V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Simon Stevin (1888)

Een korte levensschets van deze bekende geleerde door A. De Cock. (70 blz., 5,00 euro).

A short biography of this well-known scholar by A. De Cock. (70 pages, 5,00 euro).

Une brève biographie de ce savant très connu par A. De Cock. (70 pages, 5,00 euros).

Inhoud - Contents - Table


Het leven en de werken van Simon Stevin 1
De Wiskundige 24
De Natuur- en Werktuigkundige 29
De Water- en Vestingbouwkundige 37
De Aardrijks- en sterrekundige 42
De practische Geleerde 44
De Taalkundige 49
De Wijsgeer, de Mensch en de Burger 56
Besluit 61

Index


's Gravenhage 20
Aix 41
Albert en Isabella 21, 40
Alexander den Groote 29
Alphen 23
Alva 7-9
Amsterdam 46, 51
Antwerpen 7, 8, 11, 13
Archimedes 15, 30, 31, 35, 37, 57, 61
Aristoteles 29, 33, 34
Arminius 21
Bacon 33, 34, 37, 43
Baltische Zee 46
Bouwensz 19
Brasser 16
Brazilië 46, 47
Brugge 8, 9, 21, 60, 61
Brugge : Rederijkerskamer "De Heilige Geesters" 9
Brugghe 11, 13-15, 58
Brugsche Vrije 8, 47
Busken Huet 10, 12, 24, 42, 46, 48, 49, 51, 55
Calvijn 7, 21
Cats 51
Ceylon 47
Cicero 51
Clusius 8
Contra-Remonstranten 21
Copernicus 37, 42, 43
Dantzig 42
De Beemster 39
De Cock 3
De Decker 56
De Groot 18, 19, 22, 28, 56, 58
De Ruyter 47
De Sully 47, 48
Delft 16, 35
Den Haag 16, 40
Denderleeuw 3
Denemarken 9, 36
Descartes 28, 30, 37, 42
Dodoens 8
Doornik 60
Duitschland 6, 25
Dumortier 60
Durance 41
Engeland 46
Erasmus 6, 55
Europa 9, 19, 38, 45, 47, 48
Farnese 13
Filips II 7, 10, 16
Formosa 47
Frankrijk 25, 46, 48
Froidmond 43
Fruin 7, 38, 40
Galileï 30, 33, 34, 37, 42
Geertruidenberg 40
Gelderland 17
Gemeenebest 46
Gent 2, 3
Gent : Kasteellaan 3
Gent : Koestraat 3
Girard 28, 29
Goemare 21
Gomaristen 21
Gomarus 21
Groenendaal 5
Groot-Brittanje 25
Grotius 18, 36
Haarlemmermeer 23, 24
Heemskerk 47
Hein 47
Heins 51
Heinsius 8
Hendrik IV 47
Holland 11, 17, 18, 21, 28, 33, 37, 40, 45, 59, 61
Holland op zijn Smalst 23
Hooft 50, 51
Hoornkaap 47
Houtman 46
Huygens 36, 51
IJ 23
Indië 46
Inquisitie 42
Java 46
Jonckbloet 50, 51
Kalis 41
Karel V 7
Klaassens 47
Königsberg 24
Kraai 18
Kraey 18
Lamarck 45
Le Maire 47
Leeghwater 24
Leiden 9, 10, 13, 19, 28
Leiden : Hoogeschool 8, 12, 13, 21, 55, 59
Leuven 43
Leyden 14
Lipsius 8
Loevestein 22
Londen 60
Luther 6, 7, 9, 42
Lyte 25
Machiavelli 58
Mauritius 46, 47
Melanchton 42
Mendoza 36
Muller 24
Napier 26
Nassau 36
Nederland 18, 20, 28, 40, 47, 48, 55
Nederlanden 7, 40, 51
Neerland 45
Neper 26
Newton 28
Nieuwpoort 36, 60
Noord-Amerika 47
Noord-Holland 24
Noord-Nederland 24
Noordelijke Nederlanden 21
Nova Zembla 46
Oldenbarnevelt 21, 22, 48
Oost-Indië 46, 47
Oost-Indische Compagnie 45, 46
Oostzee 46
Oraengien 19
Oranje 16, 23
Overijsel 17
Parijs 19
Pascal 30, 32
Paulus III 6
Peiresc 36, 41
Petten 36
Pisa 30, 34
Plantijn 11, 13, 14
Polen 9
Prins Maurits 10, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 36-38, 40, 41, 47-49, 58, 60
Pruisen 9, 42
Rederijkers 50
Regiomontanus 24
Rembrand 10, 55
Remonstranten 21
Republiek 47, 48
Rodolf II 15
Rome 6, 12
Rotterdam 6, 20, 40
Ruysbroeck 5
Scandinavië 9
Scheveningen 36
Schrevelsrecht 23
Sicilië 30
Snel 28
Snellius 28-30
Spanje 10, 40, 45
Staten van Holland 48
Steenwijk 40
Stevin 1, 3, 5, 8-20, 22-42, 44, 45, 47-50, 52, 53, 55-61
Stévin 60
Stochius 10
Syracusa 30
Taine 34
Tromp 47
Tycho-Brahé 43
Unie 17
Unie van Utrecht 10
Utrecht 17
Van Baerle 51
Van Capelle 55
Van Cappelle 20, 41, 58
Van de Weyer 25, 57, 60
Van den Berghe 23
Van den Vondel 21
Van Doosselaere 3
Van Noort 47
Van Ravelinghen 13, 15, 18
Van Someren 40
Vander Haeghen 23
Varignon 30, 31
Vereenigde Gewesten 41
Vereenigde Provinciën 20
Verulam 33
Vielsalm 29
Vollenhove 51
Vondel 51, 55
Vuylsteke 3
Wassenaar 47
West-Indische Compagnie 45, 46
Westkerke 60
Willem de Zwijger 16, 17, 48
Willem II 23
Willems-Fonds 2
Zeeland 17
Zeven Provinciën 40, 46, 48
Zuid-Europa 46
Zuid-Frankrijk 36, 41
Zuid-Nederland 8, 9
Zuidelijke Nederlanden 5, 60
Zwingli 7
Zwitserland 7