V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De kiezingen te Gent sedert 1830 (1910)

Eén van de vele boeken van de Heer Destanberg. Hier geeft hij, per verkiezing, een overzicht van alle kandidaten, en van de verkozenen. Daarnaast geeft hij meestal een woordje uitleg over de kiesstrijd die aan de verkiezing in kwestie voorafging. Lees hier over het ontstaan van de Liberale, de Katholieke en de Socialistische partijen in Gent. (381 blz., 11,50 euro - enkel te koop als ebook).

One of the many books by Mister Destanberg. Here ge gives, election bij election, an overview of all the candidats and of the people who were elected. In addition, he gives some short notes about the electoral struggle which preceded these elections. Read here about the birth of as well the Liberal, the Catholic and the Socialist parties at Ghent. (381 pages, 11,50 euro - only for sale as ebook).

Un des livres nombreux de Monsieur Destanberg. Ici il donne, élection par élection, des listes de tous les candidats et des listes de tous les élus. En plus il donne des renseignements très intéressants sur les combats electoraux qui ont précédés ces élections. Lisez ici de très intéressantes choses sur les débuts des parties Libérales, Catholiques et Socialistes à Gand. (381 pages, 11,50 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Gemeentekiezingen van 27 october en 15  december 1830 1
Kiezing der leden van het Nationaal Congres - 3 november 1830 8
Eerste wetgevende kiezingen - 29 augustus 1831 12
Ontbinding der Kamers van volksvertegenwoordigers - kiezing van 30 Mei 1833 18
Kiezing der wetgevende Kamers - 9 juni 1835 21
De Gemeentekiezingen van 1836 26
Provinciale kiezing van september 1836 39
Een ontstuimig tijdvak 43
Kiezing van eenen volksvertegenwoordiger op 24 april 1839 44
Gedeeltelijke verkiezing voor de provincie - 27 mei 1839 45
Wetgevende kiezingen van juni 1839 45
Gemeentekiezingen van 28 october 1839 53
Belanglooze kiezingen en prikkelende inlichtingen 58
Losse bladen 64
Le réveil de Gand 64
Dood van Brugemeester Jozef van Crombrugghe 65
Wijziging der Gemeentewet 1842 67
Stichting der eerste kiesvereeniging 72
De provinciale kiesvereeniging en de kiezingen van 1843 tot 1852 77
Verkiezing van een provincieraadslid 77
Wetgevende kiezingen van 1843 78
Provinciekiezingen van 1844 82
Gemeenteverkiezingen van 1846 83
Wetgevende kiezingen van 1847 87
1848 98
Voornaamste politieke feiten van 1 januari 1848 tot aan de ontbinding der Kamer van Volksvertegenwoordigers (27 Mei 1848) 101
Wetgevende Kiezingen van 13 juni 1848 106
Provinciale kiezingen van 18 juli 1848 111
Gedeeltelijke kamerkiezing van 26 juli 1848 113
Gemeentekiezingen van 23 oogst 1848 115
Provinciale kiezingen 1850 tot 1852 121
Provinciale kiezing van 27 mei 1850 121
Wetgevende kiezingen van 8 juni 1852 122
Provinciale kiezing van 22 mei 1854 133
Gemeentekiezingen van 31 october 1854 136
Senatoriale kiezing van 12 juni 1855 144
Kamerkiezing van 10 juni 1856 145
Uit het gedenkboek van 1857 147
Gemeenteverkiezingen van 27 september 1857 164
Kiezing voor de kamer van Volksvertegenwoordigers van 10 december 1857 171
Kiezingen in 1858 en 1860 174
1861 183
Uitslag der Kiezing van 16 april 1861 183
Wetgevende kiezing van 11 juni 1861 184
Strijd voor de provinciale kiezing van 26 mei 1862 189
Kiezing van drie senators en een volksvertegenwoordiger op 9 juni 1863 191
1864 195
Uitslag der kiezing van 23 oogst 1864 199
Nog eene provinciale kiezing (22 mei 1865) 200
Kiezingen in 1866 201
Gemeentekiezing van 30 october 1866 209
Senatoriale kiezing van 9 juni 1868 210
Kiezing voor de provincieraad op 24 mei 1869 211
Kiezing voor de senaat op 5 juli 1869 211
Kiezing voor de gemeenteraad op 28 october 1869 211
Provinciale kiezingen van 24 mei 1870 220
Uitslag der kiezing van 14 juni 1870 222
1870 226
1872 231
Provinciale kiezingen van 27 mei 1872 232
Gemeentekiezingen van 1872 232
Kiezing van 9 juni 1874 236
Kamerkiezing van 23 november 1875 239
Provinciale kiezing van 27 mei 1878 244
Wetgevende kiezing van 8 juni 1878 245
Gemeentekiezing van 1878 250
Gemeentekiezingen 1881 251
Uitslag der kiezing van 23 october 1881 254
Provinciale kiezing van 22 mei 1882 255
Wetgevende kiezing van 1822 255
Provinciale kiezing van 25 mei 1884 259
Gemeentekiezing van 19 october 1884 260
Provinciale kiezing van 23 mei 1886 261
Wetgevende kiezing van 1886 262
Gemeentekiezing van 16 october 1887 264
Provinciale kiezing van 27 mei 1888 265
Wetgevende kiezing van 10 juni 1890 266
Gemeentekiezing van 12 october 1890 267
Provinciale kiezing van 24 mei 1891 269
Senatoriale kiezing van 7 april 1892 269
Provinciale kiezing van 18 mei 1892 270
Wetgevende kiezing van 14 juni 1892 271
Wetgevende kiezing van 14 october 1894 273
Provinciale kiezing van 28 october 1894 275
Gemeentekiezing van 17 november 1895 277
Kiezing van 8 gemeenteraadsleden - 24 november 1895 280
Wetgevende kiezingen van 22 mei 1898 282
Provincie kiezingen van 5 juni 1898 284
Gemeentekiezing van 15 october 1899 292
Wetgevende kiezing van 27 mei 1900 294
Wetgevende kiezing van 25 mei 1902 296
Gemeentekiezing van 18 october 1903 297
Kiezing van acht gemeenteraadsleden - 28 october 1903 298
Wetgevende kiezing van 29 mei 1904 299
Provinciale kiezing van 5 juni 1904 300
Gemeentekiezing van 20 october 1907 303
Wetgevende kiezing van 24 mei 1908 305
Index 309

Index


't Jeef den bek 149
't Kindt 82, 89
't Kindt de Naeyer 82, 89, 91, 92, 106, 107, 110,125, 126, 129, 131, 145, 146, 150, 157
't Kint de Roodebeke 307
't Kint de Roodenbeke 294
Aalst 8, 13, 195, 196, 256
Aalter 128, 187
Aardappelenmarkt 157
Abel 288, 300
Afgescheiden socialisten 303, 306
Afsné 128
Afsnee 40
Akkergemstraat 28, 41, 72
Alexis 123, 251
Alter 123
Amerlinck 302
Anarchisten 30
Andries 22, 46, 179, 182, 209, 234
Angelet 218
Ansecle 278
Anseele 260, 261, 264, 265, 268, 270, 274, 275, 283,  295, 297, 299, 306
Antheunis 116, 163, 164
Anti-samenwerkers 274
Antilles 154
Antwerpen 18, 61, 203, 210, 235, 241, 244, 248, 249,  256
Arlon 249
Arteveldeplein 157
Asper 75, 123
Assisenhof 109
Associatie van Brussel 105
Association électorale catholique 170
Association libérale 236
