V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van Wetteren, gevolgd van eene historische schets der omliggende gemeenten (1862)

Dit werk van Jan Broeckaert, dat voor het eerst in 1862 uitgegeven werd, komt nu opnieuw in Uw bereik. Wij weten dat dit werk nu voor een deel verouderd is, maar de manier waarop de Heer Broeckaert bepaalde zaken uit zijn tijd beschrijft is onovertroffen, en zal dat naar ons oordeel ook blijven (546 blz., 16,50 euro - enkel te koop als ebook).

This work of Jan Broeckaert, first edited in 1862, is now within reach again. We know that parts of this work are now obsolete, but the manner in which Mister Broeckaert writes about some events of his time, is unprecedented (546 pages, 16,50 euro - only for sale as ebook).

Cet ouvrage de Jan Broeckaert, qui a été éditée pour la première fois en 1862, est maintenant de nouveau à votre portée. Bien que l'oeuvre est partiellement vieilli, la manière de laquelle Monsieur Broeckaert décrit certains événements qui se sont passé en son temps, est à notre avis insurpassable (546 pages, 16,50 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

 Inleiding 3

 Ie HOOFDSTUK. Benaming; oorsprong; oudheden; plaetselijke ligging; grondverdeeling.  7

 IIe HOOFDSTUK. Oorspronkelijke loop der Schelde; aenspoelingen; waterloopen; overzicht van den voormaligen staet der gemeenschapswegen in Vlaenderen; inrichting der steenwegen.  29

 IIIe HOOFDSTUK. Vlaenderen en het land van Dendermonde; de heerlijkheid van Wetteren; hare aenhangsels; koninglijk domein op Vantegem; adellijk geslacht Van Wettere, der Vilains, enz.; wapen der gemeente.   41

 IVe HOOFDSTUK. Rechtsoefening; bestuer; leenen; belastingen; voorrechten; gemeentehandvesten. 67

 Ve HOOFDSTUK. GESCHIEDKUNDIGE DAEDZAKEN.  111

 VIe HOOFDSTUK. Parochiale kerk; hare onderhoorige kapel; Sinte Gertrudis; geestelijk bestuer;kerkelijke gebruiken  185

 VIIe HOOFDSTUK. Bevolking; handel; nijverheid; koninglijke Buskruidfabriek; de eerste Uitzet, enz.
 215

 VIIIe HOOFDSTUK. Armwezen; hospitael; weezenhuis; bewaerschool; zondagschool.  233

 IXe HOOFDSTUK. Akademie van Teeken- en Bouwkunst.  241

 Xe HOOFDSTUK. De Rederijkers; Sint-Sebastiaensgilde; Muziek en Koormaetschappijen; Vlaemsche Taelmin, enz.  243

 XIe HOOFDSTUK. VERDIENSTELIJKE MANNEN.  270

 XIIe HOOFDSTUK. DE REUZEN, VOLKSSAGEN.  285

 B IJ L A G E N.  303

 HISTORISCHE SCHETS DER OMLIGGENDE GEMEENTEN.  357

 Laerne 359
 Calcken 405
 Schellebelle 423
 Cherscamp 437
 Massemen-Westrem 447
 Westrem 467

