V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Ghendtsche Geschiedenissen (1752) - Deel I

Hoewel dit boek geschreven werd door Pater Bernardus De Jonghe rond 1746, is het duidelijk dat de schrijver beschikte over verscheidene oogetuigenverslagen. Hij slaagt er immers in om een getrouw beeld te geven van de godsdiensttroebelen die Gent teisterden halverwege de zestiende eeuw. (275 blz., 8,25 euro - enkel nog te koop als ebook).

Though this book is written by Father Bernardus De Jonghe around 1746, it is very clear that the writer had read the writings of eye-witnesses of the religious troubles at Ghent during the second half of the sixteenth century. The book gives a good description of this very troubled period of the Ghent history. (275 pages, 8,25 euro - only for sale as ebook).

Bien que ce livre a été écrit vers 1746 par le père Bernardus De Jonghe, il est clair que l'auteur a lu plusieurs compte-rendus de temoins des troubles religieux qui se sont passés à Gand pendant la seconde moitié du seizième siècle. Le livre donne une bonne image de cette periode très tourmentée à Gand. (275 pages, 8,25 euros - seulement a vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Brief aen den Bisschop van Brugghe IV
Berigt van den Drukker XIII
Eerste deel
1566 1
1567 61
Tweede deel
1568 109
1569 135
1570 153
1571 164
1572 184
1573 209

Index


's Graven-bruge 90
's Herenberg 4
's Hertogen-bosch 6
's Hertogenbosch 30, 130
's Heylig-kerst 94
't Meuleken 150
't Vrye 182, 202
't Wondelgemsche 8
Ab Helfault 25
Abdy van Baudeloo 164
Abdye van Baudeloo 164
Abdye van Drongen 164
Abdye van Marquette 17
Abdye van S. Pieters 25, 33, 130
Abdye van Tongerloo 129
Abdye van Wevelghem 16
Ackergem 182
Ackerghem 50, 164, 166
Aelbeke 179
Aelst 2, 25, 35, 55, 94, 134, 147, 192, 212
Aeltere 80
Aelteren 112
Aerts-Hertog Matthias XX
Aeth 180
Alba XVIII, 9, 12, 65, 87, 90-92, 95, 107-111, 114, 120,  124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 136-141, 144, 159, 160, 162, 169, 170, 186, 189, 191-193, 199, 204-206, 208-210, 214
Albertus 204
Alpische Gebergte 154
Alvarez de Toledo 87
Alve 173
Amsterdam 30
Andreas XIX
Andries 116
Angerellis 190
Anneval 179
Ansbeke 210
Antoys 193
Antwerpen 6, 21, 29, 30, 39, 61, 67, 78, 82, 83, 92, 96, 102,  110, 114, 116, 124, 127, 128, 130, 147, 152, 159, 161, 183,  184, 186, 191, 192, 195, 196, 198, 210, 212, 216
Antwerpschen weg 80
Ardenburg 197
Arenberg 82, 123
Arme Schole 153
Armentiers 124
Armuyden 200
Arthoys 53
Artois 104, 186
Artoys 123, 124
Assche 155, 189, 214
Assenede 196, 211
Auburg 55
Audenaerde 6, 8, 11, 21, 38, 40, 43, 68, 108, 109, 114, 120,  122, 127, 133, 142, 150, 181, 187, 188, 200-209, 211, 213, 216
Auderburg 7, 60, 79, 211, 216
Aurys 18
Auvaing 205
Auwegem 121, 140
Auweghem 106, 121, 140, 202
Axel 51, 58, 83, 155
Axel-Ambagt 147
Axele 154
Axpoele 156
Backersele 28, 50-52, 55, 59, 61-63, 92, 109, 124
Baer-poorte 201
Baers 27, 141
Baete 120
Bagatte-straete 39
Barbisaen 134
Baudeloo 131
Baut 159, 195
Beck 213
Beggyn-hof 146, 161
Begyn-hof 65
Belcele 164
Belfort 161, 214
Belle 16, 127
Bergen 191, 192, 195, 197, 198, 203
Bergen-op-zoom 191
Berric 82
Besa 14
Beths 151, 155, 189
Bets 79
Bette 190
Beveren 204
