V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Het Leven van Edward Anseele (z/d)

Kort nà de Tweede Wereldoorlog verscheen bij de socialistische uitgeverij De Vlam "Het leven van Edward Anseele van (de toen reeds overleden) auteur Paul Kenis. Dit boek is tot op dit moment (eigenaardig genoeg) de enige biografie die ooit over Edward Anseele verschenen is. In de praktijk is het een hagiografie. Dit neemt niet weg dat Kenis zijn bronnen uitermate goed kent, wat blijkt uit de talrijke verwijzingen en overnemingen uit oorspronkelijke publicaties van basismilitanten. Ook met dit boek bewijs Kenis dat hij als auteur ten onrechte vergeten is. (304 blz., enkel op CD, 9,25 euro)

Zoeken - Search - Chercher

Shortly after the second world war was edited "Het Leven van Edward Anseele" by Paul Kenis. The book is until today (strange enough) the only biography of Anseele. The author knows his sources extremely well, as is shown in the numerous references to publications of Ghent socialist pioneers. Mister paul Kenis was already deceases when the book was edited. (304 pages, only on CD, 9,25 euro)

Juste après la deuxième guerre mondiale était édité "Het Leven van Edward Anseele" de Paul Kenis (décédé au moment que le livre était édité). Jusqu'à présent le livre est la seule biographie d'Anseele. L'auteur connait ces sources profondément, et il prouve cela avec de nombreux renvois à des livres de pioniers socialistes gantois. (304 pages, seulement sur Cédé, 9,25 euros)

Inhoud - Contents - Table

Inhoud

Voorbericht van de uitgever 5

Inleiding 7

 • De toestand te Gent rond 1856 17

Eerste pogingen tot organisatie : de Broederlijke Wevers met Jan De Ridder, E. Moyson - Tweede periode met Karel De Boos : het Leesgezelscahp, de Wevers, Vooruit en de Internationale.

 • De eerste Jeugd 41

Jan de Muile en Rozeken Anseele - De Familie De Vynck - Leerling aan het Atheneum - De vlucht naar Londen - Kantoorklerk.

 • De Bekering tot het Socialisme 56

Paul Verbauwen - De Vrije Bakkers - Herinrichting van de Internationale - Edmond Van Beveren en Paul Dewitte - De meeting in de Polka.

 • Secretaris van de Gentse groep 70

Invloed van Van Beveren - De politieke leerschool - Bult De Bleye - De eerste voordracht - Wag bij Fiévé - In dienst van de partij - De eerste vorderingen.

 • De nieuwe Richting 86

Concentratie - De reis naar Verviers - Stichting van de Vlaamsche socialistische partij - Het Congres van 1877 - Het proces Van Thienen en de Kelderrat.

 • De Groei van de Partij 106

Secretaris van de Belgische Socialistische Partij - Redacteur van de Volkswil - Groei van de partij en eerste onenigheden - Romanschrijver.

 • De Stichting van Vooruit 121

Scheuring bij de Vrije Bakkers en stichting van een eigen bakkerij, in Zachëus - Anseele administrateur van Vooruit - Men verhuist naar het Garenplaatsken.

 • De eerste vorderingen 139

De bloei van Vooruit en de eerste tegenstrevers - Stichting van een dagblad - De verkiezingen voor de werkrechtersraad in 1884 - Stichting van de Belgische Arbeiderspartij.

 • De grote Populariteit 153

De Rode Lente van 1885 - Oproep aan de moeders - Het proces van Edward Anseele - In de gevangenis - De zege !

 • Een hachelijke Crisis 172

Strijd tegen de extremisten van links en van rechts - Het gaval Lootens - De stichting van het Volksbelang - De landverhuizing naar Argentinië en de grote inzinking - Een idee van genie - Nieuwe bloei en propaganda voor het stemrecht.

 • De Verovering van Parlement en Gemeenteraad 199

Kandidaat te Luik - Verkozen - Eerste indrukken in de Kamer en maidenspeech - Cartouche en Cie - Gemeentepolitiek

 • Anseele als Administrateur van Vooruit 219

Jaren van strijd en jaren van vordering - Georganiseerde propaganda op het platteland - Paul Dewitte en de zaak van de trensenmaaksters - Een jaar van Ramp.

 • De grote Verwezenlijkingen 239

Anseele getrouwd - De crisis weer te boven - Gedachtenwisseling met Solvay - Anseele's theorieën - De Coöperatieven van productie : drukkerij, weverij, brouwerij - Schepen van de stad Gent.

 • Tijdens de Oorlog 258

Ontsnapt aan de oorlogsneurose - De Duitsche bezetting - Vooruit blijft verschijnen - De arbeiders van het arsenaal te Gentbrugge - 1 Mei 1915 - Het activisme - Stockholm - Anseele's houding tegenover de bezettende overheid - Waarnemend burgemeester - De activistenrelletjes - Lophem.

 • Na de Oorlog 277

Anseele als Minister van Openbare Werken en als Minister van Spoorwegen - Het vijftigjarig jubelfeest.