Astene 184
Auger 254, 262
Auger-Vincent 254, 262
Augustijnen 101
Baaigem 128
Baard Vermeulen 226
Baarle 129, 130
Baert 6
Baertsoen 266, 267, 277, 295, 297
Baes Kimpe 96, 162, 166, 172
Bagattenstraat 73, 241
Bagattestraet 78
Balegem 128
Baligand 3, 5, 7, 28, 29, 32
Balisaux 223
Balliu 6, 70, 71, 159, 170, 186, 187, 197
Bank van Vlaanderen 186
Banneville 33
Bar 281, 285, 289, 297, 301-303
Bara 224, 229, 230, 248, 249, 257
Barbès 107
Barth 29, 32, 35-38, 41, 59
Batavia 77, 97
Baudeloo 97
Baudeloostraat 16
Baudewyn 274, 275, 280, 292, 304, 306
Bauwens 115
Bayens 292, 304
Bayet 11
Bazar parisien 229
Beens 287
Beerblock 260, 264, 280, 288, 291, 292
Beernaert 257
Beerruimerskwartier 97
Beestenmarkt 157
Begerem 254, 262, 266, 272, 273, 282, 295, 299,305
Begerem-Drubbel 254, 262, 266
Behoudende Partij 88, 188
Behoudende Vereeniging 235
Behoudings-comité 40
Belfort 66, 175
Belgradestraat 111
Bergen 34, 256
Berlegem 39
Beroepshof 32, 41, 62, 116, 163, 176
Berragan 285, 289, 292
Bertin 160, 161
Beurs 14
Bevernaege 283
Beyens 106, 108, 123, 134, 139, 141
Bij Sint-Jacobs 72, 128
Billiet 33
Bilsen 253, 281, 298
Bisschoppelijk Paleis 228
Blanc 102
Blanqui 102, 107
Blariau 33
Blauwen 251
Bloedhonden 241
Blommaert 71, 83, 118, 139, 141, 179-182
Blommaert-Dufour 71, 118, 139, 141, 180
Blommaert-Verlinden 83
Blommaert Massez 182
Bockaert 283
Boddaert 251, 260, 267, 279, 282, 288, 292, 301,303, 305, 307
Boen 272, 280
Boëvé 6
Boeyé 115
Boëyé 3, 5
Bogaerts 297, 300, 306
Bonné 46
Bonné-Maes 46
Bonneville 6
Bontinck 276, 285, 289, 295, 298, 300
Boone 34
Borgworm 196
Borluut 21, 59
Borluut-Vander Brugghe 21
Borreman 234
Bossaert 3, 5, 11, 31, 39, 40, 55, 56, 58, 70, 71, 74,  77, 118, 138
Boterdaele 11, 218
Botermarkt 126, 240
Botkin 137
Bottelaere 46, 75
Bottelare 128
Boucqueau 223
Boulez 47, 48
Bove 33, 91, 92, 118, 119, 158, 163, 165, 186, 188-  190, 199, 206, 207
Bove-Coppens 118, 119, 163, 189, 190
Bove-Liebaert 33
Boyaert 55
Brabançonne 172
Brabant 18, 61, 210
Bracq 233-235, 256, 258, 262, 271, 273, 282, 307
Braeckelaere 264, 299, 302
Braeckman 70, 118, 139
Braga 43
Branderslijst 232, 233
Brasseur 47-49, 115, 235, 239, 246, 254, 264
Brasseur-Boulez 47, 48
Brasseur-Heye 254
Braun 269, 270, 276, 277, 282, 295, 297, 299, 305
Brébart 31
Broeckhans 264
Brouwershuis 2
Brucker 160
Brugge 46, 196, 208
Bruggeman 278, 296, 300, 306
Brugsche vaart 159, 166
Brugschepoort 34, 129, 130
Bruneel 254, 264, 279, 292
Brunen 301
Brussel 10, 48, 51, 62, 128, 140, 157, 195, 210, 221,  229, 235, 249, 256, 257
Brusselsche poort 94
Bruxelles 204
Buère 160
Burchtstraat 172, 241
Burger Kiesvereeniging 163
Burgerlijk Tribunaal 16
Burgerlijke Godshuizen 186
Burgerlijke rechtbank 9
Burgerwacht 43
Burggraeve 176, 179, 182, 209, 234, 250
Buse 221
Buysse 123, 274, 278, 279, 282, 283, 295, 299, 305
Café du Nord 109, 128
Café Fauconnier 153
Café Minard 128
Callier 106, 138, 141, 147, 155, 173, 180, 182, 250,  254, 256, 262, 264-266, 274, 282, 295
 
Cambier 147, 192, 201, 203, 220, 221, 260, 267, 269,  270, 272, 274, 280, 283, 292, 295, 299, 303,306
Candidats du juste milieu 17
Cannaert 189-191, 193
Capiaumont 158, 159, 172, 181
Cardon 139, 141, 158, 180-182, 220, 232
Cardon-Goossens 139, 141, 180
Cardon Goossens 182, 232
Carels 295, 303
Carpentier 267, 273, 304
Casier 5, 32, 33, 35, 56, 122, 170, 171, 191, 193, 223,  227, 228, 237, 256, 258, 264, 268, 275, 279,284, 287, 290, 292, 298, 300, 302, 303
Casier-de Hemptinne 223, 227, 228, 237
Casier-Legrand 122, 170
Casier-Tricot 32, 33, 56
Casier Tricot 35
Casino 36, 60, 151-153, 158, 248
Cats 162
Cavel 287
Cellebroeders 162
Cercle Progressiste 238, 242
Ceunis 301
Champon 104, 105
Charleroi 196, 223
Christen democraten 283
Christendemocraten 294
Christiaens 115
Cies van Ghendt 96, 198, 205, 216
Citadel 43
Claes 3-7, 17, 29, 32, 55, 79, 81, 82, 192
Claes-De Cock 4, 5, 7, 17
Claes-Thierentyn 192
Claes-Van Acken 6
Claes-Van Aken 3, 29
Claes de Cock 32, 55, 79, 81, 82
Claeys 123, 134, 141, 164, 165, 179, 182, 200-202,  216, 218, 219, 221, 234
Claeys-Boüüaert 268, 279, 287, 290, 298, 302
Claeys-Van Crombrugghe 141, 179
Claeys-Waterloos 123, 134, 216, 218, 219
Claeys van Crombrugghe 139, 182
Claeys Waterloos 234
Claus 32, 55, 85
Claus-Van Aken 55
Claus Van Acker 85
Clericalen 199
Coemans 234
Cogh 304, 306
Colman 284
Colson 123, 138, 141, 147, 163, 165, 176, 180, 182,  194, 195, 201, 209, 234, 250, 254, 264
Colson-Verstraete 123
Commissie der openbare Veiligheid 13, 30
Concorde 34, 72, 151, 172, 207, 241, 247, 248
Congres 124
Constitutioneele Liberalen 108
Cooreman 164, 165, 234, 254, 268, 271, 278, 282,295, 297, 299, 305
Coorman 273
Coppens 6, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 79, 81, 82, 85,  88, 91, 92, 106, 112, 118, 119, 121, 163, 186, 188-190, 199, 206, 207
Coppens-Bove 91, 92, 186, 188, 199, 206, 207
Coppens-De Bove 88
Coppieters 280, 292, 295, 299, 302, 303
Corianderstraat 153
Cornesse 224
Cottignie 222, 238
Coupure 248
Couvreur 210
Crevals 292, 303
Cruyl 303
Cruyplandts 298
Cruyt 223, 228, 237, 246, 256
Cumont 195
D'Anethan 224
D'Aspremont Lynden 230
D'Asseler 301
D'Elhougne 79, 81, 82, 89, 91, 92, 106, 107, 110,111, 123, 125, 203, 207, 208, 222, 228, 235,236, 246, 249, 251, 256
D'Haenens 287
D'Hane 20, 22, 31, 37, 39, 40, 69, 72, 79, 81, 91, 92,  102, 108, 111, 170
D'Hane-Dons 31
D'Hane de Potter 6, 20, 22, 39
D'Hane de Steenhuyse 37, 41, 60
D'Hane de Steenhuyze 3, 5, 74, 89
D'Hane Dons 11
D'Hoedt 275, 293
D'Hondt 85, 234, 268
D'Hooge 81
D'Hoop 59, 144, 191, 193
D'Hoop-Lefebvre 144
D'Hoop-Lefevre 59, 191
D'Hossche 36
D'Huart 44
D'Huddeghem 6
D'Huyvetter 283
Dael 10, 112, 121
Daens 283
Daensisten 299
Dandelin 17
Dauge 254, 264
Daumerie 188
Dauwerie 186
David 241
Davidshof 129
De Backer 186, 283
De Baets 139-141, 158, 166, 170, 171, 174, 186-188,  199, 202, 206, 207, 227, 228, 237, 239, 252,253, 268, 275, 279, 284, 300
 
 
De Bast 155, 169, 171, 192, 199, 210, 227, 238, 250,  254, 262, 264, 266, 271, 273, 277, 282, 294,296, 307
De Bay 170
De Beil 106, 108, 221
De Beurzencourant 164, 189, 203, 223
De Bie 115
De Bleye 75, 123, 275, 278
De Block 32, 47, 49, 55, 88, 91, 92, 170, 187
De Bondt 283, 286
