V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Voor 't Volk geofferd (1905)

Een literair werk van Edward Anseele. In de negentiende eeuw was het niet ongebruikelijk dat politieke kopstukken via litterair werk hun standpunten verduidelijkten. (374 blz., enkel op CD, 11,25 euro)

A litterary work by Edward Anseele. In the 19th century it was not uncommon for politicians to explain their political points of view by means of litterary works. (374 pages, only on CD, 11,25 euro)

Un ouvrage litéraire par Edouard Anseele. Pendant le dix-neuvième siècle il n'était pas incommun pour des politiciens d'expliquer leurs idées par des ouvrages littéraires. (374 pages, seulement sur Cédé, 11,25 euros)

Inhoud - Contents - Table


De avond vóór de plundering 9
De avond vóór de plundering (vervolg) 23
Het gevecht 37
De plundering 50
De plundering (vervolg) 63
Waar Emiel Moyson voor de eerste maal te voorschijn treedt 79
Na de plundering 99
1848-1849 112
Eene meeting in Parnassus ten jare 1857 115
1856-1857 130
De kermis 135
Een avondfeest bij den Heer Verbeest 161
Voor t' Volk geofferd ! 189
Het huwelijkskontrakt der toekomst 201
1857-1859 217
Voor Elise of voor het volk ? 233
Eene rijke dame en een arm fabriekmeisje 257
Te Blankenberghe 270
Elise 279
Helaas ! 299
1859-1866 314
Hendrik 331
Een noodlottig einde 350
Slot 364

Index


Vermits het hier om een letterkundig werk gaat, hebben wij geen index gemaakt van dit boek.
Because this is a literary work, we have not made an index of it.
Etant donné qu'il s'agit ici d'un livre littéraire, nous n'en avons pas fait d'index.