V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Chronijcke van Ghendt (1885)

Dit handschrift dat toegeschreven wordt aan Jan Van den Vivere werd door Frans De Potter uitgegeven in 1885. Het beschrijft een woelige periode in de Gentse geschiedenis, namelijk de periode van de godsdiensttroebelen van de tweede helft van de 16e eeuw. (521 blz., 15,75 euro - enkel te koop als ebook).

This manuscript of Jan Van den Vivere was edited by Frans De Potter in 1885. It gives a description of a very troubled period of the Ghent history, the period of the religion troubles in the second half of the 16th century. (521 pages, 15,75 euros - only on CD Rom).

Ce manuscrit de Jan Van den Vivere a été edité par Frans De Potter en 1885. Il décrit une période très mouvementée de l'histoire gantoise, la période de troubles religieux de la seconde partie du 16ème siècle. (521 pages, 15,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

1476 34
1485 39
1486 43
1487 45
1490 46
1508 47
1510 50
1511 51
1514 51
1517 52
1518 52
1521 53
1522 53
1525 54
1526 54
1528 54
1530 55
1531 56
1532 56
1537 57
1537 59
1539 59
1540 157
1542 192
1551 194
1553 194
1554 195
1556 197
1557 199
1559 201
1564 205
1565 207
1566 207
1567 237
1568 258
1569 261
1570 263
1572 266
1573 267
1574 268
1578 269
1579 273
1580 302
1582 334
1583 347
1585 371
1586 378
1587 381
1588 383
1589 386
1590 392
1592 399
1593 400
1595 401
1596 402
1597 404
1598 404
1599 405
1600 405
1601 408
1602 409
1604 409
1606 411
1608 412
1609 412
1610 412
1621 413
1622 414
1629 415
1632 423

Index


't Gouden Hooft 274
't Gulden Hooft 279, 286
't Gulden Peert 427
't Kaetspel 215
't Peerdeken 285
'tHuyvetters huus 6
Aalter 394
Abdijkerk van St.-Pieters VII
Ackerghem 187, 191, 266, 304, 391
Ackerghem keercke 391
Aecke 174
Aelst 39, 68, 202, 203, 219, 266, 273, 302, 308,317, 320, 338, 379
Aeltere 329, 414
Aelterman 42
Aerdenborch 413, 414
Aerdenburch 414, 415
Aerdenburgh 415
Aet 328
Aken 174
Albertus van Oostenrijcke 405
Amonicihuus 367
Amsterdam 200, 415
Andries 214, 262
Andwerpen 193-195, 203, 206, 224, 225, 235,237, 243, 255, 257, 308, 311, 312, 321, 332, 333,340, 347, 365, 368, 373, 374, 398, 418
Andwerpsche poorte 345
Anghereelis 281
Anthoine 7
Appelsack 392
Appostelstraete 57
Ardenburch 389, 394
Arthoys 61, 349
Artoys 371
Artus 380
Aspere 188, 309
Assche 295
Astene 386, 387
Auburch 218
Aude Cloostermaerct 262
Audenaerde 163, 165, 188, 215, 241, 260, 262,274, 294, 309, 311, 321, 332, 337-341, 355, 384, 393, 395, 396, 398
Audenburch 384, 394
Auderburch 288, 379, 388, 389
Aughereelis 315
Augustijn 270
Augustijnen 45, 209, 385, 402
Avontrocke 287
Axel 193
Axele 71, 298, 325, 326, 380
Ayghem 318
Backere 285
Backerseele 219, 224, 226
Backersele 225, 226
Backerzeele 225
Baers 43
Baert 135, 285
Baesrode 276
Bagatte straete 216
Bagattestraete 380
Baghijnhof 228
Bagijnhof van sente Lijsbetten 60
Balbiaen IX, 285, 378
Bale 404
Baltasar 208
Balten 258
Balthasar 244
Bancdonc 198
Barbiaen 253
Barbian IX
Basselaere 399
Baudens 35, 36
Bauduyn van Henegauwe 1
Bauweloo 289, 337
Bauweloostraete 300
Bauwens 12, 13
Baveghem 317
Bazel I, V, VI, VIII, IX
Beck 267
Beelfoort 128
Beelfroict 3
Beelfroot 67, 312
Beerchem 130
Beerghen 12, 278, 328
Beestemaerct 305
Beestemarct 48
Beghijnen torre 422
Beghijnen turre 419
Beghijnhof ter Hoyen 304
Beghijnhof van sente Lijsbetten 315
Beghijnhof van Ste Lijsbetten 301
Beghijnhove 245
Belfort 194, 333, 374, 377, 408
Belnaert 286
Belsele II, IV, 396
Beraustraete 201
Berchem VII
Bets 281
Bette 129
Beveren 367
Beyaert 43
Beys 18, 33, 45
Beyte 288
Biebau 57
Bijloque 301, 322, 336
Bijns 192
Bijstervelt 281
Bilderbeke 287
Billau 43
Biloque 301
Binche 192
Blanckaert 243
Blaseris goeyken 348
Blaublomme 44
Bleecdriesch 248
Bleeckerie 248
Block 291
Blommaert 62
Blomme 136, 190, 294
Boele 6, 29, 57, 285
Boesse 239
Boessens 239, 240, 242
Bombeke 320
Bonifuet 293
Bontinck 343
Boone 415, 416
Borluyt 50, 279, 282, 287, 294, 396
Bost 44
Botelaere 245
Bouche 214
Bouchein 313
Boucksack 205
Boudijns 42
Boussins 238
Brabant 61, 134, 268, 339, 340, 390, 396
Braempoorte 245, 248, 400
Brakele 289, 355
Brakelman 218, 219
Brakelmans 210
Breydele 273, 292
Breydelsteghe 205
Brixis 42
Broeders van sente Claren 269
Brouckaert 42
Bruesken 59
