V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Verraad of Zelfverdediging ? (1932)

Geschiedenis wordt steeds door de overwinnaars geschreven, is een welgekende uitspraak, die echter niet volledig klopt. Zo hebben de Vlaamse activisten nà de Eerste Wereldoorlog een resem verweerschriften het licht laten zien. Eén van de grootste is dit bijna encyclopedische werk van A.L. Faingnaert dat in 1932 bij uitgeverij De Noorderklok van de persen rolde. (941 blz., 28,25 euro, enkel te koop als ebook).

History is not always written by the winners. This work proofs it. It is an encyclopedic overview of the Flemish Activist movement during the first world war; The book was written by Mister A.L. Faingnaert who was a prominent activist himself. (941 pages, 28,25 euro, only for sale as ebook).

L'histoire n'est pas toujours écrite par les vainqueurs. En voici la preuve. Monsieur A.L. Faingnaert, qui était un activiste prominent, a écrit ce livre encyclopédique pour expliquer les causes Activistes pendant la première guerre mondiale. (941 pages, 28,25 euro, seulement sur cédé).

Inhoud - Table - Table des Matières

Inleiding 9

Hoofdstuk I 13
Het uitbreken van den wereldoorlog - Bedreigingen tegen den Vlaamschen Volksstam - Begin van het Vlaamsch Verzet.

Hoofdstuk II 24
Bezetting van Brussel door de Duitschers - Heftige woordenwisseling onder de flaminganten in 't "Vlaamsch Huis" - De val van Antwerpen - Dood van Lodewijk De Raet.

Hoofdstuk III 53
Nog meer uitdagingen van franschgezinde zijde - Begin der Vlaamsche werking te Antwerpen en Brussel - "Antwerpsche Tijdingen" en "Gazet van Brussel" - De Groeningerwachten vergaderen te Antwerpen - Het "nationaal Hulp- en Voedingskomiteit" - Het Duitsch Bestuur begint belang te stellen in het Vlaamsch verzet - Conventions Anglo-Belge, 1906-1912.

Hoofdstuk IV 96
Begin der Jong-Vlaamsche werking - Stichting der "Vlaamsche Post" - Inventaris der vluchtelingenpers - "De Vlaamsche Stem" - Het Bussumer-telegram en zijn gevolgen.

Hoofdstuk V 143
Olie op het Vlaamsche vuur - Onzelfstandige regeeringsdaden - Doodsbedreigingen tegen Vlaamsche leiders - De berichten der Belgische gezanten aan de Belgische regeering.

Hoofdstuk VI 193
Het Vlaamsch vereenigingsleven herneemt overal - De "Vereeniging van Vrienden der Vlaamsche Zaak" en de "Jong-Vlaamsche Beweging".

Hoofdstuk VII 249
Verdere ontwikkeling van het Vlaamsch Aktivisme - "Volksopbeuring"; "Kolenverdeeling"; "Volksontwikkeling" - Stichting van de Vlaamschen Landsbond en ontbinding van de Vereeniging van Vrienden der Vlaamsche Zaak - De mislukte "Middenraad".

Hoofdstuk VIII 329
De Nederlandsche Universiteit te Gent 1916-1918.

Hoofdstuk IX 471
Stemmen ten gunste van den Vrede - Stichting en groei van den Raad van Vlaanderen - De Krisis.

Hoofdstuk X 723
De volksraadpleging en de Tweede Raad van Vlaanderen - Betoogingen voor en tegen de Zelfstandigheid van Vlaanderen - De Frontbeweging - Zij reikt de hand aan het Aktivisme in bezet België - Oproep tot het Duitsche volk - De nederlaag - Het einde.

