V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De zusters Cistercianen der Bijloke en der Toevlucht van Maria te Gent - Geschiedkundig overzicht (1924)


Een korte geschiedenis van deze twee belangrijke Gentse kloosters waarbij de nadruk wordt gelegd op het Klooster "Toevlucht van Maria". Jos Walters is de meest bekende historicus in verband met deze beide kloosters. (72 bladzijden, 2,25 euro - enkel te koop als ebook).


A short history of these two important Ghent monasteries. This book emphasises on the history of the "Toevlucht van Maria" monastery. Jos Walters wrote several books about these two monasteries. (72 pages, 2,25 euro - only for sale as ebook).


Une courte histoire de deux couvents gantois importants. Le livre met l'accent sur l'histoi re de couvent "Refuge de Marie". Jos Walters est très connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire de ces deux couvents. (72 pages, 2,25 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table


Woord vooraf 1
De Bijloke
1. Hare stichting 3
2. Hare opkomst en haar leven gedurende de XIVe en de XVe eeuw 7
3. Haar lot met de beeldstormerij en haar staat in latere tijden 11
4. Haar toestand onder de Fransche Overheersching en gedurende de XIXe eeuw 15
5. Haar geestelijk bestuur 19
De Toevlucht van Maria
1. Haar ontstaan en eerste ontwikkeling 21
2. Haar verdere uitbreding 28
3. Haar huidige toestand 34
Bijlagen nopens den oorsprong der Bijloke 40