Brugghe 6, 7, 12-14, 20, 21, 30, 33, 40, 41, 53,69, 126, 138, 202, 203, 208, 233, 262, 298, 303, 312, 327, 334, 335, 345, 358, 363, 383, 384, 394, 406, 413, 428
Brughsche poorte 51, 221
Brugsche poort 208
Brugsche poorte 220, 357, 382, 384, 391, 413
Brugscher poorte 191, 342, 356, 384, 390
Brunaerts 52
Brussel VII, VIII
Bruyssel 65, 130, 131, 188, 204, 222, 225, 230,246-248, 250, 282, 306, 307, 378, 412, 424, 425
Buggenhaute 12
Burchstraete 3, 260
Burcht 206, 286
Burt 276
Buys 54
Calanderbeerch 201
Calendries 282
Calfve 69
Calfvel 52, 71, 84-90, 97, 114, 167, 168, 178
Calfvelle 164, 165
Calis 263, 403
Callanderbeerch 315, 408
Calloo 368, 373, 374
Calvinus 207, 220, 297
Cambroen 328
Camerijcke 80, 181, 330, 331, 362
Cammerstraete 407
Caneghem 389
Canengies 289
Capelle vanden Noot Godts 192
Caperijcke 269, 420
Capitel van Ste Baefs 408
Cardinael Albertus 403
Carel den V VII
Carobijnen 399
Carpentier 208, 213, 215, 262
Casacke 402
Casant 6, 59, 87, 90, 95, 176, 409
Casemierus 282
Cassant 114, 150, 167, 178
Casselrie van Corterijcke 188
Casteel 182, 188, 190
Casteele 181, 393
Cauter 348
Cautere V, 331, 342, 343, 355, 371, 372, 404
Cauwen poldere 417
Celie 414
Cellebroers 386
Chaertruesen 30, 33
Chaertruesen clooster 293
Chaertruesen neffens Ghendt 7
Chartruesen 268
Christiaan van Denemark VII
Christoffels 243
Citon 352
Clays 79, 244
Cleen casteel ter Sluus 182
Cleen vleeschhuus 400
Clemme 198
Clephuus 210, 385, 386, 389
Cleygat 379
Clooster ten Predicheeren 38
Clooster van de Jacoppijnen 38
Clooster van sente Pieters 280
Clooster vande Augustijnen 21, 315
Cloostere ten Vrauwenbroeders 218
Clouckaert 43, 44
Clueterinc 294
Clyncke 42
Cnibbe 292
Coestraete 227
Collatie soldere 34
Collatiesoldere 84
Colpaert 42
Commelijn 218
Condeyt 315
Coninck Christierne van Denemeercke 197
Coninck Ferdinandus 157
Coninck Maximiliaen 5
Coninck Philippus 408
Coninck Philips 3, 5, 6, 8, 10, 11, 24, 337, 342
Coninck Philips van Spaignen 197
Coninck van Denemeercke 53
Coninck van Spaingnen 264
Coninck van Vranckerijcke 201
Coninghinne Elionora 197
Coninghinne vrau Marie 129
Coolbrant 34
Coolins 43
Cools 215, 218
Cooman 215
Coop van Vlaenderen 172
Cooreleye 197
Cooremaerct 355
Cooren 214
Coorenaert 198, 199, 201, 214, 218, 222, 236,237, 247, 249, 257, 276, 301, 319, 324, 327, 333,334, 371, 377, 385, 389, 393, 399, 401, 403, 404
Coorenhaert 350, 402
Coornaert 89, 245, 258, 302, 311, 314, 383, 398,399, 415
Corbeel 75
Cornelis 201, 243
Corte Steenstraete 201
Corterijcke 105, 188, 247, 261, 282, 303, 311,318, 325, 327, 328, 355, 387, 388
Cortewijle 227
Cortrijck 400
Cosijn 43
Crabbenisten 357
Crayens muelen 322
Creesens 110-112, 213
Crijchraet camere 271
Croes 244
Crommen Essche 201
Crommen herinck 400
Croovelde 279, 324, 342
Croy 18
Cruyshautem 400
Cruysstraete 245, 273
Cuelen 298
Cuelene 52
Cullaert 323
Curterijcke 145, 152, 388
Curtewijle 246
Cuypgat 274
Cypers 170
D'Hane X, 160
D'Hooghe 129
Damman 408
Dammant 412
Damme 372, 414, 415
Dampoorte 360, 399, 405, 425
Danckaert 322
Danswijc 334
Datenus 208, 244, 349
Dathen 281, 288
Dathenum 282, 283, 295
Dathenus 282, 283, 296
Dauwe 263
De Backere 55, 323, 348
De Baen 42
De Baenst 39, 59, 359
De Baerdemaeckere 44
De Bant 211
De Beer 43
De Beke 51
De Belle 211
De Bellemaeckere 218
De Bijtere 55
De Blasere 355
De Block 66, 87, 90, 291, 394
De Bogaerde 67, 72, 83, 109-111, 113, 114, 170,176
De bommeloose Mande 209, 210
De Bonte Coe 323
De Boo 42
De Brabantere 216
De Bru 42
De Brune 43
De Buc 42
De Buck 79
De Bucq 56
De Caluwe 59
De Chaertres 293
De Cleene 204
De Cleerck 46, 204, 210
De Clocke 64
De Cluusen 397
De Coc 42
De Commere 43
De Coninck 309
De Cornette 340
De Crane 39, 43
De Croocq 193
De Croy 105
De Deckere 55, 210, 365
De Dobbeleere 290
De Drake 49
De drij Coninghen 371
De drij Duyven 276
De drije Coppen 428
De Egmonda 53
De Fonteine 62
De Fonteyne 60, 61
De Glaison 295
De Gracht 215
De Grave 33, 34, 64, 65, 261, 301
De Groote Sickele 130
De Gruutere 55, 118, 121, 129, 287, 289, 294
De Guesseme 242
De gulden Huyve 260
De Gusseme 215
De Hamere 34, 52
De Hase 179
De Haze 166, 179
De Heere 290
De Jonghe II-IV, 227, 233, 269, 330, 348, 366,368
De Keersmaeckere 42
De Kempenare III
De Keysere 318
De la Faille 312
De Luu 68, 129, 157, 160
De Mare 291
De Meestere 220
De Mets 107
De Meyere 43