 LIJST DER INTEEKENAREN. 479
 
Index 490

Index


's Gravenhage 460
's Vos 376
't Hof te Steentjen 463
't Hof ten Honderd 463
't Is iver die ons leyd 253
Aaldrieschen 22
Abeloos 479
Ackerman 53, 479
Adriaens 444
Aelst 18, 38, 64, 71, 89, 102, 117, 119, 121, 122, 132, 136, 157, 174,201, 205, 220, 253, 261, 272, 288, 354, 364, 440, 449, 452, 453,459, 469, 472, 476, 483, 484, 486
Aeltre 480
Aerd 173
Aerschot 131
Aert 27
Aertsen 418
Aeth 287, 407
Affligem 210, 469
Akademie 241
Aken 156
Akkergem 21
Akkerstraet 21
Allodiael of Vrijhavig Vlaenderen 41
Alpha en Ommega 243
Alva 121, 123, 125-128, 130, 367
Amandus 186
Amogies 385
Amsterdam 272
Ané 444
Angelot 206
Angillis 479
Ansiau 479
Antheunis 181, 182, 251
Antigoon 288
Antwerpen 29, 38, 60, 61, 94, 125, 129, 140, 149, 186, 201, 221,222, 236, 243, 287, 288, 406, 469, 482, 484, 487
Appels 149
Ardèche 281
Arents 479
Arras 407, 472
Arsele 394
Artesië 118
Artevelde 112
Artois 472
Assions 281
Athene 13
Atrecht 407
Au delà de l'Escaut 154
Audenaerde 154, 245, 331
Austrasië 31
Auwegem 432
Avergem 194
Baele 417
Baerle 266
Baesrode 12, 43
Baeten 434
Baetens 479
Baevegem 17, 33, 38
Baeyens 173
Bailleul-sur-l'Escaut 423
Balde 51, 52, 97, 207
Balder 14
Baldez 47, 310
Baliques 236
Barbane 258
Barsele 374
Bassenrux 417
Basserode 46
Baudeloo 192, 207, 351, 352, 416
Bauwens 94
Bavingehem 16, 17
Bawens 375
Bedinae 318
Beeckman 235
Beerstoppel 32
Beervelde 211
Bekaert 479
Belcele 485, 487
Belfort 271
Bella 423, 441
Bella ad Scaldim 423
Bella scaldis 423
Belle 80, 86, 89, 367, 429, 434
Benedenstraet 225
Berchem 32, 51, 236
Berchem-bij-Audenaerde 489
Berchmans 479
Bergen 287
Berlaere 43, 262, 423, 424
Berlegem 364, 451
Berleghem 45
Berlinde-Kapelle 386
Bernard 116, 118
Beroerteraed 126
Bertrand 479
Bethune 45, 407, 456
Bette 425, 426, 429
Betunie 407
Beuckel 213, 479
Bewaerschool 238
Bichaloff 178
Biervliet 29, 117
Biese 90
Blaesveld 451
Blanckaert 249
Blancquaert 75
Blancquart 479
Bloedraed 126
Blommaert 13, 125, 270, 359, 367, 368, 387
Blondeel 479
Bocxstaele 246
Boedeghem 442
Boekstede 52
Boerenhol 225
Boeygem 441, 442
Bogaerd 479
Bogaert 479
Bois-de-Nieppe 367
Bombeke 173, 479
Bommels 211
Bonefelt 143
Boom 192
Borluut 410
Bornhem 12, 41
Borquelmans 434
Borsbeke 471, 472
Boschacker 93
Boschackerken 93
Boschkant 18, 21, 27, 52
Boschtuk 94
Bosschaert 93, 468
Botermarkt 68, 164
Bottelaere 195, 209, 210
Bouchout 364
Boucke 28
Boudewijn IV 41
Boudewijns 374
Boulogne 437
Bouvines 455
Bove 479
Boxstael 339, 340
Boyé 72
Braband 42, 130, 156, 231
Bracbantense 16
Bracbantensis 17
Bracbatinse 16
Bracke 94, 173, 479
Braeckman 76, 77, 173, 479
Brandeburgers 147, 157
Breda 156, 161
Brigand 171
Brigands 159, 167-170
Brihet 479
Broeckaert 1, 76, 173, 260, 415, 480
Bruessele 345
Brugeletti 451
Brugge 27, 60, 139, 218, 236, 245, 373, 410, 438
Bruinbeke 445
Bruinekruis-kapel 445
Brussel 37, 52, 65, 100, 107, 189, 201, 217, 223, 229, 261, 266,282, 287, 293, 321, 326, 341, 356, 406, 447, 453, 454, 480-482,  487-489
Brussele 420
Bruxelles 273, 305, 316, 329
Brys 480
Bull 375
Burgoensch kruis 293
Burgrave 249
Burst 442, 443
Buskruidfabriek 221
Buysse 480
Buytaert 418
C. Van Opstaele 258
Caelberch 72
Calcken 20, 26, 43-46, 49, 50, 80, 81, 88, 89, 93, 94, 97, 115,150, 152, 169, 181, 183, 205, 211, 262, 271, 311, 312, 360, 366, 398, 405, 406, 408, 409, 411-415, 417, 418, 421, 448-450, 452, 453, 462, 479-482, 484-489
Calckene 80-82, 87, 89, 90, 406, 409
Calckine 406
Calkene 70, 456
Calkine 394
Calkines 406, 407
Callekine 406
Callekinen-steen 456
Calvinisten 124
Cambier 480
Cambray 118
Cameracum 201
Cannaert 167, 377
Capelle 28
Capellen 87
Caple 385
Caprycke 488
Cardinael 104
Carnewal 173
Carouvelt 468
Cassel 367
Caster 26, 97, 99, 139
Castillon 384, 416
Catoir 77, 270
Cattenije 51
Causiau 480
Cecrops 13
Centronen 11
Cerscamp 440-442
Champagne 62
Chercamp 437
Cherscamp 21, 80, 205, 408, 429, 435, 437, 438, 440-443,  445, 479-481, 484-486
Cherskamp 60
Chierscamp 437
Christiaens 445, 480
Christijn de Ribaucourt 363
Cicero 13
Cieters 480
Clairfayt 273
Clais 73
Clarisse 445
Claus 444, 480
Cnudde 480
Cockuyt 73, 305
Coeck 288
Comtesse 428
Conscience 167
Cooppal 174, 175, 221, 222
Coorde 266
Cooremeert 270
Coppens 348
Coppieters 76
Coremans 231
Cormondyn 102
Corthals 77
Cosijn 444
Cottem 444
Couckelaere 484
Coupigny 440
Coutere 385
Crabeels 326
Craenenbroeck 417
Craeyer 416
Crapoen 480
Cremers 480
Croiselles 385
Cromphaut 73, 189
Cromphauts 188
Cruyl 271, 272
Cueillot 72
Cyfferschole 270
D'Arenberg 15, 454
D'Arras 45
D'Aucré 462
D'Audenarde 335
D'Audenhove 45
D'Azincourt 160
D'Erpe 385
D'Esclaibes 440
D'Estrée 203
D'Haemers 482
D'Haenens 482
D'Haens 482
D'Haese 482
D'Hane de Steenhuyse 468
D'Heetvelde 434
D'Hollander 482
D'Hooghe 482
D'Hooghe-Coppens 482
D'Hoop 482
D'HOORE 470
D'Humières 453
D'Isenghien 84, 307-309, 327, 398
D'Isenghien en Masmines 104
D'Isenguien 47
D'O 454
D'Oostendorp 368
D'Outreligne 482
D'Overloop 367
Dacknam 116
Dangeau 64
Dauvet 116, 118
Dauw 470, 480
