V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Geschiedenis der Gentsche Socialistische Katoenbewerkersvereeniging (1857-1932) (1932)

Karel Tijtgat schreef de geschiedenis van de Gentse Socialistische Katoenbewerkersvereniging naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van deze vereniging in 1932. Lees alles over de pioniers van het socialisme te Gent. (215 blz., 6,50 euro - enkel te koop als ebook).

Karel Tijtgat wrote the history of the Ghent socialist cotton workers union at its 75th birthday in 1932. Read everything about the Ghent socialist pioneers. (215 pages, 6,50 euros - only for sale as ebook).

Karel Tijtgat a écrit l'histoire de l'union socialiste gantois des travailleurs au cotton, lors de son 75ème anniversaire en 1932. Lisez tous sur les pioniers socialistes gantois. (215 pages, 6,50 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table


Voorwoord 5
De geschiedenis der Gentsche Katoenspinners 1857-1932 9
De ontwikkeling van het nijverheidswezen in de 19e eeuw 11
De eerste botsingen tusschen kapitaal en arbeid. - De wet op de samenspanning 12
Meer dan een eeuw geleden gebruikten de nieuwe moderne kapitalisten dezelfde methodes als nu in 1932 12
De hongersnood in 1816 15
Eerste teekens van opstand 16
De eerste botsingen met het leger, dooden en gekwetsten vallen, aanhoudingen 18
De hongersnood 22
Een beeld van het Gentsch fabrieksvolk ten jare 1856 25
De eerste syndikale organisatie die tot de huidige Socialistische Vereeniging leidde 33
Nieuwe moeilijkheden 40
Nog hardere strijd 41
Strijdlied "Vereenigt U ! Spinners van Gent" 45
De strijd tusschen kapitaal en arbeid verbittert 47
De erkenning van Een Mei 48
Cartouche en Cie 49
Andere stakingen 51
Verslag der Vereenigde Katoenbewerkers neergelegd op een Internationaal Congres in 't jaar 1900 55
De fabrikanten blijven onvermurwbaar 58
Steeds nieuwe verwikkelingen 59
De Socialisten vragen crisissteun - Liberale, Katholieke en Christen democratische werkers weigeren 63
De groote staking van 1905 - Een heldhaftige strijd 66
De Christen-Anti-Socialisten tegen de werkuren-vermindering 69
De overwinning was aan de strijders 71
Slechte profetie van burgemeester Braun 72
De steun. Het versterken der Weerstandskas 73
1907 en volgende jaren 75
1907 : 50 jaar oud ! 76
Het jaar 1909 een slecht jaar voor de Katoenbewerkers 85
Belangrijke congressen 87
Het jaar 1910 89
Voor de vermindering der werkuren 90
Het jaar 1911 93
Het jaar 1912 94
De strijd voor algemeen stemrecht - De algemeene staking van 1913 - Een bewogen jaar 97
De nijverheidscrisis van 1914 100
De katoenbewerkersvereeniging gedurende den oorlog 102
Uitdagende mentaliteit onzer patroons - Een loonaftrok midden den oorlog 103
Ellendige toestand in 1915 103
Het jaar 1916 het scherpst 104
De burgerpers tegen de gesyndikeerden 104
Gedurende het jaar 1917 105
1918 en de syndikale strijd bij den Wapenstilstand 105
Het jaar 1919 106
De andere eerste veroveringen 107
Onze nieuwe loontarieven 108
Het jaar 1920 113
De nijverheidscrisis 118
Het jaar 1921 : volle crisis 119
Het jaar 1922 125
Het jaar 1923 128
Het jaar 1924 131
Het jaar 1925 137
Nieuwe en ontslaggevende leden 145
Het jaar 1926 146
Het jaar 1927 155
Het jaar 1928 161
Het jaar 1929 170
Het jaar 1930 177
Het jaar 1931 181
1857-1932 - 1932 : Het Jubeljaar 188
De gevolgen der krisis 189
De feestelijkheden 190
Slotwoord 204