Slot 859

Index


Aalst 344, 414, 417, 420, 422-424, 748, 853, 869, 874
Aarlen 305, 310, 509
Aarschot 603, 753
Abbeloos 603
Abbeville 806
Abel 444
Ackerman 168
Adam 570
Adelfons 253
Adriaensens 873
Adriaenssens 378, 389
Adrianssens 233
Aelbrecht 266, 867
Aeterlink 63
Afghanistan 728
Afrique 154
Agadir 185, 189, 190
Aken 153, 546, 582
Alberich 218
Albert 86
Albert I 14
Albert van België 87
Alexander de Groote 471
Algesiras 183
Algiers 151
Alizé 792
Allaeys 286
Allemagne 90, 130, 190, 667, 754, 846
Allemagnes 152
Alleman 414, 464
Alsace 90
Alsace-Lorraine 147, 581
Alveringhem 786
Amerika 69, 286, 287, 308, 482, 484, 580, 584, 596, 689, 736, 793, 809, 820, 847
Amersfoort 434
Amiens 806
Amsterdam 33, 35, 133, 136, 137, 162, 163, 196, 201, 266, 316, 336, 427, 429, 440, 442-444, 597, 814
Anderlecht 748, 869
André 308, 310
Angermille 204, 266-268, 274, 276, 492, 511, 531, 810, 858, 867
Angleterre 155
Anseele 52, 75, 213, 321, 324, 325, 339, 343, 379, 387, 396, 419, 509, 595, 601, 636, 637, 746, 844, 845, 856
Antorf 851
Antwerpe 57
Antwerpen 18, 19, 24, 29-35, 44, 53-56, 58, 62, 64, 65, 68, 77, 82, 88, 97, 120-123, 126, 127, 130, 140, 141,
169, 196, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 215, 216, 237, 247, 248, 251, 254-257, 266, 267, 281, 284, 289, 326, 327, 331, 337, 338, 342, 344, 352, 357, 374, 375, 377-379, 382, 385, 388, 390, 405, 413-418, 420-425, 431, 437, 442, 449, 452, 465, 474, 492, 493, 499, 503, 508, 523, 529-531, 540, 541, 547, 549, 553, 561, 564, 595, 600, 601, 604, 618, 628, 634, 635, 637, 640, 655, 662, 665, 668, 669, 687, 689, 690, 737, 741, 742, 748, 750, 753, 755, 764, 768, 774, 793, 800, 804, 809, 820, 851, 853, 859, 867-869, 873-875
Antwerpen 147, 858
Antwerpen : Koninklijk Atheneum 425
Anvers 33, 56, 57, 147, 171
Arendonck 416, 422
Argentinië 126, 590
Ariëns 269
Aristophanes 472
Aristoteles 472
Arm 745
Arnhem 442
Arntz 372
Arras 300
Artevelde 655
Artevelde-stad 342
Arteveldestad 435
Asmis 565, 832, 843, 844
Asquith 491
Assenede 414, 421, 423, 424
Augsburg 178, 541
Augusteijns 689-691
Augusteyns 66, 203, 254, 259, 268, 338, 390, 391, 393-395, 413, 473, 493, 511, 512, 514, 518, 519, 544, 634, 635
Aulard 150
Aulnoye 614
Auvours 861
Auwegem 238
Avesnes 300
Azis 184
Bacmeister 581
Bad-Salzuflen 841
Baden 565
Baehrens 428, 432, 433, 468
Baekelmans 317, 689, 800
Baelde 121, 269
Baels 338
Bagdad 821
Baie 48, 149
Baillet-Latour 874
Bakker van Bosse 269
Balder 754
Bale 79
Balfour 814
Balgerhoeke 423
Balkan 89, 93, 188
Balthazar 601
Bamps 603, 606, 867
Banke 565
Bar-le-Duc 93
Baring 92
Barnardiston 76, 77, 185
Barrès 124, 150, 153
Bary 126
Basse 631, 667, 693, 731-733, 799, 859
Baudelaire 862
Baudouin 743, 753
Baudrillart 124, 153
Bauwens 338, 414, 420
Bavinck 269
Bayens 207, 252
Bazile 274
Bazin 150
Beaulieux le Vieux 143
Becker 208
Beckers 358, 359, 569
Beeringen 647
Beernaert 48, 340
Beets 783, 788
Begodt 867
Beieren 178, 848
Beijssens 269
Belgica 858
België 9, 13-20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35-39, 47, 49, 56, 59, 60, 63-65, 67, 69, 72-75, 78-84, 86-89,
91, 92, 95-97, 100, 113, 114, 116, 117, 120, 122, 123, 125, 126-130, 132-135, 138, 140, 143-146, 148, 149, 151-153, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 164-166, 168, 169, 175, 178, 180, 186-189, 192, 193, 195, 196, 199, 200, 201-206, 210-215, 218-221, 223, 224, 233, 235, 237-239, 244-246, 248-253, 257, 258, 263-266, 270, 271, 276, 284, 286, 290-297, 303, 305, 307, 309, 311, 312, 315, 316, 319, 320, 322, 324, 326, 327, 332, 334-336, 340-342, 345, 347, 349, 352, 354, 359, 367, 372, 375, 378, 381, 384, 393, 395, 396, 397-399, 402, 406, 409, 414, 419, 426, 436, 438, 444, 447, 452, 453, 456, 461, 465, 473, 474, 476, 484, 486, 487, 490-493, 495, 497, 498, 501, 502, 504, 506, 508, 510, 511, 518, 526, 528, 534, 542-546, 552, 553, 561, 562, 564, 567, 568, 569, 575, 577, 579-587, 589, 593, 596, 601, 604, 605, 610, 616, 618, 623, 624, 628, 630, 642, 644, 645, 647-649, 657, 658, 665-672, 675, 676, 678, 681, 685, 686, 692, 693, 695, 703, 710, 723, 724, 735, 742, 746, 747, 749, 754, 756, 757, 758, 761, 763, 765-767, 770, 781, 787, 789-797, 799, 803, 811, 812, 814, 816, 817-823, 826-828, 831, 832, 836-843, 848, 850, 851, 855-857, 859, 861, 863, 875
Belgien 187, 191, 192, 228, 535, 547, 564, 580, 730, 851
Belgiqie 300
Belgique 18, 20, 83, 123, 124, 130, 136, 143, 144, 149, 152, 153, 155, 167, 168, 172, 175, 219, 223, 249, 250,
292, 293, 301, 318, 342, 444, 475, 617, 628, 630, 651, 680, 746, 747, 754, 839, 852, 859
Belgique Latine 144
Belgisch-Congo 443
Belgium 68, 484
Belgrado 13
Belinfante 269
Bellefroid 390, 531, 569, 647, 648, 687
Belvaux 55
Benediktus XV 473, 474, 478, 602, 670
Benoit 221, 655
Benoit le Boche 473
Berchem 379, 388, 748, 875
Bergen 30, 304, 310, 311
Berger 17
Berlijn 75, 83, 100, 101, 119, 180, 186, 240-242, 244, 297, 427, 428, 433, 435, 437, 479, 482, 514-516, 533,
539, 540, 545, 547, 553, 557, 559, 560, 582, 585, 610, 653, 656, 664, 674, 709, 714, 716-719, 721, 724, 725, 728, 765, 810, 820-822, 851
Berlin 153, 179, 192, 207, 216, 510, 516, 536
Berloz 584
Bern 690, 691, 810
Bernard 125
Bernheim 775, 782, 786
Bernstein 322, 323, 812
Berryer 146, 575
Berryrer 344
Bertrand 324, 791
Besançon 90
Besse 660
Bethmann-Hollweg 76, 157, 158, 232, 347, 479, 487, 491, 541, 547, 582, 583, 736, 762, 831
Béthune 646
Beulemans 171, 388
Beyens 148, 186, 482
Beyerle 207, 277, 448, 607, 623, 749
Beyers 105, 106
Biema Hijmans 269
Bier-Henne 651
Bignamini 691
Bijlandt 269
Bijvoet 496
Bilderdijk 236, 659
Billaut 752
Billiet 414, 420
Binne 442
Birtley 161
Blanc 482
Blankenberge 238, 433, 443
Blatchford 84
Blok 269
Blonde 867
Bloud 153
Blum 94, 735
Blunck 193, 210, 212, 227, 228, 277, 492, 749
Bochegrad 153
Bocholt 438
Boddaert 107
Bodenstein 142, 236, 237, 658, 659, 686-688
Boekarest 479
Boeke 464
Boekhoute 422
Boelaerts 634
Bogaert 783
Bogaert de Sturler de Frienisberg 269
Bogaerts 198, 202, 203, 209-212, 247, 248, 295, 296, 299, 414, 503, 529, 750, 867, 871
Bolland 236, 299
Bologna 46, 331
Bonn 152, 428
Bonnet 570
Bonnewijn 867
Boom 140, 867
Boonroy 338, 444
Borgerhout 748, 869
Borginon 26, 254, 748, 874
Borinage 304
Borms 15, 54, 62, 64, 120, 121, 139, 196, 197, 202, 203, 207, 238, 243, 248, 252, 278, 285, 286, 288, 289,
326, 327, 353, 354, 357, 374, 414, 420, 426, 431, 489, 490, 503, 504-506, 510-512, 517-521, 529, 531, 533, 537, 539, 540, 553, 554, 558, 570, 591, 598-600, 604, 606, 610, 611, 613-615, 617, 627, 634, 639, 659, 661, 662, 672, 677, 682-685, 687, 688, 692, 693, 700, 704, 705, 708, 712-714, 717, 718, 719-721, 723, 726, 728-730, 734, 735, 737, 739, 740, 743, 751-755, 768, 790, 798, 803, 809-811, 823, 826-830, 833, 835-837, 842, 857, 859, 867, 871, 872
Borremans 529, 613, 867, 872
Borsbeek 357
Bosboom 269
Bosphorus 95
Bosselaers 466
Botha 105, 106, 769
Bouchery 54, 57
Boucquez 449
Boudier-Bakker 256
Bougondië 151
Bouillon 14, 509, 510
Boulanger 143, 144
Boulangier 117
Boulengier 99, 108
Boulogne 77, 185
Boulvin 436
Boumans 634
Bouqué 337
Bouten 603
Boutens 236, 269
Bouves 569
Brabant 277, 331, 421, 442, 637, 684, 737, 739, 748, 757, 873, 874
Bracke 750, 867
Brandstätter 358
Branting 596
Braun 48, 636, 753
Brazilië 126
Breda 78
Brediusbosch 132
Brenez 304
Brest-Litowsk 228, 765
Briand 157
Bridges 81, 86
Brijs 244, 426, 500, 504-507, 515, 517, 529, 533, 534, 558, 563, 579, 615, 672, 677, 679, 681, 683, 684,
688, 692-694, 700, 704-706, 715, 716, 718, 719, 721, 725, 730, 737, 740, 745, 753, 766, 804, 806, 812, 822, 825, 829, 833, 843, 867, 871, 872
Brijs 521
Brisach 90
Brison 482
Britsche Rijk 114
Brittanje 105
Broechem 416, 422
Brom 269
Broms 232
Broqueville 477
Brucksal 208
Brugge 119, 238, 241, 247, 264, 327, 438, 503, 529, 532, 540, 541, 648, 737, 743, 745, 748, 750, 771, 788, 845, 868
Bruinsma 414, 421
Brulé 570
Brulez 135, 236, 327, 359, 414, 424, 425, 428, 430, 432-434, 443, 466, 468, 503, 529, 555, 626, 631, 672,
679, 681, 694, 700, 719, 721, 725, 730, 732, 750, 753, 804, 833, 842, 844, 872
Brunet 124, 125, 146, 739
Brussel 13, 15, 17-20, 22-24, 26, 32, 36, 42, 43, 45-48, 53-55, 59-62, 66-68, 72-76, 82, 84, 85, 95-97, 100,
107, 119, 122, 123, 127-129, 139, 140, 145, 165, 170, 173, 174, 177-179, 196, 202, 203, 205, 207-212, 219, 230-234, 238, 240-242, 244, 246, 247, 248, 251, 253, 255, 256, 272-276, 279-285, 287, 289, 294, 296, 299, 300, 311, 312, 315, 318-323, 325-327, 331, 338, 347, 357, 359, 362, 375, 378, 379, 384, 388, 406, 407, 413-418, 421-424, 427, 428, 432, 435, 443, 445, 448, 465, 473, 487, 489, 492, 494, 499, 503, 512, 520-522, 528-530, 532, 533, 540, 544, 545, 549, 559, 564, 570, 571, 575, 579, 582, 591, 593, 595, 598-601, 605, 614, 618, 619, 620, 623, 625, 628, 630, 633, 634, 639-641, 647, 655, 660, 672, 675, 684, 685, 687-689, 692, 701, 724, 727, 728, 730, 733-735, 739, 740, 742, 748, 750, 751, 753, 754, 757, 759, 764, 768, 770, 772, 788, 789, 795, 796, 798, 815, 816, 819, 827, 832, 837, 844, 849-851, 853, 854, 856, 861, 862, 867-870, 873, 874, 875