Dauwe 480
David 9, 29, 30
David-van Peene 480
De 13
De Achterrooze 231
De Backer 77, 135, 173, 188, 480
De Baets 480
De Baldez 47, 48, 303-305, 309, 310
De Baldez et Aranda 306
De Barante 114, 375
De Barbançon 451, 452
De Bast 12, 13
De Beaumont 116, 118
De Bedmar 321
De Beenhouwer 280, 281
De Beer 348
De Bella 442
De Benavides, Carrillo ende Tolledo 340
De Bergeyck 321
De Bertrand-de Castelgeos 281
De Béthune 46, 307, 361
De Bethunio 361
De Bleekery 231
De Bloc 72
De Bock 412
De Bocq 72
De Boeck 461
De Bois 306
De Bonte Koe 231
De Borgia 453
De Bourgogne 118
De Bourgoigne 118
De Bourgonge 118
De Brabander 480
De Brancas 454, 471
De Brauwer-Stock 480
De Breuck 384, 480
De Broederhand 266, 269, 484
De Bruycker 173, 348, 480, 481
De Bruyn 481
De Bul 374
De Buren 481
De Busseghem 72
De Buyst 481
De Cabilliau 408
De Caesemaecker 73
De Calcken 410
De Calckene 409
De Calkine 409, 410
De Capple 72
De Castillon 20, 204, 216
De Cattenhije 51, 97
De Caumont 370
De Causemaeker 107
De Charroloys 118
De Charters 143
De Clercq 75, 76, 266, 348, 445, 469, 481
De Coen 481
De Concorde 261
De Coppenhole 72
De Cordes 439, 440
De Cortezijn 455
De Cortrezijn 57
De Craecker 253
De Crevant d'Humières 453
De Crillon 160
De Croy 118
De Decker 481
De Dene 377
De dolende Schapen 253
De Dry Snoeken 231
De Durmez 53
De Dusburch 442
De Fonteinisten 251
De Fonteyne 243
De Fonteysnisten 253
De Fortuen 231
De Gand 83, 104, 307, 448
De Gand de Merodes 472
De Gand de Merodes de Montmorency 471
De Gand Merode ende Monmorency 82
De Gavere 385, 444
De Geest 481
De Gentenaer 428
De Geyter 73, 76, 77, 152, 462, 481
De Gheytere 73
De Ghistella 361
De Ghistelles 72
De Goede 111, 116
De Goesin 201
De Gosseme 77
De Grassin 161
De Grave 73, 78, 173, 444, 481
De Grimberges 46
De Grisperre 305
De Groeve 481
De Groote 345, 481
De Guchteneer 481
De Gussem 481
De Gusseme 135, 212
De Hase 367
De Jasse 452
De Jauce 409, 451, 452
De Jauche 46
De Jausse 448
De Jonghe 128, 136, 139, 145
De Kegel 481
De Kempenaere 128, 129, 136, 137, 140
De Kempenare 125, 145, 432
De Kerckhove 98, 481
De keyser's kunst 266
De Krommevore 231
De Kroone 231
De Kruysbroeders 253
De la Cambe 428
De la Marche 202, 212
De Laet 444
De Lalaing 115
De Lannée de Bétrancourt 481
De Lannoy 451, 452
De Lantsheere 403
De Lare 366
De Lathauwer 481
De le Broucke 72
De Lesda 442
De Lobkowitz 174
De Maerschalck 451
De Maldeghem 72, 450
De Mannuy 140
De Marchin 147
De Masmine 45
De Masmines 438, 450, 454-456
De Masmisnes 456
De Meester 76, 348
De Melomanen 266
De Merode 307, 453
De Mey 75-77, 305, 348, 481
De Meyer 201, 348
De Meyere 76, 266, 270, 366, 461, 481
De Milly 101
De Moerloose 212, 305
De Mol 469
De Molesines 338
De Montmorency 385, 453
De Moor 444, 469
De Mot 429
De Munter 157, 481
De Noter 481
De Pael 415
De Paepe, B 481
De Pauw 190, 481
De Périgord 160
De Peyser 482
De Potter 267, 482
De Putter 348
De Rapp 182, 262, 482
De Redengulde : De Leersuchtige Jongheyd 250
De Renty 141
De Reuzen 231
De Ribaucourt 362, 482
De Ridder 482
De Rochendorf 452
De Rongé 434
De Roopoorte 463
De Roos 255
De Rooze 231
De Rosiers 243
De Roy 56
De Roye de la Rochefoucauld 453
De Rubempré 385
De Saint-Pol 118
De Saint-Sauveur 160
De Salier 471
De Schaepmeester 482
De Schoutheete 363
De Schoutheete de Tervarent 482
De Schoutheete-van Zuylen 362
De Smet 8, 61, 62, 123, 359, 405, 423, 424, 426, 437, 445,  447, 469, 482
De Soete 420
De Somer 107
De Sotengem 407
De Sottenghien 458
De Spiegels 231
De St Genois 482
De St-Genois 60, 101, 141, 187, 374, 423, 426
De Steenen linde 430, 431
De Stroopere 444
De Taelmin 267
De Taelvrienden 484
De Taey 348
De Tolnaere 70
De Twee Gieters 231
De Ulloa 127
De Vaele 51
De Valke 231
De Varenthofstede 463
De Vereenigde Werklieden 268
De Vier Eemers 231
De Vier Gekroonde 231
De Villa 441
De Villa Hermosa 104
De Vinderhaute 439
De Violieren 243
De Visscher 482
De Vlaemsche Ster 484
De Vlaemsche Taelmin 268
De Vlaminck 482
De Volherding 262, 266
De Vos 51, 81, 245, 266, 362-365, 374, 444, 469, 482
De Voss 375
De Vrije Koorzangers 266
De Vrint 102
De Vuyst 77, 170, 173, 178, 193, 482
De Vylder 93, 94
De Wael 482
De Waepenaert 482
De Wan 482
De Weirt 482
De Westrem 467
De Wettre 58
De Wever 482
De Wez 142
De Wichelme 439
De Wilde 482
De Winter 418
De Witte 482
De Zilveren Panne 260, 269
De Zwaen 416
De Zwane 231
De Zwijger 124
Debbaudt 480
Dedeyn 481
Defriche 105
Deinze 236
Del Vaele 51
Dela Cueba 318
Dela Jorres 318
Delfortrie 352
Delise-Scribe 224
Delvael 50, 51, 96, 174, 221
Den Appel 107
Den bonten Os 267
Den Duivel 61
Den Engel 231
Den Goede 25, 111, 114
Den Gouden Leeuw 179
Den Groenen Jager 231
Den Groote 31
Den Kale 31
Den keizer 231
Den Koning van Spanje 231
Den Oude 62
Den Prince 231
Den Rooden Haen 231
Den Stoute 100
Den Tandt 481
Den Trap 225, 231
Dender 12, 30, 31, 149
Denderbelle 43, 423, 424
