V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Jan Frans Willems (1874)

Een korte levensschets van de stichter van de Vlaamse Beweging door Max Rooses. (116 blz., 8,25 euro)

A short biography of the founder of the Flemish Movement by Max Rooses. (116 pages, 8,25 euro).

Une brève biographie du fondateur du Mouvement Flamand par Max Rooses. (116 pages, 8,25 euros).

Index


's Gravenhage 96
Académie Royale de Belgique 1
Alberdingk-Thijm 77
Alva 29
Amsterdam 77
Annoot 58, 73
Antwerpen 4, 6-8, 11-14, 18, 19, 32-36, 40, 45, 47, 48, 50, 51, 54-56, 62, 63, 69, 85, 86, 92, 94
Antwerpen : Genootschap Tot Nut der Jeugd 12, 43
Antwerpen : Koninglyk Genootschap van Tael- en Dichtkunde 13
Antwerpen : Maatschappij ter Bevordering van Schoone Kunsten 36
Antwerpen : Rederykkamer de Olyftak 73
Antwerpen : Société des Amis des Arts 37
Antwerpen : Taal- en Dichtlievend Genootschap 11, 12
Antwerpsche Academie 36
Anvers 37, 101
Bajazet 8
Barafin 23
Begyn 6
Belgie 83
België 9, 48, 58, 60
Belgien 82
Belgique 22, 61, 81, 96-100
Belgisch Museum 64, 65, 67, 73
Belgische Academie 1
Bergen-op-Zoom 4
Bergmann 4, 5
Bilderdijk 12, 14, 34, 77
Blommaert 43, 63, 64, 66, 69
Bochout 72
Bormans 57, 58, 63, 66
Borrekens 34
Bouchout 4, 6, 73
Bourbon 22
Bouwens 5
Braband 69
Brabant 35
Braeckman 58, 73
Brest 35, 46
Bruges 66
Brugge 63, 72
Brugge : Genootschap Eendracht en Vaderlandsliefde 43
Brugge : Maatschappij van Vaderlandsche Taal en Letterkunde 36
Brussel 40, 55, 62, 63, 65, 69, 83, 89, 91-94
Brussel : Concordia 43
Brussel : Koninklijke Academie van Wetenschappen en Fraaie Letteren 54
Brussel : Koninklijke Maatschappij Concordia 38, 39
Brusselsche Academie 66
Bruxelles 22, 23, 35, 42, 46, 66, 82, 97, 98, 100
Buelens 7, 8, 28, 30, 31, 67
Buschmann 62
Conscience 43
Contich 4
Cornelissen 6
Courrier des Pays-Bas 40, 44, 45
Cousin 41
D'Anethan 39, 59, 60
D'Herbouville 36
D'Hulster 12, 57
Darings 66
Dautzenberg 43
David 56, 57, 66
De Bavay 16
De Borchgrave 10
De Busscher 2
De Decker 1, 60
De Foere 59-61
De Gerlache 42
De Jonghe 63
De Klerk 69
De Lamennais 41
De Mérode 97
De Mey van Streefkerk 88, 90, 92, 93, 96
De Middelaer 56
De Montalembert 41
De Noordstar 56
De Potter 9
De Pret 34
De Reiffenberg 1
De St Genois 1, 12, 66
De Theux 57, 65
De Vigne 10
De Vincent 82
De Vlaemsche Rederyker 73
De Vries 12, 34, 47, 49
Delecourt 43
Delin 11
Den Postryder 45
Des Roches 38, 39, 59
Desmet 57
Drenthe 95
Duitschland 76
Eekloo 34, 35, 49, 51
Europe 99
Falck 58, 59
Feitama 5
Flandre 6
Flandre-Orientale 66
France 22
Frankrijk 8, 16, 22, 41, 42, 45, 46
Friedland 6, 8
Gand 6, 22, 61, 66, 71
Gazette des Pays-Bas 36, 45
Gazette van Gent 66
Geelhand 34
Geitama 9
Gelderland 95
Gendebien 97
Genootschap Tot Nut der Jeugd 31, 34
Gent II, III, 2, 40, 50, 52-56, 58, 63, 65, 68, 69, 72
Gent : De Fonteinisten 6, 7
Gent : Genootschap Regat Prudentiae Vires 43
Gent : Grooten Schouwburg 72
Gent : Hoogeschool 58, 64
Gent : Kerkhof buiten de Dampoort 72
Gent : Maatschappij De Taal is gansch het Volk 69
Gent : Société des Choeurs 69, 70
Gent : Stedelijk Conservatorium 69
Gent : Tooneelmaatschappij De Fonteinisten 69, 71, 72
Groningen 95
Guizot 41
Gyselynck 65, 66, 68
Hayez 69
Hebbelynck II
Heelu 69
Henegouwen 87, 91, 95
Heremans 2
Hofman 10
Holland 22, 43, 50, 61, 95
Hollande 100
Hoogvliet 10
Hosschius 30
Hoste 58, 61
Hugo 41
IJperen 9