Brussel : Koninklijk Atheneum 425
Brussels 531
Brussen 492
Bruwier 750
Bruxelles 61, 114, 168, 170, 171, 272, 319, 746, 754
Bruyker 449
Bruynseels 128, 604
Brys 503
Buissel 209
Buisset 23, 36, 40, 72, 178, 193, 194, 306, 307, 315, 347, 386
Buitenrust-Hettema 464
Bukarest 242
Bulgarije 145, 479, 835
Buls 18, 338
Burgondië 168
Bussem 132
Bussu 38
Bussum 133, 661
Bussumer 66, 96
Buyckx 500, 503, 867
Buyl 378, 388
Buyls 874
Buysse 129, 134, 317, 344, 421, 594
Caillaux 473
Callens 750, 874
Callewaert 657
Calvados 151
Cambrai 847
Cantré 464
Capelle 855
Capus 480
Carez 740, 755
Carlier 194, 815
Carnegie 472
Carsau 867
Carton 146
Carton de Wiart 89, 159, 342, 343, 477, 785
Casablanca 183, 184
Cauvin 18, 84
Cézembre 775, 861
Cézembre-eiland 656
Cézenbre 657
Charleroi 23, 30-32, 193, 304, 306, 307, 309, 312, 386, 657
Charpentier 770, 772, 777, 780, 782-784, 789, 791, 846
Charpentir 758
Chemin-des-Dames 827
Chili 590
China 483
Chrispeels 464
Christophe 17, 444
Churchill 82
Cicero 472
Cis-Rijnse gebied 152
Claes 378, 874, 875
Claeys 429, 464
Clarijs 867
Clarius 591
Claus 204, 414, 431, 432, 444, 445, 500, 503, 505, 515, 521-523, 529, 530, 535, 555, 556, 562, 628, 668,
677, 678, 680, 681, 683, 684, 692, 712, 715, 716, 719, 726, 753, 764, 765, 800, 803-806, 810, 820, 821, 823, 825, 831, 867, 871
Claus 534
Clauwaert 255-257
Clayes 668
Cleiren 204
Clémenceau 597, 845
Clercx 232
Cleynhens 377, 386, 875
Closset 353
Clotterbooke 269
Cochard 509
Coelst 575
Coers Frzn 142, 236, 237
Cogels 874
Colenbrander 142
Colijn 269
Collandre 18
Colleye 125, 130, 202, 300
Colleye-Deweerdt 293
Colleye de Weerdt 144
Collinet 497
Colson 570, 764
Compiègne 77, 78
Confucius 472
Conscience 21, 221, 390, 549
Constant 570
Coolen 771, 780
Cools 378, 387, 875
Coolsaet 503, 689, 867
Cooreman 35, 794, 795, 797, 840, 841
Cootmans 379, 875
Coppée 276, 277, 325, 589, 645, 795
Coppejans 786
Coppieters 75, 321, 636
Coremans 127, 335, 494, 550, 567, 572, 603, 627
Corman 173, 174, 253, 569
Cornée 754
Cornelius 311
Cortenaken 169
Coucke 31, 740
Counson 23
Couvreur 414
Creel 690
Creutz 236
Crew 481
Criel 785
Crokaert 795
Cumberland 239
Cuperus 378, 389, 873
Cuvelier 191
Daels 444, 783
Daems 796
Dalloz 366
Damry 570
Danneels 594
Dante 475, 784
Dauge 467
Dautet 94
David 291, 342
Davidts 783
Davignon 13, 14, 146, 189, 344
Dbois 569
De Backer 414, 422
De Beaufort 269
De Becker-Remy 874
De Beer 867
De Belie 414, 421
De Bergerac 634
De Beuckelaere 781, 787, 788, 790
De Beule 362, 444
De Blieck 874
De Bock 203, 414, 800
De Boevé 118, 119, 248, 384, 500, 503, 504, 595, 601, 867
De Bom 55, 317, 390, 655
De Bondt 750
De Borqueville 146
De Bougne 414
De Brauw 269
De Broqueville 63, 83-85, 87, 88, 123, 126, 149, 159, 277, 313, 343, 345, 502, 589, 644, 645, 657, 686, 753, 759,
760, 769, 776, 792, 794-796, 802
De Brouckère 87
De Bruycker 338, 441, 867
De Bruyker 351, 357, 359, 364, 402, 415, 430, 434, 464, 468, 517, 524, 525, 554
De Bruyne 97, 104, 338, 379, 636, 875
De Buck 867
De Bue 874
De Busbeck 162, 163
De Caerle 867
De Caluwe 464
De Cassagnac 800
De Ceuleneer 338
De Ceuninck 146, 656, 757, 758, 775
De Clercq 41, 54, 60, 66, 113, 115, 121, 125, 129, 130, 132-134, 136-141, 163, 164, 175, 199, 204, 236, 237,
241, 257, 258, 285, 384, 501-504, 514, 531, 558, 559, 594, 595, 613, 657-662, 677, 681, 683-685, 687, 696, 700, 704, 712, 714-717, 719, 720, 725, 726, 742, 743, 754, 764, 773, 807, 811, 814, 815, 823, 827, 830, 838
De Cneudt 108, 231, 233, 234, 236, 243, 500, 503, 504, 506, 515, 521, 523, 529, 610, 620, 621, 622, 631, 662,
672, 681, 685, 687, 743, 803, 814, 820, 867, 872
De Cock 135
De Cort 550
De Coster 867
De Craene 867
De Croos 750
De Decker 9, 209, 232, 235, 297, 298, 337, 347, 357, 359, 371, 415, 421, 427, 435, 501, 503, 504, 515, 519, 521,
523, 529, 555, 557, 558, 589, 591, 611, 630-632, 665, 668, 672, 680, 682-684, 694, 697, 698, 700, 701, 704-721, 723, 725, 726, 728, 730, 732, 733, 751, 753, 755, 767, 803, 805-807, 820, 823, 824, 826, 828-831, 833, 835, 836, 841-844, 867, 871, 872
De Dynter 331
De Geer 269
De Glas 742
De Groeve 338
De Groof 415
De Groot 472
De Guchtenaere 106, 199, 233, 282, 799, 867
De Guise 33
De Haeck 689, 867
De Jaeger 415
De Jaegher 28, 210, 212, 248, 296, 415, 421
De Jaeghere 357, 449, 464
De Jong 125
De Jong van Beek en Donck 691
De Jonge 269
De Jongh 593
De Jonghe d'Ardoye 874
De Keersmaecker 204, 415, 421, 437, 515, 521, 529, 534, 558, 562, 592, 634, 672, 679, 683, 725, 867, 871, 872
De Keersmaeker 737
De Kerckhove d'Exaerde 874
De Kinder 600, 867
De Klerk 286, 331
De Knop 415
De Koning 659
De la Fontaine Schluiter 269
De La Méroterie 509, 510
De la Montagne 229
De la Rey 105
De la Vallée-Poussin 352, 753
De Laet 390, 550
De Lalaing 186
De Landsheere 753
De Launay 150
De Laveleye 21, 114, 115
De Ley 204
De Louter 269, 372
De Maegt 799
De Man 415
De Marees van Swinderen 80, 270
De Mares 17, 18, 113, 122
De Marez Oyens 270
De Meester 344, 750, 874
De Meyere 317
De Miomandre 31
De Mont 19, 21, 44, 56, 337, 338, 390, 452, 547-549, 661
De Mut 503
De Panne 133
De Péron 318
De Pillecijn 497
De Pillecyn 790
De Pla 737, 842
De Poortere 531, 750
De Pradt 486
De Prijck 771
De Puydt 378, 873
De Raet 24, 28, 40, 44-52, 62, 280, 330, 331, 338-341, 345, 346, 359, 388, 452, 455
De RaetVan Bergen 59
De Rasse 570
De Ridder 129, 134
De Rode 570
De Rudder 785
De Ruyter 750, 810
De Ruyver 868
De Sadeleer 9, 28, 40, 60, 384
De Saegher 357, 358
De Salm 55
De San 569
De Savornin-Lohman 268
De Savornin Lohman 271, 272
De Schaepdrijver 758, 770, 783, 789, 846
De Schepper 783
De Schutter 874
De Smedt 28, 204, 212, 296, 421, 868, 874
De Sopper 270
De Stella 338
De Swarte 22, 28, 40, 112, 113, 115, 133, 285, 338
De Veen 28, 43
De Vigne 335
De Visschere 524, 868
De Visser 270
De Vogel 753
De Vos 32, 176, 285, 377, 385, 386, 502, 514, 658
De Vos-Teugels 126
De Vreese 97, 103, 209, 244, 283, 356, 357, 390, 503, 507, 529, 558, 563, 611, 617, 664, 672, 683, 684, 700,
702, 704, 706, 715, 720, 725, 735, 764, 800, 806, 823, 824, 829, 830, 831, 842, 868, 871, 872
De Vriendt 337, 873
De Vries-Reilingh 464
De Vries Broekman 270
De Vriese 464, 531, 613
De Wachter 426
De Waele 243, 421, 464, 523, 529, 613, 868, 872
De Wandeleire 135
De Weerdt 198, 321, 496, 753
De Weert 462, 593, 636
De Wet 105, 106
De Wiart 83, 146
De Winter 198
De Wit 270
De Witte 324
De Yeba 32
De Zeine 362
Deckers 750
Deckx 444
Declercq 251
Deerlijk 238
Degener 565
Deichert 208
Deinze 416, 438, 530, 868
Dejardin 569
Dekens 603
Dekkers 867
Delacroix 43, 369, 755
Delafosse 79, 80
Delaisie 94
Delaite 311, 312, 315
Delannoy 569, 875
Delbeke 83, 338, 339
Delcaroix 857
Delcassé 92, 180, 183, 185, 186, 190, 191
Delforge 78
Delfos 9
Delpire 28, 31, 523, 549, 867
Delvaen 499, 503, 867
Demblon 125, 738
Demos 371
Den Beer Portugael 81
Den Haag 56, 78, 119, 135, 141, 238, 271, 333, 371, 376, 405, 428, 531, 561, 792, 793, 822
Den Haene 853
Denderleeuw 749, 750
Dendermonde 26, 212, 248, 326, 421, 874
Denemarken 595
Denteneer 5
Denucé 44, 415, 499, 503, 517, 800
Denuncé 689
Depla 338, 415, 421, 531, 771, 772, 778, 833
Depourquoy 867
Deprat 269
Des Cressonières 79
Des Marez 855, 856
Des Ombiaux 123, 153, 313
Desmedt 247, 415
Destrée 21, 22, 31, 89, 126, 149, 293, 304, 308, 309, 311, 345, 839
Deswarte 115, 116, 125, 129-132, 134, 138, 578
Detaille 165
Deutschland 536, 579, 581, 847
Deux-Ponts 90
Devriendt 379
Dewinne 131
Deynze 431
Dhooge 737
Didaskalos 31
Didion 570
Dierik 489
Diksmuide 860, 874
Dils 655
Dimier 150, 152
Dirr 178, 179, 187, 189, 191-193, 209, 316, 357, 358, 360, 374, 447, 448, 487, 507, 514, 515, 565, 623, 764
Dixmude 778
Dixmuide 378
Dofsel 426
Dognies 655
Dom 570
Domela 108, 238-241, 243, 244
Domela-Nieuwenhuis 587, 822
Domela-Nieuwenhuis Nijegaard 586, 588
Domela-Nieuwenhuys 37
Domela-Nieuwenhuys-Nijegaard 37
Dontenville 150, 152
Doornik 168, 310
Dortmund 152
Dory 570
Dosfel 129, 206, 338, 357, 359, 360, 390, 421, 427, 429, 449, 469, 514, 517, 668, 771, 774, 778, 783
Dossin 35
Doumerge 156, 157
Doussy 265, 285, 338, 415, 421, 464, 523, 524, 529, 610, 668, 680, 737, 820, 821, 824, 826, 835, 868, 872
Dox 783
Doyle 404
Dresden 437, 486
Driault 150
Driessen ter Meulen 731
Drongen 417
Drubbel 782, 783
Drucker 269
Du Bois 125, 202, 301, 302, 414
Du Bus de Warnaffe 85, 344
Du Castillon 125
Du Catillon 85, 337
Du Chastain 18
Du Four 874
Ducarne 76-78, 84, 185-188
Ducatillon 163, 792
Duflou 875
Duinkerke 77, 102, 185
Duinkerken 94, 100, 118
Duischland 668
Duisters 379
Duitsch Zuid-West-Afrika 105