Beveren by Audenaerde 162
Beyeren 124
Biervliet 163, 164, 190, 205, 210
Binche 192
Bischopelyk Paleys 146
Bloedt-Raed 113, 138, 170
Bloedt-Raedt 9, 119, 135, 143, 145, 182
Blommaert 200, 206
Boesse 76, 78
Bonten-Hert 110
Bor XVIII-XX, 3, 50, 60, 68, 84, 88, 94, 107, 111, 125, 130,  137, 138, 142, 157, 193, 206
Borluut 203
Borluyt 156
Borre 136
Bosch-geusen 113
Bost 201
Boughaute 195
Bourgognien 22, 127
Bourgonschen Thoren 201
Bousse 23, 34, 115, 120, 135-139, 141, 145, 146, 195
Boussens 79
Boussius 105
Brabandt 108, 110, 123, 171, 200
Brabant XX, 172, 193
Braeckelman 55
Braekelman 120
Braem-poorte 114
Brandt-strate 215
Brecht 190
Breda 200
Brederode 67, 68, 169
Briel 189
Briele 187
Bristol 212
Broeders Jeronymianen 153
Brugge 15, 21, 35, 46, 50, 69, 80, 139, 142, 144, 150, 155,  163, 182, 184, 188, 196-198, 203, 206, 207, 213
Brugge : Kerke van het H. Cruys 15
Brugge : Kerkhof van S. Catharine 15
Brugge : Reye 163
Brugge : S. Jans-huys 206
Brugghe IV, X
Brugsche-poorte 64, 116, 208
Brugsche-Vrye 188
Brugsche Poorte 54, 56, 68, 77
Brugsche Vrye 16, 109, 179, 197, 201, 213
Bruhaes 180
Brussel XVIII, 4, 5, 28, 32, 34, 35, 40, 51, 52, 58, 61, 66,  87-90, 92, 94, 97, 98, 100, 102, 106, 108-115, 117, 119,  120, 122-126, 135-139, 141, 143-145, 154, 157, 162, 163,  170, 178, 180, 183-188, 192, 193, 199
Brussel : Broodt-huys 125
Brussel : Ghendtsche Poorte 120
Brussel : Poorte van Scharenbeke 124
Brussel : Zavel 124
Brussele 178
Brusselschen weg 89
Burghgracht 79
Burgstrate 202, 216
Burgundius XVIII, 23, 25, 48, 70, 74
Busschius 13
Buys 145
Byloke 25, 164
Cadsant 164
Caesembroot 51
Calanderberg 203
Calvyn 1, 8, 11, 65
Camerino 108
Cameryk 103
Capelle 22, 127, 196
Capelle van Schepenen van Gedeele 167
Capelle van Schepenen vander Keure 167
Capittel van O.L.V. tot Dendermonde 165
Capittel van S. Baefs 96
Capittel van S. Pharaildis 164, 165
Capryke 211
Carel den V 2, 13, 87, 108, 208
Carel V 124, 179
Carpentier 14, 33, 39, 47, 57, 142
Casembroot 50, 124
Cassel 16
Casselrye van Cassel 16
Casselrye van Ryssel 17
Cassiopeia 209
Cassoniers 168
Casteel 19, 78, 79, 93, 95, 96, 101-103, 106, 109, 127, 142,  152, 158, 166, 208
Casteel van Vilvoorden 110
Castilien 106
Cathem 127
Catthem 22, 196
Cauter 51
Celle-broeders 21
Cellebroeders 116
Celliten 21
Chartreusen 17
Chastelet 92
Clayssone 190
Clooster-merct 147
Clooster der Cathuysers 39, 47
Clooster der Chartreusen 43
Clooster van de Cathuysers 25
Clooster van de Chartreusen 17
Clooster van de Chartreuzen 56
Clooster van de PP. Augustynen 24
Clooster van de PP. Carmeliten 24
Clooster van de PP. Predik-Heeren 24
Clooster van de Predik-heeren 42
Clooster van Deynse 25
Clooster van Galilëen 25, 63
Clooster van Groenen-Briele 143
Clooster van S. Clare 131
Clooster van S. Jan in de Olie 170
Clooster van S. Jooris 131
Clooster van S. Pieters 45, 64
Cloostermerct 20
Cluetryn 80, 141, 168
Cluyse 211
Cocqueville 123
Colbrant 170
Collegiale kerke van S. Baefs 128, 129
Collegie van S. Paul 117
Collegie van Savoyen 130
Comene 17
Commelyn 55, 113, 119, 216
Cools 38, 55, 211
Coore-merct 35, 89, 90, 97, 98, 103, 104, 106, 110, 115,  117, 118, 127, 152, 162, 165, 181, 211, 212, 216
Cooreleye 109
Cooremerct 20, 39, 55, 65, 74-76, 81, 91, 95, 180
