V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Jan Breidel en Pieter de Coninc (1887)

Adolphe Duclos schreef dit boek in 1887 naar aanleiding van de onthulling van een gedenkteken voor Breidel en De Coninc en om aan zijn tijdgenoten uit te leggen wie Breidel en De Coninc waren en welke hun verdiensten waren. (99 blz, 3,- euro - enkel te koop als ebook)

Adolphe Duclos wrote this book in 1887 to explain to his contemporaries who were Jan Breidel and Pieter de Coninc and which were there merits. The book was written at the occasion of the inauguration of a monument for Breidel and De Coninc. (99 pages, 3,- euros - only for sale as ebook)

Adolphe Duclos écrivait ce livre en 1887 pour expliquer à ses contemporains qui étaient Jan Breidel et Pieter de Coninc et pour expliquer quelles étaient leurs mérites. Le livre a été écrit à l'occasion de l'inauguration d'un monument pour Breidel et De Coninc. (99 pages, 3,- euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table

Hoe de Koning van Vrankrijk handelde, en de Vlamingen verbitterd gerochten. 11

Hoe Pieter de Coninc opstond en welke zijne daden waren. 25

Hoe Jan Breidel optrad en wat hij uitwrocht. 33

Van de Brugsche Metten. 42

Voorbereiding tot den slag der Gulden Spooren. 47

De Slag der Gulden Spooren. 59

Van 't gene den slag der Gulden spooren volgde. 76

Een nieuwe inval der Franschen. 83

Slotwoord. 91

Index


't Vrije 66, 71
Aa 80
Aalst 52
Aardenburg 19, 22, 41, 42
Abdie van Groeninghe 50
Abdie van Ter Doest 54
Albrecht van Oostenrijk 18
Anagni 81
Angoulème 74
Arques 80
Artesiën 13, 58, 64, 65, 70, 71
Artevelde 38
Atrecht 50, 79, 84, 89
Audenaarde 49, 52
Beatrix van Dampierre 69
Beggijnhof 69
Beyaert 5
Blauwvoeten 52
Bloedmeersch 73
Bolonien 31
Bonifacius VIII 17, 18, 77, 81
Boonen 58, 74
Borluut 69
Boudewijn den Iseren 12
Boudewijn Steppe 53
Bouvines 84
Braband 18, 57
Brugge 5, 15, 16, 21-24, 27-32, 34, 37-42, 44, 45, 47-49, 52, 54, 58, 60, 67, 68, 71, 73, 76-78, 80, 83, 90, 91, 93
Brugge : 't Zand 37
Brugge : Belfroot 93
Brugge : Burg 29
Brugge : Clara-dreve 47
Brugge : Conincsbrugge 27
Brugge : Dampoorte 45
Brugge : de Loove 29
Brugge : Gentpoorte 44
Brugge : Heilig-Bloedkapelle 29
Brugge : Hoogstrate 27
Brugge : Kasteel 29
Brugge : Kathelinepoorte 44
Brugge : Kruispoorte 44, 45
Brugge : Markt 7, 45
Brugge : Minnewater 31
Brugge : Naaldestraat 39
Brugge : Pelderijn 43
Brugge : Sint-Donaas 29, 45
Brugge : Sint-Salvators 45
Brugge : Smedepoort 47
Brugge : Smedepoorte 44
Brugge : Snacgaerdsbrugge 31
Brugge : Speipoorte 45
Brugge : Steen 29
Brugsche Metten 42, 47, 76
Brugsche Vrije 52, 60, 68, 85
Brussel 37
Bulscamp 18
Burburg 74
Cassel 48, 51, 80
Charles de Valois 19, 20, 33
Châtillon 31, 42, 43, 45, 49
Chinon 84
Claais van Scathille 38
Compiègne 82
Coninc 25
Conscience 35, 39
Corbeil-op-de-Seine 16
Damme 19, 22, 42, 58, 78
De Burlas 64
De Châtillon 24, 33
De Valpaga 64
Dendermonde 37
Doornijk : Sint-Maartens 34
Doornik 74, 79, 81, 83, 90
Doornikschen weg 63
Douaai 19, 22, 84
Dowaai 79
Duclos 5
Duitschland 18
Durham 18
Engelland 28
England 16, 18
Europa 11, 12, 16
Ferrant van Portugaal 13
Ferry de Lorraine 70
Gauthier de Sapignies 46
Gaver 53
Geerwijn Bonin 38
Gent 1, 15-17, 19, 22, 32, 37, 38, 40, 41, 49, 53, 65, 77, 83
Gentschen Weg 68
Ghistel 48
Gillis de Coninc 27
Godevaart van Braband 67, 68
Goede Vrijdag 47
Goethals 53
Groeningh-beke 59, 60
Groeninghe 19, 26, 76
Groeninghe-beke 65, 70, 72, 73
Groeningher-kouter 8, 15, 60, 62, 76, 83
Gui de Châtillon 29
Gui de Nesle 68
Gulik 41, 66
Gwijde van Dampierre 7, 10, 13, 16, 25, 31, 80, 82, 85, 91, 93