Duitsche Rijk 43
Duitschen Elzas 671
Duitschland 13, 17, 19, 48, 59, 63, 66, 73-76, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 91-93, 95, 96, 100, 101, 102, 105,
107, 111, 114, 116-119, 123, 147, 149, 152, 155, 156, 158, 180, 181-185, 187-189, 191, 192, 209, 213-218, 220, 221, 225, 226, 237, 240, 242, 244, 246, 250, 263, 264, 266, 267, 272, 290, 292, 294, 317, 321, 322, 335, 351, 360, 363, 380, 381, 399, 403, 405, 432, 449, 454, 475, 479, 480, 482-485, 493, 510, 512, 513, 516, 525, 527, 538, 544, 546, 556, 573, 580-583, 586, 588, 590, 598, 611, 617, 623, 624, 636, 643, 645, 648-650, 652, 662, 663, 665-667, 670-673, 678, 685, 692, 693, 697, 709, 710, 721, 724, 726, 732, 735, 736, 749, 752, 753, 755-759, 763, 765-767, 788, 792, 793, 797, 804, 805, 807, 809-811, 813, 814, 816, 818-823, 826, 830, 831, 834-836, 841, 844, 848
Duitschland 828
Duitsenland 59
Duitsland 157
Dumon 119, 242, 503-506, 515, 521, 529, 533, 540, 545, 586, 611, 613, 674, 682, 718, 720, 737, 803, 868, 872
Dumond 327
Dumont 243, 247, 532, 649
Dumont-Wilden 89, 124, 153
Dupierreux 312
Dupont 21, 22, 303, 304
Duruy 90
Dusseldorf 734
Dusseldorp 593, 810
Duvosel 654
Duysters 344, 388, 874
D'Alviella 146
D'Hondt 317
D'Hooge 687, 750
Ebert 714, 812
Ebraye 862
Ebstein 316, 764
Ecker 635, 643
Eckert 749
Edingen 100
Edward VII 180, 183
Eggen 117, 129, 130, 236, 243, 327, 328, 415, 429, 432, 443, 515, 517, 522, 523, 529, 532, 554-563, 566,
586, 588, 628, 665, 666, 670, 682, 697, 698, 708-711, 726, 731, 737, 750, 868, 871, 872
Eggen van Terlan 559
Egypte 46, 219, 221
Elbers 873
Elewout 415, 421
Elout 269
Elsasz-Lothringen 581
Elsene 280, 388, 417, 423, 428, 621
Elysée 190
Elzas 91, 92, 147, 286
Elzas-Lotharingen 88-91, 95, 146, 147, 150, 156, 215, 219-221, 560, 581, 666, 670, 671, 691, 709, 836, 844
Emants 268
Endorfer-Eisenhütte 440
Engeland 47, 55, 67, 72, 79-83, 86-89, 92, 95, 123, 135, 140, 141, 145, 148, 156, 159-161, 180, 181-183,
185-189, 211, 216, 219, 221, 286, 294, 322, 405, 439, 490, 579, 580, 584, 586, 590, 596, 611, 645, 667, 769, 792, 794, 809, 817, 819, 836
Engelen 269
Engerand 151
England 160
Enschedé 269
Eppegem 169
Epstein 816
Ernst 740, 755
Errera 593
Ertvelde 423, 424
Erzberger 811, 836, 845
Etterbeek 530, 853, 855, 869
Europa 58, 88, 91, 95, 99, 101, 109, 114, 116, 187, 201, 218, 287, 312, 475, 489, 525-527, 575, 597, 668, 761, 808, 839, 847, 861
Europe 152, 190, 287, 302
Everaerts 108, 239, 247, 327, 737, 750
Evers 603
Eynatten 464
Fabri 337, 357, 464, 517
Fabricius 256
Faignnaert 563
Faingnaert 3, 212, 248, 296, 503, 506, 515, 521, 525, 529, 534, 535, 558, 613, 617, 718, 721, 734, 737, 744, 751,
766, 798, 807, 827, 868, 871
Fallaise 310
Fallon 136
Falmagne 598
Fassotte 212, 215, 226, 248, 288, 290, 296, 517
Favereau 181, 185
Fécamp 861
Fehrs 227
Felix 432
Féron 299
Feskens 603
Fez 92, 190
Fieullien 575
Fischbeck 817
Fischer 464, 465
Flandern 536, 702, 730, 758
Flanderns 516
Flandre 10, 11, 90, 172, 211, 271, 278, 302, 318, 350, 444, 542, 579, 581, 582, 584, 591, 617, 629, 631,
651, 667, 680
Flandres 324, 754
Flandria 552, 842
Flourens 862
Foch 472, 797, 827, 845
Fockema 269
Focketijn 48
Folkestone 122
Fornier 415, 429, 435, 524, 529, 558, 610, 611, 636, 672, 766, 872
Förster 431
Fort Ste-Marie 33
Föster 465
Foucart 311
Fouillée 333
Foulon 318, 319, 764
Foulou 320
Fourie 105, 106
Fournier 868
Fraikin 570
France 18, 20, 78, 90, 130, 143, 144, 150, 152-155, 165-167, 184, 191, 250, 287, 288, 292, 300-303, 312,
342, 403, 443, 666, 739, 747
Franche-Comté 90
Franciscus van Assisi 472
Franck 32, 35, 56, 335, 338, 339, 341, 343, 377, 385, 391, 396, 401, 419, 468, 547, 550, 551, 741, 751, 753,
755, 756, 802, 873
François 569
Francotte 340
Francqui 746, 747
Frankreich 847
Frankrijk 13, 17, 18, 40, 41, 43, 56, 59, 62, 73, 78, 79, 81, 83, 86-93, 95, 117, 123, 125, 127, 128, 135, 140,
141, 144-146, 148, 151-154, 156, 157, 161, 163, 165, 166, 168, 181-185, 187, 188, 192, 202, 211, 214, 215, 217, 222, 250, 252, 263, 264, 287, 293, 294, 303, 307, 309, 311, 314, 315, 334, 335, 342, 343, 353, 360, 439, 473, 482, 493, 498, 538, 550, 579, 580, 584, 596, 611-614, 616, 622, 667, 671, 756, 757, 758, 783, 784, 787, 791-794, 807, 809, 817, 836, 861, 862
Franqui 845
Frans-Ferdinand 13, 93
Fransch-Vlaanderen 38, 100, 197, 240, 286, 287, 526, 768
Fransch Kongo 185
Fransch Vlaanderen 215
Frantzen 269
Fredericq 97, 104-107, 119, 337, 338, 346, 360, 378, 388, 732
Frederik-augustus Saksen 485
Frederik-Hendrik van Nassau 471
Frederik de Groote 471
Frederik de IIe 485
Frenssen 227
Fresnes 785
Freund 646, 647, 651
Fried 691
Frohlich 565
Funck 447
Gabriels-De Knop 415
Galicië 489
Gallo 125
Gand 136, 292, 342, 350
Ganshoren 530
Garnier 332
Gay 153
Geeraardsberge 423
Geeraardsbergen 431, 531, 869
Geerardijn 745, 783, 788
Geersens 875
Gehrard 565
Geluwe 238
Gendebien 202, 301
Gent 25, 37, 44, 47, 54, 55, 66, 68, 75, 96, 97, 99, 103-105, 108, 122, 136, 140, 179, 196, 202, 203, 209,
239-241, 243, 244, 246-248, 255, 256, 265, 289, 298, 321, 324, 325, 327-330, 332, 333, 336-338, 340-342, 344-346, 348, 351, 352, 354, 357, 359, 360, 362-364, 366, 370, 375, 376, 378, 379, 381, 383, 387, 388, 393, 395, 398, 400-402, 406-409, 411, 413-418, 422-425, 428-445, 447, 449, 451, 452, 456, 462, 465-468, 490, 493, 496, 500, 503, 506, 512, 529-531, 540, 560, 586-588, 593, 595, 600, 601, 605, 610, 628, 629, 631, 635, 636, 638, 654, 655, 687, 689, 723, 741, 748-750, 753, 757, 760, 768, 788, 809, 828, 841, 856, 867-870
Gentbrugge 325
Genua 126
Gérard 165
Germain 15
Germania 107, 447
Gerretsen 269
Gerretson 110, 134, 142, 237, 259, 261, 262, 264, 269, 298, 401
Gerrits 549
Gerstenhauer 119, 193, 208, 210, 212, 276, 347, 487, 565, 623, 638, 749, 758
Geulincx 9
Gevaerts 415
Geyl 859
Gezelle 41, 221
Giebel 275-277
Gielen 748
Giesberts 322
Giessen 429, 442, 443
Gijssels 176, 868
Gilbert 312, 569
Gillard 570
Gillis 415, 421
Gilmont 753
Girardin 143
Glabbeek 326
Godée-Molsbergen 515, 531, 586, 665, 872
Godee Molsbergen 427
Goemans 687, 688
Goethals 31, 740
Goethe 454, 507
Golf van Saint-Malo 656
Gondry 549
Goosens 868
Goossens 243, 503-506, 512, 515, 521, 523, 530, 610-614, 637, 643, 682, 689, 712, 715, 726, 814, 820, 871
Görlitz 244
Gorselé 31, 32
Gossaert 236
Göttingen 360, 448, 492, 598, 599, 601, 657, 685, 714, 734, 778, 809-811
Goupîl 168
Goyens 378, 444, 531, 718, 750
Graadt van Roggen 269
Graef 565
Graerson 76
Grande-Bretagne 190
Grasshoff 509, 510
Grearson 77
Greindl 181-183, 185, 186, 189
Grey 87, 93, 814
Griekenland 360, 590
Groenewegen 269
Groeninx van Zoefen 236
Groeninx van Zoelen 269
Grognard 570
Groningen 336, 428, 432, 442
Groot-Brittanië 201
Groot-Brussel 231, 233, 234, 319, 620-622, 624, 625, 631, 853
Groot-Hertogdom Luxemburg 89
Groot-Nederland 668, 765, 798
Groot Hertogdom Luxemburg 149
Groseman 212
Grosemans 28, 40, 214, 215, 222, 230, 232, 235, 296-298, 336, 371
Grosseman 248
Groth 227, 228
Grotius 366
Guétaut 94
Guillaume 162, 189
Gustaaf-Adolf 471
Guttenstein 17
Guyot 150
Haaren 269
Haasdonk 415, 421
Haase 322, 323, 812
Habsburg 201
Haeckel 111
Haerens 355, 406, 436, 441, 569, 732
Haesaert 771, 780
Haevere 497
Hafith 184
Hageraets 269
Hainaut 300
Halen 169
Halle 503
Haller 415, 519
Haller von Siegesar 299
Haller von Ziegesar 209, 212, 213, 247, 290, 296, 357, 868, 871, 872
Halsband 212, 295, 296, 530, 533, 803, 814, 823, 825, 868, 872
Ham 269
Hamborg 229
Hamed 72
Hamm 735
Haniel 565, 582
Hänisch 546
Hannibal 471
Hannover 735, 810, 841
Hanotaux 124, 153
Hanotiau 853
Hans 594
Hardijns 387
Hardyns 243
Harelbeke 417, 423, 531, 869
Harmsworth 187
Harrach 75, 178, 487, 540, 545, 565, 584, 627, 678, 683, 702, 735, 736, 767
Harrewijn 640
Harrrach 540
Harry 18, 63-65
Hasselt 194, 248, 326, 423, 465, 496, 497, 687, 749, 874
Havas 148
Havere 35, 123, 124, 130, 138, 145, 161, 164, 282, 294, 369, 401, 402, 465, 571, 577, 578, 589, 665, 671,
739, 751, 769, 792-794, 796, 804, 810, 835, 855, 857
Havers 69
Hâvre 754, 780
Hazebroek 100, 178
Hebbelynck 603
Hedin 227
Hedwig-polder 837
Heeres 440
Heffink 689
Hegenscheidt 28, 43, 378, 387, 875
Heidelberg 90, 207, 438
Heijmans 270
Heist-aan-Zee 880
Heitz 593
Helchteren-Zolder 649
Helfferich 545, 682
Hellebaut 84, 187
Hellemans 204, 634
Hellepute 343
Helleputte 20, 31, 146, 646, 739, 760, 787
Hemiksem 748
Henderickx 21, 58, 66, 127, 194, 203, 206, 251, 253, 259, 266, 268, 338, 343, 357, 390-394, 413, 421, 425, 512,
514, 518, 519, 544, 567, 569, 601, 604, 641, 690, 691, 818, 833
Hendrickx 766
Hendrik IV 472
Hendrix 416, 421, 444
Henegouw 304, 308, 310, 564
Henegouwen 31
Hennebicq 22, 48, 79, 84
Henquinez 571
Herbiet 125
Heremans 549
Herenthals 531
Hermans 783
Hermant 85
Herremans 689
Hertling 765, 817-820
Hertzog 105, 659, 769
Hessens 231
Heunebicq 89