De Mil 218, 232
De Monnin 182
De Moor 42, 323
De Mueleneere 44
De Muenick 289
De Muer 320
De Munc 43
De Munte 427
De Naele 216
De Neyt 427
De Pestere 190, 236, 373, 378
De Peystere 43
De Plougheneere 46
De Potter X
De Pottere 18, 33, 34
De Pruet 243
De Putte 395
De Rebbe 407
De Rijcke 218, 220, 232, 276, 296
De Rijdts 45
De Roose 59, 261
De Roovere 44
De Rosmuelen 227
De Rubbe 187
De Ruddere 42, 60, 203, 215
De Rue 300
De Ruut 107
De Sancta-Maria III
De Schaepmeester 289
De Scheppere 65, 323
De Schuytere 292
De Sickele 245
De Smet 42
De Somere 74, 176, 177
De Sterre 236, 239, 257
De Stoppeleere 214
De Tolneere 129
De Vaddere 260
De Vandere 107
De Vettere 89
De Vleesschauer 378
De Vleesschauwer 43
De Voghelaere 415
De Volyjaghere 260
De Voocht 73-75, 162, 164, 258
De Vos 198, 218, 232, 263, 290
De Vroede 45
De Waeterratte 244
De Wale 89
De Wilde 42, 45, 112, 116, 122, 164, 165, 177
De Witte 43
De Wulf 278
De Wulfjaghere 215
De Zomere 54, 166
De Zuttere 55, 118, 121, 215, 243
De Zwaene 266
De Zwane 49
Deinsche waerande 287
Deinse 215, 303, 306, 308, 371, 379, 381, 385,394, 399
Delval 289
Demulie III
Den Appelsack 392
Den Arent 49
Den Baes 227
Den bonten Hert 211
Den Briel 267
Den Caerpele 267
Den Catere 50
Den Eenhoren 215
Den Gauden Appel 328
Den Haghen 95
Den Ketele 49
Den Passe 286
Den Plouch 297
Den Pollepel 6
Den Put 55
Den Rooden hoet 49
Den Rooseleere 260
Den Sluetel van Vlaenderen 182
Den Visch 281, 295, 376
Den Vrijen 30, 33, 138
Dendermonde 34, 37, 125, 126, 350, 352, 360,386, 395
Dendermondsche poorte 47
Dendermonts quaertier 289
Dendermontsche poorte 182, 190
Dendermontsche straete 405
Dendremonde 405
Denijs 215
Der Gauwe Hollant 279
Destelbeerghe 327, 399
Desteldonck 404
Deynaert 292
Deynoot 42, 129
Deynse 267
DGravenhaghe 329
DHamere 42-44, 269, 309
DHane 190
Dhaten 294
DHerde 320
DHont 284
DHoverdaghe 296
Diericx 90, 160, 291, 342
Doens 211-213, 316
Dolens 290
Donaes 91, 105, 127, 128
Donckersteke 212
Doochpoort 49
Doorenackere 406
Doorenicke 315
Dooreseele 291
Dooresele 284
Doorestraete 59, 60
Doornicke 18, 38, 129, 181, 192, 243, 257, 261,321, 331, 332, 353, 354, 372
Drapstraete 260, 330, 377
Driesch 214
Drij coninghen te Collen 177
Dronghen 321
Dronghen clooster 290
Dronghene 7
Dronghenen 235, 247, 265, 325, 384
Drossaert 232
Dubois 230
Duc dAlbe 227, 246, 249, 250, 255-257, 261
Duc dAlenchon 303, 330, 337, 340, 341, 345
Duc dAlenson 345
Duc dAlve 245
Duc dArschot 157
Duc de Parma 374
Duc Matheas 272
Duerle 387, 393
Dullaert 79, 166, 168
Duytslandt 190
Duytslant 259
Eckerghem 175
Eecaut 157
Eechoute 286
Eecke 294, 341
Eeckeloo 215, 233, 266, 267, 339, 342, 387
Eecloo 202
Eembeke 405
Eename 265, 289, 340
Eersele 294
Eertvelde 395
Egmont 248, 274
Erdenburch 410
Everaert 285
Everdey 128
Everghem 401
Everstein 69
Everwijn 284
Exaerde 347
Fabius IX
Fant 45
Fonteyn 198
Fort van Pacientie 404
Fort van Philippijnen 418
Fort van sente Philippe 409
Frans 417
Fraters 320
Frederic 282
Frereminueren 155, 235, 265, 269-271, 391
Frereminueren torre 391
Gaepaerde 391
Gansman 348
Gapaert 261
Gat van Saftinghe 417
Gauthont 289
Gavere 70, 150, 151, 171, 285, 294, 343
Geersbeerghe 294
Geneve 277
Geneves 168
Gheeraerts 163, 203
Gheerolf 282
Gheersbeerghe 188, 292, 309, 327
Gheertruyensbeerghe 401
Gheerts 162
Gheertsbeerghe 340
Ghelderlant 396
Gheltmunte 319
Ghendbrugghe 402
Ghendtbrugghe 244
Ghentschen sasse 288
Ghijsbaert 195
Ghijseghem 284
Ghijselinck 278
Ghijselins 43
Ghits 287, 415
Ghoeris 46
Gillis 170, 216
Goemaere 382
Goetghebuer 33, 256
Goethals IX, 42, 281, 285
Goossins 45
Graefnede Margriete 2, 3
Graefnedinne van Bruynswijck 408
Graeve Robbrecht 11
Graubroeders 269
Graubroeders couvent 285
Grave Albertus 409
Grave Albertus ende Ysabella 407
Grave Ferrandt 1-3
Grave Guy 3, 120, 133, 142
Grave Loys 142
Grave Robberecht van Vlaenderen 10
Grave van Arenbeerghe 408
Grave van Egmont 208, 217, 225, 226, 231,233, 237, 248, 255, 257, 273, 308, 345
Grave van Himbrecourt 36
Grave van Hollac 340
Grave van Hoorn 248
Grave van Imbrecourt 37
Grave van Reulx 94, 95, 98, 100, 101, 104, 105
Grave van Rues 101, 147
Grave van Zwartsenburch 345
Graven casteel 37, 256
Grijspeerens torreken 380
Groen Hoye 181
Groenen Briele 289
Grooten vleeschhuuse 336
Gruutere 281
Guese keercke 220, 221, 223, 231, 234, 237,238, 257, 264
