V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Sint-Amandsberg binst den Oorlog 1914-1918 (zd)

Dit boekje geeft geen overzicht van de oorlogshandelingen, maar beschrijft nauwkeurig welke inspanningen er gedaan werden om de gevolgen van de oorlog te keer te gaan, en dit vooral op sociaal vlak. (97 blz., 3,- euro - enkel te koop als ebook).

This book is not about the battles during the first world war. It is about the social consequences of the war and how a town like Sint-Amandsberg (nowadays part of the city of Ghent) dealt with the poverty caused by the war. (97 pages, 3,- euro - only for sale as ebook).

Ce livre n'est pas concernant les batailles pendant la première guerre mondiale. Ici on décrit de quelle façon la commune de Mont-Saint-Amand (qui fait aujourd'hui part de la ville de Gand) à combattue les conséquences sociales de la grande guerre. (97 pages, 3,- euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

De Bevolking III
Inleiding V

Hulp en Voeding 9
I. Gemeentelijk Comiteit tot ondersteuning van al  de noodlijdenden tijdens den oorlog 9
II. Gemeentelijk Comiteit van Hulp en Voeding 10
III. De Onderstand 11
IV. Geldmiddelen 12
V. Plaatselijk Comiteit 14
VI. Bijzondere werken 17
A. Militievergoeding 17
B. Kleedingswerk 21
C. Kraambedfonds 23
D. Vluchtelingen 24
E. Schoolmaal 26
F. Nog een woordje over de Volkssoep 27

Burgerlijke Godshuizen 31

Melkdruppel 37

Hulp aan onze Krijgsgevangenen 41
Afdeeling : Parochie H. Amandus 41
Afdeeling : Parochie H. Hert 43
Plaatselijke Bevoorradingscommissie of P.B.C. 45
I. Stichting - Samenstelling 45
II. Werking 46
A. Boter 47
B. Suikerij 48
C. Kloeffen 48
D. Briketten 48
E. Huishoudelijke Waren 49
F. Aardappelen 50

Algemeen Politieverslag 51

Werk van den Akker 55

Het Kleedingswerk 58

Onze Opgeëischten 59
Door de Duitschers opgeëischte werklieden  gestorven of gedood 62

Weldadigheidsbureel 63

Intercommunale Bijstandinrichtingen 65

Herinneringen - Klooster der Visitatie H.  Amandus 67

Eerelijst der Gesneuvelde Soldaten 75

Index 81

Index


Aalst 32, 33
Adinkerke 76, 79
Aerschot 67
Agence Belge de renseignements pour les prisonniers de guerre  42
Aloy 75
Amerika 69, 72
Amiens 78
Antwerpen 78
Antwerpschen steenweg 37, 45
Antwerpschensteenweg I
Arickx 54
Asscherick 62, 75
Babourg 78
Baeyens 75
Bartholomees 51
Bartholomeus 43
Bavichove 77
Begijnhof 12, 52
Bekaert 21, 29, 38, 41, 43, 46
België 72
Beyghem 76
Blansaer 75
Boesinghe 75, 77
Boncelles 79
Botercentrale 47
Brabant 56, 67
Brackelaire 41
Braeckman 12, 18, 21, 29, 37, 40, 58
Broché 75
Brugge 75
Brussel 34, 72
Buggenhout 76
Bureel van Weldadigheid 10, 38
Burgerlijke Godshuizen 35, 36
Buyens 43, 57
Buysse 37
Calais 75, 76
Callier 66
Cambier 46
Camp de Ruthard 75
Cap V, 12, 30
Capiteyn 75
Carels 38, 65, 66
Centraal Comiteit van Gent 43
Chaumont 40
Claes 66
Claeys 51
Clayes 38
Clement 51
Cnockaert 36
Colpaert 75
Comiteit "Hulp aan onze Krijgsgevangenen 41
Comiteit "Hulp en Voeding 15, 16, 21
Comiteit Gent-Dampoort 55
 