Heuvelmans 337, 390, 416, 422, 523, 530, 561, 562, 567, 589, 628, 665, 666, 672, 698, 700, 720, 725, 730, 753,
815, 868, 871, 872
Heverlee 869
Heylen 606
Heyman 761
Heymans 338, 570
Heynderickx 416, 422, 426, 431, 567
Heynderyckx 636
Heyndrickx 338, 496, 531, 604, 634, 637, 659, 694, 698, 700, 726, 730, 753, 824, 842
Heyse 350, 364, 366, 787
Hijermans 256
Hijmans 269, 760, 770, 793, 794
Hijmans van den Bergh 269
Hildebrand 27
Hindenburg 582, 847
Hinderburg 584
Hinderdael 108, 274
Hirschfeld 75, 320-322, 763
Hoboken 875
Hoek 236, 401
Hoffman 684
Hoffmann 355, 406, 435, 441, 455, 460, 462, 464, 466, 747
Hofstede de Groot 269
Hogenberg 93
Hohenberg 13
Holand 842
Holda 218
Holdert 404, 405
Holland 48, 49, 57, 77, 78, 110, 111, 117, 203, 214, 215, 217, 240, 253, 259, 265, 268, 272, 307, 332, 384,
400, 498, 501, 502, 508, 513, 518, 592, 649, 658, 660-662, 668, 672, 673, 679, 687, 743, 744, 765, 769, 793, 819, 834, 837, 843
Hollande 152
Hollandsch-Limburg 89, 149, 210, 770
Hollevoet 751, 752
Holstein 185
Holwerda 269
Homerus 472
Hongarije 201, 488
Hoogeboom 78
Hoogstrate 748
Hoogstraten 422, 750, 815, 856
Hoogveld 269
Hoste 32, 44, 48, 125-129, 252, 323, 593, 594, 689, 757, 794
Hoste Jr 285, 395
Hostejr 798
Houba 318
Houssaye 165
Houtart 746
Houthulst 789
Hozepied 569
Hubbebroeck 594
Hubert 146, 344, 655
Hubin 94, 125, 802
Hübner 623
Huebner 317, 565
Hullebroeck 787
Hulst 33
Humbeek 442
Humme 269
Hussen 565
Hutt 55
Huybreghts 416, 464, 636
Huyghens 784
Huyshauwer 340, 379, 388
Huysmans 18, 22, 28, 238, 266, 322, 323, 338, 341, 344, 401, 508, 509, 559, 594, 596, 738, 761, 793, 798, 844
Hymans 35, 146, 149, 342
Hysebaert 598
Ibsen 256
Ichtegem 750
Idenburg 269
Ieper 826
Ieperen 228, 826
Ierland 309, 490, 596
Ijzer 53, 126, 169, 498, 655, 743, 770, 773, 777, 781-784, 822, 846, 860, 861
IJzergebied 770
Ilegems 858
Impe 416, 422
Ingenbleek 133
Ingooigem 103, 388
Ischag 464
Iswolksy 94
Iswolsky 180
Italia 108
Italië 46, 107, 126, 188, 211, 485, 590, 596
Ixelles 754
Izegem 437
Jaaks 689
Jacob 54, 66, 121, 129, 133-137, 139-141, 164, 175, 194, 199, 204, 205, 236, 251, 257, 258, 259, 360, 384,
416, 428, 449, 468, 503-505, 508, 523-525, 530, 553, 558, 563, 595, 657, 672, 677, 680, 723, 726, 773, 778, 800, 868, 871
Jacobs 212, 422, 423, 634, 687, 753, 755
Jacqmain 128
Jacques 530, 634, 827, 868, 872
Jagenau 750, 815, 826
Jageneau 422
Jambes 598
Jan IV 331
Jans 377, 387, 875
Janson 32, 369, 787, 791, 857
Janssen 746
Japikse 269
Jaspar 369
Jaszy 691
Jaurès 94
Jefke 509
Jennissen 21, 304
Jesre 81
Jesus 608
Jezus 472, 608
Joeppen 545
Johannes 608
Jolles 360, 427
Joly 254
Jonas 484, 735
Jonckx 226, 416, 423, 429, 515, 530, 557, 604, 606, 641, 665, 666, 683, 684, 695-697, 699, 700, 702, 704,
706-709, 712, 713, 716, 720, 725, 730, 805, 806, 830, 858, 871, 872
Joost 15
Joris 238, 595, 596, 600, 812, 833, 840, 842, 872
Josson 27, 28, 66, 81, 165, 168, 170, 176, 196, 203, 204, 238, 295, 296, 298, 316, 327, 390, 416, 464, 499,
500, 503, 517, 519, 522, 530, 578, 615, 620, 627, 629, 665, 666, 683, 684, 692, 698, 700, 701, 703-705, 707, 709-711, 715, 718, 737, 753, 858, 868, 871, 872
Jottrand 751
Julin 569
Julius Ceasar 471
Jullian 150
Jungbluth 81, 86
Jutland 102
Juvenalis 435
Kaapstad 439, 769
Kakowski 675
Kakowsky 605
Kales 61, 77, 101, 185, 780, 782, 784
Kalken 424
Kant 7, 434
Kapellen 3, 29, 618, 851, 853
Karel de Groote 471
Karpathen 228
Karthago 471
Kassel 100
Katharina 485
Kaufman 872
Kaufmann 630, 631
Keersmaecker 431, 563, 718
Keet 236
Keim 800
Keizer Ka 38
Keizer Karel 215
Keizer Wilhelm 237
Kemna 422
Kempen 219, 223, 339
Kempensch kolenbekken 670
Kempisch kolenbekken 20, 534
Kennis 422
Kerlinga 605
Kesler 199
Kessel-Loo 853
Kessler 279
Keulen 331, 734
Kiel 228, 849, 868
Kienthal 482
Kiewiet de Jonge 269
Kimpe 37, 98, 99, 108, 118, 196-198, 202, 203, 208, 240, 241, 243, 247, 284, 288, 326, 327, 382-384, 464,
501, 503, 505, 518, 530, 611, 664, 665, 668, 672, 717, 868, 872
Kindasjef 148
Kindermans 255
Kippe 787
Kirstein 192
Kisky 623, 749
Kitchener 95
Kleineidam 545
Klobukowki 86
Klobukowski 84
Klobukowsky 18
Kloos 269
Klop 266
Knobel 269
Koburgs 138
Koerland 805
Kok 290, 518
Kongo 443, 670
König Philipp 295
Koning Albert 124, 133, 239, 686, 759, 850
Koning Albrecht 133
Koning Edward 187
Konstantinopel 72, 480
Kontich 32, 640, 749
Kortmulder 464
Kortrijk 119, 132, 178, 238, 247, 257, 265, 326, 414-416, 418, 420-424, 465, 529, 531, 687, 737, 750, 771,
772, 856, 868, 869
Kossmann 428, 465
Koster 269
Kraainem 853
Krahé 243
Krause 268
Kreglinger 753, 875
Kreuter 683, 688, 832
Kropp 59
Krueter 833
Kucharzewski 675
Kühlmann 671, 692, 728
Kühn 152
Külhmann 820
Künzer 636
Kürth 23
Kuurne 531
Kuyper 133, 142, 201, 202
La Croix 85
La Garde 569
La Haye 184
La Louvière 544
Labberton 428, 466, 531, 665
Laberton 750, 872
Ladeuze 61, 84, 341
Laenen 416
Laethem 445
Lafontaine 12
Lagae 44, 875
Lahousse 355, 406, 437, 441
Laken 233, 748, 750
Lalaing 181
Lamartine 666
Lamberty 45
Lamberty-De Raet 45
Lamborelle 378, 388, 753, 874
Lambrecht 416, 422, 531, 567, 593, 737, 872
Lambrechts 243, 694, 868
Lambricht 737
Lambrichts 28, 209, 210, 212, 214, 235, 236, 243, 247, 253, 290, 296, 300, 326, 416, 422, 426, 503, 505, 507,
518, 519, 523, 530, 533, 534, 540, 546, 553, 555, 560, 562, 563, 613, 631, 662, 672, 679, 683, 684, 687, 711, 717, 718, 739, 751, 803, 821, 823, 827, 868, 871, 872
Lams 233
Land van Waas 414, 415, 420
Landen 100
Landoy 126
Landsberg 322
Lang 405
Langemark 770
Langlois 85, 211
Lannoy 570
Laon 828
Laqueur 362, 464
Lausanne 146
Lauwereys 286
Lauwers 338
Le Creusot 646
Le Havere 841
Le Hâvre 148, 149, 157, 528
Le Nouvion 614
Lebon 151, 203, 338, 377, 873
Leclef 377, 387
Leclerq 31
Lecomte 49
Ledegen 783
Ledent 570
Ledueze 349
Lee 181, 182
Leefdaal 750
Leën 496
Leeten 868
Lefèvre 105, 570, 601
Leflot 620, 799
Legraive 606, 631
Leiden 332, 336, 402, 427, 428, 430, 439
Leipzig 208, 244, 437, 438, 442, 668, 709, 710, 788
Lemaire 436
Lemonnier 617, 618
Lens 868
Leo XIII 472
Léon V 365
Leopold I 419
Lepage 128, 286
Lepaigne 344
Leuven 10, 24, 29, 53, 61, 68, 315, 331, 333, 340, 341, 349, 437, 564, 570, 593, 600, 602, 603, 687, 688, 741,
749, 750, 753, 854, 861, 869, 873, 874
Levi 49
Levy-Morelle 740, 755
Lhomme 152
Libbrecht 416, 422, 494, 499, 503, 504, 530, 533, 558, 560, 627, 631, 668, 672, 750, 872
Librecht 868
Liederik 212, 215
Liège 300, 353
Lier 196, 198, 202, 203, 207, 208, 240, 247, 248, 288, 327, 503, 505, 530, 553, 611, 750, 867-869
Lille 353
Lille 747
Limbourg-Meuse 647
Limburg 30, 274, 423, 438, 499, 564, 600, 637, 737, 748, 769, 800, 873
Limburgsche Kempen 151, 646
Limet 320, 570
Lindekens 416, 422, 531, 727, 750
Lipernowska 691
Lippe-Detmold 841
Lippeloo 248, 326, 503
Lipsius 603
Lithauen 486
Littauen 596, 719, 805
Loblich 564
Lochard 509
Lodewijk de XIVe 216
Lodewijk XIV 201, 768
Loeff 269
Loening 371
Lokeren 750, 867
Lombard 312, 324
Londe 57
Londen 35, 75, 82-84, 92, 122, 123, 130, 149, 160, 162, 180, 181, 186, 187, 189, 596, 657, 793, 847
Londres 130, 784
Loos 379, 388
Loosjes 142
Loppem 845
Loquet 530, 680, 868, 872
Lorand 146, 305, 739
Lotharingen 147, 286
Louis 784
Louis XIV 90
Louvois 90
Lübeck 229
Lublin 489
Lubomirski 675
Luc 382, 383, 404, 483, 489-491, 547
Ludendorff 582, 727, 826-828
Luik 15, 30, 31, 33, 87, 95, 169, 177, 303-306, 308-312, 332, 333, 340, 345, 350-353, 395, 456, 564, 577,
582, 603, 628, 638, 647, 657
Lürssen 623
Luxembourg 90, 300
Luxemburg 14, 528, 564, 586, 666, 667
Luytgaerens 496, 875
Lyon 94
Maart 737
Maas 101, 118, 197
Maastricht 126, 744, 795, 837
Mac Leod 337, 339, 340, 430, 434
Macchiavell 580
Madagascar 491
Madrid 183
Maec Leod 97
Maene 750
Maes 97, 103, 106, 416, 422
Maeterlinck 63, 293
Magdeburg 244, 734, 822
Maglinse 593
Magnette 577, 578
Mahiels 569
Mahieu 784
Mahlmann 125
Maillard 154
Maillieux 303
Maleischen Archipel 443
Manchester 480
Mannheim 90
Mansart 324
Mansfeld 269
Margueritte 94
Maria-Theresia 485
Marmottan 147, 150
Marne 147, 827
Maroc 184, 190
Maroille 304
Marokko 81, 82, 92, 183, 185, 192
Martens 270, 338, 416, 431, 438, 530, 534, 610, 611, 706, 712, 718, 719, 823, 827, 833, 842, 843, 868, 872
Martin 270
Martinus V 331
Masfrackx 715
Masfranckx 17, 28, 296, 299, 499, 500, 503, 530, 534, 558, 615, 683, 684, 692, 700, 704, 720, 725, 753, 764,
843, 868, 871
Masfranckx 248
Masfrancx 212
Masset 312
Mathe 416, 422
Mathieu 324
Mathus 569
Mattelaere 416, 422
Maubeuge 300
Mauclair 152
Maurits van Nassau 471
Maurras 153
Maus 570
Mauw 54, 57
Max 360
Maxse 792, 793
Mayence 29
Mechelen 68, 256, 326, 344, 378, 379, 388, 418, 424, 486, 503, 575, 603, 604, 606, 631, 658, 687, 742, 744,
750, 753, 784, 867, 873-875
Meert 21, 31, 97, 103-105, 107, 108, 199, 232, 265, 268, 273, 274, 276-278, 337, 343, 357, 387, 390,