Guesekeercke 226, 239, 240
Guesen tempel 239
Gueseplaetse 229
Gulde van sente Sebastiaen 48
Gulde van Ste Jooris 48
Haeck 294
Haecken 281
Haelst 305
Haerelbeke 400
Haerlebeke 195, 398
Haesbeyt 29
Haesbijt 6
Haesbyt 268
Haesdonc 289
Haghe 420
Hagheman 283
Halsbeerch 79
Ham 47, 190
Hansbeke 404
Hase 180
Hasegat 410
Haugoet 402
Hautbriel 254
Hauthem 73, 185, 244
Hauwe 43
Hebberecht 359
Hebschaep 90, 91, 129
Heer Mijtken 316
Heere van Anthoine 7
Heere van Aussy 273
Heere van Beveren 39
Heere van Bost 39
Heere van Boucle 353
Heere van Bueren 131
Heere van Condé 131
Heere van Croovelde 344
Heere van Egmont 307
Heere van Exaerde 129
Heere van Finis 50
Heere van Gaesbeke 95
Heere van Gotthem 365, 372
Heere van Gruuthuuse 41
Heere van Gruythuuse 40
Heere van Haughem 129
Heere van Hauthain 420, 421
Heere van Heersele 6
Heere van Huele 105
Heere van Liedekeercke 95
Heere van Marchem 129
Heere van Montengy 350
Heere van Mortaingnen 287
Heere van Onies 298
Heere van Oogherlande 287
Heere van Peckus 405
Heere van Poucke 105
Heere van Rammont 41
Heere van Ravestein 55
Heere van Reeseghem 39
Heere van Reulx 95, 100-105
Heere van Rihove 321, 324
Heere van Rijhove 343
Heere van Rues 153, 183, 190
Heere van Sampagni 353
Heere van Schardau 62, 89
Heere van Simpy 95
Heere van Wackene 197, 394
Heere van Wallebeke 261
Heere vande Vere 41
Heernesse 190
Heersele 6
Heggheric 323
Heindricx 213, 218, 220, 232
Helegheer 323
Helffaut 256
Helich gheest huus 299
Helich Kerst 158, 181, 191
Heligheer 318
Hemsrode 291
Henegauwe 61, 134, 278, 328, 349
Herdenburch 266
Hermanus 207, 208, 215
Heroghinne Marie 5
Herrebaut 281
Hertoghe Caerle 4, 5, 37, 47, 50-52, 71, 97, 106
Hertoghe Karel 143
Hertoghe Matthias 309, 333
Hertoghe Maximiliaen 5
Hertoghe Philips 34, 40, 42
Hertoghe van Oostenrijcke 39-42
Hertoghe van Orliens 425
Hertoghe van Parma 341, 346, 353, 354, 358-360, 363, 364, 370
Hertoghe van Parme 373
Hertoghe van Saxsen 6
Hertoghinne van Loreynen 197
Hertoghinne van Parme 246
Hesius 419
Hessele 281, 295, 376
Het Bessemken 423
Heylinc 290
Heylinck 294
Heyman 39, 41, 42, 295, 353, 358, 374
Heyne 309
Hijlderbeke 355
Hoeldal 248
Hof te Walle 18
Hof van Egmont 197
Hof van Heersele 337
Hof van Nienove 324
Hof van Sente Baefs 406, 409
Hof van sente Sebastiaen 342
Hof van Ste Baefs 403
Hof vanden Duynen 315
Hollandt 61, 134, 366, 374, 383, 384, 411, 416,420
Hollant 417
Hondtscote 312
Hongarien 95
Hongherien 93, 174
Honscote 219
Hoochpoort 48, 201, 206, 242, 261, 395, 407
Hoochpoorte 346, 377
Hoochstraete 228
Hoochwalle 351
Hooftbrugghe 2, 49, 271
Hoogpoort 427
Hoorn 248
Hove van sente Sebastiaen 57
Hoyaert 42, 72, 205, 355
Hubert 45, 46
Huerebloc 16-22, 35, 36
Huereblock 33, 232
Huereblocq 218
Hueriblock 220
Huesdene X
Huever poorte 357
Hueverbeke 393
Hughe 304
Hughens 421
Hugonet 37
Huibrecht 294
Hulle 286
Hulst 71, 188, 193, 222, 244, 286, 398, 403, 416
Hutsebaut 291
Huus van Egmont 201
Huus van Vinderhoute 403
Huus van Wackene 351
Huuse van Saleere 344
Huvetters houck 321
IJdeghem 160
IJpere 7, 30, 33, 53, 126, 138, 188, 238, 239,241, 327, 376, 387, 388, 398, 406
IJperlee 68
IJpre 41
IJseghem 341
IJsendijcke 409, 410, 413
Imbiese 160, 270, 283, 297, 327, 348, 350, 351
Impens 54, 57
In Pertsevale 344
Inde Cleen Sterre 320
Inde drij Coppens 319
Inde Zwaene 355
Inden Bessem 243
Inden Keerskurf 355
Inden Spieghele 333
Inghelandt 6
Inghelant 260, 333
Inghelbijn 260
Inghelbijnt 304
Inghelmunster 307, 309
Isendijke 410
Jacobssen 202
Jacop 160
Jacoppijnen 38, 110, 111, 175, 216, 227
Jacops 267, 286
Jacqueloos 368
Jacqueloot 295
Janssen 202
Jaspars 281
Jesuwijten 397, 424
Jonckbloet 314
Jooris 323
Jorcke 351, 352
Karel V VII, VIII, 159
Keercke van de guesen 240
Keercke van sente Jans 97
Keercke van sente Niclaus 83
Keercke van sente Nicolaus 344
Keercke vande Augustijnen 411
Keercke vande Jesuwijten 411
Keerckvoorde 291
Keeremelcbrugghe 300
Keeremelck brugghe 406
Keerskens 408
Ketelpoorte 214, 384
Kethelpoorte 50
Keulen 177
Keyser 318
Keyser Carolus 197, 200
Keyser Maximiliaen 47
Keyser poorte 54, 350
Keyserpoorte 44, 204, 267, 302, 317, 389, 390,412, 413
Kien 7
Knesselaere 262
Kouter V
Kueninghinne van Denemeercken 272
La Hongherie 288
Labaut 285
Lachaerts 198
Lachemoen 42
Laerne 292-294
Lammens 75, 128, 329, 357