Comiteit tot ondersteuning van al de noodlijdenden tijdens den oorlog 9
Comiteit van Gent 42
Comiteit voor Hulp aan de Krijgsgevangenen 43
Commissie der Burgerlijke Godshuizen 31
Commissie voor Kindervoeding 64
Coolens 21, 29, 37, 38, 45, 47
Cools I
Cornand 41
Cotman 75
Cours 54
D'Hondt 38, 65
Dampoort 24
David 75
De Baets 75
De Bo 37, 38
De Clercq V, 14, 29, 30, 38, 54, 57
De Coninck 12, 21, 29, 31, 58, 62
De Coster 76
De Craecke 12
De Cuypere 56
De Fay 12, 31, 66
De Geest 66
De Groote 51
De Intercommunale 49
De Keukelaere 51, 54, 66
De Keyser 56
De La Croix 57
De Langhe 51
De Looze 29
De Meyer III, IV, 12, 62
De Paepe 14, 63, 66
De Panne 77
De Poorter 76
De Pue 31, 36
De Ri 51, 52
De Schaut 76
De Scheemacker 64
De Scheemaecker 38, 40
De Smet 12, 38, 56, 65, 76
De Sweemer III, IV
De Tremerie V, 14, 30
De Vos 38, 62, 66
De Vreese 76
De Wersier 12
De Wilde 12, 54, 62, 76
De Zeine 38
Defay III
Deladrière 76
Delin 12, 23, 24
Delwiche 37
Den Melkdruppel 32
Dendermonde 32, 56
Dendermondschen steenweg 45
Destelbergenstraat 46
Dinard 78
Dixmude 75, 78
Dosogne 38
Drieghe 41
Dubrulle 38, 40
Duitschland 9, 41, 53, 69, 72
Duyckers 55, 56
Eeckhoute 51
Elderweirdt 76
Engeland 70
Erffelinck 51
Ettelghem 76
Evens 76
Evergem 56, 57
Fobe 76
Franck 34
Francq 62
Frankrijk 62, 78
Geerinckx V, 14, 30
Geers 51
Gemeentelijk Comiteit van Hulp en Voeding 10
Gemeentelijk Voedingscomiteit 16
Gendbrugge 49
Gent VI, 16, 55, 56, 60, 69-71
Gentstraat 52, 70
Gerardstraat 68
Gewestelijk Handels-departement 49
Gittée 65, 66
Goutte de Lait 37
Granvelle 76
Groen Kruis 23
Groot-Britanië 68
Groot-Gent 46, 47, 50, 58
Groot Begijnhof 27
Groot Gent VI
Groot Heirnisveld 46
Guiette III, IV
H. Hert 28
Hacquaert III, IV, 30, 31, 36, 66
Hacquart V, 11, 14
Haemers 63
Hal 67
Halfkluitjenswerk 65
Hanskens 76
Harrickx 51
Hautem Ste Marguerite 76
Heilig Hart 13
Helskens 76
Henderick 51, 76
Hespel 76
Heyndryckx 41
Heynssens 38
Heyveldstraat 45
Holland 41
Hooglede 24, 25
Hoogstade 78
Hoorens 13, 33, 63
Hospice 24, 27
Hospicie 35
Hulp- en Voedingscomiteit 49
Hulp- en Voedingskomiteit 38, 39
Hulpverbond voor de slachtoffers van den Oorlog 65
Huvenne 76
IJzer 77
Internationaal Hulp- en Voedingskomiteit 69
Itteren 56
Jacobs 43
Janssens 38, 41
Julien 51
Katholieke Jeugd 41, 42
Kessel-Loo 77
Kickx III, IV, 29, 31, 36, 38, 65, 66
Kleedingswerk 58
Klinkouterstraat 46
Klooster der Visitatie 52, 58, 68
Klooster der Visitatie H. Amandus 67
Klooster der Visitatie St-Amand 58
Klooster van de Visitatie 68, 69
Kraambedfonds 17
Kuiperskaai 16
La Violette 76
Lagrange 12, 29, 38, 60, 65, 66
Lamont 51
Lamontagne 40
Land van Waeslaan VI, VII
Landegem 78
Landwirtschaftabteilung 47
Le Mans 78
Le Mot du Soldat 41
Lebbeke 76
Leclef 58
Ledeberg 49, 60
Lemaitre 41
Leroy 54
Leuven 67
Libert III, IV, 66
Lievens 62
Lodriguez 51
Luik 78
Maas 69
Maaskom 67
Maatschappij "De Vrienden der Armen" 10
Maatschappij "Het Gemeentekrediet" VI
Maatschappij "St-Vincentius a Paulo" 10
Maebe 77
Maenhout 14, 29
Maeyens 13
Malfait 29, 77
Maryns 43
Matthys 62
Mechelen 32, 67
Melkdruppel 37
Mertens 43, 54
Miggens 77
Minne 14, 30, 46
Nachtegael 51
Naessens III
Nationaal Comiteit 14, 16
Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit 39, 55-57
Nationalen Bond tegen de tering 34
Naudts 38, 51, 56, 77
Nouwinck 38
O. L. Vr. Waver 76
Ondernemerstraat 24
Oost-Vlaanderen 45
Oostkerke 75
Orval 79
Oude Bareel 68
Oude Barreel 52
Ovyn 54
Oye Plage 78
Parijs 76, 78
Parochie H. Amandus 41
Parochie H. Hert 43
Parochie van het H. Hert 58
Paynjon 66
Pervyse 76
Petrick 13
Pien 56
Plaatselijke Bevoorradingscommissie 45
Poelman III, IV, 13, 41, 45, 46, 77
Poppe 51
Praet 21, 29, 38, 63
Provinciaal Komiteit 39
Provinciale Bevoorradings-Commissie 45, 46
Raad der Godshuizen 31
Ramscapelle 75, 77
Republieke 77
Rietgracht VII
Roeland III
Rohart 77
Rooms 57
Roothaer 41
Rotselaer 77
Ruddervoorde 24, 33
Ryssegem 62, 77
Sanders 29
Satyn 77
Schepen 12
Schooleetmalen 17
Schoolstraat 46, 48, 49
Segers 38
Sency 38
Seraing 76
Simonis 77
Smeesters 62
Smol 77
Snoec I
Snoeck 51
Solvay 27, 72
Somergem 75
Somnel 51
Speltinckx 13
Spruytte 25
St-Amandskring 41
St-Jean (Ieperen) 79
St-Malo 77
St-Michiels Brugge 76, 77
St-Pieters 73
Staden 24, 77
Stadens 54
Ste-Agneetestraat 48
Steenstraete 77
Stenay 62
Steurbaut 43
Stragier 41
Swartelé 62
Sylva 38, 66
Thaliestraat 73
The Commission for relief in Belgium 14
Thourout 33
Timmermans 77
Vaerenberg 37
Vaerenbergh 24, 40, 58
Vaerenberghe 21
Vaernewyck 38
Van Acker 43
Van Aerschoot 77
Van Bambeke 55, 56
Van Belle 77
Van Beneden 31, 36
Van Beversluys 66
Van Cleemputte III, IV, VII, 9, 12, 34, 40, 42, 54, 65,  71
Van Damme 77
Van de Keere 78
Van de Voorde 13
Van de Vyvere 51
Van de Walle 62
Van den Abeele 54, 78
Van Den Broucke III, IV, 57, 66
Van Den Haute III, IV, 65
Van der Eedt 13
Van der Mensbrugge 41
Van Geem 78
Van Goethem III, IV, 12, 35, 38
Van Heuverzwyn 78
Van Heydegem 78
Van Hoe 78
Van Hoecke 51, 53
Van Houcke 78
Van Hove 78
Van Hulle 24, 43, 44
Van Laere 78
Van Lierde 78
Van Loo 78
Van Paeschen 54, 62
Van Parys 62
Van Peteghem 63
Van Schoote 13
Van Silfhout 66
Van Speybroeck 51
Van Wetteren 51
Van Wichelen 78
Vande Velde 78
Vanderhaeghen 78
Verbanck 79
Verbraecken 13
Verbraeken 79
Vercruysse 12, 71
Verdickt 79
Verdurme 79
Verheggen 38
Verhulst 62
Vermaercke III, IV
Vermeere 79
Vermeulen 38, 45
Verniers III, IV, 13, 41
Verschelde 79
Verschraeghe 79
Versteeghe 36
Versteeghen 31
Vervinck 41
Vervynck 62
Verwee 13
Veurne 75, 79
Visitatie 67, 69, 71, 73
Visitatie H. Amandus 26
Visitatie H. Hert 26, 70, 73
Visitatie St-Amand 26
Visitatieklooster 70, 71
Vlaamsche Schouwburg 23
Vlaanderen 67
Vromant 63, 65
Waelhem 79
Waeytens 51
Waldadigheidsbureel 37
Walenland 67
Walhem 78
Warneford 70
Wauters 38, 79
Weldadigheidsbureel 39, 63, 64
Werk "Druppel Melk" 64
Werk der Militievergoeding 17
Werk der Oorlogsweezen 65
Werk der Opgeëischten 65
Werk gezegd "Le Secours discret" 65
Werk van den Akker 55
Werk van den Melkdruppel 39
West-Vlaanderen 33
West-Vleteren 78
Wetteren 32
Wibier 38
Wolters 24, 37, 40, 58
Wolterslaan VII
Wyngene 77
Zande 33
Zevecote 33
Zevecotte 77
Zusters der Visitatie H. Hert 24, 27
Zusters der Visitatie St-Amandus 27
Zusters der Visitatien H. Amandus 27
Zusters der Visitatien H. Hert 27
Zusters van de Visitatie 11
Zusters van het Begijnhof 11
Zusters van het Hospitie 11