Immerzeel 12
Indépendance 60
Institut des Pays-Bas 35, 46
Janssens 8, 13
Jezuïeten 45
Josef II 10
Jottrand 43
Journal d'Anvers 36, 45
Journal Officiel 82-85
Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique 81, 82
Kalanderberg III
Kemper 34
Kinker 42, 44
Klincko 11
Koninglyk Genootschap van Tael en Dichtkunde 35
Koninglyke Akademie van Beeldende Kunsten te Antwerpen 35
Koninglyke Maetschappy tot aenmoediging der Schoone Kunsten 35
Koninkrijk der Nederlanden 7, 15, 22, 23
Koninkrijk der Vereenigde Nederlanden 14
Kremer 34
Kunst- en Letterblad 56, 66
L'Ortye 82
Lacordaire 41
Laken 88
Lamartine 41
Lambin 66
Le Spectateur Belge 59
Ledeganck 43, 57, 63, 69
Leiden 37
Letterkundig Jaarboekje 66
Leuven 55, 56, 89, 91, 92, 94
Lier 4, 5, 9, 11, 34, 42
Lier : Rederijkers De Cecilianen 5, 6
Limburg 85, 86, 92, 94
Luik 87, 91, 95
Luxemburg 83, 87, 90, 91, 94, 95
Maatschappij tot Bevordering der Nederduitsche Taal en Letteren 63
Maatschappij tot Bevordering der Taal en Letterkunde 58
Maria-Theresia 9
Matsys 13
Mechelen 8, 28
Mertens 14, 34, 51, 63, 66
Messchert 12, 34
Moens 10
Moniteur 60
Myïn 11
Namen 87, 91, 95
Napoleon 7, 9
Nassau 22
Nederland 3, 14, 16, 22, 34, 42, 46
Nederlanden 8, 17, 18, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 47, 52, 55, 83, 93, 94
Nethe 5
Nijvel 91, 95
Noord-Braband 95
Noord-Nederland 3, 17, 23, 33, 34, 38, 43, 49, 56, 75, 76, 80
Nyhoff 59
Officiel Dagblad 83
Oost-Vlaanderen 49, 85, 86, 92, 94
Orange 100
Orangisten 51, 61
Oranje 19, 21, 39, 48, 54, 75
Oranje-Nassau 82, 83, 90
Oranje Nassau 94
Overijssel 95
Parijs 6, 36
Philips 29
Philips II 28
Poirters 66
Potgieter 34, 49, 50
Rens 63, 66, 69
Rhin 100
Robyn 10
Rogghe 73
Rogghé III
Rogier 97
Rome 6, 28, 30, 42
Roosen 32
Rooses III
Rubens 37
S' Gravenhage 59
Schoesetter 35
Schoesetters 7, 8, 13, 14, 19, 21
Schrant 42, 44
Schreuder 34, 42
Serrure 34, 43, 63, 66
Siegenbeek 34, 38, 39
Smolderen 63
Snellaert 1, 12, 13, 43, 56, 58, 64, 66, 68, 69
Spanje 30
Spyers 69
St Amandsberg 72
Stapleaux 23
Stevens 10
Stichelbaut 9, 10
Stips 11
Terbruggen 11, 13, 14
Thys 31, 32
Tilsitt 6
Tollens 12
Tongerloo 31, 32
Torfs 66
Turnhout 66
Ultramontanen 28
Ultramontanismus 29
Utrecht 95
Van Ackere 10
Van Ael 6
Van Alphen 10
Van Bree 34, 36, 37
Van Daele 9
Van de Weyer 27, 46, 97
Van den Brande 36
Van der Cappellen 83
Van der Hey 35
Van der Linden 97
Van der Maesen 34
Van der Palm 9
Van der Smissen 61
Van Duyse 2, 5, 12, 13, 19, 43, 53, 63, 66, 69
Van Ertborn 34, 36
Van Genabeth 44
Van Heelu 69
Van Ishoven 73
Van Kempen 35, 46
Van Kerckhoven 56
Van Kerkhoven 62
Van Langenhuysen 77
Van Lennep 58, 59
Van Merken 10
Van Merlen 8
Van Puyenaer 6
Van Rijswijck 43
Vande Weyer 35
Vander Meersch 66
Vereenigde-Nederlanden 82
Vereenigde Nederlanden 46
Verspreeuwen 57, 63
Vervier 34
Villemain 41
Visschers 66
Vlaamsch België 17, 38
Vlaamsche Academie 63
Vlaamsche Beweging 1, 43, 56, 58, 62, 64
Vlaanderen 9
Vrankrijk 82
Vriesland 95
Wallius 30
Walravens 34
Warzée 22
West-Vlaanderen 9, 85, 86, 92, 94
Wijneghem 31
Willem den Zwijger 18
Willem I 24, 33, 82, 83, 88, 90, 92, 93, 96, 102
Willems I, III, 1-9, 11-14, 17-21, 25-40, 42-50, 52-58, 61-74, 77-80, 102
Willems-Fonds 2
Willemsfonds 73
Wiselius 12
Woeringen 69
Zeeland 95
Zilgens 11
Zomergem 63
Zuid-Braband 87-89, 91, 92, 94, 95
Zuid-Brabant 88
Zuid-Nederland 13, 17, 21, 23, 24, 29, 38, 66, 80