Lampaert 201
Land van Waas I
Lande van Aelst 194
Lande van Roden 245
Lande van Waes 188, 285
Lande vanden Vrien 7
Landeghem 413
Landt van Waes 347, 403
Lange Munt 427
Langhe Meere 214
Langhe munte 206, 407, 422
Langhe Steenstraete 201
Langhemunte 212, 250, 323
Langhen damme 329
Langhen Jaspar 311
Langhen Steendam 190
Langher haghen 398
Lanou 309
Lanoye 291
Lant van Aelst 290, 309
Lant van Gavere 188
Lant van Waes 309
Laporte 295
Laute 260
Lauwe 315
Lederbeerghe 46
Ledertauwers gracht 248
Leerdriesch 389
Leuven 203
Leye 198, 201, 381, 395, 396
Leyen 399
Liefbrugghe 385
Liefve 2, 108
Lijfcoeck 297
Lijkeercke 69
Lijnezone 43
Lijsdonc 289
Lillo 368
Lobberioos 218
Lodewijc van Nevers 133
Loo 312
Loochristi 393
Loy 42
Loys van Nevers 142
Lueven 53, 205, 400
Luevene 205
Luter 54
Luyck 424
Lyon 210
Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen VIII
Madril 92, 94
Maecht van Ghendt 344, 345
Maelte 317, 318, 332, 339, 340
Maelte brugghe 322, 339
Maes 42, 418
Maestricht 198, 282
Mageleinstraete 215
Mageleynstrate 330
Mallepart 282
Malpart 292
Mandeken 242
Mannaert 289
Mannens 38
Marchant 166, 175, 191
Mariakeercke 193
Marie de graefnedinne van Vlaenderen 36
Mariekeercke 325, 329, 342, 385, 389, 404
Marinus 417
Marlinck 203
Marot 208
Marquys Spinola 410
Marten 129
Martens 90, 155, 161, 218, 358
Martins 358
Mase 259
Masius 412
Masscheron 242
Mayaert 374
Mechelen 160, 195, 306
Meenen 282, 294, 299
Meenene 423
Meerelbeke 46, 379
Meerentre 404, 413
Meerhem 50, 205, 268, 415, 427
Meganc 293
Meintkens 373
Melle 294, 308
Melsene 343
Mendonck 404
Mesdach 401, 402
Meskin 42
Micheus 208
Michiel 287
Middelburch 284, 298, 323, 399, 410
Mieghem 279, 288, 293, 294, 296, 325-327
Mijeghem 280, 290
Millaen 180
Minnaert 42
Moenens 289, 293
Moens 43
Moeraert 281, 311
Moerslach 45
Moeykens 258
Mol IX
Monsieur de Cornette 340
Monsieur de la Mote 373
Monsieur de Lanou 308, 312
Monsieur de Rues 157
Montenbrouck 428
Montoye 379
Montoyens huus 379
Mornau 286
Morslede 160
Morthierstrate 57
Moufmaf 281, 293
Mueleneerstraete 70, 112, 315
Muelestede 326, 349, 380, 396, 401, 409
Munte 245
Musaert 326
Muyde 3, 390, 393
Muyde poorte 3, 162, 325
Muydepoorte 270, 293, 401
Muysaert 325
Myeghem 286
Mygem IX
Nachtegaele 166, 178, 179
Nanchy 37
Nasarette 309
Navarre 362
Nazarette 389
Nederlanden 95, 175, 230, 231, 328
Nederlandt 294, 407
Nederschelstraete 320
Neerinc 42
Nevele 329, 389, 397
Nevelinck 291
Neyt 52, 235
Nienove 188, 305, 307, 308, 340, 402
Nieu casteel 214, 233, 255, 263, 378, 391, 401,406
Nieu vleeschhuus 400
Nieubrugghe 248
Nieulant 285
Nieupoort 300
Nieustrate 371
Nieuw casteel 248
Nieuwe stadthuus 414
Nieuwe vaart 413
Nieuwe vaert 413, 414
Nieuwen casteele 243, 255
Nijt 215
Nimweghe 202
Ninove 289
Nokeren 393
Nonnenbossche 125
Olieslaghers huus 199, 311
Olsen 391, 396
Olsene 315, 327
Olssene 400
Onderbeerghen 385
Onghena 256, 258, 383
Onredene 39, 295
Ons Vrauwe straete 265
Onse lieve Vrauwe 385
Onse Lieve Vrauwe keercke 302
Onse Vrauwe keercke 265, 377
Onse Vrauwe keerckhof 265
Onse Vrauwen broedere 53
Onse Vrauwen broeders 51, 269
Onse Vrouwen keercke 376
Oochpoort 205
Oodonc 387
Oolick Willeken 243
Oombeerghe 281
Oostackere 191, 284
Oosteeckeloo 373
Oostenblije 325, 326
Oostende 373, 375, 382, 390, 394, 396, 407, 410,411
Oosterlinck 79
Oosterzele 245, 317
Oostmuelen 414
Ooteghem 389
Oraingen 403
Oraingestraete 315
Orliens 129
Oste 42
Oudenborch 386
Ouderburch 2
Overschelde 2, 55, 109
Palinc 82
Pamele 295, 312
Paridaen 60
Parijs 129
Parmentier VIII, 92
Passcharis 214, 242
Pateete 30
Paus van Roome 264, 346
Payskindeken 197
Peaert 41
Pekelharinck Ste Agneeten 322
Pertsevael 346
Peteghem 303
Petercelle poorte 265, 267, 302, 312, 322, 325,339, 342, 343, 348, 399
Petercellepoorte 284, 315
Pharahilde plaetse 205
Philips, gheseyt de Schoone 4
Pien 64, 65, 71-78, 80-83, 97, 135, 191
Pieters 43, 44
Pieterssins 202
Pijl 232
Pijn 419
Pijpe 46
Pile 304
Pincke 33
Plouverel 22
Poel 262
Poele 351, 355, 403
Poelgier 57, 58
Poortackere 301
Poortier 193, 194
Pottelsbeerghe 355
Potuyt 373
Poucke 35
Predicheeren 7, 38, 58, 110, 173, 269, 348, 389
Predicheeren cloostere 217
Predicheers 173, 178
Prediheers 177
Prince Caerle 51
Prince Caerlus 52
Prince van Antoingen 340
Prince van Antoingnen 308
Prince van Condé 311