Cooren-merct 35
Coorenbuyse 200
Coorne 116
Coria 173
Cortewille 80, 168, 213
Cortewyle 91
Cortryk 16, 17, 35, 44, 91, 97, 113, 164, 179, 182, 183, 187,  210, 211
Costerus 70
Crabbeels 159, 163
Cressoniere 189
Croes 7, 94
Croesens 7
Croisilles 179
Cruys-Strate 203
Cuelsbroeck 25
Cuelsbrouc 25
Cueren 210
Cueterix 105
Culenburg 4
D'Albe 102, 106, 117, 130, 133, 165, 196
D'Alve 94, 100, 111, 142
D'Assonville 33
D'Austria 181
D'Haenens 156
D'Hamere 113, 119
D'Hanens 168
D'Havins 141, 190
D'Helfault 104
D'Helsault 79
D'Hertoghe 122
D'Hooghe 156
D'Ognyes 99
D'Ongnyes 184
D'Oosterlinck 155, 190
D'Overloope 37, 178
Daelem 194
Damman 34, 41, 79, 82, 90, 168, 203
Dampoorte 138
Dathenus 11, 13, 47-49, 51, 52, 57, 61, 74, 83
De Backere 2
De Baenst 141
De Bellemaecker 55
De Blaesere 27
De Blouwe Handt 215
De Bois 182
De Bovincourt 188
De Brakele 168
De Brime 80
De Brune 141, 155
De Bruyne 113, 118
De Buck 105, 113
De Caron 201, 202
De Castillon IV
De Claerbout 79
De Clerck 105
De Cornhuyse 184
De Corteville 111
De Cortewille 122, 141
De Croock 141
De Deckere 141, 156, 190, 205
De Deurnaghele 155
De Goesin I, XII
De Graeve 141, 188
De Grave 188, 206
De Groote 156
De Gruutere 34, 121, 122, 151, 155, 156, 168, 189, 190,  203
De Hase 113
De Jaeghere 2
De Jonge 13, 23, 25, 47, 113, 146, 196
De Jonghe I, XIV, XVI, XVII, XX, XXI
De Keyser 141
De la Bare 214
De la Barre 75, 121, 140, 179
De la Cerda 192
De la Vichte 141
De Medicis 108, 133
De Merode 155
De Meyere 129, 162
De Mil 55, 69
De Mondragon 208
De Montmorency 125, 179
De Moor 166, 182
De Pallant 4
De Pestere 44, 72
De Requesens XVIII
De Roose 116
De Rouck 122
De Rycke 43, 55, 63, 69, 78, 85
De Ryke 39, 40, 46, 216
De S. Aldegonde 121, 140
De Salinas 101, 208
De Schepper 140
De Scheppere 80, 89, 122, 181-183
De Schietere 122
De Schumere 113
De Smet 122
De Stoppelaere 34, 80
De Stoppeleere 203
De Struycker 6, 9, 74
De Thiennes 179
De Tritsenare 120
De Ulloa 88
De Valois 133
De Vechtere 117
De Vliegere 113
De Voogt 127
De Vos 55, 79, 97, 105, 122, 141, 156, 168, 190
De Vroe 122, 201
De Waele 156
De Warfuse 155
De Wintere 80, 141, 190
De Wulfschaeger 116
De Zaleere 113, 119
Delft 30, 188
Della Faille 79
Delrio 102
Den Briel 169, 187, 195-197
Den Carper 213
Den Coning van Audenaerde 133
Den Gouden Leeuw 51
Den Haghe 30
Dendermonde 35, 117, 125, 200, 202, 205, 208, 211
Dennetieres 194
Derkinderen 119
Deyle 209
Deynse 11, 12, 21, 38, 44, 115, 120, 135, 146, 150, 181,  203, 204, 213
Dhanens 80
Diericx 44, 48
Dierken 49
Dierkens 113, 118
Diest 200
Doedens 34
Doens 21
Dolhain 169
Don Carlos 131, 133, 134, 162
Don Frederico 214
Donaes 41, 79, 140, 155, 189, 214
Doornik 30
Doornyk 28, 99, 115, 117-119, 122, 144, 185
Doornyk : Geestelyk-Hof 115
Dordrecht 198, 208
Dordregt 14
Dort 188
Douay 17, 154, 211
Driutius 184
Drongen 27, 71, 131, 165
Du Bois 66, 186
Du Boisront 122
Du Fresnoy XIX
Du Hem 214
Dumaeus 38
Duytsland 1, 5
Duytslandt 7, 87, 110, 133, 145, 161, 208
Eduard VI 133
Eecke 50, 63, 89, 203, 205
Eeckenbeke 33, 129
Eecloo 15, 38, 69, 84, 195, 196, 198, 206
Eeke 11, 140
Eertvelde 211
Egmont 15, 22, 23, 31, 33, 39-53, 56, 59, 60, 62, 63, 67, 69,  75, 78, 79, 85, 92-95, 101, 107, 109, 123-125, 143, 169
