V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Een Woord aan de Gendsche Katoen-Werklieden over de Petitie van den 10 January en 10 February 1835 (1835)

Deze in 1834 verschenen brochure is een pleidooi voor het oprichten van arbeidersassociatie. De auteur omschreef zich als "Een vriend der werklieden". Hierachter verschool zich, quasi zeker, de radicaal-patriotische en bemiddelde advocaat Bernard Vispoel. Deze uitermate vroege oproep blijft een uniek document in de (Gentse) geschiedenis van de ontvoogding van de arbeider. (13 blz., 1,- euro).

This pamphlet was edited in 1834. It is an appeal for workers unions. The author describes himself as "A friend of the workers". Almost certainly this was Bernard Vispoel, a radical-patriotic lawyer. This very early appeal stays a unique document in the (Ghent) history of the workers emancipation. (13 pages, 1,- euro).

Ce pamphlet a été édité en 1834. C'est un appel pour des associations des travailleurs. L'auteur se décrit comme "Un ami des travailleurs". Il est presque certain qu'il s'agit de l'avocat radical et patriotique Bernard Vispoel. Cet appel reste un document important pour le mouvement ouvrier (gantois). (13 pages, 1,- euro).

Index


Brussel 2
Vlaenderen 2
Vosken, Het 11