V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Veerleplaats te Gent (1908)

Dit kleine pleintje in het centrum van Gent heeft op meer dan één gebied een uitermate interessante geschiedenis. U leest er alles over in dit boekje van Emiel Callant. (119 blz. 3,75 euro - enkel te koop als ebook).

This small market place in the center of Ghent has a very rich history, considered from different points of view. You read everything about it in this book by Emiel Callant. (119 pages, 3,75 euro - only for sale as ebook).

Cette petite place au centre de Gand a une histoire très riche en beaucoup de domaines différents. Vous en lisez tout en ce petit livre d'Emiel Callant. (119 pages, 3,75 euros - seulement sur Cédé).

Inhoud - Contents - Table

I. Inleiding 5

II. Het Gravenkasteel 7

III. De Sinte-Pharaïldekerk 19

IV. Het Wenemaershospicie 41

V. Strafuitvoeringen op de Veerleplaats 61

VI. De Klaaskenskramen 75

VII. De Vischmarkt 79

VIII. Gentsche Boekdrukkers 85

IX. Laatste aanteekeningen 97

Index


's Brunen 41, 43-46, 56, 59
's Gravens stede 9
's Gravenstede 19
Aalst 88
Abbaye de Saint-Bavon 62
Abdij van Baudeloo 33
Abdij van Sint-Baafs 20, 21
Abdij van Sint-Pieters 25, 32, 33, 82
Abdij van St-Baafs 11
Abdij van St-Pieter 10
Abdij van St-Pieters 11
Ackerghem 39
Agilfried 21
Aix-la-Chapelle 50
Ajuinlei 90
Aken 50
Albrecht en Isabella 35
Alonso Ulloa 64
Alverni 89
Andries 64
Annekin 62, 63
Antwerpen 8, 64, 66, 79, 88, 91
Antwerpen : Franciskanenkerk 64
Appelbrug 95, 96
Arnold den Groote 20
Arras 89
Artevelde 23
Audenroghe 38
Auderburg 10
Augustijnenkerk 72
Augustynen 64
Avignon 86
Axele 71
Baete 65
Baudewijn II, de Kale 19
Baudewijn III van Henegouwen 9
Baudewijn IX 23
Baudewijn VIII 24
Bayonne 26
Bazel 88
Begyn 95
België 88, 95
Belgique 72
Berghen 34
Bergmans 91
Bevelande 42, 43
Blommaert 31, 66
Boetius 89
Bogaerdstraete 83
Borluut 42
Boudewijn met den IJzeren Arm 7
Brismaille 15
Brito 86
Brug van Reckeleyn 43
Brugge 21, 42, 88
Brugsche-Poorte 64
Brussel 19, 21, 26, 37
Budapest 88
Buitenmijn 80
Bunen 93
Burcht 10
Burgerlijke Godshuizen 56, 57
Burgondië 11, 19, 24, 62
Burgstraat 95
Burgstraete 68, 83
Burst 24
Callant 3
Cannaert 63, 70, 71
Canuel 39
Carmelietenkerk 33
Castaldi 86
Catharina van Burgondië 29
Cauwer 39
Cauweryckx 82
Caxton 88
Cellebroeders 64
Ceuterick 16
Chasteau au Conte 91
Claeys 80
Clemmen 39
Clyncke 68
Cock 95
Colinez 19, 23, 27, 29
Collégiale de Sainte-Pharaïlde 27
Collégiale de Ste-Pharaïlde 19
Collégiale de Ste-Pharaïlde à Gand 23
Collegiale Kerk van Sinte-Pharaïlda 22
Coorne 64
Coster 86, 88
Crantz 88
D'Hooge 20
De Backer 39
De Bast 38
De Brune 41
De Craeyer 58
De Gendtsche Post-Tydinghen 95
De Gheytere 68