Index


1 Mei 189
1 Mei - 1890 189
Aalst 170, 200, 204, 205, 211
Abel 253
Abel, Gustave 253
Academie 73
Activisme 258, 272
Activisten 273
Af exerceren - uitdrukking 84
Aimard 52
Aimard, Gustaaf 52
Albert - koning 259, 274, 275
Alcazar 127
Algemeene socialistische Werkliedenpartij 93
Algemene Bond der socialistische partijen 98
Allerzielen - toneel 187
Amerika 29, 40, 54, 58, 62, 97
Amis du Progrès - Les 20
Amsterdam 37
Annales Parlementaires 206
Anseele 1, 3, 5, 7-17, 22, 24, 33-35, 40-47, 50-55, 59, 63-65, 67-74, 76, 77, 79, 80-84, 86-89, 91-96, 98, 100-102, 104-116, 118-125, 127, 128, 129-142, 145-177, 179, 181, 183-190, 192-197, 199-201, 203, 204, 205, 207-209, 212, 214, 216, 217, 219-223, 225-266, 268-283
Anseele, Alfons 46, 122
Anseele, Edouard 9
Anseele, Eduard 153
Anseele, Edw 14
Anseele, Edward 1, 3, 5, 9, 13, 15-17, 22, 40, 41, 44, 47, 52, 67, 68, 79, 86, 106, 121, 275
Anseele, Eedje 44, 47, 75, 87
Anseele, Jan 42-44, 47, 51
Anseele, Richard 46, 122
Anseele, Roseken 44
Anseele, Roseken - Rosalie Washer 41
Anseele, Rozeken 102, 121, 201, 205, 252
Antwerpen 21, 35, 53, 58, 67, 91, 94, 101, 102, 109, 111, 127, 133, 152, 196
Antwerpenaars 83
Antwerpse poort 261
Argentinië 172, 180-183, 186
Armentières 111
Arnould 159, 160
Arnould, Victor 159
Arsenaal Gentbrugge 263
Artevelde 77, 198
Artevelde - standbeeld 97
Arteveldestad 91
Atheneum 41, 50, 68
Avanti 123
Baertsoen 196
Bagattenstraat 224, 228
Bakunine 35, 40, 65, 90
Bank van de Arbeid 15, 257
Barrestraat 47, 48
Batavia 98
Batavia-kwartier 26
Batavia - beluik 250
Bataviakwartier 18
Baudeloo-straat 41
Baudeloofhof 50
Baudewijn 186, 235
Baudoux 154
Bauwens 19, 28
Bauwens, Lieven 19, 28
Bazel 241
Bazin 97
Beerblock 126, 129, 136, 137, 147, 186, 193, 208
Beerblock, Karel 129
Beernaert 196, 202, 204
Belfort 169
België 112, 161, 172, 250, 259
Belgische arbeiderspartij 114, 139, 151, 152, 163, 270
Belgische Socialistische Partij 106, 109, 110, 151, 152
Belgische werkliedenpartij 284
Belgradestraat 15, 56, 66, 69, 100, 284
Bergen 196, 204
Berlijn 260, 268
Berloz 204
Bernstein 127, 173
Bertrand 9, 11, 12, 90-94, 97, 98, 108, 114, 117, 127, 150-152, 164, 166, 167, 170, 197, 200, 206, 222, 240, 241, 259, 260, 267, 271
Bertrand, L 9
Bertrand, Louis 11, 12, 90, 91, 93, 97, 108, 114, 117, 151, 152, 164, 170, 197, 200, 206, 240, 259, 271
Bien Public 128
Bien Public, Le 99, 235
Biesbroeck 11
Biesbroeck - vader en zoon 11
Billen 19-21, 32, 48, 108
Billen, Cies 19
Billen, Frans 19-21, 32, 48
Billen, Prans 108
Blanc 73
Blanc, Louis 73
Blanchaer 89
Blanchaer, P 89
Blanqui 87
Blansaer 112, 122
Bogaerts 192
Bogaerts, Aimé 192
Bond, De - Bond Moyson 129
Bond Moyson 129, 138, 148, 183-185, 226, 250, 255
Bond van jonge socialisten 108, 109
Bond van Werklieden en Burgers 178, 179, 185
Borbeck 130
Borbecker-ovens 136
Borgerhout 196
Borinage 49, 148, 154, 155, 196
Bouchery 16
Bouchery, Désiré 16
Brabant 158
Brabantdam 100
Braeckman 235, 237
Braeckman, Paul 235
Branquart 9
Brassine 202
Braun 215, 260, 261, 267, 268, 273, 275
Braun, Emile 215
Brenez 204
Breuez 206
Brief aan de moeders 161
Brismée 67, 98
Brisson 253
Brisson, Adolphe 253
Broederliefde 185
Broederlijk Genootschap Leesgezelschap der Wevers 31
Broederlijke Maatschappij der Wevers 17, 18
Broederlijke Wevers 17-19, 22, 28, 30-32, 35, 38, 40, 72, 83, 84, 88, 96, 102, 108, 122, 123, 127, 129, 143, 184, 193, 247, 248
Brousse 97