414, 431, 494, 501-504, 514, 523, 530, 531, 592, 594, 611, 631, 647, 658, 662, 668, 672, 677, 679, 683, 708, 711, 716, 719, 720, 725, 726, 730, 751, 753, 768, 769, 803, 806, 807, 811, 817, 818, 821, 823, 824, 831, 833, 842, 868, 872
Meert-de Mullewie 279
Meert 678
Mees 270, 357, 449, 464
Mehlhorn 564
Melchior 496
Mellaerts 296, 868
Menalda 270
Ménétrier 312
Mennekens 44
Mennes 28, 43
Menten 269
Menzerath 428, 465, 466
Merchtem 326, 749, 867
Merchten 503
Mercier 7, 9, 10, 60, 76, 84, 127, 128, 237, 277, 474, 487, 543, 562, 574, 575, 602-608, 616, 631, 775,
777, 841, 842
Mercurius 493
Merksem 417, 420, 508, 510, 530, 553, 591, 740, 748, 867, 869, 870
Merksplas 815
Mertens 75, 212, 248, 296, 321, 503, 600, 868
Mesnil 94
Mets 197
Metsers 687
Metz 90
Meunier 570
Meurer 551
Meuse 301, 570
Meuwissen 338
Meyer 28, 238
Meysmans 338, 569
Michaëlis 663, 672-674, 685
Michel 84, 784
Michelet 150
Michiels van Kessenich 270
Michot 379, 388
Michot-Mongenast 388
Middelburg 429
Midden-Europa 152, 584
Mielants 689
Mijnssen 270
Milano 63
Millerand 190, 191
Minaert 400
Minnaert 37, 97, 99, 103-106, 108, 113, 236, 243, 247, 359, 363, 399, 402, 416, 430, 438, 439, 468, 593, 827, 868
Mirbeau 862
Miry 53
Mittler 179
Mody 599
Moens 243, 466, 570
Moeuvres 847
Molenbeek 24, 255, 529, 530, 748, 868
Molenbroek 236
Moller 270
Molsbergen 439, 440
Mommaerts 19, 63, 206, 416, 422, 531, 613, 668, 672, 680, 711, 718, 800, 818, 821, 825, 831, 833, 842
Monet 398, 401, 405
Monier 352-354
Montbéliard 90
Montens 874
Moortgat 634
Moreau 570
Moretus 415
Morhardt 94
Mortsel 139, 414, 431, 444
Mossly 875
Moulinas 570
Moyersoen 344
Moyson 509
Mues 735
Mulier 423, 684
Muller 105, 647
Muller-Massis 81
Mullier 416
München 244, 548, 570
Münster 360, 440
Münster-i-W 734
Muylderman 518
Namen 31, 55, 87, 169, 311, 320, 564, 569-571, 598
Nancy 191
Napoléon 147, 201, 332, 486
Napoleon I 224, 471, 485
Nassau 239, 471, 666
Naudin ten Cate 269
Nauw van Kales 95
Nederduitschland 229
Nederl. Indië 269
Nederland 35, 40, 49, 66, 79, 81, 83, 86, 88, 123, 126, 128, 130, 141, 142, 164, 202, 216, 260, 264, 266, 271,
291, 298, 313, 334, 358, 360, 363, 398, 401, 402, 405, 413, 433, 434, 439, 528, 593, 595, 616, 655, 659, 765, 770, 794, 840, 841
Nederlanden 140, 216, 217, 306, 336
Nederlandsch-Indië 363
Nederlandsch-Limburg 313
Nederrijn 216
Nelgië 68
Nero 785
Neujean 344
Neuray 84, 123, 313, 782
Nevele 416, 422
Neven 686, 799
Nice 785
Niermeyer 142, 260, 398, 399, 401, 403
Nieuwenhuis 98, 99, 101, 102, 105, 106, 108, 113, 118, 119
Nieuwenhuis Nijegaard 73
Nieuwenhuis Nyegaard 97, 101
Nieuwenhuys 179, 358, 559
Nieuwenhuys Nyegaard 208, 244
Nieuwerkerke 416
Nieuwerkerken 422
Nieuwpoort 54
Nijmegen 647, 768
Nijssens 556
Nijvel 310, 564
Nimègue 90
Ninove 25, 238, 867
Nobels 874
Noord-Brabant 89, 149, 313
Noord-Frankrijk 68, 95, 670, 767, 827, 828
Noord-Nederland 58, 90, 102, 110, 117, 129, 139, 141, 143, 204, 227, 236, 246, 259, 274, 291, 298,
357-360, 376, 432, 442, 443, 602, 668, 677, 798, 846, 850
Noord Amerika 126
Noord Nederland 135
Noordelijke Nederlanden 261
Noordzee 77, 102, 181, 197
Noorwegen 595
Norden 600
Nordsee 228
Northcliffe 187, 590
Nothomb 313
Nurenberg 541
Nürnberg 244
Nuyens 378, 873
Nys 371, 372
Oberhausen 734
Oberwesel 90
Oboussier 464, 493, 530, 720, 721, 800, 814, 823, 831, 868
Obrie 337, 356, 357, 441
Oekraine 596, 665, 805
Oise 143
Olivier 48, 79
Ontrop 81, 655
Oost-Mark 89
Oost-Pruisen 95
Oost-Vlaanderen 30, 119, 238, 243, 265, 414, 420, 421, 423, 532, 555, 564, 612, 615, 637, 737, 748, 874
Oosten 327
Oostende 30, 122, 238, 240, 247, 248, 378, 417, 418, 645, 737, 750, 874
Oostenrijk 107, 114, 157, 188, 201, 211, 315, 485, 488, 489, 632, 668, 675
Oostenrijk-Hongarije 13, 312, 479, 488, 513, 813, 820, 835, 836, 848
Oostmalle 139
Op-Gabeek 750
Opperman 270
Oranje 216, 655
Oranje-Vrijstaat 490
Origines 433
Orleans 785
Orne 783, 861
Oroussier 871
Ostrowski 675
Oswald 565
Oszwald 193, 207-209, 276, 347, 487, 514, 547, 593, 701, 711, 718, 731, 732, 749, 772, 837, 849, 851
Oszwalds 827
Oudenaarde 874
Outre-Rhin 651
Ouwegem 423
Pacilly 531, 718, 823
Pagenstecher 208
Palatinat 90
Palmerston 20, 249
Pamel 26
Parijs 18, 33, 61, 65, 83, 84, 87, 88, 94, 95, 113, 124, 125, 130, 146, 147, 153, 154, 156, 162, 180, 185, 187,
189, 297, 313, 318, 331, 435, 437, 438, 444, 465, 482, 493, 579, 629, 644, 686, 761, 782
Paris 62, 114, 143, 147, 152, 162, 184, 333, 353, 444, 480, 784
Parmentier 751
Passelecq 579, 581, 582
Passy 472
Paternoster 503, 868
Patris 18, 84, 795
Paulus 474
Peel 178
Peeraer 279
Peereboom 858
Peeren 530, 610-614, 872
Peerenboom 530, 639, 672, 868, 872
Peetermans 416
Peeters 203, 204, 530, 868, 871, 872
Peremans 60, 279, 280, 283, 754, 816
Persijn 269, 360, 423
Persoons 339
Persyn 338
Peru 740
Pervyse 771
Peten 874
Peters 31, 788, 868
Pétersbourg 190
Petersburg 156
Peuti 540
Pfleger 749
Philippbourg 90
Picard 23, 26, 37, 97, 99, 102, 103, 108-110, 112, 113, 115-117, 119, 120, 197, 203, 266, 369, 372, 416,
425, 431, 473, 475-477, 531, 561, 658, 720, 726, 727, 747, 804, 825, 831, 857, 875
Pichon 80
Pienaar 659
Piérard 125, 153
Pilsoedski 488
Pintelon 99, 868
Pira 788
Pirenne 9-11, 23, 26, 98, 109, 180, 278, 360, 467, 579, 581, 582, 591, 593, 615, 617, 631, 651, 731, 732,
850-852, 856, 859
Pirenne-Wullus 271, 503
Pitra 607
Plancquaert 108, 416, 631, 636, 737, 744, 749, 750, 764, 806, 823, 824, 826, 827, 833, 842
Planquaert 103, 243
Plantijn 364, 415
Platteau 790
Pleitincx 236, 417, 423
Pleitinx 869
Plevoets 531, 737, 810
Plisnier 311
Pochhammer 564, 568
Poincaré 86, 87, 93, 94, 180, 190, 191, 644, 645
Polen 64, 485-490, 499, 513, 605, 675, 678, 697, 698, 710
Polier 150, 151
Pollet 119, 247, 869
Pologne 581
Poncelet 344
Poniatowksi 486
Poniatowski 485
Pont-à-Mousson 646, 847
Porteau 204
Potrowski 157
Potvliege 423
Poulet 178
Poullet 35, 85, 128, 135, 136, 146, 174, 340, 341, 343, 345, 358, 361, 787
Prenau 243, 531, 595, 601, 662, 687, 737
Primo 108, 117, 238, 595, 596, 601, 750, 812
Princip 13
Prins 269
Pruisen 471, 485, 565, 666
Puers 272
Putte 416
Puurs 326
Pyat 862
Quai d'Orsay 184
Quatre-Bras 302
Quintens 247, 326, 327, 338, 390, 417, 423, 497, 498, 503, 506, 512, 514, 531, 637, 683, 726, 729, 737, 750
Quitens 248, 530
Rademaker 270
Raffin-Dugens 482
Raikem 250
Ralet 570
Ramsel 603
Ranst 53
Raoul 332
Rasschaert 532, 613
Reclus 150
Reimer 510
Reims 61
Reinders 270
Reinhard 21, 27, 28, 40, 139, 165, 166, 168, 170, 171, 173, 175, 176, 196, 210, 279, 284, 285, 295, 296, 299,
300, 316, 390, 417, 499, 500, 503, 514, 517, 522-524, 530, 578, 595, 601, 630, 684, 753, 869
Remouchamps 66, 108, 117, 247, 248, 288, 289, 362, 561, 869
Rengers 268, 271
Renkin 83, 84, 123, 146, 159, 277, 325, 344, 477, 760, 795, 796
Renneboog 417, 423
Rens 99, 523, 869, 874
Republiek der Vereenigde Nederlanden 439
Resseler 281, 875
Reuter 227
Reventlow 247
Reychler 338
Reyerlé 565
Reynaers 212, 248, 296, 869
Reynaert 338
Rhein 54
Rhin 90, 147, 150
Rieth 210
Rietjens 236, 237, 659
Rijckmans 32, 35
Rijkevorsel 139
Rijksland 150
Rijn 88, 89, 151, 154, 156, 189, 215
Rijnland 89, 149, 154, 472
Rijnprovincie 77
Rijnstreek 144
Rijsel 350, 747
Rintelen 565
Ritter 142
Robberechts 869
Roberts 82
Robijn 874
Roche 154
Rodenbach 19, 21, 41, 256, 334, 720
Roelandt 451
Roelfsema 269
Roemenië 86, 87, 479, 590, 756
Roeselaere 238, 437, 737, 750
Roevens 788
Rogier 20, 28, 202, 249, 291, 301, 334, 494, 522
Rolland 114, 115, 473
Rome 223, 237, 379, 605, 606, 632, 782, 848
Ronse 248, 326
Roose 599
Rooses 337, 452, 550
Rosseels 550
Rostand 634
Rotterdam 35, 56, 126, 493, 668, 792
Roucourt 379, 386, 875
Rousseeu 266, 286, 511, 598, 599
Rousset 85
Rowntree 47, 48
Royer 124, 125
Royers 344, 378, 387, 874
Rubens 221
Rudelsheim 48, 66, 194, 203, 204, 266, 338, 371, 390, 414, 449, 511, 531, 668, 678, 681, 691, 711, 723,
726, 750, 800
Rudiger 582, 771, 781
Rufinus 433
Ruscart 320, 756, 764
Rusland 13, 72, 86, 87, 92, 95, 145, 148, 150, 157, 181, 188, 211, 292, 485, 488, 597, 692, 765
Russich Polen 488
Rutgers 270
Rutten 602, 606, 795, 853, 875
Ryckmans 377, 385, 386, 873
Saar 156
Saar-bekken 151
Saarbekken 151
Sabbe 44, 256, 317, 337, 338, 379, 753, 873
Sacré 503
Saelens 745
Saint-Quentin 826, 827
Saksen-Koburgs 669
Sambre 570
Sandberg 142, 236, 237
Sandbergen 464
Sano 338, 445
Sarrebrück 90
Schaarbeek 414, 529-531, 870
Schaepdrijver 772, 777, 778, 780, 782, 784
Schaeps 204
Schaible 276-278, 322, 565, 568, 582, 623, 626-629, 634-637, 644, 650, 682, 683, 694, 701, 702, 703, 707,
708, 710, 712, 718, 723-728, 730, 735, 752, 755, 763, 765, 767, 772, 806, 818, 819, 822, 829-831, 844
Schamelhout 203, 417
Schaper 403, 405
Scharpé 496
Schauer 565, 629, 641, 752
Scheidemann 546, 714, 817, 836
Schelde 32, 33, 79, 81, 189, 216, 655, 837
Scheldeman 384
