V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Oorlogsherinneringen of het schandaal der Gentsche "Zuiveraars" (z/d)

De Gentse socialistische schepen Désiré Cnudde bleef zijn ambt uitoefenen gedurende de tweede wereldoorlog en werd daarvoor gedurende een tijd opgesloten na de oorlog. Hij voelde zich verraden door zijn partijgenoten en rekende rond 1946 in dit pamflet met hen af. (76 blz., 2,50 euro - enkel te koop als ebook).

Désiré Cnudde, a Ghent socialist alderman, stayed on his post during the second world war and was emprisoned for some time after the war. He felt betrayed by his political friends and around 1946 settled accounts with them in this pamphlet. (76 pages, 2,50 euros - only for sale as ebook).

Désiré Cnudde, un échevin socialiste gantois, restait à son poste pendant la seconde guerre mondiale et était emprisonné pendant quelque temps après la guerre. Il se sentait trahi par ses amis politiques. Vers 1946, il règlait ses comptes avec eux dans ce pamphlet. (76 pages, 2,50 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Wat de vlucht voorafging 3

Wat in de meidagen van 1940 te Gent gebeurde 3

Moeilijke oogenblikken 7

De Gemeenteraad vergadert tijdens de bezetting 8

Elias wordt burgemeester 9

Schepen De Rijcke neemt ontslag 10

De Gentsche socialistische zuiveraars in augustus 1940 10

Anseele "modelkollaborateur" 11

De valsche aanklachten van Anseele 14

Hoe ik werd aangehouden ! 16

Waarom Anseele mij deed opsluiten ! 16

G. Nachez als beschuldiger 18

G. Nachez gedurende den oorlog 19

Beschuldiger senator Frans Toch 20

Hoe burgemeester Toch woord hield ! 22

Zuiveraar Amedé De Keuleneire 24

De beschuldigingen en hun weerleggingen 26

De eerlijkheid van twee beheerders 28

Mijn betrekkingen met de Duitschers 37

Hoe de Duitsche bevelen werden gesaboteerd 38

In de commissie van openbaren onderstand 41

Mijn houding ten opzichte van politieke benoemingen 42

Over "kollaborateurs" "zuiveraars". 45

De kwestie der "fameuze" bedreiging 48

Emiel Vergeylen, waar en wanneer heb ik deze bedreigd ? 48

Georges Nachez had in Des. Cnudde geen vertrouwen 50

Ik sprak in gunstigen zin over verraders 52

Wat ik tijdens de bezetting voor Vooruit deed 53

De kwestie der Gentsche schouwburgen 55

Schepen Cnudde doet een nieuwe openluchtschool bouwen 58

Schepen Cnudde en het stadspersoneel tijdens de bezetting 59

Slot 60

Het socialisme, zooals wij het hebben geleerd en verspreid, zal tot mijn laatste snik, mijn eenige geloofsbelijdenis zijn. 62