Brousse, Paul 97
Brugge 21
Brugse Poort 25, 76
Brugse vaart 193, 238
Bruiloft, De - herberg 76
Brussel 20, 21, 34-36, 67, 90-92, 94, 95, 97, 105, 109, 111, 113, 114, 127, 150, 151, 165-167, 195-197, 201, 202, 234, 240, 260, 271, 274, 275, 285
Brussel 246, 283
Brussel - Belliard - standbeeld 113, 114
Brussel - Brigittienenstraat 67
Brussel - Cinquantenairepark 113
Brussel - Continental 222
Brussel - De Zwaan 93
Brussel - grote Markt 113
Brussel - Koninklijke straat 113
Brussel - Magdalenasteenweg 113
Brussel - manoeuverplein 113
Brussel - Natiepaleis 201
Brussel - Papenvest 270
Brussel - rue de Bavière 202
Brussel - rue de Dinant 202
Brussel - Vlaamse schouwburg 13
Brussel - Volkshuis 202, 270
Brussel - Vooruitgangstraat 114
Brussel - Wetstraat 7
Brussel - Zerezostraat 114
Brusselaar, De 89, 96, 108, 169
Bruxelles 246
Bult De Bleye 39, 74, 75, 78, 87, 189, 245
Bult de Bleye 70
Bult De Bleye - De Bleye, Jules 34
Bult Van Bleye 81
Buysse 149, 187, 196
Buysse, Cyriel 149
Cabet 35
Caloen 274
Caluwaert 204
Cambier 215
Cartouche & Cie 211-213, 266
Cartouche en Cie 199, 207
Casino 100
Catéchisme du Peuple - boek 154
Cavrot 200
Cayenne 43
Centrum 154-156, 196
Chambre de Travail 90
Charleroi 109, 154, 204, 207
Charlotte - keizerin 102
Chartreuzenlaan 123, 167, 169
Chartreuzenstraat 169, 187
Chinois - herberg 75
Christus voor Pilatus - prent 253
Cies 74, 75
Ciesken 142
Ciesken - Van Gyseghem, Ciesken 126
Coenen 58, 67, 82, 87, 91, 94, 102
Coenen, Philips 58, 67, 82, 87, 91, 94
Coire 127
Coliseum 67
Collectivisme 52
Commission for Relief 263, 276
Commune 55, 67, 84, 154, 160
Commune - Parijs 36, 37, 50, 62
Congo 102
Conscience 31, 116
Coöperatie 125
Cooreman 215, 216, 274
Coppieters 248, 252, 278
Coppieters, Em 252
Coppieters, Emile 248
Coremans 204
Coremans, Edward 204
Costa 97
Costa, Andrea 97
Coupure 164, 166
Crevaels 96, 102, 143, 144, 177, 179
Daens 200, 204
Damberd - herberg 185
Damprémy 154
De Bleye 34, 39, 40, 54, 56, 59, 67, 69, 74, 76, 189, 245
De Bleye, Jozef 54, 74
De Bleye, Jules 34, 54, 59, 67, 69, 74, 189, 245
De Boos 17, 30-33, 35-40, 54, 56, 61
De Boos, Karel 17, 30-33, 35-38, 40, 56, 61
De Braeckelaere 136, 170, 171, 175, 176, 183
De Braeckelaere, Louis 170, 171, 175, 183
De Broqueville 203
De Brouckère 225, 270
De Brouckère, Louis 225
De Bruyn 202, 205, 207, 209, 211
De Bruyn, Leon 209
De Bruyne 235, 261
De Burlet 202, 205
De Cock 130, 131, 133, 136-138, 176, 227
De Cock, Emiel 130, 133, 137, 227
De Corswarem 203
De Coster 239, 244, 249, 252, 253
De Coster, Charles 244
De Coster, Marie 239, 249, 252, 253
De Eemans 203
De Favereau 203
De Gamond 158
De Ghellinck d'Elseghem 162
De Ghellinck d'Elseghem, Amaury 162
De Hammans 203
De Hemptinne 208, 211
De Hemtinne 203
De Jonghe d'Ardoye 203
De Landtsheere 204, 211, 212
De Liebaerts 203
De Man 10
De Man, Hendrik 10
De Merode 202
De Merode Westerloo 203
De Paepe 67, 90, 94, 95, 97, 98, 103, 105, 108, 152, 163
De Paepe, Ceasar 67
De Paepe, Cesar 90, 94, 95, 97, 98, 108, 152, 163
De Porre-Cruyplants 210
De Puinen - boek 76
De Ridder 17, 18, 20, 21, 28, 31, 32, 48, 128, 193, 248
De Ridder, Jan 17, 18, 20, 21, 28, 31, 32, 48, 128, 193, 248
De Smet de Naeyer 179, 196, 202, 203
De Smet de Naeyer, Maurice 179
De Theyn de Meylandt 203
De Trooz 203
De Villalobar 274
De Vynck 41, 44-47, 55
De Vynck, Désiré 45
De Vynck, Edward 44, 50
De Vynck, Eedje 44, 45, 50
