V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Onze Liederen - Socialistische Liederenbundel (1928)

Een mooie verzameling socialistische liederen uit het begin van de twintigste eeuw (enkel de teksten). (74 blz., 2,25 euro - enkel te koop als ebook)

A good collection of socialist songs from the beginning of the twentieth century (lyrics only). (74 pages, 2,25 euro - only for sale as ebook)

Une belle collection de chansons socialistes du début du vingtième siècle (seulement les textes). (74 pages, 2,25 euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table


1 De Internationale 3
2 Sociaal Credo 4
3 Volkeren ontwaakt 5
4 Zij die niet slapen 6
5 De Roode Vlag (Jan Broeckx) 7
6 De Jonge Garde 8
7 Roode Turners 9
8 Uit der dagen grauwe zorgen 11
9 Socialistenmarsch 12
10 Verbroedering 13
11 Ten Strijd 14
12 Vrijheidslied 15
13 Achturenmarsch 17
14 Strijdzang bij de Werkstaking 18
15 Het lied van Marianne 19
16 Stemt voor de Socialisten 21
17 Spinners, vereenigt U ! 24
18 Onze Roode Vaan 25
19 Banierzang 26
20 Het Kanailje 26
21 Verdeelers 28
22 Bloedige Sneeuwvlokken 30
23 De wees van den Communard 31
24 Wij zijn het Volk 32
25 Wat zoudt gij zonder 't Werkvolk zijn 34
26 Werkmanslied 36
27 Wij zijn zoo gemeen ! 37
28 Veracht niemand 38
29 Liberalen, denkt gij daar wel aan 39
30 Het lied van het Hemd 41
31 Het Continues-meisje 43
32 De Vrouw is niets 44
33 Mijn buurman 46
34 't Moleken van Tsaaie 47
35 De Blauwe Kiel 48
36 Klaasavond 49
37 De arme Dichter 50
38 De Kinderen der Fabriek 51
39 Vergeet hem niet 53
40 De leering van Christus 53
41 Waarom ik ben een Roode Socialist 55
42 Kent gij dat Land 56
43 'k Ben 't Oud 58
44 Aan Emiel Moyson 59
45 Ter herinnering aan E. Van Beveren 60
46 Aan den Volksvriend Ed. Anseele 61
47 De Smid van den Vrede 62
48 Weg de Oorlog 64
49 Ons Meilied 65
50 Hulde aan den Arbeid 66
51 Lieve Mei 67
52 't Is Mei 68
53 Hoezee de eerste Mei 69
54 L'Internationale 70

Index


Anseele 61, 62
Antheunis 25
Artevelde 24
Bataven 15
Belgenland 56-58
Belgische Werkliedenpartij 1
Bogaerts 17, 18, 26, 28, 64, 65, 68, 69
Broeckx 7, 9
Carpentier 5
Commune 30
Coster 27
De Geyter 3, 70
De Ridder 7, 9
De Ruyter 14, 32
De Snerck 60
Destanberg 34
Franklin 27
Galileï 27
Gent 1, 24, 60
Gent : Hoogpoort 1
Gramm 12
Hood 41
Lepage 58
Loyola 14
Lys 22
Moyson 36, 39, 59
Muller 44
Parijs 31
Potier 70
Roland-Holst 3
Rome 54, 56
Rousseau 27
Rubens 49
Smol 21, 31, 53
Troelstra 15
Van Beveren 60
Van Daele 43
Van Dijck 49
Van Offel 26
Van Wynsberghe 24
Vander Meulen 26, 28, 65
Villars 53
Vlaandren 27
Vlaandrenland 50, 51
Volksdrukkerij 1
Vooruit 29, 40, 46, 47
Vos 8, 11
Waeri 46, 48, 49, 61, 67
Walenland 62
Watt 27