Embden 169
Enderweere 198
Engeland 1
Engelandt 124, 133, 212
Engelant 30, 169
Enis-stroom 169
Enkhuysen 188
Entens 169
Estambourge 59
Europe 108
Everghem 145, 185, 211
Eversteyn 155
Everwyn 80, 122, 141, 156, 168, 190
Exaerde 155, 189
Farnese 108
Feron 122, 189
Ferrara 108
Fiennes 79, 124
Flandres 136
Florentien 108
Fraven-Casteel 145
Frederik III 124
Freres Mineurs 26
Fresnoy 179
Gaevere 205
Galge-veldt 116
Gansen-driesch 44
Gavere 53
Gaveren 124, 164
Geersberge 50
Gelderlandt 4, 6, 123, 124, 197
Gemma 209
Genlis 192
Geusche Kerke 132
Geusche Kerken 115
Geuschen Tempel 111
Geuse Kerke 62, 83, 114, 145
Geusen Tempel 56, 63, 70, 74-76, 78
Gevangenisse van S. Pieters 45
Ghendt I, XII, XIII, XV, XVI, XIX, XXI, 1, 2, 6-8, 11-14,  16, 19, 22, 27-29, 34, 35, 37, 40, 45-47, 51, 52, 58, 68, 69,  71, 75-79, 82, 83, 88, 92, 94, 99, 102-104, 106, 109-113,  115, 117, 119-121, 123, 126-130, 133-135, 139-141, 146,  150, 152, 159, 162, 163, 165, 170, 171, 179, 184-188, 190, 192, 196-198, 200, 202, 204, 207, 208, 210-214
Ghendtbrugge 7, 94, 131
Ghent 30
Gilden van S. Sebastiaen 82
Goetgebuer 104, 109, 110, 145, 180
Goetghebuer 22
Goethals 40
Goetjen van Vaernewyk 16
Gorcum 188
Gortere 136
Gotthem 40, 48, 168
Granier 55
Granvelle 2, 3
Graven-Casteel 90, 91, 102, 103, 112, 115, 116, 118-122,  133-135, 141, 150, 158, 162, 170, 192, 216
Grevelingen 124, 168
Grimberghe 136
Groenen-Briele 25
Groenhove 136
Groenhoven 135
Groeningen 127, 137
Groot Beggyn-hof 25
Guitchiardin 7
Gulde van S. Anthone 184
Gulde van S. Jooris 184
Gulde van S. Sebastiaen 184
Gulden-Appel 191
Gulden-hooft 98
Gulden Vlies 5
Gulik 123
Gysele 89
H. Amandus 1
H. Eligius 1
Hachicourt 33
Haerlem 9, 188, 214
Haesebrouck 83
Halle 128
Hanecam 115
Hangarien 87
Hangereels 79
Haraeus XVII-XIX, 22, 48
Hasselt 6, 10, 97
Haverie 155
Hembyse 169
Hemelryk 126
Hendrick 55
Hendrickx 69, 156
Hendricx 55
Hendrik II 124, 133
Hendrikx 216
Henegouw 169, 186, 191, 193, 195
Henriquez de Gusman 87
Herberge van S. Jacob 56
Hermannus 16, 39, 44, 49, 82
Het Motjen 16
Heuriblock 78, 119
Heuriblocq 55, 135
Heuribloq 113
Heurne 120
Heusden 89, 156, 166
Heuver-poort 208
Heuver-poorte 44
Heuverpoorte 197
Heydelberg 145
Heydelbergschen Catechismus 11
Heydelbergschen Cathechismus 14
Heyman 122
Heyndrikx 122
Hillegom 188
Hof ten Bossche 27
Hof van Culemburg 87
Hof van Fiennes 79
Hof van Ravensteyn 120
Hof van S. Sebastiaen 52, 92
Hollandt 6, 163, 183, 187, 188, 191, 200
Hollebeke 136
Hontscote 55
Hooftkerke van S. Baefs 25
Hoog-Duytschlandt 108
Hoog-poorte 41
Hoogstraeten 65
Hoogstraten 54, 123
Hopperus XVIII, 194, 199
Horenmacker 214
Horne 31, 33, 92, 94, 95, 123, 125, 143
Hospitael van S. Jan in de Olie 170
Hospitael van S. Laurens 116
Hospitael van S. Laureys 24
Houckarius 129
Houthage 79
Hoynck 194
Hoynck van Papendrecht XVIII, 195
Huesca 87
Hughe 18, 38
Hulst 58, 129, 131, 163
Hulst : groote Merct 164
Huybrechts 2
Huysse 79, 109, 205
Iperen 139, 201
Ipren 182, 184, 188, 213
Isabelle van Vrankryk 133
Italien 87, 108, 208
Jan II van Simmeren 124
Jansen 129
Jansenius 104, 129, 131
Jarnac 152
Jenlis 197, 201
Jenungen 127
Jerusalem 2, 156
Jesuiten 70
Jooris 90, 120, 139
Kempen 116
Kempenaere 13
Kerk-hof van S. Baefs 48
