V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Akkergem, het Verleden, het Heden en de Toekomst (1928)

Een vulgariserend, maar toch interessant werkje van Gabriel Célis over Ekkergem (32 blz., 1,- euro - enkel te koop als ebook).

A small, but interesting work by Gabriel Celis about the Ekkergem neigbourhood at Ghent (32 pages, 1,- euro - only for sale as ebook).

Un livre très petit mais intéressant quand même sur quartier gantois d'Ekkergem. Ce petit livre a été écrit par Gabriel Celis. (32 pages, 1,- euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table

I. De geschiedenis 1

II. De instellingen van openbaar nut 9

III. Het heden en de toekomst 16

IV. De folklore 18

Index


't Kindt 6
Aartshertog Albrecht 5
Aartshertogin Maria-Christina 4
Abdij der Bijloke 8
Academie 13
Adrianus IV 1
Agneten 3
Akker 1, 19
Akkergem 1-3, 5, 6, 9, 12-14, 16-19, 21
Akkergemkermis 18
Akkergemlaan 21, 22
Akkergemstraat 4, 20, 21
Albrecht en Isabella 3, 15
Albrechtbrug 17
Albrechtlaan 7
Alsberghe-Van Oost 5
Ambacht der Wijnmeters 3
Andriesschool 21
Annonciaden 4
Antwerpen 17
Assels 17
Atrecht 1
Augustijnerkerk 5
Balderik 1
Bauman 6
Behagel 13
Bellevuestraat 4
Belvédère 5
Bernard Spaelaan 6, 17
Berouw 14
Berte 7
Betalende Stedelijke School voor Jufvrouwen 21
Beyls 6
Bijl 13
Bijloke 1, 3, 9-11, 21
Bijlokefoor 18
Bijlokekaai 22
Bijlokemeerschen 8, 19
Bijlokenhof 22
Bijlokeplein 11, 12
Bijlokestraat 6
Bijlokevest 20
Bisdomplein 15
Bisschopsvest 5
Blanchard 9
Blindhuis 11
Bond der Oud-Leerlingen 21
Bond van Akkergem 16, 21, 22
Borluut 7
Brandstraat 19
Broeders der Christelijke scholen 13
Broeders Hieronymieten 15
Broeders van Liefde 11, 12, 15
Broodmagazijn 3, 4
Brugge 14
Brugschepoort 1, 5, 7
Brugschepuurte 18
Brugschevaart 6
Brussel 17
Bureel der Godshuizen 11
Burgerkring 21
Burgerlijk Gasthuis "De Bijloke" 22
Burgerwacht 8
Calvinisten 5
Calvinistentijd 9
Carels 14
Carelsschool 14
Casino 6, 15
Casinoplein 21
Casinostraat 21
Celgevang 8
Cisterciaansche zusters 9
Cloquet 11
Concordia 6
Cornelis 15, 21
Coupure 6, 7, 11, 13, 19
Coupure Links 22
Coupure Rechts 21
De Berlaere 11
De Cleef 3
De Coninck 6
De Craeyer 3
De Cuyper 6
De Jaeger 16
De Kerckhove 7
De Noyette 3
De Vriesere 6
De Waele 10
De Wald 16
De Zonnige Zaaiers 21
Derre 8
Dok 6
Doornik 1
Drongenschen steenweg 17
Einde-Were 5
Entrepot 6
Feestpaleis 17
Ferrand van Portugaal 9
Flamenieë 18
Gallet 16
Ganzendriesch 1, 3
Gent 1, 4, 5, 12-14, 16, 17, 21
Gentsche Foor 19
Gesticht Rommelaere 22
Godshuizenlaan 15, 20, 22
Groenenbriel 1
Groot Gevang 7
Groote Harmonie van Brussel 7
Guinardstraat 14
Gwijde van Dampierre 2
Gyselinck 16
H. Bloedkapel 3
H. Bloedkapelleke 4
Henleykaai 22
Herberg Frascati 6
Hof ter Spiegelen 6
Hof van St. Antone 11
Hofman 8
Holstraat 1, 13, 14, 21
Hoogere Arbeidsschool 15, 21
Hoogere Nijverheidsschool 21
Hoogeschool 10, 11
Hoogstraat 1-4, 12
Houtlei 1, 19
Huis van Barmhartigheid 11
Hulin de Loo 17
Hye de Crom 4
Jacob van Artevelde 8
Joanna van Constantinopel 9
Jozef II 3, 4, 6, 10
Kanunnikersen van den H. Augustinus 4
Kapel der H. Anna 5
Kapel der Lazarie 2
Kapel van het H. Kruis 5
Kapel van Poortakker 2
Kapellekensviering 19
Karel Lod. Dierickstraat 21
Katholieke Schoolkolonien 13
Katholieke Schoolkoloniën 21
Kerk der Paters Augustijnen 4
Kleine Bellevuestraat 20
Kleine Hospitaalstraat 13
Kliniek 21
Klooster de Lazarie 3
Klooster der Agneten 3, 4, 13
Klooster der Annonciaden 3
Klooster van Deinze 3, 4
Klooster van Galilea 2, 3
Klooster van Sion van Audenaerde 3
Kluiskenstraat 22
Koninklijke Maatschappij van Land- en Hofbouwkunde 6