Dendermonde 24, 29, 30, 37, 41-44, 48-51, 70, 71, 79, 82, 83,87, 89, 91, 99-103, 106, 114, 116, 117, 132, 137-142, 144, 146, 148,150, 151, 153, 156, 187, 189, 192, 201, 202, 208, 209, 212, 215, 219, 220, 235, 243, 251, 253, 255, 256, 261, 274, 287, 317, 323, 343, 344, 350, 365, 366, 376, 387, 397, 398, 403, 405-407, 409, 410, 412, 427-429, 440, 447, 449, 455, 456, 471, 472, 475, 481-483, 485-487, 489
Dendermondsche 83, 92
Dendermondsche-ter Kapellen 80
Dendermontsche 81, 307-309
Dendermontschen 87, 88
Dentergem 482, 486
Depars 454
Der Linden 469
Derick 173
Despars 23, 119, 374
Destelbergen 211, 266
Deurne 360
Devael 51
Devenyn 482
Dewez 139
Deynse 374
Deynze 251
Dickelvenne 467
Diels 469
Dierickx 430
Diericx 32, 50, 61, 62, 456
Dixmude 481
Dobbele 399
Doir 467
Doornicke 418
Doornijk 440
Doornik 129, 140, 186, 363, 440, 442, 452, 467
Doornlaerbosch 129
Drabstraat 226
Drieghe 77, 348, 482
Driesch 27, 86, 301
Droesbeeck 444
Droesbeke 483
Drongen 435, 441-444
Drontheim 231
Drubbel 469
Du Bois 304, 305
Du Caju 201
Du Chaila 160
Du Chesne 46
Du Lauce 193
Dubois 194, 483
Dubuisson 53, 251
Ducaju 483
Ducarere 471
Duchesne 62, 361, 448
Duitschland 31, 41, 130, 138, 157
Dujardin 469
Dullaert 373
Dumouriez 27, 159, 162, 163
Dumpel 272
Durieu 483
Durme 116
Duval 51
Dwaei 452
Eckerghem 121, 122
Edda 14
Edingen 274
Eecke 450, 488
Eecloo 65, 138, 140, 218, 243, 251, 479, 488
Eecloonaar 65
Eede 28, 173
Eegoed 430
Eeminck 20
Eenaeme 173, 411
Eendracht maekt Macht 268
Eertbrugghe 429
Eertbure 318
Eesvelde 26
Eggerick 77
Egmont 124, 126
Eikels worden boomen 243
Elen 460
Elene 366, 449
Engeland 130, 155
Engels 28
Engelschen 160
Enghien 274
Erfenis-oorlog 159
Erondegem 385, 394
Erpe 385
Ertbrugge 99, 427, 429
Ertbuer 20, 48, 50, 51, 73, 79, 85, 90, 91, 97, 99, 106, 313, 317
Ertbure 317
Escaut 313, 327, 328
Estampes 374
Estombes 385
Etichove 486
Eugenius III 467
Euterpia 266
Everaert 76, 93, 348
Everden 72
Eyne 429, 451, 452
Faipoult 312
Farnese 131
Feronmeersch 400
Ferraris 48
Fijgen 161, 162, 415
Flaminc 394
Fleurus 163
Flitherdala 16
Flithersele 16, 17
Floris 445
Foas 202
Fontenoi 160
Fort 139
Fortuinrad 287
Frankenthal 138
Frankrijk 41, 43, 64, 150, 155, 161, 202, 281
Fransch Vlaenderen 41
Fraters 483
Gachard 100, 123
Gaerens 259
Galgeneed 366
Galgenveld 259
Galmart 483
Gambrivius 231
Gand 13, 47, 52, 62, 118, 122, 123, 126, 159, 172, 271, 273, 274,279, 304-306, 309, 312, 331-333, 335, 336, 362, 430, 440
Gandavensis 20
Gandavo 17, 393
Gandavum 22
Ganthois 428
Gantois 428
Ganzendrijvers 377
Gaver 113, 114, 119, 373, 374, 488
Gazette van Gent 370
Geen baetzucht tot de winst, Maer iver tot de kunst  253
Geeraerdsbergen 38, 41, 157, 287, 467
Gelnoot 50
Gend 97
Gendt 92, 324, 350, 351, 364, 365, 399
Gent 1, 16, 20, 22-25, 29, 37, 42, 47-50, 52, 58-64, 101, 105,107, 113, 115-117, 119, 121, 122, 125-127, 129-133, 136, 138-140, 142, 144, 145, 148, 149, 155, 160, 162, 168, 171, 174, 178, 179, 192, 196, 197, 199, 201, 205-208, 210, 213, 218-220, 223, 224, 228-230, 236, 241, 243, 251, 253, 256, 261, 262, 266, 267, 270-276, 278-281, 293, 363, 364, 366, 373, 374, 376, 380, 405, 406, 410, 412, 413, 417, 430, 432, 433, 438, 445, 454-459, 467, 468, 480-489
Gentbrugge 456
Gentenaers 111, 119
Gentenaren 113-117, 119, 126, 130, 137, 139, 146, 331, 335, 373-375, 432, 455
Gentsche Collatie 117
Geraerdsbergen 114
Gereede 51
Gerees 96
Geusen 145
Geuzen 121, 131-133, 136, 138, 188, 412, 413
Geuzenverbond 124
Gevaert 266
Gheluvelt 236
Ghendt 58, 256-258, 270, 353, 354, 382, 409, 432
Ghent 121, 122, 129, 136, 137, 470
Ghijsbrechts 169
Ghijsegem 487
Ghusse 193
Ghys 352
Gijzenzele 17, 22
Gisingasela 16, 17
Gisingasule 16
Goetghebuer 271
Goethals 64, 77
Gombert's Zanggenootschap 282
Gonsalvo de Alveda 151
Gontrode 136
Goossens 483
Gordunen 11
Gossec 266
Gotthem 98
Gouden Hoofd 219
Graevius 272
Gramaye 63
Gransvelde 25, 27, 203
Granvelle 201
Gravenkasteel 129
Gregorius XV 382
Gremberge 394
Grembergen 43
Gretry 266
Grevelingen 124
Grieken 12, 13
Grimaldi de Monaco 453
Grimbergen 435, 443, 451
Grimm 294, 359
Grimmingen 483, 489
Groenincx 444
Groententers 374
Groot Beggijnhof 210
Groot Begijnhof 276
Groote Tiende 428
Grudiërs 11
Guines 46, 62
Guiot 384
Gulden Vlies 62
Gulden-Sporenslag 454
Gysbrechts 483
Haelterman 173
Haens 441
Hainkiens 417
Halle 195
Ham 32, 92
Hamme 43, 251, 287, 483, 489
Hansbeke 374
Hasselt 287
Haulmoeschere 385
Hebbelynck 1, 483
Heeminck 20, 21
Heetvelde 430
Heilig Woud 12, 14
Heirwegh 483
Hekker 27
Hekkergem 21
Hekkerstraet 21, 170, 173
Hella 15
Hembyse 121, 133, 134, 138-143
Hemelveerdegen 451
Hendrik II 123
Henegouwen 130, 156
Herbaut 90
Herdershem 47, 60, 438
Herdershoek 21, 211
Herderssem 304-306
Herman 483
Herreman 253, 262, 266, 483
Herremens 213
Herssens 483
Hessische 157
Het Bourgondsch Kruis 231
Het Burgondsch kruis 23
Het Hol 225
Het Koningshof 57
Het Paelken 231
Het Schepenhuis 231
Het Schildeken 231
Het Schip 231
Het Vergulden hooft 102
Heurne 32
Heusden 25, 97, 211, 373, 480, 483, 487
Heyde 25
Heylen 359
Heylinck 73
Heymans 445
Heyndrickx 483
Heyne 452
Heyvaert 483
Hilduardus 187
Hlodwig 31
Hoenderstraet 238
Hoest 72