Kerk-hof van S. Jacobs 48
Kerk-hof van S. Nicolaes 165
Kerk van de Paters Carmeliten 127
Kerk van S. Baefs 43
Kerke van de PP. Augustynen 18
Kerke van O.L.V 38
Kerke van S. Baefs 91, 109
Kerke van S. Pharaildis 24
Kerke van S. Pieters 38
Kerke van S. Veerle 191
Kerke van S. Walburg 205
Kerkhove 156
Ketel-poorte 87
Keyser-poorte 134, 137, 154, 205, 213
Keyser Carel V 104
Keyserpoorte 90
Keysers-strate 161
Kleyn-Beggynhof 131
Kleyn Vleesch-huys 105
Knechtjens-huys 153
Knesselaere 141
La Begue 40, 44
La Douve 156
La Troillet 93, 94
Lancellot 169
Lanchals 203
Lande van Waes 39
Landt van Vlaenderen 93
Landt van Waes 128, 132, 164, 206, 213
Landts-kouter 89
Landuyt 50, 147
Lange-Munte 75, 98, 143, 216
Lange munte 72
Langerbrugge 209
Laute 94
Le Clercq 28
Le Cocq 135, 136
Le Serre 214
Ledeberg 180
Ledeberg-Driesch 16
Leertrouwers Gragt 75
Lemberge 89, 185
Leon 106
Lestoret 136
Leupeghem 181
Leyden 30, 188
Leye 16, 17, 24, 27, 207
Licques 104
Liebaert 215
Liere 30
Loberioos 55
Loo-ten-hulle 179
Loots 129
Loovelde 34, 151, 156, 203
Loven 104, 117, 129, 154, 186, 200, 209
Loven : 't Vercken 97
Loven : Collegiale van S. Jacobs 130
Loven : Groot Collegie 129, 130
Loven : het Castrum 129
Loven : in de Valke 117
Lumey 187
Luther 2
Luxembourg 124
Madrid XVIII, 87, 134, 193, 194, 199
Maestrigt 6
Maeyaert 215
Majorleyn-straete 39
Maldeghem 79
Maltha 106
Marcheghem 10
Marie-kerke 122, 209, 211
Marot 14
Marquette 17
Martens 55, 104, 188
Martins 9, 10, 129
Mase 123
Maseyck 6
Materne 135, 136
Maximiliaen II 161
Maze 133
Mechelen XVIII, 30, 70, 87, 124, 130, 145, 182, 194, 197,  199, 204, 205
Medina Coeli 192, 197
Meenen 17, 44, 183
Meerelbeke 89, 178, 185
Meerenter 112, 145
Meerentre 136
Meerhem 170
Meersseniers-huys 90
Meessene 14
Melle 89
Melsen 50
Melsene 155, 164
Meulen-berg 106
Meulestede 60, 214
Meurs 125
Meyntken 122
Meyntkens 168
Micheus 14, 74
Middelborch 30
Middelborg 22, 212
Middelburg 73, 86, 127, 185, 210, 212, 216
Minder-broeders 26
Moeykens 122
Mondragon XVII
Moniken-dam 169
Montmorency 140
Mortagne 155
Mouscron 74, 75, 121, 140, 155, 168, 179, 200, 214
Muyde 40, 145, 214
Muyde-Poorte 112, 128, 139, 147, 178, 187, 188, 198, 208
Muyde Poorte 122
Muyden 147, 154, 185, 216
Napels 87-89, 108
Nassau 123
Navarre 192
Nazareth 213
Nederland 1
Nederlanden VIII, 21, 74, 87, 194
Nederlandsche Zee 125, 127
Nederlandschen Raedt 194
Nederlandt XVIII, 2, 3, 15, 26, 28, 55, 65, 87, 108, 123,  131, 137, 191, 193, 212
Nederlandtsche Zee 22
Nederlant 108
Neer-kauter 117
Neerlandt 71
Nemegheer 122, 141, 168
Nevele 125
Nieulandt 86
Nieuw-Casteel 13, 38, 69, 83, 85, 93-96, 102, 103, 113, 120,  125, 126, 128, 135, 156, 168, 179, 201, 205, 208, 209
Nieuw Casteel 43
Ninove 144
Nivelle 200
Noircarmes 189
Noncarmes 121
Norcarmes 140, 155
O.L.V. Broeders Kerke 114
O.L.V. Kerke 34, 139
O.L.V. Kerke op S. Pieters 20
O.L.V. op S. Pieters 135
Olie-slagershuys 81
Olieslagers huys 90
Olsene 203
Onder-Bergen 121, 202
Onderbergen 154, 155
Onderstrate 216
Ongenae 82, 104, 112, 113, 127, 138, 216
Onghena 22
Ongnyes 140, 189
Oomberge 79, 82, 92, 168, 203
Oostacker 209
Oostende 170, 206
Oostenryk 108, 161
Oosterlinck 168
Oosterlynck 141
Oostersele 89
Oosterweel 200
Oragnien 31, 33, 123, 204