Index


Aalst : Sint-Martenskerk 31
Abbatis Clarevallensis 52
Abbatis de Camberone 52
Abbatis de Dunis 52
Abbaye de la Vierge Marie 2
Abdij ten Bossche 3
Abdij van Baudeloo 3, 19, 20
Abdij van Cambronne 7, 52
Abdij van Clairvaux 7, 52
Abdij van Ter Duinen 7, 19
Abdij ven Ter Duinen 52
Aerschodt 23
Akkergem 3, 8, 20, 40, 41
Anvers 9
Assenede 8
Ath 23
Badelghem 52
Bassevelde 51
Basteyns 34, 36
Beerens 30
België 1, 15, 16, 23, 34, 36
Belgique 9, 20
Bergen 35
Bertolf 13
Beyer 30
Biervliet 23
Bijloke I-3, 8-25, 28-31, 34, 37, 38, 40-43, 46, 48, 50, 52
Bijlokevest 21, 22, 32, 33
Biloco 3
Biloke 2, 40, 41
Biloque 2
Boddaert 25
Boonen 13
Borluut 25, 26
Borluut Kervyn 26
Boschkapel 23
Bossaert 30
Bouqué 25
Bourgogne 20
Bracq 19, 27
Brandon 20
Broeder Mares 22
Broeders van Liefde 17
Brouckaert 28
Bruges 2
Bruggeman 15-17
Brussel 29
Byloque 9
Capemberghe 51
Cistercianen I, 3, 4, 8, 36, 37
Cisterciënsers 19
Cisterziënzenklooster 4
Citeaux 41
Claeys 25
Clairvaux 3, 19, 50
Coemans 21, 23, 24, 26, 28, 29
Colson 25
Commissie der Godshuizen 21
Coppens 16, 17
Copwic 51
Coupure 21, 22, 28, 30, 32, 33
Cruyl 28
Daels 34, 36
De Backer 36, 37
De Backere 19, 24, 31
De Baets 28
De Beule 34, 36
De Blasere 13
De Bo 36
De Bock II
De Bruyn 36
De Busscher 34
De But 20
De Caestecker 36
De Cock 27
De Curtraco 51, 52
De Decker 22
De Keghel 28
De la Noyette 32
De Maeyer 36
De Moerloose 28
De Nobele 30, 36
De Nonnancourt 30
De Paepe 30
De Seranno 30
De Visscher 25
De Vreese 30
De Waele 28, 30, 36
De Wulf 13
Debersaques 28
Deheegher 36
Deinze 37
Delebecque 19
Dendermonde 31
Deneffe 25
Derom 36
Deschuyter 34
Desmet 36
Dhooge 35
Dixmude 23
Doornijk 3, 4, 7, 8, 40, 42, 47, 48
Droesbeque 36
Du Moulin 25
Dubois 23
Duchateau 30
Eckerghem 40
Edelare 37
Eeke 7
Eeman 28, 36
Engeland 36
Erfelynck 23
Fabriek Van Caneghem en Cie 21
Faut 36
Fernand en Joanna 3, 40, 41
Ferruy 23
Fierens 20
Fleurus 16
Foppens 3, 4, 8
Frankrijk 23, 36
Fredericq 25, 36
Furnis 52
Gand 2, 9, 18, 23
Gent I, 2, 4, 9, 10, 13, 16, 19-21, 23-25, 29-32, 35-38
Gevaert 28
Gildemijn 28
Gildemyn 21, 36
Goetgebuer 36
Gommaerts 28
Gregorius IX 4, 43, 46, 48
H. Kerst 32, 35
Haelterman II
Haghe 51, 52
Hasnede 51, 52
Hauman 35
Haven van Maria 3, 4, 7, 8, 11, 14-16, 19-21, 36, 42, 43, 47, 48, 50
Heckerghem 51
Heins 9
Heirbaut 30
Heka 51, 52
Hembize 12
Heusden 31
Heuvelmans I
Hoeck 23
Holland 23, 36
Hoogeschool 34
Hôpital de la Byloke 15, 18
Hôpital de la Byloque 11
Hospitaal der H. Maria 40-42
Hospitaal der H. Marie 40
Hulst 16
Ingels 23
Jemappes 15
Joseph II 15
Kamerijk 7
Kervyn de Lettenhove 20
Kervyn de Volkaersbeke 25, 36
Kring van St. Joseph 24
Lambrecht 27
Laroy 34
Lehoucq 34
Lesseliers 23
Leuven 23
Lewerghem 51
Lievens 36
Lindenlei I
Lokeren 3
Maatschappij Belgica 35
Maere 28, 36
Maes 34
Maldeghem 52
Maldenghem 51
Mechelen 23
Mendonk 23
Merendre 51
Messager des Sciences historiques de Belgique 11, 15, 18
Messager des Sciences hostoriques de Belgique 2
Miraeus 3, 8
Mireaus 4
Moeder Alberic 25
Moeder Aloysia 25
Moeder Barbara 36, 37
Moeder Benedicta 24, 31, 33
Moeder Clementina 25
Moeder Edmonda 25
Moeder Lutgardis 36
Moeder Lutgaris 25
Moeder Seraphine 37
Moeder Stephanie 31-33
Moeskroen 23
Monasterium sanct Petri 52
Morel 28
Munte 51, 52
Nazareth 36, 37
Neerwinden 16
Nemegeer 20, 23
Orde van Citeaux 3-5, 8, 19, 20, 42, 43
Otverdenghem 51, 52
Overbroc 52
Petenghem 51
Poirier 28
Poppe 32
Porthacker 51
Portu beate Marie Gandensis 49, 51
Portugal 36
Portus beate Marie 3
Prigaldino 28
Quatuor Officiis 51, 52
Rasenghem 51
Remouchamps 28, 36
Rijhove 12
Robrecht van Bethune 9
Ronse 23
Roubaix 23
Rysenaer 30
Samslact 51, 52
Sancte Marie Gandensis 47, 50
Scharzenborn 19
Schauven 28
Schelde 11
Schepens 28
Se Stella 30
Seghers 35, 37
Serck 36
Seriacobs 28
Serrure 2
Sheerts 11
Siffer 23
Sint-Baafs 20, 30, 31
Sint-Denijs 23
Sint-Jacobskerk 12
Sint-Kruis 23
Sint-Macarius 29
Sint-Michiels 3, 40
Sint-Michielskerk 3
Sioen 23
Skeerls 11
Somerghem 51, 52
Soupart 23, 25
Stekene 23
Stillemans 31, 33
Stocké 30
Stubbe 37
Sugg 28
Sutmade 51
Teilinck 30
Teirlinck 31, 32, 36
Thienpont 18, 19
Tijtgat 30, 36
Toevlucht van Maria 1, 2, 19, 21-38
Touvlucht van Maria I
Trist 51, 52
Utdic 51, 52
Utenhove 3
Utrecht 7
Van Artevelde 9
Van Assche 2
Van Caneghemsgesticht 29
Van Cauwenberghe 25
Van Coudenhove 12, 13
Van Crombrugghe 36
Van de Vijver 36
Van de Waele 20
Van den Bulcke 36
Van Durme 34
Van Duyse 25, 36
Van Herreweghe 30
Van Imschoot 28, 36
Van Leemput 13, 14
Van Lokeren 2, 11, 13
Van Poporde 9
Van Pottelsberghe de la Potterie 30
Van Pottillis 10, 14
Van Reysschoot 30
Van Rockelfing 26
Van Rockelfing van Nazareth 25
Van Themsche 13
Van Thimseke 13
Van Werveke 9
Van Wesemael 23
Van Wetter 23, 25
Vande Calseyde 36
Vande Velde 36
Vanden Bulcke 30
Vanden Fonteyne 30, 31
Vander Haeghen 9
Vander Meulen 28
Vanderpoorten 23
Verbrugghen 28, 36
Vercauteren 30, 36
Vercouillie 36
Vergaert 24
Verhaegen 2, 25
Vernieuwe 30, 36
Verschueren 28
Verstraeten 25
Vicht 23
Vier-Ambachten 8, 11
Vlaanderen 1, 3, 7, 13, 19, 24, 28, 31, 32, 40, 41
Vlaanren 4
Vuylsteke 9
Walters I, 35, 37
Walton 30
Wasteels 34
Watté 32, 35
Wauters 17
Westkerke 23
Wevelswale 52
Willems 10, 25
Zamslacht 8
Zeeland 11
Zens 19, 24, 26, 27, 29
Zomergem 23
Zuster Barbara 33
Zuster Lutgardis 25, 26
Zusters Cistercianersen 31
Zusters van Liefde 35