Index


Aalst 196
Ackerman 28
Anseele 7, 40, 50, 67, 68, 72
Artevelde 28, 45
Avanti 24
Baertsoen 33, 55, 74, 98-101, 114, 124, 126, 174
Baertsoen-Buysse 86, 94, 128, 129, 133
Balkans 97
Bar 53, 54, 64, 67, 88, 200, 203
Bauwens 5, 10, 11, 14, 35, 146
Beernaerts 121
Behaeghel 146
Belfort 28
België 18, 23, 39, 50, 90, 102
Billen 34-36, 40
Bogaerts 77
Borluut 28
Bosch 138
Bouquet 35
Brabant 196
Braîne-le-Château 161, 162, 182
Braun 67, 72, 73, 92, 121, 126
Broederlijke Maatschappij der Wevers van Gent 36
Broederlijke Spinnersmaatschappij 25
Broederlijke Wevers 190
Brugge 29, 30, 196
Brussel 90, 112, 123
Buysse 74, 86, 94, 101, 124, 126, 128, 129, 133
Cambier 67
Campens 49
Cartouche & Cie 49, 50
Célis 1
Christene Katoenbewerkersvereeniging 131
Citadel 21
Concordia 48
Cooreman 68
Coppenolle 28
Coquyt 195
Cotonnière-Linière 166
Cotonnière de Belgique 184, 185
Cotonnière de Gand 96, 181
Cotonnière des Flandres 156, 157, 164, 183
Craco 138, 139, 183
Craet-Jacobs 149
Daele 146
Dam 146
Dante 29
De Broedermin 24
De Buck 195
De Cock 146
De Coster 161
De Coster-Rousseau 121
De Gand-Van der Scheuren 18
De Hemptinne 49, 50, 76, 92, 99, 121, 128, 147, 158, 177, 184
De Lange 146
De Leeuw 146
De Meyer 146
De Moor 60, 64
De Roover 146
De Rycke 28
De Smet 63, 76, 86, 146
De Smet-Guéquier 47
De Smet-Guequier 96
De Spinners van Gent 41
De Starcke 64
De Wever 146
Deinze 196
Delanier 52, 53
Dendermonde 115, 117, 199
Denis 196
Destelbergen 114
Dhondt 146
Dhossche 21
Dierman 110, 150, 174, 181, 182
Dobbelaere 146
Doornijk 196
Dossche 20
Drongen 11
Ducpétiaux 23
Duitschland 23, 62
Dumortier 89, 191, 192, 194, 196, 199
Eecloo 22, 192
Eekloo 3, 68
Engeland 12, 13, 59
Euroop 27
Fabriekplaats 63
Filature Cotonnière de Gand 172
Filature Cotonnière Lainière 172
Filature de Rooigem 100
Filature de Rooygem 114, 128, 161
Filature Moderne 185
Florida 96, 174
Franck 117, 132
Francotte 68, 69
Frankrijk 23, 38, 62
Galveston 98, 99, 103
Gand-Zele-Tubize 163, 164, 167
Gazette van Gent 20
Geldhove 195
Gent 1, 3, 11, 13-15, 19, 22, 23, 25, 28-30, 32, 33, 36, 38, 39, 45, 47, 56-58, 64, 66-68, 71, 87, 89, 90, 102, 131, 142, 192
Gent-Zele-Tubize 74, 121, 132, 141, 171
Gentsche Katoenbewerkers 137, 196
Gentsche Katoenbewerkersvereeniging 9
Gentsche Socialistische Federatie 196
Gentsche Socialistische Katoenbewerkers 146
Gentsche Vlasbewerkersvereeniging 196
Gentsche Weversvereeniging 196
Gouvernementshotel 20
Grasfabriek 47, 52, 55, 98-100, 170
Grau 203
Griekenland 28
Groot-Gent 156, 165
Guequier 96
Guéquier 47
Hannick 191, 192
Hardyns 64
Hebbelinck 55, 98, 114, 138, 171, 182
Herberg 't Kaleitje 33
Herberg De Groote Pint 41
Herberg Het Keetje 35
Herberg Het Tonneken 34
Herberg Het Zwijgerken 33
Hertogstraat 41
Het Vaderland 70
Het Volk-De Tijd 22, 24, 25, 38
Het Werkverbond 40
Heye-Pipijn 96
Heye-Pipyn 98
Heyerickx 146
Hoevenaeghel 194
Holland 18, 62
Hoogpoort 21
Hoogstraat 16
Hooreman 64
Hulstaert 132
Intercommunaal Werkloozenfonds 103
Intercommunaal Werkloozenfonds van Gent 161, 175, 180
Internationale 84, 191, 203
Jacobs 115, 117, 120, 121, 149
Java 17
Jezuitenklooster 11
Joski 33
Katoenbewerkersvereeniging 199
Katoenspinners 36
Katoenwerkersvereeniging 54
Kortrijk 36, 196
Kortrijksche Vakfederatie 196
L'Escaut 74, 93, 96, 139, 171, 173
La Galveston 96, 121
La Galvestone 94