Oraignien 85, 133, 169, 188, 195, 197, 198, 200, 201, 203,  204, 211, 213, 215, 216
Orden van den H. Benedictus 104
Orden van Premonstreyt 104
Ottone 108
Ouburg 187
Ouburgt 161
Oudenburg 188
Ougnyes 155, 168
Overmeere 110
Overyssel 6
Pacificatie van Ghendt 85, 164
Paltz 13
Pamele 205
Parma XV, 1, 36, 72, 134, 158
Parme 108
Parochiale kerke van S. Jacobs 25
Parochiale kerke van S. Nicolaes 25
Parys 189
Pasiaen 196
Passcharis 34
Paulus den III 108
Paulus IV 128
Peerden Kerk-hof 57
Petegem 104
Petegem by Deynse 12
Peteghem 11, 203, 204
Petercelle-Poorte 11, 45, 213, 216
Petrins 122, 155, 156, 168, 190
Philips den II 1, 2, 87, 128, 131, 133, 134
Philips den III 162
Philips den tweeden 214
Philips II 124, 162, 179
Pieters 14, 58, 83
Pit 154
Pitthem 79
Pius den V 135, 159
Pius IV 117, 128
Pius V 129
Plaisance 36, 108
Poel 147
Poele 35
Poort-Klocke 192
Poperinge 13, 169
Poperingen 163
Portugael 87, 131
Posteerne 49
Poucke 165
PP. Augustynen 96, 97, 116, 143, 196, 203
PP. Carmeliten 132, 138, 196
PP. Jesuiten 117
PP. Predik-heeren 116, 120, 196
PP. Predikheeren 41
Praet 142
Praetz 102
Predik-heeren 119
Predik-Heeren Orden I
Predikheeren 46, 64
Princen-Hof 41-43, 46, 112, 208
Prins van Oraignien 9
Prochie-Kerke van Ackergem 25
Prochie-Kerke van S. Marten 50
Prochie Kerke van S. Michiels 24
Puteurs 122
Putte 51, 126
Pyl 39, 40, 44, 69, 216
Quaetrecht 180
Quickelberge 122
Radt van Vlaenderen 212
Raede van Vlaenderen 116, 136
Raedt van Vlaenderen XXI, 8, 19, 22, 45, 52, 62, 66, 77,  103, 111, 129, 132, 157, 164, 179, 208, 209
Rammekens 73, 197, 215
Rassegem 140
Rasseghem 121, 155, 168, 205, 206
Raverick 140
Rhode 6, 89
Rhyn 197
Ridderschap van 't Gulden Vlies 59
Riebeke 170
Riet-gragt 45
Ripperda 214
Rithovius 184
Rochelle 169
Roeux 200, 205, 206, 216
Ronse 38
Rontse 6, 8, 11, 97
Roo-Roxkens 69, 81
Roode-roxkens 155
Roode-ruyters 85
Rooden Toren 156
Rooderuyters 80
Roomen 154
Roygem 54
Royghem 16, 17, 25, 39, 43, 47, 49, 56
Rudderschap van 't Gulden Vlies 103
Rudsemelis 122
Ruffelaert 119
Rumen 155
Rupelmonde 192
Ruremonde X
Rusenaert 202
Rutsemelis 50, 51, 116
Ruufelaert 168
Ruuffelaert 190
Ruyffelaert 156
Ryke Claeren 131
Ryke Gast-huys 25
Ryke Gasthuys 21
Rykhove 155
Rym 33, 34, 80, 122, 129, 134, 202
Ryssel 17, 113, 115, 178-180, 185
Ryssel : Casteel 113
S. Agenten 24
S. Aldegonde 3
S. Baefs 18, 23, 25, 38, 47, 79, 80, 83, 96, 106, 118, 123,  127-129, 131, 133, 135, 139, 145, 154, 156, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 180, 183, 192, 194, 202, 208, 210, 212
S. Baefs Kerke 25, 70, 84, 102, 131, 215
S. Catelyne-strate 165
S. Denys 95
S. Dizier 124
S. Gillis 132
S. Gislain 198
S. Jacobs 47, 82, 83, 99, 109, 118, 135, 166
S. Jacobs Kerk-hof 113
S. Jacobs Kerke 112
S. Jan by Teruanen 104
S. Jan in d'Olie 21
S. Lievens-poort 208
S. Lievens-poorte 6, 180, 197
S. Lievens Poorte 94
S. Lievenspoorte 2
S. Livensstrate 202
S. Martens 164, 166
S. Martens tot Cortryk 129
S. Michiels 10, 27, 33, 34, 38, 42, 79, 121, 135, 166, 209
S. Michiels-brugge 166
S. Michiels Kerikhof 166
S. Michiels Kerke 74
S. Nicolaes 119, 132, 136, 158, 187, 209
S. Nicolaes Kerke 122
S. Omer 16
S. Pharailde 119, 209