De Wachter 33, 35, 39, 88, 96
De Wachter, Paul 33, 35
De Wachter, Pol 96
De Witte 71
De Witte, Paul 71
Defnet 204
Defuisseaux 127, 154, 155, 158, 194, 199, 200, 204, 206, 222
Defuisseaux, Alfred 154, 158, 204
Defuisseaux, Leon 199, 204
Delacroix 275-277
Delahaye 68, 69, 89, 112, 122
Delahaye, Prosper 89
Delahaye, V 68
Delbeke 203
Demblon 200, 204
Den Haag 35, 40, 65, 96, 130
Dendermonde 16, 244, 245
Dendermondsesteenweg 8
Denis 204
Desmet 209
Destrée 204
Devèze 281
Devolder 166
Devriendt 204
Devriendt, Juliaan 204
Dewachter 129
Dewachter, Pol 129
Dewinne 284
Dewitte 34, 38-40, 54, 56, 58, 61-65, 67, 69, 70, 74, 76, 81, 82, 87, 88, 101-103, 106-108, 110-112, 123-125, 130-134, 136-139, 151, 176, 184, 219, 220, 224, 227-229, 231-237, 240, 242, 244, 247, 254
Dewitte, Paul 34, 38, 40, 56, 61-63, 67, 76, 82, 103, 107, 110-112, 123-125, 130-133, 139, 151, 176, 184, 219, 220, 224, 227, 231, 232, 234, 235, 237, 240, 254
Dewitte Paul 247
Dhossche, Constant 20
Dhossche, Pruuke 20
Dierckx 203
Diligencie 33
Dison 91
Dobbel Slot, Het 57
Dobbele Armoe 98
Dobbele Armoede - beluik 250
Donkersteeg 75
Doornik 156, 157
Duitsch, Den - lokaal 85
Duitsers 87
Duitsland 86, 97, 170, 173, 264, 268, 269
D'Ursel 203
Edewart - Anseele, Edward 79
Edouard Anseele, sa Vie et son Oeuvre - boek 259
Edouard le tyran, ou les dessous d'une coopérative sociali 234
Edward 51, 53
Edward-Anseeleplaats 41
Edward - Anseele, Edward 48
Eedje 49, 76, 79, 170, 208, 212, 220, 221, 240, 241, 254
Eedje - Anseele, Edward 48
Eekloo 149, 244
Eeman 211, 212
Eenbeekeind 8
Eeuw der Artevelden - boek 244
El-Dorado 181
Elsene 152
Elyseese velden 193
Engeland 17, 19, 37, 186, 245
Entente-pers 269
Etoile Belge 164
Etoile Belge, L' 213
Europa 96, 247
Eylenbosch, Gustaaf 177
Eylenbosch 128, 177, 179, 183
Fédération des sociétés ouvrières 90, 91
Féron 158
Féron, Emile 158
Fiève 55, 70, 78-80, 131
Filatures et Tissages Réunis 256
Flandre Libérale 128, 235, 253
Flotow 241
Fondsenblad 179
Foucaert 87, 88, 106, 110, 112, 122, 125-127, 134, 136, 137, 141, 142, 147, 157, 176, 186, 193, 208, 230, 234, 249
Foucaert, Jan 110
Fourier 35, 73, 87
Frameries 49
Fränckel 97
Fränckel, Leo 97
Francqui 282
Fränkel 99
Frankrijk 36, 97, 103, 112, 170, 173, 284
Frans-Duitse oorlog 35, 50
Frans de Boer 194, 195
Frans de Boer - Temmerman, Frans 186
Franse schouwburg 158
Fransen 50
Franz Ferdinand 258
Frère-Orban 27, 113, 144, 196, 197, 200
Frigorifères du Littoral 15, 16
Frontstreek 278
Furka-berg 241
Furnémont 200, 204
Galileï 251
Gantoise 196
Garenplaatsken 41, 121, 131, 132, 135, 138, 141, 142, 145, 148, 157, 163, 167-169, 174, 182, 198, 203, 221, 243, 255
Geeraardsbergen 170
Genève 67
Gent 3, 5, 8, 10, 14-18, 20, 21, 23-26, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38-41, 43, 46, 49, 53-55, 57, 58, 65, 75, 82, 91-99, 105, 109, 111, 113, 116, 117, 121, 127, 130, 137, 145-147, 149, 154-158, 160, 175, 181, 189, 190, 194-200, 207-210, 212-214, 216, 217, 219, 223, 225, 230, 233, 234, 236, 237, 239, 241-243, 250, 253, 255, 260, 261, 262, 263, 269, 271, 274, 275, 281, 283
Gent Zuid - station 201
Gentbrugge 196, 258, 263, 264
Gentenaar 43
Gentenaar - dagblad 145
Gentenaars 37, 86
Geschiedenis van België - boek 244
Geschiedenis van Vooruit - boek 62, 65, 234, 237, 247
Gezin van Paemel - toneel 187
Goetgebuer 24
Grasfabriek 29, 31, 48, 154, 196
Graslei 47
Graubunden 127
Gravenkasteel 25
Greulich 97