De Bove 88
De Boyaval 208
De Brabander 137
De Briey 62
De Broedermin 126, 127, 132, 133, 140, 142, 156,171, 176
De Broeermin 136
De Brouckère 221, 235, 238, 267
De Bruyne 267, 270, 272, 274, 275, 278, 283, 288,291, 297, 302, 303, 306
De Buck 75, 164, 165, 306
De Buck-Van der Waerden 75, 164
De Busscher 227
De Caegny 121
De Caigny 112, 174
De Carnière 287
De Cassagnac 127
De Ceuleneer 279, 284, 292
De Ceuleneere 275
De Ceuninck 190
De Clercq 3, 6, 7, 32, 59, 221, 222, 268, 286, 290,  293, 295, 300, 301
De Cock 4, 5, 7, 17, 32, 40, 41, 55, 75, 77, 79, 81,  82, 111, 121, 133, 152, 163, 164, 173, 174,189, 190, 192-195, 211, 274
De Cock-De Meulemeester 77, 121, 174, 194, 211
De Cock-Speelman 152
De Cock de Cuyper 41
De Cock de Meulemeester 111
De Coninck 63, 177, 178, 189, 201, 211
De Coninck de Merckem 63
De Coorebyter 288, 291
De Corte 302
De Coster 70, 71, 80, 82, 84, 106-108, 118, 146, 163,  175, 176, 194, 218, 221, 234, 264
De Coster-Wittockx 71, 80, 82, 108, 175, 176, 194,  221
De Coster-Wittocx 106, 107, 110, 218
De Coster Wittocx 234
De Curte 137
De Cuyper 41, 275, 284
De Decker 229
De Deyn 232, 259, 265, 270, 276, 285, 290
De Gazette van Gent 59, 85, 89
De Geynst 288, 291
De Geyter 241
De Ghellinck 159, 170, 186, 188
De Goudmijn des Landmans 243
De Graet 233, 234
De Graet-Bracq 233, 234
De Grondwettelijke Eendracht 126
De Guchtenaere 273, 279, 282
De Hemptinne 6, 22, 39, 41, 134, 138, 141, 163,164, 170, 194, 218, 223, 227, 228, 237, 246,256, 262, 266, 268, 271-273, 279, 282, 286,290, 292, 294, 301, 303, 307
De Hemptinne-De Smet 138, 141, 218
De Hemptinne-Lousbergs 39
De Hemtinne 122
De Jonghe 4, 6, 10
De Keghel 259, 265, 270, 276, 285, 290, 300
De Kerchove 6, 16, 17, 21, 25, 29, 32, 55, 84-86,115, 119, 133, 138, 141, 146, 147, 155, 163,164, 169-172, 174, 177, 184, 189-195, 197,207, 215, 217, 220, 222, 223, 228, 239, 241,  249, 256, 259
De Kerchove-de Limon 115
De Kerchove-Delimon 174, 194, 195, 217
De Kerchove d'Ousselghem 271, 273, 282, 294,307
De Kerchove de Dentergem 239
De Kerchove de Denterghem 59, 118, 120, 208,218, 232, 233, 236, 246, 249, 261
De Kerchove de Denterghem-de Loose 118
De Kerchove de Denterghem de Looze 66
De Kerchove de Limon 121, 123, 163, 190, 191
De Kerchove de Loose 17, 29, 32, 55
De Kerchove de Naeyer 189, 190, 237
De Kerchove Delimon 134, 147, 169, 172, 177, 189,197, 199, 207, 215
De Kerchove Opsomer 21, 25
De Kerchove Piers 16
De Keukelaere 169
De Keyser 112, 121, 189, 190, 200
De Keyser-De Caegny 121
De Keyser de Caigny 112
De Keyzer 133, 174
De Keyzer-de Caigny 174
De Koe 243, 244
De Koezweep 244
De Krijger 36
De la Kethulle 163, 165, 170
De la Kethulle-Van den Hecke 163
De Landtsheere 230
De Lange 223, 228, 246, 288
De Langhe 274
De Laveleye 188
De le Haye 10, 15
De Leu 56, 106, 163, 164, 173, 194, 218
De Limnander 207
De Limon 115, 145, 163, 190, 191
De Loose 17, 29, 32, 55, 118
De Lorge 285, 289
De Maere 147, 163, 165, 183, 184, 188, 194, 199,203, 207, 215, 218, 222, 228
 
De Maere-Limnander 147, 163, 183, 184, 188, 194,203, 218, 222
De Maere Limnander 173, 199, 207
De Mahieu 202-204, 207
De Meersman 5, 42, 66, 218, 234
De Mérode 1
De Meulemeester 3, 5, 32, 40, 55, 58, 74, 75, 77,111, 112, 116, 121, 123, 133, 174, 189, 190,194, 201, 211, 218, 220, 221, 232, 234
De Meulemeester-De Cock 75
De Meulemeester-Lefebvre 121
De Meulemeester-Lefevre 40, 112
De Meulemeester Van Aken 32
De Meyer 284, 288, 291
De Moddermijn des landmans 243
De Moerlooze 279, 300
De Moerman 223, 228, 235, 237, 256
De Moerman-Pycke 228
De Moerman d'Harlebeke 11, 46, 223, 246, 262
De Moor 268
De Moreau 257
De Mossevelde 141
De Munck 139
De Munninck 33
De Murat de Lichtervelde 32
De Muynck 141, 260, 267, 277, 282, 297
De Naeyer 3, 16, 32, 33, 35, 40, 41, 45, 55, 59, 74,  75, 82, 85, 89, 118, 120, 121, 187, 189, 190,192, 246, 255, 258
De Necker 55, 85
De Neffe 260, 267, 279, 292
De Nobele 254
De Ontbinding 198
De Paepe 31, 32, 34, 35, 47, 49, 50
De Pauw 71, 74, 75, 102, 118, 120, 139, 141, 143,250
De Phoenix 43
De Potter 1, 20, 22, 33, 39, 41, 46, 47, 49, 80, 137,  234
De Potter-Soenens 33, 46, 47, 49, 80
De Potter Kervijn 41
De Praet 284
De Reu 272
De Rhodes 6, 16, 22, 39
De Ridder 264, 277, 285, 290, 297, 301
De Rijcke 242
De Rockere 270
De Rop 304
De Rossius 249
De Ruyck 284
De Ryckere 10, 89, 91, 92
De Saegher 46, 47, 49, 80, 81, 88, 90-92, 288, 300,  304, 305
De Saint-Genois 47, 49, 118, 143, 158, 163, 165
De Schamphelaere 280, 298
De Smet 6, 10, 33, 39, 42, 58, 71, 118, 121, 134, 138,  141, 146, 147, 170, 171, 174, 201, 216, 218,223, 228, 233, 234, 246, 287, 290, 302
De Smet-Bossaert 39, 71, 118
De Smet-De Lange 223, 228, 237, 246
De Smet-De Meersman 234
De Smet-Delange 218
De Smet-Grenier 42, 58
De Smet-Guequier 147
De Smet-Le Lange 216
De Smet-Leirens 134
De Smet-Morel 233, 234
De Smet-Van der Cruyssen 33
De Smet de Naeyer 39, 45, 58, 112, 121, 246, 254,256, 262, 266, 268, 272, 273, 282, 288, 291,295, 299, 302
De Stad Gent 176-178, 180, 197, 198, 203, 212,215, 216, 224
De Staercke 284
De Stella 298
De Telder 304
De Theux 19, 27, 54, 60, 61, 67, 87, 88, 90, 95, 101,  230
De Tollenaere 275, 278
De Vaderlander 125
De Vereenigde Werklieden 172
De Vigne 204, 246, 250, 254, 256, 262, 264, 271,274, 279, 282, 292, 295, 299, 305
De Villegas 115, 139, 141, 159
De Visch 306
De Vlaamsche Leeuw 203
De Vleeschouwer 137
De Volder 164, 165
De Vos 294, 307
De Vreese 264, 291
De Vrienden der goede orde 54, 63
e Vrienden der goede Orde en openbare Rust 72
De Vrienden der Orde 46
De Vriendt 123
De Vriese 270, 288
De Vynck 278, 285, 289, 298, 300, 303, 306
De Waerheid 198
De Wagenaere 287
De Wannemacker 293
De Wannemaeker 290
De Warennes 34
De Weerdt 297
De Weert 282
Debeil 110
Decrom 218
Deinze 8, 9, 45, 106, 108, 123, 128
Déjourné 301
Dela Kethulle 234
Dela Kethulle-Dela Kethulle 234
Delahaye 48, 171
Delange 218
Delanier 270, 276
Delaveleye 185
Delcour 230
Delcroix 34, 160, 161
 
Delebecque 33, 41, 46, 50-52, 62, 126, 131, 149, 170,  234
Delebecque-Malou 126, 131, 170
Delebecque-Vergauwen 234
Delecourt 195, 198, 201-203, 211, 227, 232, 235,236, 246