De Goesin 95
De Grandmont 34
De Jonghe 17, 28-30, 33, 37, 63, 65, 67, 68, 71
De Keisere 92
De Keyser 91
De Keysere 88-92, 95, 100
De Kezel 80
De Mets 42
De Meyere 67
De Mirabelle 29
De Moor 82, 83
De Potter 38
De Pyl 62
De Rho 38
De Roose 64
De Russcher 95
De Rycker 10
De Sadelaere 100
De Saint-Genois 42, 44, 57
De Tritsenaere 65
De Vos 62
De Waet 98
De Witte 28
De Wulfschaeger 64
Deinze 43
Den Brune 41
Dendermonde 71
Denemarken 88
Derkinderen 65
Despars 21
Desteldonck 10, 24
Deynoodt 83
Didot 88
Diericx 25, 73
Dirk van den Elzas 23
Donatus 89
Doornik 42
Dorenzele 24
Douai 8
Drongen 25
Dubois 45
Duitschland 85
Dumouriez 55
Dyferin 39
Egilfridus 20
Eglise de Saint-Nicolas 33
Eglise Saincte Pharaïlde 91
Eglise Saincte Pharault 91
Elzevier 88
Engelandgat 39
Enschedé 86
Estienne 88
Filips de Goede 29, 62
Filips van den Elzas 9
Flandre 29, 75
Foor der Bijloke 77
Foor van Sinte-Godelieve 77
France 27, 52
Frankrijk 20, 52
Fransche Republique 55
Friburger 88
Fust 87
Gaillard 75, 76
Gand 17, 19, 20, 25, 27, 29, 36, 45, 47, 53, 56, 72, 73, 76, 91
Gazette van Gend 92
Gazette van Gent 13, 95
Geeraardsbergen 42
Geestelijken Raad van den Bisschop van Doornik 11
Geetbroeck 20
Geldmunt 8, 18, 24, 25
Gend 38, 54, 55, 82, 89, 92
Gendt 21
Gensfleisch 86
Gent 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15-24, 30-32, 34, 37, 42, 43, 45, 51, 53, 54, 56-58, 61-63, 66, 67, 70, 72, 75, 76, 79, 80, 82, 86, 88-92, 95, 96, 98, 100
Gering 88
Geuzen 32, 68, 69
Geuzentempel 65
Ghendt 34, 70, 91
Ghent 63, 68
Gilliodts-Van Severen 86
Goeminne 39
Graet 95, 96
Graeven-Kasteel 17, 63, 68
Grauwe Poort 8
Gravenbrug 8
Gravenkasteel 5, 7-18, 23, 65, 68, 69, 90, 96-99
Gravenstede 7, 8
Gravensteen 5, 16
Groenenbriele 83
Groenhaert 34
Groenselmarkt 37, 82
Groot Kanonplaats 68
Gutenberg 86-88
Haarlem 86
Helderemberg 79
Hembyze 70-73
Hemelgem 67
Henegauwe 34
Herberg 't Gulden Hoofd 68
Herberg De Waterzooi 38
Herehem 23
Hess 88
Heyndricx 16
Heyndricx en Cie 15
Hof ter Wallen 11
Hof van Wacken 69
Holland 67, 86
Honinc 42
Hospice de Wenemaer 42, 44
Hospice St-Laurent 45, 47, 53, 56
Hospice Wenemaer 57
Hospitael van S. Laurens 64
Hospitael van St-Laureys 54
Houdin 95
Houtscoete 50
Hoys 38
Huis 't Gekroond Zweert 94
Huis Cranenburgh 90
Huis De Gouden Hand 89
Huis De Witte Duive 94
Huis Den Gouden Pelikaen 92
Huis Den Gouden Pelikan 92
Huis Den Kruyp-in 92
Huis Den Onzekeren Tyd 94
Huis Den Salamander 94
Huis Den Stommen Wyzer 94
Huis Het Gulden Wiel 94
Huis Het Paradijs 41, 45
Huis In 't Groen Kruys 94
Huis In 't Serpent 94
Huis In de Bibliotheek 94
Huis In de Fortuyn 94
Huis In de Gulden Lelie 94, 96
Huis In de Vier Evangelisten 94, 96
Huis In den Bybel 94