Greulich, Herman 97
Grijsberg 98
Guillaume 97
Guillaume, James 97
Guillery 165
Hage 80, 81, 121, 128, 145
Ham 55, 78, 141, 169, 201, 249, 263
Ham 252
Hamme 244, 245
Handels- en Nijverheidskring 236
Hardijns 136, 175, 177, 193, 227, 232, 236, 285
Harmonie 89
Harmonie, De 83
Harmonie - De, herberg 18
Hauptman 187
Hautpré 21
Hecker 267, 268
Heilig Kerst 89
Helleputte 203
Heusden 8
Heusdenbrug - herberg 191
Heuvelmans 204
Heuvelmans, Flor 204
Heyermans 187
Hippodroom 129
Hogeschool 11, 21, 26, 51
Hogeschool van de Arbeid 266
Hogeschool - bibliotheek 33
Hogeschool - Vlaamse 10
Holland 61, 103, 130, 131, 150, 167, 176, 178, 253
Hoogpoort 81, 243, 246
Houtlei 17
Hubin 9
Hulp- en Voedingscomiteit 266, 276
Hulp- en Voedselcomité 263
Huyshauwer 185, 204, 207
Huysmans 8, 12, 118, 269
Huysmans, Cam 118, 269, 270
Huysmans, Camille 8
IJzer 278
In de Brusselaar - herberg 81
Indépendance Belge 235
Innovation 53
Internationale 17, 29, 30, 32, 34, 36-39, 52, 56, 58, 59, 61, 63, 65-67, 69, 75, 83, 84, 89, 90, 95, 96, 98, 99, 108-111, 145, 150, 281
Internationale - congres - 1872 - Den Haag 40
Internationale - lied 163
Internationale - L' - tijdschrift 35
Italië 40, 54, 284
Iweins d'Eeckhoutte 203
Jan de Muile 42-44, 47, 71, 102
Jan de Muile - Anseele, Jan 41
Jan de Zot - De Bleye, Jules 75
Janson 113, 158-160, 162, 195, 197, 203, 274, 275
Janson, Paul 113, 158, 159, 197
Janson, Paul Emile 274
Jaurès 284
Jemeppe 155
Jezuïetenkerk 76
Joris 272
Joris, Edw 272
Jottrand 271
Journal de Gand 164
Jubel-album - boek 125
Jumet 154
Justitiepaleis 48, 73, 158, 159, 162
Kalken 8
Karadeuk - Procureur, Leopold 175
Kathelijnestraat 66
Kats 20
Kats, Jacob 20
Kats 271
Kattejongskes - Vrije Kiezers 147
Kazerne van de lansiers 121
Keizer Karelstraat 121
Keizerstraat 81
Kelderrat 86
Kelderrrat, De 105
Kempen 279
Kenis 3, 5, 11
Kenis, Paul 3, 5
Ketelvest 162
Kistemaeckers 165
Kistemaeckers, Henry 165
Kleermakersbond 34, 38
Klein Parijs 98
Kleine Burger, De 178
Knapneus - Billen, Frans 19
Koornmarkt 31, 33, 47, 48, 185
Korte Dagsteeg 75
Kortrijk 244
Kortrijkse poort 187
Kortrijksesteenweg 224
Kouter 162
Kromme Wal 41, 163
Kropotkine 97-99
Kuiperskaai 67
Kuiperstraatje 101
La Louvière 281
Laarne 8
Lakenmetershuis 44
Lambillotte 209
Lambilotte 207
Lamertin 246
Lampens 8, 108, 126, 141
Lampens, Jan 8, 108, 141
Landbouwer, De - weekblad 227
Landwacht 179
Lange Penitentenstraat 41, 44, 48
Lange Violettenstraat 121
Lasalle 253
Laurent 51-53, 55, 77
Laurent, François 51
Le Havre 270, 275
Le Jeune 209
Leesgezelschap 33, 34, 56, 88
Leesgezelschap - Wevers 17, 31, 32
Leie 99, 221
Lemonnier 274
Leopold 190
Leopold II 100-102, 104, 158, 201
Letterzettersbond 128
Lettres sur le productivisme et le collectivisme - boek 245, 247
Leuven 170, 246
Levachow - Kropotkine 97
Liberale associatie 165
Liberté, La - tijdschrift 35
Lichstraal, De 178
Liebknecht 87, 97, 128
Lieve, De 209
Lippens 163, 188, 195, 214-216
Lodelinsart 154
Lokeren 244, 245
Londen 53, 54, 68, 77, 80
Lootens 136, 157, 169, 172, 174-178, 182
Lootens, August 157, 182
Lootens, Gust 174
Lophem 258, 274, 277
Lorand 204
Lorand, Georges 204
Luik 21, 127, 154, 199, 200, 204, 205
Luikerwaalse 196
Luzern 241
Lys 196, 210, 226
Maatschappij der Broederlijke Wevers 24
Maatschappij der Noodlijdende Broeders 19
Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid en Wetenschappen 84
Maenhout 204
Magerman 94, 101