Delehaye 17, 47-50, 79, 81, 85, 89-92, 107, 110, 111,  118, 125-127, 129, 131, 137-141, 143, 145-147, 149, 151, 156-159, 166, 170, 172, 174,186, 202, 205-207, 223, 228, 237, 246
Deleplanque 218, 264
Delimon 147, 169, 172, 174, 177, 189, 194, 195, 197,  207, 215, 217
Della Faille 3, 20, 22, 197, 199, 202, 207, 282
Della Faille d'Huysse 3, 11, 170, 294
Della Faille De Coen 170
Delmotte 259, 264, 265
Delsande 71
Delva 123
Delva-Waterloos 123, 134
Delwarde 107
Delwart 74
Den Broedermin 165, 175
Den Haag 65
Den Vaderlander 21, 22, 24, 27-29, 34, 47-51, 54,62, 68, 73, 78, 80, 83, 85-90, 93-95, 97, 101,104, 108, 109, 113, 119, 124, 126, 127
Den Vlaamschen Leeuw 216, 230
Den Vlaming 50, 51, 53, 68, 76, 80, 89, 124
Denain 127
Dendermonde 13
Dervaux 221
Desmaisières 22, 47, 49, 54, 62, 63, 81, 88, 91-93
Desmaizières 20, 44, 45
Destanberg 96, 129, 130
Destelbergen 21, 40, 128, 170
Desteldonck 128
Detige 221
Deurle 170
Deurmael 221
Dewart 79
Dickelvenne 128
Dierentuin 153
Dierman 137, 217, 218, 221, 234, 282, 294, 307
Dierman-Seth 137, 217, 218, 221, 234
Dinant 249
Dobbelaere 115, 235, 271, 277, 288
Dobbelaere-Hulin 115
Doctrinairen 215
Dok 154
Dokske 139
Dons 31
Dons de Marnix 170
Douterlingue 218
Douterlingue-Uytterhaegen 218
Drabstraat 47, 89, 91, 187
Draeke 43
Droesbeke 221
Drongen 40, 128, 129, 232
Drory 271
Drubbel 199, 227, 228, 237, 246, 254, 256, 262, 266
Dubois 106, 108, 110, 118, 123, 134, 139, 141, 146,  163, 164, 173, 174, 180, 182, 209, 217, 221,234, 260, 267, 279, 292
Dubois-Beyens 106, 108, 123, 134, 139, 141
Dubosch 15
Duchêne 142, 158, 163
Duchène 165, 234
Duermael 115
Dufour 71, 118, 139, 141, 180, 182
Duhayon 217, 218, 221, 234, 260, 267
Duhayon-Van Duyn 217, 218, 234
Duhayon-Van Duyse 221
Duitschland 225
Dullé 126
Dullé-Plus 126
Dumonceau 229
Dumont 133, 134, 174, 189, 190, 201, 209, 220, 232,  234, 235, 237, 251, 270, 272, 278, 286
Dumoulin 250, 254, 264
Dupont 55, 85
Duprez 284, 298, 300
Dupureux 267, 270, 272, 288, 291, 302, 304
Dury 177, 178, 189, 190, 201, 220
Dury van Steelant 267
Dutry 147, 189, 190, 201, 234
Duyck 286
Duyckers 278
Eecloo 125, 244
Eekloo 8, 113
Eeman 262, 266, 272, 273
Een jongen van den Waterwyck 96
Electorale Associatie van Oost-Vlaenderen 82
Elewaut 137
Engelandgat 196, 197
Entresangle 24, 33, 89
Evergem 9, 45, 106, 128, 170
Eyckens 164, 165
Eykens 182
Eylenbosch 275, 278, 296, 297
Fabry 283
Fauré 160, 161
Fauré Buère 160
Féron 221
Feyerick 285, 289, 295, 299, 301, 304
Fiévé 105, 134, 234, 256, 262, 266, 272
Fiévé-Goemaes 105
Fiévé-Grenier 262, 266, 272
Flora 117, 164
Fobe 187
Fonteyne 299
Foucaert 260, 264, 270, 274, 275, 280, 288, 291, 292,  304, 306
Fraeys 303
Franc-maçons 198
Frankrijk 104
Frealle 192
Frealle-Manilius 192
Frechier 276
Frederick 259, 302
Fredericq 182, 209, 234, 265-267, 270, 271, 274,276, 279, 282
Frère 198, 199, 224, 248, 257
Frère-Bara 224
Frère-Orban 198, 199, 248, 257
Gaillard 33, 55, 115
Garde Civique 183
Gaver 128
Gazette van Gent 28, 30, 33-35, 41, 44, 45
Geaffameerden 214
Geavanceerden 214
Gedeputeerde Staten 39
Geeraardsbergen 8
Geerinckx 146
Gendebien 1
Gent 155
Gentbrugge 40, 128, 154
Gentsche Hoogeschool 242
Gentsche vlasspinnerij 234
Gevaert 306
Gheldof 193
Gheldolf 192, 210
Ghequière 134, 146
Ghequière-De Coster 146
Ghyselinck 235
Gijzenzele 128
Gilde van Sint-Joris 36, 52
Gilliaert 283
Gilliet 198
Gillis 36
Gilquin 115
Gilson 286, 290, 306
Glazenstraat 226
Godshuishammeke 97
Goemaes 105
Goeminne 187
Goethals 6, 10, 115, 126, 144, 191, 235, 246, 286,  290
Gondry 203
Gonthyn 6, 33
Gontrode 128
Goossens 139, 141, 180, 182, 232, 259, 265, 278,286, 294
Gossens 283
Gouvernementstraat 39, 147
Grand Toquet 198
Graux 248
Grenier 3, 5, 32, 42, 58, 70, 75, 107, 110, 118, 139,  141, 192, 193, 262, 266, 272
Grenier-Lefebvre 5, 70, 75, 107, 110, 139, 141, 192
Grenier-Lefevre 32, 193
Grenier Lefebvre 107, 118
Groenstraat 97, 252, 253
Grondwettelijke bekoudende Vereeniging 197
Grondwettelijke bewarende vereeniging 198, 202
Grondwettelijke liberale Associatie 221
Grondwettelijke Liberale Vereeniging 189, 251,262
Groote Statie 226
Grooten Huidevettershoek 153
Grooten Schouwburg 2, 16, 36, 153, 154, 160, 172,241
Groverman 40, 58, 66, 112, 119, 121, 133, 134, 174,  190, 202, 211, 217, 218, 222, 227, 228, 234-236, 250
Guecquier 190
Guecquier-Dutry 190
Guequier 146, 147, 164, 177, 178, 189, 194, 201,217, 219, 234
Guequier-De Coster 146
Guequier-Dutry 147, 189, 234
Guesquier 221
Guesquière 170
Guillaume 224, 230
Guillery 210
Guislain 33, 70, 115, 118, 119, 163
Guislaingesticht 163
Haché 298
Haeck 275, 281, 286, 288, 291, 298, 306
Hallet 270, 276, 277
Hamelinck 3, 5, 31, 35, 42, 55, 56, 70, 147
Hamelinck-Odemaere 3, 5, 31, 35, 42, 55, 56
Handels- en Nijverheidskring 202
Handelsrechtbank 148
Hannick 297, 302
Hansbeke 128, 187
Hardyns 268, 270, 274, 278, 283, 285, 289, 295-297,  299
Hebbelynck 163, 165, 218, 219, 234
Heirnisse 154
Hel 97
Helias 6
Helias d'Huddegem 3
Helias d'Huddeghem 6, 10, 15-17, 20, 39, 41, 118
Hellebuyck 33
Hendrickx 187
Henegouwen 18, 61, 155, 184
Henley 253
Herberg "Aux Etats-Unis" 254
Herberg "Café Van Dyck" 263
Herberg "De Groene" 252, 253
Herberg "De Groenen" 254
Herberg "De Vereenigde Staten van Amerika" 252
Herberg "Den Duitsch" 2
Herberg "In den Groene" 252
Herberg De Koning 109
Herberg Den Duitsch 128
Herberg Den Ooyevaer 101
Herberg den Rooden Hoed 196
Herberg In den Boer 91
Herberg In den Prins 91
Herberg Les quatre Colonnes 43
Heremans 220, 232, 238
Herman 164, 165
Herry 42, 58, 81, 91-93, 106, 107, 111, 121, 123,133, 189, 190, 202, 266, 272, 273, 275, 282
Herry-Vermeulen 121, 133
Herry-Vispoel 42, 58, 106, 107, 111, 121, 123
Herry Vispoel 81, 91, 92
Hesnault 147
Het Hondenkot 29
Het Leeuwken 224
Het Motje 34
Het Vlaemsche Land 164
Het Volksblad 226, 227
Heusden 40, 75, 128
Heye 15, 22, 254
Heye-Hoys 15, 22
Heyndericks 238
Heynderickx 153, 182, 270, 274, 278, 297, 301, 306
Heynderyccx 170
Heynderyckx 251, 267, 272
Heyndrickx 260
Heyndricx 21, 81
Heynssens 268, 288, 291, 302
Hof der Assisen 91
Hof van Beroep 90, 118, 128, 134, 139, 148, 163
Hof van Plaisance 227
Hof van Wacken 202
Holstraat 109, 128, 164
Hondenkot 241
Hoogeschool 2, 9, 10, 16, 40, 88, 89, 91, 106, 109,  128, 149, 155
Hoogpoort 244
Hoogstraat 117