Hof te Roosebroeck 52
Hofdijk 186, 212
Hol 129, 225
Holenmeerschbeek 457
Holenmeerschbeekje 448
Holland 130, 150, 406
Hollanders 151, 155
Holluyn 483
Holstraat 27
Holstraet 37, 173, 182, 225
Homerus 13
Hoogen Helsinck 97
Hoogstraet 37, 190
Hoogstraete 27
Hoorne 126
Hosdine 394
Hosendunc 394
Hospitael 234
Hotel van Commercie 220
Houplines 385
Hoyrdeghem 122
Hugo II 62
Hulst 86, 133, 440
Huughe 483
Huycke 483
Huyttens 10, 28, 208, 483
Imbert 17
Impins 378
Innocentius XII 174
Isegem 99, 104, 452, 453
Iseghem 46, 47, 57, 101, 247, 251, 258, 307, 472
Isengien 399
Iverzuchtig 253
Jabbeke 231
Jabeke 21, 22, 27, 52, 255
Jacobs 152
Jacops 76
Jaeren 208
Jaerens 434
Jansenius 133
Janson 236
Jaspar 483
Joos 483
Jordanus 467
Jozef II 107, 159, 161, 162, 414, 435
Kadol 52
Kadzand 273
Kalandenberg 456
Kalken 406
Kalkene 406
Kamerijk 201, 202, 441, 443, 460, 467, 469
Kamerken 94
Kapel-ter-Linden 386
Kapelgrond 204
Kapellendriesch 26
Karel de Kale 16
Karel den Groote 185, 206, 211
Karel V 233
Karel VII 115
Karlingers 34
Karmelieten-kerk 60
Keizer Karel 122-124, 126, 179, 367, 425
Keizerlijken 161
Keizerpoort 142
Kelgoet 72
Kempen 18
Kerchove 306
Kerkstraatjen 27
Kerskamp 437
Kersouwieren 245
Kervyn 119, 202
Kervyn de Lettenhove 58, 115, 116, 410
Keulen 266
Kiekepoos 483
Kiliaen 426
Kilian 359
Kintschot 305
Kleef 116
Kleempendorp 21
Klein Beggijnhof 210
Klein Begijnhof 213
Klein Gent 25
Konigshof 52
Koningshof 52
Koornmarkt 220
Kops 461, 483
Kortenbosch 18
Kortrijk 101, 117, 455
Kortrijksche poort 178
Kozakken 177
Kreglinger 360
Kroone 27
Kruisbergen 11, 18, 21
Kwaedrecht 23
L'Escaut 30
L'Espinoy 44, 45, 50, 58, 366, 438, 457
La Fère 202
La Potterie 51
Laerne 20, 25, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 79, 80, 89, 90, 92, 97,111, 113, 115, 143, 181-183, 205, 207, 208, 211, 253, 288, 313, 359-369, 373-387, 389, 391, 393, 397-402, 405, 407, 408, 418, 448-451, 479-484, 487-489
Laerne-Ertbuer 181
Lalemant 483
Lammens 76, 339, 340, 348, 483
Land van Aelst 19, 272
Land van Dendermonde 43
Land van Waes 19, 21, 41-43, 111, 114, 135, 149, 152, 195, 368
Langemarck 236
Langemeersch 93
Langemunt 456
Lanssens 484
Lant van Waes 152
Lantscouter 54
Laon 202
Lare 364
Larne 361, 374, 389, 391, 393, 395
Lato 193
Lauwaet 484
Lazarije 135
Le Buedel 72
Le Valois 51
Lebbeke 43, 253
Lebègue 484
Lecerff 266
Lecomte 356
Lede 195, 276, 485
Ledeberg 480
Ledeberg-driesch 145
Lederghem 472
Ledoux 484
Leenhove van Wettere 80
Leerzaem en Deugdzaem 253
Leerzugtige herten 253
Leeuwergem 449, 483
Leglay 201, 437
Legrand 224
Legrand de Reulandt 198
Leipzig 296
Leirens 14, 71, 78, 82, 180, 237, 262, 266, 352, 484
Leirens-Eliaert 484
Lenssens 484
Leopold I 183
Lepage de Bar 384
Lepaige de la Loghe 387
Leroy 484
Letterhautem 33, 38
Leuven 193, 274, 280, 480, 484
Levakken 11
Levergem 439
Levionnois 484
Leyden 49
Leye 30
Lichtervelde 20, 48, 79, 80, 85, 106, 198, 317, 318, 398
Lichterveldsche 88, 401
Lichterveldschen 87
Lichterveldschen Wal 98
Lichtervelsche 88, 307, 308
Lichtervelschen 88, 89
Lichterveltschen 81
Liefkenshoek 26, 27
Lier 287
Lierde 452
Lignereulle 440
Lille 274, 304, 305, 386
Limburg 153
Limpens 51, 484
Lindanus 31, 42, 49, 62-64, 373, 407, 411, 430, 435, 450, 458
Lingard 155
Linguet 281
Linssen 484
Lisle 118
Livinus 186
Lodewijk XIV 64, 147-149, 155, 156
Lodewijk XV 159
Lodewijk XVI 171
Lokeren 4, 38, 115, 162, 211, 251, 261, 354, 405, 480, 485
Londen 281
Londres 274
Loochristy 261
Lothar 31
Lovelde 394
Lovendeghem 365
Loys 370
Luik 374
Luxemburg 156
Luyckx 484
Macharis 73
Madrid 449
Maenhout 241
Maerstraate 27
Maes 275, 305, 382, 484
Malcontenten 131, 137
Maldeghem 282
Malines 368
Malkontenten 432
Mamines 83
Marchin 339
Maria-ter-Hole 133
Maria-Theresia 159, 161, 220, 273
Markt 37
Martens 192, 212, 348
Masiemine 448
Masmine 361, 393, 447
Masmines 360, 398, 407, 448, 450, 452
Masminia 448
Masmismes 327
Masmisnes 448
Masseme 448, 458, 459
Massemen 18, 21, 45, 47, 48, 89, 205, 211, 276, 360, 361, 408,409, 447-454, 456-464, 468, 471-473, 479-485, 487, 488
Massemen-Westrem 33, 38, 80, 447, 483, 484
Massemine 448
Massemines 448
Massemines-steen 456
Matthijs 76, 77, 152, 484, 485
Matthys 75, 266, 348
Maurissens 310
Mechelen 25, 211, 236, 287, 320, 349, 406, 441, 457, 459,  460, 462, 463
Meeus 376
Meeussone 376
Meganck 485
Meirelbeke 32
Meirschman 485
Melckebeke 104, 105, 352, 477
Melis 434
Melle 12, 18, 24, 31, 54, 57, 115, 121, 128, 130, 132-135, 144, 159,160, 173, 178, 220, 260, 369, 479, 481
Melsele 486, 489
Menapië 186
Menapiërs 11, 12
Merckhout 173
Merode 472
Merowingers 34
Mersie 417
Mertens 485
Merxem 38
Mespelaere 12
Met tijd en vlijt 266
Meulebeke 22, 33, 98, 447
Meulenstraet 170
Meulestraat 27
Meyeri 23, 119
Meyvis 485
Michiels 73, 75, 76, 173, 348
Middelburg 453
Middelburgh 472
Mihaud 173
Mintart 352, 485
Miraeus 17, 441, 448, 450, 458, 467
Moens 72, 485
Moerbeke (Waes) 487
Moerbesius 444
Moere 374
Moerstraate 27
Moerzeke 43, 451
Moeschre Ambacht 385
Moestertius 31, 49, 385, 411, 415, 429
Moetmaf 143