Schelfhout 423
Schellebelle 421, 529, 868
Schelstraete 417, 423
Schelswig-Holstein 227
Scheltema 270
Schepers 270
Scheurwegen 503
Scheut 26
Scheveningen 126
Schiller 512
Schimmelpenninck 270
Schlieffen 86
Schmidt 668, 710
Schmit 753
Schöder 404
Schoefs 362
Schoenfeld 431, 869
Schoentjes 356
Schollaert 159
Scholte 270
Schönfeld 531, 611
Schooten 416, 422, 531
Schowalter 208
Schrant 332
Schröder 316, 403-405, 623
Schuerweghe 244
Schultze-Gaevernitz 216
Schuyten 338, 873
Schwering 447
Schwertfeger 191
Sebrechts 338
Seevergem 867
Segers 83, 146, 335, 339, 343, 477, 605, 606
Seland 286
Semey 464
Senne 230
Serajevo 13, 93
Sergysels 417
Sermont 21
Servais 655
Servië 13, 95
Sevens 16, 22, 97, 103, 106-108, 285, 343, 387
Severen 435
Severeyns 207, 247, 503, 517, 530, 533, 563, 672, 679, 869, 871, 872
Severeys 535, 558
Severus 207, 317
Severyns 718
's-Gravenhage 48
's Gravenhage 112, 136, 152, 578, 605, 761
Siffer 97, 104, 344, 378, 388
Silezië 565
Silvanus 504-506, 518
Simon 763, 797, 849
Simons 74, 134, 197, 210-213, 253, 260-264, 268, 269, 271, 396, 400, 793
Sinaaï 55, 238, 248, 326
Sinaai-Waas 418
Sinaai (Waas 424
Sint-Gillis 435
Sint-Gillis-Brussel 415
Sint-Jans-Molenbeek 604
Sint-Joris-Winge 750
Sint-Niklaas 45, 420-422, 591, 748
Sint-Niklaas (Waas 414
Sint-Nikolaas-Waas 416
Sint-Norbertus 604
Sint-Truiden 417, 418, 503
Sint Truiden 423
Sips 204, 522-524, 869
Six 270
Sixte de Parme 644
Skandinaafsche rijken 525
Skutsch 432
Sleeswijk 142
Sleeswijk-Holstein 666
Sleswig-Holsteen 229
Smet-Hoeimissen 503
Smet-Hooimissen 248
Smets 203, 464, 688
Smits 270
Smitz 442
Smuts 105
Snijders 769
Snoeck 417
Snouck Hurgronje 270
Soest 360
Soeten 875
Sofia 480
Sokrates 472
Solf 831, 836
Soltau 598
Solvay 415, 427, 428, 435
Sorbonne 150
Souguenet 89
Spa 819
Spaeninckx 357, 530, 606
Spaeninkx 360
Spanje 43, 68, 183, 201, 349, 479, 484, 485, 616, 632
Spannagel 357
Speleers 97, 104-106, 338, 357, 359, 390, 417, 423, 430, 464, 514, 778
Spellers 265
Speyer 593
Spincemaille 417, 423, 530, 555, 556, 558, 567, 592, 604, 631, 711, 718, 720, 803, 814, 825, 829, 837, 842,
855, 869, 871
St.-Barbara 604
St.-Gillis 427, 625
St.-Niklaas 338, 874
St.-Niklaas-Waas 444
St.-Nikolaas 495
St.-Petersburg 93
St.-Truiden 247, 326, 327, 600
St. Gillis 45, 234, 279
St. Hedwig 545
St. Jans-Molenbeek 68, 173
St. Joost-ten-Node 530
St. Martens-Bodegem 748
St. Mihiel 847
St. Niklaas 531, 687, 753
St. Petersburg 92
St. Pieters-Woluwe 530
St. Truiden 531
St Petersburg 190
St Truiden 497
Stähle 772
Stallaert 21
Standaert 423, 517, 520
Stange 448
Starcke 330
Stassart 18, 84
Steegers 423
Steenhaut 98, 99, 103, 869
Steenhout 503
Steghers 869
Steinmetz 142, 236, 659
Stellenbosch 661
Stettin 244
Stevens 278
Stilke 207
Stöber 355, 440, 441, 465
Stocké 241, 243, 417, 423, 503, 514, 515, 530, 637, 715, 719, 871, 872
Stockel 867
Stockholm 238
Stoeber 429, 440
Stokholm 484, 595-597, 600
Stoppie 503
Straatsburg 89, 441
Stracke 9, 196, 331, 496, 598, 661
Straetmans 560
Strasbourg 90
Strauss 54, 550, 755, 756
Streiter 322
Stresemann 583
Streuvels 103, 113, 317
Strubbe 744
Struycken 111, 142, 199, 200
Stuivenberg 415, 416
Stuttgart 216, 645
Suezkanaal 151
Suis 745
Sully 472
Surlet de Chokier 202, 301
Tack 226, 232, 233, 280, 283, 300, 347, 357, 417, 428, 441, 442, 494, 500, 503, 504, 506, 512, 514, 516,
518, 519, 521, 525, 530, 532-534, 539-541, 545, 553, 554, 556, 558, 563, 573, 585, 588, 593, 611, 614, 615, 627, 629, 631, 632, 637, 660, 661, 668-670, 672-674, 677-679, 681, 683, 684, 688, 692, 694, 697, 700, 704, 707, 708-711, 715-721, 725, 726, 728, 730, 734, 735, 737, 745, 751-753, 755, 765, 766, 767, 798, 803, 806, 810, 814, 819-825, 829, 830, 833, 869, 871, 872
Tack 515
Taine 96
Talleyand 486
Tamm 417, 672, 800, 810, 821, 825, 831
Tandel 456
Tanger 183
Tanghe 417, 423, 531, 613, 869
Tanrez 284, 601, 869
Teirlinck 317, 873
Tell 512
Temsche 9, 238, 248, 415, 421, 749
Ten Haeff 142
Ten Horn 431
Tendeloo 270
Tenhaeff 236, 659
Teralfene 749
Terlinck 338, 378, 873
Terlinden 593
Terneuzen 30
Tervooren 204, 205, 869
Tervueren 503
Tervuren 24, 868
Terwagne 125
Terzake 29
Théate 569
Thelen 28, 36, 199, 347, 357, 358, 417
Theodor 796
Thibau 431
Thielt 406, 737
Thiry 99, 118, 203, 243, 290, 503, 750, 869
Thomas 597
Thorbecke 332, 333
Thuysbaert 753
Tibbaut 874
Tielrode 856
Tienen 146, 600, 742-744, 753
Tijck 869
Tijtgat 362
Tildonk 32
Tilsit 485
Timmermans 198, 317, 869
Timmers 270
Tirlemont 147
Tirpitz 247
Titus 796
'T Jollijn 5
Tolstoï 225
Tongeren 326, 496, 748
Tonnet 78, 79
Toreele 771
Torreele 772, 780
Törring 835
Toulouse 150, 152
Tournay 90
Tournes 614
Toussaint-Van Boelaere 44
Toussaint van Boelaere 316, 317
Trachet 499, 500, 503, 518, 530, 535, 540, 550, 642-644, 646, 648, 650-652, 700, 750, 763, 856, 869, 871, 872
Transvaal 490
Trentino 670
Treub 142, 260, 403, 404
Triëst 670
Trimborn 233, 564, 622, 623, 631, 851
Tritsmans 464
Troclet 310
Troelet 304
Troelstra 596, 597
Trois-Evêchés 90
Troosters 28, 869
Trotzki 156
Trystram 94
Tsjoen-Van Driessche 233
Turkije 72, 145, 479
Turnhout 248, 326, 344, 418, 422, 531, 687, 749, 874
Tyck 524, 799
T'Jollijn 204, 205, 687, 837
T'Jollyn 66, 869
T'Sjoen 28, 869
Ukkel 24, 233, 530
Ukkel-Brussel 415
Ukkel-Kalevoet 45
Ukkel-St-Job 210
Ullmann 551
Ulmann 548
Ursi 687-689, 750, 854
Utrecht 135, 268, 271, 336, 362, 439, 465, 658, 659, 687
Uxlier 520
V. d. Brande 493, 816, 821
V. d. Broeck 563, 641, 679, 681-683, 716, 718, 720, 815, 837
V. d. Eynde 492
V. d. Lancken 763
V. d. Wijck 659
V. Dierendonck 880
V. Stengel 565
V.d. Wijck 236
Vaal-rivier 106
Vaillant-Coututier 94
Valckenier-Kips 142
Valeton 430, 442
Valter 142
Van Abdera 7
Van Acker 243, 500
Van Ael 108, 198, 203
Van Aquino 606, 744
Van Artevelde 43, 215, 741
Van As 269
Van Assche 317
Van Autryve 569
Van Bergen 26, 60, 210, 212, 230, 296, 530, 598, 611, 803, 815, 816, 819, 822, 872
Van Beveren 509
Van Binsbergen 464
Van Bockstaele 423, 431, 531, 869
Van Boxstaele 869
Van Broekhuizen 661
Van Buggenhaut 317
Van Cauwelaert 22, 111, 123, 125-127, 129, 133, 134, 138, 145, 199, 200, 203, 249-253, 271, 339, 341, 343, 395,
396, 401, 419, 426, 449, 468, 497, 498, 593, 594, 658, 686, 745, 761, 782, 786, 788, 791, 792, 794, 795, 797, 798, 840-845
Van Cauwenbergh 340
Van Cuawenbergh 344
Van Damme 869, 875
Van de Bener 81
Van de Perre 123, 127, 344, 387, 444, 758, 785, 787, 797
Van de Poel 744
Van de Velde 424, 444, 531, 634, 750
Van de Venne 875
Van de Vijvere 146, 343, 745, 760, 787, 788
Van de Vloed 745
Van de Weghe 239
Van de Wetering 268, 271
Van de Wiele 558
Van de Woestijne 316, 317
Van de Woestyne 44
Van den Algem 37
Van den Bergh 468
Van den Berghe 338, 355, 417, 430, 433, 441, 445, 464, 833, 842, 843
Van den Bogaert 239, 417
Van den Bossche 350, 366, 368-370
Van den Brande 207, 252, 259, 374, 417, 464, 530, 613, 637, 814, 821, 871
Van den Briele 444
Van den Broeck 203, 206, 338, 417, 423, 426, 499, 515, 521, 530, 533, 539, 540, 555, 557, 558, 562, 563, 592, 604,
640, 662, 672, 688, 700, 710, 725, 737, 743, 753, 764, 798, 842, 869, 871, 872
Van den Bruele 750, 751
Van den Bussche 464
Van den Eynde 492, 523, 531, 721, 734, 735, 869
Van den Gener 81
Van den Heeden 875
Van den Heuvel 782
Van den Oever 317, 502, 514
Van den Weghe 417
Van den Woestijne 873
Van der Graft 269
Van der Kinderen 21
Van der Linden 337, 338
Van der Mensbrugghe 239, 417, 423
Van der Meulen 503, 656-658, 775, 869
Van der Molen 874
Van der Noot 42, 43
Van der Ouderaa 417, 423
Van der Poorten 329
Van der Spurt 357, 418, 423, 514, 517, 520, 636, 684, 826, 827
Van der Stricht 444
Van der Stukken 494, 688
Van der Velde 401, 738
Van der Ven 688
Van der Vlugt 270
Van der Voort van Zijp 270
Van der Wijck 142, 270
Van Dieren 142, 285, 338, 404, 405, 578
Van Doosselaere 378, 875
Van Dorpe 520
Van Eeden 114, 115
Van Es 142, 237, 262, 286, 659, 686
Van Extergem 508, 511, 869
Van Eyck 221
Van Geel 503
Van Geenhuizen 869
Van Gelder 745
Van Genechten 741
Van Gheel Gildemeester 269
Van Ginderachter 325
Van Gindertaelen 572
Van Goethem 124
Van Hamel 142, 260, 403
Van Hecke 418, 424
Van Hege 418
Van Hilst 418, 424
Van Hoof 53, 207, 689
Van Hoofstadt 599
Van Hoorenbeek 874
Van Houtte 329, 330, 593
Van Isacker 379
Van Kerckhoven 390
Van Kesbeeck 742, 743
Van Kloetinge 269
Van Kogelenberg 508
Van Kuyck 875
Van Laar 266, 620, 689
Van Langendonck 41
Van Lierde 238
Van Liere 623
Van Limburg Stirum Noordwijk 269
Van Loy 338
Van Maerlant 221
Van Menten 54, 374, 378, 389, 873
Van Mieghem 620, 688, 869
Van Nes 270
Van Oest 579
Van Ongeval 764
Van Oordt 270
Van Oranje 43
Van Overbeek 243
Van Oye 101, 239-241, 244, 248, 338, 418
Van Paasschen 270
Van Pallandt 270
Van Panhuys 270
Van Peborgh 198, 248, 288, 378, 473, 474, 477, 493, 503, 869, 873
Van Praag 689