Hooreman 233, 235
Hôtel Royal 163
Hotel Wellington 91, 187
Hôtel Wellington 47
Houtlei 2, 103
Hoys 6, 15, 17, 20, 22, 46, 47, 49, 81, 82
Hugo (schooner) 154
Huidevetterken 97, 253
Huidevetterskaai 253
Hulin 115, 179, 182, 209, 234, 250, 254
Huys 287
Huyshauwer 273, 282, 295, 296, 299, 305
Huyttens 3, 5, 17, 24
Huyttens-Entresangle 22, 24
Huyttens-Kerremans 3, 5, 17
Hye 6, 17, 20, 33, 46, 47, 49, 81, 82, 218
Hye-Decrom 218
Hye-Hoys 6, 17, 46, 47, 49, 82
Hye-Nuyttens 33
Hye Hoys 20, 81
Ieperen 183, 244
In den Prins 68
Indépendenten 252, 257
Ingelbrecht 287
Jacobijns 109
Jacobs 257
Jacquemyns 84, 105, 115, 116, 118, 121, 138, 141,145, 146, 158, 169, 171, 192, 199, 207, 222,227, 235
Jacquemyns-Van Zantvoorde 84, 118, 145
Jaequemijns 262
Jaequemyns 184, 188, 227, 236, 248, 249
Janson 164, 165, 219
Jesuiten 198, 204
Jesuïten 103
Jezuiten 199, 228
Jottrand 249
Journal de Gand 237, 238
Julius Vuylstekefonds 255
Kalanderplaats 229
Kalleitje 97
Kalvermarkt 157
Kanaal van Terneuzen 154
Kannesch 130
Karnemelkbrug 97
Kasteellaan 154
Katholieke Associatie 202
Katholieke Kiesassociatie 170
Katholieke Kring 239
Katholieke partij 178, 189, 196, 202, 237
Katholieke Vereeniging 170, 251
 
 
 
Katholieken 145, 165, 171, 193, 207, 220, 223, 228,  237, 246, 251, 256, 258, 262, 264, 266, 268,271-273, 275, 277-279, 281, 282, 284, 286-288, 290, 292-303, 305, 307
Katholieken kring 202, 223, 228, 235
Katoenmarkt 36
Kattenberg 97
Kazernstraat 97
Keerle 4
Keizerpoort 94
Keppene 307
Kerfyser 221
Kerfyzer 254, 264
Kerremans 3, 5, 17
Kervijn 41
Kervijn de Volkaersbeke 197
Kervyn 46, 49, 81, 91, 92, 141, 186, 199, 202, 223,  237
Kervyn-de Volkaersbeke 228
Kervyn de Lettenhove 224
Kervyn de Meerendré 47
Kervyn de Meerendree 22, 23
Kervyn de Volkaersbeke 139, 143, 158, 166, 174,186, 188, 199, 206, 207, 223, 246
Kesteloot 118, 139, 141, 174, 199
Ketelbrug 152, 155, 166
Ketelpoortbrug 159, 166
Ketelvest 155
Keyzerpoort 94
Kickx 235
Kiekenpoost 22, 23
Kiesgenootschap van Oost-Vlaanderen 102
Kiesvereeniging der Provincie Oost-Vlaanderen106
Klein Turkije 196, 223
Kleinen Ram 162
Klokke Roelandt 66, 240
Kluyskens 32, 55
Koffiehuis "Den Duitsch" 4
Koffiehuis De Koornbloem 72
Koffiehuis Den Duitsch 72
Koffiehuis Koornbloem 28, 41
Koffiehuis Maison des Brasseurs 14
Koffiehuis Nantes 101
Kokedie 242
Koning Leopold 151
Koninklijk Atheneum 16
Koninklijk Conservatorium 240
Koninklijke Maatschappij van Landbouw 153, 158
Koophandels- en Nijverheidskring 186
Koophandelsrechtbank 9, 89, 186
Koormaetschappij 172
Koornmarkt 103, 154, 241
Koorzangmaatschappij 241
Korte Dagstege 36
Korte Meire 2, 39, 229, 247
Kouter 34, 36, 66, 72, 103, 116, 148, 151, 153, 157,  163, 204, 207, 240, 241, 247, 248
Kraanlei 39, 226
Kraus 282
Kring Tintamarre 148
Krochtmannen 197
Krommenwalbrug 97
Kruidtuin 97
L'Abeille 136, 137
L'Association conservatrice constitutionnelle 197
L'Organe 80
L'Organe des Flandres 50, 53-56, 68, 70, 71, 73, 76,  83, 88-90, 93, 107, 109-111, 113, 114, 117,125
L'Union 13, 119
L'Union Constitutionnelle 126, 129
La Concorde 28
La Flandre 212, 213, 216, 221, 224
La Flandre libérale 238, 257
La Flandres 215
Lagrange 283
Lakenmetershuis 2, 9, 16, 69, 91, 109, 128, 164
Lamarcq 301
Lamberty 302, 303
Lammens 118, 163, 164, 170, 174, 186, 254, 264,280
Lamont 283
Lampens 281, 286, 298, 306
Landegem 128
Landrieu 55
Landskouter 128
Lange Meire 176
Langrand 229
Lanszweert 209
Lantheere 55, 71
Laquet 151
Lateur 75, 123, 139
Lateur-De Bleye 75, 123
Latour 141
Laurent 194, 215-219
Lauwick 147
Lauwick-Hamelinck 147
Laveleye 183
Le Belge 51
Le Bien Public 133, 134, 136, 137, 139, 142, 150,155, 164, 165, 170, 172, 175, 177, 179, 186,188, 189, 197, 198, 203, 204, 212, 216, 223,233, 236, 238, 241, 254, 257
Le Brun 204
Le Comité des amis de l'ordre 28
Le Conservateur 124-127, 132
Le Constitutionnel 21, 22, 27, 28, 49, 127
Le Constitutionnel des Flandres 23, 24, 46, 47, 50
Le Journal de Gand 186, 188, 203, 216, 221, 233,239
Le Journal des Flandres 10, 14, 15, 19-21, 23-25,27-31, 33, 34, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 59,62, 63, 68, 80, 85, 89, 90, 107, 108, 113, 124, 134
Le Journal des Pillards 31
Le Lange 216
Le Messager 28, 29, 46, 50, 136
Le Messager de Gand 10, 14, 19, 24, 27-29, 31, 43-  45, 48, 51, 56, 64, 71, 75, 76, 80, 85, 89, 108, 110, 113, 116, 119, 122, 126, 131
Le Messager de Gand et des Pays-Bas 64, 68, 90
Le Nouvelliste 137, 139, 145, 164, 178-180, 182, 189
Le Réveil de Gand 63-65
Le Réveil des Flandres 51
Lebeau 19, 61, 62
Lebègue 71, 118, 163, 164, 194, 218, 234, 250
Lebrocquy 64, 65
Leclercq 61
Ledeberg 40, 94, 128, 129, 148, 201, 216
Lefebvre 5, 70, 75, 107, 110, 118, 121, 139, 141,144, 192, 298
Lefevre 32, 40, 59, 112, 191, 193
Léger 170, 223, 227, 264
Legrand 122, 170
Lei 97, 184, 253
Leirens 42, 69, 106, 117, 120, 134, 176
Leirens-Van Aelbroeck 42
Leliaert 244
Lelièvre 22, 24, 223
Lemberge 128
Leopold I 18, 19, 60, 61
Leopold II 203
Leopoldsorde 65, 90
Lepage 136
Les Amis de l'Ordre et du Repos public 72
Les Choeurs 241
Les Conservateurs 88
Levison 179, 182, 209, 233
Leybaert 33
Libbrecht 188, 305
Libbrecht-Van Naemen 188
Liberaal congres 135, 145
Liberaal grondwettelijk genootschap 155
Liberaal Kiesgenootschap 87, 177
Liberael Genootschap 169
Liberale Associatie 87, 128, 146, 177, 178, 203, 209,  211, 212, 214, 220, 229, 232, 251, 264
Liberale Associatie van Gent 210, 231
Liberale constitutionneele associatie 122
Liberale estaminet het Appelken 101
Liberale Federatie 249
Liberale Grondwettelijke Associatie 115, 119, 123,  126, 134, 138, 145, 179
Liberale grondwettelijke Kiesvereeniging 133
Liberale grondwettelijke maatschappij 111
Liberale grondwettelijke Vereeniging 124, 125,128, 147, 162, 163, 175, 176, 178, 183, 184, 186,193, 214, 220, 227, 229, 235, 237, 238, 244, 261,267
Liberale Kiesassociatie 108, 109
Liberale konstitutionneele associatie 111
Liberale Konstitutionneele Kies Associatie 115
Liberale Konstitutionneele Kiesassociatie 113
Liberale Konstitutionneele vergadering 119
Liberale partij 132, 145, 163, 237, 242, 243, 251
Liberale Vereeniging 140, 171, 190, 192