Prince van Oraingen 259, 273, 274, 276, 278,297, 298, 309, 315, 331-333, 335, 340, 345, 420
Prince van Oraingnen 259, 270, 416, 418, 419,421
Prince van Parma 331, 332, 337, 349, 353, 377,388
Princen hof 37, 409
Princen hove 359
Prinse van Oraingnen 416
Prochie van Ste Jacobs 1
Prochie van Ste Jans 1
Prochie van Ste Michiels 1
Prochie van Ste Niclaus 1
Prochiekeercke van Sente Michiels 62
Provoost 215
Quae conte 198
Quaetam 314
Quatrecht 308
Raed van Vlaenderen 47
Raede in Vlaenderen 88, 386
Raede van Vlaenderen 45, 57, 193, 231, 329
Raedt van Vlaenderen 230, 376, 402
Rame 399
Raverick 261
Reep 248
Reesseghem 46
Rekeninck camer van Vlaenderen 313
Repelmonde 5
Riemenant 282
Rietgracht 69, 182
Rihove 279, 287, 295, 313, 376
Rihoven 318
Rijbeke 404
Rijckaert 330
Rijcken gasthuuse 210, 386
Rijhove 314, 319, 352, 376
Rijm 10, 39, 213, 214
Rijsel 313, 384, 394
Rijsele 263, 394
Rijssel 298, 395
Rijssele 8, 215, 387, 397, 399
Ringnesse straete 260
Riove 318
Roanen 387
Rogiers 43
Romein 284
Romeynen 5, 6
Rommelien 42
Ronse 188, 213, 215, 273
Roo Rocxkens 220, 222, 233
Rooden Turre 190
Roome 52, 56, 171
Roonhuuse 393
Roose 105, 215, 323
Rootaert 299, 318
Roothaese II-V, 427
Roselle 288
Roucx 285
Rousselaere 188
Rousselles 268
Rozebeke VII
Ruddere IX, 203, 284
Rufelaert 39
Rupelmonde 88
Rutsemelis 214
Ruuslede 69
Ruwerschuere 18
Ruyslede 152
S. Sebastiaens-Hof V
Saerteruesen 209
Saffelaere 404
Sampagni 349, 354
Sanders 56, 79
Sandtbeerch 48
Santpoorte 219
Sarasijn 288
Sartruesen 208
Sas 274, 275, 279, 298, 309, 321, 410, 417
Sateruesen 209
Sauselet 6, 38, 45, 58, 64, 73, 91, 92, 125, 211,214, 224, 235, 250, 304, 327, 351, 359, 373, 376,401, 419
Sauselette 45, 162, 204, 402
Scepenhuus 9, 14, 253
Scheepaert 289
Scheerpaert 287
Scheers 285
Schelde 181, 184, 206, 263, 294, 395, 396, 398,402
Schelden 398
Schelderode 245
Schellebelle 315
Scheltstraete 214, 276, 315
Schepenhuus 44, 48, 49, 53, 64, 66, 67, 74, 82,105, 107, 111, 125, 153, 176, 200, 206, 223, 229,232, 236, 254, 266, 306, 312, 408
Schepenhuus van ghedeele 402
Schepenhuuse 53, 72, 385
Schepens 304
Scheppere 286
Schepperi 99
Schietcatte 39, 41
Schiplierhuus 214
Schoelap 215
Schoore 141
Schoorman 291, 386
Schuerken 227
Schutterhof 331
SCroocx 212
Seeverghem 337
Selsaete 415
Sent 52
Sent Baefs keercke 209
Sente Amant 129
Sente Amants 325
Sente Amants beerch 191, 311, 345, 373
Sente Amantsbeerch 194
Sente Baefs 7, 44, 47, 62, 157, 158, 179, 181,182, 186, 188, 189, 191, 193, 198, 210, 219, 234,243, 250, 263, 276, 292, 306, 315, 320, 369, 370,377, 384, 406, 412
Sente Baefs brugghe 57
Sente Baefs keercke 392, 403, 412
Sente Blasius 181
Sente Catalijne 409
Sente Denijs 318, 376
Sente Eloys huus 319
Sente Jacobs 265
Sente Jacobs keercke 306, 377, 412
Sente Jacobs prochie 219
Sente Jacobshuus 56, 192
Sente jacops 249, 299, 304, 377
Sente Jacops keercke 316, 392
Sente Jacops Zusterhuus 299
Sente Jacopskeercke 285
Sente Jan 174
Sente Jans 40, 71, 168, 181, 219, 244, 304, 370,380
Sente Jans keercke 130, 169, 198, 218, 244,260, 264, 283, 284, 324, 335
Sente Janstorre 157
Sente Jooris 400
Sente Jooris gasthuus 204
Sente Jooris huus 377
Sente Jooris poorte 345, 406
Sente Lievens feeste 5
Sente Lievens poorte 194, 211, 244, 320
Sente Lievenspoorte 390
Sente Lijsbetten driesch 214
Sente Michiels 62, 63, 173, 178, 217, 221, 265,271, 304, 311, 356, 377, 408
Sente Michiels keercke 201, 306, 330, 331, 377
Sente Michiels keercke binnen Ghendt 22
Sente Michiels keerckhof 266
Sente Niclaus 249, 258
Sente Niclaus keercke 258, 377
Sente Nicolaes keercke 172, 191, 203
Sente Nicolaus 265, 377, 403
Sente Nicolaus keerchof 247
Sente Nicolaus keercke 44, 305, 306
Sente Pharahilde keercke 304
Sente Pieters 47, 82, 198, 199, 210, 211, 213,215, 256, 258, 262, 265, 272, 284, 289, 293, 302,347, 368-370, 372, 376, 377, 380, 384, 385, 408
Sente Pieters Aelst 339
Sente Pieters cloostere 300
Sente Pieters neffens Ghendt 12, 208
Sente Pieters torre 304
Sente Salvators 181
Sente Veerle keercke 323
Sente Veerlen 377, 406
Sersanders 11, 15, 17, 18, 31, 33, 34
Seus 216
Seys 91, 120, 243
SGrave casteel 91
SGraven brugghe 49
Sgraven casteel 162, 258, 262-264, 322, 329,333, 334, 343, 356, 359, 378, 390, 424
SGraven steen 36, 39, 48, 68, 72, 82, 83
SGravenbrugghe 3
SGravencasteel 404
