V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Het Grondwettelijk Bestuur van het Oude Gent (1880)

Een bondig maar volledig overzicht van de opeenvolgende stelsels volgens welke Gent bestuurd werd gedurende de Middeleeuwen en de moderne tijden.  Het boekje eindigt met de Carolijnse Concessie die de vrijheden van Gent gevoelig inperkte. De Heer L. De Rycker die dit boekje samenstelde, was leraar en schrijft in een zeer eenvoudige en begrijpelijke stijl. (153 blz., 4,75 euro - enkel te koop als ebook).

A short but complete overview of the different systems in which Ghent was governed since the Middle Ages and the modern times. The book ends with the Carolinian Concession which reduced very much the liberties of the city. Mister L. De Rycker who wrote this book was a teacher, he writes in a very clear style. (153 pages, 4,75 euro - only for sale as ebook)

Un petit livre qui donne un aperçu complet des differents systèmes selon lesquels la ville de Gand a été gouvernée pendant le Moyen-Age et les temps modernes. Le livre s'arrête avec la "Concession Caroline" qui réduisait substantiellement les libertés de la ville. Monsieur L. De Rycker qui écrivait ce petit oeuvre était professeur, il écrit dans un style très simple et compréhensible. (153 pages, 4,75 euros - seulement sur cédé).

Inhoud - Contents - Table

Voorwoord V
Gent 1
Oorsprong der stad Gent 3
Uitbreiding en belangrijkheid der stad 5
Verdere uitbreidingen der stad 7
Rechten en vrijheden der stad Gent 11
De keure van 1192 13
Het Schependom; de keuren der XIIIe eeuw; de Raad der XXXIX 16
De Keure van 1301 27
De Landsvergaderingen of Parlementen 34
De Ambachten, als medebesturende stadslichamen 39
Gent onder het bestuur van Jacob van Artevelde 45
Het politiek stelsel van Artevelde 56
Het tractaat van Doornik (1385) 63
De pais van Gaver (1453) 67
Het oproer van 1467, en zijne gevolgen 79
Het groot privilege van Maria van Burgondië (1477) 90
De pais van Cadzant (1492) 99
De Carolijnsche Concessie (1540) 104