Liberalen 16, 93-95, 101, 109-111, 124, 141, 145,164, 167, 171, 182, 188, 193, 197, 199, 207,219, 222, 227, 233, 236, 238, 246, 254-256,258, 260-262, 264-267, 269-271, 273, 274,  276, 277, 279-282, 285, 287-290, 292-303,305, 307
Liberalismus 124, 140
Librecht 186
Librecht-Van Naemen 186
Liebaert 33, 300
Liedts 61
Liefdadigheidswerkhuis 109, 117
Lieve 39
Lievens 301
Ligy 272, 273, 278, 282, 295, 299
Lijst der opposanten 233
Limburg 18, 61, 184, 229
Limnander 147, 163, 183, 184, 188, 194, 199, 203,207, 218, 222
Lindenlei 248
Lion 218
Lippens 16, 40, 45, 113, 115, 123, 134, 174, 185,188-190, 199, 207, 222, 228, 236, 244, 246,255, 256, 258-260, 262, 265-267, 270, 271,273, 276, 279, 285, 289, 294, 302
Lippens-De Naeyer 45
Lippens De Naeyer 16, 40
Logtenburg 270, 276
Lokaal den Prins 162
Lokaal In den Prins 164
Lokaal Rood Hoedje 223
Lokeren 8, 13, 232
Londen 172
Loochristi 9
Loochristy 45, 128
Lootenhulle 128
Loppens 162
Lousbergs 29, 32, 39, 105
Lousbergs-Thery 32
Lousbergs-Thiery 29
Louwage 115
Lucas 34
Luik 18, 22, 61, 184, 235, 249, 256
Lutens 75, 254, 264
Lutens-Vermeulen 134
Luxemburg 18, 61, 210
Lybaert 268, 284, 297, 300
Maatschappij Concordia 111
Maatschappij Condordia 129
Maatschappij De Fanfarenliefhebbers 148
Maatschappij De Klauwaerts 129
Maatschappij De Melomanen 129, 130
Maatschappij De Vereenigde Werklieden 129,148
Maatschappij der Vrienden der Orde 27
Maatschappij der vrienden der orde en der rust 2
Maatschappij Grétry 129
Maatschappij Keyzerskunst- en zanggenootschap 129
Maatschappij l'Union 116, 148, 241
Maatschappij Nemrod 148
Maatschappij Polymnie 129
Maatschappij van de vrienden der orde en rust 4
Maatschappij van Sint-Jozef 197
Maatschappij van Sint-Vincentius à Paulo 122
Maenhaut 273, 299, 305
Maenhout 274, 275, 282, 295
Maertens 5, 11, 55, 106, 125, 129, 144-146, 150, 191,  209
Maertens-de Meersman 5
Maertens-Pelckmans 11, 144, 191
Maes 3, 46
Maeseyck 249
Malou 126, 131, 156, 170, 230, 240, 248, 257
Manilius 22, 24, 29, 32, 45, 47-49, 69, 71, 79, 81, 89,  91, 92, 106, 107, 110, 116, 125, 127, 129,131, 145, 146, 159, 169, 171, 179, 182, 183,192
Manilius-Van den Berghe 32
Manilius Van den Berghe 29
Marche 249
Mariakerke 40, 58, 89, 93, 128, 186, 232
Marinx 260, 281, 298
Martens 3, 6, 32, 41, 42, 66, 70, 82, 126, 131, 187,  264, 268
Martens-de Meersman 42, 66
Martens-Maes 3
Martens-Meersman 41, 70, 82
Martens-Pelckmans 3, 6
Martens de Meersman 3
Martiny 280, 298
Mascart 249
Massau 277, 297
Massez 6, 10, 11, 16, 32, 41, 55, 182
Mathys 222
Mechelynck 40, 55, 58, 70, 75, 112, 116, 121, 123,  259, 265, 266, 270, 271, 273, 274, 276, 285,290, 295, 299, 301, 305
Mechelynck-Dael 112, 121
Meerhem 97
Meersman 41, 70, 82
Meire 301
Meirelbeke 128
Melle 128
Melomanen 86, 172, 182, 241
Melsen 128
Mercier 61
Mesdach 55
Messager 30
Messager de Gand 35, 37
Mestdagh 116, 218, 260, 267
Metdepenningen 4, 6, 7, 17, 28, 29, 31, 32, 34, 35,  37, 55, 82, 84, 102, 116, 120, 138, 192, 203,217, 221, 235, 251
Meuleman 284
Meulestede 27, 32, 33, 129
Meygem 128
Michiels 286
Midden comiteit 1, 8
Miele 286, 290, 301
Millord 221
Minard 105, 139, 141, 153
Minard Schouwburg 104
Minardschouwburg 116, 119, 147, 164, 184, 227
Minardskoffiehuis 155
Minnaert 278
Minne 4, 6, 29, 32, 35-38, 41, 59, 66, 70, 118
Minne-Baert 6
Minne-Barth 29, 32, 35, 37, 38, 41, 59
Minne-Van der Straeten 4, 6, 32, 35, 70, 118
Minne-Van der Straten 66
Minne Barth 36
Minnemeerschbrug 252
Miry 130, 148, 160
Moerbeke 123, 185, 186
Moerman d'Harlebeke 5
Molenaarstraat 39
Molyn 139, 141
Moncheur 230
Montigny 260, 267, 278
Montrésor 160, 161
Moortzele 128
 
Morel 55, 119, 138, 141, 164, 165, 194, 233, 234,259, 265
Mortier 270, 275, 279, 302
Mostaert 299, 306
Motte 179, 182, 209, 234, 237
Muide 97
Mulle 192
Municipaal College 16
Munte 9, 128
Muys 218
Muziekkorps Sinte-Cecilia 60
Namen 18, 22, 61, 90, 196, 210, 223
Napoleon III 225
Nassau 2, 60
Nationaal Congres 4, 8-10, 12, 14, 126, 187
Nationale Vereeniging 17
Nazareth 9, 45, 128, 186
Nederlandschen Leeuw 65
Nederpolder 241
Neefs 275, 280, 285, 289, 292
Neringdoeners 283
Neve 293
Nève 268, 278
Nevele 45, 75, 123, 128
Neyt 70, 118, 123, 133, 134, 146, 148, 163, 164, 169,  171, 194, 227, 228, 236
Nieuwe Beestenmarkt 157
Nieuwe Kiesassociatie 140
Nieuwe Kiesvereeniging 142, 144, 146
Nieuwland 97, 253
Nieuwpoortje 97
Ninove 8
Nollet 137
Notebaert 287
Nothomb 48, 50, 54, 61, 62, 156
Nouvelle Société littéraire 20, 29
Nuyt 306
Nuyttens 33, 70, 89, 91, 92
Nuyttens-Entresangle 33, 89
Odemaere 3, 5, 31, 35, 42, 55, 56
Onafhankelijken 189, 190
Onderstraat 39, 85, 198, 204
Oost-Vlaanderen 8, 10, 13, 18, 27, 61, 63, 67, 88,  132, 184, 231, 232
Oost-Vlaenderen 78
Oostacker 123, 128, 129
Oostende 35, 244
Oosterzeele 9, 10
Oosterzele 128
Opperscheldestraat 147
Opsomer 21, 25
Orangisten 4, 6, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 27, 31,  33, 47, 48, 53-56, 59
Orangistische partij 64
Oranjestraat 263
Orban 198, 199, 248, 257
Orts 195
Ottevaere 70, 75, 106, 137
Ottogracht 97
Oudenaarde 8, 13, 155, 232
Paddenhoek 9, 16, 40
Pakhuis 9, 16
Paleis der Hoogeschool 158
Paleis van Justicie 133
Paleis van Justitie 109
Papegaaistraat 43
Papejans de Morchove 71
Parijs 127
Park van Sint-Joris 28, 41, 54
Parmentier 221, 251, 261, 267, 272
Parnassusberg 9
Passage Van den Donckt 226
Paters en Nonnen 243
Patershol 97
Patriotische maatschappij 15, 17
Patriotten 4, 6, 10, 14
Pécher 241, 249
Peelman 302, 304
Peeters 11
Pelckmans 3, 6, 11, 144, 191
Pelizzaro 43
Perdaen 284
Peterson 154
Philarmonie 86
Picavet 284
Picha 283, 287
Pickaert 148, 182, 209, 233, 250, 260
Piens 6
Pierlala 166, 167, 180, 181, 198
Piers 16
Piers de Raverschoot 32
Piers de Raveschoot 5, 11, 16, 39, 65
Pieters 3, 55, 119, 138, 141
Pieters-Morel 55, 119, 138, 141
Pieters-Rosseel 138
Pijnaert 260
Pijnaert-Van Geert 260
Place d'Armes 241
Planchon 164, 165
Planquaert 283, 294
Plouvier 221
Plus 126
Poel 202, 239
Poesele 128
Pontus 257
Port-au-Prince 154
Posthoornstraetje 180, 181
Poucques 128
Praet de Brucq 6
Prayon 250
Prayon De Pauw 250
Prins van Oranje 60
Progressisten 214, 215, 217, 238, 269, 272, 274, 298
Progressisten Kring 237
Provinciaal Behoudingscomité 39
Provinciaal Kiesgenootschap 74, 75
Provinciale Kiesvereeniging 72, 73, 78
