V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Soldaten, schiet niet op vredelievende Stakers (1913)

In 1913 verscheen bij de S.M. Volksdrukkerij het boekje "Soldaten schiet niet op vredelievende stakers" Het betreft een woordelijk verslag van het assisenproces dat op 17 en 18 maart van dat jaar gehouden werd tegen drie socialistische Jonge Wachten n.a.v. een "antimilitaristisch" artikel dat ze gepleegd hadden in het blad De Kazerne het jaar ervoor. Niettegenstaande deze brochure slechts 52 bladzijden telt is het een indrukwekkend "boekwerk" geworden dat een belangrijk licht werp de pacifistische stroming binnen de socialistische beweging. (56 blz., 1,75 euro - enkel te koop als ebook)

In 1913 was edited "Soldaten, schiet niet op vredelievende stakers". This is a report about a trial that was held on March 17th and 18th 1913 against 3 members of the "Socialist Young Guards" for a pacifist article they had published in their journal "De Kazerne". This book shows all about the pacifist movement in the socialist party. (56 pages, 1,75 euros - only for sale as ebook)

En 1913 était édité "Soldaten, schiet niet op vredelievende stakers". Il s'agit d'un rapport concernant un procès de la Cour des Assises qui était tenu à Gand les 17 et 18 mars 1913 contre trois membres des "Gardes jeunes socialistes" pour un article pacifiste qu'ils avaient écrits dans leur organe "La Caserne". Ce livre montre le mouvement socio-pacifiste comme il existait juste avant la première guerre mondiale. (56 pages, 1,75 euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table

Voorwoord 4

Zittingen van het Assisenhof van Oost-Vlaanderen op 17 en 18 Maart 1913 - Ochtendzitting van Maandag 17 Maart - Rond en in de Gerechtszaal - Het Proces begint 5

Akte van Beschuldiging 6

Ondervraging der Beschuldigden 10

Ondervraging van den Onderzoeksrechter 11

Een eerste Uitspraak der Jury - Het Debat over de Plichtigheid der Beschuldigden 12

Het Rekwisitorium 14

De Pleidooien - Pleidoor van Mr. D'Asseler 17

Ochtendzitting van 18 Maart - Pleidooi van Mr. Royer 23

Pleidooi van Mr. Destrée 34

Het Openbaar Ministerie houdt de Beschuldiging staan 40

Namiddagzitting - Antwoord van Mr. Destrée 42

Verklaringen der Beschuldigden - De Vragen 49

Uitspraak 50

Wie was de Aanklager ? 51

Eene Dagorde 52

Index


Amerika 27
Anseele 4, 37
Anseele, Ed 4
Anspach-Puissant 28
Antwerpen 13, 14
Bagattenstraat - Feestlokaal 11
Balkan 26
Bazel 39
België 6, 10, 20, 28, 32, 49, 50
Belgische Werkliedenpartij 52
Bourquin 13
Bourquin, Jules 13
Briand 37
Brussel 6, 8, 13, 14, 21, 28, 36
Brussel - Maison du Peuple 8
Brussel - Volkshuis 11
Brussel - Wetstraat 36
Bulgaren 26
Caserne, La - blad 11
Caserne, La - blad 6, 10, 49
Caserne/Kazerne - blad 50
Cesar 47
Coppieters 13
Coppieters, Emiel 13
De Broqueville 46
De Brouckère 12
De Buck 11
De Greef 27
De Haerne 5
De Pélichy 5
Delrivière 21
Delva 5
Delva, M.P 5
Demolder 26
Demolder, Eugène 26
Destrée 5, 12, 16, 19, 23, 33, 34, 40, 42, 43, 48, 51, 52
Destrée, Jules 33
Duitschland 32, 38
D'Asseler 5, 17, 19, 20, 29, 34, 42, 51, 52
D'Avray 40, 42, 43
D'Avray, Ch 40, 42
Ensival 35
Europa 4, 24-26
Everling 6, 8-14, 49, 50
Everling, Arthur 8
Everling, Francies 6
Everling, Karel 6, 9, 50
Federatie der Socialistische Mutualiteiten 14
Federatie der Socialistische Samenwerkingen 13
Féderation Nationale des Jeunes gardes Socialistes 10, 49
Flameygh 6
Flameygh, Stephanie 6
Flandre Libérale, La 21, 25
France 25
France, Anatole 25
Frankrijk 37, 44
Fredericq 21
Gent 1, 6, 8, 10, 11, 13, 21, 40, 49, 50
Gent - Justiciepaleis 51
Gent - Vlaanderenstraat 21
Gent - Winkelstraat 21, 22
Gillis 35
Gohier 37
Gohier, Urbain 37
Grandjouan 37, 43
Haine-St-Paul 6, 8
Henegouwen 13
Hoogpoort 1
Intelligence des Fleurs, L' - boek 33
Jauniaux 6, 8-14, 34, 35, 37, 45, 48-50
Jauniaux, Arthur 6, 8, 9, 50
Jaurès 41, 44
Jauret 5
Jonge Socialist, De - blad 35
Jonge Wachten 12, 23, 40, 44, 52
Jonge Wachten der Socialistische Partij 37
Jonge Wachters 4
Kazerne, De 48
Kazerne, De - blad 1
Kazerne, De - blad 4, 6, 10-12, 25, 30, 42-44, 50-52
Kazerne-Caserne - blad 12
Kortrijk 12
La Louvière 13
La Louvière - Nijverheidsschool 13, 14
Laloi 46
Lampens 13
Leopoldsorde 26
Leperre 5
Libert 6
Libert, Elisabeth 6
Linkebeek 21
Lloyd 24
Lloyd, George 24
Luik 22
Luik - Populaire, La 22
Maeterlinck 33
Maeterlinck, Maurice 33
Mansart 14
Mansart, J 14
Matton 13
Matton, L 13
Mexico 21
Michel 35
Nationale Federatie der Socialistische Jonge Wachten 23
Nationale Federatie van Socialistische Jonge Wachten 8, 10, 50
Nobel - prijs 23
Oost-Vlaanderen 1, 5, 10, 11
Oostende 6
Pastur 13
Pay d'Ath, Le - blad 24
Pourbaix 16, 46
Prévoyance Sociale, La 13, 14
Redericq, Paul 21
Renard 38
Renard, Marius 38
Ridderorde van Leopold 35
Robelus 5
Rousseau 14
Rousseau, Emiel 14
Royer 5, 14, 23, 28, 32, 34, 37, 43, 51, 52
Rusland 44
Samenwerking van Jolimont 14
Schaarbeek 27
Serwy 13
Serwy, Victor 13
Socialistische jonge wachten 8, 11
Socialistische Partij 30
Soenens 5, 14
Sous la Robe - boek 26
St-Gillis 6
Tolstoï 25, 44
Tsjataldzja 26
Turken 26
Vandemeulebroucke 6, 8-14, 49, 50
Vandemeulebroucke, Désiré 6
Vandemeulebroucke, Hippoliet 6, 8, 9, 49, 50
Vanden Peereboom 36
Vandervelde 30-32, 37, 38, 40, 41, 43, 44
Vandervelde, Emiel 30, 37
Vermeire 5
Vlaanderen 49
Volksdrukkerij 1
Walcourt 6
Walcourt, Adèle 6
Warschau 48
Werkliedenpartij 45
Willem II 31