V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Een Vriend der Waarheid (z/d)

Deze heruitgave van "Een vriend der Waarheid" is een waar unicum voor iedereen die begaan is met het ontstaan van de Gentse arbeidersgeschiedenis. Het is namelijk een 80 pagina's tellend ooggetuigenverslag van het ontstaan van de arbeidersbeweging binnen het Gentse. De auteurs zijn niet gekend. Sommigen vermoeden dat het Francis Bilen was, anderen denken eerder aan Jan De Ridder. Op zich genomen doet dit er weinig toe. Beide mannen lagen aan de basis van de Gentse werknemersorganisaties met het oprichten van respectievelijk de spinners- en weversmaatschappij eind jaren '60 der 19de eeuw. Het unieke aan deze heruitgave is dat we van het oorspronkelijke werkstuk exact drie exemplaren kennen in openbare collecties... Deze heruitgave mag dan ook gelden als een waar "hebbeding". (86 blz., 6,- euro)

This edition of "Een vriend der waarheid" is a very unique book for every-one who wants to know more about the beginnings of the Ghent social history. It is an 80 page eye-whitness report by an unknown author. Some think that the author was Francis Bilen, others think about Jan De Ridder. Both men were pioneers in the Ghent workers associations and were founders of the spinners and the weavers societies in the years '60 of the 19th century. Only 3 copies of this book are still known in public collections... (86 pages, 6,- euro)

Cette édition de "Een vriend der waarheid" est un livre très spécial pour tous ceux qui s'occupent de l'histoire des ouvriers gantois. C'est un témoignage de 80 pages des débuts du mouvement ouvrier gantois. Les auteurs ne sont pas connus. Certains pensent que l'auteur était Francis Bilen, d'autres pensent à Jan De Ridder. Ces deux hommes étaient à la base du mouvement ouvrier gantois et ils étaient entre les fondateurs des associations de filateurs et de tisserands gantois à la fin des années '60 du dix-neuvième siècle. De l'édition originale, seulement trois exemplaires sont encore connues dans les collections publiques... (86 pages, 6,- euros)