Provinciale Kiesvergadering 85, 111, 117
Provinciale Staten 39
Provost 123
Pycke 4, 5, 32, 55, 70, 71, 228, 256, 258, 264
Pyfferoen 278
Pynaert 267, 279, 302
Quartier Saint-Pierre 254
Radicalen 214
Radico-socialisten 270, 277-280, 292-297, 299-303,  306, 307
Raes 105
Raikem 54
Ram 68, 91, 164
Recollettenplein 39, 91
Reep 242
Reintjes 108
Reke 253
Renard 248
Rens 222
Republikaansche kiesvereeniging 111
Republikanen 109
Republikeinen 214
Reyniers 284, 300, 304
Reyntjes 110, 125
Rhetorica 2
Richard 255
Ridderstraat 169
Rijke Gasthuis 128
Risquons-tous 98
Rodriguez d'Evora y Vega de Rhodes 10
Roegiers 70
Roegiers-Mechelynck 70
Rogier 1, 61, 95
Rogiers 55
Rogiers-Mechelynck 55
Rolin 55, 84, 108, 113-115, 117, 125, 227, 235, 236, 248, 249, 262
Rolin-Jacquemyns 227, 235
Rolin-Jaequemijns 246, 262
Rolin-Jaequemyns 228, 236, 248, 249, 256
Ronse 8, 13, 232
Roode Koningstraat 97, 109
Rooigem 32, 33, 66
Rooman 6, 10, 11, 15, 19, 20, 32, 33, 39, 71, 130,  137, 187, 235, 275, 279, 286, 290, 293
Rooman-De Block 32, 187
Rooman-De Moerman 235
Rooman-De Potter 137
Rooyghem 27
Rosseel 3, 5, 29, 74, 79, 85, 106-108, 118, 123, 124,  134, 138, 141
Rossel 32
Rotonde 153
Rottier 36
Rousseau 160, 161
Rue des Champs 204
Rue Saint-Georges 212
Rycx 70
Sabbe 115
Saeyman 169, 171, 184, 188
Sainctelette 248
Sautemas 275
Savaanstraat 114, 227
Schaw 293
Scheerder 298
Schelde 97, 214
Schelderode 128
Scheldewindeke 75, 123, 128, 170
Schelstraete 275
Schepens 282
Schokkebroersvestje 162
Scholaert 131
Schollaert 6, 32, 126, 187
Schoolkaai 154
Schoutteten 75, 123
Schoutteten-Alexis 123
Schoutteten-Lutens 75
Schouwburg 109, 117
Schutterij 183
Scott 160, 161
Scribe 218, 271
Seffers 264, 275
Seghers 164, 165
Semey 281, 283, 287
Semmerzake 128
Serbruyns 268
Seresia 259, 265, 270, 276, 285, 289
Seriacobs 123
Seriacops 75
Seth 137, 217, 218, 221, 234
Siffer 244, 260, 264, 275, 278, 286, 290, 297, 301
Simais 274
Simoens 115
Sint-Baafs 216
Sint-Baafskerk 66, 154, 196, 197
Sint-Denijs-Westrem 40, 128
Sint-Domingo 154
Sint-Jacobskerk 2
Sint-Jacobsnieuwstraat 39
Sint-Jorishof 9, 16
Sint-Jozefskring 197
Sint-Lievenspoort 94
Sint-Martens-Leerne 66
Sint-Nikolaas 8, 13
Sint-Pieters 24
Sint-Pieters-Aygem 27, 33
Sint-Pieters Aygem 32
Sint-Pieterswijk 196
Slachthuis 159
Sleksken 97
Slijpstraat 91, 97, 253
Smet 3
Smet-Grenier 3
Snellaert 182, 218
Snoeck 123
Socialisten 260, 261, 264, 265, 268, 274, 275, 281,  298
Société civile de l'hôtel de Wacken 202
Société des amis de l'ordre et du repos public 2
Société du Progrès 43
Société Hondicotia 29
Société Patriotique 2, 20
Société Philarmonique 86
Sodaliteit 2, 9, 210, 229
Soenens 33, 46, 47, 49, 80
Soens 283
Soignies 196, 223
Soinne 201
Solvyns 5, 17, 29, 32, 88, 126, 131, 170, 187
Solvyns-Martens 126, 187
Somergem 123, 128
Sonneville 74, 75, 79, 123
Sonnevillo 81
Soudan 137
Soupart 258, 271
Spanjaardskasteel 77, 196
Speelman 6, 10, 15, 19, 20, 33, 137, 152, 177, 216,  218
Speelman-Rooman 6, 10, 33
Speelman Rooman 15, 19, 20
Spilthoorn 267, 279
Stadhuis 2, 9, 15, 40, 68, 89, 90, 109, 117, 119, 127,  128, 164, 203, 221
Stalhuis 68
Standaert 283
Stapelhuis 154
Staten-Generaal 65
Statie 109
Statie Gent-Zuid 154
Stautemas 274, 278, 288, 291
Steenbeke 301
Steendam 39, 97
Steenstraat 39
Steurbaut 281
Stevens 304, 306
Stockman 286, 290
Stoomboot La Flêche 172, 173
Stoomboot Leopold I 166
Stoppelstraetje 217
Storm 240
Storme 235, 239, 242, 246
Storme-Brasseur 235, 239, 246
Story 70, 255, 258, 267, 279, 282
Story-Nuyttens 70
Surmont 170, 171
Surmont de Volsberghe 3, 10, 39
Swarts 221
Tack 75, 123, 224
Teekenacademie 9, 16, 36, 40, 68, 109, 117
Temmerman 283
Teniers 148
Terneusche vaart 65
Tertzweil 139, 141
Thery 32
Thienpont 115
Thierentyn 192
Thiery 29
Tibbaut 235, 268, 275, 279, 287, 290, 302
Tijtgadt 265
Timmerman 176, 179, 182
Tjeefkens 197
Toefaert 252-254
Tollenaere 304
Tongeren 196
Tot nut van den landman 244
Tremouroux 90
Tribunaal van eersten aanleg 164
Tribunal Civiel 91
Tricot 32, 33, 35, 56
Tweebruggenstraat 154
Tyman 255, 259, 265, 270, 276, 286, 288, 290
Tytgadt 259, 270
Union conservatrice 235
Union électorale 105
Universiteit 97
Utrecht 151
Uyttendaele 264, 299
Uytterhaegen 218
Vaderlandsche Maatschappij 3
Van Acken 6
Van Acker 85, 162, 163, 165, 204, 261, 265, 274,302
Van Aelbroeck 3, 5, 32, 42, 62, 69, 134, 163, 164,  189, 190, 194
Van Aelbroeck-Velleman 189, 190
Van Aken 3, 29, 32, 55, 118
Van Alstein 228, 237
Van Assche 264
Van Belle 4, 6, 29, 32, 55, 71, 83, 137
Van Beveren 268, 270, 274, 275, 280
Van Biervliet 205, 235
Van Biesbroeck 302
Van Boterdaele 3, 6
Van Canegem 279
Van Caneghem 40, 41
Van Caneghemstraat 253
Van Ceulebroeck 277, 297
Van Cleemputte 256, 262, 266, 272, 273, 282, 295,299, 305
Van Coetsem 33, 41
Van Crombrugge 3, 228
Van Crombrugge-Van Alstein 228
Van Crombrugghe 4, 5, 11, 17, 31, 35-37, 40, 46,58-60, 65, 66, 141, 179, 182, 221, 235, 237,256
Van Crombrugghe's-genootschap 162
Van Crombrugghe-Keerle 4
Van Crombrugghe-Van Alstein 237
Van Crombrugghe-Verhaeghe 235
Van Damme 221
Van de Capelle 4, 71
Van de Cappelle 6
Van de Kerchove 232, 255, 269, 271
Van de Kerckhove 220
Van de Maele 209
Van de Maele-Lanszweert 209
Van de Moortele 75
Van de Poele 32, 34, 55, 187, 235
Van de Poele-Goethals 235
Van de Poele-Wannaar 187
Van de Putte 287
Van de Veegaete 286, 300, 304
Van de Velde 14, 41, 74, 75, 84, 105, 118, 139, 141,  186, 271, 285, 289
Van de Vyvere 303
Van de Weghe 187
Van de Weyer 1, 61
Van de Woestijne 187
Van de Woestyne 84, 115, 118, 123, 134, 138, 141,186, 188, 191, 193, 228
Van de Woestyne-Van den Hecke 118, 134
Van den Abeele 115
Van den Berghe 29, 32, 74, 75, 84, 102, 119, 176,182, 209, 217, 218, 234, 250
Van den Bosch 280, 283, 284, 306
Van den Bossche 139, 297
Van den Broecke 221
Van den Bulcke 134
Van den Bulcke-Fiévé 134
Van den Durpel 300
Van den Hecke 3, 84, 118, 134, 163
Van den Hecke della Faille 5, 6, 11, 32, 39
Van den Hove 218
Van den Hove-Muys 218
Van den Kerchove 258
Van den Kerckhove 204, 221
Van den Kerckhove-Van den Broecke 221
Van den Peereboom 146, 169, 171, 184, 188, 198,199, 207, 220, 257
Van den Stichelen 198
Van der Bruggen 122, 192