Magermans 103
Magnette 204
Mansart 204
Marlier 34
Marlier, Louis 34
Marseillaise 50, 170
Marseilleise 169
Marville 204
Marx 65, 90, 253
Marx, Karl 65, 253
Marx-kring 187
Marx 40
Marxisme 12, 87
Marxisme - Duitse 86
Mayne-Reid 52
Mechelen 16, 94, 95
Meenen 111, 244
Meerhem 57
Meetingpartij 153
Meistoet 213
Mémoires - boek Louis Bertrand 197
Mendoça 97
Merelbeke 260
Metaalbewerkersbond 37
Metsersstraat 248
Mexico 102, 155
Michel 128, 129, 187
Michel, Louise 128, 129, 187
Miele Zoetekoek - Braun, Emile 215
Mijnheer Luchtervelde - roman 21
Millio 186, 193, 195, 200, 227
Millio - Stautemas 175
Minnemeersbrug 141
Mirabeau, Le - tijdschrift 35
Moerman 210
Moeskroen 111, 244
Molenaarsstraat 57
Monden 41
Mont-à-Leux 112
Montald 135
Montald, Constant 135
Montigny 49
Mortier 194
Mortier, H 194
Mosyon, Emiel 11
Motje - herberg 191
Moyson 11, 17, 21, 49, 115, 116, 271
Moyson, Em 17
Moyson, Emiel 21, 49, 115
Moyson, Emile 116
Moyson-vereniging 96
Muidepoort 169
Multatuli-kring 187
Muncackzy 253
Museum van Folklore 76
Namen 204
Nationale Maatschappij - Spoorwegen 15
Nederkouter 162
Nederland 40, 58, 65, 105, 170, 173, 284
Nederlanders 9
Nelly-kring 187
Nenufaar - herberg 191
Nibelungen 12
Nieuwe Wandeling 17, 20
Nieuwe Wereld 40
Nieuwenhuys 104, 128, 138, 167, 170, 173, 229
Nieuwenhuys, Domela 104, 128, 138, 167, 170, 173, 229
Nijverheidslaan 168, 187, 192, 229
Nijverheidsschool 73
Noordzee 15
Normaalschool 51
Nyssens 196, 197, 206
Nyssens, Albert 206
Oceaan 181
Omwenteling van 1830, De - roman 11
Omwenteling van 1830 - boek 120
Ons Huis 241, 246
Ontwikkeling - tijdschrift 118
Oostenrijk-Hongarije 97
Oproep aan de Moeders 156
Oproep tot de Moeders 158, 284
Opstand, De 182
Ottogracht 41, 50
Oudburg 185
Oude Beestenmarkt 35
Pacificatiefeesten 100
Pakhuisgebouw 47
Pancock 284
Pancock, Jan 284
Paquay 204
Parijs 36, 42, 43, 48, 112, 164, 165, 170
Parijs - Internationaal Congres 189
Parmentier 53, 55, 77, 79, 82, 131
Parnassus 17, 21, 78, 85, 98, 102, 110, 128, 129, 203
Parnassuszaal 89, 128
Parti socialiste brabançon 95
Passage Vanderdonck 100
Passage Vanderdonckt 283
Patijntje - herberg 191
Penitentenstraat 50, 102, 116, 121, 141, 252
Peuple, Le 152
Pirenne 244
Polka 56, 67, 86, 222
Polka-zaal 283
Pourbaix 202
Prévoyance Sociale, La 283
Prins, De - herberg 36
Prins - De 17
Procureur 136, 175, 181, 182, 186
Procureur, Leopold 175, 181
Progressistische Partij 158
Prophètes, Les - boek 253
Proudhon 35, 73, 87
Pruisen 50
Quatrecht 260
Ramen 18, 36
Ransart 154
Recht voor Allen 229, 231-233
Rechtuit 58
Rechtuit, Jan 58
Recolettenplein 162
Renan 34
Rerum Novarum encycliek 185, 206
Retsin 187
Retsin, Frans 187
Réunion-Conférence 93
Reynaert 93
Rijsel 111
Rijsel 27
Rochdale-coöperatieven 15
Roche 170
Rode Vissersvloot 15
Rodekoningstraat 32
Rodrigo 97
Roeland 5
Ronse 178, 179
Ronse, Herman 178, 179
Roubaix 20, 27, 28, 111
Roux 155
Rozeken 47, 77, 102
Rozeken - Washer, Rosalie 45
Saint-Simon 35, 87
Salvatorstraat 81, 108
Samenwerkende weverij 252
Samijn 226
Samijn, Jan 226
Sarteel 284
Saura 274
Schaarbeek 170
Schauvlieghe 67
Schelde 57, 99
Schetsen uit mijn leven - boek 62, 65, 69
Schollaert 203
Schouwburg 12, 54, 74
Secessie-oorlog 29
Sedeyn 20, 27
Sedeyn, Pol 20, 27
Seffers 136, 169, 193, 200, 234, 235, 237
Seraing 109, 154, 156
Siefried 12
Sint-Amandsstraat 129
Sint-Annakerk 29
Sint-Gillisstraat 24
Sint-Gillisstraatje 123