Index


Achterlei 48
Akkergem 74
Algemeen Stemrecht 78
Algemeene Werkersvereeniging 33
Ambeeldstraat 80
Antwerpen 41, 42, 66, 78
Baertsoen 7
Baertsoen, P 7
Baudeloolei 48
Beernaard 16
Beernaard, J 16
Belgen 35
Belgie 7
België 5, 34, 79
Bilen 10, 14, 16, 18-21, 31, 32, 37, 50-52, 54-56, 65, 71, 72, 75
Bilen, F 14, 16, 18-21, 31, 32, 37, 50, 52, 54-56, 71, 72
Bilen, Francies 10
Billen 33
Billen, F 33
Billen - portret 33
Bogaert 39, 43
Bond 38
Botermerkt 50
Brabantdam 37
Broederlijke wevers-maatschappij 23
Broederlijke Weversmaatschappij 77, 79
Broeta 43
Bronswerkers - maatschappij, Brussel 33
Brugge 22, 41, 42, 71, 72
Brussel 30, 33, 41, 42, 45, 66, 71, 72, 77, 78
Bulletijn der Werkmansstem - manifest 57, 58
Buse 18
Café du Comte de Flandre 39
Café du Nord 6
Callier 51, 55
Cambeen 12
Cambeen, Eduard 12
Cerkel der Nijverheid 63
Clairbaut 33
Clairbaut, J 33
Coomans 78
Cooreman 69
Coupure 25, 69
Dangotte 48
De Baets 18-21
De Baets, P 18, 19, 21
De Boos 76
De Boos, K 76
De Keyzer 18
De Keyzer, Joanna 18
De Ridder 10, 16, 19-23, 50, 52, 55, 56, 65, 71, 72
De Ridder, J 10, 16, 19-23, 50, 52, 55, 56, 71
De Ridder, Jan 20, 72
De Villegas 52
De wet op de samenspanning en de katoennijverheid 30
De Wilde 80
De Wilde, P 80
Delcroix 33
Delcroix, Ch 33
Delecourt 17, 19-21, 25, 34
Delecourt, E 17, 19
Delecourt, Emiel 34
Delecourt, Emile 21
Delecourt, F 20
Dierman-Seth 25, 28, 57
Drapstraat 69
Drieghe 18
Drory 70
Duarmale 43
Dubois 18-20
Dubois, A 18, 19
Dubois, Ad 20
Dufrane 23
Dufrane, Ad 23
Eendracht, De 21, 31
Eendracht, De - herberg 50, 55
Engeland 5-7, 46, 60-63
Europa 46, 67
F.H 50
Frankrijk 16, 57, 68, 69, 80
Frère-Orban 78, 79
Gent 3, 5, 9, 15, 16, 18, 21, 23, 27, 28, 30-33, 35-37, 39-41, 45, 46,
51, 52, 57, 58, 60, 67, 71-74, 78-80
Ghuys 24, 26
God en de Wet - spreuk spinners 31
Goedgebuer 29
Goemaere 17-19
Goudstraat 48
Gouvernementstraat 37
Grasfabriek 45, 48-51, 53, 57
Gravekasteel - fabriek 47
Guillery 77
Harmonie 16
Harmonie, De 21, 23, 76
Harmonie - herberg 9, 12
Heyman 12
Hoogeschool 23
Hooreman-Cambier 6, 31
Houtlei 67
Huis van Commerce 21
J.P 50
Jesuiten 59
Jolliet 55
Joski 8
Joski, F 8
Justitiepaleis 21
Kaleitje 8
Keizerin - herberg 17
Ketels 9, 12
Ketels, J 9, 12
Klein Begijnhof 17
Klein Dokske 74
Kleine Botermarkt 46, 48, 54
Kohn 26, 27, 71
Kohn, P 26, 27, 71
Kokedie 74
Kortrijk 16
Kuiperstraatje 25
Ledeberg 14, 16
Leesgezelschap der wevers 43
Leger 17
Liberalen 40
Lokeren 45
Loth 45
Lousberghe 48
Meert 33
Meert, G 33
Moorke 77
Moreels 9, 16
Moreels, Ferd 16
Moreels, Ferdinand 9
Morel 25
Moyson 14, 15, 23, 24, 30, 33, 41, 66, 71
Moyson, E 30, 33
Moyson, Emiel 41, 71
Moyson, Emile 14, 23
Muide 45
Nelis 7
Neyt 69
Nijverheids-Kring 61
Nijverheidskring 70
Nijverheidsplaats 49, 51
Noord-Amerika 67
Onafhankelijken 40, 41
Ottevaere 11, 24
P.V.L 65
Paleis van Justicie 20
Parmentier 44, 47-49, 56, 59
Parmentier en Cie 51
Parnassus 66
Parnassusberg 67
Pre-aux-Clers 39
Raapstraatje 17
Rolin 70
Roubaix 15, 16, 19
Rousseau 17
Rousseau, Bernard 17
Ruisbroek 45
S. Jacobs - herberg 46, 48
S. Pieters 76, 77
Sedeyn 29
Sedeyn, P 29
Sedijn 19
Sedijn, P 19
Sedyn 10, 16, 20-23
Sedyn, P 21-23
Sedyn, Paul 20, 22
Sedyn, Pol 10, 16
Semyn - gebroeders 40
Seranne 80
Seranne, Jan 80
Slijpstraat 48
Spiegehove 66
Spiegelhove 6, 33, 37
Spinnermaatschappij - vaandel 30
Spinnersmaatschappij 12, 18, 30, 75
Spinnersvereeniging 42
St.-Gillesstraatje 27
St.-Lievenspoort 14
St.-Lievensstraat 16
St.-Pieters 23
St.-Pietersplein 39
St. Pieters Vrouwe straat 31
St. Pieters - wijk 8, 9
St. Pietersnieuwstraat 55
St.Pieters 16
St-Jacobs 59
St-Jacobs - herberg 54
St-Pietersvrouwstraat 50
Stadhuis 50, 51, 73
Studentenweide 39
Terplaten 34
Thys 33, 71
Thys, Frederik 33, 71
Tolhuis 59
Turnhout 78
Valkenare 41
Van Acker 17, 43, 44
Van Acker, K 17, 43
Van Gent 18
Van Hecke en Cie 34
Van Hecke en C 12
Van Hoegaerde 44, 47
Van Hoorebeke 18
Van Hougaerde 56, 59
Van Hove 26
Van Kieldonk 33
Van Loo 6, 7, 30, 31, 37, 39, 40, 43, 44, 67, 68
Van Loo, P 7, 37, 39, 43, 67, 68
Van Loo, Pol 6, 30, 31, 40, 43
Vanthuyl 30
Vereenigde Spinners 30, 31
Vereenigde Werkersmaatschappijen 36, 37, 39
Vincent 14
Vlaamsch verbond 41
Vlaamsche zaak 40, 41
Vlaamschen broederbond 41, 71
Vlamingen 42
Vlamingen vooruit - maatschappij 33
Vooruit 77
Vooruit - weversmaatschappij 76
Vrouwenstraat 21
Vuylsteke 17, 18
Vuylsteke J 17, 18
Waalsche gewesten 66
Werk en Vaderland - kenspreuk 33
Werkersbond 40, 41, 50, 78
Werkverbond 40, 67, 68
Werkverbond, Het - tijdschrift 39
Werkverbond - weekblad 43
Weversbond 42
Weversmaatschappij 11, 15, 16, 30, 31, 46, 75
Weversmaatschappij - boekerij 42
Weversmaatschappij - vaandel 31
Weversvereeniging 42
Zwart Hondeken 28
Zwart Hondeken - herberg 26, 27, 29
Zwijgerke, het - herberg 7