Molenbeekbrug 465
Molledy 340
Monster 98
Montalembert 160
Montigny 142
Morau 102
Moretus 94
Mormenteen 202, 212
Morremans 434
Mortier 72
Mortiers 485
Motje 181
Muelijn 455
Mullem 486
Munte 460
Naeyer 417
Napoleon 50, 177, 293
Napoléon 313
Nassau 180
Neder-Germanië 31
Néel 266
Neerwinden 162
Nerviërs 11, 12
Nest 137
Neustrië 31
Nevele 268, 374, 486
Nieugavere 308
Nieupoort 455
Nieuwen Gaever 462
Nieuwen Gaver 49, 50, 80, 409
Nieuwen Gavere 81
Nieuwenbossche 84, 97, 384
Nieuwengaver 89, 398
Nijmeegsche 156
Nijmegen 156
Nijvel 187
Ninive 374
Ninove 157, 374
Nonnebosschen 210
Nooit volleerd 255
Noordmannen 34
Noormannen 424
Norwegen 231
Notstuck 94
Nuffel 385
Odevaere 208
Oignies 472
Oliemeerschbeekje 448
Olivera 144, 145
Oliverio 139
Onghena 199
Onse lieve Vrouwe 350
Oombergen 33, 38, 447
Oordegem 21, 33, 122, 128, 260, 276, 441, 448, 449, 452, 459,462, 483, 487
Oost-Heesvelde 27
Oostacker 261
Oostende 447
Oosterzeele 38, 54, 236, 467
Oosterzele 22, 134, 136, 405
Opsomer 485
Opwijck 18, 43
Oranje 124, 131, 138, 155, 156, 177, 179
Orchies 452
Orde des Rooden Adelaers 279
Orleans 155
Othelbold 17
Otte 76
Ottergem 385
Otto 62
Otto II 16, 185
Oud kasteel 426
Ouden-Burg 52, 272
Oudenaerde 18, 38, 114, 117, 140, 229, 373, 411, 455
Oudenarde 148
Oudenhoek 468
Ousselghem 98
Overbeke 14, 22, 25, 27, 98, 157, 225, 278, 299
Overijssel 367
Overmeere 374
Overmeire 43, 89, 115, 152, 168, 193, 408, 456, 481, 487
Overschelde 26, 137, 151
Paalken 27
Pacificatie 121, 131, 132
Pacificatie van Gent 131
Paelinck 485
Paep-zonder-hoofd 421
Pagus Bracbantensis 42
Pagus Wasiae 42
Palanchi 414
Papegem 17
Papejans 207, 425, 429, 485
Papejans de Barlestein 428
Papejans de Morchoven 99, 425, 427
Papingehem 16, 17
Parasis 485
Pardo 61
Paricke 451
Parijs 101, 223, 281, 453, 454
Paris 172
Parma 121, 131, 138-142, 144, 146
Parthon 485
Parys 230, 471
Patriotten 161, 162, 415
Paul III 367
Pauwels 76
Pauwken 152
Pays de Waes 375
Peerboome 374
Peerdenkerkhof 21
Peeters 384
Peizershoeksken 21
Penris 461
Pepijn van Landen 187
Perrick 97
Petegem 101
Petenghien 101
Philips 353
Philips den Goede 331, 335, 374
Philips II 46, 121, 123, 127, 288, 377
Philips IV 79, 339, 449
Philips V 37
Picardiën 61
Piers 49, 92
Piron 262
Piscador 173
PITSENBERGH 462
Pitzenburg 211, 366, 457, 459, 460, 469
Plaet 139
Plaetsenberg 463
Planckaert 73
Pleumosen 11
Plinius 13, 31
Poitou 116
Pollaere 362, 364, 365
Portier 72
Posterij 183
Pot de Rhodes 453
Potakker 210
Potjensmarkt 430
Potjesmarkt 430
Pottelsberghe D'Hane 193
Poucke 113, 374, 452
Praet 485
Props 485
Pruimen 161, 162
Pruissen 279
Quaê-roklyf 231
Quaedrecht 23
Quaetrecht 23-25, 27, 32, 57, 86, 98, 102, 105, 106, 111, 119, 121,129, 130, 135, 137, 148, 151, 220, 224, 262
Quatatrecht 23
Quatrecht 23, 220
Raellen-de ten Bulcken 78
Raepsaet 4, 9, 11, 35, 44, 67-69, 206, 211, 485
Raes 71, 73, 485
Raman 485
Rascenghyem 46
Rasphuis 273
Rasseghem 407
Rassenghem 135
Rassenghien 46, 308, 309
Rassinghien 307
Ravenscoet 407
Raverschot 317, 318
Raveschoot 20, 45, 49, 50, 78, 79, 81, 92-95, 106, 311, 317,  408
Re 305
Rebais 118
Rederijkers 387
Reims 417
Religieberoerten 123
Remes 241, 275, 276, 485
Rens 278
Ressegem 45, 449-452, 472
Resseghem 46, 471
Reuzenbeen 287
Reyniers 193, 212
Reyns 418
Richet 485
Rie 305, 306
Rijhove 131, 138, 140
Rijks- of Keizerlijk Vlaenderen 41
Rijm 72, 409
Rijssel 52, 100, 117, 129, 149, 428, 452
Rochelyn 413
Rode 54
Roels 485
Rogge tienden 98
Rogier 316
Rogiers 486
Rombouts 486
Rome 272, 275, 282
Romeinen 12, 13
Rommagon 134
Ronse 444
Ronsse 12, 485
Rooman 461
Roosebeke 373, 374
Ros Beyaert 287
Rot 411
Rouffens 444
Rousselare 480
Ruelens 486
Ruffilet 445
Rumbeke 479
Rupelmonde 57
Russignies 385
Ryme 418
Ryssel 341
Ryssele 53
Saeijtop 339, 340
Saemslacht 374
Saint-Bavon 50, 52, 271, 362, 364, 433, 438-440, 467
Saint-Simon 64
Salart 72
Salmon 469
Sanders 444
Sanderus 47, 57, 68, 406, 407, 411, 423, 425, 426, 430, 467
Sankulotten 162, 170
Santbergen 489
Saracenen 433
Sarmiento de Gotomayor 453
Sassche vaert 153
Sasseghem 353
Saxen 62, 159
Scalcins 54
Scalckins 53, 57
Scaldim 17
Scalkins 57
Sceldebelle 423
Schatteman 266, 380, 382, 384, 486
Scheire 77, 486
Schelde 8, 11, 12, 14, 15, 17-19, 21-26, 29-33, 38, 41-43, 50, 85,92, 96, 98-100, 107, 114, 115, 120, 121, 135, 137, 139, 140, 145,147-155, 162, 168, 178, 182, 183, 186, 201, 203, 204, 217, 221, 222,228, 235, 260, 327, 349-351, 374, 405, 411, 423-425, 433, 447
Scheldebelle 423
Schelderode 18
Scheldewindeke 145, 489
Schellebelle 21, 43, 71, 79, 80, 99, 122, 137, 169, 205, 207, 211,292, 384, 412, 423-430, 432-435, 441, 443, 456, 482-489
Schendelbeke 113, 374, 484, 488
Schepenhuis 78
Schepens 75, 486
Scherpenheuvel 195
Scherpereel 486
Schillebelle 122
Schilter 359
Schockaert 76, 103, 105, 486
Schollaert 486
Schoorman 486
Schotten 141
Schouppe 486
Schuddeberden 98
Scoerman 72
Se 304
Sedijn 486
Seghers 486
Sengier 486
Sercamp 437, 438
Serrure 196, 197, 486
Serscamp 253, 437, 438
Serschamps 439
Serthomas 60, 438
Sethon 141