Van der Bruggen-de Naeyer 192
Van der Bruggen de Naeyer 159, 170
Van der Cruyssen 33
Van der Donckt 32, 55
Van der Gheyn 139, 141, 180-182
Van der Gracht d'Eeghem 22
Van der Haeghen 209, 281, 304
Van der Heyden 221, 234, 250, 283, 286
Van der Linden 13
Van der Meersch 222, 234, 250
Van der Meulen 176, 226
Van der Motte 284, 292, 300, 303
Van der Schelden 198, 204
Van der Stegen 260, 297
Van der Stichelen 123, 138, 141, 169, 171, 185,188, 199, 207, 221, 222, 227, 236
Van der Straeten 4, 6, 32, 35, 70, 118, 218
Van der Straten 66
Van der Taelen 249
Van der Waerden 75, 164
Van Doorne 299, 305
Van Doosselaere 212
Van Duyn 84, 115, 118, 123, 134, 176-178, 217,218, 234
Van Duyn-Van den Hecke 84
Van Duyse 115, 221
Van Eekhautte 288
Van Enberghe 264
Van Geersdaele 137
Van Geert 260
Van Ghelder 260
Van Gheluwe 284
Van Goethem 146
Van Goethem-De Smet 146
Van Grootven 108, 110, 125, 126, 131
Van Guise 151
Van Gysegem 260
Van Halteren 260, 267
Van Hecke 148, 218, 234, 237, 278
Van Heuverswyn 179, 209, 234, 250
Van Heuverswyn D'Hulst 182
Van Hoecke 268
Van Hollebeke 220, 232, 234
Van Hoorebeke 108, 110, 113, 125, 128, 129, 131,145, 146, 220, 259, 265, 286, 290, 301, 304
Van Hove 216
Van Hove de Caigny 139
Van Huffel 40, 58, 75, 89, 91, 92, 105-108
Van Humbeeck 248
Van Impe 272
Van Imschoot 118, 120
Van Innis 10, 15, 17
Van Iseghem 284, 302
Van Kerckhove 235
Van Lemmens 33
Van Lierde 275
Van Lokeren 3, 5, 32, 39, 71, 118, 120, 139, 141,143, 148
Van Lokeren-Van Imschoot 118, 120
Van Loo 33, 123, 134, 137, 148, 187, 192, 201, 203,  220, 221, 232, 259, 260, 266, 267, 285, 289
Van Loo-Pickaert 260
Van Loo-Van Lokeren 148
Van Maer 141
Van Malcote 139, 141
Van Malcote-Lateur 139
Van Malcote-Latour 141
Van Meulecom 285, 289, 292
Van Moer 138
Van Montagu 103
Van Mosselvelde 182
Van Mossevelde 139, 179
Van Naemen 186, 188
Van Oost 287, 290, 302
Van Ootegem 232, 286
Van Ooteghem 220, 259, 265, 270, 272
Van Peene 148
Van Pottelberghe de la Potterie 56
Van Pottelsberghe 32, 84
Van Pottelsberghe de la Potterie 55, 59, 74, 102,118, 120, 123
Van Remoorter 125, 129
Van Remoortere 106, 107, 110, 131
Van Rullem 11
Van Rullen 6, 33, 115
Van Saceghem 25, 81, 82
Van Schauwenberghe 6
Van Sweden 302, 306
Van Tieghem 145, 170, 171
Van Tieghem de Limon 145
Van Toers 5, 11, 17, 29, 32, 69
Van Toers-Solvyns 5, 17, 32
Van Toers Solvyns 29
Van Vossem 221, 222
Van Waes 221
Van Wassenhove 75, 123
Van Wetter 75
Van Wyck 187
Van Zantvoorde 4, 5, 29, 32, 69, 84, 118, 145
Van Zele 307
Vander Brugghe 21
Vander Haeghen 264
Vander Linden 275
Vander Mensbrugghe 264
Vander Motte 278
Vander Stegen 267
Varenbergh 235
Varkensmarkt 157
Veemarkt 157
Veldstraat 229
Velleman 118, 138, 139, 141, 158, 166, 174, 189,190, 199
Velleman-Kesteloot 118, 139, 141, 174, 199
Verbaere 163, 165
Verbauwen 253, 270, 280, 292
Verbeeck 6, 221
Verbeke 187
Verbessem 232, 259, 265, 270, 276, 289, 300
Verbruggen 187
Verbruggen-De Naeyer 187
Verbrugghe 285, 289
Verburght 283, 284
Vercoullie 279, 285, 289, 292, 301
Vercruysse 235, 256, 262, 266, 271, 273, 282, 307
Vercruysse-Bracq 235, 262, 271, 273, 282, 294, 307
Verdonck 278, 283, 297
Vergauwen 6, 10, 15, 17, 20, 22, 32, 46, 74, 75, 79,  81, 106, 107, 110, 115, 126, 129, 131, 132,144, 170, 187, 191, 197, 234
Vergauwen-Goethals 6, 10, 115, 126, 144, 191
Vergauwen de la Court 207
Verger 150
Verhaege 35, 246
Verhaege-de Naeyer 246
Verhaege de Naeyer 35
Verhaegen 189, 190, 295, 299, 305
Verhaeghe 3, 32, 33, 35, 41, 55, 59, 75, 85, 118, 120,  123, 133, 134, 174, 201, 235, 255, 258
Verhaeghe-De Naeyer 3, 41
Verhaeghe-De Smet 174, 201
Verhaeghe de Naeyer 5, 32, 33, 35, 55, 59, 75, 85,  118, 120, 154, 255, 258
Verhoost 139, 141
Verhoost-Tertzweil 139, 141
Verhulst 179, 270
Verkenskot 241
Verlinden 83
Verlorenbroodstraat 154
Vermandel 218, 233, 250, 271
Vermeersch 32
Vermeulen 121, 133, 134
Véron 127
Verschaffelt 115, 152
Versichel 288, 291
Versluys 294, 299
Verstraete 123, 268
Vervier 16, 42, 58, 112, 121, 133, 174, 190, 201, 203,  234
Verviers 189, 249
Veurne 244
Vigilanten van Leander 253
Vilain27
Vilain XIIII 24, 27
Vilain XIV 67
Villers 254
Vincent 254, 262, 266
Vinderhaute 169, 184, 232
Vinderhoute 40, 128
Vindevogel 287
Vispoel 3, 5, 42, 58, 79, 81, 89, 91, 92, 106-108, 111,  121, 123, 174
Vlaamsche liberale Vereeniging 203
Vlaanderen 155
Vlaming 198
Vlasmarkt 157
Voituron 215, 217, 222, 227, 234, 237, 250, 254,264
Volderstraat 91, 149
Volksbelang 229
Voorloopig bewind 4, 13, 39
Voortman 123, 148, 194, 233, 235
Voortman-Dobbelaere 235
Vosselare 128
Vrienden der Goede Orde 30
Vrienden der Orde 29, 41
Vrienden der Orde en openbare Rust 14
Vrienden van de orde en openbare rust 3
Vrijdagmarkt 91, 103, 109, 128, 154
Vrije Burgers 215, 216, 219
Vrije burgersbond 284, 286, 287
Vrijen Burgersbond 280, 298
Vrijmetselaarsloge Le Septentrion 31
Vurste 128
Vuylsteke 115, 116, 148, 163, 176, 194, 211, 217,219, 221, 234-236
Waarschoot 9, 45, 75, 123, 128
Waelbroeck 221
Waelbrouck 238
Waeri 274, 275
Wagener 209, 233, 256, 260, 262
Walleyn 302
Wannaar 187
Wannaer 10
Wannemacker 286
Waremme 196
Waterloos 123, 134, 216, 218, 219, 234
Watervliet 232
Waterwijk 97
Wauters 70, 118, 138, 235
Wauters-Bossaert 70, 118, 138, 141
Wauters-Ghyselinck 235
Wauters-Van Kerckhove 235
Wellinckstraat 197
Werkbazen 280, 298
Werkerspartij 245
Werklieden 281
Werkrechtersraad 160
West-Vlaanderen 18, 61, 210
Wiemer 278
Wild 267
Wildeburg (kasteel) 192
Wilderozenstraat 252
Wille 283, 287
Willem I 24, 31, 65, 183
Willequet 210, 211, 220, 221, 232, 235, 236, 246,256, 262, 274
Willmar 54
Wittockx 71, 80, 82, 108, 175, 176, 194, 221
Wittocx 106, 107, 218, 234
Woeste 257
Wolters 166
Wondelgem 128
Wouters 74
Wouters-Bossaert 74
Würth 302
Wyngene 192
Yperstraat 101
Zaal Concordia 113, 115, 116
Zaal Flora 109, 128
Zaal Polka 109, 117, 128
Zaal Spiegelhof 227
Zaal Tivoli 94
Zaal Willem Tell 73, 74, 78, 106, 138
Zaman 6
Zaman-De Smet 6
Zelger 161, 172
Zenner 268, 275, 298
Zomergem 9, 45, 186, 187
Zonder Naam 149, 151
Zonder Naam doch niet zonder Hart 153
Zonder Naam niet zonder Hart 158
Zonder naam niet zonder Hert 148
Zuidstatie 248
Zulte 128
Zwarte-Zusterstraat 14
Zwarte Zustersstraat 2
Zwijnaarde 170