V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Schrick van Vlaenderen en Brabandt etc. aenghedaen door sijn hoogheydt Fredrick Hendrick, Prince van Oraengien (1645)

Een ooggetuigenverslag over de veldtocht van het leger van Prins Frederik Hendrik in Oost-Vlaanderen in 1645 (36 blz., 2,50 euro).

An eyewitness report about the campaign that Prince Frederik-Hendrik held in East-Flanders in 1645 (36 pages, 2,50 euro).

Le rapport d'un témoin oculaire concernant la campagne du Prince Frederik-Hendrik en la province de Flandre Orientale en 1645 (36 pages, 2,50 euros).

Index


's Hertogenbosch 21, 31
Absdael 23
Antwerpen 15, 23, 24, 29
Assenede 21
Beck 10, 12, 22
Bellecom 27
Bergen-op-zoom 24, 29
Berveldts Capelle 16
Beverweert 5, 11-14, 16, 23, 24
Brabandt 1
Breda 24
Bredenroode 25
Brederode 10, 18, 21, 22
Brederoode 13, 23-27, 30
Brugge 6
Byma 29
Calloo 25
Clinge 24
D'Estrada 14
D'Orange 10
De Borgia 31
De Later 1
Den Bosch 31
Dendermonde 25
Deynse 8-10
Distelbergh 16
Distelbergh Capelle 15
Distelberghs Capelle 17
Dolma 28
Durme 16, 18, 21
Duytslandt 21
Enghelandt 12
Erentruyter 17, 24
Erpe 15
Evergem 5
Ferens 27
Fort Ferdinandus 23
Fort Monquado 28
Fort Nassau 23
Fort Sandenbergh 23
Fort Spinola 23, 24
Fredrick Hendrick 1
Gassion 5-8, 10, 13, 15
Gendt 7, 9, 11, 14
Gent 6, 7, 10, 15
Geraldinghs 28, 29
Gerardyn 23
Goethals 14
Hoboken 24
Hoorn 13
Hulst 1, 3, 15, 18, 21-24, 26-31
Hulster-Ambacht 25
Hurne 9
Jesuiten 21
Kieldrecht 24
La Faille 9, 14
La Moterye 23
La Riviere 14
Laeren 15
Landt van Aelst 10, 11
Landt van Cassandt 31
Landt van Waes 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25
Lant van Waes 12
Laren 16
Leve 7
Leye 5-9, 21, 22, 25
Lieve 6, 21
Lokeren 16-19, 21
Loraine 10
Lotheringen 21
Lothringen 22, 24
Lovendigem 7, 8, 22, 25
Mary-kercke 6
Marye-kercke 25
Maryekercke 15
Meerendere 8
Melle 11, 12, 15, 22
Middelburgh 1
Middelburgh : Groote Marckt 1
Middelburgh : Inde Bonte Koe 1
Moer-Schans 23
Moer-Schansse 23, 28
Moerdijck 30
Moeron 23
Nassau 13
Nederlanden 22
Odonck 9, 14
Oost-Eeckelo 5
Oost-Eeckeloo 22
Oraengien 1
Oranjen 28
Percevael 13
Pichler 28
Picolomini 21, 22
Rantsou 6, 8
S. Andries 30
S. Franchoys 30
S. Ioseph 30
S. Jacob 30
S. Jans Leere 8, 9
S. Jans Steen 21
S. Lieven 30
S. Marcus 30
S. Niclaes 19
Sas van Gent 7
Schans Moerspuye 30
Schansse Moerspuye 29
Schansse van S. Andries 29
Schelde 10-15, 21, 22
Selderoode 11
Severgem 9, 10
Sledinghen 5
Sluys 31
Solms 13, 14
Spaenjen 22
Spinola 24, 25
Steken 18, 19
Van Orangien 10
Van Royen 27
Vande Werve 23
Vereenighde Provintien 22
Vlaenderen 1, 3, 8, 21, 22, 30
Vranckrijck 12
Vrieslandt 13, 29
VVassenaer 31
Waes 17
Wilwijck 24
Zeeland 29
Zeelandt 24