Sigura 140
Sint-Baefs 16, 44, 205, 271, 280, 281, 393, 410, 432, 438, 456
Sint-Baefs-abdij 17, 44, 467, 468
Sint-Gillis 43
Sint-Jans-kerk 60
Sint-Jans-krocht 456
Sint-Jans-Steen 452
Sint-Jans-Steene 46
Sint-Lievens-Hautem 33, 38
Sint-Lievenspoort 134
Sint-Martinus 269
Sint-Nicolaes-ten Bossche 402
Sint-Nikolaes 281
Sint-Nikolaes ten Bossche 202, 203, 207, 210, 384, 416
Sint-Pieters 430, 467
Sint-Pietersberg 430
Sint-Pol 115, 376
Sinte-Elisabeths-klooster 210
Sinte-Veerle 207
Siron 486
Slag der Gulden Sporen 410
Slaghbosch 94
Sleidinge 481
Smaldeeling 79
Smetlede 21, 449, 486, 487
Snellaert 22
Snick 444
Sohier II 364
Somergem 364, 365, 394, 455
Somerghem 251, 364, 365
Somers 486
Somme 118
Sonneghem 89
Sottegem 251, 253, 268, 277, 448
Sotteghem 251
Spillebaut 274
Spinoit 443
St Baefs 417, 458
St Baefs-abdij 458
St Denijs 485, 488
St Gillis (Waes) 487
St Lievens Hautem 489
St Lievens-Essche 276
St Lievens-Hautem 262
St Michiels 365
St Michiels-abdij 469
St Michiels-kerk 364
St Michielsparochie 364
St Niclays ten Bossche 339
St Nicolaes 480
St Nicolaes ten Bossche 97
St Nikolaes 480-485, 487
St-Anne 231
St-Baefs 60, 363, 433
St-Baefs-toren 272
St-Genois 59
St-Huybrecht 231
St-Maria-Lierde 451
St-Martens-Lierde 451
St-Michiels-toren 271
St-Nikolaes 161, 162
St-Nikolaes ten Bossche 192
St-Nikolaes-ten Bossche 350
St-Nikolays-ten Bossche 352
St-Paul 437
St-Pharaïlde 192
St-Quintijn 124
Staes 486
Staets-weg 37
Ste-Pharaildis 350
Steenhuise 480, 481
Stekene 251, 481
Steppe 486
Steyaert 225
Stijns 486
Stoop 266
Strada 139, 140, 144, 145
Stuperaert 444
Suran 168-170
Surat 169
Swartsen 462
T'Felt 486
T'Seramel 373
Tallon 154
Taragola 486
Tasbindre 54
Te Bevernagie 463
Te Bottel 463
Te Lenschoot 463
Te Malbroeck 463
Teichmann-Cooppal 222
Temsche 484
Ten Eede 25, 38, 75, 97, 165-167, 185-187, 203-205, 255, 350
Ten Holmen 463
Ten Roestijnen 463
Ten Roose 210
Ten Wijngaerde 51, 97
Ten-Eede 349
Teneraemundae 352
Teneramonda 458
Tenremonde 45, 53, 354, 409
Tenremundae 373
Tenremundie 407
Ter Burgt 51
Ter Delft 463
Ter Linden 98
Ter Most 81, 99
Ter Straten 97
Termonde 31, 42, 154, 304, 434
Ternest 432, 486
Tervueren 194
Tessely 486
Theodosius den Groote 13
Thielt 243, 487
Thourout 198
Thourrout 482
Tibbaut 486
Timmerman 168, 169
Tincke 451
Tollenaere 173
Tolliers 28, 208
Tooveraers- of Heksenbranders 377
Torfs 34, 38
Tournay 118
Tours 116, 460
Trajectus 23
Transport van Vlaenderen 79
Trap 225
Trenten 204
Triest 77, 235, 305
Trojaenschen oorlog 13
Trunchinensis 442
Truncinensi 442
Trunciniensis 443
Tuileries 313
Turenne 147
Turnhout 161
Tusschenbeke 211, 384, 435, 440, 441, 443, 444, 446
Uitbergen 43
Uitzet 215, 225, 227, 229, 230
Uytbergen 152, 408, 412, 424, 433, 451, 455
Uyttersprot 486
Uytzet 230, 275
Van Acker 456, 487
Van Aelst 435
Van Amboise 43
Van Anjou 106
Van Arckel 368
Van Artevelde 373, 454
Van Ast 487
Van Axelles 450
Van Belle 425, 429, 443
Van Bethune 42, 44, 45, 101, 360, 448-450
Van Beverninck 156
Van Bockxstaele 487
Van Bovenge 383
Van Boxelaere 487
Van Brabant 487
Van Brussel 241, 487
Van Burgondië 119
Van Burgundië 119
Van Caenegem 173
Van Caeneghem 266
Van Calcken 49, 409, 410, 415
Van Calkine 410
Van Claerhout 452
Van Coppenolle 445
Van Cromphaut 222, 262, 487
Van Damme 93, 461, 487
Van Damme-Bernier 64
Van Dampierre 42, 43, 410
Van de Kethulle 131, 138, 141
Van de Mergel 487
Van de Velde 81, 173, 295, 487
Van de Voorde 429, 469
Van de Walle 73, 278, 279
Van de Woestijne 237, 487
Van de Woestyne 193
Van den Abeele 444
Van den Berghe 75, 368, 417, 444, 487
Van den Bijster 417
Van den Bogaerde 487
Van den Bossche 108, 487
Van den Brouck 71
Van den Broucke de Terbecq 260, 487
Van Den Broucke-De Terbecq 73
Van den Eeckhoute 451
Van Den Gheyn 193
Van den Hane 197
Van den Hende 487
Van den Hole 133
Van den Houte 456
Van den Kerckhove 348
Van den Winckel 270, 417
Van den Woestyne 385
Van der Beke 384
Van der Bruggen 470
Van der Burcht 383
Van der Cappellen 72
Van der Dilft 440
Van der Eecken 75, 117, 487
Van der Goes 194
Van der Gracht 144, 385, 409
Van der Gucht 417
Van der Haegen 206
Van der Haeghen 201
Van der Mandele 212, 247
Van der Meere 212
Van der Meersch 161
Van der Moere 92, 96, 397
Van der Moure 362, 363, 365, 368, 403
Van der Noot 162
Van der Schueren 487
Van der Sijpe 410, 412, 417
Van der Straeten 487
Van der Vaet 75
Van der Vynckt 139, 142
Van Diest 225
Van Dilft 439
Van Dixmude 450
Van Doorne 193, 213
Van Doornick 487
Van Doornik 171
Van Doorseele 207
Van Driessche 73, 348
Van Durme 289, 487
Van Dusburch 442
Van Duyse 230, 244, 263, 267
Van Eesvelde 205
Van Eetvelde 72
Van Erpe 455
Van Ertbuer 48, 49
Van Eyck 194
Van Fürstenberg 453
Van Gansberghe 488
Van Gaver 362, 363, 366
Van Gent 62, 104
Van Gestel 25, 365, 386, 438, 439, 441, 443, 444, 448, 450,  457-460, 468, 469
Van Geyte 417
Van Ghistel 362, 408, 451
Van Ghistele 438
Van Goethem 488
Van Grimbergen 45, 452
Van Grimberghe 451
Van Haelen 445
Van Haese 415
Van Hautegem 266
Van Hauteghem 488
Van Hauwermeir 488