Sheerders torre 47
SHelichs Kerst 423
SHelicx 424
SHertoghenbosch 416
Sieckelieden 318
Sijnghem 188
Sinter Claes van Orengeville 169
Skeysers hof 216
SKuusers 107
Slokercause 292
Sluseken 89, 242
Slusenaers 46
Sluys 367, 375, 379, 382, 383, 385, 410, 413,416, 420-422
Smet 373
Smile 18
Sneevoet 18, 33, 34
Snellaert 51
Snouc 295
Somerghem 243
Sonnevelts 343
Sotteghem 206
Soye 289
Spaercke 43
Spaignen 92, 198
Spaingen 52, 125
Spaingnen 101, 102, 140, 245, 297
Spetael 204, 265
Spetaelpoorte 182, 184
Spieghele 283
Spilioen 42
Spinola 410
SPrincen hof 161, 185, 192, 307, 345, 352, 359,382, 425
SPrincenhof 345
SPrinsenhof 161
St. Omaers 13
St Jooris hof 408
Stadthuus 67, 168, 215, 222, 236, 270, 277, 278,295, 298, 350-352, 354, 356
Staeten van Brabant 365
Staeten van Vlaenderen 388
Stalens IX, 293, 297
Stalins 89, 254, 282, 287, 294
Ste Amants beerch 396
Ste Baefs 2, 244, 406, 409
Ste Baefs keercke 406
Ste Crucis 288
Ste Glaude 173
Ste Jacobs keerchof 194
Ste Jacobs keercke 252
Ste Jacobs te Compostille 52
Ste Jacops in Compostille 60
Ste Jacops in Galicien 172
Ste Jacops prochie 2
Ste Jans 175, 195, 234, 245, 258, 409
Ste Jans choor 3
Ste Jans keercke 170, 171, 246
Ste Jans prochie 1
Ste Joorisbrugghe 406
Ste Lijsbetten beghijnhof 369
Ste Lijsbetten gracht 82
Ste Margriete 288
Ste Michiels 180, 302
Ste Michiels keercke 167
Ste Michiels prochie 2
Ste Niclaus prochie 1
Ste Nicolaus 177
Ste Nicolaus keercke 247
Ste Pharahilde plaetse 2, 41
Ste Pieters 39, 40, 214, 261
Ste Pieters tSpriete 198
Ste Sebastiaens hof V
Steckene 388
Steckenen 400
Steel 129
Steelant 294
Steels 291
Steendam 248, 316, 406
Steenhaute 289
Steenmaer 10, 14
Steppinc 42
Steven 397
Stevins 291
Stocman 398
Stoop 90, 155
Stoppelaere 285
Stoppeleere 222, 365
Stouppe 423
Straetman 261
Stuvaert 45
Stuyvenbeerghe 125
Suca 280, 284
Sucaet 360
Symoens 402
Taiman 287
Tambruyse 242
TAuwenburgsche 329
Tayaert 294, 353
Tcasteel van Ghendt 413
Te Bogaerde 163
Te Putte 64, 333
Te Spriete 43
Te Walle 155
Teant 338
Temmerman 265
Tempele 338
Templas 294
Ten Augustijnen 55, 60
Ten Bogaerde 179
Ten drij muelenen 70
Ten Groenen Briele 55
Ten Predicheeren 91
Ter Muyden 57, 242
Terruwaen 36
Tessele 292
Tgauden Hooft 271
Thielt 210, 314, 382, 397
THoochuus 6
Thorout 329
Thunis 59
Thusekin van Maestricht 197
Tielman 202
Tielt 314
Tijcstraete 265
Tijncke 243
Tincke 215
Tobias 399
Tolneere 129
Tongheren 259
Toochuus 40, 41
Torre 380
Tpellarijn 54
Triest 71, 129, 236, 253, 302
Triestram 215
Trillo 286
Troyen in Campagnien 263
TSant 43
Tschepenhuus van Ste Pieters 302
Tsente Jacobs 56
Tsente Jacops inde keercke 53
TSente Niclaus inde keercke 73
Tsgraven casteel 262
TSte Jans in de keercke 50
Turcken 217
Turrepoorte 355
TVrije 53, 138
Urssele 330
Uuten hove 38
Uutenhove 296, 351
Uuyten hove 39, 45
Uuytenhove 129
Uuyter Meere 43, 44, 166
Uuytrecht 275
Uyten Eechoute 236
Uytter Meere 172
Vaenkens 45
Vaernewijck goeyken 208
Valcke 43
Valenchijn 129
Valenchijne 129
Van Aerde 162, 165
Van Alewijn 13
Van Alewyn 12
Van Basselaere 193, 194
Van Belle 42, 43
Van Bracle 56, 57, 59
Van Campene I, III, IV
Van Cannengijs 193, 194
Van Casele 317
Van Clapdorp 289
Van Cleven 46
Van Coppenholle 39, 41, 46
Van Cotthem 215
Van Crombrugghe 120, 283, 357
Van Cuelen 289
Van Dale 107, 385
Van Damme 129
Van De Vijvere 427
Van de Vivere VII, 428
Van Deele 210
Van Den Vijvere VII, 427
Van Den Vivere 427
Van der Sare 44
Van Deven 294
Van Doorne 162, 165, 166
Van Ghijselbrecht 428
Van Ghistele 33, 34, 44
Van Haughem 253
Van Haute 193, 206, 357
Van Hauwaert 39
Van Hauwerhaghe 166, 173
Van Havere 120
Van Havertuyn 44
Van Hecke 166, 169, 170
Van Hele 166, 171
Van Hembijze VIII
Van Hersele 43
Van Hoorenbeke 166, 168, 169
Van Houcke 402
Van Huerene 198
Van Huerne 197, 348
Van Huffelghem 64, 71, 135
Van Hulle 45, 289
Van IJdeghem 174, 175, 306
Van Imbiese 236, 274-278, 282, 287, 288, 293,302, 325, 326, 328, 349, 352, 368, 398
Van Impe 52
Van Kerrebrouc 44
Van Lambrugghe 43
Van Langpré 12
Van Leeuwerghem 10
Van Liekeercke 10
Van Loo 42, 56, 210
Van Luere 218, 272
Van Lueribrouck 46
Van Luevene 196, 243
Van Maercke 423
Van Massemene 41
Van Meerendre 162, 163
Van Melle 37, 65, 73, 135
Van Nieuwenhuus 42
Van Oostende 243
Van Ooteghem 387, 389
Van Overbeke 296, 385
Van Pottelsbeerghe 290
