V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Ontwikkelingsgang der Vlaamsche Frontbeweging (1918)

Dit is het eerste deel van de "IJzerreeks" die nog gedurende de Eerste Wereldoorlog geschreven werd door de korporaals Karel De Schaepdrijver en Julius Charpentier. U leest er het hoe en het waarom van het ontstaan van de Frontbeweging. Zeer interessant ook voor allen die meer willen weten over het Aktivisme. (118 blz., 8,50 euro).

This is the first booklet of the well-known "IJzerreeks" (IJzer-series) which was written still during the first world war by the corporals Karel De Schaepdrijver and Julius Charpentier. You will read here about the origines of the flemish "front-movement".  (118 pages, 8,50 euros).

Ceci est la première brochure de la "IJzerreeks" (série de l'Yser) qui a été écrite par les caporals Karel De Schaepdrijver et Julius Charpentier pendant la première guerre mondiale. Ici vous lirez tout sur les origines du "mouvement de front" flamand. Très intéressant aussi pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'activisme. (118 pages, 8,50 euros).

Inhoud - Contents - Table

Voorwoord III
Open brief aan den Koning der Belgen, Albert I 7
Brief van de Vlaamsche soldaten aan den Opperveldheer van 't Leger, Koning Albert 25
Vlaanderen dageraad aan den IJzer 31
Brief aan de verbondene grootmachten 55
Brief aan zijne eminentie Kardinaal Mercier 61
Catechismus der Vlaamsche Beweging 75

Index


Albert I 7, 9, 24, 25, 27
Antwerpen 19, 99
Auvours 28
België 10, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 34, 36, 37, 39, 41, 44-46,  49, 50, 53, 57, 59, 64-68, 70, 77-81, 85, 88, 89, 91-96, 99-  103, 105-110
Belgique 14
Belpaire 40
Berlijn 23, 50
Bernheim 15, 17
Berryer 20
Bussum 95, 98
Cezember 6
Charpentier 1, 6
Christus 70
Congo 11
De Ceuninck 47, 48, 91
De Schaepdrijver 1, 6
De Vlaamsche Post 39
De Vlaamsche Stem 38
De Wachter 61, 63
Declercq 78
Delobbe 15
Depla 22
Dinoir 14
Dosfel 2, 49
Duitschland 49, 52, 58, 69, 100, 101
Elzas-Lotharingen 11
Endria 11
Engeland 38, 55, 57, 106
Entente 52
Europa 51, 58
Finland 11
Flandre 14
Flandres 15
Frankrijk 21, 37, 51, 52, 55, 57, 89, 93, 106
Gent 21, 58, 98, 99, 102
Gentsche hoogeschool 69, 100
Goosenaerts 23
Göttingen 3, 6
Harry 19
Havere 3
Hâvre 50
Helleputte 48
Het Vaderland 19
Holland 3, 6, 38-40, 46, 50, 52
Ierland 11
IJzer 3, 4, 6, 9, 12, 22, 24, 31, 33, 48, 53
Italië 55, 57
Koning Albrecht 95
Kortrijk 6
L'Echo Belge 19
L'Indépendance 19
L'Opinion Wallonne 18
La Métropole 19
Le Petit Journal 19
Le XXieme Siècle 19
Leuven 69
Lloyd George 33
Londen 50, 61, 63
Luik 99
Maeterlinck 20
Mahieu 14
Mercier 61, 63, 70
Milanen 16
Montenegro 106
Nederland 36
Neuray 106
Newman 67
Neyray 71
Ons Vaderland 5
Parijs 50, 98, 99
Perraud 15
Polen 11
Poulain 14, 15
Raad van Vlaanderen 47
Ribot 11
Rodenbach 37
Rusland 55, 57, 106
Semal 15
Sint-Gudulakerk 63
Thomas 16
Trente 11
Van Cauwelaert 79
Van de Perre 48
Van Puyvelde 79, 97
Vandermeulen 34
Vandevijvere 48
Vereenigde Staten 55, 57
Vermeylen 79
Vlaamsch-Belgisch verbond 46
Vlaamsche Frontpartij 3
Vlaamsche Hoogeschool 58, 98
Vlaamsche Hoogeschool te Gent 102
Vlaanderen 3-6, 10, 14, 20-24, 31, 33, 36, 37, 40-47, 49-53,  59, 68, 79, 92, 95-98, 103-105, 108, 109
Vrij België 46
Vuylsteke 14
Walenland 42, 43
Wales 33
Wallonië 43, 45, 99
Wilson 11
XXe Siècle 90, 106
Yzer 19
Zwitserland 21