S. Pieters 7, 12-15, 17, 25, 33, 34, 38, 45, 63, 79, 80, 96,  104, 105, 117, 120, 122, 127, 132, 134, 139, 147, 154, 165,  203, 216
S. Pieters-Aelst 11
S. Quentin 124
S. Truyen 14, 15, 31
Saeftingen 163, 164
Saffelare 93
Salinas 127, 132
Sancio d'Avila 210
Sanders 141, 168, 190, 203
Sanderus 25, 70, 86, 104, 204
Sandtberg 57, 129
Sant-poorte 55
Sarepta 117
Sarepten 117
Sas 139, 216
Sas van Ghendt 138, 140, 164, 190, 205
Sauselet 38
Sausselet 21, 45, 47, 61, 98, 105, 216
Sauvage 150
Savaen-strate 139
Savoyen 134
Scalens 165
Schauteete 168
Schautheete 156, 190
Schelde 11, 50, 82, 122, 158, 170, 192, 198, 201, 205, 207
Scheldewindeke 89
Schildt van Bourgognien 112
Schippers-Capelle 170
Schippers-huys 213
Schoelap 38, 116
Schoonewalle 201, 202
Schouteet 80
Schouwbroek 34
Schuere 57
Schutters-hof van S. Jooris 170
Schutters-Hof van S. Sebastiaen 51
Seclyn 17
Seminarie 153
Sergeant 120, 121
Serlambrechts 145
Seys 44, 80, 122, 156, 168
Sichem 200
Siclers 79, 109
Simmeren 124
Simons 159
Sinai 164
Sinte Poeters 136
Sir-Jacops 117
Sleyne 211
Sluys 192, 197
Smet 116
Sneeck 194
Soetinck 113
Sonnius 130
Sottegem 124
Sotteghem 11, 46, 48, 49
Spaensch Casteel 18, 79
Spaignien 1, 2, 74, 133, 134, 147, 161, 162, 185, 186, 188,  189, 192-194, 199, 208
Spaingnen 214
Stadt-huys 13, 19, 34, 35, 39, 44, 46, 47, 51, 56, 58, 66, 69,  72, 73, 77, 80, 84, 98-102, 106, 109, 111, 112, 114, 132,  133, 147, 159, 161, 166, 167, 170, 179, 181, 209
Staeten van Hollandt en Zeelandt 85
Staeten van Zeelandt 86
Stalins 201
Stalpaert 113
Steelandt 10
Steelant 151
Steen-put 214
Steen-strate 202
Steendam 48, 49, 78
Steenstraete 136
Stercke 47
Sterre 74-76, 82, 115, 117, 118
Stoppelaere 34
Stoppeleere 81
Strada XIX
Straetman 140
Strickerius 6, 13
Struycker 11, 13, 47, 49, 51
Suster-huys 25
Swarte-Poorte 109
Swarte-Susters 24
Swevegem 189
Swyndrecht 128
Synode van Hollandt en Zeelandt 14
T'enderweere 208
Taccoen 202
Taeyaert 48, 80
Tambuyse 50, 51
Tempel 57, 60, 61, 63, 64, 77, 78
Tempel-hof 23, 24, 118
Tempel-huys 138, 145
Tempel van Audenaerde 77
Tempelhof 21, 25
Ter Neusen 164, 210, 212
Ter Veren 188
Teruanen 104
Texel 169
Thielt 18, 44
Thienen 200
Tholen 202
Tissenacq XVIII
Titelmannus 97
Tock 78
Toebast 141
Tonneken 98
Torck 94
Toren-poorte 216
Toren van O.L.V. op S. Pieters 164
Toulouse 73
Trenten 130, 137, 153, 165
Triest 41, 121, 124, 140, 189, 190, 202
Tunis 124, 208
Tyk-strate 203
Ursel 197
Ursele 167
Uutenhove 143, 188
Uytrecht 30
Vaernewyck 34
Valencyn 30, 60, 68, 122, 196
Valerius Andreas 86
Valladolid 131
Van Auvaing 205
Van Auweghem 122, 168
Van Berges 169
Van Beveren 164
Van Bombeke 141, 155
Van Bourgognien 22, 34, 59, 85, 179
Van Bourgoignien 196, 197
Van Braeckle 205
Van Brakele 80, 141
Van Brederode 4
Van Caeseele 80
Van Caesele 122
Van Canengys 113
Van Casele 202
Van Caudenhove 202
Van Cortewille 201
Van Coye 205
Van Crombrugge 156
Van de Poele 216
Van de Steene 113
Van de Velde 156
Van de Vivere 141
Van den Abeele 113
Van Den Eede 168
Van den Kethulle 155, 189, 214
Van den Rhyne 206
Van den Zype 202, 203
Van der Haer XVII, XVIII
Van der Sare 190
Van Deynse 182
Van Dooryslaghe 80
Van Egmont 125
Van Ghendt 108
Van Ghendtbrugghe 2
Van Halewyn 189
Van Hangest 198
Van Haver 80
Van Havere 141, 168
Van Hecke 168, 190
Van Hembiese 141