Huis In den Diamanten Ring 96
Huis In den Druyftak 94
Huis In den Eikel 94
Huis In den Engel 94-96
Huis In den Gulden Bybel 94
Huis In den Phoenix 94
Huis In den Schryfboek 94
Huis In den Zoeten Naem Jezus 93, 94
Huis In Sente-Pieter 94
Huis In Sint-Antonius van Padua 94
Huis In Sint-Augustyn 94
Huis In Sint-Paulus 94
Huuge 38
Ieperen 42
Italië 85, 86, 88
Jan zonder Vrees 11, 29
Jezuïtenklooster 38
Jours 42
Jozef II 38
Kalanderstraat 96
Kammersstraet 39
Kapel van Sinte-Pharaïlda 20
Karel V 82
Katholieken Kring 69
Keiserpoorte 91
Keizer Karel 25-28, 82
Keizerpoort 90
Kelderken Gods 99, 100
Kempen 64
Kerchove 34
Kercke van Ste Pharaïlde 34
Kerk van S. Michiels 32
Kerk van S. Nicolas 31, 32
Kerk van S. Pharaïldis 32
Kerk van Sinte-Pharaïlda 35
Kerke van S. Pharaïldis 30
Kervyn de Volkaersbeke 19, 20, 27, 29, 33, 36, 72
Keulen 88, 89, 91
Keysere 91
Klaaskenskramen 75-77
Knudde 39
Koornmarkt 61
Korte Munt 96
Kortrijk 42
Kraanlei 8, 80, 90, 100
Laerne 63
Lakenhalle 42
Lambrecht 95
Lameere 56
Laon 20-22
Laviolette 92
Lei 8, 90
Leuven 8
Lieve 83
Lindanus 51
Lippens 93
Lodewijk van Crécy 41
Lodewijk van Male 11
Londen 88
Loochristi 24
Lorreinen 19, 20
Lotharingen 21
Lovendegem 24
Ludeke 20
Luik 20, 21
Mainz 86
Majorlynstraet 38
Manilius 95
Manuzio 88
Margaretha van den Elzas 24
Maria-Theresia 15
Martens 88
Masch 45
Meenen 42
Meerhem 8
Mendonck 24
Meyer 95
Minderbroeders 67
Minne 82, 83
Morel 39
Muidepoort 62
Munte 25
Musaert 71
Nederland 85
Nederlanden 16, 31, 36
Nevele 10
Noormannen 7, 20, 22
Noortmannen 21
Nottingham 35
Nuyttens 55
Nyssens 35
Onderbergen 38
Onderstraet 38
Onthoofdbrug 8
Otgiva 21
Othebold 21
Othelbold 21
Oudburg 8
Oude Beestenmarkt 77
Oude Veste 83
Ouden Burcht 7, 10, 11
Oudenaarde 8, 17, 42, 89
Overschelde 38
Pannartz 88
Paoli 79
Paquay 83
Parijs 88, 91
Parlement van Parijs 25
Parma 31, 71
Pennekyn 36
Penneman 67, 68
Perez Tagle 36
Perwez 29
Petercellepoort 62
Pharaïlda 19, 22
Pharaïldis 23
Pirenne 21
Place d'Epicaris 23
Plantijn 88
Plottersgracht 8, 83
Poel 69
Pollepelstraat 3
Predik-Heeren 64
Predikheerenkerk 65
Presentjesmarkt 75
Prinsen-Hof 71
Prinsenhof 11, 39
Quellyn 79
Raad van Vlaanderen 11, 25, 26, 32, 36, 44, 45, 82, 95
Raed van Vlaenderen 30, 63, 64, 66, 69
Reckeleyn 51
Reims 24
République française 53
Rhin 27
Robrecht van Bethune 29, 45
Roelandt 71
Roemenië 85, 86
Rome 88
Romeels 34
Ronse 1
Rupelmonde 42
Rutsemelis 63
S. Baefs 71
S. Bavo 21
S. Laurens 68
S. Michiels 69
S. Nicolaes 33, 71
S. Pharaïlde-Plaetse 92
S. Pharaildis 21
S. Pharaïldisplaets 67
S'graeven casteel 70
S'Graven-steen 25
Saffelare 24
Sainte-Pharaïlde 23
Samslach 24
Sancta Pharahilden 29
Sanders 8
Sanderus 8
Sbrunen 51
Schoelap 64
Sent Loys huus 25