Van Poucke 36
Van Praet 42, 262
Van Raveschoot 39
Van Reesseghem 44, 45
Van Roesen 45
Van Roome 42, 43
Van Rosiere 42
Van Saemslach 299
Van Schoonhove 56
Van Schoore 140
Van Secleer 18
Van Selsaete 389
Van Seve 6
Van Sevecotens 258
Van Severen 29
Van Ste Pieters 82
Van Steelant 345
Van Thielt 40
Van Vaernewijc 39, 44, 330
Van Vaernewijck IV, VII
Van Waesbeerghe 65, 75, 91, 128, 164
Van Wedergrate 34
Van Westhuuse 215, 242
Van Wettere 166, 167, 193
Van Wijchuus 214, 232
Van Wijchuuse 89
Van Ydeghem 166
Vande Casteele 193
Vande Doens 300
Vande Keene 245
Vande Kethulle 74, 80
Vande Pale 33
Vande Poele 35
Vande Putte 260
Vande Vane 243
Vande Velde 43, 166, 173
Vande Venne 44, 278, 279, 292, 359
Vande Vijvere 356
Vande Walle 45, 205
Vande Wostijne 18
Vanden Beerghe 424
Vanden Bossche 43, 56, 57, 59, 79
Vanden Broucke 39, 41, 42
Vanden Bundere 42, 79
Vanden Dendere 262
Vanden Donckers 258
Vanden Eechoute 135
Vanden Eecken 193
Vanden Eede 43
Vanden Haute 43
Vanden Hecke 44
Vanden Huybeers 215
Vanden Kethulle 295
Vanden Moertere 166, 177, 178
Vanden Plassche 43
Vanden Vijvere 187
Vanden Vivere 355
Vanden Wijngaerde 43
Vander Beke 129, 276
Vander Blommen 57
Vander Burch 44
Vander Burcht 295
Vander Clijnghen 43
Vander Clite 34
Vander Clucht 357
Vander Crayen 253, 309
Vander Cruyssen 287
Vander Dijcstadt 43
Vander Dijcstat 44
Vander Gracht 43, 45, 89, 294
Vander Guchte 286
Vander Haeghen 157
Vander Haghe 43
Vander Haghen 213, 218, 348
Vander Heyden 305
Vander Heyen 45
Vander Keene 244
Vander Leyen 196
Vander Machelt 227
Vander Meer 389
Vander Meere 385, 393
Vander Moten 215, 243
Vander Palen 18
Vander Riviere 261
Vander Sare 45
Vander Schuere 42, 222
Vander Schueren 244
Vander Spurt 348
Vander Vaet 54
Vander Vane 215
Vander Venne 286
Vander Vennen 45, 292
Vander Vichte 398
VanderMeere 287
Vare 206
Veerckens maerct 248
Veerkensmarct 48
Veerle plaetse 42, 49, 83, 198, 201, 230, 260,262, 323, 373, 425
Veerleplaetse 36, 310
Veerstraete 54
Velleman 258, 259
Veltstraete 185, 276, 377
Veltstrate 79
Verloren 284, 373
Verluere 289
Vermuelene 295
Veytens 262
Vianen in Oostenrijcke 167
Vier Ambachten 347
Viervoet 243
Vierweechscheede 400
Viglius 265, 273
Vijf Wintgaeten 204
Vijts 79, 271, 306
Vijve 297, 303
Vilain 46
Vilain XIIII I, V, X
Vinct 285
Vindersoldere 67, 71, 123
Vischcoopers huus 57
Vischmaerct 44, 49, 108, 205, 260, 344, 350,373, 407, 422
Vischmarct 57
Visconte de Gand 373
Vlaanderen IV
Vlaenderen 5, 6, 18, 29, 34, 35, 40, 44, 51, 58,60, 70, 71, 77, 95-97, 101, 114, 117, 126, 127,132-137, 139, 143-145, 147-150, 152, 189, 195,196, 205, 206, 268, 282, 298, 303, 310, 323, 326,  327, 335, 339, 340, 345, 372, 375, 380, 384, 388-390, 405, 410, 413, 419, 422
Vlaenderlandt 264, 406
Vlaminc 43
Vleeschhuus 49
Vleeschuus 108
Vleesschauwer 373
Vleesschauwere 285
Vlissinghen 288, 372
Volders huus 43
Volderstraete 288, 358, 398
Vollaert 44
Voocht 164
Vos 281, 343
Vossius 385
Vranckerijcke 2, 6, 8, 125, 201, 303, 340, 390,404, 425
Vrau Margriete 53
Vrau Marie 91, 127, 131, 133, 138, 142, 161,181, 191
Vriesken 283
Vrieslandt 324, 396
Vrijdach maerct 53
Vrijdachmaerct 6, 50, 55, 56, 108, 176, 196, 206,214, 238, 242, 249, 261, 270, 312, 314, 350, 392,403-405, 419, 422
Vrijdachmaert 37, 50, 51, 60, 163
Vrijdagaerct 40
Vrijen Polder van Waeterdijck 416
Vroylandts 247
Vuerne 198, 260
Vuylvoorde 307
Wachtbeke 69
Wachtebeke 152
Waelken 283
Waelpoorte 215, 218, 221, 228, 239, 267, 273,297, 396
Waereghem 315
Waerschoot 315
Waesbeerghe 397
Waesmeystere 289
Waestene 68
Waetermeulen 108
Waetervliet 404
Wal 37, 52, 192, 205, 216, 217
Walgheren 274
Walle 41
Wallebeke 261
Wallebekens goeyken 391
Wannekens aerde 407
Watermuelen 353, 400
Watervliet 288
Wauters 310
Wech van Brugghe 2, 29
Weerfvicke 259
Westvelt 396
Wettere 54, 186, 197, 245, 318
Wetteren 294
Weverscapelle 283
Weyts 38
Wijchuus 228, 232, 233, 239, 394
Wijenaert 44
Wilsens 193
Wilsins 193
Windeke 294
Wissenake 178
Witte Caproenen 37
Wondelghem 191, 278, 288, 292, 401
XVII Nederlanden 408
Zantbeerch 48, 130, 206, 220
Zantvliet 160
Zautkeete 220
Zeelandt 384, 399, 417
Zeelant 61, 134, 198, 274, 278, 366, 372, 374,383, 384, 387, 388, 411
Zeeverghem 312
Zeveneecke 393
Zotteghem 294
Zoutleeuwe 195
Zwijnaerde 250, 294, 341
Zwijndrecht 206
Zwijnhaerde 265
Zwitserlant 282