Van Hembyse 80, 97, 151, 189
Van Hembyze 79, 206
Van Huckelghem 190
Van Hulse 156
Van Loo 80, 190
Van Luere 55
Van Mechelen 44
Van Meteren XVIII, XIX, 31, 188, 211
Van Montmorency 125
Van Nassau 191, 192
Van Nassauw 4, 28
Van Nieumart 125
Van Opstale 205
Van Oraignien 4, 191
Van Overbeke 170, 184
Van Pollare 87
Van Redichove 80
Van Riebeke 141, 184, 203
Van Sompele 34
Van Steelandt 206
Van Steelant 80, 155, 168
Van Straelen 92, 124
Van Sycleers 122, 168
Van Tessele 190
Van Vaernewyck 122
Van Vaernewyk 201
Van Wadripond 201
Van Waelbroeck 79
Van Waerenghien 141
Van Waesberge 122
Van Warenghien 190
Van Wettere 46
Van Wetteren 43
Van Wychuyse 34, 79, 168, 203, 205
Van Wykhuys 141
Van Wykhuyse 121
Van Ydeghem 156, 182, 201
Vande Poele 127
Vande Putte 104
Vande Zype 122
Vanden Berg 4
Vanden Bossche 122
Vanden Dorpe 200, 205
Vanden Eechoute 80
Vanden Hende 205
Vanden Kethulle 155
Vanden Walle 2
Vanden Winckele 103
Vanden Zype 190
Vander Brugghen 113
Vander Burcht 136
Vander Craeyen 80, 168, 182
Vander Crayen 155
Vander Eecken 34
Vander Gracht 155
Vander Haegen 38, 47, 111
Vander Haeghen 188, 209
Vander Hagen 55, 119, 182
Vander Haghen 208
Vander Marck 187
Vander Mullene 168
Vander Saffelt 86
Vander Sare 80, 156, 168
Vander Spiere 105
Vander Steene 118
Vander Straeten 98, 113, 118
Vander Vichte 168
Vandeville 128
Vargas 102
Varnoiser 79
Veerle-plaetse 66, 116, 118, 136, 153, 162, 163, 181
Veerle-plaetze 135, 144, 158, 169, 212, 214
Veerle-platse 103
Veerle plaetze 141
Velleman 127, 128
Vendeville 103
Verckens-merct 203
Verdebant 27, 28
Vere 85
Vereenigde Provincien 169
Verkens-merct 170
Verrebrouck 82
Verschueren 13, 57, 58, 75, 78, 80, 83, 112, 114
Viglius XVIII, 9, 130, 165
Vilain 121
Vilvoorde 124
Vilvoorden 110, 120, 135
Vinderhaute 86, 118
Vlaenderen IV, XX, 6, 15, 22, 35, 37, 40, 48, 53, 68, 74, 75,  83, 107, 108, 121, 123, 124, 134, 140, 143, 147, 157, 158,  161, 163, 171, 172, 178, 179, 183-189, 193, 197, 199, 210, 214
Vlasch-merct 170
Vlissingen 73, 85, 187-192, 196-198, 200, 210, 211
Vogelen-zang 208
Volkegem 155
Vranckryk 1
Vrankryk 5, 87, 123, 124, 147, 152, 169, 197
Vranx 159
Vrieslandt 6, 97, 123, 126, 163, 188, 194
Vromenhove 79
Vrydag-merct 34, 35, 56, 72, 75, 76, 78, 81, 82, 89, 90, 95,  134, 137, 140, 145, 151, 152, 161, 162, 164, 167, 181, 185,  187, 203, 208, 209, 215
Vyts 122, 168
Vyve 169
Wacken 22, 74, 75, 82, 103, 127, 196
Waelpoorte 82
Waepen van Spaignien 41
Waerde 136
Waerschoot 211
Waesten 113, 118
Walcheren 73
Walle 155
Walsch-Vlaenderen 19, 183, 186, 193
Waroux 155
Water-wyk 166
Waterwyk 187
Weert 30
Wenemaers Hospitael 21
Werveke 17, 128
Wesel 113
West-veldt 138, 178
West-Vlaenderen 16, 19, 110, 115, 118, 182
Wetteren 89, 112, 192
Wevelghem 16
Weytens 113
Wiese 203
Wilgiers 146
Winghene 6
Winox-bergen 104
Wondelgem 8
Worst 211
Wulfberghe 136
Wulfvergem 135, 136
Wulpen 164
Wychuus 182
Wychuyse 48, 49, 78, 198, 208, 211, 212, 216
Wyts XXI, 135, 136
Yperen 16, 30, 40
Ypren 59, 68, 76, 184
Ypren : Geuse Kerke 76
Ysendyke 163
Zandt 131
Zeelandt 6, 22, 74, 75, 82, 85, 103, 127, 163, 168, 183, 187,  188, 191, 195, 197, 200, 205, 211, 215, 216
Zierik-Zee 188, 200
Zoete 80, 141
Zulseke 120
Zulte 178
Zutphen 188
Zwol 6, 13