Sint-Hubert straatje 18
Sint-Jacobs 50
Sint-Jacobskerk 48
Sint-Jacobsnieuwstraat 47, 121
Sint-Lievensstraat 46, 57
Sint-Michielsplein 47
Sint-Pieters 45, 83
Sint-Pieters - wijk 18
Sint-Pietersnieuwstraat 26
Sint-Pietersvrouwstraat 26
Sint -Jacobs 42
Sint Jacobs 41
Sint Kathelijnestraat 89
Sint Lievensstraat 175
Sint Michielsplein 46
Sint Pieters 122
Sint Pieterskazerne 188
Sint Pietersnieuwstraat 264
Sint Pietersplein 196
Slijpstraat 109
Sluizeken 145
Smol 190, 199
Smol, Edward 190, 199
Socialisme théorique et Social-Démocratie pratique - boek 127
Sociéte de Médecine 99
Société générale des étudiants libéraux 187
Solvay 15, 239, 245, 246
Solvay, Ernest 15, 245
Sozialdemokratie 95
Spanje 274
Spanoghe-school 46
Speldenstraat 141
Speleers 273
Speleers, R 273
Spiegelhof 17, 18, 21
Spilthoorn 20
Spinnersmaatschappij 19, 108
Spletinckx 179, 180, 183
Spletinckx, A 179
St. Amandstraat 36
Staaksken - herberg 191
Stautemas 136, 175
Steens 98
Stockholm 258, 269-272, 275
Sue 73, 115
Sue, Eugène 73, 115
Temmerman 186
Temmerman, Frans 186
Thuin 204
Tielt 245
Tilleur 155
Tivoli 21
'T Kint de Roodenbeke 203
Toekomst, De 119, 121, 127, 143, 146, 147
Toekomst - tijdschrift 35
Tollenaere 210
Tourcoing 27, 111
Trade-Unions - Engeland 18
Tremerie 34
Tremerie, Karel 34
Trensenmaaksters 219, 230
Triomfbier 257
Trompetje, Het 57
Typographe, Le 128
Tyrannie van Vooruit en Edw. Anseele, De - brochure 234
't Zal wel Gaan 271
Uilenspiegel - boek 244
Uit het leven van de Gentse fabriekwerkers - boek 129
Union Linière 210
Union ouvrière belge 93
Vaderland - dagblad 145
Valentino 67
Van Beveren 35-40, 54, 56, 58, 59, 62, 63, 65-67, 69-74, 77, 81-84, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 98, 100-102, 106-108, 111-114, 122, 124, 125, 127, 129, 130, 131-134, 136-140, 142, 145, 152, 157, 164, 167, 169, 176, 177, 189, 190, 193, 196, 197, 212, 214, 226, 228-230, 234-239, 245, 285
Van Beveren, 110
Van Beveren, Edmond 35, 40, 56, 58, 69, 285
Van Biesbroeck 189, 224, 236, 245
Van Biesbroeck, Jules 224, 245
Van Crombrugghegenootschap 113
Van de Weghe 251
Van de Weghe, Julien 251
Van der Hulst 81
Van der Kinderen 244
Van der Smissen 155, 157
Van Gijseghem 87, 106
Van Gyseghem 88, 112, 122, 125, 126, 136, 137, 147, 157, 158, 193, 208, 234
Van Gyseghem, Ciesken 126, 142, 145
Van Hoffel 191
Van Hoffel, Hendrik 191
Van Huffel 175, 176, 230, 235
Van Huffel, Benoni 175, 230
Van Kol 172
Van Kol, Nelly 172
Van Peereboom 202
Van Pottelsberghe 34, 38, 39, 83
Van Thienen 86, 101-103
Van Werveke 158
Vandemeulebroucke 16
Vandemeulebroucke, Hippolyte 16
Vanderdonckt - doorgang 67
Vandersmissen 165
Vandervelde 8, 152, 200, 204, 206, 270, 275
Vandervelde, Emiel 152
Vandrom 105
Veer 98
Veldstraat 53, 162
Vera-Paz 98
Vera Paz - beluik 250
Verbauwen 22, 33, 35, 36, 38-40, 54, 56-58, 62, 63, 65-70, 72, 74, 81, 83-85, 89, 90, 100, 102-104, 106-108, 110, 111, 114, 115, 123, 126, 132, 133, 135-137, 158, 165, 222, 227, 237, 283
Verbauwen, Gust 114
Verbauwen, Paul 22, 33, 35, 56, 68, 81, 85, 100, 110, 222, 283
Verbauwen, Pol 22
Verborgenheden des volks - boek 115
Verenigde Katoenbewerkers 108
Verenigde Wevers 256
Verhaegen 185
Verhaegen, Arthur 185
Verviers 35, 86, 91, 97, 109, 127, 204
Verviers - Cour Sauvage 92
Vesder-streek 92
Vierge Rouge - Michel, Louise 128
Ville de Paris 89
Ville de Paris - herberg 81
Vilvoorde 170
Visart de Bocarmé 203
Vlaamse Beweging 10, 271