La Louisiana 86
La Louisiane 182
La Nouvelle Orléans 116
La Savannah 96
La Textile 138, 171
Lampens 64
Landelijke Weerstandskas 88
Lardinoit 140, 163
Larnont 146
Le Comité Central Industriel 155
Le Savannah 93
Lebbeke 196
Ledeberg 147
Leeuwstraat 115
Lefevre 90-92, 116, 124
Lefèvre 200, 203
Leopold I 25
Liberale Katoenbewerkersvereeniging 131
Lippens 43
Lootens 146
Louisiane 86, 167
Lousberg 174
Lousbergs 61, 76, 97, 113
Luik 192
Lunitas 156
Maatschappij der Noodlijdende Broeders 34
Maatschappij der Spinners van Gent 36
Marquet 197
Marto 194, 199, 202
Maurissen 146
Mavaut 92
Meenen 196
Meirelbeke 149
Moeskroen 196
Mommens 150
Morel 146
Motte 133, 137, 140, 141, 148, 163, 170, 182, 183
Motte Frères 96
Moyson 32, 36, 37, 192, 194, 195, 199
Napoleon 12
Nationaal Krisisfonds 179
Nelis 33
Neyt 195
Ninove 196
Nouvelle Orléans 60, 64, 86, 96, 98
Ons Huis 89
Oost 146
Oostenrijk 23
Paepens 146
Pagnon 195
Pankock 176
Parijs 11, 14
Park 190
Parmentier 52, 96, 113
Parmentier-Van Hoegaerde 40
Parmentier-Van Hoegaerden 55, 64
Parmentier-Van Hoegaerden en Cie 42
Parnassus 23
Passy 11
Petrarca 29
Pipijn 96
Pipyn 98
Piqué 115, 128, 195
Plezantevest 63
Priem 195
Prinsenhof 86
Raes 146
Reckem 196
Reno 117
Rogghé 32
Rombaut 195
Ronse 23
Rooygem 86, 177
Rossel 195
Roubaix 55
Rousseau 121
Rycke gasthuis 16
Rypegheerste 28
Saccasyn 195
Samijn 191, 192, 198
Schelhaeven 195
Schepenhuisstraatje 21
Segier 191, 194, 196
Seranne 133, 138, 148, 149
Slijpstraat 35
Socialistische Katoenbewerkers 131, 145
Socialistische Katoenbewerkersvereeniging 96, 131, 205
Socialistische Katoenwerkersvereeniging 73, 74
Socialistische Katoenwerkersvereeniging "Eendracht maakt Macht" 3, 4
Sottegem 23
St.-Lievenspoort 34
St.-Niklaas 152, 196
St.-Pieters 33
St.-Pietersnieuwstraat 3, 18
Stadsarchief 17
Stedelijk Feestpaleis 204
Stedelijk Werkloozenfonds 131, 145
Stedelijke Werkloozenfonds 102
Steyaert 195
Struye 63
Suppens 92, 96
Sweveghem 196, 199
Teinturerie-Indiennerie 170
Texas 51, 96, 128, 132, 133, 142, 147, 148, 155, 165, 166, 177, 182
Textielarbeider 74, 75, 87
Textielarbeiderscentrale van België 192, 194, 198-200, 203
Textielcentrale van België 178
Thielt 199
Thysebaert 146
Tijtgat 3, 4, 191, 192, 194, 196, 199-201
Toch 117, 123, 158, 191, 192
Toens 28
Troublin 146
Tytgat 205
Utenhove 28
Vaernewyck 28
Valentino 48, 52
Van Acker 86, 92, 121, 126, 147
Van Acker-Braun 92
Van Artevelde 19, 25
Van Beveren 7, 40
Van Crayenest 146
Van de Sompel 146
Van den Bossche 28
Van der Meulen 77
Van der Scheuren 18
Van der Schueren 161
Van der Smissen 90
Van Driessche 146
Van Durme 146
Van Gampelaere 146
Van Ham 146
Van Heuverzwijn 167, 184
Van Hoegaerde 40
Van Hoegaerden 42, 55, 64
Van Hulle 146
Van Keymeulen 195
Van Peteghem 195
Van Stiegel 194
Van Wijnsberghe 44
Vande Velde 203
Vankenhove 3
Velodroom 190
Verbeke 195
Vercammen 3, 8, 22
Vereenigde Katoenbewerkers 7, 41, 55, 90
Vermeire 195
Verniers 146
Verviers 196-199
Vlaanderen 11, 13, 22, 27, 133, 142, 195, 197, 198
Vlaandren 28, 30, 83
Voetweg 33
Volksdrukkerij 3
Voortman 51, 55, 64, 92, 98, 100, 128, 142, 147
Vooruit 22, 43, 44, 48, 70, 84, 87, 191
Vrijdagmarkt 19-21, 25, 190, 204
Vuylsteke 32
Waarschoot 196
Wallonië 197
Wauters 118, 123, 129
Werkliedenpartij 105, 124
Werkloozenfonds van Gent 136, 153, 160, 169
Wetteren 96, 196
Wild 93, 117