Index


Anseele 3, 5-18, 23, 24, 25, 30, 31, 37, 42, 45, 50, 60, 61, 63
Antwerpen 9, 39
B.W.P. 29
Baarle 4
Balthazar 12, 17, 20, 22, 35
Bank van den Arbeid 17
Bayens 10
Begijnhofplein 40
België 7, 9, 11, 21, 38, 52, 61
Bocqaert 12
Boens 28
Bond Moyson 35, 51, 61
Boonants 3-5, 8, 9, 32, 43
Boterdaele 42
Bouckaert 25
Braem 31
Brans 8
Braun 7, 44
Brugge 11, 12, 30, 56, 57
Brunfaut 35
Brussel 9, 14, 15, 19, 29, 38, 44, 46
Brusselsche straat 5
Buysse 33
Caspeele 30, 34, 56, 57
Causemille 13
Chartreuzen 35
Claeys 33, 41, 42
Claeys-Boùùaert 8
Clement 26
Cneudt 27
Cnudde 2, 5, 8-10, 17, 18, 22, 24, 28, 29, 32, 33, 35, 41, 42, 44-46, 48-50, 52-56, 58-60, 62, 63
Coens 57, 58
Colle 8
Congo 17
Cooreman 43
Coune 39
Crédit Anversois 5
D'Aseler 58
Daels 41, 42, 52
Dampoort 36
Dansgroep Vivo 34
De Backer 31
De Baets 41
De Beule 5
De Bondt 31
De Brabandere 52
De Bruyne 15
De Coninck 28
De Gentenaar 27
De Gentsche Haard 63
De Goedkoope Woningen 33
De Gos 11
De Groote 8
De Hemptinne 44
De Jaegher 54
De Keuleneire 5, 8-10, 16, 23-25, 60
De Keyzer 44
De Keyzer-Buysse 33
De Meulenaere 21, 32, 35, 36, 41
De Meyer 10, 11
De Moerloose 44
De Moor 40
De Muninck 57
De Nauw 28
De Neve 32, 42
De Panne 11, 12
De Rijcke 8-12, 27, 31
De Roo 8, 19
De Ruick 56, 58
De Rycke 28, 33, 50
De Smet 43
De Spaey 60
De Spaeye 59
De Spaye 59
De Vinck 43
De Vos 29, 56
De Wilde 13, 14, 16, 19, 32, 36, 52
Deinze 4
Denis 4
Desplanques 42
Destanberg 31
Destandberg 58
Detaevernier 28
Diels 57
Dierkens 28
Drubbel 37
Duitschland 7, 12, 13, 19, 43
Duvossel 30
Duvosselkring 30
Ecker 7
Eekloo 2
Elaut 41
Elias 9-14, 19, 24, 25, 31-33, 37, 52
Europa 17
Faemelaere 43
Fauconnier 31
Ferrange 39
Fol 8, 32, 41, 42
Frankrijk 2, 4, 5, 8, 9, 12, 19, 22, 27-29, 36, 48-50, 53
Franschen Schouwburg 57
Frederick 6
Gasgesticht 14, 15, 37, 40
Gazèlec 40, 41
Gent 1-4, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 24, 25, 27, 29-32, 38-41, 49, 52-56, 58-60, 63
Gentbrugge 3, 23
Gildemyn 44
Gomes 11
Goossens 9, 11, 12, 32, 43
Gouden Leeuwplaats 38
Grau 10, 11
Groot-Gent 13, 55
Haeck 34, 35
Haegeman 40
Haemers 10
Haeze 60
Hanninck 41
Hauptmann 13
Heckers 31
Henderick 31
Hermanne 31
Hernalsteen 35
Het Laatste Nieuws 57
Het Licht 27-29
Het Volk 27
Holsbeke 43
Hoogpoort 16
Hublé 39, 43
Huyghe 8
Jacobs 43
Jordaenstraat 60
Kalanderberg 21
Karnemelkkoer 13
Kazerne van de Lanciers 5
Kennes 56
Koffiehuis In den Turk 50
Koornmarkt 13
Kortrijk 30
Kouter 5, 13
Krauze 40
Kruideniersstraat 48
Kuntzer 7
La Prévoyance Sociale 22
Lagae 44
Lampe 19, 46, 47
Landrieu 26, 43, 53
Leboucq 32, 41
Ledeberg 15
Leemans 48, 49
Lefever 23, 32
Lefevre 16
Lehoucq 42
Leie 13
Leopold III 9
