V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Gentsche Spreekwoorden en Spreekwijzen (1907)

Een flink aantal sappige, typisch Gentse uitdrukkingen werden verzameld door de bekende volkskundige Lodewijk De Vriese. Ook een niet-Gentenaar kan zeker genieten van de volkshumor en de volkswijsheid die op elke bladzijde van dit werkje te lezen valt. (31 blz., 1,- euro - enkel te koop als ebook).

The best of the typical Ghent slang. A very good little book, but only for those who understand Dutch very well. (31 pages, 1,- euro - only for sale as ebook).

Pour quelqu'un qui comprend bien le Néerlandais, ce petit livre donne une vue de l'humour populaire et la sagesse populaire des vieux Gantois. (31 pages, 1,- euro - seulement à vendre comme ebook).

Index

Daar het hier gaat om een litterair werk, hebben wij gemeend dat wij geen index van dit werk moesten opmaken.

Because this is a litterary work, we have meant that we didn't have to make an index of it.

Parce qu'il s'agit ici d'un oeuvre littéraire, nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de dresser un index.