V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Verzameling der volledige kluchtige en politieke Liederen van Karel Waeri - De Vetjes (1899)

Dit is de aanvulling op de "Verzameling der Volledige Kluchtige en Politieke Liederen van Karel Waeri". Zoon Waeri achtte de teksten van deze liedjes te schunnig om ze op te nemen in het bundel van liedjes van zijn vader, en gaf ze dan maar uit als bijlage bij dit bundel. (67 blz., 4,75 euro)

This is an addendum to the "complete" collection of humouristic and political songs of Karel Waeri. His son, who gave us this collection, thought that these songs were too mean to be mentioned in the "complete" collection. (67 pages, 4,75 euro)

Ce petit livre complète la collection "complète" des chansons de Karel Waeri. Le fils Waeri, qui a fait ces deux collections, estimait que les textes des chansons de ce petit livre étaient trop scabreux pour être mentionnées dans la collection "complète". (67 pages, 4,75 euros)

Inhoud - Contents - Table


De Biecht 5
Viool en Fluit 8
De Vogelpik 10
De grendel en de klink 11
De Broek van Adam 13
De Biën 15
De Stier 18
Zijn dagelijksch gebruik 21
De notenkraker 23
De krekel en de puid 25
't Fluitje 27
't Pluimke 30
De Scheten 32
't Kegelspel 33
Pst, Pst 36
Het vertrek der jagers te paard van Gent naar Doornijk 38
De nieuwe spuitmachien 41
't Sleutelgat 44
De Schepping 46
De Stront 48
De Clarinetzak 50
De Teerlingen 53
Adam en Eva 54
De Regen 57
't Lanteerntje 58
Klachten van Peere en Meere 60
Sequah 62
De lepels 63

Index


Antwerpen 37
Doornijk 38
Eekeloo 50
Gent 1, 38, 39, 51
Hamers 42
Reep 1
Rotterdam 36
Rupelmonde 63
Schampheleere 41
Schampheleir 51
Turkijenland 36
Valentino 39
Verschuren 11
Vlaand'ren 48
Waeri 1, 3
Wauters 50