Leopoldskazerne 6
Libyn 42, 58
Limoges 54
Lokaal Jean Jaurés 36
Lokeren 46, 48, 49
Lousbergsgesticht 37
Maeyer 38
Masseeuw 41
Meuleman 31
Minardschouwburg 38
Minnaert 8
Molitor 38, 41, 42
Moulinas 31
N.V. Ruzizi 17
Nachez 5, 8-10, 16, 18-20, 25-27, 33, 34, 46, 49-54, 56, 58-61
Nassaustraat 29, 56
Nederlandschen Schouwburg 39, 56-58
Nederpolder 44, 49, 55
Nieuwe Kerkstraat 61
Nieuwsblad 11
Norro 5, 42, 43
Onderstraat 40
Ons Huis 6, 20, 23, 43, 53
Oost-Vlaanderen 44
Oosterlinck 8
Opdebeeck 41, 52
Paleis van Justicie 16
Parez 26, 40, 51
Parijs 21
Pesch 29
Phenix 13
Pierlot 2, 4
Pintch 15
Piroote 43
Pirotte 39
Poeljemarkt 5
Posthotel 13
Propagandaclub Jean Jaurès 61
Provinciaal Komiteit voor Kinderwelzijn 45
Ritmeister 13
Rombauts 32
Ronse 2, 22, 39, 45
Roode Kruis 43
Ruzizi 17
Ryhovelaan 36
Scheiris 54
Schelstraete 31
Schiffer 9, 12, 20, 21, 23, 26, 27
Schouwburg 58
Segier 10
Sem 12
Serraege 40
Siebens 19
Siemens 12, 13
Smith 19
Socialistische Textielcentrale 10
Somme 50, 54
Soudan 54
Spaak 4, 12
Speelplein D. Cnudde 31, 32
Speelplein Désiré Cnudde 58, 59, 63
St. Niklaas 49
St. Niklaas-Waes : Spoorweglaan 49
St-Pietersstatie 13
Stadsopera 24, 34, 39, 57
Steeghers 56
Storme 3-5, 8, 9, 26, 32
Story 3, 8, 15, 16, 19, 49
Stragier 10
Symoens 49
Symortier 31
Toch 3, 20-23, 26-28, 30, 36, 48, 51, 54
Toulouse 12
V.N.V. 9, 10, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 41-45, 47, 52
Van Acker 5
Van Cauwenberghe 44
Van Cottem 27, 48
Van Daele 31
Van de Fackere 19, 38
Van Durme 45
Van Hauwaert 8
Van Hoorebeekstraat 15
Van Hoorebeke 12
Van Kenhove 58
Van Loo 16, 39, 42, 44
Van Maldegem 6
Van Ootegem 56
Van Raan 53, 54
Van Sweden 17
Van Thorenburg 44, 45
Van Wetter 31, 32
Van Wetteren 8, 9
Vande Calseyde 44
Vande Meulebroeck 45
Vande Weghe 56
Vanden Bogaerde 4
Vander Bruggen 8
Vander Sompel 13, 32
Vanderbruggen 8
Vanderhaegen 39
Vanderheggen 4, 17, 18, 20, 22, 24, 26-28, 35, 36, 46, 49-52, 54
Vandersompel 12, 37
Vanderstegen 3, 8, 51
Veldstraat 13
Verbaere 31
Verbrugge 31
Vercammen 7, 20, 22, 28, 29
Vercauteren 28, 49
Verdickt 6
Vergeylen 4, 5, 8, 16, 22, 27-29, 36, 48, 54, 60
Verhast 8
Verlez 8, 27, 28, 32, 41, 42, 53, 54
Vermeulen 8, 38
Verstegen 40
Verstraete 31
Verstraeten 38
Vindevogel 39
Vlasmarkt 7
Volderstraat 13, 40
Volk en Kunst 30
Volk en Staat 10, 11
Volkaert 23
Volkshuis Dampoort 21
Vooruit 4, 7, 10, 11, 18-22, 26-30, 35-38, 40, 46-55, 61
Vrijdagmarkt 2, 4, 13, 22, 29, 34, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 62
Waarschoot 2
Wacken 48
Wandeling 6, 16
Warie 34
Werk van den Akker 33
Werkhuisstraat 13
Wilford 39
Winterhulp 43, 52
Zelzaete 19
Zwijnaarde Steenweg 58