Sente Eloys huus 25
Sente Veerhilde plaetse 91
Sente Veerle 50
Serbrunen 41
Serlippens 30, 31
Siffer 86, 88, 91
Sint-Augustinusorde 57
Sint-Baafs 21, 22
Sint-Baafsabdij 20-22, 29, 62
Sint-Elegiusbrug 8, 24
Sint-Elegiusbrugsken 25
Sint-Elegiuskapel 25
Sint-Laurenskapelleken 58
Sint-Laurentiuskapel 33, 51
Sint-Nikolaas 36
Sint-Nikolaasfoor 77
Sint-Nikolaaskerk 20, 31-33, 35, 36, 38, 71, 83
Sint-Nikolaeskerk 38, 39
Sinte-Gudula 22
Sinte-Pharailda 51
Sinte-Pharaïlda 20-24, 36
Sinte-Pharaïldakapittel 35, 36
Sinte-Pharaïldakerk 5, 8, 19, 20, 23-25, 27-29, 32-35, 37, 38, 41, 75, 79
Sinte-Pharaïlde 39
Sinte-Pharaïldeplaats 23
Sinte-Veerhielde 23
Sixtus V 33
Sleidinge 24
Sleydinge 10
Slijpstraat 8
Sluis 67
Sluys 68
Smet 64
Snouckaert 95
Somers 39
Sorbonne 88
Spanjaardskasteel 98
Spanje 88
Spriete 38
St.-Baafs 10
Stalins 67
Ste Veerle 20
Steelant 33
Steen 8
Steyaert 23
Subiaco 88
Sweynheym 88
Tagle 36
Tavernierstraetjen 83
Teeuws 38
Terplaten 59
Theodoric 19
Tichelrye 83
Tinnenpotstraetjen 83
Utrecht 86
Valencia 88
Van Ackere-Ceuterick en Cie 16
Van Beughem 38
Van Cassel 51
Van Ceulsbroeck 24
Van Coudenhove 42, 43
Van Crombrugghe 100
Van de Velde 67
Van de Woesteyne 39
Van den Keere 95
Van den Steene 92-94
Van der Haeghen 89
Van der Linden 79
Van der Meeren 93
Van der Meersch 17, 95
Van der Most 42
Van der Schelden 93
Van Duyse 8
Van Hembize 70
Van Hembyze 48, 69-72
Van Heurne 69
Van Hydeghe 29
Van Lokeren 62
Van Loo 82, 83
Van Melle 83
Van Munster 89
Van Orroir 92
Van Overwaele 38
Van Poucke 79
Van Severen 86
Vande Vivere 69
Vander Heecken 20
Vander Linden 86
Vander Straeten 83
Vanderhaeghen 17
Vanderpoorten 3
Veerele 23
Veereplaats 23
Veerhilde 23
Veerle 23
Veerle-Plaetse 17
Veerle plaetse 63
Veerleplaats 1, 3, 5, 18, 23, 28, 33, 35, 37, 41, 45, 50, 58, 59, 61-63, 65-67, 69, 70, 73, 75, 76, 79, 80, 89, 90, 92-94, 96-100
Veire-Plaetse 63
Veirle 23
Veirle-Plaetse 69, 71
Veirleplaetse 83
Veldstraet 39
Veneië 88
Venetië 91
Verdonck 39
Verhaghe 34
Verheyen 39
Verhilde 23
Verhildeplaetse 91
Verle 23
Vier-Ambachten 24
Vinderhoute 65
Violettestraat 38
Virreplaats 23
Vischmarkt 37, 79-83
Vischmerckt 80
Vlaanderen 5, 7, 9, 11, 20, 21, 23, 32, 41, 44, 76, 85
Vlaenderen 21, 30, 63, 70, 71
Vleeschhuis 83
Vleeschhuisbrug 8
Voisin 17, 72, 92
Voldersstraat 38
Vriendts de Trauenfeld 36
Vrijdagmarkt 61, 97
Vrouwenbroeders 39
Vrouwenbroers-klooster 38
Vuylsteke 5, 17, 18
Waarschoot 10
Waerloos 50
Waeyenberghe 39
Waldfoghel 86
Walraeve 98
Wannekensaard 68
Weenen 88
Wenemaer 41-46, 51, 53, 56, 57, 59
Wenemaersgesticht 46, 58
Wenemaersgodshuis 57
Wenemaershospice 5
Wenemaershospicie 41, 44, 47, 51, 52, 54, 56, 59
Wetteren 24
Willem I 16
Willems 38
Wynants 80
Zandberg 100