Vlaamse land 117, 246
Vlaamse Lantaarn, De 110
Vlaamse Socialistische Partij 86, 94, 107, 108, 110, 152
Vlaamse Socialistische Werkliedenpartij 94
Vlaamse Vereniging van Letterkundigen 9
Vlaanderen 5, 10, 116, 117, 149, 188, 223, 226, 243, 244, 252, 253
Vlam, De 3
Vlamingen 9
Vogelstruis 58, 59, 66, 69, 76, 77, 81, 89
Vogelstruis - herberg 56
Voix du Peuple, La 114, 152
Volders 151, 164, 222
Volders, Jan 151, 164, 222
Volderstraat 73
Volharding - coöperatief Den Haag 130
Volk, Het 185, 233, 237
Volk, Het - dagblad 221, 241
Volksbelang 185
Volksbelang, Het 172, 180, 183
Volksblad 29, 37
Volksblad - dagblad 145
Volksdrukkerij 11, 243, 244, 246, 252
Volkshogeschool 46
Volkskinderen, De 192
Volkspark, Het 188
Volksstaat, Der 86, 87
Volkswil, De 106, 110, 114, 121, 127, 146
Volmar 128
Volney 76
Von Bühn 260
Voor twee centen - roman 21
Voor 't Volk geofferd 120
Voor 't Volk geofferd - boek 117
Voor 't volk geofferd - roman 49
Voor 't volk geofferd - roman 11, 22
Voorbode, De 58
Voortman 20, 210
Vooruit 11, 15, 16, 62, 121, 124, 127, 129, 130, 132, 133, 137-139, 147-149, 151, 154, 159, 161, 163, 166-169, 171-173, 175, 176, 178, 180, 181, 182-187, 190, 192, 193, 195, 196, 198, 209, 213, 219, 220, 223, 225, 226, 230, 232-237, 239, 241, 242, 245, 246, 248-250, 252-256, 258, 261, 262, 266, 277-280, 283-285
Vooruit 231, 257
Vooruit - bakkerij 119, 126
Vooruit - bibliotheek 33
Vooruit - dagblad 145-147, 149, 150, 156, 171, 176, 181, 189, 192, 208, 220, 227, 232, 234, 245, 249, 262, 283
Vooruit - feestlokaal 264
Vooruit - Harmonie 168
Vooruit - krant 64, 75
Vooruit - S.M 123
Vooruit - Wevers 17
Vooruit - Weversmaatschappij 32
Vossenstaart 135
Vossenstraat 66
Vossestaart 89
Voyage en Icarie - boek 35
Vrijdagmarkt 41, 42, 44, 50, 69, 147, 198, 223, 236, 246, 247
Vrijdagmarkt - Vrijheidsboom 20
Vrije Bakkers 56-58, 67, 89, 96, 115, 121, 122, 124-126, 134, 176, 185
Vrije Burgersbond 185
Vrije Kiezers 143, 144, 147
Vrije Kiezersbond 143, 144, 177
Vrijheid - tijdschrift 35
Vrouwenbroersklooster 76
Waai-straat 169
Waaistraat 157, 174, 177, 182
Waarheid, De - tijdschrift 254
Waas - statie 83
Waerie 190, 191
Waerie, Karelken 190, 191
Walen 94
Walenland 175, 194, 201
Wallonië 194, 200, 204, 283
Ward - Anseele, Edward 79
Washer 43
Washer, Rosalie 43
Washer, Roseken 44
Waterduivel 57
Wauters 275
Wereldtentoonstelling 257
Werker, De 36, 58, 59, 61, 66, 73, 80-82, 87, 89, 94, 96, 99-102, 109, 121, 127, 283
Werker - tijdschrift 35
Werkersbond 27, 32, 35
Werkersverbond 29
Werkliedencongres - 1871 - Amsterdam 37
Werkverbond, Het - tijdschrift 27
West-Europa 36
West-Vlaanderen 207, 244, 271
Wetteren 244, 245
Wevers, De - toneel 187
Wevers Vooruit 56
Weversmaatschappij 36
Weversmaatschappij Vooruit 32, 35, 40, 56, 72, 83
Weversvereniging 33
Weversvereniging Vooruit 58, 85
Wijgmaal 21
Wijkclubs 226
Willem-Tellzaal 195
Willemsfonds 84
Witte Mouw 89
Witte Mouw, De 36
Witte Mouw, De - herberg 35
Woeste 196, 197, 200, 202, 208, 212
Wolfsteeg 44
Wonderjaar - boek 116
XXe Siècle 234
Zaaimanstraat 57
Zacheüs 121, 123, 125, 129, 131, 132, 135
Zal wel Gaan, 't 187
Zanardelli 97
Zang- en toneelclub 109
Zele 245
Zetterman 21
Zetternam 117, 271
Ziekenbond Moyson 34
Zinnik 204
Zoete Miele - Braun, Emile 215
Zola 131, 132
Zonnebeke 194
Zuid-Amerika 180
Zuid-station 97
Zwart Hondeken, Het - herberg 24
Zwarte Kat - herberg 147, 185
Zwitserland 97, 127, 170, 241