Index


's Borchgraven gerechte 10
's Gravenbrug 7
't Vrije 106
Aalst 51, 76, 80, 107
Abdij van Sint-Baafs 107
Abdij van Sint-Pieters 107
Ackerman 65
Algemeene Staten 105
Allode 11
Antwerpen 20, 35
Ardenburg 54
Arques 47
Arras 96
Arsenaalzaal 112
Artevelde 42-44, 48-51, 53-63, 68, 71, 117
Artois 100
Atrecht 95, 96, 99, 100, 105
Augustijnen 112
Augustijnenklooster 112
Avignon 46
Baronnij van Nevele 107
Begijnhof 8
Belfort 12
Belfortstoren 118
Benedictus XII 46
Bette 17, 32
Biervliet 76
Blandinusberg 3
Blommaert 91
Boerehem 4
Boone 73
Borgnet 108, 111, 113
Borluut 17, 32, 75, 94
Boudewijn de IJzeren 4
Boudewijn VIII 18
Boudewijn VIII van Henegouwen 13
Braampoort 6, 8
Brabant 20, 48, 51, 60
Brabantpoort 6, 7
Briel 10
Broucland 8
Bruges 42, 63
Brugge 9, 20, 21, 28, 35, 37, 41, 44, 52, 55, 64, 68, 70, 74, 79,85, 89, 99, 101, 102, 106
Brughsche Vrije 51
Brugschepoortwijk 9
Brussel 20, 86, 88, 94, 98, 106, 108, 118
Burg 5
Burgondië 67, 68, 98, 100
Burgstraat 8, 10
Cadzant 99, 103, 115
Castelrye van den Auderburg 107
Castrum Gandavum 3, 5
Caudenberg 88
Chausselet 72
Colfdraeghers 120
Collacezaal 119
Collacezolder 87, 94, 112, 113, 119
Commansgulde 21, 22, 31, 42
Conflans 95
Coomans 42
Coomansgulde 41
Coopmans 42
Coupure 10
Courtrai 63
Creesers 115, 124, 127
Damman 94
Damme 22
Dampoort 77
David 49, 52, 65, 74, 93, 107
De Baenst 94
De Barante 82, 83
De Coeyghem 32
De Goede 91, 101
De Goux 88
De Hangest 23, 24
De la Marche 71
De Rycker III
De Saint-Genois 82
De Smet 110
De Stoute 65, 79
De Thiette 63
De Vaernewyck 32
De Vos 32
Den Goede 68, 100
Den Schoone 88, 99-101
Den Stoute 64, 67, 68, 92, 98
Dendermonde 51, 76, 107, 125
Despars 85
Desteldonck 107
Dhamere 72
Diericx 9, 20, 24, 25, 77, 120, 121, 128
Doornik 4, 50, 53, 55, 59, 63, 66, 67
Dordrecht 50
Douai 37, 59
Drongen 47, 75, 77
Drongenpoort 7
Duitsche rijk 60
Duitschland 60
Dullé-Plus II
Eckerghem 6, 10
Edouard III 63
Edward III 46
Elisabethsgracht 10
Engeland 46, 47, 49, 52, 53, 56, 57, 59-61, 67
Europa 2, 34, 60, 104
Ferrand en Johanna 8
Fiertere 80, 81, 89
Flandre 1, 6, 62
Flandres 73
France 62, 63
Frankrijk 23, 32, 36, 46, 52, 53, 56-58, 60, 67, 96, 100, 102, 109
Frans I 109
Fredericq 70, 114
Freemineuren 112
Froissart 1, 47
Gachard 70, 97, 104, 119
Gand 4, 114
Ganda 3
Gaver 10, 51, 67, 74, 75, 77-81, 86, 94
Geeraard Duivelsteen 55
Geeraardsbergen 51
Geersbergen 107
Gheldolf 9
Goethals 32, 88
Granson 98
Gravenkasteel 4, 7, 9, 55, 97, 107
Groene Tentenaars 74
Groenen Briel 10
Gruthuse 82, 83
Harlebeke 35
Heilig Kerst 5
Heilig Kerstkerk 8
Hembijse 128
Hembyse 113
Henegouwen 48, 51, 60
Hereheim 4
Heuvelpoort 77
Heyle 66
Hof ten Walle 85
Holland 60
Holstraat 10
Hooghuis 82, 84
Hoogpoort II
Hoogstraat 10
Houthem 80, 89
Houtlei 7
Hugonet 96-98
Humbercourt 96-98
Iepere 35, 37, 52, 55, 64, 68, 102, 106
Ieperen 20
Jacobijnen 112
Janssone 36
Joseph II 121
Kalanderberg III
Kamerijk 105
Kanaal van Gent tot aan de Zee 22
Kapel van Sint-Pharaïlde 5
Karel V 5, 103-105, 114, 115, 120, 126
Karel VII 101
Karel VIII 101, 102
Karlomagne 104
Karmelieten 112
Karthuizers 75
Kasselrij van den Oudburg 107, 109
Kerk van Heilig Kerst 5
Kervijn 52, 89
Kervyn 28, 32, 54, 58, 63, 72, 96
Ketelpoort 7
Ketelvestje 3
Klauwaarts 29
Klok Roelandt 127
Klokke Roeland 118
Korenmarkt 81
Kortrijk 32, 35, 36, 51, 52, 55, 76, 107, 125
Kouter 8
Kraanlei 9
Kuip van Gent 3, 9
Kwartier van Brugge 51
Kwartier van Gent 51, 107-109, 125
Land van Waas 6, 51, 107, 125
Langemunt 81, 82
Leeuwe 20
Lei 3-5, 7, 9
Leliaarts 29, 32, 50
Leproserij 10
Leuven 20, 50
Lier 20