Koninklijke Vaardersmaatschappij "Club Nautique" 22
Koninklijke Vaardersmaatschappij "Sport Nautique" 22
Koolegemkermis 18
Kortrijkschepoort 16
Kostschool der Zusters Visitatie 21
Krijgsgasthuis 21
Krijgshospitaal 4
Kristene Textielbewerkers van België 21
Kroonprins Leopold 21
Kruisweg van XVIII statiën 5
Kuldershuis 7
La Lys 6
Laathem 17
Lacompte 16
Lanckman 6
Lazarie 3, 15
Lei 1, 6, 7, 17, 19
Lievend e Winnestraat 21
Lighuis 10
Lindelei 3, 13, 18, 19
Lindenlei 21
Lodewijk van Nevers 8
Lothaar 1
Lousbergsgesticht 11
Lyceum 12
Maagdenstraat 1, 11
Maatschappij der Tentoonstelling van 1913 16
Maatschappij Het Volk 14
Mafaison 6
Malfaison 7
Maria-Theresia 12
Maria Theresia 7
Marialand 1, 3
Maricolen 4
Martelaarslaan 14, 22
Moederhuis 10, 22
Molenberg 6
Museum van Oudheden 10
Muziekmaatschappij Ste Cecilia 7
Neermeerschen 17
Nicaise-Meyne 14
Nicaiseschool 14
Nieuwe Wandeling 5, 6, 17, 21
Nijverheidsschool 4, 13, 14
Noyon 1
Onderbergen 9
Onze Lieve Vrouw ter Rieve 19
Oud Mannenhuis 10
Oudheidskundig Museum der Bijloke 21
Oudheidskundige Museum 22
Overbroek 1
Park 17
Parma 2
Parochie van St. Jan-Baptist 2
Parochie van St. Marten op Akkergem 1
Pauli 10, 15
Philharmonie 18
Pilsen 5
Plaats der Gefusileerden 17
Poel 19
Poortakker 19
Potjesmarkt 18
Predikheeren 3
Prinsenhof 13
Prinses Astrid 21
Priorij van Galilea 4
Priorij van Waarschoot 3, 4
Provinciale Middelbare Landbouwschool 15
Quaremont 13
Quatrecht 15
Raas van Gavere 1
Raeymackers 16
Rasphuis 7, 21
Recolettenplein 19
Ridderschool 14
Rijke Gasthuis 3, 12
Rioolstraat 20
Robrecht van Atrecht 2
Robrecht van Bethune 8
Roelandt 6, 7
Rombaut 16
Rommelaere-instituut 11
Rooigem 1, 17, 18
Rozemarijnbrug 16
Rozenaken 13
Schietbaan 8
School der Broeders Sint J.-B. de la Salle 21
School der Zusters Apostolinen 22
School der Zusters Visitatie 21
School van Kunsten en Ambachten 13
School van toegepaste Kunst 14, 15
School voor Toegepaste Kunsten 21
Schouwvagerstraat 15, 22
Seghers 14
Slagveld 1
Slijpstraat 12
Spae 6, 16
Spiegelhof 6, 18
Spinhuis 7
Spioendienst 8, 17
St. Baafs 15
St. Jacob te Compostella 1
St. Jozefslokaal 13
St. Michiels 1, 2
St. Pieters 19
St. Pieters-Aalst 16
St. Pieterskerk 19
St. Sebastiaansgilde 5
St. Stephanus 2
Stadswerkhuis 3
Staten van Vlaanderen 6
Ste Elisabeth 2
Stedelijke Beroepschool 14
Stedelijke Beroepsschool Carels 22
Stedelijke Beroepsschool de Ridder 22
Stedelijke Beroepsschool Nicaise 22
Stedelijke Jongensschool 22
Stedelijke Normaalschool voor Onderwijzeressen 21
Stedelijke Schietbaan 21
Steegers 16
Stillemans 14
Stoppelstraat 4
Strengs 16
Ten Loon 3
Theresianenstraat 20
Toevlucht van Maria 11
Torfbriel 1
Transmarus 1, 2
Triest 3, 5
Ursulinnen 4
Utenhove 9
Vaernewijck 1
Vak- en Ambachtschool St. Antonius 14, 21
Vakschool voor Textielkunst 22
Vakschool voor Toegepaste Kunsten 22
Van Caneghem 11
Van Crombrugghe 12
Van Damme 6
Van den Heuvele 3
Van den Huffele 5
Van der Linden 14
Van der Meersch 10, 11
Van Eeckhaute 16
Van Heuverswijn 16
Van Hove 17
Van Hulle 11
Van Pottelsberghe 15
Velodroom 7
Vereenigde Textielnijverheden 21
Verhaegen 14
Verschaffelt 6
Verzekeringshuis 21
Vesting van Hembyze 5
Vlaanderen 9
Vledermuis 19
Vrije Lagere School 21
Vrouwmattenstraat 4
Waarschootstraatje 4
Walpoort 5
Wauters 10
Waux-Hall 6
Weezenhuis 15, 22
Wellinckstraat 20
Wijdenaerd 15
Willem I 13
Wintertuinstraat 7
Wondelgem 1, 2
Zandplate 19
Zonnige Zaaiers 13
Zuster van de Bijloke 11
Zusterkens der Armen 11
Zusters der Barmhartigheid 13
Zusters der Bijloke 22
Zusters der Toevlucht van Maria 22
Zusters van Deinze 4