, 228, 234, 239, 240, 256-263
Viglius van Zuichem 40
Vivlius 152
Vlaamsch-Vlaanderen 9
Vlaanderen 8-10, 16-18, 20, 21, 25, 28, 33, 41, 74, 88, 123, 127, 130, 131, 135, 161, 176, 197, 220, 222, 226, 227, 229, 246, 249, 254
Vlissingen 12, 43
Volhain 81
Von Schwarzburg 145
Von Schwendi 145
Vondel 58
Vreede 142
Vriesland 8, 12, 16, 18, 23, 41, 46, 79, 94, 117, 136, 152
Vrijheid van Brugge 20
Waalsch-Vlaanderen 9, 10
Waalsche Nederlanden 76, 112
Wagenaar xi, 229
Walcheren 146
Walcourt 246
Warlusel 241
Warmond 150
Wasa 102, 120
Waza 31
Wederdoopers 31, 103, 110, 111, 114, 117, 120, 121, 132, 134, 136, 219, 227, 228, 248, 250, 251, 253
Weenen 95
Weert 76
Weiss 126
Wesenbeke 136
West-Vlaanderen 9, 117
West-Vriesland 12
Westwoud xxiv
Willem I xi, xii
Willem II 65
Willem V xi
Willem van Nassau xviii, 2
Willems 221
Wingle 220
Wormer 136
Ximenez 126
Yperen 10, 15, 17, 20, 139, 149, 150, 246
Yuste 7
Zeeland 8, 11, 12, 17, 20, 21, 23, 28, 41, 46, 49, 62, 64, 69, 117, 127, 130, 131, 142, 146, 149, 178
Zell 71
Zuichem 55
Zuid-Braband 8
Zuid-Holland 11
Zuid-Nederland viii
Zuidelijke Nederlanden 78, 139
Zurich 106
Zutfen 8, 13, 41, 76, 78
Zweden 15, 31, 101, 102, 109, 120
Zwendi 168
Zwinglianen 110
Zwinglius 103
Zwitserland 106, 112