Van Hecke 77, 383, 384
Van Heddeghem 488
Van Heertbuer 49
Van Heetvelde-Jaerens 434
Van Hembyse 131
Van Henegouwen 454
Van Herlé 173
Van Herreweghe 488
Van Hertbuer 48
Van Herzeele 251
Van Herzele 488
Van Heulle 488
Van Hoecke 488
Van Hoocke 348
Van Hoorde 488
Van Hoorebeke 488
Van Hove 488
Van Huffele 417
Van Impe 488
Van Innis 461
Van Isegem 457
Van Iseghem en Massemen 108
Van Kerrebroeck 488
Van Konstantinopel 428
Van Laerne 365, 366, 409
Van Lancker 488
Van Landuyt 445
Van Laren 366
Van Larne 365
Van Leaucourt 384, 488
Van Lede 442
Van Leeuwerghem 451
Van Lichtervelde 402
Van Lierde 289
Van Lil 488
Van Lokeren 76, 102, 271, 364, 417, 433, 467, 468
Van Loo 382
Van Lutzerode 462
Van Maldegem 457
Van Maldeghem 282, 408, 450-452, 488
Van Male 43, 202, 373, 438, 451, 455
Van Masmines 471
Van Masseme 455, 456
Van Massemen 362, 363, 408, 409, 438, 448-451, 454-457,  468
Van Massemines 455
Van Massemines-steen 456
Van Melckebeke 471
Van Melen 488
Van Melle 488
Van Merode 47
Van Mol 488
Van Mossevelde 488
Van Neste 236-238, 246, 488
Van Nevers 454
Van Nieuwenhuyse 488
Van Nuffel 173, 204, 212, 216, 276, 352
Van Onghevalle 469
Van Oranje-Nassau 178
Van Overwaele 488
Van Pamele 417
Van Parma 124
Van Peteghem 149, 154, 157, 190, 225-229, 488
Van Pottelberge 305
Van Pottelsberghe 51, 488
Van Pottelsberghe de la Potterie 52
Van Ressegem 45
Van Resseghem 362
Van Ribaucourt 397
Van Rijckel 194, 199
Van Rijsselberghe 489
Van Salenson 270
Van Sante 489
Van Schoonen 173
Van Severen 489
Van Sinaij 402
Van Sottegem 45, 362, 408, 448-450, 459
Van Sotteghem 360, 362, 366
Van Sottenghien 407
Van Steelandt 65
Van Themsche 489
Van Uytfanghe 77
Van Vaernewijck 24, 437, 456
Van Valois 43
Van Vilsteren 48, 363, 367, 383, 387, 397, 398, 402
Van Vlaenderen 43, 365, 451
Van Westrem 468
Van Wettere 41, 58-61
Van Wetteren 297
Van Wettre 60
Van Wijmeersch 489
Van Wijmelbeke 276
Van Wilder 262, 489
Van Winckele 155, 212
Van Yseghem 81
Van Zuyle 385
Vantegem 22, 27, 37, 41, 52-57, 86, 98
Vanteghem 52, 55
Varenbergh 470
Veeckman 489
Veer 26, 151, 154
Veerleplaets 144
Veerleplaetse 379
Veir 98
Veldstraet 199
Velleman 212, 489
Velseke 394
Velsique 366
Venne 86
Venneman 489
Vennemandriesch 21, 98, 259
Vennendriesch 21
Verbeke 489
Verbraecken 489
Verbruggen 489
Verdickt 191, 434
Vereenigde Provinciën 149
Vereycken 469
Vergaert 77, 289
Vergeylen 489
Vergy 251, 252
Verhoeven 417, 418
Verlysen 434
Vermeire 489
Vermeulen 385, 489
Vermoelen 221, 222
Versporten 94
Verstraete 230, 461
Verstraeten 468, 489
Vertongen 489
Vervaat 28
Vervier 226, 489
Veurne 245, 455
Vianden 472
Vier Ambachten 29, 41, 116
Vier Aymons kinderen 287
Vierschaerackerken 93
Vifquain 30
Vijfhoek 295
Vilain 46-48, 61-66, 353, 409, 448
Vilain de Gand 218, 409, 448, 449, 452-454
Vilain XIIII 6, 63, 65, 77, 180, 193, 194, 198, 207, 237, 241,272, 273, 489
Vilain XIIII de Gand 274
Vilain-van Gent 46, 50
Vilains 41
Villa 442
Villa Hermosa 150
Villa-Hermosa 150, 151
Villain 61-63, 307
Villain XIIII 62
Villanus 61
Villicus 61
Vilsteren 362
Vilvoorde 435
Viron 445
Vischmaert 379
Vispoel 77
Vlaemsch gezelschap 279, 489
Vlaemsche Taelmin 267, 484
Vlaenderen onder de kroon 41
Vlamingen 131
Vlederman 289
Vlieberg 10
Vlierzele 17
Voisin 159, 162
Volherding 266
Vonck 162
Voorde 25, 27, 86, 203, 221, 468
Vracene 251, 480
Vrankrijk 31
Vreedzame Leerlingen 253
Vryheyt 54
Vuijtbergen 89
Vulneric 72
Vurste 455
Vyfhoek 231
Vylderstuck 94
Wachtebeke 116
Waegebrugge 98
Waerschot 374
Waes 132
Waesmunster 12
Walbroeck 98
Walen 131, 134, 136
Walencourt 385
Walgracht 54
Walhalla 15
Walrave 489
Waltens 489
Wandalen 22
Wanzele 71, 72, 79, 426, 427, 429, 456, 481, 487
Warande 11, 21, 68, 170, 259, 288, 300, 301
Warminia 16, 17, 44
Warminiam 16
Warnkoenig 25, 42, 68, 69, 359
Wasche 19
Wasemonstier 118
Wastina 458
Wastine 407
Waterloo 177, 179, 180
Watermeulenhoek 27
Waterminia 17
Wauters 227, 274, 275
Weehaege 99
Weenen 178, 281
Weezenhuis 237
Weezenstraet 238
Weiland 10, 22, 359
Welle 272
Wessegem 450
Wesseghem 450
Westerhem 471
Westerstraat 27
Westrem 205, 409, 448, 449, 451-453, 459, 460, 462, 467-  469, 480-482, 484, 487
Wethuis 78
Wetteren 17, 43, 155, 386, 448, 449, 452, 453, 487
Wetteren-Overbeke 299
Wetteren-ten Eede 281
Wetterstraet 255
Wetterstrate 54
Wichele 439
Wichelen 60, 80, 122, 251, 253, 408, 438-441, 480, 482
Wichman 62
Wielant 65
Wierinck 193
Wijnendale 101
Wijngaerde 51
Wildt 330
Willaerde 417
Wille 489
Willem I 179, 237
Willem Tell 269
Willems 8, 288, 295, 359, 405, 424, 437, 447, 489
Willemsgenootschap 262, 266
Willemskerke 458, 459
Windeken 145
Windmeulenhoek 27
Wisenbera 443
Wisenberam 442
Wistrehem 467
Witsman 42
Witte Kaproenen 111, 113-115, 374, 376, 455
Woestijne 374
Woestyne 385
Woitin 467
Wolf 288, 294, 296
Wouters 439
Wulfs 444
Wychelen 122
Wylaus 77
Wyngene 445
Wytsman 31, 230, 489
Yperen 243
Ypres 472
Yseghem 343, 353, 354, 356
Zandstraat 27
Zandstraet 169, 170, 179, 235, 238, 259
Zele 43, 150, 152, 253, 433, 483, 488
Zwijvike 43, 101