Lodewijk XI 95, 96, 100
Loncke 32
Londen 42
Luik 87, 90, 108
Madrid 122
Male 35
Malines 128
Marché du Vendredi 82
Marialand 10
Mathieu 128
Mathilde van Portugaal 13
Mechelen 20, 92, 95, 98, 108, 109
Meyere 20, 21
Moke 82
Montils 102, 103
Morat 98
Muide 9
Muidebrug 8
Muidegrond 10
Nancy 91, 98
Neder-Schelde 3
Nederland 122
Nederlanden 61
Nederschelde 9
Nevele 107
Nicea 109
Ninove 51, 107
Onderbergen 116
Onze Vrouw op Sint-Pieters 47
Opper-Schelde 3
Orchies 59
Otto 4
Ottogracht 5
Oudburg 4-6, 9, 10, 51, 107, 119, 120
Oudburgstraat 9
Oudenaarde 51, 65, 73, 76, 77, 107, 125
Overschelde 6, 8
Parijs 28, 35, 95, 98, 122
Parlement van Parijs 24
Peperstraat 10
Percellepoort 77
Peronne 35, 95
Philip de Schoone 23
Pien 121
Poort 3, 4
Poort van Gent 5
Portus 3
Portus Ganda 4
Portus Gandavum 3
Predikheeren 112
Predikheerenklooster 116
Prinsenhof 123, 124
Raad der Vliesorde 98
Raad van Vlaanderen 125
Raepsaet 7
Rijhove 128
Rijke Gasthuis 10
Rijsel 35, 37, 59, 63, 75, 101
Roeselare 52
Rogghé III
Rosebeke 63, 65
Ruggestul 44
Rupelmonde 48, 76, 77
Rym 75, 94
S' Graven steen 4
Saint-Bavon 4
Schayes 110
Schelde 3, 7, 8, 73
Schepenhuis 72, 109, 112, 113, 119, 124
Schipgracht 9
Schreeuwers 115
Secreet 118
Senlis 50
Ser Raessen gerechte 10
Ser Sanders 17
Ser Symones 17
Serpentstraat 82
Sersanders 75
Sint-Anna gasthuis 77
Sint-Baafs 5, 10, 27, 75, 107
Sint-Baafskerk 4
Sint-Baafsstede 3, 5, 8, 9, 11
Sint-Jacobs 5, 18, 47
Sint-Jacobskerk 5
Sint-Jans 5, 18, 47
Sint-Janskapel 4
Sint-Janskerk 5, 15, 80, 85, 94
Sint-Jansparochie 47
Sint-Jorispoort 7
Sint-Lievens-Houthem 80
Sint-Lievensfiertere 81, 85
Sint-Lievensprocessie 89
Sint-Lievenszotten 80
Sint-Martenskapel 6
Sint-Michiels 5, 18, 47
Sint-Michielskapel 6
Sint-Michielskerk 5
Sint-Michielswijk 7
Sint-Nicolaas 5, 47
Sint-Nicolaaskerk 5
Sint-Nikolaas 18
Sint-Omaars 47
Sint-Pieters 3, 5, 10, 11, 27, 107
Sint-Pietersdorp 3, 5
Sint Amand 3
Sint Bavo 3
Sint Lieven 80
Sleidinge 107
Sleutelkensbrug 9
Slijpstraat 8
Sluis 22, 53, 103
Sluizeken 9
Spanjaardskasteel 3
Spanje 105, 109, 122
Spitaalpoort 77, 85, 87
Staten van Vlaanderen 71, 105
Steenbeke 55
Steendam 7
Steur 111, 116
Thienen 20
Thouroutpoort 7
Tichelrij 9
Torrebrug 7
Transmarus 4
Tyncke 72
Uutenhove 32
Van Artevelde VII, 41, 45, 47, 48, 52, 53, 55, 62, 63, 65, 70,106, 110
Van Bethune 10, 33, 88
Van Botelaere 73
Van Burgondië 65, 88, 90, 99, 103, 106
Van Cassel 44
Van Constantinopel 7, 10
Van Dampierre 37, 49, 95
Van den Elzas 6, 7, 13, 17
Van den Hane 127
Van den Hovene 47
Van der Capelle 67
Van der Gracht 94, 122
Van der Kindere 62, 63, 71, 117
Van Fosseux 75
Van Gaver 6
Van Gruthuse 81
Van Hongarië 105
Van Huse 47
Van Kortrijk 46, 48
Van Lens 47
Van Lokeren 4
Van Male 56, 63, 65
Van Melle 97, 98
Van Namen 37
Van Nevers 44, 46, 57
Van Oostenrijk 99, 100
Van Raveschoot 94
Van Ravestein 96
Van Steenbeke 54
Van Thiette 37
Van Vaernewijk 47, 48
Van Valois 49, 50
Van York 96
Vander Kindere 42
Veldslag der Gulden Sporen 32
Veldstraat 81
Vier Ambachten 6, 51, 76, 107
Villa Sancti Bavonis 4
Vilvoorde 53
Vlaanderen V, 1, 34-36, 46, 47, 50-54, 56, 58-61, 64, 65, 67, 68,74, 94, 95, 118
Vlabakkers 115
Voormuide 10
Vrijdagmarkt 44, 56, 81, 85, 97, 113, 118
Vrouwebroers 112
Vuylsteke III, VII, 68
Waarschoot 107
Waas 76
Wagener 112
Wandelstege 82
Wankönig 20
Warnkoenig 4, 6, 9, 13, 22, 120
Warnkönig 17-19, 21, 24, 25, 41, 50
Warnkönig-Gheldolf 37
Watermolenbrug 6, 7
Willaey 73
Willems-Fonds 15, 68
Winendaele 28
Witte Kaproenen 74, 76, 103
Wittebroers 112
Wouters 15
Ypres 21
Zaman 37
Zannekin 36, 60
Zeeland 60
Zonder Vrees 89