Van Puymbroeck 53, 745, 790
Van Puyvelde 54, 594
Van Reynegom de Buzet 874
Van Reysen 270
Van Roei 44
Van Roey 237
Van Roosbroeck 204
Van Rossem 599, 600, 810, 830
Van Rossum 270
Van Roven 270
Van Roy 22, 108, 117, 236, 248, 285, 286, 418, 424-426, 429, 440, 531, 561, 569, 589, 598, 661, 668, 679,
682, 689, 711, 714, 725, 741, 765, 766, 811, 821, 869
Van Ryswijck 337
Van Ryswyck 390
Van Sales 604
Van Sandick van Schilfgaarde 269
Van Sante 771, 782, 783
Van Schaik 270
Van Schendel 270
Van Schoote 424
Van Schulze-Gaevernitz 642
Van Sint Jan 464
Van St.-Aldegonde 875
Van Steenberghe 569
Van Steenkiste 637, 750
Van Stockum 152
Van Teelen 21
Van Tichelen 44, 418, 425
Van Veen 270
Van Vessem 142, 200, 236, 237, 261, 262, 658, 659, 687
Van Voorst tot Voorst 270
Van Vredenburgh 142
Van Vuuren 270
Van Waesbergen 815
Van Waesberghe 338
Van Walleghem 418
Van Wambeke 332
Van Wassenaer van Catwijck 270
Van Weel 81
Van Weimar 454
Van Welderen 268
Van Welderen Regners 272
Van Wetteren 62, 204, 205, 266, 290, 511, 869
Van Winning 236
VandenEynde 523, 525
Vander Linden 356
Vanderbeken 869
Vanderpoorten 350
Vanderstucken 869
Vandervelde 87, 146, 149, 153, 322-324, 342, 369, 509, 597, 746, 760, 857
Vannijvel 783
Varlez 75, 321, 444
Veenhuizen 815
Vendôme 124
Ver Hees 523, 530, 534, 540, 545, 546, 555, 556, 558, 560, 562, 563, 566, 567, 569, 573, 579, 589, 593, 615,
623, 629, 631, 638, 641, 652, 653, 665, 668, 672, 674, 677, 683, 684, 688, 692, 698, 700, 701, 704-706, 708, 711, 712, 715-720, 725, 730, 732, 753, 803, 804, 806, 822, 825, 831, 833, 870, 871
Ver Hees 872
Verachtert 874
Verbruggen 204
Vercoullie 97, 105, 338
Vercruysse 569
Verdoodt 210, 211, 598, 870
Verdun 847
Vereenigde-Staten 479
Vereenigde Nederlanden 110, 203
Vereenigde Staaten 306
Vereenigde Staten 67, 349, 482-484, 527, 616
Vereenigde Staten van Amerika 483
Vereenigde Staten van België 176
Vereenigde Staten van Noord-Amerika 294
Vereinigten Staaten 847
Veremans 207
Verhaegen 83, 340
Verhaeren 130
Verhees 244, 524, 525, 540
Verheijen 270
Verhelst 750
Verhulst 41, 54, 56-58, 120, 139, 203, 238, 252, 256, 382, 405, 490, 511, 512, 520, 531, 598, 613, 640, 658,
662, 663, 691, 751, 753, 754, 816, 820, 851, 872
Verhulst 207
Verhuyck 418
Verlant 569
Vermeersch 108, 236, 240, 247, 317, 384, 399, 500, 503, 870
Vermeire 753
Vermeylen 11, 21, 28, 37, 40-44, 46, 96, 175, 317, 338, 378, 388, 768, 873
Vernieuwe 418, 430, 503, 530, 540, 545, 554, 558, 566, 642, 668, 672, 698, 700, 720, 725, 730, 732, 751,
804, 870, 872
Verrept 875
Verriest 19, 163-165, 388, 390, 495
Verschoren 317
Versele 424
Versluys 142, 429, 442
Versteylen 344, 874
Verstraete 356, 418
Verstraeten 55, 424
Verviers 14, 310
Verwilghen 874
Vespasianus 796
Veurne 54, 189, 378, 874
Vietti 99, 870
Viljoen 661
Vilvoorde 540, 868, 870
Vilvoorden 66, 579
Vinck 874
Virgilius 472
Visscher 142, 236
Visser 142, 659
Vitry 847
Vlaamsch-België 230, 335
Vlaandeern 811
Vlaanden 743
Vlaanderen 3, 9-11, 15, 20-23, 30, 31, 38, 49, 50, 62-66, 74, 75, 81, 82, 90, 96, 97, 100, 101, 103, 109-111, 114,
116-121, 127, 129, 130, 133-135, 137, 138, 140-142, 158, 163, 164, 165, 169, 175-177, 189, 195-197, 199, 201, 204, 206, 208, 214-221, 223, 225-227, 229-231, 236, 239-246, 251, 254, 258, 263-265, 272, 274, 276, 283, 284, 285, 288-290, 294, 296-299, 303, 305, 308, 310, 312, 315, 316, 318, 321, 322, 325, 328, 329, 333, 335, 336, 358, 359, 361, 362, 370, 378, 384, 385, 388, 402, 427, 432, 435, 438, 446, 448, 451, 456, 458, 469, 471, 486, 487, 490, 491, 496, 497, 500-502, 506-508, 510, 512-520, 524-526, 528, 529, 531, 532, 536-539, 541-546, 550, 553, 556-563, 566, 567, 573, 576, 578, 579, 583, 585-589, 595, 596, 601, 602, 605, 607, 609-613, 615-619, 622, 623, 626-631, 634, 635, 636-639, 641-643, 645-652, 654-656, 660-662, 664-671, 673-676, 678, 680, 681, 682, 685, 686, 689, 691-693, 695-699, 702, 704-711, 713, 715-720, 722-731, 733, 734, 737-741, 745, 748-751, 753-755, 757-768, 770, 772, 778, 779, 781, 782-784, 791, 793, 798-820, 822-826, 828-830, 832-836, 838-840, 842, 843, 846, 850, 853, 858-862
Vlaandrenen 512
Vlaemynck 418, 531, 613, 638, 639, 708, 715, 737, 764, 870
Vlamynck 428, 706
Vliebergh 390, 494, 496, 771, 873
Vliegen 403
Vlierbergh 496
Vlissingen 79, 80, 122, 189
Vloemans 737
Vogels 418, 531, 751
Vogezen 184
Volkaert 125
Vollbach 584
Vollgraff 430
Voltaire 192
Von Ardenne 325
Von Arnim 636
Von Aue 545
Von Baden 835
Von Below-Saleske 13, 14
Von Beseler 32, 488
Von Bethmann 584
Von Bethmann-Hollweg 73, 95, 209, 240, 242, 290, 664
Von Bethmann--Hollweg 663
Von Bismarck 541
Von Bissing 67, 72, 73, 177, 179, 193, 198, 235, 237, 240, 242, 284, 289, 320, 322, 347, 354, 357, 358, 371, 374,
375, 379, 383, 395, 406, 409, 446, 450, 494, 506, 515, 535, 539, 544, 547, 557, 564, 565, 579, 583, 584, 587, 610, 622, 623, 728
Von Bülow 181
Von Capelle 847
Von Chelius 565
Von der Goltz 23, 36, 60, 67, 72, 193, 209, 347
Von der Lancken 75, 178, 515, 516, 556, 559, 565, 617, 644, 645, 763, 764, 841, 844, 848, 849
Von Dorpe 424
Von Dyck 209, 357, 402, 445, 446, 448-450
Von Falkenhausen 464, 567, 574, 582, 584, 585, 615, 627, 632, 644, 653, 663, 684, 694, 723, 727, 728, 730, 765,
812, 814, 826-829, 851
Von Falkenhauwen 752
Von Hertling 645, 685, 754, 816, 819, 823, 831, 832, 835
Von Hindenburg 242
Von Hippel 724
Von Hunger 822
Von Jagow 240
Von Jordan 492
Von Köhler 565
Von Liliencron 26
Von Loebell 545
Von Meer 565
Von Middendorf 275
Von Moltke 86, 182, 240
Von Payer 75, 645, 831, 832, 835
Von Preussen 194
Von Puffendorf 472
Von Ratibor 276
Von Roedern 545
Von Sandt 355, 546, 561, 562, 565, 566, 573, 574, 622, 623
Von Schulze-Gaevernitz 213, 324
Von Shickfuss 636
Von Stengel 625, 630
Von Süttner 472
Von Tirpitz 240, 242, 764, 811
Von Trott zu Solz 545
Von Wurtemberg 242
Von Württemberg 406
Von Ziegesar 36, 72, 176, 178, 337, 347, 494, 499, 500, 503, 506, 507, 517, 523, 530, 533, 537, 610, 611, 665,
666, 672, 687, 736, 849
Vorst 24
Vos 66, 194, 204, 418, 449, 530, 531, 700, 723, 726, 750, 800, 872
Vos 689
Vossen 17, 604, 795, 796
Vosté 782
Voûte 270
Vrijdaghs 418, 531, 631, 664, 694, 737, 750, 803, 814, 815, 821
Vuylsteke 21, 334, 549, 757
Waalsch België 313
Waarschoot 326
Waffelaert 603
Wagemans 870
Wagner 52
Wahnschaffe 545
Walenland 31, 213, 216, 222, 223, 245, 353, 386, 526, 538, 577, 669, 670, 757
Walin 570
Wallonia 304, 305, 307, 308
Wallonië 37, 81, 100, 125, 134, 165, 169, 172, 175-177, 202, 214, 215, 226, 229, 253, 285, 288, 300-310, 312,
314, 315, 318, 490, 501, 526, 565, 570, 573, 577, 585, 588, 596, 601, 630, 666, 669-671, 675, 676, 678, 724, 737, 756, 757, 759, 764, 791, 798, 813, 814, 818, 823
Wallraf 727, 728
Wambach 634
Wandt 788
Wannijn 243, 636, 655, 685, 687, 737, 744, 750, 825, 827
Wappers 126
Warocquiers 870
Warschau 175, 371, 485, 486, 488, 490, 605, 675
Wartena 270
Washington 483, 689
Watelet 286
Waterloo 302, 665
Watermaal 414
Waternaux 508, 511, 530, 535, 687, 720, 737, 870, 871
Wattez 15, 578
Wauters 322, 569
Wauwermans 802
Waxweiler 47, 338, 444, 510
Weenen 437, 438, 480
Went 270
Werbroeck 33
West-Brompton 160
West-Europa 95, 152, 153, 584, 861
West-Indië 442
West-Vlaanderen 30, 238, 421, 532, 555, 564, 612, 637, 737, 748, 791, 826, 828
West-Walachije 479
Wester-Schelde 770
Westerschelde 493
Westhoek 287, 288
Westmalle 139
Wetteren 414, 420, 431, 532, 867
Wetterlé 147
Wevelgem 750
Weygaerts 325
Weyler 54, 56, 57, 203, 254, 285, 374, 378, 387, 873
Wicherinck 270
Wielemans 78
Wierdels 270
Wiertz 661, 662, 754
Wiesbaden 583
Wiessing 261, 263
Wilden 79
Wildiers 22, 66, 199, 203, 418, 424, 425, 800
Wilhelm 72, 612
Wilhelm I 479
Wilhelm II 183, 848
Wilhelmina 684
Willekens 63
Willem de Zwijger 332
Willem den Zwijger 215, 359
Willem I 332, 451, 684
Willem van Oranje 215
Willems 19, 21, 97, 103-105, 337, 338, 379, 392, 578
Wilmotte 18, 22, 137
Wilson 290, 294, 481-484, 501, 502, 504, 525, 527, 760, 761, 828, 836, 837, 839, 841, 844, 845
Wimmertingen 194
Winter 207
Winterslag 647
Wirth 100, 103, 104, 106, 119, 193, 654
Wisher 227-229
Witsenburg 464
Wodon 569
Woeste 83, 340, 344, 476, 477, 844
Wolff 464, 465
Wolhynië 486
Woluwe 24, 869
Worms 90, 216
Wortel 815
Wullus 278, 543, 581, 582, 591, 615, 617, 631, 732, 753, 771, 781, 782, 786-789, 827, 851
Würzburg 244
Zaandam 264
Zack 545
Zaman 853, 854
Zeebrugge 820
Zeeland 429
Zeeuwsch-Vlaanderen 89, 149, 313, 770
Zeewsch-Vlaanderen 837
Zeitz 244
Zenne 230
Zichen 362
Zimmermann 240, 481, 545
Zuen 867
Zuen-bij-Brussel 529
Zuid-Afrika 203, 236, 439, 660
Zuid-Afrikaansche Boerenrepublieken 180
Zuid-Afrikaanse Unie 105
Zuid-Amerika 153
Zuid-Nederland 103, 236, 246, 443, 850
Zuid-Nederlanden 587
Zweden 54, 471, 595
Zwitserland 126, 306, 308, 314, 334, 479, 525, 616, 739, 810
Zwitsersche Federatie 313
Zwitserse republiek 312