Gwijde van Namen 8, 10, 32, 41, 48, 49, 51, 52, 60, 61, 68, 69, 71, 77, 82, 84
Gwijde van Vlaanderen 15
Heine 53
Henegau 40, 57, 58, 79
Hondschote 48
Hoogen-Vijver 59, 60, 65
Hugo van Arkel 61
Hugo van Bournonville 88
Hulst 37
Iper 15, 49, 79, 83, 85, 90
Itaalje 31
Jacques de Châtillon 24, 29-33, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 58, 70, 72
Jan Beyen 37
Jan Borluut 53, 68
Jan Breidel 3, 5, 7, 8, 10, 28, 33-39, 44, 45, 52, 78, 89, 92
Jan de Burlas 63, 66
Jan Heeme 48
Jan Petijt 27
Jan van Coieghem 53
Jan van Gent 66
Jan van Ghistel 29
Jan van Haveskerke 48
Jan van Namen 8, 10, 32, 52, 77-79, 82, 84, 85, 90
Jan van Renesse 61, 62, 66, 68, 69, 71
Johanna van Constenopelen 13
Johanna van Navarre 12, 20, 22, 24, 50
Karel den Goede 13
Kerstiaan van den Damme 26
Klauwaards 14, 30, 45, 47, 48, 53, 79, 91
Klauwaarts 43
Kokerulle 15
Kortrijk 15, 22, 42, 49-51, 53, 58, 59, 65, 68, 74-76, 79, 82, 83, 90
Kortrijk : Onze-Lieve-Vrouwkerke 75
Kortrijk : Sinte-Katharinakapelle 75
Lamine van der Spoie 36
Leie 51, 57, 59, 60, 66, 90
Leliaards 14, 18, 28, 29, 32, 33, 38, 40, 41, 52, 74, 77
Lens 49, 60
Lessen 33, 79
Li Muisis 34, 36, 74
Lichtervelde 53
Lisseweghe 38, 54
Lombardiën 63
Lorreinen 58
Louis de Clermont 70
Maachtheld van Bethune 80
Maarten van der Rughe 48
Maastricht 31, 75, 78
Macekliers 34, 35, 76
Male 36, 38, 39, 53
Margriete van Constantinopel 25
Mattheus Hoofd 39
Meenen 38
Melun 17
Michiel As Clokettes 77
Michiel Breidel 38, 39
Moerlemeie 15
Mont de Plaisance 57
Nieuwpoort 48
Niklaais Bonin 37
Niklaais van Biervliet 27
Nogaret 81
Normandie 69
Normandiën 58
Ommegang van Blindekens 88
Oostbrug 42
Optocht ter Potterie 88
Orchies 84
Parijs 20, 31, 32, 49, 79
Pauwel van Langemark 27, 37, 77
Peronne 81
Pevelberg 84, 85, 88, 89
Philip de Munteschrooder 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 28, 50, 63, 76, 79, 81, 89
Philip van Elzaten 13
Philip van Thiedi 79, 82, 84-86, 89
Philip van Vlaanderen 84
Philippe-le-Bel 11, 12
Philippine van Vlaanderen 9, 13
Picardenland 66
Pierre Flotte 42, 44, 46, 47, 72
Pieter De Coninc 3, 5, 7, 8, 10, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 38, 40-42, 44, 45, 48, 52, 62, 78, 89, 92
Pieter Flotte 43
Polen 58
Pont-à-Wendin 84
Pontoise 82
Pottelberg 57, 59
Raoul de Nesle 21, 23, 24, 64-66
Raveschoot 53
Rijsel 22, 50, 74, 84, 88-90
Robert d'Artois 18, 50, 58, 63, 67, 71
Robrecht van Bethune 18-20, 84, 85
Robrecht van Cassel 85
Rogier van Ghistel 53
Roomen 10, 12, 13, 62, 77, 81
Rupelmonde 19
Saint-Pol 29, 39, 73, 74
Schouwbroeck 79
Sint-Amand in Pevelen 79
Sint-Omaars 79
Sint-Winocsbergen 48
Sinte-Kruis 44
Slag der Gulden Spooren 47, 59, 76
Slag der Gulden Sporen 39
Slag van Groeninghe 80
Soignies 77
Staas Sporkin 52
Storie 5
Suene 42
Supino 81
Sweveghem 57
Tempelorder 12
Terenburg 80
Thibault II 58
Thiedi 80, 84, 87
Utrecht 31
Uttergroeninghbeke 60
Van Carnin 53
Van de Woestijne 53
Van Ghistel 29
Verdrag van Athies 28
Vermandois 40
Veurne 18
Veurne-Ambacht 18
Vier-Ambachten 40
Vlaanderen 9-14, 16-21, 23-25, 28, 31, 37, 38, 41, 42, 45, 49-51, 53, 57, 62, 71, 73, 77-84, 89, 92, 93
Vlaanderenland 8, 24, 82
Vlaanderland 14, 16, 21, 50, 90
Vrankrijk 7, 9, 11-13, 15-18, 20, 21, 24, 25, 50, 53, 79-81, 83, 84, 89, 93
Wallis 16
West-Roosebeke 75
Willem de Coninc 27, 78
Willem van Boinem 53
Willem van Dampierre 50
Willem van de Mosscher 74
Willem van de Mosschere 63
Willem van Gulik 8, 10, 31, 32, 34, 39-41, 48, 49, 51, 52, 60, 62, 65-68, 75, 77-79, 84, 85, 87, 88
Willem van Normandie 13
Willem van Saeftinghe 54, 71
Winendale 48, 82
Woeringhe 53, 68
Wouter de Châtillon 80
Zeeland 79, 84, 85
Zeeuwsch-Vlaanderen 52
Zeger Loncke 53, 69